آگزبورگ

کشور
تاسیس1907
استادیوم WWK Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا دورتموند
5 1
آگزبورگ
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
5
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
1 1
یونیون برلین
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
1
یونیون برلین
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
3 2
آگزبورگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
3
2
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه شوارزوالد ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
1 1
آگزبورگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
0 3
بایر لورکوزن
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
0
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 11:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
آگزبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 11:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
5
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
2 2
بایرن مونیخ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
2
بایرن مونیخ
ورزشگاه فولکس واگن ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
0 0
آگزبورگ
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
0
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:00
آگزبورگ
2 3
شالکه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
3
شالکه
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
0 1
آگزبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
0
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
4 0
هرتابرلین
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
4
0
هرتابرلین
ورزشگاه رین انرژی ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
کلن
1 1
آگزبورگ
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
1
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
2 1
ماینز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
1
ماینز
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
هوفنهایم
2 4
آگزبورگ
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
4
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
آگزبورگ
3 0
فورتونا دوسلدورف
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
3
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه ردبول آرنا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
لایپزیگ
3 1
آگزبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
3
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
3 5
بوروسیا دورتموند
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
3
5
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
یونیون برلین
2 0
آگزبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
2 1
وردربرمن
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
1
وردربرمن
ورزشگاه کامرزبانک ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
5 0
آگزبورگ
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
5
0
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
1 1
فرایبورگ
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
1
فرایبورگ
ورزشگاه بای آره نا ۴ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
2 0
آگزبورگ
۴ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
2 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه آلیانز ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
بایرن مونیخ
2 0
آگزبورگ
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
آگزبورگ
1 2
ولفسبورگ
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
2
ولفسبورگ
ورزشگاه ولتینز ۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:00
شالکه
0 3
آگزبورگ
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
3
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
آگزبورگ
0 0
پادربورن
۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
0
0
پادربورن
ورزشگاه المپیک برلین ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
هرتابرلین
2 0
آگزبورگ
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
آگزبورگ
1 1
کلن
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
1
کلن
ورزشگاه اپل ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ماینز
0 1
آگزبورگ
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه اپل
ماینز
0
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
آگزبورگ
1 3
هوفنهایم
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
3
هوفنهایم
ورزشگاه مرکور اسپیل ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
فورتونا دوسلدورف
1 1
آگزبورگ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
آگزبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
آگزبورگ
1 2
لایپزیگ
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
2
لایپزیگ
دی اف بی پوکال 20-2019
SPORTCLUB Arena ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Verl
2 1
آگزبورگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
SPORTCLUB Arena
Verl
2
1
آگزبورگ
##دروازبانها
A. Luthe
سن 33 ملیت
F. Giefer
سن 30 ملیت
T. Koubek
سن 27 ملیت
B. Leneis
سن 21 ملیت
##مدافعین
T. Rieder
سن 26 ملیت
M. Hinteregger
سن 27 ملیت
S. Lichtsteiner
سن 36 ملیت
F. Götze
سن 22 ملیت
M. Suchý
سن 32 ملیت
J. Gouweleeuw
سن 29 ملیت
T. Jedvaj
سن 24 ملیت
F. Uduokhai
سن 22 ملیت
Iago Amaral Borduchi
سن 23 ملیت
P. Max
سن 26 ملیت
R. Framberger
سن 24 ملیت
R. Oxford
سن 21 ملیت
Jozo Stanic
سن 21 ملیت
Simon Asta
سن 19 ملیت
Kevin Danso
سن 21 ملیت
M. Pedersen
سن 23 ملیت
##هافبکها
Caiuby Francisco da Silva
سن 32 ملیت
Ja-Cheol Koo
سن 31 ملیت
Romario Roesch
سن 21 ملیت
M. Gregoritsch
سن 26 ملیت
R. Khedira
سن 26 ملیت
D. Baier
سن 36 ملیت
J. Morávek
سن 30 ملیت
F. Jensen
سن 22 ملیت
C. Gruezo
سن 25 ملیت
A. Hahn
سن 29 ملیت
Eduard Löwen
سن 23 ملیت
G. Teigl
سن 29 ملیت
N. Sarenren-Bazee
سن 23 ملیت
Stefano Russo
سن 20 ملیت
##مهاجمین
F. Niederlechner
سن 29 ملیت
S. Córdova
سن 22 ملیت
R. Vargas
سن 21 ملیت
J. Schieber
سن 31 ملیت
M. Richter
سن 22 ملیت
A. Finnbogason
سن 31 ملیت
Cheon Seong-hoon
سن 19 ملیت
M. Malone
سن 19 ملیت
بازیکنپست
A. Lutheدروازبان1010900000123
B. Leneisدروازبان00000000
F. Gieferدروازبان00000000
T. Koubekدروازبان25252250200534
بازیکنپست
A. Finnbogasonمهاجم21109641003101
A. Hahnهافبک1697895102100
C. Gruezoهافبک12119784000001
D. Baierهافبک242320366001000
Eduard Löwenهافبک1676660002001
F. Götzeمدافع0000000000
F. Jensenهافبک1154780001000
F. Niederlechnerمهاجم3432282210013116
F. Uduokhaiمدافع262119613000000
G. Teiglهافبک422000000000
Iago Amaral Borduchiمدافع1076710001001
J. Gouweleeuwمدافع211816435000001
J. Morávekهافبک1144671000001
J. Schieberمهاجم30441000000
Jozo Stanicمدافع0000000000
M. Gregoritschهافبک753700000000
M. Maloneمهاجم0000000000
M. Pedersenمدافع321620000001
M. Richterمهاجم322723772004003
M. Suchýمدافع854862000010
N. Sarenren-Bazeeهافبک1043771001000
P. Maxمدافع313127145008106
R. Frambergerمدافع181211733000002
R. Khediraهافبک333226808000002
R. Oxfordمدافع1223690000000
R. Vargasمهاجم332925388006001
S. Córdovaمهاجم1643570002001
S. Lichtsteinerمدافع201713464100011
Stefano Russoهافبک0000000000
T. Jedvajمدافع313026426002010
T. Riederمدافع11900000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P