ویارئال

کشور
تاسیس1923
استادیوم Estadio de la Cerámica
تاریخچه و اخبار باشگاه
بازی های فصل
بازی های آینده
ترکیب تیم
آمار بازیکنان
مطلبی پیدا نشد
لالیگا 20-2019
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
4 4
گرانادا
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
4
4
گرانادا
ورزشگاه سیوداد والنسیا ۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
لوانته
2 1
ویارئال
۱ شهریور ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه سیوداد والنسیا
لوانته
2
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
2 2
رئال مادرید
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
2
رئال مادرید
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
لگانس
0 3
ویارئال
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:00
ورززشگاه مونیسیپال د بوتارکه
لگانس
0
3
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 11:00
ویارئال
2 0
وایادولید
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
0
وایادولید
ورزشگاه نیوکمپ ۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
بارسلونا
2 1
ویارئال
۲ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه نیوکمپ
بارسلونا
2
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۵ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
5 1
رئال بتیس
۵ مهر ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
5
1
رئال بتیس
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
2 1
ویارئال
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 19:00
اوساسونا
2
1
ویارئال
RCDE Stadium ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:00
اسپانیول
0 1
ویارئال
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:00
RCDE Stadium
اسپانیول
0
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ویارئال
4 1
آلاوز
۳ آبان ۱۳۹۸ 19:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
4
1
آلاوز
ورزشگاه ایپوروآ ۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ایبار
2 1
ویارئال
۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ورزشگاه ایپوروآ
ایبار
2
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 13:00
ویارئال
0 0
اتلتیک بیلبائو
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
0
0
اتلتیک بیلبائو
ورزشگاه ایبروستار ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 11:00
مایورکا
3 1
ویارئال
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 11:00
ورزشگاه ایبروستار
مایورکا
3
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
1 3
سلتاویگو
۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
3
سلتاویگو
ورزشگاه مستایا ۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
والنسیا
2 1
ویارئال
۹ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه مستایا
والنسیا
2
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ویارئال
0 0
اتلتیکو مادرید
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
0
0
اتلتیکو مادرید
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:30
سویا
1 2
ویارئال
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه رامون سانچز پیزخوان
سویا
1
2
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
1 0
ختافه
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
0
ختافه
۱۵ دی ۱۳۹۸ 13:00
رئال سوسیداد
1 2
ویارئال
۱۵ دی ۱۳۹۸ 13:00
رئال سوسیداد
1
2
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۹ دی ۱۳۹۸ 15:00
ویارئال
1 2
اسپانیول
۲۹ دی ۱۳۹۸ 15:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
2
اسپانیول
ورزشگاه مندیزوروزا ۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
آلاوز
1 2
ویارئال
۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه مندیزوروزا
آلاوز
1
2
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
3 1
اوساسونا
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
3
1
اوساسونا
ورزشگاه خوزه زوریا ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
وایادولید
1 1
ویارئال
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه خوزه زوریا
وایادولید
1
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ویارئال
2 1
لوانته
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
1
لوانته
ورزشگاه وندا متروپولیتانو ۴ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
اتلتیکو مادرید
3 1
ویارئال
۴ اسفند ۱۳۹۸ 20:00
ورزشگاه وندا متروپولیتانو
اتلتیکو مادرید
3
1
ویارئال
ورزشگاه سن ممس باریا ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 13:00
اتلتیک بیلبائو
1 0
ویارئال
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ 13:00
ورزشگاه سن ممس باریا
اتلتیک بیلبائو
1
0
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
ویارئال
1 2
لگانس
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ 21:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
2
لگانس
ورزشگاه آبانکا بالایدوس ۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 19:30
سلتاویگو
0 1
ویارئال
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ 19:30
ورزشگاه آبانکا بالایدوس
سلتاویگو
0
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ویارئال
1 0
مایورکا
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
1
0
مایورکا
ورزشگاه لوس سارمونس ۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
گرانادا
0 1
ویارئال
۳۰ خرداد ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه لوس سارمونس
گرانادا
0
1
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ویارئال
2 2
سویا
۲ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
2
سویا
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۸ تیر ۱۳۹۹ 19:30
ویارئال
2 0
والنسیا
۸ تیر ۱۳۹۹ 19:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
2
0
والنسیا
ورزشگاه بنیتو ویامارین ۱۲ تیر ۱۳۹۹ 00:30
رئال بتیس
0 2
ویارئال
۱۲ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ورزشگاه بنیتو ویامارین
رئال بتیس
0
2
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۶ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ویارئال
- -
بارسلونا
۱۶ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
-
-
بارسلونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ختافه
- -
ویارئال
۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
-
-
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ویارئال
- -
رئال سوسیداد
۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
-
-
رئال سوسیداد
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
رئال مادرید
- -
ویارئال
۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
-
-
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ویارئال
- -
ایبار
۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
-
-
ایبار
کوپا دل ری 20-2019
Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 20:30
Comillas
0 5
ویارئال
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 20:30
Estadio Nuevo Municipal Las Gaunas
Comillas
0
5
ویارئال
Estadio Municipal Los Arcos ۲۱ دی ۱۳۹۸ 23:30
Orihuela
1 2
ویارئال
۲۱ دی ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Municipal Los Arcos
Orihuela
1
2
ویارئال
در وقتهای اضافه
کوپا دل ری 20-2019
Estadi Municipal de Montilivi ۲ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
خیرونا
0 3
ویارئال
۲ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
Estadi Municipal de Montilivi
خیرونا
0
3
ویارئال
Estadio de Vallecas ۹ بهمن ۱۳۹۸ 21:30
رایو وایکانو
0 2
ویارئال
۹ بهمن ۱۳۹۸ 21:30
Estadio de Vallecas
رایو وایکانو
0
2
ویارئال
Estadio Municipal de Anduva ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
میراندس
4 2
ویارئال
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ 23:30
Estadio Municipal de Anduva
میراندس
4
2
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۱۶ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ویارئال
- -
بارسلونا
۱۶ تیر ۱۳۹۹ 00:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
-
-
بارسلونا
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز ۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ختافه
- -
ویارئال
۱۸ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه کولیزیوم آلفونسو پرز
ختافه
-
-
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ویارئال
- -
رئال سوسیداد
۲۳ تیر ۱۳۹۹ 22:00
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
-
-
رئال سوسیداد
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
رئال مادرید
- -
ویارئال
۲۵ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
رئال مادرید
-
-
ویارئال
ورزشگاه دل لا سرامیکا ۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ویارئال
- -
ایبار
۲۹ تیر ۱۳۹۹ 02:30
ورزشگاه دل لا سرامیکا
ویارئال
-
-
ایبار
##دروازبانها
آسنخو
سن 31 ملیت
آندرس فرناندز
سن 33 ملیت
باربوسا
سن 35 ملیت
##مدافعین
ماریو گاسپر
سن 29 ملیت
آلبیول
سن 34 ملیت
پائو تورس
سن 23 ملیت
رامیرو فونس موری
سن 29 ملیت
ژاوی کوئینتیا
سن 23 ملیت
آلبرتو مورنو
سن 28 ملیت
چاکلا
سن 26 ملیت
میگوئل لیل
سن 23 ملیت
##هافبکها
سانتی کازورلا
سن 35 ملیت
ایبورا
سن 32 ملیت
مانو تریگِروس
سن 28 ملیت
مانو مورلانس
سن 21 ملیت
زامبو آنگوئیسا
سن 24 ملیت
روبن پنیا
سن 28 ملیت
برونو
سن 36 ملیت
گومز
سن 26 ملیت
ژاوی اونتیوروس
سن 22 ملیت
گوئرا
سن 23 ملیت
سرجیو لوزانو
سن 21 ملیت
ایوان مارتین
سن 21 ملیت
A. Ratiu
سن 22 ملیت
چوکوئزه
سن 21 ملیت
الکس بائنا
سن 18 ملیت
سانتیاگو کاسرس
سن 23 ملیت
سوارز
سن 24 ملیت
##مهاجمین
جرارد مونرو
سن 28 ملیت
باکا
سن 33 ملیت
پاکو آلکاسر
سن 26 ملیت
کوکو اکامبی
سن 27 ملیت
فرناندو نینیو
سن 19 ملیت
بازیکنپست
آسنخودروازبان303027002003211
آندرس فرناندزدروازبان98772100133
باربوسادروازبان00000000
بازیکنپست
A. Ratiuهافبک0000000000
آلبرتو مورنومدافع151412356000000
آلبیولمدافع343430889001000
آندره زامبو آنگوئیسا0001000000
الکس بائناهافبک10260000002
ایبوراهافبک3331258412000003
ایوان مارتینهافبک0000000000
باکامهاجم221110071005001
برونوهافبک30541000000
پائو تورسمدافع313026425002002
پاکو آلکاسرمهاجم13109191004001
جرارد مونرومهاجم3330260430017104
چاکلامدافع221351000000
چوکوئزههافبک351819253004002
رامیرو فونس موریمدافع12109322001000
روبن پنیاهافبک262019066001013
زامبو آنگوئیساهافبک342623914001000
ژاوی اونتیوروسهافبک31109931003001
ژاوی کوئینتیامدافع221917615000002
سانتی کازورلاهافبک3528247150012709
سانتیاگو کاسرسهافبک0000000000
سرجیو لوزانوهافبک11640000000
سوارزهافبک11900001001
فرناندو نینیومهاجم20450001000
کوکو اکامبیمهاجم191210600006003
گوئراهافبک0000000000
گومزهافبک362623491004004
ماریو گاسپرمدافع242220343000001
مانو تریگِروسهافبک261815515002105
مانو مورلانسهافبک1165090000000
میگوئل لیلمدافع11900000000

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P