نتایج و برنامه بازیهای فوتبال

لیگ برتر ایران فصل ۲۱-۲۰۲۰
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
صنعت نفت
ماشین سازی
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
صنعت نفت
ماشین سازی
| Takhti Stadium
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
آلومینیوم اراک
نفت مسجدسلیمان
| Imam Khomeini Stadium
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
گل گهر
نساجی مازندران
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
گل گهر
نساجی مازندران
| Imam Ali Stadium
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
شهر خودرو
فولاد
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
شهر خودرو
فولاد
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
استقلال
سپاهان
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
استقلال
سپاهان
| Azadi Stadium
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
تراکتورسازی
سایپا
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
تراکتورسازی
سایپا
| Yadegar-e-Emam Stadium
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
ذوب آهن
مس رفسنجان
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
ذوب آهن
مس رفسنجان
| Folād Shahr Stadium
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
پیکان
پرسپولیس
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۱۵
پیکان
پرسپولیس
| Shahr-e Qods Stadium
پریمیرلیگ روسیه فصل ۲۲-۲۰۲۱
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
کریلیا سووتوف
اسپارتاک مسکو
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
کریلیا سووتوف
اسپارتاک مسکو
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
آرسنال تولا
روبین
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
آرسنال تولا
روبین
| Stadion Arsenal
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل ۲۲-۲۰۲۱
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۱۵
خنک
اوستنده
۸ مرداد ۱۴۰۰ ۲۳:۱۵
خنک
اوستنده
| Luminus Arena
P