آنتروپ

کشور
تاسیس
1880
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۳ مرداد ۱۴۰۰
- 16:00
مشلن
3 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۰ مرداد ۱۴۰۰
- 23:30
آنتروپ
0 1
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
- 16:00
استاندارد لیژ
2 5
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۲ مرداد ۱۴۰۰
- 23:15
شارلروا
1 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۷ شهریور ۱۴۰۰
- 18:30
آنتروپ
2 2
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۰ شهریور ۱۴۰۰
- 18:45
اوپن
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۸ شهریور ۱۴۰۰
- 18:30
آنتروپ
2 1
سراینگ یونایتد
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۳۱ شهریور ۱۴۰۰
- 22:15
آنتروپ
4 2
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۴ مهر ۱۴۰۰
- 15:00
یونیون سنت ژیلو
1 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۱ مهر ۱۴۰۰
- 20:00
آنتروپ
1 0
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۴ مهر ۱۴۰۰
- 20:00
زولته وارخم
2 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲ آبان ۱۴۰۰
- 15:00
آنتروپ
1 1
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۹ آبان ۱۴۰۰
- 18:30
سرکل بروژ
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۶ آبان ۱۴۰۰
- 21:00
آنتروپ
2 0
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۳۰ آبان ۱۴۰۰
- 18:30
سنت ترویدن
2 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۷ آذر ۱۴۰۰
- 23:30
آنتروپ
3 0
اوستنده
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۴ آذر ۱۴۰۰
- 16:00
بیرشوت
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۱ آذر ۱۴۰۰
- 16:00
آنتروپ
2 3
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۵ آذر ۱۴۰۰
- 21:15
آنتروپ
4 2
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۸ آذر ۱۴۰۰
- 21:00
خنک
1 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۶ دی ۱۴۰۰
- 16:00
آنتروپ
3 0
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱ بهمن ۱۴۰۰
- 23:15
اوستنده
1 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۵ بهمن ۱۴۰۰
- 21:15
آنتروپ
1 1
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۰ بهمن ۱۴۰۰
- 18:30
خنت
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۳ بهمن ۱۴۰۰
- 21:15
کورتریک
0 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
- 23:15
آنتروپ
0 2
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۲ بهمن ۱۴۰۰
- 23:15
سراینگ یونایتد
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱ اسفند ۱۴۰۰
- 16:00
آنتروپ
1 2
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۸ اسفند ۱۴۰۰
- 16:00
بروخه
4 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۵ اسفند ۱۴۰۰
- 16:00
آنتروپ
2 1
بیرشوت
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۲ اسفند ۱۴۰۰
- 16:00
اندرلخت
2 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
- 23:15
آنتروپ
1 0
زولته وارخم
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
- 23:15
لون
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
- 23:15
آنتروپ
1 1
سرکل بروژ
لیگ اروپا فصل 22-2021 - مقدماتی
لیگ اروپا فصل 22-2021 - مقدماتی
۲۸ مرداد ۱۴۰۰
- 21:30
اومونیا نیکوزیا
4 2
آنتروپ
لیگ اروپا فصل 22-2021 - مقدماتی
۴ شهریور ۱۴۰۰
- 23:30
آنتروپ
3 0
اومونیا نیکوزیا
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
۲۵ شهریور ۱۴۰۰
- 23:30
المپیاکوس
2 1
آنتروپ
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
۸ مهر ۱۴۰۰
- 20:15
آنتروپ
0 1
اینتراخت فرانکفورت
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
۲۹ مهر ۱۴۰۰
- 20:15
فنرباغچه
2 2
آنتروپ
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
۱۳ آبان ۱۴۰۰
- 23:30
آنتروپ
0 3
فنرباغچه
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
۴ آذر ۱۴۰۰
- 23:30
اینتراخت فرانکفورت
2 2
آنتروپ
لیگ اروپا فصل 22-2021 - گروهی
۱۸ آذر ۱۴۰۰
- 21:15
آنتروپ
1 0
المپیاکوس
دروازبانها
سن
ملیت
J. Butez
J.Butez
سن:
26
26
O. De Wolf
O.De Wolf
سن:
26
26
D. Matijaš
D.Matijaš
سن:
22
22
A. Beiranvand
29
مدافعین
سن
ملیت
D. Lausberg
D.Lausberg
سن:
20
20
Lee Jae-Ik
LeeJae-Ik
سن:
23
23
D. Batubinsika
26
R. De Laet
R.De Laet
سن:
33
33
Björn Engels
27
Buta
Buta
سن:
25
25
L. Dongo
L.Dongo
سن:
26
26
R. Quirynen
R.Quirynen
سن:
20
20
Yassine Ben Hamed
19
S. Vines
S.Vines
سن:
22
22
D. Dessoleil
D.Dessoleil
سن:
29
29
Zeno Van Den Bosch
18
J. Bataille
J.Bataille
سن:
23
23
Dinis Almeida
26
A. Seck
A.Seck
سن:
29
29
هافبکها
سن
ملیت
Frank Boya
FrankBoya
سن:
25
25
A. De Sart
A.De Sart
سن:
25
25
Birger Verstraete
28
Alhassan Yusuf
21
N. De Pauw
N.De Pauw
سن:
32
32
Pieter Gerkens
27
S. Coopman
S.Coopman
سن:
27
27
Abderahmane Soussi
19
F. Haroun
F.Haroun
سن:
36
36
R. Nainggolan
34
Pierre Dwomoh
17
L. Verstraete
23
M. Hongla
M.Hongla
سن:
24
24
مهاجمین
سن
ملیت
J. Vilsaint
J.Vilsaint
سن:
19
19
D. Lamkel Ze
D.Lamkel Ze
سن:
25
25
V. Fischer
V.Fischer
سن:
27
27
J. Eggestein
J.Eggestein
سن:
24
24
Michel Ange Balikwisha
21
M. Benson
M.Benson
سن:
25
25
K. Miyoshi
K.Miyoshi
سن:
25
25
B. Nsimba
B.Nsimba
سن:
22
22
Nana Opoku Ampomah
26
M. Frey
M.Frey
سن:
27
27
M. Samatta
M.Samatta
سن:
29
29
بازیکن پست
D. Matijaš دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Butez دروازبان 42 42 3780 2 0 0 51 15
O. De Wolf دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
A. De Sart هافبک 2 1 72 0 0 0 0 0 0 0
A. Seck مدافع 21 15 1378 4 0 1 1 0 0 0
Abderahmane Soussi هافبک 2 2 142 1 0 0 0 0 0 0
Alhassan Yusuf هافبک 32 25 2053 4 0 0 3 0 0 1
B. Nsimba مهاجم 1 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Birger Verstraete هافبک 38 37 3196 12 0 1 2 0 0 2
Björn Engels مدافع 19 18 1535 2 1 0 2 0 0 0
Buta مدافع 20 14 1270 4 0 0 0 0 0 4
D. Dessoleil مدافع 23 22 1946 2 0 0 0 0 0 0
Dinis Almeida مدافع 25 18 1888 3 0 0 0 0 0 0
Emanuel Emegha مهاجم 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0
F. Haroun هافبک 13 2 319 4 0 0 0 0 0 0
Frank Boya هافبک 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0
J. Bataille هافبک 32 24 2123 5 1 1 0 0 0 2
J. Eggestein مهاجم 22 4 570 0 0 0 0 0 0 3
K. Miyoshi هافبک 26 14 1339 3 0 0 3 0 0 2
L. Verstraete هافبک 4 1 118 2 0 0 0 0 0 0
M. Benson مهاجم 34 24 2046 2 0 0 6 0 0 7
M. Frey مهاجم 39 35 2916 5 0 0 20 2 0 4
M. Samatta مهاجم 32 14 1512 2 0 1 8 0 0 3
Michel Ange Balikwisha مهاجم 31 23 2090 4 0 0 5 0 0 4
N. De Pauw هافبک 1 1 81 0 0 0 0 0 0 0
Pierre Dwomoh هافبک 9 4 410 1 0 0 0 0 0 0
Pieter Gerkens هافبک 31 17 1543 5 0 0 4 0 0 2
R. De Laet مدافع 36 36 3157 8 1 0 1 0 1 1
R. Nainggolan هافبک 32 31 2532 6 0 0 3 0 0 3
R. Quirynen مدافع 3 2 196 0 0 0 0 0 0 0
S. Vines مدافع 23 20 1794 3 0 0 0 0 0 0
V. Fischer هافبک 23 17 1404 2 0 0 3 0 0 8
William Pacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yassine Ben Hamed مدافع 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0
Zeno Van Den Bosch مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
پمجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
D. Lamkel Ze
مهاجم
- شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
اسفند ۲۳, ۱۴۰۰
قرضی
خیمکی
اسفند ۲۳, ۱۴۰۰ قرضی
Independiente U20
بهمن ۸, ۱۴۰۰
Independiente U20
بهمن ۸, ۱۴۰۰
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
D. Lamkel Ze
مهاجم
- شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
بهمن ۱۸, ۱۴۰۰
قرضی
خیمکی
بهمن ۱۸, ۱۴۰۰ قرضی
player photo
R. Quirynen
مدافع
- آبان ۱۲, ۱۳۸۰
Deinze
آبان ۱۲, ۱۳۸۰
بهمن ۸, ۱۴۰۰
Deinze
بهمن ۸, ۱۴۰۰
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
M. Samatta
مهاجم
- دی ۲, ۱۳۷۱
دی ۲, ۱۳۷۱
شهریور ۹, ۱۴۰۰
قرضی
فنرباغچه
شهریور ۹, ۱۴۰۰ قرضی
player photo
D. Dessoleil
مدافع
- مرداد ۱۶, ۱۳۷۱
مرداد ۱۶, ۱۳۷۱
شهریور ۵, ۱۴۰۰
شارلروا
شهریور ۵, ۱۴۰۰
player photo
Pierre Dwomoh
هافبک
- تیر ۱, ۱۳۸۳
تیر ۱, ۱۳۸۳
شهریور ۵, ۱۴۰۰
خنک
شهریور ۵, ۱۴۰۰
player photo
R. Nainggolan
هافبک
- اردیبهشت ۱۴, ۱۳۶۷
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۶۷
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰
رایگان
اینترمیلان
مرداد ۲۳, ۱۴۰۰ رایگان
player photo
J. Eggestein
مهاجم
- اردیبهشت ۱۸, ۱۳۷۷
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۷۷
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰
وردربرمن
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰
player photo
S. Vines
مدافع
- خرداد ۱۰, ۱۳۷۸
Colorado Rapids
خرداد ۱۰, ۱۳۷۸
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰
Colorado Rapids
مرداد ۱۴, ۱۴۰۰
player photo
V. Fischer
هافبک
- خرداد ۱۹, ۱۳۷۳
خرداد ۱۹, ۱۳۷۳
مرداد ۸, ۱۴۰۰
کپنهاگن
مرداد ۸, ۱۴۰۰
player photo
Alhassan Yusuf
هافبک
- تیر ۲۸, ۱۳۷۹
تیر ۲۸, ۱۳۷۹
تیر ۲۵, ۱۴۰۰
رایگان
IFK Goteborg
تیر ۲۵, ۱۴۰۰ رایگان
player photo
Dinis Almeida
مدافع
- تیر ۷, ۱۳۷۴
تیر ۷, ۱۳۷۴
تیر ۱۸, ۱۴۰۰
رایگان
لوکوموتیو پلوودیو
تیر ۱۸, ۱۴۰۰ رایگان
player photo
Birger Verstraete
هافبک
- فروردین ۲۷, ۱۳۷۳
فروردین ۲۷, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
کلن
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
M. Benson
مهاجم
- فروردین ۸, ۱۳۷۶
فروردین ۸, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
زووله
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
M. Frey
مهاجم
- تیر ۲۸, ۱۳۷۳
تیر ۲۸, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
فنرباغچه
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
Abderahmane Soussi
هافبک
- بهمن ۱۰, ۱۳۸۱
بهمن ۱۰, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
یونیون سنت ژیلو
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
Birger Verstraete
هافبک
- فروردین ۲۷, ۱۳۷۳
فروردین ۲۷, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
کلن
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
J. Bataille
هافبک
- اردیبهشت ۳۰, ۱۳۷۸
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
اوستنده
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
Björn Engels
مدافع
- شهریور ۲۴, ۱۳۷۳
شهریور ۲۴, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
استون ویلا
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
R. Quirynen
مدافع
- آبان ۱۲, ۱۳۸۰
آبان ۱۲, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
موسکرون
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
L. Verstraete
هافبک
- اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۸
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
واسلند بورن
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
D. Lamkel Ze
مهاجم
- شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰
قرضی
Dunajska Streda
شهریور ۱۸, ۱۴۰۰ قرضی
player photo
L. Verstraete
هافبک
- اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۸
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۸
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
واسلند بورن
شهریور ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
Frank Boya
هافبک
- تیر ۱۱, ۱۳۷۵
تیر ۱۱, ۱۳۷۵
شهریور ۹, ۱۴۰۰
قرضی
زولته وارخم
شهریور ۹, ۱۴۰۰ قرضی
player photo
A. De Sart
هافبک
- آبان ۲۲, ۱۳۷۵
آبان ۲۲, ۱۳۷۵
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰
قرضی
لون
مرداد ۳۱, ۱۴۰۰ قرضی
player photo
D. Batubinsika
مدافع
- بهمن ۲۶, ۱۳۷۴
بهمن ۲۶, ۱۳۷۴
مرداد ۱, ۱۴۰۰
فامالیسائو
مرداد ۱, ۱۴۰۰
player photo
A. Beiranvand
دروازبان
- شهریور ۳۰, ۱۳۷۱
شهریور ۳۰, ۱۳۷۱
تیر ۱۹, ۱۴۰۰
بوآویستا
تیر ۱۹, ۱۴۰۰
player photo
M. Hongla
هافبک
- اسفند ۲۵, ۱۳۷۶
اسفند ۲۵, ۱۳۷۶
تیر ۱۸, ۱۴۰۰
قرضی
هلاس ورونا
تیر ۱۸, ۱۴۰۰ قرضی
player photo
J. Gelin
مدافع
- اردیبهشت ۴, ۱۳۷۶
اردیبهشت ۴, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
رن
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
جردن لوکاکو
مدافع
- مرداد ۳, ۱۳۷۳
مرداد ۳, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
لاتزیو
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
S. Juklerød
مدافع
- اردیبهشت ۲۸, ۱۳۷۳
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
رایگان
خنک
تیر ۱۰, ۱۴۰۰ رایگان
player photo
F. Avenatti
مهاجم
- اردیبهشت ۶, ۱۳۷۲
اردیبهشت ۶, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
O. De Wolf
دروازبان
- اردیبهشت ۴, ۱۳۷۵
اردیبهشت ۴, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
اوپن
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
L. Refaelov
هافبک
- اردیبهشت ۶, ۱۳۶۵
اردیبهشت ۶, ۱۳۶۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
رایگان
اندرلخت
تیر ۱۰, ۱۴۰۰ رایگان
player photo
M. Le Marchand
مدافع
- مهر ۱۹, ۱۳۶۸
مهر ۱۹, ۱۳۶۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
فولهام
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
آکادمیکا
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
Lee Jae-Ik
مدافع
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۸
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
الریان
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
بازیکن
club logo
۳ مرداد
club logo
۱۰ مرداد
club logo
۱۷ مرداد
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۲۸ مرداد
club logo
۴ شهریور
club logo
۷ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۵ شهریور
club logo
۲۸ شهریور
club logo
۳۱ شهریور
club logo
۴ مهر
club logo
۸ مهر
club logo
۱۱ مهر
club logo
۲۴ مهر
club logo
۲۹ مهر
club logo
۲ آبان
club logo
۹ آبان
club logo
۱۳ آبان
club logo
۱۶ آبان
club logo
۳۰ آبان
club logo
۴ آذر
club logo
۷ آذر
club logo
۱۴ آذر
club logo
۱۸ آذر
club logo
۲۱ آذر
club logo
۲۵ آذر
club logo
۲۸ آذر
club logo
۲۶ دی
club logo
۱ بهمن
club logo
۵ بهمن
club logo
۱۰ بهمن
club logo
۱۳ بهمن
club logo
۱۶ بهمن
club logo
۲۲ بهمن
club logo
۱ اسفند
club logo
۸ اسفند
club logo
۱۵ اسفند
club logo
۲۲ اسفند
club logo
۲۸ اسفند
club logo
۱۳ فروردین
club logo
۲۰ فروردین
A. Seck
Abderahmane Soussi
Alhassan Yusuf
Birger Verstraete
Björn Engels
Buta
D. Dessoleil
Dinis Almeida
F. Haroun
J. Bataille
J. Butez
K. Miyoshi
L. Verstraete
M. Benson
M. Frey
M. Samatta
Michel Ange Balikwisha
Pierre Dwomoh
Pieter Gerkens
R. De Laet
R. Nainggolan
S. Vines
V. Fischer
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
285.1
(42)
2
275.0
(39)
3
252.8
(38)
4
238.6
(36)
5
228.0
(34)
6
216.8
(32)
7
204.5
(32)
9
203.8
(32)
10
197.5
(31)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
2
1440
(42)
3
1402
(36)
4
1280
(32)
5
1084
(23)
6
1070
(25)
7
1053
(32)
8
1034
(32)
9
861
(39)
10
825
(21)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
دی اف بی پوکال
2016-2017
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P