برنتفورد

کشور
تاسیس
1889
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 17:30
لستر
2 2
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
برنتفورد
4 0
منچستر یونایتد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 18:30
فولهام
3 2
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
1 1
اورتون
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۸ شهریور ۱۴۰۱
- 23:00
کریستال پالاس
1 1
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
5 2
لیدز
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
ساوتهمپتون
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 15:30
برنتفورد
0 3
آرسنال
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۹ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
بورنموث
0 0
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
نیوکاسل
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۲ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
برنتفورد
- -
برایتون
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 22:00
برنتفورد
- -
چلسی
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
استون ویلا
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۷ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
برنتفورد
- -
ولوز
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 18:30
ناتینگهام فارست
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 16:00
منچستر سیتی
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۵ دی ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
تاتنهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
- 18:30
وستهام
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۲ دی ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
لیورپول
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
بورنموث
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
لیدز
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
ساوتهمپتون
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
آرسنال
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۹ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
کریستال پالاس
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۶ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
منچستر یونایتد
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
فولهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
اورتون
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
لستر
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
برایتون
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
نیوکاسل
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
ولوز
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
استون ویلا
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 22:15
چلسی
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
ناتینگهام فارست
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
لیورپول
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
وستهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
تاتنهام
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
- 18:30
برنتفورد
- -
منچستر سیتی
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
۱ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
Colchester
0 2
برنتفورد
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
۱۷ آبان ۱۴۰۱
برنتفورد
- -
گیلینگهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۹ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
ساوتهمپتون
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 17:30
نیوکاسل
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۲ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
برنتفورد
- -
برایتون
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 22:00
برنتفورد
- -
چلسی
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
استون ویلا
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۷ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
برنتفورد
- -
ولوز
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 18:30
ناتینگهام فارست
- -
برنتفورد
لیگ کاپ انگلستان ۲۳-۲۰۲۲ (EFL CUP) - مقدماتی
۱۷ آبان ۱۴۰۱
برنتفورد
- -
گیلینگهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 16:00
منچستر سیتی
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۵ دی ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
تاتنهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
- 18:30
وستهام
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۲ دی ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
لیورپول
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
بورنموث
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
لیدز
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
ساوتهمپتون
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۲ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
آرسنال
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۹ بهمن ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
کریستال پالاس
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۶ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
منچستر یونایتد
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۳ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
فولهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۰ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
اورتون
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۷ اسفند ۱۴۰۱
- 18:30
برنتفورد
- -
لستر
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۲ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
برایتون
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
نیوکاسل
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۶ فروردین ۱۴۰۲
- 17:30
ولوز
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
استون ویلا
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 22:15
چلسی
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
ناتینگهام فارست
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
لیورپول
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
برنتفورد
- -
وستهام
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 17:30
تاتنهام
- -
برنتفورد
پریمیرلیگ انگلستان 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
- 18:30
برنتفورد
- -
منچستر سیتی
بازیکنها
بازیکن پست
David Raya دروازبان 8 8 720 0 0 0 12 2
Matthew Cox دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
توماس استراکوشا دروازبان 1 1 90 0 0 0 0 1
 
بازیکن پست
A. Hickey مدافع 8 7 602 4 0 0 0 0 0 0
B. Mbeumo مهاجم 8 8 619 0 0 0 2 0 0 0
Ben Mee مدافع 8 8 689 1 0 0 1 0 0 0
C. Nørgaard هافبک 4 4 311 0 0 0 1 0 0 0
Finley Stevens مدافع 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
H. Dervişoğlu مهاجم 2 1 78 0 0 0 0 0 0 0
I. Toney مهاجم 9 8 738 2 0 0 5 1 0 3
J. Dasilva مهاجم 9 4 427 1 0 0 2 0 0 0
K. Ajer مدافع 2 2 151 0 0 0 0 0 0 0
K. Lewis-Potter مهاجم 6 3 282 0 0 0 1 0 0 1
M. Damsgaard هافبک 6 2 194 1 0 0 0 0 0 0
M. Jensen هافبک 8 8 604 0 0 0 1 0 0 2
M. Jørgensen مدافع 5 3 297 0 0 0 0 0 0 0
M. Rasmussen مدافع 2 2 155 0 0 0 0 0 0 0
M. Sørensen مدافع 4 1 107 0 0 0 1 0 0 0
O. Frank هافبک 6 1 152 1 0 0 0 0 0 0
P. Jansson مدافع 6 6 514 0 0 0 0 0 0 0
R. Henry مدافع 8 8 720 0 0 0 0 0 0 1
R. Trevitt 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0
S. Baptiste هافبک 9 4 393 0 0 0 0 0 0 1
S. Ghoddos مهاجم 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0
Sergi Canós هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Janelt هافبک 9 6 570 0 0 0 1 0 0 1
Y. Wissa مهاجم 9 3 338 1 0 0 2 0 0 1
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Hickeyبرنتفوردمدافع87213
2 B. Mbeumoبرنتفوردمهاجم8803
3 Ben Meeبرنتفوردمدافع8853
4 C. Nørgaardبرنتفوردهافبک4411
5 David Rayaبرنتفورددروازبان8801
6 Finley Stevensبرنتفوردمدافع1100
7 H. Dervişoğluبرنتفوردمهاجم2101
8 I. Toneyبرنتفوردمهاجم98113
9 J. Dasilvaبرنتفوردمهاجم9414
10 K. Ajerبرنتفوردمدافع2201
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
توماس استراکوشا
دروازبان
- اسفند ۲۸, ۱۳۷۳
لاتزیو
اسفند ۲۸, ۱۳۷۳
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
لاتزیو
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
player photo
K. Lewis-Potter
مهاجم
- اسفند ۴, ۱۳۷۹
هال سیتی
اسفند ۴, ۱۳۷۹
تیر ۲۱, ۱۴۰۱
€ 6.5M
هال سیتی
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ € 6.5M
player photo
A. Hickey
مدافع
- خرداد ۲۰, ۱۳۸۱
بولونیا
خرداد ۲۰, ۱۳۸۱
تیر ۱۸, ۱۴۰۱
€ 22M
بولونیا
تیر ۱۸, ۱۴۰۱ € 22M
player photo
J. Valencia
مهاجم
- آبان ۲۵, ۱۳۷۳
آلکورکون
آبان ۲۵, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آلکورکون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Marcus Forss
مهاجم
- خرداد ۲۸, ۱۳۷۸
هال سیتی
خرداد ۲۸, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هال سیتی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
H. Dervişoğlu
مهاجم
- آذر ۱۷, ۱۳۷۸
گالاتاسرای
آذر ۱۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
گالاتاسرای
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Racic
مدافع
- اردیبهشت ۱۸, ۱۳۷۸
HB Koge
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
HB Koge
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
C. Goode
مدافع
- مرداد ۱۲, ۱۳۷۴
شفیلدیونایتد
مرداد ۱۲, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
شفیلدیونایتد
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Ellery Balcombe
دروازبان
- مهر ۲۳, ۱۳۷۸
Bromley
مهر ۲۳, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Bromley
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
D. Thompson
مدافع
- مرداد ۵, ۱۳۷۹
Ipswich
مرداد ۵, ۱۳۷۹
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
Ipswich
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
AFC Wimbledon
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
AFC Wimbledon
خرداد ۱۱, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Jonas Lössl
دروازبان
- بهمن ۱۲, ۱۳۶۷
میتیلند
بهمن ۱۲, ۱۳۶۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
میتیلند
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۱ شهریور
club logo
۵ شهریور
club logo
۸ شهریور
club logo
۱۲ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۹ مهر
A. Hickey
Ben Mee
I. Toney
J. Dasilva
M. Damsgaard
O. Frank
Y. Wissa
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
66.3
(9)
2
63.9
(9)
3
62.0
(9)
4
60.9
(9)
5
59.7
(9)
6
57.6
(8)
7
56.2
(8)
8
55.6
(8)
9
55.1
(8)
10
53.8
(8)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
برنتفورد
برنتفورد
برنتفورد
برنتفورد
برنتفورد
برنتفورد
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P