نیس

کشور
تاسیس
1904
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
زنده: اخبار نقل و انتقالات سه شنبه ۱6 اردیبهشت ۱۳۹۹
Posted on
لیگ 1 فرانسه 23-2022
لیگ 1 فرانسه
۱۶ مرداد ۱۴۰۱
- 15:30
تولوز
1 1
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- 19:35
نیس
1 1
استراتبورگ
لیگ 1 فرانسه
۳۰ مرداد ۱۴۰۱
- 17:30
کلرمون فوت
1 0
نیس
لیگ 1 فرانسه
۶ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
نیس
0 3
مارسی
لیگ 1 فرانسه
۹ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
لیل
1 2
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
نیس
0 1
موناکو
لیگ 1 فرانسه
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
آژاکسیو
0 1
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
نیس
0 1
آنژه
لیگ 1 فرانسه
۹ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
پاری سن ژرمن
2 1
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
نیس
3 2
تروا
لیگ 1 فرانسه
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
اوسر
1 1
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱ آبان ۱۴۰۱
- 18:35
نیس
1 1
نانت
لیگ 1 فرانسه
۸ آبان ۱۴۰۱
- 19:35
لوریان
1 2
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۵ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
نیس
1 0
استاد برست
لیگ 1 فرانسه
۲۰ آبان ۱۴۰۱
- 23:30
لیون
1 1
نیس
لیگ 1 فرانسه
۷ دی ۱۴۰۱
نیس
- -
لانس
لیگ 1 فرانسه
۱۱ دی ۱۴۰۱
رن
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۱ دی ۱۴۰۱
نیس
- -
مونپلیه
لیگ 1 فرانسه
۲۵ دی ۱۴۰۱
استاد رنس
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۹ بهمن ۱۴۰۱
نیس
- -
لیل
لیگ 1 فرانسه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
لانس
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
مارسی
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
نیس
- -
آژاکسیو
لیگ 1 فرانسه
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
نیس
- -
استاد رنس
لیگ 1 فرانسه
۷ اسفند ۱۴۰۱
موناکو
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
نیس
- -
اوسر
لیگ 1 فرانسه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
نانت
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
نیس
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
آنژه
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
نیس
- -
پاری سن ژرمن
لیگ 1 فرانسه
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
استاد برست
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
نیس
- -
کلرمون فوت
لیگ 1 فرانسه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تروا
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
نیس
- -
رن
لیگ 1 فرانسه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
استراتبورگ
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
نیس
- -
تولوز
لیگ 1 فرانسه
۶ خرداد ۱۴۰۲
مونپلیه
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
نیس
- -
لیون
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
لیگ کنفرانس اروپا
۲۷ مرداد ۱۴۰۱
- 21:30
مکابی تل آویو
1 0
نیس
لیگ کنفرانس اروپا
۳ شهریور ۱۴۰۱
- 22:30
نیس
2 0
مکابی تل آویو
لیگ کنفرانس اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ کنفرانس اروپا
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
- 21:15
نیس
1 1
کلن
لیگ کنفرانس اروپا
۲۴ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
پارتیزان
1 1
نیس
لیگ کنفرانس اروپا
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
Slovácko
0 1
نیس
لیگ کنفرانس اروپا
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
نیس
1 2
Slovácko
لیگ کنفرانس اروپا
۵ آبان ۱۴۰۱
- 20:15
نیس
2 1
پارتیزان
لیگ کنفرانس اروپا
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 23:30
کلن
2 2
نیس
جام حذفی کاپ فرانسه فصل ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
کاپ فرانسه
۱۸ دی ۱۴۰۱
Le Puy Foot
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۷ دی ۱۴۰۱
نیس
- -
لانس
لیگ 1 فرانسه
۱۱ دی ۱۴۰۱
رن
- -
نیس
کاپ فرانسه
۱۸ دی ۱۴۰۱
Le Puy Foot
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۱ دی ۱۴۰۱
نیس
- -
مونپلیه
لیگ 1 فرانسه
۲۵ دی ۱۴۰۱
استاد رنس
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۹ بهمن ۱۴۰۱
نیس
- -
لیل
لیگ 1 فرانسه
۱۲ بهمن ۱۴۰۱
لانس
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
مارسی
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
نیس
- -
آژاکسیو
لیگ 1 فرانسه
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
نیس
- -
استاد رنس
لیگ 1 فرانسه
۷ اسفند ۱۴۰۱
موناکو
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
نیس
- -
اوسر
لیگ 1 فرانسه
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
نانت
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
نیس
- -
لوریان
لیگ 1 فرانسه
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
آنژه
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
نیس
- -
پاری سن ژرمن
لیگ 1 فرانسه
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
استاد برست
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
نیس
- -
کلرمون فوت
لیگ 1 فرانسه
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
تروا
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
نیس
- -
رن
لیگ 1 فرانسه
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
استراتبورگ
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
نیس
- -
تولوز
لیگ 1 فرانسه
۶ خرداد ۱۴۰۲
مونپلیه
- -
نیس
لیگ 1 فرانسه
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
نیس
- -
لیون
دروازبانها
سن
ملیت
90
بولکا
بولکا
سن:
23
23
1
Kasper Schmeichel
36
77
Teddy Boulhendi
21
Enzo Garrido
-
مدافعین
سن
ملیت
25
تودیبو
22
23
J. Lotomba
J.Lotomba
سن:
24
24
15
J. Bryan
J.Bryan
سن:
29
29
4
Dante
Dante
سن:
39
39
Flavius Daniliuc
21
26
M. Bard
M.Bard
سن:
22
22
42
M. Viti
M.Viti
سن:
20
20
20
Y. Atal
Y.Atal
سن:
26
26
33
Antoine Mendy
18
5
M. Sørensen
M.Sørensen
سن:
23
23
34
Yannis Nahounou
-
هافبکها
سن
ملیت
8
P. Rosario
P.Rosario
سن:
25
25
6
Morgan Schneiderlin
33
Alexis Trouillet
21
10
Sofiane Diop
SofianeDiop
سن:
22
22
11
راس بارکلی
29
28
H. Boudaoui
H.Boudaoui
سن:
23
23
99
M. Lemina
M.Lemina
سن:
29
29
21
A. Beka Beka
A.Beka Beka
سن:
21
21
18
R. Ilie
R.Ilie
سن:
19
19
37
Reda Belahyane
18
19
K. Thuram-Ulien
21
16
آرون رمزی
31
مهاجمین
سن
ملیت
C. Stengs
C.Stengs
سن:
23
23
29
نیکولاس په‌په
27
14
Bilal Brahimi
22
A. Claude Maurice
24
7
A. Delort
A.Delort
سن:
31
31
24
گائتان لابورده
28
امین گوئیری
22
97
L. Da Cunha
L.Da Cunha
سن:
21
21
35
B. Bouanani
B.Bouanani
سن:
18
18
مربی
سن
ملیت
C. Galtier
C.Galtier
سن:
56
56
بازیکن پست
Enzo Garrido دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
Kasper Schmeichel دروازبان 18 18 1650 0 0 0 21 3
Teddy Boulhendi دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
بولکا دروازبان 5 5 450 0 0 0 3 2
 
بازیکن پست
A. Beka Beka هافبک 12 4 392 1 0 0 1 0 0 0
A. Claude Maurice هافبک 3 2 140 0 0 0 1 0 0 0
A. Delort مهاجم 16 13 1099 0 0 0 6 4 0 0
Antoine Mendy مدافع 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0
B. Bouanani مهاجم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bilal Brahimi مهاجم 16 5 559 1 0 0 1 0 0 2
C. Stengs مهاجم 6 4 322 0 0 0 0 0 0 0
Dante مدافع 22 22 2010 5 0 0 0 0 0 0
Flavius Daniliuc مدافع 2 1 91 0 0 0 0 0 0 0
H. Boudaoui هافبک 11 8 793 3 0 0 0 0 0 1
J. Bryan مدافع 8 5 402 2 0 0 1 0 0 1
J. Lotomba مدافع 19 12 1133 2 0 0 0 0 0 0
K. Thuram-Ulien هافبک 23 18 1615 1 0 0 0 0 0 3
L. Favre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
M. Bard مدافع 20 15 1434 4 0 0 0 0 0 0
M. Lemina هافبک 18 17 1337 1 0 1 0 0 0 1
M. Sørensen مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Viti مدافع 8 8 692 0 0 0 1 0 0 0
P. Rosario هافبک 14 8 813 4 0 0 0 0 0 0
R. Ilie هافبک 8 5 366 1 0 0 0 0 0 0
Reda Belahyane هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sofiane Diop مهاجم 12 8 726 0 0 0 1 0 0 3
Y. Atal مدافع 18 13 1179 1 0 0 1 0 0 2
Yannis Nahounou مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آرون رمزی هافبک 16 7 808 1 0 0 1 0 0 0
امین گوئیری مهاجم 5 3 276 1 1 0 0 0 0 0
تودیبو مدافع 20 20 1728 3 1 2 0 0 0 0
راس بارکلی هافبک 8 4 358 1 0 0 0 0 0 0
گائتان لابورده مهاجم 16 13 1210 0 0 0 4 0 0 0
نیکولاس په‌په مهاجم 18 15 1380 0 0 0 5 3 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Beka Bekaنیسهافبک12415
2 A. Claude Mauriceنیسهافبک3205
3 A. Delortنیسمهاجم1613013
4 Antoine Mendyنیسمدافع2000
5 Bilal Brahimiنیسمهاجم16502
6 C. Stengsنیسمهاجم6426
7 Danteنیسمدافع2222166
8 Flavius Daniliucنیسمدافع2110
9 H. Boudaouiنیسهافبک118019
10 J. Bryanنیسمدافع8504
پنجره نیم فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Robson Bambu
مدافع
- آبان ۲۱, ۱۳۷۶
کورینتیانس
آبان ۲۱, ۱۳۷۶
دی ۱۱, ۱۴۰۱
کورینتیانس
دی ۱۱, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
بدون اطلاعات
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
راس بارکلی
هافبک
- آذر ۱۴, ۱۳۷۲
چلسی
آذر ۱۴, ۱۳۷۲
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱
چلسی
شهریور ۱۴, ۱۴۰۱
player photo
گائتان لابورده
مهاجم
- اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۳
رن
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۷۳
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
€ 15M
رن
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ € 15M
player photo
M. Sørensen
مدافع
- دی ۱۷, ۱۳۷۷
برنتفورد
دی ۱۷, ۱۳۷۷
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
برنتفورد
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
J. Bryan
مدافع
- شهریور ۲۶, ۱۳۷۲
فولهام
شهریور ۲۶, ۱۳۷۲
شهریور ۹, ۱۴۰۱
قرضی
فولهام
شهریور ۹, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Sofiane Diop
مهاجم
- خرداد ۲۰, ۱۳۷۹
موناکو
خرداد ۲۰, ۱۳۷۹
شهریور ۷, ۱۴۰۱
€ 22M
موناکو
شهریور ۷, ۱۴۰۱ € 22M
player photo
نیکولاس په‌په
مهاجم
- خرداد ۸, ۱۳۷۴
آرسنال
خرداد ۸, ۱۳۷۴
شهریور ۳, ۱۴۰۱
قرضی
آرسنال
شهریور ۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Kasper Schmeichel
دروازبان
- آبان ۱۴, ۱۳۶۵
لستر
آبان ۱۴, ۱۳۶۵
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
€ 1M
لستر
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱ € 1M
player photo
M. Viti
مدافع
- بهمن ۴, ۱۳۸۰
امپولی
بهمن ۴, ۱۳۸۰
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱
€ 11.7M
امپولی
مرداد ۱۲, ۱۴۰۱ € 11.7M
player photo
A. Beka Beka
هافبک
- فروردین ۹, ۱۳۸۰
لوکوموتیو مسکو
فروردین ۹, ۱۳۸۰
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
€ 12M
لوکوموتیو مسکو
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱ € 12M
player photo
آرون رمزی
هافبک
- دی ۵, ۱۳۶۹
یوونتوس
دی ۵, ۱۳۶۹
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
یوونتوس
مرداد ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
R. Ilie
هافبک
- فروردین ۳۰, ۱۳۸۲
Rapid
فروردین ۳۰, ۱۳۸۲
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
€ 5M
Rapid
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ € 5M
player photo
B. Bouanani
مهاجم
- آذر ۱۸, ۱۳۸۳
Lille II
آذر ۱۸, ۱۳۸۳
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
Lille II
تیر ۱۶, ۱۴۰۱
player photo
Alexis Trouillet
هافبک
- دی ۳, ۱۳۷۹
اوسر
دی ۳, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اوسر
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Da Cunha
هافبک
- خرداد ۱۹, ۱۳۸۰
کلرمون فوت
خرداد ۱۹, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کلرمون فوت
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
I. Cissé
مدافع
- دی ۲۱, ۱۳۷۷
لو مان
دی ۲۱, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لو مان
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
بولکا
دروازبان
- مهر ۱۲, ۱۳۷۸
پاری سن ژرمن
مهر ۱۲, ۱۳۷۸
خرداد ۲۱, ۱۴۰۱
€ 2M
پاری سن ژرمن
خرداد ۲۱, ۱۴۰۱ € 2M
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Alexis Trouillet
هافبک
- دی ۳, ۱۳۷۹
Panathinaikos
دی ۳, ۱۳۷۹
شهریور ۲۴, ۱۴۰۱
Panathinaikos
شهریور ۲۴, ۱۴۰۱
player photo
K. Dolberg
مهاجم
- مهر ۱۴, ۱۳۷۶
سویا
مهر ۱۴, ۱۳۷۶
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
سویا
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
امین گوئیری
مهاجم
- بهمن ۲۷, ۱۳۷۸
رن
بهمن ۲۷, ۱۳۷۸
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
€ 28M
رن
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ € 28M
player photo
A. Claude Maurice
هافبک
- خرداد ۱۶, ۱۳۷۷
لانس
خرداد ۱۶, ۱۳۷۷
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
لانس
شهریور ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
C. Stengs
مهاجم
- آذر ۲۷, ۱۳۷۷
آنتروپ
آذر ۲۷, ۱۳۷۷
شهریور ۸, ۱۴۰۱
قرضی
آنتروپ
شهریور ۸, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Flavius Daniliuc
مدافع
- اردیبهشت ۷, ۱۳۸۰
سالرنیتانا
اردیبهشت ۷, ۱۳۸۰
شهریور ۷, ۱۴۰۱
سالرنیتانا
شهریور ۷, ۱۴۰۱
player photo
Danilo Barbosa
هافبک
- اسفند ۹, ۱۳۷۴
بوتافوگو
اسفند ۹, ۱۳۷۴
مرداد ۲۲, ۱۴۰۱
رایگان
بوتافوگو
مرداد ۲۲, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
A. Sotona
مهاجم
- آذر ۱۶, ۱۳۸۱
Kilmarnock
آذر ۱۶, ۱۳۸۱
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱
قرضی
Kilmarnock
مرداد ۱۹, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
E. Guessand
مهاجم
- تیر ۱۰, ۱۳۸۰
نانت
تیر ۱۰, ۱۳۸۰
تیر ۲۱, ۱۴۰۱
قرضی
نانت
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ قرضی
نیم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
نیم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
A. Pelmard
مدافع
- اسفند ۲۲, ۱۳۷۸
بازل
اسفند ۲۲, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
بازل
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Dan Ndoye
مهاجم
- آبان ۴, ۱۳۷۹
بازل
آبان ۴, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
بازل
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
کوویلی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کوویلی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
W. Benítez
دروازبان
- اسفند ۲۸, ۱۳۷۱
آیندهوون
اسفند ۲۸, ۱۳۷۱
خرداد ۳۱, ۱۴۰۱
رایگان
آیندهوون
خرداد ۳۱, ۱۴۰۱ رایگان
بازیکن
club logo
۱۶ مرداد
club logo
۲۳ مرداد
club logo
۲۷ مرداد
club logo
۳۰ مرداد
club logo
۳ شهریور
club logo
۶ شهریور
club logo
۹ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۱۷ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۴ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۹ مهر
club logo
۱۴ مهر
club logo
۱۷ مهر
club logo
۲۱ مهر
club logo
۲۴ مهر
club logo
۱ آبان
club logo
۵ آبان
club logo
۸ آبان
club logo
۱۲ آبان
club logo
۱۵ آبان
club logo
۲۰ آبان
A. Beka Beka
Bilal Brahimi
Dante
H. Boudaoui
J. Bryan
J. Lotomba
K. Thuram-Ulien
L. Favre
M. Bard
M. Lemina
P. Rosario
R. Ilie
Y. Atal
آرون رمزی
امین گوئیری
تودیبو
راس بارکلی
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
1
157.5
(22)
2
152.0
(23)
3
139.2
(20)
4
136.2
(20)
5
129.1
(18)
7
128.2
(18)
8
124.2
(18)
9
121.1
(19)
10
112.9
(16)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
دریبل موفق (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
نیس
نیس
نیس
نیس
نیس
نیس
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
ایران
competition logo
ایران
2020-2021
competition logo
ایران
2019-2020
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
جهان
competition logo
جام جهانی
2022-2023
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال