نتایج و برنامه بازیهای فوتبال

پریمیر لیگ ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۳۰
چلسی
برایتون
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۳۰
چلسی
برایتون
سری آ ایتالیا ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۱۵
هلاس ورونا
فیورنتینا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۱۵
هلاس ورونا
فیورنتینا
بوندس لیگا آلمان ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
کلن
لایپزیگ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
کلن
لایپزیگ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰
بایرن مونیخ
بایر لورکوزن
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰
بایرن مونیخ
بایر لورکوزن
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰
اینتراخت فرانکفورت
آگزبورگ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰
اینتراخت فرانکفورت
آگزبورگ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰
آرمینیا بیله‌فلد
شالکه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۰۰
آرمینیا بیله‌فلد
شالکه
پریمیرا لیگا پرتغال ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۳۰
پاکوش فریرا
فارنسی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۳:۳۰
پاکوش فریرا
فارنسی
چمپیونشیپ انگستان ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
برنتفورد
کاردیف
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
برنتفورد
کاردیف
| Brentford Community Stadium
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
نورویچ
واتفورد
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
نورویچ
واتفورد
| Carrow Road
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شفیلد ونزدی
بلکبرن
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شفیلد ونزدی
بلکبرن
| Hillsborough
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
پرستون
دربی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
پرستون
دربی
| Deepdale
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
سوانسی
کویینز پارک رنجرز
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
سوانسی
کویینز پارک رنجرز
| Liberty Stadium
بوندس لیگا ۲ آلمان ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
هامبورگ
کارلسروهه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
هامبورگ
کارلسروهه
| Volksparkstadion
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
ارزگبیرگ آئو
نورنبرگ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
ارزگبیرگ آئو
نورنبرگ
| Erzgebirgsstadion
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
گروتر فورث
آینتراخت برانشوایگ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
گروتر فورث
آینتراخت برانشوایگ
| Sportpark Ronhof Thomas Sommer
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
ورزبرگر کیکرز
دارمشتات
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۰۰
ورزبرگر کیکرز
دارمشتات
| flyeralarm-Arena
سری بی ایتالیا ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸:۳۵
سالرنیتانا
مونزا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۸:۳۵
سالرنیتانا
مونزا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
آسکولی
امپولی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
آسکولی
امپولی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
فروزینونه
پیزا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
فروزینونه
پیزا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
وینتزیا
کیه وو
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
وینتزیا
کیه وو
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
لچه
چیتادلا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
لچه
چیتادلا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
ویرتوس انتلا
ویچنزا ویرتوس
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
ویرتوس انتلا
ویچنزا ویرتوس
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
نوو کاسنزا
پسکارا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
نوو کاسنزا
پسکارا
به تعویق افتاد
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
رجیانا
پوردنونه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
رجیانا
پوردنونه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
کرمونزه
رجینا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
کرمونزه
رجینا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
برشا
اسپال
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
برشا
اسپال
لیگ ۲ فرانسه ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
گرونوبل
سوشو
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
گرونوبل
سوشو
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شاتورو
رودز
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شاتورو
رودز
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
کن
دانکرک
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
کن
دانکرک
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
آمین
والنسین
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
آمین
والنسین
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
گنگام
شامبلی تل
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
گنگام
شامبلی تل
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
اف سی پاریس
کلرمون فوت
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
اف سی پاریس
کلرمون فوت
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شاموآ نیور
تروا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شاموآ نیور
تروا
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
نانسی
آژاکسیو
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
نانسی
آژاکسیو
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
اف سی پو
اوسر
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
اف سی پو
اوسر
سوپرلیگ ترکیه ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
کایسری اسپور
گنچلر بیرلیگی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
کایسری اسپور
گنچلر بیرلیگی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
ریزه اسپور
کونیا اسپور
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
ریزه اسپور
کونیا اسپور
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
فاتح کاراگمرک
گوزتپه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۷:۳۰
فاتح کاراگمرک
گوزتپه
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
سیواس اسپور
بشیکتاش
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
سیواس اسپور
بشیکتاش
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
هاتای اسپور
آنتالیا اسپور
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۰:۳۰
هاتای اسپور
آنتالیا اسپور
لیگ قهرمانان آسیا ۲۱-۲۰۲۰
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
نیروی هوایی عراق
تراکتورسازی
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۳۰
نیروی هوایی عراق
تراکتورسازی
| Sharjah Stadium
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
پرسپولیس
گوآ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۱:۳۰
پرسپولیس
گوآ
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شارجه
پاختاکور
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
شارجه
پاختاکور
| Sharjah Stadium
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
السد
الوحدت
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
السد
الوحدت
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
فولاد
النصر
۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۳۰
فولاد
النصر
P