| |

تصمیمات جلسه فوق العاده فدارسیون فوتبال آلمان درباره بحران جاری در فدراسیون

در جلسه فوق العاده هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال آلمان در 11 می 2021، فدراسیون در مورد بحران جاری رهبری سازمان تصمیم گرفت و مسیر را برای تغییر ساختار فدراسیون تعیین کرد.

فریتس کلر رئیس فدراسیون با مسئولیت خود تصمیم شخصی گرفته است که وی اصولا آماده استعفا در روز دوشنبه، 17 می 2021 پس از دادرسی در دادگاه ورزشی فدراسیون است. دبیر کل دکتر فردریش کورتیس بلافاصله پس از توافق در مورد خاتمه قرارداد کار و تحویل وظایف رسمی وی را بلافاصله دنبال می کند.

معاونین اول رئیس دکتر راینر کخ و پیتر پیترز تا انتخابات مجدد بعدی در سمت خود باقی می مانند. دکتر راینر کخ دیگر بعنوان معاون اول رئیس فوتبال آماتور در جلسه عادی بعدی  مجمع کاندید نخواهد شد. دکتر اشتفان اوسنابروگ خزانه دار نیز دیگر به عنوان خزانه دار کار نخواهد کرد. مجمع عادی بعدی – به طور موقت تا ابتدای سال 2022 برگزارمی شود.

پس از استعفای فریتز کلر ، پیتر پیترز و دکتر راینر کخ به طور موقت بر انتقال ریاست فدراسیون به عنوان روسای موقت با مسئولیت های مساوی نظارت خواهند کرد تا فدراسیون و هیئت رئیسه را در اسرع وقت به شرایط آرام بازگردانند. پس از استعفای دکتر فریدریش کورتیس معاون دبیرکل هایکه اولریش به طور موقت زمینه های فعالیت وی را بر عهده خواهد گرفت.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید