در صورت فروش کاوانی، لئوناردو برای خرید پیونتک از میلان اقدام خواهد کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P