استاندارد لیژ

کشور
تاسیس 1898
استادیوم Stade Maurice Dufrasne
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
مطلبی پیدا نشد
ژوپیه پرولیگ بلژیک فصل 22-2021
۱ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
1 1
خنک
۱ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
1
1
خنک
| Stade Maurice Dufrasne | داور: Lawrence Visser
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ 18:30
زولته وارخم
1 2
استاندارد لیژ
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ 18:30
زولته وارخم
1
2
استاندارد لیژ
| داور: Nicolas Laforge
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 16:00
استاندارد لیژ
2 5
آنتروپ
۱۷ مرداد ۱۴۰۰ 16:00
استاندارد لیژ
2
5
آنتروپ
| Stade Maurice Dufrasne | داور: Bram Van Driessche
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ 16:00
بیرشوت
0 1
استاندارد لیژ
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ 16:00
بیرشوت
0
1
استاندارد لیژ
| Olympisch Stadion | داور: Alexandre Boucaut
۲۹ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
1 0
اوستنده
۲۹ مرداد ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
1
0
اوستنده
| Stade Maurice Dufrasne | داور: Lawrence Visser
۶ شهریور ۱۴۰۰ 23:15
یونیون سنت ژیلو
4 0
استاندارد لیژ
۶ شهریور ۱۴۰۰ 23:15
یونیون سنت ژیلو
4
0
استاندارد لیژ
| Stade Joseph Mariën | داور: Jonathan Lardot
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 21:00
سراینگ یونایتد
0 1
استاندارد لیژ
۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 21:00
سراینگ یونایتد
0
1
استاندارد لیژ
| Stade du Pairay | داور: Bram Van Driessche
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 21:00
استاندارد لیژ
- -
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 21:00
استاندارد لیژ
-
-
اندرلخت
| Stade Maurice Dufrasne
۳ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
- -
سنت ترویدن
۳ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
-
-
سنت ترویدن
| Stade Maurice Dufrasne
۹ مهر ۱۴۰۰ 23:15
مشلن
- -
استاندارد لیژ
۹ مهر ۱۴۰۰ 23:15
مشلن
-
-
استاندارد لیژ
| AFAS-stadion Achter de Kazerne
۲۴ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
- -
لون
۲۴ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
-
-
لون
| Stade Maurice Dufrasne
۱ آبان ۱۴۰۰ 18:45
سرکل بروژ
- -
استاندارد لیژ
۱ آبان ۱۴۰۰ 18:45
سرکل بروژ
-
-
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۸ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
کورتریک
۸ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
کورتریک
| Stade Maurice Dufrasne
۱۵ آبان ۱۴۰۰
بروخه
- -
استاندارد لیژ
۱۵ آبان ۱۴۰۰
بروخه
-
-
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۲۹ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
اوپن
۲۹ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
اوپن
| Stade Maurice Dufrasne
۶ آذر ۱۴۰۰
خنت
- -
استاندارد لیژ
۶ آذر ۱۴۰۰
خنت
-
-
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
شارلروا
| Stade Maurice Dufrasne
۲۰ آذر ۱۴۰۰
آنتروپ
- -
استاندارد لیژ
۲۰ آذر ۱۴۰۰
آنتروپ
-
-
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
۲۴ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
بیرشوت
۲۴ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
بیرشوت
| Stade Maurice Dufrasne
۲۷ آذر ۱۴۰۰
لون
- -
استاندارد لیژ
۲۷ آذر ۱۴۰۰
لون
-
-
استاندارد لیژ
| King Power at Den Dreef Stadion
۵ دی ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
زولته وارخم
۵ دی ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
زولته وارخم
| Stade Maurice Dufrasne
۲۵ دی ۱۴۰۰
اندرلخت
- -
استاندارد لیژ
۲۵ دی ۱۴۰۰
اندرلخت
-
-
استاندارد لیژ
| Lotto Park
۲ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
بروخه
۲ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
بروخه
| Stade Maurice Dufrasne
۶ بهمن ۱۴۰۰
اوپن
- -
استاندارد لیژ
۶ بهمن ۱۴۰۰
اوپن
-
-
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
۹ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
مشلن
۹ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
مشلن
| Stade Maurice Dufrasne
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
سرکل بروژ
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
سرکل بروژ
| Stade Maurice Dufrasne
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
خنک
- -
استاندارد لیژ
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
خنک
-
-
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اوستنده
- -
استاندارد لیژ
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اوستنده
-
-
استاندارد لیژ
| Diaz Arena
۷ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
خنت
۷ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
خنت
| Stade Maurice Dufrasne
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
- -
استاندارد لیژ
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
سراینگ یونایتد
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
سراینگ یونایتد
| Stade Maurice Dufrasne
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورتریک
- -
استاندارد لیژ
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورتریک
-
-
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
استاندارد لیژ
- -
یونیون سنت ژیلو
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
استاندارد لیژ
-
-
یونیون سنت ژیلو
| Stade Maurice Dufrasne
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
سنت ترویدن
- -
استاندارد لیژ
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
سنت ترویدن
-
-
استاندارد لیژ
| Stayen
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 21:00
استاندارد لیژ
- -
اندرلخت
۲۸ شهریور ۱۴۰۰ 21:00
استاندارد لیژ
-
-
اندرلخت
| Stade Maurice Dufrasne
۳ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
- -
سنت ترویدن
۳ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
-
-
سنت ترویدن
| Stade Maurice Dufrasne
۹ مهر ۱۴۰۰ 23:15
مشلن
- -
استاندارد لیژ
۹ مهر ۱۴۰۰ 23:15
مشلن
-
-
استاندارد لیژ
| AFAS-stadion Achter de Kazerne
۲۴ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
- -
لون
۲۴ مهر ۱۴۰۰ 23:15
استاندارد لیژ
-
-
لون
| Stade Maurice Dufrasne
۱ آبان ۱۴۰۰ 18:45
سرکل بروژ
- -
استاندارد لیژ
۱ آبان ۱۴۰۰ 18:45
سرکل بروژ
-
-
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۸ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
کورتریک
۸ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
کورتریک
| Stade Maurice Dufrasne
۱۵ آبان ۱۴۰۰
بروخه
- -
استاندارد لیژ
۱۵ آبان ۱۴۰۰
بروخه
-
-
استاندارد لیژ
| Jan Breydelstadion
۲۹ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
اوپن
۲۹ آبان ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
اوپن
| Stade Maurice Dufrasne
۶ آذر ۱۴۰۰
خنت
- -
استاندارد لیژ
۶ آذر ۱۴۰۰
خنت
-
-
استاندارد لیژ
| GHELAMCO-arena
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
۱۳ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
شارلروا
| Stade Maurice Dufrasne
۲۰ آذر ۱۴۰۰
آنتروپ
- -
استاندارد لیژ
۲۰ آذر ۱۴۰۰
آنتروپ
-
-
استاندارد لیژ
| Bosuilstadion
۲۴ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
بیرشوت
۲۴ آذر ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
بیرشوت
| Stade Maurice Dufrasne
۲۷ آذر ۱۴۰۰
لون
- -
استاندارد لیژ
۲۷ آذر ۱۴۰۰
لون
-
-
استاندارد لیژ
| King Power at Den Dreef Stadion
۵ دی ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
زولته وارخم
۵ دی ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
زولته وارخم
| Stade Maurice Dufrasne
۲۵ دی ۱۴۰۰
اندرلخت
- -
استاندارد لیژ
۲۵ دی ۱۴۰۰
اندرلخت
-
-
استاندارد لیژ
| Lotto Park
۲ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
بروخه
۲ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
بروخه
| Stade Maurice Dufrasne
۶ بهمن ۱۴۰۰
اوپن
- -
استاندارد لیژ
۶ بهمن ۱۴۰۰
اوپن
-
-
استاندارد لیژ
| Stadion am Kehrweg
۹ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
مشلن
۹ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
مشلن
| Stade Maurice Dufrasne
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
سرکل بروژ
۱۶ بهمن ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
سرکل بروژ
| Stade Maurice Dufrasne
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
خنک
- -
استاندارد لیژ
۲۳ بهمن ۱۴۰۰
خنک
-
-
استاندارد لیژ
| Luminus Arena
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اوستنده
- -
استاندارد لیژ
۳۰ بهمن ۱۴۰۰
اوستنده
-
-
استاندارد لیژ
| Diaz Arena
۷ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
خنت
۷ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
خنت
| Stade Maurice Dufrasne
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
- -
استاندارد لیژ
۱۴ اسفند ۱۴۰۰
شارلروا
-
-
استاندارد لیژ
| Stade du Pays de Charleroi
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
- -
سراینگ یونایتد
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
استاندارد لیژ
-
-
سراینگ یونایتد
| Stade Maurice Dufrasne
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورتریک
- -
استاندارد لیژ
۲۸ اسفند ۱۴۰۰
کورتریک
-
-
استاندارد لیژ
| Guldensporenstadion
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
استاندارد لیژ
- -
یونیون سنت ژیلو
۱۳ فروردین ۱۴۰۱
استاندارد لیژ
-
-
یونیون سنت ژیلو
| Stade Maurice Dufrasne
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
سنت ترویدن
- -
استاندارد لیژ
۲۰ فروردین ۱۴۰۱
سنت ترویدن
-
-
استاندارد لیژ
| Stayen
بازیکنها
بازیکن پست
A. Bodart دروازبان 7 7 630 1 0 0 11 3
بازیکن پست
A. Tapsoba مهاجم 2 0 31 0 0 0 1 0 0 1
Ameen Al Dakhil 6 5 453 2 0 0 0 0 0 0
Aron Dønnum 5 2 208 0 0 0 0 0 0 1
C. Fai مدافع 3 0 70 0 0 0 0 0 0 0
D. Drăguş مهاجم 6 0 158 0 0 0 1 0 0 2
Damjan Pavlović هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daouda Peeters هافبک 3 2 124 3 0 0 0 0 0 0
E. Shamir هافبک 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
G. Cimirot هافبک 7 6 475 1 0 0 0 0 0 0
Hamza Rafia هافبک 3 0 84 1 0 0 0 0 0 0
Hugo Siquet 7 7 557 3 0 0 0 0 0 1
Jackson Muleka مهاجم 4 4 309 1 0 0 1 0 0 0
K. Laifis مدافع 5 5 450 1 0 0 1 0 0 0
Klauss مهاجم 7 7 540 3 0 0 2 1 0 0
Matthieu Epolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moussa Sissako مدافع 7 7 564 3 1 0 0 0 0 0
N. Gavory مدافع 7 7 616 0 0 0 0 0 0 0
N. Nkounkou مدافع 1 1 65 0 0 0 0 0 0 0
N. Raskin هافبک 7 6 476 1 0 0 0 0 0 0
Nathan Ngoy 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0
Olivier Dumont 2 0 17 0 0 0 0 0 0 0
S. Amallah هافبک 5 4 422 1 0 0 2 1 0 1
S. Bastien هافبک 7 7 630 2 0 0 0 0 0 0
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن خروج از باشگاه تاریخ تولد تاریخ انتقال قیمت
بدون اطلاعات
خروجی
بازیکن ورود به باشگاه تاریخ تولد تاریخ انتقال قیمت
player photo
Z. Vanheusden
مدافع
مرداد ۷, ۱۳۷۸ تیر ۲۲, ۱۴۰۰ € 16M
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
استاندارد لیژ
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P