بارسلونا آماده پرداخت بند فسخ لئوتارو مارتینز است. مارتینز از نظر اینتر غیر قابل فروش است.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P