رن

کشور
تاسیس1901
استادیوم Roazhon Park
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لیگ ۱ فرانسه 21-2020
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1 1
رن
۱ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
لیل
1
1
رن
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
رن
2 1
مونپلیه
۸ شهریور ۱۳۹۹ 19:30
رن
2
1
مونپلیه
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
2 4
رن
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
نیم
2
4
رن
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رن
2 1
موناکو
۲۹ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
رن
2
1
موناکو
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
- -
رن
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
-
-
رن
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
- -
استاد رنس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
-
-
استاد رنس
۲۷ مهر ۱۳۹۹
دیژون
- -
رن
۲۷ مهر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
رن
۴ آبان ۱۳۹۹
رن
- -
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۹
رن
-
-
آنژه
۱۱ آبان ۱۳۹۹
رن
- -
استاد برست
۱۱ آبان ۱۳۹۹
رن
-
-
استاد برست
۱۸ آبان ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
رن
۱۸ آبان ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
رن
۲ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
بوردو
۲ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
رن
۹ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
رن
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
Lens
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
Lens
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نیس
- -
رن
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نیس
-
-
رن
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
مارسی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
Lorient
- -
رن
۳۰ آذر ۱۳۹۹
Lorient
-
-
رن
۳ دی ۱۳۹۹
رن
- -
متز
۳ دی ۱۳۹۹
رن
-
-
متز
۱۷ دی ۱۳۹۹
نانت
- -
رن
۱۷ دی ۱۳۹۹
نانت
-
-
رن
۲۱ دی ۱۳۹۹
رن
- -
لیون
۲۱ دی ۱۳۹۹
رن
-
-
لیون
۱ بهمن ۱۳۹۹
استاد برست
- -
رن
۱ بهمن ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
رن
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
لیل
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
لیل
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
رن
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
رن
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
Lorient
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
Lorient
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
Lens
- -
رن
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
Lens
-
-
رن
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
سنت اتین
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
سنت اتین
۳ اسفند ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
رن
۳ اسفند ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
رن
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
رن
- -
نیس
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
رن
-
-
نیس
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیون
- -
رن
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیون
-
-
رن
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
رن
- -
استراتبورگ
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
رن
-
-
استراتبورگ
۱ فروردین ۱۴۰۰
متز
- -
رن
۱ فروردین ۱۴۰۰
متز
-
-
رن
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
استاد رنس
- -
رن
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
استاد رنس
-
-
رن
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رن
- -
نانت
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رن
-
-
نانت
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آنژه
- -
رن
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آنژه
-
-
رن
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
- -
دیژون
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
-
-
دیژون
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
بوردو
- -
رن
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
بوردو
-
-
رن
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
- -
پاری سن ژرمن
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
-
-
پاری سن ژرمن
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
موناکو
- -
رن
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
موناکو
-
-
رن
۲ خرداد ۱۴۰۰
رن
- -
نیم
۲ خرداد ۱۴۰۰
رن
-
-
نیم
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
- -
رن
۵ مهر ۱۳۹۹ 18:30
سنت اتین
-
-
رن
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
- -
استاد رنس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 18:30
رن
-
-
استاد رنس
۲۷ مهر ۱۳۹۹
دیژون
- -
رن
۲۷ مهر ۱۳۹۹
دیژون
-
-
رن
۴ آبان ۱۳۹۹
رن
- -
آنژه
۴ آبان ۱۳۹۹
رن
-
-
آنژه
۱۱ آبان ۱۳۹۹
رن
- -
استاد برست
۱۱ آبان ۱۳۹۹
رن
-
-
استاد برست
۱۸ آبان ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
- -
رن
۱۸ آبان ۱۳۹۹
پاری سن ژرمن
-
-
رن
۲ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
بوردو
۲ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
بوردو
۹ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
- -
رن
۹ آذر ۱۳۹۹
استراتبورگ
-
-
رن
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
Lens
۱۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
Lens
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نیس
- -
رن
۲۳ آذر ۱۳۹۹
نیس
-
-
رن
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
- -
مارسی
۲۶ آذر ۱۳۹۹
رن
-
-
مارسی
۳۰ آذر ۱۳۹۹
Lorient
- -
رن
۳۰ آذر ۱۳۹۹
Lorient
-
-
رن
۳ دی ۱۳۹۹
رن
- -
متز
۳ دی ۱۳۹۹
رن
-
-
متز
۱۷ دی ۱۳۹۹
نانت
- -
رن
۱۷ دی ۱۳۹۹
نانت
-
-
رن
۲۱ دی ۱۳۹۹
رن
- -
لیون
۲۱ دی ۱۳۹۹
رن
-
-
لیون
۱ بهمن ۱۳۹۹
استاد برست
- -
رن
۱ بهمن ۱۳۹۹
استاد برست
-
-
رن
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
لیل
۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
لیل
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
- -
رن
۱۲ بهمن ۱۳۹۹
مارسی
-
-
رن
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
Lorient
۱۵ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
Lorient
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
Lens
- -
رن
۱۹ بهمن ۱۳۹۹
Lens
-
-
رن
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
رن
- -
سنت اتین
۲۶ بهمن ۱۳۹۹
رن
-
-
سنت اتین
۳ اسفند ۱۳۹۹
مونپلیه
- -
رن
۳ اسفند ۱۳۹۹
مونپلیه
-
-
رن
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
رن
- -
نیس
۱۰ اسفند ۱۳۹۹
رن
-
-
نیس
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیون
- -
رن
۱۷ اسفند ۱۳۹۹
لیون
-
-
رن
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
رن
- -
استراتبورگ
۲۴ اسفند ۱۳۹۹
رن
-
-
استراتبورگ
۱ فروردین ۱۴۰۰
متز
- -
رن
۱ فروردین ۱۴۰۰
متز
-
-
رن
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
استاد رنس
- -
رن
۱۵ فروردین ۱۴۰۰
استاد رنس
-
-
رن
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رن
- -
نانت
۲۲ فروردین ۱۴۰۰
رن
-
-
نانت
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آنژه
- -
رن
۲۹ فروردین ۱۴۰۰
آنژه
-
-
رن
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
- -
دیژون
۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
-
-
دیژون
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
بوردو
- -
رن
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
بوردو
-
-
رن
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
- -
پاری سن ژرمن
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
رن
-
-
پاری سن ژرمن
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
موناکو
- -
رن
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰
موناکو
-
-
رن
۲ خرداد ۱۴۰۰
رن
- -
نیم
۲ خرداد ۱۴۰۰
رن
-
-
نیم
##دروازبانها
R. Salin
سن 36 ملیت
E. Mendy
سن 28 ملیت
P. Bonet
سن 17 ملیت
##مدافعین
S. Boey
سن 20 ملیت
D. Da Silva
سن 32 ملیت
G. Nyamsi
سن 23 ملیت
L. Brassier
سن 20 ملیت
N. Aguerd
سن 24 ملیت
J. Gelin
سن 23 ملیت
H. Traoré
سن 28 ملیت
Adrien Truffert
سن 18 ملیت
Brandon Soppy
سن 18 ملیت
Namakoro Diallo
سن 24 ملیت
##هافبکها
C. Grenier
سن 29 ملیت
ادواردو کاماوینگا
سن 17 ملیت
J. Lea Siliki
سن 24 ملیت
B. Bourigeaud
سن 26 ملیت
F. Maouassa
سن 22 ملیت
Y. Gboho
سن 19 ملیت
F. Tait
سن 27 ملیت
M. Terrier
سن 23 ملیت
A. Hunou
سن 26 ملیت
S. Nzonzi
سن 31 ملیت
J. Martin
سن 30 ملیت
##مهاجمین
Raphinha
سن 23 ملیت
M. Niang
سن 25 ملیت
S. Guirassy
سن 24 ملیت
R. Del Castillo
سن 24 ملیت
Georginio Rutter
سن 18 ملیت
Armand Lauriente
سن 21 ملیت
T. Siebatcheu
سن 24 ملیت
بازیکنپست
E. Mendyدروازبان119000010
P. Bonetدروازبان00000000
R. Salinدروازبان3327010040
بازیکنپست
A. Hunouهافبک21760000000
Adrien Truffertمدافع10490001000
B. Bourigeaudهافبک432422001001
Brandon Soppyمدافع311490000000
D. Da Silvaمدافع443602001000
F. Maouassaهافبک443111000001
F. Taitهافبک311151000001
Georginio Rutterمهاجم0000000000
H. Traoréمدافع221690000000
J. Gelinمدافع0000000000
J. Martinهافبک421600000000
L. Brassierمدافع0000000000
M. Niangمهاجم11640000000
M. Terrierهافبک332531010001
N. Aguerdمدافع443600001000
R. Del Castilloمهاجم40720000001
Raphinhaمهاجم442970000001
S. Boeyمدافع11350010000
S. Guirassyمهاجم321940002000
S. Nzonziهافبک443602001000
Y. Gbohoهافبک2050000000
ادواردو کاماوینگاهافبک432571001001

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P