آنتروپ

کشور
تاسیس
1880
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۳۰ تیر ۱۴۰۱
- 21:30
آنتروپ
0 0
Drita
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۶ مرداد ۱۴۰۱
- 22:30
Drita
0 2
آنتروپ
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۱۳ مرداد ۱۴۰۱
- 21:30
Lillestrom
1 3
آنتروپ
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۲۰ مرداد ۱۴۰۱
- 22:00
آنتروپ
2 0
Lillestrom
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
- 22:15
استانبول باشاک شهیر
1 1
آنتروپ
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۳ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
آنتروپ
1 3
استانبول باشاک شهیر
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
مشلن
0 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۹ مرداد ۱۴۰۱
- 23:30
آنتروپ
1 0
زولته وارخم
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 23:30
آنتروپ
4 2
لون
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
اوپن
0 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 16:00
خنت
1 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۹ شهریور ۱۴۰۱
- 23:00
آنتروپ
4 2
یونیون سنت ژیلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 18:30
آنتروپ
3 0
KVC Westerlo
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 18:30
سرکل بروژ
0 2
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
آنتروپ
2 1
سراینگ یونایتد
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
کورتریک
2 1
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
آنتروپ
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 15:00
استاندارد لیژ
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
آنتروپ
- -
اوستنده
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ آبان ۱۴۰۱
- 15:00
آنتروپ
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۸ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
شارلروا
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
آنتروپ
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ آبان ۱۴۰۱
بروخه
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ دی ۱۴۰۱
KVC Westerlo
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ دی ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ دی ۱۴۰۱
یونیون سنت ژیلو
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ دی ۱۴۰۱
اوستنده
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ دی ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ بهمن ۱۴۰۱
اندرلخت
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
خنک
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۱
لون
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
سراینگ یونایتد
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۶ اسفند ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
زولته وارخم
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
آنتروپ
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
آنتروپ
- -
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
سنت ترویدن
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
آنتروپ
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 15:00
استاندارد لیژ
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
آنتروپ
- -
اوستنده
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ آبان ۱۴۰۱
- 15:00
آنتروپ
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۸ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
شارلروا
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
آنتروپ
- -
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ آبان ۱۴۰۱
بروخه
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲ دی ۱۴۰۱
KVC Westerlo
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ دی ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
خنت
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ دی ۱۴۰۱
یونیون سنت ژیلو
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ دی ۱۴۰۱
اوستنده
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ دی ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۷ بهمن ۱۴۰۱
اندرلخت
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ بهمن ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ بهمن ۱۴۰۱
خنک
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ بهمن ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
اوپن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۵ اسفند ۱۴۰۱
لون
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ اسفند ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ اسفند ۱۴۰۱
سراینگ یونایتد
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۶ اسفند ۱۴۰۱
آنتروپ
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
زولته وارخم
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ فروردین ۱۴۰۲
آنتروپ
- -
سرکل بروژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۲۵ فروردین ۱۴۰۲
آنتروپ
- -
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک ۲۳-۲۰۲۲
۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
سنت ترویدن
- -
آنتروپ
بازیکنها
بازیکن پست
J. Butez دروازبان 16 16 1440 1 0 0 13 8
O. De Wolf دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
A. Muja 1 0 46 0 0 0 0 0 0 0
A. Vermeeren 2 0 39 0 0 0 0 0 0 0
Alhassan Yusuf هافبک 16 16 1377 4 0 0 0 0 0 1
Anthony Valencia 10 2 314 1 0 0 2 0 0 0
B. Nsimba مهاجم 4 0 60 0 0 0 0 0 0 0
Birger Verstraete هافبک 10 1 227 3 0 0 1 0 0 0
C. Stengs مهاجم 3 3 256 0 0 0 0 0 0 1
Christopher Scott هافبک 5 0 54 0 0 0 0 0 0 0
Dinis Almeida مدافع 8 6 523 1 0 0 2 0 0 0
F. Haroun هافبک 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0
G. Ávila 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0
J. Bataille هافبک 8 5 488 1 0 0 0 0 0 0
J. Ekkelenkamp هافبک 9 6 552 1 0 0 0 0 0 4
K. Miyoshi هافبک 15 12 866 0 0 0 1 0 0 3
L. Krasniqi 3 2 194 0 0 0 1 0 0 0
M. Benson مهاجم 3 2 199 0 0 0 0 0 0 0
M. Frey مهاجم 11 8 599 1 0 0 5 3 0 0
Michel Ange Balikwisha مهاجم 8 7 573 0 0 0 4 0 0 0
N. Devalckeneer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pieter Gerkens هافبک 15 14 1203 4 0 0 0 0 0 2
R. De Laet مدافع 16 11 955 2 0 0 0 0 0 1
R. Nainggolan هافبک 16 13 1040 2 0 0 3 0 0 2
S. Vines مدافع 15 14 1248 1 0 0 1 0 0 1
V. Fischer هافبک 7 0 97 0 0 0 0 0 0 0
V. Janssen مهاجم 15 9 880 5 0 0 7 3 0 2
William Pacho 14 14 1247 1 0 0 0 0 0 1
Zeno Van Den Bosch مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
توبی الدرویرلد مدافع 15 15 1350 1 0 0 2 0 0 1
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Mujaآنتروپ1000
2 A. Vermeerenآنتروپ2000
3 Alhassan Yusufآنتروپهافبک1616215
4 Anthony Valenciaآنتروپ10205
5 B. Nsimbaآنتروپمهاجم4001
6 Birger Verstraeteآنتروپهافبک10102
7 C. Stengsآنتروپمهاجم3301
8 Christopher Scottآنتروپهافبک5001
9 Dinis Almeidaآنتروپمدافع8620
10 F. Harounآنتروپهافبک2000
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Christopher Scott
هافبک
- خرداد ۱۷, ۱۳۸۱
بایرن مونیخ
خرداد ۱۷, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
بایرن مونیخ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Buta
مدافع
- بهمن ۲۲, ۱۳۷۵
اینتراخت فرانکفورت
بهمن ۲۲, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
اینتراخت فرانکفورت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
M. Hongla
هافبک
- اسفند ۲۵, ۱۳۷۶
هلاس ورونا
اسفند ۲۵, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 3.7M
هلاس ورونا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 3.7M
player photo
J. Eggestein
مهاجم
- اردیبهشت ۱۸, ۱۳۷۷
سن پائولی
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سن پائولی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Nana Opoku Ampomah
هافبک
- دی ۱۲, ۱۳۷۴
فورتونا دوسلدورف
دی ۱۲, ۱۳۷۴
تیر ۹, ۱۴۰۱
فورتونا دوسلدورف
تیر ۹, ۱۴۰۱
player photo
D. Lamkel Ze
مهاجم
- شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
متز
شهریور ۲۷, ۱۳۷۵
فروردین ۱۲, ۱۴۰۱
قرضی
متز
فروردین ۱۲, ۱۴۰۱ قرضی
بازیکن
club logo
۳۰ تیر
club logo
۲ مرداد
club logo
۶ مرداد
club logo
۹ مرداد
club logo
۱۳ مرداد
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۰ مرداد
club logo
۲۳ مرداد
club logo
۲۷ مرداد
club logo
۳ شهریور
club logo
۶ شهریور
club logo
۹ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۵ شهریور
club logo
۱۰ مهر
Alhassan Yusuf
Anthony Valencia
Birger Verstraete
Dinis Almeida
F. Haroun
J. Bataille
J. Butez
J. Ekkelenkamp
M. Frey
Pieter Gerkens
R. De Laet
R. Nainggolan
S. Vines
V. Janssen
William Pacho
توبی الدرویرلد
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
آنتروپ
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P