یکشنبه, فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

نانت

کشور
تاسیس1943
استادیوم Stade de la Beaujoire – Louis Fonteneau
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
No Posts Found
لیگ 1 فرانسه 20-2019
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 13:00
لیل
2
2 1
نانت
1
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 15:30
نانت
0
0 0
مارسی
0
۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
آمین
1
1 2
نانت
2
۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1
1 0
مونپلیه
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:00
نانت
1
1 0
ریمس
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:45
استراتبورگ
2
2 1
نانت
1
۳ مهر ۱۳۹۸ 17:00
نانت
1
1 0
رن
0
۶ مهر ۱۳۹۸ 11:30
لیون
0
0 1
نانت
1
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 18:00
نانت
1
1 0
نیس
0
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 18:00
متز
1
1 0
نانت
0
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:45
نانت
0
0 1
موناکو
1
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:00
بوردو
2
2 0
نانت
0
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 16:05
نانت
2
2 3
سنت اتین
3
۲ آذر ۱۳۹۸ 19:00
استاد برست
1
1 1
نانت
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:00
نانت
2
2 1
تولوز
1
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:05
پاریس سنت ژرمن
2
2 0
نانت
0
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 16:00
نانت
1
1 0
دیژون
0
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 19:00
نیم
0
0 1
نانت
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 19:45
نانت
1
1 2
آنژه
2
۲۲ دی ۱۳۹۸ 14:00
سنت اتین
0
0 2
نانت
2
۶ بهمن ۱۳۹۸ 16:00
نانت
0
0 1
بوردو
1
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:45
رن
3
3 2
نانت
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ 20:05
نانت
1
1 2
پاریس سنت ژرمن
2
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
دیژون
3
3 3
نانت
3
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 19:00
نانت
0
0 0
متز
0
۳ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
مارسی
1
1 3
نانت
3
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 14:00
نانت
0
0 1
لیل
1
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
آنژه
2
2 0
نانت
0
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
نانت
-
- -
نیم
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
ریمس
-
- -
نانت
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
موناکو
-
- -
نانت
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
لیون
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
-
- -
نانت
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
آمین
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نیس
-
- -
نانت
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
استاد برست
-
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
مونپلیه
-
- -
نانت
-
۳ خرداد ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
استراتبورگ
-
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
نانت
-
- -
نیم
-
۲ فروردین ۱۳۹۹ 22:30
ریمس
-
- -
نانت
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
موناکو
-
- -
نانت
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
لیون
-
۳۰ فروردین ۱۳۹۹ 21:30
تولوز
-
- -
نانت
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
آمین
-
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نیس
-
- -
نانت
-
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
استاد برست
-
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 21:30
مونپلیه
-
- -
نانت
-
۳ خرداد ۱۳۹۹ 21:30
نانت
-
- -
استراتبورگ
-
دروازبانها
A. Lafont
پست دروازه بان
سن 21
ملیت
A. Olliero
پست دروازه بان
سن 24
ملیت
D. Petrić
پست دروازه بان
سن 31
ملیت
مدافعین
Lucas Pedro Alves De Lima
پست مدافع
سن 28
ملیت
Fábio
پست مدافع
سن 29
ملیت
N. Pallois
پست مدافع
سن 32
ملیت
M. Wagué
پست مدافع
سن 29
ملیت
C. Traoré
پست مدافع
سن 28
ملیت
T. Basila
پست مدافع
سن 20
ملیت
J. Homawoo
پست مدافع
سن 22
ملیت
B. Mendy
پست مدافع
سن 20
ملیت
W. Moustache
پست مدافع
سن 21
ملیت
P. Prado
پست مدافع
سن 24
ملیت
A. Walongwa
پست مدافع
سن 26
ملیت
D. Appiah
پست مدافع
سن 27
ملیت
هافبکها
J. Kayembe
پست هافبک
سن 25
ملیت
V. Rongier
پست هافبک
سن 25
ملیت
M. Coco
پست هافبک
سن 23
ملیت
C. Benavente
پست هافبک
سن 25
ملیت
M. Abeid
پست هافبک
سن 27
ملیت
L. Blas
پست هافبک
سن 22
ملیت
S. Moutoussamy
پست هافبک
سن 23
ملیت
A. Touré
پست هافبک
سن 26
ملیت
Andrei Girotto
پست هافبک
سن 28
ملیت
R. Krhin
پست هافبک
سن 29
ملیت
I. Louza
پست هافبک
سن 20
ملیت
K. Bamba
پست هافبک
سن 25
ملیت
A. Limbombe
پست هافبک
سن 25
ملیت
R. Pereira de Sa
پست هافبک
سن 23
ملیت
مهاجمین
K. Coulibaly
پست مهاجم
سن 28
ملیت
M. Simon
پست مهاجم
سن 24
ملیت
R. Emond
پست مهاجم
سن 28
ملیت
B. Ndilu
پست مهاجم
سن 19
ملیت
E. Youan
پست مهاجم
سن 20
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
A. Lafontدروازبان272724303002910
A. Ollieroدروازبان00000000
D. Petrićدروازبان119000020
بازیکنپست
A. Limbombeهافبک421510001000
A. Touréهافبک272422203003200
A. Walongwaمدافع0000000000
Andrei Girottoهافبک252521795101000
B. Mendyمدافع0000000000
B. Ndiluمهاجم0000000000
C. Benaventeهافبک1243460000001
C. Traoréمدافع202017423000001
D. Appiahمدافع191816062000000
E. Youanمهاجم521620000000
Fábioمدافع10108354000000
I. Louzaهافبک242220124002003
J. Homawooمدافع10450000000
J. Kayembeهافبک0000000000
K. Bambaهافبک271614695001003
K. Coulibalyمهاجم211816161004000
L. Blasهافبک242218580005001
Lucas Pedro Alves De Limaمدافع332700000000
M. Abeidهافبک252018175001002
M. Cocoهافبک11150000000
M. Simonمهاجم262521822005005
M. Waguéمدافع986821010000
N. Palloisمدافع2121189010000000
P. Pradoمدافع321840000000
R. Emondمهاجم632911000000
R. Krhinهافبک843270000000
R. Pereira de Saهافبک1050000000
S. Moutoussamyهافبک1835150000000
T. Basilaمدافع734121000000
V. Rongierهافبک332700000001
W. Moustacheمدافع11450000000
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P