شالکه

کشور
تاسیس1904
استادیوم VELTINS-Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 16:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
شالکه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
شالکه
0 3
بایرن مونیخ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
3
بایرن مونیخ
ورزشگاه ولتینز ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
شالکه
3 0
هرتابرلین
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
3
0
هرتابرلین
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
پادربورن
1 5
شالکه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
5
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شالکه
2 1
ماینز
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
1
ماینز
ورزشگاه ردبول آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
لایپزیگ
1 3
شالکه
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
3
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
شالکه
1 1
کلن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
کلن
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:00
هوفنهایم
2 0
شالکه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
0
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
شالکه
0 0
بوروسیا دورتموند
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
0
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:00
آگزبورگ
2 3
شالکه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
3
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
3 3
فورتونا دوسلدورف
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
3
3
فورتونا دوسلدورف
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
1 2
شالکه
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
1
2
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۸ آذر ۱۳۹۸ 19:30
شالکه
2 1
یونیون برلین
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
1
یونیون برلین
ورزشگاه بای آره نا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
2 1
شالکه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
1
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:00
شالکه
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
0
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه فولکس واگن ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ولفسبورگ
1 1
شالکه
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
2 2
فرایبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه ولتینز ۲۷ دی ۱۳۹۸ 19:30
شالکه
2 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ دی ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه آلیانز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
بایرن مونیخ
5 0
شالکه
۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
5
0
شالکه
ورزشگاه المپیک برلین ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
هرتابرلین
0 0
شالکه
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
0
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
1 1
پادربورن
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
پادربورن
ورزشگاه اپل ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ماینز
0 0
شالکه
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه اپل
ماینز
0
0
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۳ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
شالکه
0 5
لایپزیگ
۳ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
5
لایپزیگ
ورزشگاه رین انرژی ۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
کلن
3 0
شالکه
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
3
0
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
شالکه
1 1
هوفنهایم
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
هوفنهایم
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
بوروسیا دورتموند
4 0
شالکه
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
4
0
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:00
شالکه
0 3
آگزبورگ
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
3
آگزبورگ
ورزشگاه مرکور اسپیل ۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فورتونا دوسلدورف
2 1
شالکه
۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
1
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
شالکه
0 1
وردربرمن
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
1
وردربرمن
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
یونیون برلین
1 1
شالکه
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
1
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
شالکه
1 1
بایر لورکوزن
۲۵ خرداد ۱۳۹۹ 20:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه کامرزبانک ۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
شالکه
۲۸ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
1
شالکه
ورزشگاه ولتینز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
شالکه
1 4
ولفسبورگ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
4
ولفسبورگ
ورزشگاه شوارزوالد ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
فرایبورگ
4 0
شالکه
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
4
0
شالکه
دی اف بی پوکال 20-2019
Kehdinger Stadion ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
SV Drochtersen/assel
0 5
شالکه
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Kehdinger Stadion
SV Drochtersen/assel
0
5
شالکه
SchücoArena ۷ آبان ۱۳۹۸ 23:15
آرمینیا بیله‌فلد
2 3
شالکه
۷ آبان ۱۳۹۸ 23:15
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
2
3
شالکه
دی اف بی پوکال 20-2019
VELTINS-Arena ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
شالکه
3 2
هرتابرلین
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
VELTINS-Arena
شالکه
3
2
هرتابرلین
در وقتهای اضافه
VELTINS-Arena ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
شالکه
0 1
بایرن مونیخ
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
VELTINS-Arena
شالکه
0
1
بایرن مونیخ
##دروازبانها
M. Schubert
سن 22 ملیت
M. Langer
سن 35 ملیت
الكساندر نوبل
سن 23 ملیت
Ralf Fährmann
سن 31 ملیت
##مدافعین
G. Timotheou
سن 22 ملیت
Juan Miranda González
سن 20 ملیت
O. Kabak
سن 20 ملیت
M. Nastasić
سن 27 ملیت
B. Stambouli
سن 29 ملیت
J. Kenny
سن 23 ملیت
تودیبو
سن 20 ملیت
B. Oczipka
سن 31 ملیت
S. Sané
سن 29 ملیت
J. Carls
سن 23 ملیت
T. Becker
سن 23 ملیت
H. Mendyl
سن 22 ملیت
##هافبکها
M. Langer
سن 23 ملیت
W. McKennie
سن 21 ملیت
Omar Mascarell
سن 27 ملیت
S. Serdar
سن 23 ملیت
M. Gregoritsch
سن 26 ملیت
D. Caligiuri
سن 32 ملیت
Amine Harit
سن 23 ملیت
Malick Thiaw
سن 18 ملیت
S. Rudy
سن 30 ملیت
Yevhen Konoplyanka
سن 30 ملیت
A. Schöpf
سن 26 ملیت
Philip Fontein
سن 26 ملیت
Münir Mercan
سن 19 ملیت
Nabil Bentaleb
سن 25 ملیت
##مهاجمین
H. Wright
سن 22 ملیت
B. Raman
سن 25 ملیت
A. Kutucu
سن 20 ملیت
G. Burgstaller
سن 31 ملیت
M. Uth
سن 28 ملیت
S. Skrzybski
سن 27 ملیت
B. Tekpetey
سن 22 ملیت
N. Boujellab
سن 21 ملیت
R. Matondo
سن 19 ملیت
F. Reese
سن 22 ملیت
C. Teuchert
سن 23 ملیت
بازیکنپست
M. Langerدروازبان00000000
M. Schubertدروازبان109831000191
الكساندر نوبلدروازبان29292617101447
بازیکنپست
A. Kutucuمهاجم2836862003002
A. Schöpfهافبک251817273001001
Amine Haritهافبک282724094007106
B. Oczipkaمدافع383734055000006
B. Ramanمهاجم282017834007003
B. Stambouliمدافع10109003000000
Can Bozdogan332571100000
D. Caligiuriهافبک302723805004203
F. Reeseمهاجم21860000000
G. Burgstallerمهاجم241514194002001
J. Carlsمدافع0000000000
J. Kennyمدافع343429945002003
Jonas Hofmann11880000000
Juan Miranda Gonzálezمدافع1288113000011
M. Gregoritschهافبک161210102001001
M. Langerهافبک0000000000
M. Nastasićمدافع201816654000000
M. Uthمهاجم954420000002
Malick Thiawهافبک40730000000
Münir Mercanهافبک621840001000
N. Boujellabمهاجم1344552000000
O. Kabakمدافع282219404003001
Omar Mascarellهافبک262623294000001
R. Matondoمهاجم211512491002000
S. Sanéمدافع161412154002001
S. Serdarهافبک222016822007000
S. Skrzybskiمهاجم11580001000
T. Beckerمدافع1164680000000
W. McKennieهافبک322623319003001
تودیبومدافع1064982000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P