| | | | |

دیفنسا سنترال سه بازیکن بنفیکا را به رئال مادرید پیشنهاد داده است

نشریه مادریدی دیفنسا سنترال نام سه بازیکن بنفیکا را اطراف رئال مادرید مطرح کرده است. این سه بازیکن فرو و دیاس مدافعان بنفیکا و فلورنتیو لوییس هافبک میانی بنفیکا هستند. بند ازاد سازی این سه بازیکن روی هم رفته 320 میلیون یورو خواهد بود. فرو و دیاس هر کدام 100 میلیون یورو و فلورنتیو نیز 120 میلیون یورو. روبن دیاس و فلورنتیو لوویس تا 2024 قرارداد دارندو فرو هم تا 2023 قرارداد دارد.

نوشته‌های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید