جدول لالیگا ۲۲-۲۰۲۱

#
تیم
ب
پ
م
ش
ز
خ
تفا
امتیاز
1
پ م پ پ
>
4
3
1
0
13
6
7
10
2
پ م پ پ
>
4
3
1
0
9
2
7
10
3
پ پ م پ
>
4
3
1
0
7
4
3
10
4
ش پ پ پ
>
4
3
0
1
6
4
2
9
5
م م پ پ
>
4
2
2
0
4
1
3
8
6
پ پ م
>
3
2
1
0
5
1
4
7
7
پ م پ
>
3
2
1
0
7
4
3
7
8
م پ پ ش
>
4
2
1
1
3
3
0
7
9
م م ش پ
>
4
1
2
1
4
4
0
5
10
م ش م پ
>
4
1
2
1
2
2
0
5
11
م م پ ش
>
4
1
2
1
4
6
-2
5
12
ش ش پ م
>
4
1
1
2
5
5
0
4
13
م م م
>
3
0
3
0
2
2
0
3
14
م م ش م
>
4
0
3
1
5
6
-1
3
15
م م ش ش
>
4
0
2
2
1
3
-2
2
16
م م ش ش
>
4
0
2
2
4
7
-3
2
17
م م ش ش
>
4
0
2
2
2
7
-5
2
18
ش م ش ش
>
4
0
1
3
3
8
-5
1
19
ش ش ش ش
>
4
0
0
4
1
5
-4
0
20
ش ش ش
>
3
0
0
3
1
8
-7
0
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا سقوط به دسته پائین

رقابتها

competition logo
جام باشگاههای جهان
2020-2021
competition logo
جام باشگاههای جهان
2019-2020; 2020-2021
دوستانه ملی
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2020-2021
سوپرکاپ اروپا
2021-2022
competition logo
فوتبال المپیک
2021-2022
competition logo
لیگ اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان آسیا
2020-2021
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2021-2022
competition logo
مقدماتی جام جهانی - آمریکای جنوبی
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آسیا
2019-2020
مقدماتی جام جهانی – آفریقا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – اروپا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – کونکاکاف
2020-2021
competition logo
کوپا آمریکا
2018-2019
competition logo
کوپا آمریکا
2020-2021
competition logo
یورو
2020-2021
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
دی اف بی پوکال
2016-2017
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2015-2016
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
سری آ ایتالیا
2016-2017
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2020-2021
competition logo
ایران
2019-2020
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تقویم مسابقات لالیگا

جدول رده بندی لالیگا 21-2020

برنامه بازی های آینده لالیگا

آخرین نتایج لالیگا

هفته 38
۲ خرداد ۱۴۰۰ - 23:30
سویا
1
0
آلاوز
۲ خرداد ۱۴۰۰ - 21:00
گرانادا
0
0
ختافه
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
سلتاویگو
2
3
رئال بتیس
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
ایبار
0
1
بارسلونا
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
هوئسکا
0
0
والنسیا
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
اوساسونا
0
1
رئال سوسیداد
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
رئال مادرید
2
1
ویارئال
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
وایادولید
1
2
اتلتیکو مادرید
۱ خرداد ۱۴۰۰ - 20:30
الچه
2
0
اتلتیک بیلبائو
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 23:30
لوانته
2
2
کادیز
هفته 37
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 21:00
آلاوز
4
2
گرانادا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 21:00
اتلتیک بیلبائو
0
1
رئال مادرید
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 21:00
اتلتیکو مادرید
2
1
اوساسونا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 21:00
بارسلونا
1
2
سلتاویگو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 21:00
رئال بتیس
1
0
هوئسکا

جدول گلزنان لالیگا

جدول پاس گل لالیگا

P