جدول لالیگا ۲۲-۲۰۲۱

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
38
26
8
4
80
31
49
86
2
بارسلونا
ش پ پ پ م
>
37
21
10
6
68
36
32
73
3
37
20
8
9
63
42
21
68
4
سویا
پ م م م م
>
37
17
16
4
52
30
22
67
5
رئال بتیس
م ش پ پ م
38
19
8
11
62
40
22
65
6
رئال سوسیداد
ش م ش پ پ
>
37
17
11
9
39
35
4
62
7
ویارئال
پ ش م پ ش
>
37
15
11
11
61
37
24
56
8
37
14
13
10
43
35
8
55
9
والنسیا
م م ش م پ
38
11
15
12
48
53
-5
48
10
اوساسونا
ش م م م ش
>
37
12
11
14
37
49
-12
47
11
سلتاویگو
م پ ش پ ش
38
12
10
16
43
43
0
46
12
38
11
9
18
39
50
-11
42
13
اسپانیول
ش ش م ش م
>
37
10
11
16
40
53
-13
41
14
الچه
پ م ش ش ش
>
37
10
9
18
37
51
-14
39
15
ختافه
پ م م م م
>
37
8
15
14
32
38
-6
39
16
گرانادا
م م پ پ ش
>
37
8
13
16
44
61
-17
37
17
مایورکا
پ ش ش م پ
>
37
9
9
19
34
63
-29
36
18
کادیز
ش م پ ش م
>
37
7
15
15
34
51
-17
36
19
لوانته
م پ ش پ پ
38
8
11
19
51
76
-25
35
20
آلاوز
ش پ ش پ ش
>
37
8
7
22
31
64
-33
31
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا سهمیه لیگ کنفرانس اروپا سقوط به دسته پائین

رقابتها

آسیا
competition logo
لیگ قهرمانان آسیا
2020-2021
آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2017-2018
دی اف بی پوکال
2018-2019
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
آمریکای جنوبی
competition logo
کوپا آمریکا
2018-2019
competition logo
کوپا آمریکا
2020-2021
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2020-2021
سوپرکاپ اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2019-2020
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2021-2022
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2016-2017
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2017-2018
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2018-2019
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2020-2021
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2021-2022
competition logo
یورو
2020-2021
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
سری آ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
2019-2020,2020-2021
competition logo
جام باشگاههای جهان
2020-2021
دوستانه ملی
2019-2020,2018-2019,2017-2018,2016-2017,2015-2016,2020-2021,2021-2022
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
فوتبال المپیک
2021-2022
competition logo
مقدماتی جام جهانی - آمریکای جنوبی
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آسیا
2019-2020
competition logo
مقدماتی جام جهانی – آفریقا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – اروپا
2020-2021
competition logo
مقدماتی جام جهانی – کونکاکاف
2020-2021
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تقویم مسابقات لالیگا

جدول رده بندی لالیگا 21-2020

#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
امتیاز
1
38
26
8
4
86
2
38
25
9
4
84
3
38
24
7
7
79
4
38
24
5
9
77
5
38
17
11
10
62

برنامه بازی های آینده لالیگا

آخرین نتایج لالیگا

هفته 38
۲ خرداد ۱۴۰۰ 23:30
سویا
1
0
آلاوز
۲ خرداد ۱۴۰۰ 21:00
گرانادا
0
0
ختافه
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
سلتاویگو
2
3
رئال بتیس
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
ایبار
0
1
بارسلونا
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
هوئسکا
0
0
والنسیا
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
اوساسونا
0
1
رئال سوسیداد
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
رئال مادرید
2
1
ویارئال
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
وایادولید
1
2
اتلتیکو مادرید
۱ خرداد ۱۴۰۰ 20:30
الچه
2
0
اتلتیک بیلبائو
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ 23:30
لوانته
2
2
کادیز
هفته 37
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
آلاوز
4
2
گرانادا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
اتلتیک بیلبائو
0
1
رئال مادرید
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
اتلتیکو مادرید
2
1
اوساسونا
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
بارسلونا
1
2
سلتاویگو
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ 21:00
رئال بتیس
1
0
هوئسکا

جدول گلزنان لالیگا

#
بازیکن
گل (پنالتی)
1
لیونل مسی
بارسلونا
30
2
جرارد مونرو
ویارئال
23
3
کریم‌ بنزما
رئال مادرید
22
4
لوییز سوارز
اتلتیکو مادرید
21
5
17

جدول پاس گل لالیگا

#
بازیکن
پاس گل
1
یاگو آسپاس
سلتاویگو
13
2
مارکوس یورنته
اتلتیکو مادرید
10
3
یانیک کاراسکو
اتلتیکو مادرید
10
4
لیونل مسی
بارسلونا
9
5
تونی کروس
رئال مادرید
9
P