نتایج و برنامه بازیهای فوتبال

دوستانه ملی ۲۰۲۲
دوستانه ملی
۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۶:۳۰
Malaysia
کامبوج
جام جهانی ۲۰۲۲ – حذفی
جام جهانی
۱۸ آذر ۱۴۰۱
۱۸:۳۰
کرواسی
برزیل
جام جهانی
۱۸ آذر ۱۴۰۱
۲۲:۳۰
هلند
آرژانتین
P