گنگام

کشور
تاسیس
1912
استادیوم
بازیهای آینده
لیگ 2 فرانسه
4 آذر 1402
- 21:30
تروا
- -
گنگام
لیگ 2 فرانسه
11 آذر 1402
- 21:30
گنگام
- -
اف سی پاریس
لیگ 2 فرانسه
14 آذر 1402
- 23:15
سنت اتین
- -
گنگام
لیگ 2 فرانسه
25 آذر 1402
گنگام
- -
کنکارنو
لیگ 2 فرانسه
28 آذر 1402
آنژه
- -
گنگام
لیگ 2 فرانسه
23 دی 1402
کوویلی
- -
گنگام
لیگ 2 فرانسه
3 بهمن 1402
گنگام
- -
رودز
لیگ 2 فرانسه
7 بهمن 1402
اوسر
- -
گنگام
لیگ 2 فرانسه
14 بهمن 1402
گنگام
- -
سوشو
لیگ 2 فرانسه
21 بهمن 1402
آژاکسیو
- -
گنگام
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
لیگ 2 فرانسه
20 آبان 1402
- 21:30
رودز
0 0
گنگام
لیگ 2 فرانسه
15 آبان 1402
- 23:15
گنگام
2 1
اوسر
لیگ 2 فرانسه
6 آبان 1402
- 20:30
باستیا
0 0
گنگام
لیگ 2 فرانسه
29 مهر 1402
- 20:30
گنگام
2 2
کوویلی
لیگ 2 فرانسه
15 مهر 1402
- 20:30
گنگام
2 2
گرونوبل
لیگ 2 فرانسه
8 مهر 1402
- 20:30
کن
0 1
گنگام
لیگ 2 فرانسه
4 مهر 1402
- 22:15
گنگام
0 0
بوردو
لیگ 2 فرانسه
1 مهر 1402
- 20:30
لاوال
2 1
گنگام
لیگ 2 فرانسه
27 شهریور 1402
- 22:15
گنگام
3 0
آژاکسیو
لیگ 2 فرانسه
11 شهریور 1402
- 20:30
آمین
4 1
گنگام
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها