لوریان

کشور
تاسیس
1926
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ 1 فرانسه 23-2022
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 19:35
رن
0 1
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 17:30
تولوز
2 2
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
لوریان
2 1
کلرمون فوت
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۹ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
لانس
5 2
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
آژاکسیو
0 1
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۶ شهریور ۱۴۰۱
- 21:30
لوریان
3 1
لیون
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
لوریان
3 2
نانت
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۵ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
اوسر
1 3
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 14:30
لوریان
2 1
لیل
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
استاد برست
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 18:30
لوریان
- -
استاد رنس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
تروا
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
لوریان
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
لوریان
- -
پاری سن ژرمن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
استراتبورگ
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ دی ۱۴۰۱
لوریان
- -
مونپلیه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۱ دی ۱۴۰۱
آنژه
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ دی ۱۴۰۱
لوریان
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
مارسی
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
لوریان
- -
رن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
استاد رنس
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
لوریان
- -
آنژه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
نانت
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
لوریان
- -
آژاکسیو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
لوریان
- -
اوسر
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
لیون
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
لوریان
- -
تروا
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
نیس
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
لیل
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
لوریان
- -
مارسی
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
موناکو
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
لوریان
- -
تولوز
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پاری سن ژرمن
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
لوریان
- -
استاد برست
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مونپلیه
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
لوریان
- -
لانس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۶ خرداد ۱۴۰۲
کلرمون فوت
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
لوریان
- -
استراتبورگ
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
استاد برست
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 18:30
لوریان
- -
استاد رنس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
تروا
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
لوریان
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
لوریان
- -
پاری سن ژرمن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۲ آبان ۱۴۰۱
استراتبورگ
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ دی ۱۴۰۱
لوریان
- -
مونپلیه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۱ دی ۱۴۰۱
آنژه
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ دی ۱۴۰۱
لوریان
- -
موناکو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
مارسی
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
لوریان
- -
رن
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
استاد رنس
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
لوریان
- -
آنژه
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
نانت
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
لوریان
- -
آژاکسیو
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
لوریان
- -
اوسر
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
لیون
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
لوریان
- -
تروا
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
نیس
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
لیل
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
لوریان
- -
مارسی
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
موناکو
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
لوریان
- -
تولوز
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
پاری سن ژرمن
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
لوریان
- -
استاد برست
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مونپلیه
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
لوریان
- -
لانس
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۶ خرداد ۱۴۰۲
کلرمون فوت
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه 23-2022
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
لوریان
- -
استراتبورگ
بازیکنها
بازیکن پست
P. Nardi دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Bartouche دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
Vito Mannone دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Mvogo دروازبان 9 9 810 0 0 0 13 2
 
بازیکن پست
A. Grbic مهاجم 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
B. Innocent هافبک 8 3 309 0 0 0 0 0 0 0
Bamo Meïté هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C. Doucouré 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Chrislain Matsima مدافع 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
D. Faissal Ouattara هافبک 9 9 747 2 1 0 4 0 0 4
D. Yongwa Ngameni 2 0 38 0 0 0 0 0 0 0
E. Le Fée هافبک 9 9 801 1 0 0 2 0 0 1
G. Kalulu 9 9 810 2 0 0 0 0 0 3
I. Koné مهاجم 8 1 148 2 0 0 2 1 0 0
J. Laporte مدافع 9 9 810 1 0 0 0 0 0 0
J. Ponceau هافبک 6 3 287 0 0 0 0 0 0 2
L. Abergel هافبک 9 9 786 2 0 0 0 0 0 0
L. Pétrot مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loris Mouyokolo مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Talbi مدافع 9 9 810 0 0 0 0 0 0 1
Maxime Wackers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Pagis مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paul Bellon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q. Boisgard هافبک 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
S. Diarra مهاجم 8 5 376 1 0 0 0 0 0 0
S. Loric مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Moffi مهاجم 9 9 725 0 0 0 6 1 0 0
Théo Le Bris هافبک 7 3 288 0 0 0 1 0 0 0
V. Le Goff مدافع 9 9 810 0 0 0 0 0 0 0
Yoann Cathline 1 0 33 0 0 0 1 0 0 0
آرمان لوریانت مهاجم 3 3 269 0 0 0 1 0 0 0
اویچیچی هافبک 1 0 18 0 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Grbicلوریانمهاجم1000
2 B. Innocentلوریانهافبک8301
3 C. Doucouréلوریان1001
4 Chrislain Matsimaلوریانمدافع1000
5 D. Faissal Ouattaraلوریانهافبک99315
6 D. Yongwa Ngameniلوریان2002
7 E. Le Féeلوریانهافبک99219
8 G. Kaluluلوریان9928
9 I. Konéلوریانمهاجم8103
10 J. Laporteلوریانمدافع991511
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
M. Talbi
مدافع
- خرداد ۵, ۱۳۷۷
روبین
خرداد ۵, ۱۳۷۷
تیر ۲۷, ۱۴۰۱
€ 1.5M
روبین
تیر ۲۷, ۱۴۰۱ € 1.5M
player photo
Y. Mvogo
دروازبان
- خرداد ۱۶, ۱۳۷۳
لایپزیگ
خرداد ۱۶, ۱۳۷۳
تیر ۲۲, ۱۴۰۱
لایپزیگ
تیر ۲۲, ۱۴۰۱
player photo
A. Grbic
مهاجم
- مرداد ۱۴, ۱۳۷۵
ویتس
مرداد ۱۴, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ویتس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Umut Bozok
مهاجم
- شهریور ۲۹, ۱۳۷۵
کاسیم پاشا
شهریور ۲۹, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کاسیم پاشا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آژاکسیو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آژاکسیو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
شاموآ نیور
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
شاموآ نیور
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
J. Ponceau
هافبک
- آذر ۸, ۱۳۷۹
نیم
آذر ۸, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
نیم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Valerenga
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Valerenga
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Loris Mouyokolo
مدافع
- خرداد ۱, ۱۳۸۰
بورگ آن برس
خرداد ۱, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بورگ آن برس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Moritz Jenz
مدافع
- اردیبهشت ۱۰, ۱۳۷۸
سلتیک
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۷۸
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
قرضی
سلتیک
تیر ۲۸, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
H. Mendes
مدافع
- اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۷
آلمریا
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۷۷
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
رایگان
آلمریا
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
T. Callens
دروازبان
- شهریور ۱۵, ۱۳۷۷
Annecy
شهریور ۱۵, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
Annecy
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
R. Labonne
هافبک
- شهریور ۲۳, ۱۳۷۶
نیم
شهریور ۲۳, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
نیم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
P. Hamel
مهاجم
- بهمن ۱۴, ۱۳۷۲
اف سی پاریس
بهمن ۱۴, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اف سی پاریس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۶ شهریور
club logo
۹ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۱۶ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۵ شهریور
club logo
۱۰ مهر
D. Faissal Ouattara
E. Le Fée
G. Kalulu
I. Koné
J. Laporte
L. Abergel
S. Diarra
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
2
65.8
(9)
3
62.8
(9)
4
62.3
(9)
5
62.1
(9)
6
62.0
(9)
7
61.9
(9)
8
61.8
(9)
9
61.6
(9)
10
53.9
(8)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
لوریان
لوریان
لوریان
لوریان
لوریان
لوریان
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P