هرتابرلین

کشور
تاسیس1892
استادیوم Olympiastadion Berlin
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه آلیانز ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بایرن مونیخ
2 2
هرتابرلین
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
2
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
هرتابرلین
0 3
ولفسبورگ
۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
3
ولفسبورگ
ورزشگاه ولتینز ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
شالکه
3 0
هرتابرلین
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
3
0
هرتابرلین
ورزشگاه اپل ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ماینز
2 1
هرتابرلین
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه اپل
ماینز
2
1
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
هرتابرلین
2 1
پادربورن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
1
پادربورن
ورزشگاه رین انرژی ۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
کلن
0 4
هرتابرلین
۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه رین انرژی
کلن
0
4
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هرتابرلین
3 1
فورتونا دوسلدورف
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
3
1
فورتونا دوسلدورف
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1 1
هرتابرلین
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1
1
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
هرتابرلین
2 3
هوفنهایم
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
3
هوفنهایم
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:30
یونیون برلین
1 0
هرتابرلین
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
0
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
2 4
لایپزیگ
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
4
لایپزیگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
4 0
هرتابرلین
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
4
0
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
1 2
بوروسیا دورتموند
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه کامرزبانک ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
2 2
هرتابرلین
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
1 0
فرایبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
0
فرایبورگ
ورزشگاه بای آره نا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
0 1
هرتابرلین
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
0
1
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
هرتابرلین
0 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه المپیک برلین ۲۹ دی ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
0 4
بایرن مونیخ
۲۹ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
4
بایرن مونیخ
ورزشگاه فولکس واگن ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
1 2
هرتابرلین
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
2
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
هرتابرلین
0 0
شالکه
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
0
شالکه
ورزشگاه المپیک برلین ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
1 3
ماینز
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
3
ماینز
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
1 2
هرتابرلین
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
2
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
0 5
کلن
۳ اسفند ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
5
کلن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۹ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
فورتونا دوسلدورف
3 3
هرتابرلین
۹ اسفند ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
3
3
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
هرتابرلین
2 2
وردربرمن
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
2
وردربرمن
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
هوفنهایم
0 3
هرتابرلین
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
0
3
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۲ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
هرتابرلین
4 0
یونیون برلین
۲ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
4
0
یونیون برلین
ورزشگاه ردبول آرنا ۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
لایپزیگ
2 2
هرتابرلین
۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
2
2
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
هرتابرلین
2 0
آگزبورگ
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
بوروسیا دورتموند
1 0
هرتابرلین
۱۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
1
0
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
هرتابرلین
1 4
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
4
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه شوارزوالد ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
فرایبورگ
2 1
هرتابرلین
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
2
1
هرتابرلین
ورزشگاه المپیک برلین ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
هرتابرلین
2 0
بایر لورکوزن
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
هرتابرلین
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
هرتابرلین
دی اف بی پوکال 20-2019
Audi-Sportpark ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Eichstätt
1 5
هرتابرلین
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Audi-Sportpark
Eichstätt
1
5
هرتابرلین
Olympiastadion Berlin ۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
هرتابرلین
3 3
دینامو درسدن
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
3
3
دینامو درسدن
پنالتی ها 5-4
دی اف بی پوکال 20-2019
VELTINS-Arena ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
شالکه
3 2
هرتابرلین
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
VELTINS-Arena
شالکه
3
2
هرتابرلین
در وقتهای اضافه
##دروازبانها
R. Jarstein
سن 35 ملیت
D. Smarsch
سن 21 ملیت
T. Kraft
سن 31 ملیت
##مدافعین
K. Rekik
سن 25 ملیت
N. Stark
سن 25 ملیت
L. Klünter
سن 24 ملیت
M. Mittelstädt
سن 23 ملیت
D. Boyata
سن 29 ملیت
M. Plattenhardt
سن 28 ملیت
J. Torunarigha
سن 22 ملیت
F. Baak
سن 21 ملیت
P. Pekarík
سن 33 ملیت
##هافبکها
P. Skjelbred
سن 33 ملیت
V. Darida
سن 29 ملیت
S. Kalou
سن 34 ملیت
M. Grujić
سن 24 ملیت
Santiago Lionel Ascacíbar
سن 23 ملیت
Julian Albrecht
سن 18 ملیت
Eduard Löwen
سن 23 ملیت
A. Esswein
سن 30 ملیت
M. Leckie
سن 29 ملیت
Arne Maier
سن 21 ملیت
Lazar Samardzic
سن 18 ملیت
Ondrej Duda
سن 25 ملیت
M. Covic
سن 22 ملیت
S. Friede
سن 22 ملیت
##مهاجمین
D. Redan
سن 19 ملیت
کریشتف پیونتک
سن 25 ملیت
J. Dilrosun
سن 22 ملیت
V. Ibišević
سن 35 ملیت
Matheus Cunha
سن 21 ملیت
D. Lukébakio
سن 22 ملیت
وولف
سن 25 ملیت
D. Selke
سن 25 ملیت
P. Dárdai
سن 21 ملیت
M. Kiprit
سن 21 ملیت
P. Köpke
سن 24 ملیت
بازیکنپست
D. Smarschدروازبان2115000040
R. Jarsteinدروازبان31312758101509
T. Kraftدروازبان55450100110
بازیکنپست
A. Essweinهافبک812531001001
Arne Maierهافبک1566360000000
D. Boyataمدافع292925598104001
D. Lukébakioمهاجم332521992008006
D. Redanمهاجم10200000000
D. Selkeمهاجم21109893001002
Eduard Löwenهافبک723100000000
F. Baakمدافع0000000000
J. Dilrosunمهاجم251714162004002
J. Torunarighaمدافع211816085102001
Jessic Ngankam40810000001
K. Rekikمدافع161614400001010
L. Klünterمدافع242019055000002
Lazar Samardzicهافبک30670000000
Luca Netz0000000000
Luis Klatte0000000000
M. Covicهافبک0000000000
M. Grujićهافبک313125997004002
M. Leckieهافبک922790000000
M. Mittelstädtمدافع282020243001004
M. Plattenhardtمدافع191915571000005
Marton Dardai0000000000
Matheus Cunhaمهاجم1197443005000
N. Starkمدافع242320358001010
Omar Rekik0000000000
Ondrej Dudaهافبک986293001102
P. Dárdaiمهاجم0000000000
P. Köpkeمهاجم521960001001
P. Pekaríkمدافع997712000000
P. Skjelbredهافبک252217575000000
S. Friedeهافبک0000000000
S. Kalouهافبک732850002000
Santiago Lionel Ascacíbarهافبک987532000001
V. Daridaهافبک302724447104003
V. Ibiševićمهاجم271613355009104
کریشتف پیونتکمهاجم161010282005201
وولفمهاجم231716072101005

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P