اینترمیلان در برابر کالیاری با کیت مخصوص سال نو چینی به میدان می رود.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P