ساسولو

کشور
تاسیس
1922
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
سری آ ایتالیا 23-2022
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
یوونتوس
3 0
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 23:15
ساسولو
1 0
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۵ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
اسپتزیا
2 2
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
ساسولو
0 0
آث میلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 15:00
کرمونزه
0 0
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
ساسولو
1 3
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۶ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
تورینو
0 1
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
ساسولو
5 0
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
ساسولو
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
آتالانتا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
ساسولو
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
ناپولی
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
امپولی
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
ساسولو
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
بولونیا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 15:00
ساسولو
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
فیورنتینا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
ساسولو
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
مونتزا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
آث میلان
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
ساسولو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
ساسولو
- -
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
لچه
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
ساسولو
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
آ اس رم
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
ساسولو
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
ساسولو
- -
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
ساسولو
- -
یوونتوس
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
سالرنیتانا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساسولو
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
لاتزیو
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساسولو
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
اینترمیلان
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساسولو
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
سمپدوریا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
ساسولو
- -
فیورنتینا
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۱۷ مرداد ۱۴۰۱
- 20:30
Modena
3 2
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
ساسولو
- -
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
آتالانتا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ آبان ۱۴۰۱
- 22:15
ساسولو
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
ناپولی
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
امپولی
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
ساسولو
- -
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
بولونیا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 15:00
ساسولو
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
فیورنتینا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
ساسولو
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
مونتزا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
آث میلان
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
ساسولو
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
ساسولو
- -
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
لچه
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
ساسولو
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
آ اس رم
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
ساسولو
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
ساسولو
- -
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
هلاس ورونا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
ساسولو
- -
یوونتوس
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
سالرنیتانا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساسولو
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
لاتزیو
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساسولو
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
اینترمیلان
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
ساسولو
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
سمپدوریا
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
ساسولو
- -
فیورنتینا
بازیکنها
بازیکن پست
A. Consigli دروازبان 9 9 810 0 0 0 11 5
A. Russo دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Pegolo دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Zacchi دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
 
بازیکن پست
A. Harroui هافبک 8 1 193 0 0 0 1 0 0 0
Agustín Álvarez Martínez 6 0 109 1 0 0 1 0 0 1
D. Frattesi هافبک 9 9 689 2 0 0 2 0 0 0
E. Ceide مهاجم 4 2 138 0 0 0 0 0 0 0
G. Defrel مهاجم 5 1 134 1 0 0 0 0 0 0
G. Ferrari مدافع 9 9 810 3 0 0 0 0 0 0
G. Kiriakopoulos مدافع 7 7 520 0 0 0 0 0 0 1
G. Raspadori مهاجم 2 1 135 0 0 0 0 0 0 0
J. Antiste مهاجم 1 0 31 0 0 0 1 0 0 0
J. Toljan مدافع 8 7 713 1 0 0 0 0 0 1
K. Ayhan مدافع 7 3 354 0 0 0 1 0 0 0
K. Thorstvedt هافبک 9 5 428 2 0 0 1 0 0 1
Luca D'Andrea 1 1 66 0 0 0 0 0 0 0
M. Erlić مدافع 5 5 427 0 0 0 0 0 0 0
M. Lopez هافبک 8 7 675 3 0 0 0 0 0 0
M. Müldür مدافع 2 2 52 0 0 0 0 0 0 0
Matheus Henrique هافبک 7 5 435 2 0 0 0 0 0 0
Pedro Obiang هافبک 2 0 23 0 0 0 0 0 0 0
R. Marchizza مدافع 2 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Rogério مدافع 9 8 765 2 0 0 0 0 0 1
Ruan مدافع 1 1 44 0 0 1 0 0 0 0
آرمان لوریانت مهاجم 4 4 330 0 0 0 1 0 0 2
آندره‌آ پینامونتی مهاجم 8 7 558 0 0 0 2 1 0 0
دومنیکو براردی مهاجم 5 5 412 1 0 0 2 1 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 A. Consigliساسولودروازبان9900
2 A. Harrouiساسولوهافبک8100
3 Agustín Álvarez Martínezساسولو6001
4 D. Frattesiساسولوهافبک99013
5 E. Ceideساسولومهاجم4203
6 G. Defrelساسولومهاجم5101
7 G. Ferrariساسولومدافع99512
8 G. Kiriakopoulosساسولومدافع7719
9 G. Raspadoriساسولومهاجم2100
10 J. Antisteساسولومهاجم1000
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
K. Thorstvedt
هافبک
- اسفند ۲۲, ۱۳۷۷
خنک
اسفند ۲۲, ۱۳۷۷
تیر ۲۱, ۱۴۰۱
€ 10M
خنک
تیر ۲۱, ۱۴۰۱ € 10M
player photo
A. Meroni
مدافع
- دی ۲۰, ۱۳۷۵
کرمونزه
دی ۲۰, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
کرمونزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
R. Ciervo
مهاجم
- فروردین ۱۲, ۱۳۸۱
آ اس رم
فروردین ۱۲, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آ اس رم
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Erlić
مدافع
- بهمن ۴, ۱۳۷۶
اسپتزیا
بهمن ۴, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپتزیا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Bourabia
هافبک
- مرداد ۱۶, ۱۳۷۰
اسپتزیا
مرداد ۱۶, ۱۳۷۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپتزیا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Isaac Karamoko
مهاجم
- خرداد ۵, ۱۳۸۱
Apollon Larissa FC
خرداد ۵, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Apollon Larissa FC
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Penarol
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 12M
Penarol
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 12M
player photo
M. Pinato
هافبک
- دی ۱۹, ۱۳۷۳
پوردنونه
دی ۱۹, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پوردنونه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
A. Harroui
هافبک
- دی ۲۳, ۱۳۷۶
اسپارتا روتردام
دی ۲۳, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپارتا روتردام
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
C. Adjapong
مدافع
- اردیبهشت ۱۶, ۱۳۷۷
رجینا
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رجینا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
A. Russo
دروازبان
- فروردین ۱۱, ۱۳۸۰
سنت ترویدن
فروردین ۱۱, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
سنت ترویدن
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
R. Marchizza
مدافع
- فروردین ۶, ۱۳۷۷
امپولی
فروردین ۶, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
امپولی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
J. Pellegrini
مهاجم
- شهریور ۲۹, ۱۳۷۹
پوردنونه
شهریور ۲۹, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پوردنونه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Vis Pesaro
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Vis Pesaro
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Gubbio
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Gubbio
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
A. Ghion
هافبک
- اسفند ۴, ۱۳۷۸
پروجا
اسفند ۴, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
پروجا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Haraslín
هافبک
- خرداد ۶, ۱۳۷۵
اسپارتا پراگ
خرداد ۶, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپارتا پراگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Jens Odgaard
مهاجم
- فروردین ۱۱, ۱۳۷۸
والویک
فروردین ۱۱, ۱۳۷۸
تیر ۲, ۱۴۰۱
والویک
تیر ۲, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
Carrarese
مرداد ۸, ۱۴۰۱
قرضی
Carrarese
مرداد ۸, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Samuele Vitale
دروازبان
- مرداد ۲۹, ۱۳۸۱
Gelbison
مرداد ۲۹, ۱۳۸۱
مرداد ۷, ۱۴۰۱
قرضی
Gelbison
مرداد ۷, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
M. Sala
مدافع
- خرداد ۱۴, ۱۳۷۸
پالرمو
خرداد ۱۴, ۱۳۷۸
مرداد ۶, ۱۴۰۱
قرضی
پالرمو
مرداد ۶, ۱۴۰۱ قرضی
پروجا
مرداد ۶, ۱۴۰۱
قرضی
پروجا
مرداد ۶, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
G. Scamacca
مهاجم
- دی ۱۱, ۱۳۷۷
وستهام
دی ۱۱, ۱۳۷۷
مرداد ۴, ۱۴۰۱
€ 36M
وستهام
مرداد ۴, ۱۴۰۱ € 36M
Vis Pesaro
تیر ۲۸, ۱۴۰۱
قرضی
Vis Pesaro
تیر ۲۸, ۱۴۰۱ قرضی
ویتس
تیر ۲۷, ۱۴۰۱
قرضی
ویتس
تیر ۲۷, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
M. Saccani
مدافع
- دی ۱۱, ۱۳۸۰
پسکارا
دی ۱۱, ۱۳۸۰
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
قرضی
پسکارا
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
J. Pellegrini
مهاجم
- شهریور ۲۹, ۱۳۷۹
رجیانا
شهریور ۲۹, ۱۳۷۹
تیر ۲۲, ۱۴۰۱
قرضی
رجیانا
تیر ۲۲, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Nicolás Schiappacasse
هافبک
- دی ۲۲, ۱۳۷۷
Miramar
دی ۲۲, ۱۳۷۷
تیر ۲۰, ۱۴۰۱
قرضی
Miramar
تیر ۲۰, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
V. Chiricheș
مدافع
- آبان ۲۳, ۱۳۶۸
کرمونزه
آبان ۲۳, ۱۳۶۸
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
کرمونزه
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
player photo
L. Sernicola
مدافع
- مرداد ۸, ۱۳۷۶
کرمونزه
مرداد ۸, ۱۳۷۶
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
کرمونزه
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
Pontedera
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
Pontedera
تیر ۱۷, ۱۴۰۱
player photo
E. Gómez
مهاجم
- شهریور ۲۷, ۱۳۸۰
Boston River
شهریور ۲۷, ۱۳۸۰
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
Boston River
تیر ۱۵, ۱۴۰۱
player photo
S. Turati
دروازبان
- شهریور ۱۴, ۱۳۸۰
فروزینونه
شهریور ۱۴, ۱۳۸۰
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
قرضی
فروزینونه
تیر ۱۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
R. Ciervo
مهاجم
- فروردین ۱۲, ۱۳۸۱
فروزینونه
فروردین ۱۲, ۱۳۸۱
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
قرضی
فروزینونه
تیر ۱۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
Luca Moro
مهاجم
- بهمن ۶, ۱۳۷۹
فروزینونه
بهمن ۶, ۱۳۷۹
تیر ۱۳, ۱۴۰۱
قرضی
فروزینونه
تیر ۱۳, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
A. Harroui
هافبک
- دی ۲۳, ۱۳۷۶
اسپارتا روتردام
دی ۲۳, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپارتا روتردام
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
فرانچسکو کاپوتو
مهاجم
- مرداد ۱۵, ۱۳۶۶
سمپدوریا
مرداد ۱۵, ۱۳۶۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 3.5M
سمپدوریا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 3.5M
player photo
E. Brignola
مهاجم
- تیر ۱۷, ۱۳۷۸
بنونتو
تیر ۱۷, ۱۳۷۸
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بنونتو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Matheus Henrique
هافبک
- آذر ۲۸, ۱۳۷۶
گرمیو
آذر ۲۸, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
گرمیو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
جرمی بوگا
هافبک
- دی ۱۴, ۱۳۷۵
آتالانتا
دی ۱۴, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آتالانتا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
L. Haraslín
هافبک
- خرداد ۶, ۱۳۷۵
اسپارتا پراگ
خرداد ۶, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اسپارتا پراگ
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Jens Odgaard
مهاجم
- فروردین ۱۱, ۱۳۷۸
آلکمار
فروردین ۱۱, ۱۳۷۸
تیر ۳, ۱۴۰۱
آلکمار
تیر ۳, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۱۷ مرداد
club logo
۲۴ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۵ شهریور
club logo
۸ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۶ شهریور
club logo
۱۰ مهر
Agustín Álvarez Martínez
D. Frattesi
G. Defrel
G. Ferrari
J. Toljan
K. Thorstvedt
M. Lopez
Matheus Henrique
Rogério
Ruan
دومنیکو براردی
نمره (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
ساسولو
ساسولو
ساسولو
ساسولو
ساسولو
ساسولو
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P