الدنسه

کشور
تاسیس
1921
استادیوم
میزبان مهمان همه
تعداد بازی 2 5 7
برد 1 1 2
تساوی 1 1 2
باخت 0 3 3
میزبان مهمان همه
در هر بازی جمع در هر بازی جمع در هر بازی جمع
گل 2 4 1 5 1.3 9
گل خورده 1.5 3 2 10 1.9 13
کارتهای زرد 0 1.8 9 1.3 9
کارتهای قرمز 0 0 0
کلین شیت 0 0.2 1 0.1 1
کرنرها 5 10 3.2 16 3.7 26
خطاها 11 22 15.2 76 14 98
آفسایدها 2.5 5 2 10 2.1 15
شوتها 12 24 8.6 43 9.6 67
شوت در چهارچوب 3.5 7 2.6 13 2.9 20
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا ۲ اسپانیا 24-2023
لالیگا 2 اسپانیا
22 مرداد 1402
- 21:00
کارتاخنا
0 1
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
30 مرداد 1402
- 20:30
ویارئال 2
3 1
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
6 شهریور 1402
- 20:30
الدنسه
2 1
ایبار
لالیگا 2 اسپانیا
12 شهریور 1402
- 20:00
زاراگوزا
2 0
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
20 شهریور 1402
- 22:30
الدنسه
2 2
آلکورکون
لالیگا 2 اسپانیا
26 شهریور 1402
- 20:00
اسپانیول
3 3
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
1 مهر 1402
- 17:45
لوانته
2 0
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
9 مهر 1402
- 15:30
الدنسه
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
12 مهر 1402
- 20:30
الدنسه
- -
وایادولید
لالیگا 2 اسپانیا
15 مهر 1402
- 17:45
هوئسکا
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
23 مهر 1402
- 17:45
الدنسه
- -
الچه
لالیگا 2 اسپانیا
30 مهر 1402
- 15:30
راسینگ فرول
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
الدنسه
- -
آموریبیتا
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
الدنسه
- -
بورگوس
لالیگا 2 اسپانیا
21 آبان 1402
آندورا
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
الدنسه
- -
میراندس
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
الدنسه
- -
تنریف
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
لگانس
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
الدنسه
- -
راسینگ سانتاندر
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
آلباسته
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
الدنسه
- -
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
آموریبیتا
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
الدنسه
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
اوویدو
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
22 بهمن 1402
الدنسه
- -
هوئسکا
لالیگا 2 اسپانیا
29 بهمن 1402
تنریف
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
6 اسفند 1402
الدنسه
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
13 اسفند 1402
الدنسه
- -
ویارئال 2
لالیگا 2 اسپانیا
20 اسفند 1402
میراندس
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
27 اسفند 1402
الدنسه
- -
کارتاخنا
لالیگا 2 اسپانیا
5 فروردین 1403
راسینگ سانتاندر
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
12 فروردین 1403
ایبار
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
19 فروردین 1403
الدنسه
- -
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
26 فروردین 1403
وایادولید
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
2 اردیبهشت 1403
الدنسه
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
9 اردیبهشت 1403
آلکورکون
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
16 اردیبهشت 1403
الدنسه
- -
لگانس
لالیگا 2 اسپانیا
23 اردیبهشت 1403
بورگوس
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
30 اردیبهشت 1403
الدنسه
- -
لوانته
لالیگا 2 اسپانیا
6 خرداد 1403
الچه
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
13 خرداد 1403
الدنسه
- -
اسپورتینگ گیخون
لالیگا 2 اسپانیا
9 مهر 1402
- 15:30
الدنسه
- -
اوویدو
لالیگا 2 اسپانیا
12 مهر 1402
- 20:30
الدنسه
- -
وایادولید
لالیگا 2 اسپانیا
15 مهر 1402
- 17:45
هوئسکا
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
23 مهر 1402
- 17:45
الدنسه
- -
الچه
لالیگا 2 اسپانیا
30 مهر 1402
- 15:30
راسینگ فرول
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
7 آبان 1402
الدنسه
- -
آموریبیتا
لالیگا 2 اسپانیا
14 آبان 1402
الدنسه
- -
بورگوس
لالیگا 2 اسپانیا
21 آبان 1402
آندورا
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
28 آبان 1402
الدنسه
- -
میراندس
لالیگا 2 اسپانیا
5 آذر 1402
اسپورتینگ گیخون
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
12 آذر 1402
الدنسه
- -
تنریف
لالیگا 2 اسپانیا
19 آذر 1402
لگانس
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
26 آذر 1402
الدنسه
- -
راسینگ سانتاندر
لالیگا 2 اسپانیا
29 آذر 1402
آلباسته
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
24 دی 1402
الدنسه
- -
زاراگوزا
لالیگا 2 اسپانیا
1 بهمن 1402
آموریبیتا
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
8 بهمن 1402
الدنسه
- -
اسپانیول
لالیگا 2 اسپانیا
15 بهمن 1402
اوویدو
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
22 بهمن 1402
الدنسه
- -
هوئسکا
لالیگا 2 اسپانیا
29 بهمن 1402
تنریف
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
6 اسفند 1402
الدنسه
- -
راسینگ فرول
لالیگا 2 اسپانیا
13 اسفند 1402
الدنسه
- -
ویارئال 2
لالیگا 2 اسپانیا
20 اسفند 1402
میراندس
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
27 اسفند 1402
الدنسه
- -
کارتاخنا
لالیگا 2 اسپانیا
5 فروردین 1403
راسینگ سانتاندر
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
12 فروردین 1403
ایبار
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
19 فروردین 1403
الدنسه
- -
آندورا
لالیگا 2 اسپانیا
26 فروردین 1403
وایادولید
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
2 اردیبهشت 1403
الدنسه
- -
آلباسته
لالیگا 2 اسپانیا
9 اردیبهشت 1403
آلکورکون
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
16 اردیبهشت 1403
الدنسه
- -
لگانس
لالیگا 2 اسپانیا
23 اردیبهشت 1403
بورگوس
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
30 اردیبهشت 1403
الدنسه
- -
لوانته
لالیگا 2 اسپانیا
6 خرداد 1403
الچه
- -
الدنسه
لالیگا 2 اسپانیا
13 خرداد 1403
الدنسه
- -
اسپورتینگ گیخون
بازیکنها
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
رئال مورسیا
27 تیر 1402
رایگان
رئال مورسیا
27 تیر 1402 رایگان
گرانادا
27 تیر 1402
رایگان
گرانادا
27 تیر 1402 رایگان
player photo
دیوید تیمور
هافبک
- 25 مهر 1368
هوئسکا
25 مهر 1368
21 تیر 1402
رایگان
هوئسکا
21 تیر 1402 رایگان
خیرونا
20 تیر 1402
قرضی
خیرونا
20 تیر 1402 قرضی
player photo
Ivan Chapela
مهاجم
- 31 اردیبهشت 1378
کادیز
31 اردیبهشت 1378
18 تیر 1402
کادیز
18 تیر 1402
Socuéllamos
10 تیر 1402
Socuéllamos
10 تیر 1402
Hércules
10 تیر 1402
Hércules
10 تیر 1402
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Cristian López
مهاجم
- 7 اردیبهشت 1368
AD Ceuta FC
7 اردیبهشت 1368
26 تیر 1402
AD Ceuta FC
26 تیر 1402
San Fernando CD
24 تیر 1402
قرضی
San Fernando CD
24 تیر 1402 قرضی
وایادولید
10 تیر 1402
وایادولید
10 تیر 1402
آندورا
10 تیر 1402
آندورا
10 تیر 1402
آندورا
10 تیر 1402
آندورا
10 تیر 1402
AD Ceuta FC
10 تیر 1402
AD Ceuta FC
10 تیر 1402
بازیکن
club logo
22 مرداد
club logo
30 مرداد
club logo
6 شهریور
club logo
12 شهریور
club logo
20 شهریور
club logo
26 شهریور
club logo
1 مهر
D. Dumić
Florin Andone
Ivan Chapela
Sergio Ortu
Toni Abad
دیوید تیمور
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
الدنسه
الدنسه
الدنسه
الدنسه
الدنسه
الدنسه
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست