استاندارد لیژ

کشور
تاسیس
1898
استادیوم
بازیهای آینده
ژوپیه پرولیگ بلژیک
4 آذر 1402
- 23:15
استاندارد لیژ
- -
خنک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
12 آذر 1402
- 21:00
بروخه
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
19 آذر 1402
- 21:00
اندرلخت
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
25 آذر 1402
- 23:15
استاندارد لیژ
- -
شارلروا
ژوپیه پرولیگ بلژیک
29 آذر 1402
- 23:15
مشلن
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
6 دی 1402
- 21:00
استاندارد لیژ
- -
سنت ترویدن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
30 دی 1402
- 20:45
استاندارد لیژ
- -
کورتریک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
7 بهمن 1402
سرکل بروژ
- -
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
11 بهمن 1402
استاندارد لیژ
- -
آنتروپ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 بهمن 1402
مولن بیک
- -
استاندارد لیژ
موارد بیشتر spinner
بازیهای اخیر
ژوپیه پرولیگ بلژیک
20 آبان 1402
- 18:30
آنتروپ
6 0
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
14 آبان 1402
- 18:30
استاندارد لیژ
1 1
مشلن
ژوپیه پرولیگ بلژیک
7 آبان 1402
- 21:00
خنت
3 1
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
30 مهر 1402
- 20:00
استاندارد لیژ
3 2
اندرلخت
ژوپیه پرولیگ بلژیک
16 مهر 1402
- 15:00
استاندارد لیژ
2 1
بروخه
ژوپیه پرولیگ بلژیک
8 مهر 1402
- 19:45
لون
1 2
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
31 شهریور 1402
- 22:15
استاندارد لیژ
0 0
وسترلو
ژوپیه پرولیگ بلژیک
26 شهریور 1402
- 15:00
اوپن
1 3
استاندارد لیژ
ژوپیه پرولیگ بلژیک
11 شهریور 1402
- 22:15
استاندارد لیژ
1 1
مولن بیک
ژوپیه پرولیگ بلژیک
4 شهریور 1402
- 22:15
کورتریک
1 1
استاندارد لیژ
موارد بیشتر spinner
ترکیب تیم
بازیکنها