فارنسی

کشور
تاسیس
1910
استادیوم
بازیهای آینده
پریمیرا لیگا پرتغال
11 آذر 1402
- 19:00
فارنسی
- -
ویتوریا گیمارش
پریمیرا لیگا پرتغال
17 آذر 1402
- 21:30
بنفیکا
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
24 آذر 1402
- 23:45
فارنسی
- -
استرلا
پریمیرا لیگا پرتغال
9 دی 1402
- 19:00
اشتوریل
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
17 دی 1402
فارنسی
- -
خیل ویسنته
پریمیرا لیگا پرتغال
24 دی 1402
پورتیموننزه
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
1 بهمن 1402
کاسا پیا
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
8 بهمن 1402
فارنسی
- -
پورتو
پریمیرا لیگا پرتغال
15 بهمن 1402
چاوس
- -
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
22 بهمن 1402
فارنسی
- -
فامالیسائو
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
پریمیرا لیگا پرتغال
21 آبان 1402
- 19:00
بوآویستا
1 3
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
15 آبان 1402
- 23:45
فارنسی
2 0
آروکا
تاسا دا لیگا پرتغال
11 آبان 1402
- 23:45
اسپورتینگ لیسبون
4 2
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
7 آبان 1402
- 19:00
ریوآوه
3 4
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
15 مهر 1402
- 18:00
فارنسی
0 0
ویزلا
پریمیرا لیگا پرتغال
8 مهر 1402
- 23:00
فارنسی
2 3
اسپورتینگ لیسبون
تاسا دا لیگا پرتغال
5 مهر 1402
- 21:30
فارنسی
1 0
توندلا
پریمیرا لیگا پرتغال
1 مهر 1402
- 18:00
موریرنزه
1 0
فارنسی
پریمیرا لیگا پرتغال
25 شهریور 1402
- 20:30
فارنسی
3 1
براگا
پریمیرا لیگا پرتغال
11 شهریور 1402
- 20:30
فامالیسائو
1 0
فارنسی
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
دروازبانها
سن
ملیت
22
سن:
-
-
33
سن:
-
-
1
سن:
-
-
47
سن:
-
-
مدافعین
سن
ملیت
50
سن:
-
-
28
سن:
-
-
31
سن:
-
-
37
سن:
-
-
12
سن:
-
-
4
سن:
-
-
6
سن:
-
-
2
سن:
-
-
سن:
-
-
هافبکها
سن
ملیت
80
سن:
-
-
27
سن:
-
-
29
سن:
-
-
14
سن:
-
-
8
سن:
-
-
10
سن:
-
-
سن:
-
-
مهاجمین
سن
ملیت
سن:
-
-
77
سن:
-
-
20
سن:
-
-
62
سن:
-
-
19
سن:
-
-
9
سن:
-
-
7
سن:
-
-
سن:
-
-
سن:
-
-
مربی
سن
ملیت
José Mota
JoséMota
سن:
60
60
Álvaro Magalhães
63