ختافه

کشور
تاسیس1983
استادیوم Coliseum Alfonso Pérez
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا 20-2019
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
1 0
ختافه
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
1
0
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ختافه
1 1
اتلتیک بیلبائو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
1
1
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ختافه
1 1
آلاوز
۹ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
1
1
آلاوز
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
رئال بتیس
1 1
ختافه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
1
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 10:00
ختافه
4 2
مایورکا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 10:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
4
2
مایورکا
ورزشگاه مستایا ۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
والنسیا
3 3
ختافه
۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
3
3
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۶ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ختافه
0 2
بارسلونا
۶ مهر ۱۳۹۸ 14:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
2
بارسلونا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
1 2
ختافه
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
1
2
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ختافه
2 0
لگانس
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
2
0
لگانس
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سویا
2 0
ختافه
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
2
0
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۹ آبان ۱۳۹۸ 20:15
ختافه
3 1
گرانادا
۹ آبان ۱۳۹۸ 20:15
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
3
1
گرانادا
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سلتاویگو
0 1
ختافه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
0
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ختافه
0 0
اوساسونا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
0
اوساسونا
RCDE Stadium ۳ آذر ۱۳۹۸ 11:00
اسپانیول
1 1
ختافه
۳ آذر ۱۳۹۸ 11:00
RCDE Stadium
اسپانیول
1
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ختافه
4 0
لوانته
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
4
0
لوانته
ورزشگاه ایپوروآ ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ایبار
0 1
ختافه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
0
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ختافه
2 0
وایادولید
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
2
0
وایادولید
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
1 0
ختافه
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
0
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۴ دی ۱۳۹۸ 15:00
ختافه
0 3
رئال مادرید
۱۴ دی ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
3
رئال مادرید
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۲۷ دی ۱۳۹۸ 20:00
لگانس
0 3
ختافه
۲۷ دی ۱۳۹۸ 20:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
0
3
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۶ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
ختافه
1 0
رئال بتیس
۶ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
1
0
رئال بتیس
ورزشگاه سن ممس باریا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
اتلتیک بیلبائو
0 2
ختافه
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
0
2
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
ختافه
3 0
والنسیا
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
3
0
والنسیا
ورزشگاه نیوکمپ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
بارسلونا
2 1
ختافه
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
2
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۴ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
ختافه
0 3
سویا
۴ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
3
سویا
ورزشگاه ایبروستار ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
مایورکا
0 1
ختافه
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
0
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 23:30
ختافه
0 0
سلتاویگو
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 23:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
0
سلتاویگو
ورزشگاه لوس سارمونس ۲۳ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
گرانادا
2 1
ختافه
۲۳ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
2
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ختافه
0 0
اسپانیول
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
0
0
اسپانیول
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ختافه
1 1
ایبار
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
1
1
ایبار
ورزشگاه خوزه زوریا ۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
وایادولید
1 1
ختافه
۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
1
1
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۰ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ختافه
2 1
رئال سوسیداد
۱۰ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
2
1
رئال سوسیداد
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۱۳ تیر ۱۳۹۹ 00:30
رئال مادرید
1 0
ختافه
۱۳ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
1
0
ختافه
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 22:00
اوساسونا
- -
ختافه
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 22:00
اوساسونا
-
-
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ختافه
- -
ویارئال
۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
-
-
ویارئال
ورزشگاه مندیزوروزا ۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
آلاوز
- -
ختافه
۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
-
-
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ختافه
- -
اتلتیکو مادرید
۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
-
-
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
لوانته
- -
ختافه
۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
-
-
ختافه
کوپا دل ری 20-2019
Estadio Enrique Roca de Murcia ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 20:30
El Palmar
1 2
ختافه
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Enrique Roca de Murcia
El Palmar
1
2
ختافه
Estadi Municipal de Badalona ۲۱ دی ۱۳۹۸ 21:30
Badalona
2 0
ختافه
۲۱ دی ۱۳۹۸ 21:30
Estadi Municipal de Badalona
Badalona
2
0
ختافه
لیگ اروپا گروهی
Coliseum Alfonso Pérez ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:25
ختافه
1 0
ترابزون اسپور
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 21:25
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
1
0
ترابزون اسپور
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کراسنودار
1 2
ختافه
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کراسنودار
1
2
ختافه
Coliseum Alfonso Pérez ۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
ختافه
0 1
بازل
۲ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
0
1
بازل
St. Jakob-Park ۱۶ آبان ۱۳۹۸ 22:25
بازل
2 1
ختافه
۱۶ آبان ۱۳۹۸ 22:25
St. Jakob-Park
بازل
2
1
ختافه
Medical Park Stadyumu ۷ آذر ۱۳۹۸ 20:20
ترابزون اسپور
0 1
ختافه
۷ آذر ۱۳۹۸ 20:20
Medical Park Stadyumu
ترابزون اسپور
0
1
ختافه
Coliseum Alfonso Pérez ۲۱ آذر ۱۳۹۸ 22:25
ختافه
3 0
کراسنودار
۲۱ آذر ۱۳۹۸ 22:25
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
3
0
کراسنودار
لیگ اروپا حذفی
Coliseum Alfonso Pérez ۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
ختافه
2 0
آژاکس
۱ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
2
0
آژاکس
Johan Cruijff Arena ۹ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
آژاکس
2 1
ختافه
۹ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
Johan Cruijff Arena
آژاکس
2
1
ختافه
Stadio Giuseppe Meazza ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
اینترمیلان
- -
ختافه
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
-
-
ختافه
Coliseum Alfonso Pérez ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
ختافه
- -
اینترمیلان
۲۹ اسفند ۱۳۹۸
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
-
-
اینترمیلان
Stadio Giuseppe Meazza ۲۲ اسفند ۱۳۹۸
اینترمیلان
- -
ختافه
۲۲ اسفند ۱۳۹۸
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
-
-
ختافه
Coliseum Alfonso Pérez ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
ختافه
- -
اینترمیلان
۲۹ اسفند ۱۳۹۸
Coliseum Alfonso Pérez
ختافه
-
-
اینترمیلان
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 22:00
اوساسونا
- -
ختافه
۱۵ تیر ۱۳۹۹ 22:00
اوساسونا
-
-
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ختافه
- -
ویارئال
۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
-
-
ویارئال
ورزشگاه مندیزوروزا ۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
آلاوز
- -
ختافه
۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
-
-
ختافه
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ختافه
- -
اتلتیکو مادرید
۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
-
-
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
لوانته
- -
ختافه
۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
-
-
ختافه
##دروازبانها
چیچیزولا
سن 30 ملیت
دیوید سوریا
سن 27 ملیت
مانویلوویچ
سن 24 ملیت
روبن یانیِز
سن 26 ملیت
##مدافعین
داکونام
سن 28 ملیت
آنتونس
سن 33 ملیت
کاباکو
سن 25 ملیت
چما رودریگز
سن 28 ملیت
آلان نیوم
سن 32 ملیت
کوکورلا
سن 21 ملیت
اتزیتا
سن 32 ملیت
ماتیاس اولیویرا
سن 22 ملیت
دامیان سوارز
سن 32 ملیت
برونو
سن 30 ملیت
رائول گارسیا
سن 31 ملیت
کابررا
سن 29 ملیت
##هافبکها
برگارا
سن 34 ملیت
متیو فلامینی
سن 36 ملیت
اِتبو
سن 24 ملیت
فرانسیسکو پورتیلو
سن 30 ملیت
مائورو آرامباری
سن 24 ملیت
نمانیا ماکسیموویچ
سن 25 ملیت
جیسون
سن 25 ملیت
دیوید تیمور
سن 30 ملیت
کِندی
سن 24 ملیت
فلورنت پائولولو
سن 23 ملیت
فیصل فجر
سن 31 ملیت
##مهاجمین
ماتا
سن 31 ملیت
آنخل رودریگز
سن 33 ملیت
آمات اِندیایه
سن 23 ملیت
دِیورسون
سن 29 ملیت
خورخه مولینا
سن 38 ملیت
انریک گالگو
سن 33 ملیت
هوگو دورو
سن 20 ملیت
بازیکنپست
چیچیزولادروازبان7763000072
دیوید سوریادروازبان363632402003315
بازیکنپست
Marcos Lavín0000000000
آلان نیوممدافع4036290616002001
آمات اِندیایهمهاجم40510000000
آنتونسمدافع321820000000
آنخل رودریگزمهاجم3713170960014103
اِتبوهافبک1165954001000
اتزیتامدافع191816658000010
انریک گالگومهاجم954131000000
برگاراهافبک20702000000
برونومدافع886443000000
جیسونهافبک211411395001004
چما رودریگزمدافع332703000000
خورخه مولینامهاجم362520224017303
داکوناممدافع363632406000000
دامیان سوارزمدافع3131271016001004
دِیورسونمهاجم753312001001
دیوید تیمورهافبک25119636203001
رائول گارسیامدافع986511000002
فرانسیسکو پورتیلوهافبک2088083000001
فلورنت پائولولوهافبک11900000000
فیصل فجرهافبک14119244000001
کاباکومدافع21880000000
کابررامدافع212017863003000
کِندیهافبک2779524003005
کوکورلامدافع403632138001005
مائورو آرامباریهافبک3633303410101001
ماتامهاجم35332820140014404
ماتیاس اولیویرامدافع232018116100013
نمانیا ماکسیموویچهافبک373430236002000
هوگو دورومهاجم954403000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P