ولفسبورگ

کشور
تاسیس1945
استادیوم VOLKSWAGEN ARENA
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
بوندس لیگا 20-2019
ورزشگاه فولکس واگن ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
2 1
کلن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
1
کلن
ورزشگاه المپیک برلین ۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
هرتابرلین
0 3
ولفسبورگ
۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
3
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
1 1
پادربورن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
پادربورن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
ولفسبورگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ولفسبورگ
1 1
هوفنهایم
۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
هوفنهایم
ورزشگاه اپل ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ماینز
0 1
ولفسبورگ
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه اپل
ماینز
0
1
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
1 0
یونیون برلین
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
0
یونیون برلین
ورزشگاه ردبول آرنا ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
لایپزیگ
1 1
ولفسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
1
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
0 0
آگزبورگ
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
0
آگزبورگ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا دورتموند
3 0
ولفسبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
3
0
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
0 2
بایر لورکوزن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
2
بایر لورکوزن
ورزشگاه کامرزبانک ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
0 2
ولفسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
0
2
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ولفسبورگ
2 3
وردربرمن
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
3
وردربرمن
ورزشگاه شوارزوالد ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
1 0
ولفسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه فولکس واگن ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ولفسبورگ
1 1
شالکه
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
شالکه
ورزشگاه آلیانز ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بایرن مونیخ
2 0
ولفسبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
0
ولفسبورگ
ورزشگاه رین انرژی ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
کلن
3 1
ولفسبورگ
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
3
1
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
1 2
هرتابرلین
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
2
هرتابرلین
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
2 4
ولفسبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
4
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
1 1
فورتونا دوسلدورف
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
2 3
ولفسبورگ
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
3
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۴ اسفند ۱۳۹۸ 17:00
ولفسبورگ
4 0
ماینز
۴ اسفند ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
4
0
ماینز
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
یونیون برلین
2 2
ولفسبورگ
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 12:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
2
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ولفسبورگ
0 0
لایپزیگ
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
0
لایپزیگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
آگزبورگ
1 2
ولفسبورگ
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
2
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ولفسبورگ
0 2
بوروسیا دورتموند
۳ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه بای آره نا ۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
بایر لورکوزن
1 4
ولفسبورگ
۶ خرداد ۱۳۹۹ 23:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
4
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ولفسبورگ
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
2
اینتراخت فرانکفورت
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 16:00
وردربرمن
0 1
ولفسبورگ
۱۸ خرداد ۱۳۹۹ 16:00
وردربرمن
0
1
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ولفسبورگ
2 2
فرایبورگ
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 0
ولفسبورگ
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 21:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
0
ولفسبورگ
ورزشگاه ولتینز ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
شالکه
1 4
ولفسبورگ
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
4
ولفسبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ولفسبورگ
0 4
بایرن مونیخ
۷ تیر ۱۳۹۹ 18:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
4
بایرن مونیخ
دی اف بی پوکال 20-2019
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
Hallescher FC
3 5
ولفسبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۸ 20:00
Hallescher FC
3
5
ولفسبورگ
در وقتهای اضافه
VOLKSWAGEN ARENA ۸ آبان ۱۳۹۸ 21:00
ولفسبورگ
1 6
لایپزیگ
۸ آبان ۱۳۹۸ 21:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
6
لایپزیگ
لیگ اروپا گروهی
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
ولفسبورگ
3 1
اولکساندریا
۲۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
ولفسبورگ
3
1
اولکساندریا
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:25
سنت اتین
1 1
ولفسبورگ
۱۱ مهر ۱۳۹۸ 21:25
سنت اتین
1
1
ولفسبورگ
۲ آبان ۱۳۹۸ 21:25
خنت
2 2
ولفسبورگ
۲ آبان ۱۳۹۸ 21:25
خنت
2
2
ولفسبورگ
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
1 3
خنت
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
1
3
خنت
۷ آذر ۱۳۹۸ 22:25
اولکساندریا
0 1
ولفسبورگ
۷ آذر ۱۳۹۸ 22:25
اولکساندریا
0
1
ولفسبورگ
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
1 0
سنت اتین
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
1
0
سنت اتین
لیگ اروپا حذفی
۲ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
2 1
مالمو
۲ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
2
1
مالمو
۸ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
مالمو
0 3
ولفسبورگ
۸ اسفند ۱۳۹۸ 22:25
مالمو
0
3
ولفسبورگ
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
1 2
شاختار دونتسک
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ 00:30
ولفسبورگ
1
2
شاختار دونتسک
Oblasny SportKomplex Metalist ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شاختار دونتسک
- -
ولفسبورگ
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
Oblasny SportKomplex Metalist
شاختار دونتسک
-
-
ولفسبورگ
Oblasny SportKomplex Metalist ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
شاختار دونتسک
- -
ولفسبورگ
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
Oblasny SportKomplex Metalist
شاختار دونتسک
-
-
ولفسبورگ
##دروازبانها
K. Casteels
سن 28 ملیت
P. Pervan
سن 32 ملیت
N. Klinger
سن 24 ملیت
P. Menzel
سن 21 ملیت
L. Kasten
سن 19 ملیت
##مدافعین
William
سن 25 ملیت
Paulo Otávio
سن 25 ملیت
Y. Gerhardt
سن 26 ملیت
J. Roussillon
سن 27 ملیت
K. Mbabu
سن 25 ملیت
M. Pongracic
سن 22 ملیت
J. Brooks
سن 27 ملیت
R. Knoche
سن 28 ملیت
M. Tisserand
سن 27 ملیت
F. Uduokhai
سن 22 ملیت
J. Bruma
سن 28 ملیت
Tim Siersleben
سن 20 ملیت
Michael Joseph Edwards
سن 19 ملیت
##هافبکها
Ignacio Camacho
سن 30 ملیت
J. Brekalo
سن 22 ملیت
R. Steffen
سن 28 ملیت
F. Klaus
سن 27 ملیت
A. Mehmedi
سن 29 ملیت
J. Guilavogui
سن 29 ملیت
M. Arnold
سن 26 ملیت
Elvis Rexhbecaj
سن 22 ملیت
Y. Mallı
سن 28 ملیت
Luca Horn
سن 21 ملیت
Iba May
سن 22 ملیت
Ismail Azzaoui
سن 22 ملیت
X. Schlager
سن 22 ملیت
P. Ntep
سن 27 ملیت
##مهاجمین
W. Weghorst
سن 27 ملیت
João Victor
سن 26 ملیت
Mamoudou Karamoko
سن 20 ملیت
D. Ginczek
سن 29 ملیت
L. Nmecha
سن 21 ملیت
J. Yeboah
سن 20 ملیت
بازیکنپست
K. Casteelsدروازبان31312820100447
L. Kastenدروازبان00000000
N. Klingerدروازبان00000000
P. Menzelدروازبان00000000
P. Pervanدروازبان14141260000214
بازیکنپست
A. Mehmediهافبک261916290003004
D. Ginczekمهاجم22108632003001
Elvis Rexhbecajهافبک211100000000
F. Klausهافبک2888451010001
F. Uduokhaiمدافع10300000000
Iba Mayهافبک0000000000
Ismail Azzaouiهافبک0000000000
J. Brekaloهافبک402824230007007
J. Brooksمدافع303027077001001
J. Brumaمدافع151412803000000
J. Guilavoguiهافبک312926037200001
J. Roussillonمدافع363227824001001
João Victorمهاجم402321194005004
Julian Justvan0000000000
K. Mbabuمدافع272221058003002
L. Nmechaمهاجم1212671000000
Luca Hornهافبک1050000000
M. Arnoldهافبک43423736110050011
M. Pongracicمدافع11119304012000
M. Tisserandمدافع222118167101002
Mamoudou Karamokoمهاجم1080000000
Omar Marmoush50760000000
Paulo Otávioمدافع976842001002
R. Knocheمدافع312624383002000
R. Steffenهافبک382522139006004
Ulysses Llanez0000000000
W. Weghorstمهاجم42403621100020505
Williamمدافع222218723003002
X. Schlagerهافبک272519904001002
Y. Gerhardtمدافع251414602004001
Y. Mallıهافبک20500000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P