یکشنبه, فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

لچه

کشور
تاسیس1908
استادیوم Stadio Comunale Via del Mare
تاریخچه باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
سری آ 20-2019
۴ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
اینترمیلان
4
4 0
لچه
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
لچه
0
0 1
هلاس ورونا
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
تورینو
1
1 2
لچه
2
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
لچه
1
1 4
ناپولی
4
۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اسپال
1
1 3
لچه
3
۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
لچه
0
0 1
آ اس رم
1
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:30
آتلانتا
3
3 1
لچه
1
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 22:15
میلان
2
2 2
لچه
2
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
لچه
1
1 1
یوونتوس
1
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
سمپدوریا
1
1 1
لچه
1
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
لچه
2
2 2
ساسولو
2
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
لاتزیو
4
4 2
لچه
2
۴ آذر ۱۳۹۸ 17:30
لچه
2
2 2
کالیاری
2
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:15
فیورنتینا
0
0 1
لچه
1
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 15:00
لچه
2
2 2
جنوا
2
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
برشا
3
3 0
لچه
0
۱ دی ۱۳۹۸ 17:30
لچه
2
2 3
بولونا
3
۱۶ دی ۱۳۹۸ 20:30
لچه
0
0 1
اودینزه
1
۲۳ دی ۱۳۹۸ 23:15
پارما
2
2 0
لچه
0
۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:30
لچه
1
1 1
اینترمیلان
1
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
هلاس ورونا
3
3 0
لچه
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 20:30
لچه
4
4 0
تورینو
0
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ناپولی
2
2 3
لچه
3
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
لچه
2
2 1
اسپال
1
۴ اسفند ۱۳۹۸ 20:30
آ اس رم
4
4 0
لچه
0
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
لچه
2
2 7
آتلانتا
7
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 15:00
لچه
-
- -
میلان
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 23:15
یوونتوس
-
- -
لچه
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
لچه
-
- -
سمپدوریا
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 14:00
ساسولو
-
- -
لچه
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
لاتزیو
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
کالیاری
-
- -
لچه
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
فیورنتینا
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
جنوا
-
- -
لچه
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
برشا
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
بولونا
-
- -
لچه
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
لچه
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
پارما
-
کوپا ایتالیا 20-2019
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:15
لچه
4
4 0
Salernitana
0
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:30
اسپال
5
5 1
لچه
1
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 15:00
لچه
-
- -
میلان
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 23:15
یوونتوس
-
- -
لچه
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
لچه
-
- -
سمپدوریا
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 14:00
ساسولو
-
- -
لچه
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
لاتزیو
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
کالیاری
-
- -
لچه
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
فیورنتینا
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
جنوا
-
- -
لچه
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
برشا
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
بولونا
-
- -
لچه
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
لچه
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:30
لچه
-
- -
پارما
-
دروازبانها
گابریل
پست دروازه بان
سن 27
ملیت
M. Vigorito
پست دروازه بان
سن 29
ملیت
Razvan Sava
پست دروازه بان
سن 17
ملیت
G. Chironi
پست دروازه بان
سن 22
ملیت
M. Bleve
پست دروازه بان
سن 24
ملیت
مدافعین
R. Pierno
پست مدافع
سن 19
ملیت
L. Dumancic
پست مدافع
سن 21
ملیت
R. Benzar
پست مدافع
سن 28
ملیت
F. Lucioni
پست مدافع
سن 32
ملیت
N. Paz
پست مدافع
سن 26
ملیت
G. Donati
پست مدافع
سن 30
ملیت
L. Rossettini
پست مدافع
سن 34
ملیت
I. Monterisi
پست مدافع
سن 18
ملیت
B. Meccariello
پست مدافع
سن 29
ملیت
M. Calderoni
پست مدافع
سن 31
ملیت
A. Rispoli
پست مدافع
سن 31
ملیت
S. Colella
پست مدافع
سن 17
ملیت
M. Laraspata
پست مدافع
سن 18
ملیت
C. Dell'Orco
پست مدافع
سن 26
ملیت
R. Fiamozzi
پست مدافع
سن 26
ملیت
D. Riccardi
پست مدافع
سن 23
ملیت
A. Gallo
پست مدافع
سن 20
ملیت
هافبکها
F. Doratiotto
پست هافبک
سن 20
ملیت
M. Felici
پست هافبک
سن 18
ملیت
T. Haye
پست هافبک
سن 25
ملیت
J. Petriccione
پست هافبک
سن 25
ملیت
M. Mancosu
پست هافبک
سن 31
ملیت
F. Falco
پست هافبک
سن 28
ملیت
A. Deiola
پست هافبک
سن 24
ملیت
R. Saponara
پست هافبک
سن 28
ملیت
A. Dubickas
پست هافبک
سن 19
ملیت
S. Maselli
پست هافبک
سن 18
ملیت
Ž. Majer
پست هافبک
سن 27
ملیت
A. Barák
پست هافبک
سن 25
ملیت
P. Tachtsidis
پست هافبک
سن 29
ملیت
A. Tabanelli
پست هافبک
سن 30
ملیت
G. Imbula
پست هافبک
سن 27
ملیت
E. Shakhov
پست هافبک
سن 29
ملیت
مهاجمین
A. Avantaggiato
پست مهاجم
سن 19
ملیت
D. Cavaliere
پست مهاجم
سن 21
ملیت
S. Lo Faso
پست مهاجم
سن 22
ملیت
E. Dubickas
پست مهاجم
سن 21
ملیت
B. Vera
پست مهاجم
سن 21
ملیت
G. Lapadula
پست مهاجم
سن 30
ملیت
Diego Farias
پست مهاجم
سن 29
ملیت
S. Oltremarini
پست مهاجم
سن 17
ملیت
K. Babacar
پست مهاجم
سن 27
ملیت
S. Rimoli
پست مهاجم
سن 18
ملیت
A. La Mantia
پست مهاجم
سن 28
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
G. Chironiدروازبان00000000
M. Bleveدروازبان00000000
M. Vigoritoدروازبان65513100141
Razvan Savaدروازبان00000000
گابریلدروازبان23232007200472
بازیکنپست
A. Barákهافبک554500001000
A. Deiolaهافبک886842001001
A. Galloمدافع0000000000
A. La Mantiaمهاجم1376192002000
A. Rispoliمدافع211614455000000
A. Tabanelliهافبک14119934001000
B. Meccarielloمدافع954932000000
B. Veraمهاجم411180000000
C. Dell'Orcoمدافع1197981100000
D. Riccardiمدافع321990000000
Diego Fariasمهاجم1345023012000
E. Dubickasمهاجم21920000000
E. Shakhovهافبک1667273000002
F. Falcoهافبک201614440004003
F. Lucioniمدافع262622926001000
G. Donatiمدافع998031001010
G. Imbulaهافبک422191001000
G. Lapadulaمهاجم211715547019200
I. Monterisiمدافع0000000000
J. Petriccioneهافبک221816057000004
K. Babacarمهاجم17129912002000
L. Dumancicمدافع0000000000
L. Rossettiniمدافع262623075000002
M. Calderoniمدافع201916957003001
M. Feliciهافبک0000000000
M. Laraspataمدافع0000000000
M. Mancosuهافبک211715132008501
N. Pazمدافع30200000000
P. Tachtsidisهافبک201815095100001
R. Benzarمدافع421550000000
R. Fiamozziمدافع10320000000
R. Piernoمدافع0000000000
R. Saponaraهافبک332521001003
S. Colellaمدافع0000000000
S. Lo Fasoمهاجم11750000001
S. Maselliهافبک10150000000
S. Oltremariniمهاجم0000000000
S. Rimoliمهاجم0000000000
T. Hayeهافبک0000000000
Ž. Majerهافبک221915426002001
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P