جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

رئال سوسیداد

کشور
تاسیس1909
استادیوم Reale Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
No Posts Found
لالیگا 20-2019
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
والنسیا
1
1 1
رئال سوسیداد
1
۳ شهریور ۱۳۹۸ 15:00
مایورکا
0
0 1
رئال سوسیداد
1
۸ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیک بیلبائو
2
2 0
رئال سوسیداد
0
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
2
2 0
اتلتیکو مادرید
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 12:00
اسپانیول
1
1 3
رئال سوسیداد
3
۴ مهر ۱۳۹۸ 19:00
رئال سوسیداد
3
3 0
آلاوز
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:00
سویا
3
3 2
رئال سوسیداد
2
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
1
1 2
ختافه
2
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 12:00
رئال سوسیداد
3
3 1
رئال بتیس
1
۵ آبان ۱۳۹۸ 11:00
سلتاویگو
0
0 1
رئال سوسیداد
1
۸ آبان ۱۳۹۸ 18:00
رئال سوسیداد
1
1 2
لوانته
2
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:00
گرانادا
1
1 2
رئال سوسیداد
2
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 20:00
رئال سوسیداد
1
1 1
لگانس
1
۲ آذر ۱۳۹۸ 20:00
رئال مادرید
3
3 1
رئال سوسیداد
1
۹ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال سوسیداد
4
4 1
ایبار
1
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 15:00
وایادولید
0
0 0
رئال سوسیداد
0
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 15:00
رئال سوسیداد
2
2 2
بارسلونا
2
۱ دی ۱۳۹۸ 13:00
اوساسونا
3
3 4
رئال سوسیداد
4
۱۵ دی ۱۳۹۸ 13:00
رئال سوسیداد
1
1 2
ویارئال
2
۲۹ دی ۱۳۹۸ 13:00
رئال بتیس
3
3 0
رئال سوسیداد
0
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
رئال سوسیداد
3
3 0
مایورکا
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 11:00
لگانس
2
2 1
رئال سوسیداد
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 13:00
رئال سوسیداد
2
2 1
اتلتیک بیلبائو
1
۳ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
رئال سوسیداد
3
3 0
والنسیا
0
۹ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
رئال سوسیداد
1
1 0
وایادولید
0
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
بارسلونا
1
1 0
رئال سوسیداد
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ 22:30
ایبار
1
1 2
رئال سوسیداد
2
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
-
- -
اوساسونا
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 02:30
آلاوز
-
- -
رئال سوسیداد
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
رئال مادرید
-
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
سلتاویگو
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
ختافه
-
- -
رئال سوسیداد
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
اسپانیول
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
لوانته
-
- -
رئال سوسیداد
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
گرانادا
-
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
ویارئال
-
- -
رئال سوسیداد
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
سویا
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 01:30
اتلتیکو مادرید
-
- -
رئال سوسیداد
-
کوپا دل ری 20-2019
۲۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Becerril Campos
0
0 8
رئال سوسیداد
8
کوپا دل ری 20-2019
۲ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
رئال سوسیداد
2
2 0
اسپانیول
0
۹ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
رئال سوسیداد
3
3 1
اوساسونا
1
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ 21:30
رئال مادرید
3
3 4
رئال سوسیداد
4
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
رئال سوسیداد
2
2 1
میراندس
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ 23:30
میراندس
0
0 1
رئال سوسیداد
1
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:15
رئال سوسیداد
-
- -
اتلتیک بیلبائو
-
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ 16:30
رئال سوسیداد
-
- -
اوساسونا
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 02:30
آلاوز
-
- -
رئال سوسیداد
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
رئال مادرید
-
۲۴ فروردین ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
سلتاویگو
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
ختافه
-
- -
رئال سوسیداد
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
اسپانیول
-
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:15
رئال سوسیداد
-
- -
اتلتیک بیلبائو
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
لوانته
-
- -
رئال سوسیداد
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
گرانادا
-
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
ویارئال
-
- -
رئال سوسیداد
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 01:30
رئال سوسیداد
-
- -
سویا
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 01:30
اتلتیکو مادرید
-
- -
رئال سوسیداد
-
دروازبانها
الکس رمیرو
پست دروازه بان
سن 25
ملیت
مویا
پست دروازه بان
سن 36
ملیت
آندونی زوبیاره
پست دروازه بان
سن 23
ملیت
مدافعین
زالدوآ
پست مدافع
سن 27
ملیت
یورنته
پست مدافع
سن 26
ملیت
الوستوندو
پست مدافع
سن 26
ملیت
آهیِن مونیوز
پست مدافع
سن 22
ملیت
گوروزابل
پست مدافع
سن 23
ملیت
ناچو مونرئال
پست مدافع
سن 34
ملیت
نورماند
پست مدافع
سن 23
ملیت
آریتز آرانباری
پست مدافع
سن 22
ملیت
سانان
پست مدافع
سن 20
ملیت
کوین رودریگز
پست مدافع
سن 26
ملیت
هافبکها
روبن پادرو
پست هافبک
سن 27
ملیت
ایارامندی
پست هافبک
سن 30
ملیت
زوبلدیا
پست هافبک
سن 23
ملیت
میکل مرینو
پست هافبک
سن 23
ملیت
یانوزای
پست هافبک
سن 25
ملیت
گوئوارا
پست هافبک
سن 22
ملیت
زوروتوزا
پست هافبک
سن 33
ملیت
سانگالی
پست هافبک
سن 25
ملیت
مارتین زوبیمندی
پست هافبک
سن 21
ملیت
اودگارد
پست هافبک
سن 21
ملیت
مهاجمین
پورتو
پست مهاجم
سن 27
ملیت
ویلیان خوزه
پست مهاجم
سن 28
ملیت
بارنتزیا
پست مهاجم
سن 18
ملیت
یولن لوبته
پست مهاجم
سن 19
ملیت
مایکل اویارزابل
پست مهاجم
سن 22
ملیت
آیزاک
پست مهاجم
سن 20
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
آندونی زوبیارهدروازبان00000000
الکس رمیرودروازبان24242160000288
مویادروازبان8872000093
بازیکنپست
آریتز آرانباریمدافع0000000000
آهیِن مونیوزمدافع1197961000000
آیزاکمهاجم3213143630014003
الوستوندومدافع161310971000001
اودگاردهافبک282724164007008
ایارامندیهافبک332170000000
بارنتزیامهاجم1745100002002
پورتومهاجم272018915007006
روبن پادروهافبک11900001000
زالدوآمدافع252421435000012
زوبلدیاهافبک292623857000001
زوروتوزاهافبک41920000000
سانانمدافع11900000000
سانگالیهافبک1254200000002
کوین رودریگزمدافع1050000000
گوئواراهافبک181310985000000
گوروزابلمدافع1087431100000
مارتین زوبیمندیهافبک0000000000
مایکل اویارزابلمهاجم3129252140010607
میکل مرینوهافبک302926126004001
نائیس دیورا0000000000
ناچو مونرئالمدافع242320553002000
نورماندمدافع262120026002000
ویلیان خوزهمهاجم291915055009000
یانوزایهافبک21119733005004
یورنتهمدافع202016993100001
یولن لوبتهمهاجم0000000000
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P