فاینورد

کشور
تاسیس
1908
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 17:00
ویتس
2 5
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- 23:30
فاینورد
0 0
هیرنوین
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 19:15
والویک
0 1
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 22:30
فاینورد
4 0
امن
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
گو اهد ایگلز
3 4
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 22:30
فاینورد
3 0
اسپارتا روتردام
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 17:00
آیندهوون
4 3
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 16:00
نیمیخن
1 1
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:00
فاینورد
- -
تونته
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 18:15
آلکمار
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 18:00
فاینورد
- -
فورتونا سیتارد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 17:00
ولندام
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
فاینورد
- -
کامبور
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 19:15
فاینورد
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ دی ۱۴۰۱
- 14:45
اوترخت
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 19:00
خرونینگن
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲ بهمن ۱۴۰۱
- 17:00
فاینورد
- -
آژاکس
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۵ بهمن ۱۴۰۱
- 23:30
فاینورد
- -
نیمیخن
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۹ بهمن ۱۴۰۱
- 14:45
تونته
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
- 17:00
فاینورد
- -
آیندهوون
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
هیرنوین
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
فاینورد
- -
آلکمار
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۷ اسفند ۱۴۰۱
فورتونا سیتارد
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
فاینورد
- -
خرونینگن
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
فاینورد
- -
ولندام
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
آژاکس
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
اسپارتا روتردام
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
فاینورد
- -
والویک
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
کامبور
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
فاینورد
- -
اوترخت
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
اکسلسیور
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
فاینورد
- -
گو اهد ایگلز
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 16:00
امن
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۷ خرداد ۱۴۰۲
- 16:00
فاینورد
- -
ویتس
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
لاتزیو
4 2
فاینورد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۴ شهریور ۱۴۰۱
- 21:15
فاینورد
6 0
اشتورم گراتس
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
میتیلند
- -
فاینورد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
فاینورد
- -
میتیلند
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
اشتورم گراتس
- -
فاینورد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
فاینورد
- -
لاتزیو
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
میتیلند
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:00
فاینورد
- -
تونته
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
فاینورد
- -
میتیلند
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 18:15
آلکمار
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 18:00
فاینورد
- -
فورتونا سیتارد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
اشتورم گراتس
- -
فاینورد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
فاینورد
- -
لاتزیو
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 17:00
ولندام
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۹ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
فاینورد
- -
کامبور
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 19:15
فاینورد
- -
اکسلسیور
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۸ دی ۱۴۰۱
- 14:45
اوترخت
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ دی ۱۴۰۱
- 19:00
خرونینگن
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲ بهمن ۱۴۰۱
- 17:00
فاینورد
- -
آژاکس
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۵ بهمن ۱۴۰۱
- 23:30
فاینورد
- -
نیمیخن
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۹ بهمن ۱۴۰۱
- 14:45
تونته
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
- 17:00
فاینورد
- -
آیندهوون
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
هیرنوین
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
فاینورد
- -
آلکمار
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۷ اسفند ۱۴۰۱
فورتونا سیتارد
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
فاینورد
- -
خرونینگن
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
فاینورد
- -
ولندام
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
آژاکس
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
اسپارتا روتردام
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
فاینورد
- -
والویک
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
کامبور
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
فاینورد
- -
اوترخت
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
اکسلسیور
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
فاینورد
- -
گو اهد ایگلز
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
- 16:00
امن
- -
فاینورد
اردیویسه هلند ۲۳-۲۰۲۲
۷ خرداد ۱۴۰۲
- 16:00
فاینورد
- -
ویتس
بازیکنها
بازیکن پست
Devin Remie دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Bijlow دروازبان 10 10 900 0 0 0 14 5
O. Marciano دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Wellenreuther دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
Thijs Jansen دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
Alireza Jahanbakhsh مهاجم 9 4 372 1 0 0 2 0 0 3
Cole Bassett هافبک 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
D. Hancko مدافع 7 7 619 0 0 0 1 0 0 1
Danilo مهاجم 10 10 695 0 0 0 7 1 0 1
Ezequiel Bullaude 4 0 36 0 0 0 0 0 0 1
F. Aursnes هافبک 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Fredrik Andre Bjorkan مدافع 1 1 69 0 0 0 0 0 0 0
G. Trauner مدافع 10 10 900 1 0 0 0 0 0 0
Igor Paixão 4 0 81 0 0 0 0 0 0 1
J. Dilrosun مهاجم 10 10 806 1 0 0 3 0 0 2
J. Hendrix هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Rasmussen مدافع 5 4 365 0 0 0 1 0 0 0
J. Toornstra هافبک 3 0 75 0 0 0 0 0 0 1
L. Geertruida مدافع 5 4 388 0 0 0 1 0 0 0
M. Pedersen مدافع 10 9 747 0 0 0 0 0 0 0
M. Taabouni هافبک 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
M. Wieffer 3 0 58 0 0 0 0 0 0 0
Marcos López 4 4 320 0 0 0 0 0 0 2
Mimeirhel Benita مهاجم 2 0 50 0 0 0 0 0 0 0
N. Naujoks هافبک 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
O. Idrissi مهاجم 10 5 422 1 0 0 2 0 0 3
O. Kökçü هافبک 9 8 663 1 0 0 2 0 0 1
Patrick Wålemark هافبک 8 5 450 0 0 0 1 0 1 3
Q. Timber هافبک 10 10 870 2 0 0 2 0 0 1
Quilindschy Hartman 5 2 229 0 0 0 0 0 0 0
S. Giménez 8 0 183 1 0 0 5 1 0 1
S. Szymański هافبک 8 5 398 2 0 0 2 0 0 3
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Alireza Jahanbakhshفاینوردمهاجم9403
2 Cole Bassettفاینوردهافبک1000
3 D. Hanckoفاینوردمدافع7746
4 Daniloفاینوردمهاجم101001
5 Ezequiel Bullaudeفاینورد4000
6 F. Aursnesفاینوردهافبک2220
7 Fredrik Andre Bjorkanفاینوردمدافع1110
8 G. Traunerفاینوردمدافع1010102
9 Igor Paixãoفاینورد4003
10 J. Bijlowفاینورددروازبان101000
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
M. Azarkan
مهاجم
- آذر ۱۷, ۱۳۸۰
اکسلسیور
آذر ۱۷, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اکسلسیور
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اکسلسیور
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
اکسلسیور
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
A. El Bouchataoui
هافبک
- دی ۲۲, ۱۳۷۸
والویک
دی ۲۲, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
والویک
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Diemers
هافبک
- مهر ۱۹, ۱۳۷۲
هانوفر
مهر ۱۹, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هانوفر
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Róbert Boženík
مهاجم
- آبان ۲۷, ۱۳۷۸
فورتونا دوسلدورف
آبان ۲۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
فورتونا دوسلدورف
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Danilo
مهاجم
- فروردین ۱۸, ۱۳۷۸
آژاکس
فروردین ۱۸, ۱۳۷۸
خرداد ۱۹, ۱۴۰۱
رایگان
آژاکس
خرداد ۱۹, ۱۴۰۱ رایگان
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
L. Sinisterra
مهاجم
- خرداد ۲۷, ۱۳۷۸
لیدز
خرداد ۲۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
€ 22.5M
لیدز
تیر ۱۶, ۱۴۰۱ € 22.5M
player photo
M. Azarkan
مهاجم
- آذر ۱۷, ۱۳۸۰
اکسلسیور
آذر ۱۷, ۱۳۸۰
تیر ۱۴, ۱۴۰۱
قرضی
اکسلسیور
تیر ۱۴, ۱۴۰۱ قرضی
بازیکن
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۱۲ شهریور
club logo
۱۷ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۴ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
Alireza Jahanbakhsh
G. Trauner
J. Dilrosun
O. Idrissi
O. Kökçü
Q. Timber
S. Giménez
S. Szymański
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
72.2
(10)
2
71.6
(10)
3
70.6
(10)
4
70.6
(10)
5
70.1
(10)
6
68.4
(10)
7
66.4
(10)
9
63.0
(9)
10
58.0
(8)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
فاینورد
فاینورد
فاینورد
فاینورد
فاینورد
فاینورد
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P