اکسلسیور

کشور
تاسیس
1902
استادیوم
بازیهای آینده
اردیویسه هلند
4 آذر 1402
- 19:00
اکسلسیور
- -
فاینورد
اردیویسه هلند
11 آذر 1402
- 22:30
والویک
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند
17 آذر 1402
- 22:30
تونته
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند
25 آذر 1402
- 21:15
اکسلسیور
- -
گو اهد ایگلز
اردیویسه هلند
23 دی 1402
- 23:30
آیندهوون
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند
29 دی 1402
- 22:30
اکسلسیور
- -
هیرنوین
اردیویسه هلند
7 بهمن 1402
- 23:30
اکسلسیور
- -
اوترخت
اردیویسه هلند
13 بهمن 1402
- 22:30
آلمیره سیتی
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند
22 بهمن 1402
اکسلسیور
- -
تونته
اردیویسه هلند
29 بهمن 1402
اسپارتا روتردام
- -
اکسلسیور
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
اردیویسه هلند
21 آبان 1402
- 22:30
اوترخت
2 2
اکسلسیور
اردیویسه هلند
13 آبان 1402
- 21:15
اکسلسیور
1 1
آلکمار
اردیویسه هلند
7 آبان 1402
- 17:00
ولندام
3 1
اکسلسیور
اردیویسه هلند
30 مهر 1402
- 16:00
اکسلسیور
2 4
زووله
اردیویسه هلند
15 مهر 1402
- 22:30
ویتس
0 0
اکسلسیور
اردیویسه هلند
9 مهر 1402
- 16:00
اکسلسیور
2 1
اسپارتا روتردام
اردیویسه هلند
1 مهر 1402
- 22:30
هیرنوین
0 3
اکسلسیور
اردیویسه هلند
26 شهریور 1402
- 16:00
اکسلسیور
0 0
آلمیره سیتی
اردیویسه هلند
11 شهریور 1402
- 22:30
هراکلس
3 1
اکسلسیور
اردیویسه هلند
4 شهریور 1402
- 22:30
اکسلسیور
2 2
فورتونا سیتارد
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
دروازبانها
سن
ملیت
1
سن:
-
-
18
سن:
-
-
38
سن:
-
-
مدافعین
سن
ملیت
12
سن:
-
-
16
سن:
-
-
2
سن:
-
-
4
سن:
-
-
28
سن:
-
-
5
سن:
-
-
34
سن:
-
-
22
سن:
-
-
3
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
سن:
-
-
33
سن:
-
-
11
سن:
-
-
20
سن:
-
-
15
سن:
-
-
8
سن:
-
-
25
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
7
سن:
-
-
9
سن:
-
-
19
سن:
-
-
30
سن:
-
-
14
سن:
-
-
17
سن:
-
-
21
سن:
-
-
27
سن:
-
-
29
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت
R. Mank
R.Mank
سن:
44
44
M. Dijkhuizen
52
B. Mahmoud
B.Mahmoud
سن:
62
62