جدول لالیگا ۲۲-۲۰۲۱

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
38
26
8
4
80
31
49
86
2
بارسلونا
پ پ پ م ش
38
21
10
7
68
38
30
73
3
38
21
8
9
65
43
22
71
4
سویا
م م م م پ
38
18
16
4
53
30
23
70
5
رئال بتیس
م ش پ پ م
38
19
8
11
62
40
22
65
6
38
17
11
10
40
37
3
62
7
ویارئال
ش م پ ش پ
38
16
11
11
63
37
26
59
8
38
14
13
11
43
36
7
55
9
والنسیا
م م ش م پ
38
11
15
12
48
53
-5
48
10
اوساسونا
م م م ش ش
38
12
11
15
37
51
-14
47
11
سلتاویگو
م پ ش پ ش
38
12
10
16
43
43
0
46
12
38
11
9
18
39
50
-11
42
13
الچه
م ش ش ش پ
38
11
9
18
40
52
-12
42
14
اسپانیول
ش م ش م م
38
10
12
16
40
53
-13
42
15
ختافه
م م م م ش
38
8
15
15
33
41
-8
39
16
مایورکا
ش ش م پ پ
38
10
9
19
36
63
-27
39
17
کادیز
م پ ش م پ
38
8
15
15
35
51
-16
39
18
گرانادا
م پ پ ش م
38
8
14
16
44
61
-17
38
19
لوانته
م پ ش پ پ
38
8
11
19
51
76
-25
35
20
آلاوز
پ ش پ ش ش
38
8
7
23
31
65
-34
31
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا سهمیه لیگ کنفرانس اروپا سقوط به دسته پائین

رقابتها

آسیا
competition logo
لیگ قهرمانان آسیا
2020-2021
آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
آمریکای جنوبی
competition logo
کوپا آمریکا
2018-2019
competition logo
کوپا آمریکا
2020-2021
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2020-2021
سوپرکاپ اروپا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2015-2016
لالیگا اسپانیا
2016-2017
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
ایران
competition logo
ایران
2020-2021
competition logo
ایران
2019-2020
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
2020-2021
competition logo
جام باشگاههای جهان
2019-2020,2020-2021
competition logo
جام جهانی
2022-2023
دوستانه ملی
2019-2020,2018-2019,2017-2018,2016-2017,2015-2016,2020-2021,2021-2022
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
فوتبال المپیک
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
competition logo
مقدماتی جام جهانی - آمریکای جنوبی
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آسیا
2019-2020
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آفریقا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – اروپا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – کونکاکاف
2020-2021
competition logo
یورو
2020-2021
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022

تقویم مسابقات لالیگا

جدول رده بندی لالیگا 21-2020

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
38
26
8
4
86
2
38
25
9
4
84
3
38
24
7
7
79
4
38
24
5
9
77
5
38
17
11
10
62

برنامه بازی های آینده لالیگا

آخرین نتایج لالیگا

هفته 38
۲ خرداد ۱۴۰۰ 23:30
سویا
1
0
آلاوز
۲ خرداد ۱۴۰۰ 21:00
گرانادا
0
0
ختافه
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
الچه
2
0
اتلتیک بیلبائو
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
وایادولید
1
2
اتلتیکو مادرید
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
رئال مادرید
2
1
ویارئال
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
اوساسونا
0
1
رئال سوسیداد
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
هوئسکا
0
0
والنسیا
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
ایبار
0
1
بارسلونا
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
سلتاویگو
2
3
رئال بتیس
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 23:30
لوانته
2
2
کادیز
هفته 37
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
ویارئال
4
0
سویا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
والنسیا
4
1
ایبار
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
رئال سوسیداد
4
1
وایادولید
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
کادیز
1
3
الچه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
ختافه
2
1
لوانته

جدول گلزنان لالیگا

#
بازیکن
گل (پنالتی)
1
لیونل مسی
بارسلونا
30
2
جرارد مونرو
ویارئال
23
3
کریم‌ بنزما
رئال مادرید
22
4
لوییز سوارز
اتلتیکو مادرید
21
5
17

جدول پاس گل لالیگا

#
بازیکن
پاس گل
1
یاگو آسپاس
سلتاویگو
13
2
مارکوس یورنته
اتلتیکو مادرید
10
3
یانیک کاراسکو
اتلتیکو مادرید
10
4
لیونل مسی
بارسلونا
9
5
تونی کروس
رئال مادرید
9
P