آلمیره سیتی

کشور
تاسیس
1932
استادیوم
بازیهای آینده
اردیویسه هلند
5 آذر 1402
- 14:45
آلمیره سیتی
- -
هراکلس
اردیویسه هلند
10 آذر 1402
- 22:30
هیرنوین
- -
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
18 آذر 1402
- 23:30
آلکمار
- -
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
26 آذر 1402
- 14:45
آلمیره سیتی
- -
ویتس
اردیویسه هلند
24 دی 1402
- 14:45
ولندام
- -
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
30 دی 1402
- 23:30
آلمیره سیتی
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند
7 بهمن 1402
- 21:15
آیندهوون
- -
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
13 بهمن 1402
- 22:30
آلمیره سیتی
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند
22 بهمن 1402
آلمیره سیتی
- -
آلکمار
اردیویسه هلند
29 بهمن 1402
زووله
- -
آلمیره سیتی
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
اردیویسه هلند
21 آبان 1402
- 17:00
آلمیره سیتی
2 2
آژاکس
اردیویسه هلند
14 آبان 1402
- 19:15
اسپارتا روتردام
1 2
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
6 آبان 1402
- 21:30
آلمیره سیتی
0 0
گو اهد ایگلز
اردیویسه هلند
29 مهر 1402
- 21:30
نیمیخن
1 1
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
15 مهر 1402
- 20:15
آلمیره سیتی
1 0
والویک
اردیویسه هلند
8 مهر 1402
- 20:15
اوترخت
0 2
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
1 مهر 1402
- 21:30
آلمیره سیتی
0 4
آیندهوون
اردیویسه هلند
26 شهریور 1402
- 16:00
اکسلسیور
0 0
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
11 شهریور 1402
- 18:00
آلمیره سیتی
1 2
زووله
اردیویسه هلند
5 شهریور 1402
- 16:00
فاینورد
6 1
آلمیره سیتی
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها