اودینزه

کشور
تاسیس
1896
استادیوم
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
نقل و انتقالات
جدول اخطارها
آمار تفکیکی بازیکنان
ویدئو خلاصه بازی و گلهای میلان (1) اودینزه (1) سری آ ایتالیا هفته ۲۵ فصل ۲۱-۲۰۲۰
Posted on
استفانو پیولی بعد از بازی با اودینزه : میلان یک تیم مستحکم و قدرتمند است
Posted on
پیش بازی میلان و اودینزه - مصاحبه مربیان و آمار تیمها - شاگردان پیولی به دنبال تداوم صدرنشینی
Posted on
خلاصه بازی و گلهای اودینزه (2) یوونتوس (1)
Posted on
سری آ ایتالیا 23-2022
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۲ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
آث میلان
4 2
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۹ مرداد ۱۴۰۱
- 21:00
اودینزه
0 0
سالرنیتانا
سری آ ایتالیا 23-2022
۴ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
مونتزا
1 2
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ شهریور ۱۴۰۱
- 21:00
اودینزه
1 0
فیورنتینا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ شهریور ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
4 0
آ اس رم
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
- 17:30
ساسولو
1 3
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ شهریور ۱۴۰۱
- 15:00
اودینزه
3 1
اینترمیلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۱ مهر ۱۴۰۱
- 22:15
هلاس ورونا
1 2
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
اودینزه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
لاتزیو
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 14:00
اودینزه
- -
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
کرمونزه
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
- -
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
اسپتزیا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
ناپولی
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
یوونتوس
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
اودینزه
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
سمپدوریا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تورینو
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
اینترمیلان
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
اودینزه
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
امپولی
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اودینزه
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
بولونیا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
اودینزه
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
آ اس رم
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
لچه
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
فیورنتینا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
سالرنیتانا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
اودینزه
- -
یوونتوس
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
کوپا ایتالیا ۲۳-۲۰۲۲ - مقدماتی
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
- 20:30
اودینزه
2 1
Feralpisalo
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
اودینزه
- -
آتالانتا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ مهر ۱۴۰۱
- 16:30
لاتزیو
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱ آبان ۱۴۰۱
- 14:00
اودینزه
- -
تورینو
سری آ ایتالیا 23-2022
۸ آبان ۱۴۰۱
- 16:30
کرمونزه
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ آبان ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
- -
لچه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ آبان ۱۴۰۱
- 21:00
اسپتزیا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ آبان ۱۴۰۱
- 17:30
ناپولی
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ دی ۱۴۰۱
- 23:15
اودینزه
- -
امپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۸ دی ۱۴۰۱
یوونتوس
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۵ دی ۱۴۰۱
اودینزه
- -
بولونیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲ بهمن ۱۴۰۱
سمپدوریا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۹ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
هلاس ورونا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۶ بهمن ۱۴۰۱
تورینو
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۳ بهمن ۱۴۰۱
اودینزه
- -
ساسولو
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۰ بهمن ۱۴۰۱
اینترمیلان
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ اسفند ۱۴۰۱
اودینزه
- -
اسپتزیا
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ اسفند ۱۴۰۱
آتالانتا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۱ اسفند ۱۴۰۱
امپولی
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۸ اسفند ۱۴۰۱
اودینزه
- -
آث میلان
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ فروردین ۱۴۰۲
بولونیا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۹ فروردین ۱۴۰۲
اودینزه
- -
مونتزا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۷ فروردین ۱۴۰۲
آ اس رم
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
کرمونزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲
لچه
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
ناپولی
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
سمپدوریا
سری آ ایتالیا 23-2022
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲
فیورنتینا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲
اودینزه
- -
لاتزیو
سری آ ایتالیا 23-2022
۷ خرداد ۱۴۰۲
سالرنیتانا
- -
اودینزه
سری آ ایتالیا 23-2022
۱۴ خرداد ۱۴۰۲
اودینزه
- -
یوونتوس
بازیکنها
بازیکن پست
D. Padelli دروازبان 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Silvestri دروازبان 9 9 810 0 0 0 9 3
 
بازیکن پست
Adam Masina مدافع 5 5 396 0 0 0 1 0 0 0
Axel Guessand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Nuytinck مدافع 5 2 310 0 0 0 0 0 0 0
Beto مهاجم 8 3 329 0 0 0 5 0 0 0
Brandon Soppy مدافع 2 2 180 1 0 0 0 0 0 0
E. Ebosse مدافع 7 2 282 1 0 0 0 0 0 0
Edoardo Piana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F. Benković مدافع 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Festy Ebosele 1 0 7 1 0 0 0 0 0 0
Gerard Deulofeu مهاجم 9 9 760 0 0 0 1 1 0 6
Isaac Success مهاجم 9 6 470 0 0 0 1 0 0 0
Iyenoma Udogie مدافع 7 7 611 4 0 0 2 0 0 0
J. Bijol هافبک 6 6 384 0 0 0 2 0 0 0
J. Makengo هافبک 9 7 525 2 0 0 0 0 0 1
James Abankwah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Ehizibue مدافع 4 0 82 1 0 0 0 0 0 0
Lazar Samardzic هافبک 8 1 212 0 0 0 2 0 0 1
M. Jajalo هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Pereyra هافبک 9 9 773 3 0 0 1 0 0 4
S. Lovric هافبک 9 6 539 0 0 0 1 0 0 1
Simone Pafundi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tolgay Arslan هافبک 7 2 197 0 0 0 1 0 0 0
Vivaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Walace هافبک 8 8 683 1 0 0 0 0 0 0
ایلیا نستروفسکی مهاجم 4 0 65 1 0 0 0 0 0 1
روجریو بکائو مدافع 8 8 720 4 0 0 1 0 0 1
مارتین پالومبو هافبک 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ن. پرز مدافع 7 7 530 3 0 1 0 0 0 0
بازیکن تیم پست بلاک خطا شده
1 Adam Masinaاودینزهمدافع5530
2 B. Nuytinckاودینزهمدافع5231
3 Betoاودینزهمهاجم8303
4 Brandon Soppyاودینزهمدافع2205
5 E. Ebosseاودینزهمدافع7201
6 Festy Eboseleاودینزه1000
7 Gerard Deulofeuاودینزهمهاجم9918
8 Isaac Successاودینزهمهاجم96018
9 Iyenoma Udogieاودینزهمدافع77210
10 J. Bijolاودینزههافبک6641
پنجره بین دو فصل
ورودی
بازیکن
خروج از باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
خروج از باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
Adam Masina
مدافع
- دی ۱۲, ۱۳۷۲
واتفورد
دی ۱۲, ۱۳۷۲
تیر ۲۷, ۱۴۰۱
واتفورد
تیر ۲۷, ۱۴۰۱
player photo
J. Bijol
هافبک
- بهمن ۱۶, ۱۳۷۷
زسکا مسکو
بهمن ۱۶, ۱۳۷۷
تیر ۲۳, ۱۴۰۱
€ 4M
زسکا مسکو
تیر ۲۳, ۱۴۰۱ € 4M
St Patrick’s Athl.
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
St Patrick’s Athl.
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
نانسی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
نانسی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
ایگناسیو پوستو
هافبک
- آذر ۳۰, ۱۳۷۴
واتفورد
آذر ۳۰, ۱۳۷۴
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
واتفورد
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
R. Bajić
مهاجم
- اردیبهشت ۱۶, ۱۳۷۳
برشا
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۷۳
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
برشا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
دربی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
دربی
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
Iyenoma Udogie
مدافع
- آذر ۷, ۱۳۸۱
هلاس ورونا
آذر ۷, ۱۳۸۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 4M
هلاس ورونا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 4M
player photo
S. Lovric
هافبک
- فروردین ۸, ۱۳۷۷
لوگانو
فروردین ۸, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
رایگان
لوگانو
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ رایگان
player photo
T. Battistella
هافبک
- مرداد ۷, ۱۳۸۰
Carrarese
مرداد ۷, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Carrarese
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
Felipe Vizeu
مهاجم
- اسفند ۲۲, ۱۳۷۵
اودینزه
اسفند ۲۲, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اودینزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
براگا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 2M
براگا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 2M
player photo
Beto
مهاجم
- بهمن ۱۱, ۱۳۷۶
پورتیموننزه
بهمن ۱۱, ۱۳۷۶
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 7M
پورتیموننزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 7M
player photo
مارتین پالومبو
هافبک
- اسفند ۱۴, ۱۳۸۰
Juventus U23
اسفند ۱۴, ۱۳۸۰
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
Juventus U23
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
خروجی
بازیکن
ورود به باشگاه
تاریخ تولد
تاریخ انتقال
قیمت
ورود به باشگاه / تاریخ انتقال / قیمت
player photo
M. Gasparini
دروازبان
- اردیبهشت ۲۹, ۱۳۸۱
Potenza
اردیبهشت ۲۹, ۱۳۸۱
مرداد ۳, ۱۴۰۱
Potenza
مرداد ۳, ۱۴۰۱
player photo
کریستو گونزالس
مهاجم
- آبان ۲, ۱۳۷۶
اسپورتینگ گیخون
آبان ۲, ۱۳۷۶
تیر ۲۹, ۱۴۰۱
قرضی
اسپورتینگ گیخون
تیر ۲۹, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
R. Bajić
مهاجم
- اردیبهشت ۱۶, ۱۳۷۳
Giresunspor
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۷۳
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
Giresunspor
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
Trento
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
Trento
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
M. Ballarini
هافبک
- فروردین ۸, ۱۳۸۰
Trento
فروردین ۸, ۱۳۸۰
تیر ۲۵, ۱۴۰۱
قرضی
Trento
تیر ۲۵, ۱۴۰۱ قرضی
player photo
پابلو ماری
مدافع
- شهریور ۹, ۱۳۷۲
آرسنال
شهریور ۹, ۱۳۷۲
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
آرسنال
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
ن. پرز
مدافع
- تیر ۴, ۱۳۷۹
اتلتیکو مادرید
تیر ۴, ۱۳۷۹
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اتلتیکو مادرید
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
player photo
M. Coulibaly
هافبک
- بهمن ۱۴, ۱۳۷۷
سالرنیتانا
بهمن ۱۴, ۱۳۷۷
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
3M
سالرنیتانا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ 3M
player photo
K. Lasagna
مهاجم
- مرداد ۱۹, ۱۳۷۱
هلاس ورونا
مرداد ۱۹, ۱۳۷۱
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
€ 6.5M
هلاس ورونا
تیر ۱۰, ۱۴۰۱ € 6.5M
player photo
Felipe Vizeu
- اسفند ۲۲, ۱۳۷۵
اودینزه
اسفند ۲۲, ۱۳۷۵
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
اودینزه
تیر ۱۰, ۱۴۰۱
بازیکن
club logo
۱۴ مرداد
club logo
۲۲ مرداد
club logo
۲۹ مرداد
club logo
۴ شهریور
club logo
۹ شهریور
club logo
۱۳ شهریور
club logo
۲۰ شهریور
club logo
۲۷ شهریور
club logo
۱۱ مهر
Brandon Soppy
E. Ebosse
Festy Ebosele
Iyenoma Udogie
J. Makengo
K. Ehizibue
Roberto Pereyra
Walace
ایلیا نستروفسکی
روجریو بکائو
ن. پرز
بیشترین شوت در چهارچوب (تعداد بازی)
بیشترین پاس کلیدی (تعداد بازی)
نمره (تعداد بازی)
اقدام به دریبل (تعداد بازی)
کل پاس ها (تعداد بازی)
پاس های صحیح (تعداد بازی)
مورد خطا قرار گرفته (تعداد بازی)
بیشترین ارتکاب به خطا (تعداد بازی)
اودینزه
اودینزه
اودینزه
اودینزه
اودینزه
اودینزه
متولدین هفته
تولدی در این بازه زمانی نیست

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P