شارلروا

کشور
تاسیس 1904
استادیوم Stade du Pays de Charleroi
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
مطلبی پیدا نشد
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۲ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
اوستنده
0 3
شارلروا
۲ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
اوستنده
0
3
شارلروا
| Diaz Arena | داور: Eric Lambrechts
۹ مرداد ۱۴۰۰ 18:45
شارلروا
0 0
سنت ترویدن
۹ مرداد ۱۴۰۰ 18:45
شارلروا
0
0
سنت ترویدن
| Stade du Pays de Charleroi | داور: L. Visser
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 18:30
لون
1 1
شارلروا
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 18:30
لون
1
1
شارلروا
| King Power at Den Dreef Stadion | داور: Nathan Verboomen
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
شارلروا
1 1
آنتروپ
۲۲ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
شارلروا
1
1
آنتروپ
| Stade du Pays de Charleroi | داور: Jonathan Lardot
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ 18:30
زولته وارخم
2 2
شارلروا
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ 18:30
زولته وارخم
2
2
شارلروا
| داور: Eric Lambrechts
۶ شهریور ۱۴۰۰ 18:45
شارلروا
5 2
بیرشوت
۶ شهریور ۱۴۰۰ 18:45
شارلروا
5
2
بیرشوت
| Stade du Pays de Charleroi | داور: Christof Dierick
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 18:30
خنت
2 3
شارلروا
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 18:30
خنت
2
3
شارلروا
| GHELAMCO-arena | داور: Lothar D’hondt
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ 23:15
شارلروا
- -
بروخه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ 23:15
شارلروا
-
-
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۴ مهر ۱۴۰۰ 23:30
شارلروا
- -
مشلن
۴ مهر ۱۴۰۰ 23:30
شارلروا
-
-
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ مهر ۱۴۰۰ 18:45
کورتریک
- -
شارلروا
۱۰ مهر ۱۴۰۰ 18:45
کورتریک
-
-
شارلروا
| Guldensporenstadion
۲۵ مهر ۱۴۰۰ 21:00
شارلروا
- -
خنک
۲۵ مهر ۱۴۰۰ 21:00
شارلروا
-
-
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۳۰ مهر ۱۴۰۰ 23:15
سراینگ یونایتد
- -
شارلروا
۳۰ مهر ۱۴۰۰ 23:15
سراینگ یونایتد
-
-
شارلروا
| Stade du Pairay
۸ آبان ۱۴۰۰
شارلروا
- -
اوپن
۸ آبان ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۵ آبان ۱۴۰۰
یونیون سنت ژیلو
- -
شارلروا
۱۵ آبان ۱۴۰۰
یونیون سنت ژیلو
-
-
شارلروا
| Stade Joseph Mariën
۲۹ آبان ۱۴۰۰
سرکل بروژ
- -
شارلروا
۲۹ آبان ۱۴۰۰
سرکل بروژ
-
-
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۶ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
- -
اندرلخت
۶ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
شارلروا
| Stade Maurice Dufrasne
۲۰ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
- -
اوستنده
۲۰ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۲۴ آذر ۱۴۰۰
خنک
- -
شارلروا
۲۴ آذر ۱۴۰۰
خنک
-
-
شارلروا
| Luminus Arena
۲۷ آذر ۱۴۰۰
اوپن
- -
شارلروا
۲۷ آذر ۱۴۰۰
اوپن
-
-
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۵ دی ۱۴۰۰
شارلروا
- -
لون
۵ دی ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
لون
| Stade du Pays de Charleroi
۲۵ دی ۱۴۰۰
آنتروپ
- -
شارلروا
۲۵ دی ۱۴۰۰
آنتروپ
-
-
شارلروا
| Bosuilstadion
۲ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
خنت
۲ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
کورتریک
۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
۹ بهمن ۱۴۰۰
سنت ترویدن
- -
شارلروا
۹ بهمن ۱۴۰۰
سنت ترویدن
-
-
شارلروا
| Stayen
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
سراینگ یونایتد
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
سراینگ یونایتد
| Stade du Pays de Charleroi
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
بروخه
- -
شارلروا
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
بروخه
-
-
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
یونیون سنت ژیلو
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
یونیون سنت ژیلو
| Stade du Pays de Charleroi
۷ اسفند ۱۴۰۰
بیرشوت
- -
شارلروا
۷ اسفند ۱۴۰۰
بیرشوت
-
-
شارلروا
| Olympisch Stadion
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
- -
استاندارد لیژ
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
مشلن
- -
شارلروا
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
مشلن
-
-
شارلروا
| AFAS-stadion Achter de Kazerne
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
- -
سرکل بروژ
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
اندرلخت
- -
شارلروا
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
اندرلخت
-
-
شارلروا
| Lotto Park
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
شارلروا
- -
زولته وارخم
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
شارلروا
-
-
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ 23:15
شارلروا
- -
بروخه
۲۷ شهریور ۱۴۰۰ 23:15
شارلروا
-
-
بروخه
| Stade du Pays de Charleroi
۴ مهر ۱۴۰۰ 23:30
شارلروا
- -
مشلن
۴ مهر ۱۴۰۰ 23:30
شارلروا
-
-
مشلن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۰ مهر ۱۴۰۰ 18:45
کورتریک
- -
شارلروا
۱۰ مهر ۱۴۰۰ 18:45
کورتریک
-
-
شارلروا
| Guldensporenstadion
۲۵ مهر ۱۴۰۰ 21:00
شارلروا
- -
خنک
۲۵ مهر ۱۴۰۰ 21:00
شارلروا
-
-
خنک
| Stade du Pays de Charleroi
۳۰ مهر ۱۴۰۰ 23:15
سراینگ یونایتد
- -
شارلروا
۳۰ مهر ۱۴۰۰ 23:15
سراینگ یونایتد
-
-
شارلروا
| Stade du Pairay
۸ آبان ۱۴۰۰
شارلروا
- -
اوپن
۸ آبان ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
اوپن
| Stade du Pays de Charleroi
۱۵ آبان ۱۴۰۰
یونیون سنت ژیلو
- -
شارلروا
۱۵ آبان ۱۴۰۰
یونیون سنت ژیلو
-
-
شارلروا
| Stade Joseph Mariën
۲۹ آبان ۱۴۰۰
سرکل بروژ
- -
شارلروا
۲۹ آبان ۱۴۰۰
سرکل بروژ
-
-
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۶ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
- -
اندرلخت
۶ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
اندرلخت
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
شارلروا
| Stade Maurice Dufrasne
۲۰ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
- -
اوستنده
۲۰ آذر ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
اوستنده
| Stade du Pays de Charleroi
۲۴ آذر ۱۴۰۰
خنک
- -
شارلروا
۲۴ آذر ۱۴۰۰
خنک
-
-
شارلروا
| Luminus Arena
۲۷ آذر ۱۴۰۰
اوپن
- -
شارلروا
۲۷ آذر ۱۴۰۰
اوپن
-
-
شارلروا
| Stadion am Kehrweg
۵ دی ۱۴۰۰
شارلروا
- -
لون
۵ دی ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
لون
| Stade du Pays de Charleroi
۲۵ دی ۱۴۰۰
آنتروپ
- -
شارلروا
۲۵ دی ۱۴۰۰
آنتروپ
-
-
شارلروا
| Bosuilstadion
۲ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
خنت
۲ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
خنت
| Stade du Pays de Charleroi
۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
کورتریک
۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
کورتریک
| Stade du Pays de Charleroi
۹ بهمن ۱۴۰۰
سنت ترویدن
- -
شارلروا
۹ بهمن ۱۴۰۰
سنت ترویدن
-
-
شارلروا
| Stayen
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
سراینگ یونایتد
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
سراینگ یونایتد
| Stade du Pays de Charleroi
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
بروخه
- -
شارلروا
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
بروخه
-
-
شارلروا
| Jan Breydelstadion
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
- -
یونیون سنت ژیلو
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
یونیون سنت ژیلو
| Stade du Pays de Charleroi
۷ اسفند ۱۴۰۰
بیرشوت
- -
شارلروا
۷ اسفند ۱۴۰۰
بیرشوت
-
-
شارلروا
| Olympisch Stadion
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
- -
استاندارد لیژ
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
مشلن
- -
شارلروا
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
مشلن
-
-
شارلروا
| AFAS-stadion Achter de Kazerne
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
- -
سرکل بروژ
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
سرکل بروژ
| Stade du Pays de Charleroi
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
اندرلخت
- -
شارلروا
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
اندرلخت
-
-
شارلروا
| Lotto Park
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
شارلروا
- -
زولته وارخم
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
شارلروا
-
-
زولته وارخم
| Stade du Pays de Charleroi
بازیکنها
بازیکن پست
D. Desprez دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
بازیکن پست
A. Gholizadeh هافبک 6 5 342 3 1 0 1 0 0 1
Aboubakar Keita هافبک 1 0 6 0 0 0 0 0 1 0
Adem Zorgane 5 5 450 0 0 0 1 0 0 1
Amine Benchaib هافبک 2 0 47 0 0 0 0 0 0 1
Anass Zaroury 6 6 515 0 0 0 3 0 0 0
C. Bedia مهاجم 6 3 244 0 0 0 1 0 0 0
D. Dessoleil مدافع 5 5 450 0 0 0 0 0 0 0
G. Gillet 4 2 193 0 0 0 0 0 0 0
G. Hendrickx هافبک 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Hervé Koffi 7 7 630 1 0 0 0 0 0 0
J. Kayembe هافبک 7 7 630 0 0 0 1 0 0 3
J. Van Cleemput مدافع 7 6 460 1 0 0 0 0 0 0
Jackson Tchatchoua 7 3 315 2 0 0 0 0 0 1
Karim Zedadka مدافع 2 0 35 1 0 0 0 0 0 0
Killian Lokembo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Bessile مدافع 1 0 22 0 0 0 0 0 0 0
M. Fall هافبک 5 1 82 0 0 0 1 0 0 0
Marco Ilaimaharitra هافبک 3 2 225 0 0 0 0 0 0 0
Martin Wasinski 3 3 242 1 0 0 0 0 0 1
Mateo Chiacig 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Morioka هافبک 7 7 630 2 0 0 2 0 0 2
S. Knežević 6 6 540 1 0 0 0 0 0 0
S. Nicholson مهاجم 6 4 373 0 0 0 4 0 0 1
Stelios Andreou 5 5 450 0 0 0 0 0 0 0
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن خروج از باشگاه تاریخ تولد تاریخ انتقال قیمت
player photo
Karim Zedadka
مدافع
خرداد ۲۰, ۱۳۷۹ شهریور ۴, ۱۴۰۰ قرضی
تیر ۱۵, ۱۴۰۰ € 500K
خروجی
بازیکن ورود به باشگاه تاریخ تولد تاریخ انتقال قیمت
player photo
P. Mandanda
دروازبان
آبان ۱۹, ۱۳۶۸ تیر ۲۹, ۱۴۰۰
player photo
R. Descamps
دروازبان
تیر ۵, ۱۳۷۵ تیر ۱۰, ۱۴۰۰
player photo
Ł. Teodorczyk
مهاجم
خرداد ۱۳, ۱۳۷۰ تیر ۱۰, ۱۴۰۰
شارلروا
شارلروا
شارلروا
شارلروا
شارلروا
شارلروا
شارلروا
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P