چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

اسپال

کشور
تاسیس1907
استادیوم Stadio Paolo Mazza
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
No Posts Found
سری آ 20-2019
۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
اسپال
2
2 3
آتلانتا
3
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
بولونا
1
1 0
اسپال
0
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
اسپال
2
2 1
لاتزیو
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
ساسولو
3
3 0
اسپال
0
۳ مهر ۱۳۹۸ 22:30
اسپال
1
1 3
لچه
3
۶ مهر ۱۳۹۸ 16:30
یوونتوس
2
2 0
اسپال
0
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
اسپال
1
1 0
پارما
0
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:30
کالیاری
2
2 0
اسپال
0
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:30
اسپال
1
1 1
ناپولی
1
۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
میلان
1
1 0
اسپال
0
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 23:15
اسپال
0
0 1
سمپدوریا
1
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
اودینزه
0
0 0
اسپال
0
۴ آذر ۱۳۹۸ 23:15
اسپال
1
1 1
جنوا
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
اینترمیلان
2
2 1
اسپال
1
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
اسپال
0
0 1
برشا
1
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 20:30
آ اس رم
3
3 1
اسپال
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 23:15
تورینو
1
1 2
اسپال
2
۱۵ دی ۱۳۹۸ 17:30
اسپال
0
0 2
هلاس ورونا
2
۲۲ دی ۱۳۹۸ 17:30
فیورنتینا
1
1 0
اسپال
0
۳۰ دی ۱۳۹۸ 23:15
آتلانتا
1
1 2
اسپال
2
۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
اسپال
1
1 3
بولونا
3
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
لاتزیو
5
5 1
اسپال
1
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
اسپال
1
1 2
ساسولو
2
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
لچه
2
2 1
اسپال
1
۳ اسفند ۱۳۹۸ 20:30
اسپال
1
1 2
یوونتوس
2
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 16:15
پارما
0
0 1
اسپال
1
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
اسپال
-
- -
کالیاری
-
۲ فروردین ۱۳۹۹
اسپال
-
- -
میلان
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 17:30
ناپولی
-
- -
اسپال
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
سمپدوریا
-
- -
اسپال
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
اودینزه
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
جنوا
-
- -
اسپال
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
اینترمیلان
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
برشا
-
- -
اسپال
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
آ اس رم
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
تورینو
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
هلاس ورونا
-
- -
اسپال
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
فیورنتینا
-
کوپا ایتالیا 20-2019
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:15
اسپال
3
3 1
Feralpisalo
1
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 20:30
اسپال
5
5 1
لچه
1
کوپا ایتالیا 20-2019
۲۵ دی ۱۳۹۸ 20:30
میلان
3
3 0
اسپال
0
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
اسپال
-
- -
کالیاری
-
۲ فروردین ۱۳۹۹
اسپال
-
- -
میلان
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 17:30
ناپولی
-
- -
اسپال
-
۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
سمپدوریا
-
- -
اسپال
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
اودینزه
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
جنوا
-
- -
اسپال
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
اینترمیلان
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
برشا
-
- -
اسپال
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
آ اس رم
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
تورینو
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
هلاس ورونا
-
- -
اسپال
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
فیورنتینا
-
دروازبانها
D. Thiam
پست دروازه بان
سن 22
ملیت
K. Letica
پست دروازه بان
سن 23
ملیت
M. Meneghetti
پست دروازه بان
سن 19
ملیت
E. Berisha
پست دروازه بان
سن 31
ملیت
مدافعین
Igor
پست مدافع
سن 22
ملیت
F. Vicari
پست مدافع
سن 25
ملیت
J. Sala
پست مدافع
سن 28
ملیت
Felipe
پست مدافع
سن 35
ملیت
N. Tomović
پست مدافع
سن 32
ملیت
K. Bonifazi
پست مدافع
سن 23
ملیت
B. Salamon
پست مدافع
سن 28
ملیت
P. Cannistrà
پست مدافع
سن 19
ملیت
R. Mastrilli
پست مدافع
سن 22
ملیت
E. Zukanović
پست مدافع
سن 33
ملیت
L. Dickmann
پست مدافع
سن 23
ملیت
T. Cionek
پست مدافع
سن 33
ملیت
S. Väisänen
پست مدافع
سن 25
ملیت
هافبکها
A. Kryeziu
پست هافبک
سن 18
ملیت
M. Valdifiori
پست هافبک
سن 33
ملیت
S. Missiroli
پست هافبک
سن 33
ملیت
M. Valoti
پست هافبک
سن 26
ملیت
A. Murgia
پست هافبک
سن 23
ملیت
B. Dabo
پست هافبک
سن 28
ملیت
Espeto
پست هافبک
سن 22
ملیت
M. D'Alessandro
پست هافبک
سن 29
ملیت
G. Tunjov
پست هافبک
سن 18
ملیت
F. Zanchetta
پست هافبک
سن 18
ملیت
M. Fares
پست هافبک
سن 24
ملیت
L. Castro
پست هافبک
سن 30
ملیت
Shaka Mawuli
پست هافبک
سن 21
ملیت
M. Janković
پست هافبک
سن 24
ملیت
J. Kurtič
پست هافبک
سن 31
ملیت
A. Reca
پست هافبک
سن 24
ملیت
مهاجمین
S. Floccari
پست مهاجم
سن 38
ملیت
F. Di Francesco
پست مهاجم
سن 25
ملیت
A. Petagna
پست مهاجم
سن 24
ملیت
J. Cuéllar
پست مهاجم
سن 18
ملیت
A. Cerri
پست مهاجم
سن 23
ملیت
A. Paloschi
پست مهاجم
سن 30
ملیت
G. Moncini
پست مهاجم
سن 23
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
D. Thiamدروازبان00000000
E. Berishaدروازبان29292610200493
K. Leticaدروازبان00000000
بازیکنپست
A. Cerriمهاجم0000000000
A. Kryeziuهافبک1020000000
A. Murgiaهافبک201413724001001
A. Paloschiمهاجم1276170001003
A. Petagnaمهاجم2625226850011501
A. Recaهافبک191915791000002
B. Daboهافبک553781000001
B. Salamonمدافع10251000000
E. Zukanovićمدافع322031000000
Espetoهافبک211714926101002
F. Di Francescoمهاجم161310334003000
F. Vicariمدافع262522194000010
F. Zanchettaهافبک1040000000
Felipeمدافع1398174000000
G. Monciniمهاجم532260000000
G. Tunjovهافبک411180000000
Igorمدافع201715388001001
J. Cuéllarمهاجم0000000000
J. Kurtičهافبک181715285002000
J. Salaمدافع934001000000
K. Bonifaziمدافع654951001000
L. Castroهافبک442800000000
L. Dickmannمدافع0000000000
M. D'Alessandroهافبک553510000000
M. Faresهافبک21920000000
M. Jankovićهافبک932571000001
M. Valdifioriهافبک1498362000002
M. Valotiهافبک241513546004000
N. Tomovićمدافع211815505010001
P. Cannistràمدافع0000000000
R. Mastrilliمدافع0000000000
S. Floccariمهاجم2189052001000
S. Missiroliهافبک272623158001000
S. Väisänenمدافع0000000000
Shaka Mawuliهافبک0000000000
T. Cionekمدافع221917749001001
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P