مایورکا

کشور
تاسیس
1916
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا اسپانیا 23-2022
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
- 20:00
اتلتیک بیلبائو
0 0
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 22:00
مایورکا
1 2
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 22:00
رایو وایکانو
0 2
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- 16:30
مایورکا
1 1
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 16:30
رئال مادرید
4 1
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
- 16:30
مایورکا
1 0
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
مایورکا
0 1
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
الچه
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
مایورکا
- -
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
رئال سوسیداد
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
والنسیا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
مایورکا
- -
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
ویارئال
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
مایورکا
- -
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
ختافه
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
مایورکا
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
مایورکا
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
کادیز
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
مایورکا
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
سویا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مایورکا
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
اسپانیول
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
مایورکا
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مایورکا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئال بتیس
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
وایادولید
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
سلتاویگو
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیکو مادرید
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
خیرونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آلمریا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
مایورکا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
بارسلونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
مایورکا
- -
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
الچه
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
مایورکا
- -
سویا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
رئال سوسیداد
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
والنسیا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
مایورکا
- -
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
ویارئال
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
مایورکا
- -
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
ختافه
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
مایورکا
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
اوساسونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
مایورکا
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
کادیز
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
مایورکا
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
سویا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
مایورکا
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
اسپانیول
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
مایورکا
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مایورکا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئال بتیس
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
وایادولید
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
سلتاویگو
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
اتلتیکو مادرید
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
خیرونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
مایورکا
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
آلمریا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
مایورکا
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
بارسلونا
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
مایورکا
- -
رایو وایکانو
بازیکنها
بازیکن پست
Leo Román دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
P. Rajković دروازبان 7 7 630 0 0 0 8 3
Pere García دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
Antonio Sánchez هافبک 7 3 291 4 0 0 0 0 0 0
B. E. Cufre مدافع 1 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C. Grenier هافبک 6 4 342 3 0 0 0 0 0 0
Copete 6 6 537 3 0 0 0 0 0 0
Franco Russo مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni González 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Llabrés 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Josep Gaya مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miquel Llabrés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Maffeo مدافع 7 7 630 2 0 0 1 0 0 0
Ruiz de Galarreta هافبک 5 3 231 1 0 0 0 0 0 0
آبدون پراتس مهاجم 6 0 53 0 0 0 0 0 0 0
آمات اِندیایه مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آنتونیو رایو مدافع 7 7 630 2 0 0 1 0 0 0
آنخل رودریگز مهاجم 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
جونیور لاگو مهاجم 4 0 24 0 0 0 0 0 0 0
دنی رودریگز هافبک 7 5 417 2 0 0 0 0 0 1
رودریگو باتالیا هافبک 5 5 403 3 0 0 0 0 0 0
ژاکه کوستا مدافع 7 7 617 3 0 0 0 0 0 0
لی کانگ این هافبک 7 7 598 2 0 0 1 0 0 3
ماتیا ناستازیچ مدافع 1 1 90 1 0 0 0 0 0 0
مارتین والخنت مدافع 7 7 630 3 0 0 0 0 0 0
ودات موریقی مهاجم 7 7 605 1 0 0 3 0 0 0
ی.محمد هافبک 5 1 167 0 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Antonio Sánchezمایورکاهافبک7304
2 B. E. Cufreمایورکامدافع1010
3 C. Grenierمایورکاهافبک6404
4 Copeteمایورکا6634
5 Javier Llabrésمایورکا1000
6 P. Rajkovićمایورکادروازبان7702
7 Pablo Maffeoمایورکامدافع77610
8 Ruiz de Galarretaمایورکاهافبک5328
9 آبدون پراتسمایورکامهاجم6001
10 آنتونیو رایومایورکامدافع7765
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
ودات موریقی
مهاجم
- اردیبهشت ۴, ۱۳۷۳
لاتزیو
اردیبهشت ۴, ۱۳۷۳
تیر ۳۱, ۱۴۰۱
€ 7.5M
لاتزیو
تیر ۳۱, ۱۴۰۱ € 7.5M
player photo
B. E. Cufre
مدافع
- آذر ۲۵, ۱۳۷۵
مالاگا
آذر ۲۵, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
مالاگا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
الکس آلگریا
مهاجم
- مهر ۱۸, ۱۳۷۱
بورگوس
مهر ۱۸, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بورگوس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
جونیور لاگو
مهاجم
- دی ۱۰, ۱۳۶۹
هوئسکا
دی ۱۰, ۱۳۶۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
هوئسکا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Jordi Mboula
مهاجم
- اسفند ۲۵, ۱۳۷۷
اشتوریل
اسفند ۲۵, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اشتوریل
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Pablo Maffeo
مدافع
- تیر ۲۱, ۱۳۷۶
اشتوتگارت
تیر ۲۱, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 3M
اشتوتگارت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 3M
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
الکساندر سدلار
مدافع
- آذر ۲۲, ۱۳۷۰
آلاوز
آذر ۲۲, ۱۳۷۰
تیر ۱۴, ۱۴۰۱
رایگان
آلاوز
تیر ۱۴, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
فباس
هافبک
- بهمن ۱۳, ۱۳۷۴
مالاگا
بهمن ۱۳, ۱۳۷۴
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
رایگان
مالاگا
تیر ۱۳, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Brian Oliván
مدافع
- فروردین ۱۲, ۱۳۷۳
اسپانیول
فروردین ۱۲, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
اسپانیول
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
تاکه فوسو کوبو
هافبک
- خرداد ۱۴, ۱۳۸۰
رئال مادرید
خرداد ۱۴, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رئال مادرید
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
رودریگو باتالیا
هافبک
- تیر ۲۱, ۱۳۷۰
اسپورتینگ لیسبون
تیر ۲۱, ۱۳۷۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپورتینگ لیسبون
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
خوان ساستره
مدافع
- اردیبهشت ۱۰, ۱۳۷۶
پاوک
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پاوک
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
سرجیو ریکو
دروازبان
- شهریور ۱۰, ۱۳۷۲
پاری سن ژرمن
شهریور ۱۰, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پاری سن ژرمن
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
فرناندو نینیو
مهاجم
- آبان ۳, ۱۳۷۹
ویارئال
آبان ۳, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
ویارئال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
سالوا سویا
هافبک
- اسفند ۲۸, ۱۳۶۲
آلاوز
اسفند ۲۸, ۱۳۶۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
آلاوز
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
بازیکن
club logo
۲۴ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۱۲ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۶ شهریور
club logo
۹ مهر
Antonio Sánchez
C. Grenier
Copete
Pablo Maffeo
Ruiz de Galarreta
آنتونیو رایو
دنی رودریگز
رودریگو باتالیا
لی کانگ این
ماتیا ناستازیچ
مارتین والخنت
ودات موریقی
ژاکه کوستا
مایورکا
مایورکا
مایورکا
مایورکا
مایورکا
مایورکا
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P