هلاس ورونا

کشور
تاسیس
1903
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ ایتالیا 23-2022
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
2 5
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
بولونیا
1 1
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
0 1
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
امپولی
1 1
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 20:30
هلاس ورونا
2 1
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 20:30
لاتزیو
2 0
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
فیورنتینا
2 0
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
هلاس ورونا
1 2
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
سالرنیتانا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
هلاس ورونا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
ساسولو
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
مونتزا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
- -
یوونتوس
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
هلاس ورونا
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 17:00
تورینو
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
اینترمیلان
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
آ اس رم
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
فیورنتینا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
اسپتزیا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
سمپدوریا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
یوونتوس
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
ناپولی
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کرمونزه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
لچه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
آث میلان
- -
هلاس ورونا
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 20:30
هلاس ورونا
1 4
باری
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
سالرنیتانا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
هلاس ورونا
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
ساسولو
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
مونتزا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
هلاس ورونا
- -
یوونتوس
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
هلاس ورونا
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 17:00
تورینو
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
اینترمیلان
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
آ اس رم
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
فیورنتینا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
اسپتزیا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
هلاس ورونا
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
سمپدوریا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
یوونتوس
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
ناپولی
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
کرمونزه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
لچه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آتالانتا
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
آث میلان
- -
هلاس ورونا
بازیکنها
بازیکن پست
A. Berardi دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
L. Montipò دروازبان 9 9 810 0 0 0 19 0
M. Chiesa دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Perilli دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
A. Barák هافبک 2 0 42 0 0 0 0 0 0 0
A. Hrustic هافبک 3 1 97 0 0 0 0 0 0 0
A. Tameze هافبک 9 7 618 0 0 0 0 0 0 0
Bruno Amione مدافع 2 1 104 1 0 0 0 0 0 0
D. Faraoni مدافع 4 4 256 2 1 0 0 0 0 1
D. Lazović هافبک 9 9 773 1 0 0 0 0 0 0
Diego Coppola مدافع 6 6 495 3 0 0 0 0 0 0
F. Ceccherini مدافع 5 5 286 3 0 0 0 0 0 0
F. Depaoli هافبک 4 1 141 1 0 0 0 0 0 0
Filippo Terracciano هافبک 5 3 317 0 0 0 0 0 0 0
Giangiacomo Magnani مدافع 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Sulemana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Isak Hien 6 4 430 3 0 0 0 0 0 0
Josh Doig 5 3 292 0 0 0 2 0 0 1
Juan Cabal 1 0 29 1 0 0 0 0 0 0
K. Günter مدافع 7 6 585 2 0 0 0 0 0 1
K. Lasagna مهاجم 9 8 594 0 0 0 2 0 0 1
Luka Ilić هافبک 8 8 703 1 0 0 0 0 0 0
M. Đurić مهاجم 6 0 69 0 0 0 0 0 0 0
M. Hongla هافبک 6 4 323 2 0 0 0 0 0 0
M. Praszelik هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Veloso هافبک 7 4 353 3 0 0 0 0 0 0
P. Dawidowicz مدافع 5 4 360 1 0 0 0 0 0 0
P. Retsos مدافع 2 1 121 0 0 0 0 0 0 0
R. Piccoli مهاجم 3 1 123 0 0 0 0 0 0 0
S. Verdi مهاجم 2 1 103 0 0 0 0 0 0 0
T. Henry 9 9 717 4 0 0 2 0 0 0
Yayah Kallon مهاجم 5 0 123 0 0 0 1 0 0 0
الساندرو کورتینوویس مهاجم 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Barákهلاس وروناهافبک2000
2 A. Hrusticهلاس وروناهافبک3100
3 A. Tamezeهلاس وروناهافبک9735
4 Bruno Amioneهلاس ورونامدافع2100
5 D. Faraoniهلاس ورونامدافع4400
6 D. Lazovićهلاس وروناهافبک9921
7 Diego Coppolaهلاس ورونامدافع6630
8 F. Ceccheriniهلاس ورونامدافع5506
9 F. Depaoliهلاس وروناهافبک4103
10 Filippo Terraccianoهلاس وروناهافبک5326
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
M. Praszelik
هافبک
- مهر ۵, ۱۳۷۹
Slask Wroclaw
مهر ۵, ۱۳۷۹
بهمن ۱۲, ۱۴۰۱
Slask Wroclaw
بهمن ۱۲, ۱۴۰۱
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
الساندرو کورتینوویس
مهاجم
- بهمن ۶, ۱۳۷۹
آتالانتا
بهمن ۶, ۱۳۷۹
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
قرضی
آتالانتا
تیر ۳۱, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
B. Conti
هافبک
- خرداد ۲۳, ۱۳۸۱
کالیاری
خرداد ۲۳, ۱۳۸۱
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
کالیاری
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
ونتزیا
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
رایگان
ونتزیا
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ رایگان
Hibernian
تیر ۲۲, ۱۴۰۱
€ 3.8M
Hibernian
تیر ۲۲, ۱۴۰۱ € 3.8M
player photo
G. Caprari
مهاجم
- مرداد ۸, ۱۳۷۲
سمپدوریا
مرداد ۸, ۱۳۷۲
تیر ۱۴, ۱۴۰۱
€ 5M
سمپدوریا
تیر ۱۴, ۱۴۰۱ € 5M
player photo
R. Piccoli
مهاجم
- بهمن ۸, ۱۳۷۹
آتالانتا
بهمن ۸, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
آتالانتا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
ماراش کمبولا
مدافع
- بهمن ۱۹, ۱۳۷۸
آ اس رم
بهمن ۱۹, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آ اس رم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Montipò
دروازبان
- اسفند ۱, ۱۳۷۴
بنونتو
اسفند ۱, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 1M
بنونتو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 1M
player photo
M. Hongla
هافبک
- اسفند ۲۵, ۱۳۷۶
آنتروپ
اسفند ۲۵, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 3.7M
آنتروپ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 3.7M
FC Nordsjaelland
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
FC Nordsjaelland
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Giangiacomo Magnani
مدافع
- مهر ۱۲, ۱۳۷۴
سمپدوریا
مهر ۱۲, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سمپدوریا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
مرت چتین
مدافع
- دی ۱۲, ۱۳۷۵
کایسری اسپور
دی ۱۲, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کایسری اسپور
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Bruno Amione
مدافع
- دی ۱۳, ۱۳۸۰
رجینا
دی ۱۳, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رجینا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Đurić
مهاجم
- خرداد ۱, ۱۳۶۹
سالرنیتانا
خرداد ۱, ۱۳۶۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
سالرنیتانا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
K. Lasagna
مهاجم
- مرداد ۱۹, ۱۳۷۱
اودینزه
مرداد ۱۹, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 6.5M
اودینزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 6.5M
player photo
G. Simeone
مهاجم
- تیر ۱۴, ۱۳۷۴
کالیاری
تیر ۱۴, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 10.5M
کالیاری
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 10.5M
player photo
M. Stępiński
مهاجم
- اردیبهشت ۲۲, ۱۳۷۴
Aris
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Aris
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
G. Caprari
مهاجم
- مرداد ۸, ۱۳۷۲
مونتزا
مرداد ۸, ۱۳۷۲
تیر ۳۰, ۱۴۰۱
قرضی
مونتزا
تیر ۳۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
B. Conti
هافبک
- خرداد ۲۳, ۱۳۸۱
Mantova
خرداد ۲۳, ۱۳۸۱
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
قرضی
Mantova
تیر ۲۹, ۱۴۰۱ قرضی
Virtus Verona
تیر ۲۶, ۱۴۰۱
قرضی
Virtus Verona
تیر ۲۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
K. Rüegg
هافبک
- مرداد ۱۴, ۱۳۷۷
یانگ بویز
مرداد ۱۴, ۱۳۷۷
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
یانگ بویز
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Christian Pierobon
هافبک
- فروردین ۶, ۱۳۸۱
Mantova
فروردین ۶, ۱۳۸۱
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
Mantova
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Philip Yeboah Ankrah
مهاجم
- مهر ۵, ۱۳۸۱
Mantova
مهر ۵, ۱۳۸۱
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
Mantova
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
N. Casale
مدافع
- بهمن ۲۵, ۱۳۷۶
لاتزیو
بهمن ۲۵, ۱۳۷۶
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
€ 7M
لاتزیو
تیر ۱۷, ۱۴۰۱ € 7M
player photo
I. Pandur
دروازبان
- فروردین ۶, ۱۳۷۹
فورتونا سیتارد
فروردین ۶, ۱۳۷۹
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
قرضی
فورتونا سیتارد
تیر ۱۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
B. Calabrese
مدافع
- اردیبهشت ۵, ۱۳۸۱
پادوا
اردیبهشت ۵, ۱۳۸۱
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
پادوا
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
player photo
Iyenoma Udogie
مدافع
- آذر ۷, ۱۳۸۱
اودینزه
آذر ۷, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 4M
اودینزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 4M
player photo
F. Depaoli
هافبک
- اردیبهشت ۴, ۱۳۷۶
سمپدوریا
اردیبهشت ۴, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سمپدوریا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ماراش کمبولا
مدافع
- بهمن ۱۹, ۱۳۷۸
آ اس رم
بهمن ۱۹, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 26.5M
آ اس رم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 26.5M
player photo
Matteo Cancellieri
مهاجم
- بهمن ۲۳, ۱۳۸۰
لاتزیو
بهمن ۲۳, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
لاتزیو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
ماتیا زاکانی
هافبک
- خرداد ۲۶, ۱۳۷۴
لاتزیو
خرداد ۲۶, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 7.1M
لاتزیو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 7.1M
player photo
M. Valoti
هافبک
- شهریور ۱۵, ۱۳۷۲
مونتزا
شهریور ۱۵, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
مونتزا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۴ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۶ شهریور
club logo
۹ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۱ مهر
Bruno Amione
D. Faraoni
D. Lazović
Diego Coppola
F. Ceccherini
F. Depaoli
Isak Hien
Juan Cabal
K. Günter
Luka Ilić
M. Hongla
Miguel Veloso
P. Dawidowicz
T. Henry
کل شوت ها (تعداد بازی)
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
هلاس ورونا
هلاس ورونا
هلاس ورونا
هلاس ورونا
هلاس ورونا
هلاس ورونا
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P