جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

اودینزه

کشور
تاسیس1896
استادیوم Dacia Arena
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
No Posts Found
سری آ 20-2019
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:30
اودینزه
1
1 0
میلان
0
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
اودینزه
1
1 3
پارما
3
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
اینترمیلان
1
1 0
اودینزه
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
اودینزه
0
0 1
برشا
1
۲ مهر ۱۳۹۸ 20:30
هلاس ورونا
0
0 0
اودینزه
0
۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
اودینزه
1
1 0
بولونا
0
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:00
فیورنتینا
1
1 0
اودینزه
0
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:30
اودینزه
1
1 0
تورینو
0
۵ آبان ۱۳۹۸ 16:30
آتلانتا
7
7 1
اودینزه
1
۸ آبان ۱۳۹۸ 23:30
اودینزه
0
0 4
آ اس رم
4
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:30
جنوا
1
1 3
اودینزه
3
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:30
اودینزه
0
0 0
اسپال
0
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:30
سمپدوریا
2
2 1
اودینزه
1
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
لاتزیو
3
3 0
اودینزه
0
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 20:30
اودینزه
1
1 1
ناپولی
1
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:30
یوونتوس
3
3 1
اودینزه
1
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
اودینزه
2
2 1
کالیاری
1
۱۶ دی ۱۳۹۸ 20:30
لچه
0
0 1
اودینزه
1
۲۲ دی ۱۳۹۸ 15:00
اودینزه
3
3 0
ساسولو
0
۲۹ دی ۱۳۹۸ 15:00
میلان
3
3 2
اودینزه
2
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
پارما
2
2 0
اودینزه
0
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 23:15
اودینزه
0
0 2
اینترمیلان
2
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
برشا
1
1 1
اودینزه
1
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ 15:00
اودینزه
0
0 0
هلاس ورونا
0
۳ اسفند ۱۳۹۸ 17:30
بولونا
1
1 1
اودینزه
1
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 20:30
اودینزه
0
0 0
فیورنتینا
0
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
تورینو
-
- -
اودینزه
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
آ اس رم
-
- -
اودینزه
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 17:30
اودینزه
-
- -
آتلانتا
-
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ 22:15
اودینزه
-
- -
جنوا
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
اودینزه
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
سمپدوریا
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
لاتزیو
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
ناپولی
-
- -
اودینزه
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
یوونتوس
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
کالیاری
-
- -
اودینزه
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
لچه
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:30
ساسولو
-
- -
اودینزه
-
کوپا ایتالیا 20-2019
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:00
اودینزه
3
3 1
Sudtirol
1
۱۳ آذر ۱۳۹۸ 23:30
اودینزه
4
4 0
بولونا
0
کوپا ایتالیا 20-2019
۲۵ دی ۱۳۹۸ 23:15
یوونتوس
4
4 0
اودینزه
0
۲۴ اسفند ۱۳۹۸ 23:15
تورینو
-
- -
اودینزه
-
۳ فروردین ۱۳۹۹
آ اس رم
-
- -
اودینزه
-
۳ فروردین ۱۳۹۹ 17:30
اودینزه
-
- -
آتلانتا
-
۱۸ فروردین ۱۳۹۹ 22:15
اودینزه
-
- -
جنوا
-
۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
اسپال
-
- -
اودینزه
-
۳۱ فروردین ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
سمپدوریا
-
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
لاتزیو
-
۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
ناپولی
-
- -
اودینزه
-
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
یوونتوس
-
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
کالیاری
-
- -
اودینزه
-
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ 16:30
اودینزه
-
- -
لچه
-
۴ خرداد ۱۳۹۹ 16:30
ساسولو
-
- -
اودینزه
-
دروازبانها
M. Gasparini
پست دروازه بان
سن 17
ملیت
J. Musso
پست دروازه بان
سن 25
ملیت
S. Perisan
پست دروازه بان
سن 22
ملیت
Nicolas
پست دروازه بان
سن 31
ملیت
S. Scuffet
پست دروازه بان
سن 23
ملیت
مدافعین
F. Vaško
پست مدافع
سن 20
ملیت
G. Pezzella
پست مدافع
سن 22
ملیت
Samir
پست مدافع
سن 25
ملیت
W. Troost-Ekong
پست مدافع
سن 26
ملیت
B. Nuytinck
پست مدافع
سن 29
ملیت
H. ter Avest
پست مدافع
سن 22
ملیت
Rodrigo Becão
پست مدافع
سن 24
ملیت
M. Zeegelaar
پست مدافع
سن 29
ملیت
S. De Maio
پست مدافع
سن 33
ملیت
Sebastian Prödl
پست مدافع
سن 32
ملیت
F. Sierralta
پست مدافع
سن 22
ملیت
N. Opoku
پست مدافع
سن 22
ملیت
J. Larsen
پست مدافع
سن 29
ملیت
هافبکها
T. Battistella
پست هافبک
سن 18
ملیت
S. Ingelsson
پست هافبک
سن 21
ملیت
I. Pussetto
پست هافبک
سن 24
ملیت
A. Balić
پست هافبک
سن 22
ملیت
A. Barák
پست هافبک
سن 25
ملیت
S. Fofana
پست هافبک
سن 24
ملیت
M. Jajalo
پست هافبک
سن 31
ملیت
R. de Paul
پست هافبک
سن 25
ملیت
Walace
پست هافبک
سن 24
ملیت
J. Kubala
پست هافبک
سن 19
ملیت
M. Ballarini
پست هافبک
سن 19
ملیت
R. Mandragora
پست هافبک
سن 22
ملیت
K. Sema
پست هافبک
سن 26
ملیت
مهاجمین
Ryder Matos
پست مهاجم
سن 27
ملیت
A. Malle
پست مهاجم
سن 22
ملیت
S. Okaka
پست مهاجم
سن 30
ملیت
K. Lasagna
پست مهاجم
سن 27
ملیت
I. Nestorovski
پست مهاجم
سن 30
ملیت
Ł. Teodorczyk
پست مهاجم
سن 28
ملیت
آمار بازیکنان
بازیکنپست
J. Mussoدروازبان27272430000389
Nicolasدروازبان2218000041
S. Perisanدروازبان00000000
بازیکنپست
A. Balićهافبک0000000000
A. Barákهافبک1133721001000
A. Malleمهاجم0000000000
B. Nuytinckمدافع181815913000001
F. Sierraltaمدافع11901000000
G. Pezzellaمدافع11810000000
H. ter Avestمدافع1165250000000
I. Nestorovskiمهاجم19108544001001
I. Pussettoهافبک1434341001000
J. Kubalaهافبک0000000000
J. Larsenمدافع252320813001002
K. Lasagnaمهاجم282119771006001
K. Semaهافبک232217934002000
Ł. Teodorczykمهاجم921741000001
M. Ballariniهافبک0000000000
M. Jajaloهافبک221614007100000
M. Zeegelaarمدافع40900000000
N. Opokuمدافع1097202100000
R. de Paulهافبک242319264015002
R. Mandragoraهافبک272521702003002
Rodrigo Becãoمدافع211715666001000
Ryder Matosمهاجم0000000000
S. De Maioمدافع151210792001000
S. Fofanaهافبک241816332001005
S. Ingelssonهافبک0000000000
S. Okakaمهاجم222017348005002
Samirمدافع11119903000000
W. Troost-Ekongمدافع242421504000000
Walaceهافبک1255211000000
مطلب بعدی

با فرم زیر وارد حساب کاربری خود شوید

فرم زیر را برای ثبت نام پر کنید

*By تائید کنید که با ثبت نام در سایت فوتبال724 شما قوانین و مقررات سایت را می پذیرید و به آن عمل می کنید. قوانین و مقررات.

رمزعبور خود را بازیابی کنید

لطفاً نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز خود وارد کنید.

P