رئال سوسیداد

کشور
تاسیس
1909
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا اسپانیا 23-2022
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
- 20:00
کادیز
0 1
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ مرداد ۱۴۰۱
- 00:30
رئال سوسیداد
1 4
بارسلونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 20:00
الچه
0 1
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۲ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
رئال سوسیداد
1 1
اتلتیکو مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
ختافه
2 1
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
رئال سوسیداد
2 1
اسپانیول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
خیرونا
3 5
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
رئال سوسیداد
- -
ویارئال
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 15:30
سلتاویگو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
رئال سوسیداد
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 17:45
وایادولید
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
رئال بتیس
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
سویا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
آلمریا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
رایو وایکانو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
رئال مادرید
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
اسپانیول
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مایورکا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
ویارئال
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال بتیس
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
بارسلونا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
اتلتیکو مادرید
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
سویا
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۷ شهریور ۱۴۰۱
- 23:30
منچستر یونایتد
0 1
رئال سوسیداد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۴ شهریور ۱۴۰۱
- 21:15
رئال سوسیداد
2 1
اومونیا نیکوزیا
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
شریف تیراسپول
- -
رئال سوسیداد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
رئال سوسیداد
- -
شریف تیراسپول
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
اومونیا نیکوزیا
- -
رئال سوسیداد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
رئال سوسیداد
- -
منچستر یونایتد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۴ مهر ۱۴۰۱
- 20:15
شریف تیراسپول
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 20:00
رئال سوسیداد
- -
ویارئال
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۲۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:30
رئال سوسیداد
- -
شریف تیراسپول
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 15:30
سلتاویگو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ مهر ۱۴۰۱
- 21:30
رئال سوسیداد
- -
مایورکا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ مهر ۱۴۰۱
- 17:45
وایادولید
- -
رئال سوسیداد
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۵ آبان ۱۴۰۱
- 22:30
اومونیا نیکوزیا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
رئال بتیس
لیگ اروپا ۲۳-۲۰۲۲ - مرحله گروهی
۱۲ آبان ۱۴۰۱
- 21:15
رئال سوسیداد
- -
منچستر یونایتد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۵ آبان ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
والنسیا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
سویا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اوساسونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
آلمریا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ دی ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
اتلتیک بیلبائو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
رایو وایکانو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
رئال مادرید
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
وایادولید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
اسپانیول
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
سلتاویگو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
والنسیا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
کادیز
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
مایورکا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
رئال سوسیداد
- -
الچه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
ویارئال
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۰ فروردین ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
ختافه
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
اتلتیک بیلبائو
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
رایو وایکانو
لالیگا اسپانیا 23-2022
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال بتیس
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
اوساسونا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
رئال مادرید
لالیگا اسپانیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
خیرونا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
بارسلونا
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۳ خرداد ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
آلمریا
لالیگا اسپانیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
اتلتیکو مادرید
- -
رئال سوسیداد
لالیگا اسپانیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
رئال سوسیداد
- -
سویا
بازیکنها
بازیکن پست
آندونی زوبیاره دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
الکس رمیرو دروازبان 9 9 810 0 0 0 12 3
 
بازیکن پست
A. Sørloth مهاجم 6 4 379 1 0 0 4 0 0 1
Álex Sola مدافع 4 2 187 0 0 0 0 0 0 0
Ander Martín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beñat Turrientes هافبک 6 1 103 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Fernández مهاجم 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
David Silva هافبک 8 7 572 1 0 0 0 0 0 0
Diego Rico مدافع 2 2 172 0 0 0 0 0 0 0
Egoitz Arana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Karrikaburu مهاجم 5 1 116 1 0 0 0 0 0 0
Jon Ander Olasagasti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Pacheco Dozagarat مدافع 5 4 362 0 0 0 0 0 0 0
Mohamed Ali Cho مهاجم 8 3 309 1 0 0 0 0 0 2
Robert Navarro هافبک 3 0 52 0 0 0 0 0 0 0
U. Gonzalez هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unai Marrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آهیِن مونیوز مدافع 8 7 638 1 0 0 0 0 0 0
الکساندر ایساک مهاجم 2 2 154 0 0 0 1 0 0 0
الوستوندو مدافع 8 6 569 2 0 0 0 0 0 0
ایارامندی هافبک 3 1 99 1 0 0 0 0 0 0
بارنتزیا مهاجم 4 0 53 0 0 0 0 0 0 0
تاکه فوسو کوبو هافبک 9 7 567 0 0 0 2 0 0 3
زوبلدیا هافبک 7 6 493 3 0 0 0 0 0 0
عمر صدیق مهاجم 3 2 128 0 0 0 1 0 0 0
گوئوارا هافبک 2 1 97 0 0 0 1 0 0 0
گوروزابل مدافع 8 5 453 2 0 0 0 0 0 0
مارتین زوبیمندی هافبک 8 8 720 1 0 0 1 0 0 2
مندز هافبک 9 8 758 2 0 0 5 1 0 0
میکل مرینو هافبک 9 9 757 3 0 0 0 0 0 3
نورماند مدافع 4 4 360 1 0 0 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Sørlothرئال سوسیدادمهاجم6400
2 Álex Solaرئال سوسیدادمدافع4204
3 Beñat Turrientesرئال سوسیدادهافبک6101
4 Carlos Fernándezرئال سوسیدادمهاجم1000
5 David Silvaرئال سوسیدادهافبک8707
6 Diego Ricoرئال سوسیدادمدافع2203
7 J. Karrikaburuرئال سوسیدادمهاجم5102
8 Jon Pacheco Dozagaratرئال سوسیدادمدافع5412
9 Mohamed Ali Choرئال سوسیدادمهاجم8306
10 Robert Navarroرئال سوسیدادهافبک3002
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
مندز
هافبک
- دی ۱۸, ۱۳۷۵
سلتاویگو
دی ۱۸, ۱۳۷۵
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
€ 15M
سلتاویگو
تیر ۱۵, ۱۴۰۱ € 15M
player photo
Martín Merquelanz
مهاجم
- خرداد ۲۲, ۱۳۷۴
رایو وایکانو
خرداد ۲۲, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایو وایکانو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
یان باتیستا
مهاجم
- تیر ۱۲, ۱۳۷۴
لگانس
تیر ۱۲, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لگانس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Mohamed Ali Cho
مهاجم
- دی ۲۹, ۱۳۸۲
آنژه
دی ۲۹, ۱۳۸۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 12M
آنژه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 12M
player photo
سانان
مدافع
- فروردین ۲۵, ۱۳۷۸
توندلا
فروردین ۲۵, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
توندلا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
A. Sørloth
مهاجم
- آذر ۱۴, ۱۳۷۴
لایپزیگ
آذر ۱۴, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
لایپزیگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ویلیان خوزه
مهاجم
- آذر ۲, ۱۳۷۰
رئال بتیس
آذر ۲, ۱۳۷۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 10M
رئال بتیس
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 10M
player photo
رافینیا
هافبک
- بهمن ۲۳, ۱۳۷۱
پاری سن ژرمن
بهمن ۲۳, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پاری سن ژرمن
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
پورتو
مهاجم
- اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۱
ختافه
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
قرضی
ختافه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
کوین رودریگز
مدافع
- اسفند ۱۴, ۱۳۷۲
Adana Demirspor
اسفند ۱۴, ۱۳۷۲
خرداد ۲۷, ۱۴۰۱
رایگان
Adana Demirspor
خرداد ۲۷, ۱۴۰۱ رایگان
بازیکن
club logo
۲۳ مرداد
club logo
۳۱ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۱۲ شهریور
club logo
۱۷ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۴ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۰ مهر
A. Sørloth
Beñat Turrientes
David Silva
J. Karrikaburu
Mohamed Ali Cho
آهیِن مونیوز
الوستوندو
ایارامندی
زوبلدیا
مارتین زوبیمندی
مندز
میکل مرینو
نورماند
گوروزابل
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
رئال سوسیداد
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P