اردیویسه هلند

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آیندهوون
پ پ پ پ پ
34
26
6
2
88
32
56
84
2
آژاکس
پ م پ پ م
34
25
7
2
81
21
60
82
3
فاینورد
پ م م پ پ
34
19
6
9
62
40
22
63
4
آلکمار
ش پ پ پ پ
34
18
5
11
70
53
17
59
5
هراکلس
ش ش پ م پ
38
16
10
12
56
53
3
58
6
اوترخت
ش م پ م ش
38
16
10
12
63
53
10
58
7
خرونینگن
پ پ پ پ ش
36
15
8
13
44
54
-10
53
8
زووله
پ م ش م ش
36
14
7
15
58
59
-1
49
9
ویتس
م م ش ش م
34
12
10
12
55
38
17
46
10
نیمیخن
ش پ ش ش ش
34
13
7
14
37
42
-5
46
11
دن هاگ
م پ ش م م
34
10
13
11
48
49
-1
43
12
تونته
ش م پ ش م
34
12
7
15
49
64
-15
43
13
هیرنوین
پ م ش ش م
34
11
9
14
46
61
-15
42
14
Roda
ش ش ش پ ش
34
8
10
16
34
55
-21
34
15
اکسلسیور
ش م ش م پ
34
7
9
18
34
60
-26
30
16
ویلم دوم
ش ش م ش پ
34
6
11
17
35
53
-18
29
17
De Graafschap
ش م پ ش م
34
5
8
21
39
66
-27
23
18
کامبور
ش ش م ش ش
34
3
9
22
33
79
-46
18
نمایش تمام صفحه
آیندهوون
آژاکس
فاینورد
آلکمار
هراکلس
اوترخت
خرونینگن
زووله
ویتس
نیمیخن
دن هاگ
تونته
هیرنوین
Roda
اکسلسیور
ویلم دوم
De Graafschap
کامبور
1 آیندهوون 0–2 3–1 3–0 2–0 3–1 2–0 3–2 2–0 2–1 2–0 4–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–2 6–2
2 آژاکس 1–2 2–1 4–1 0–0 2–2 2–0 3–0 1–0 2–2 4–0 4–0 5–2 6–0 3–0 3–0 2–1 5–1
3 فاینورد 0–2 1–1 3–1 3–0 3–2 1–1 2–0 2–0 1–0 0–2 5–0 1–2 1–1 3–0 1–0 3–1 3–1
4 آلکمار 2–4 0–3 4–2 3–1 2–2 4–1 5–1 1–0 2–4 0–1 3–1 3–1 0–1 2–0 0–0 4–1 3–1
5 هراکلس 2–1 0–2 2–2 3–6 1–1 5–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–0 2–0 0–5 0–0 2–1 2–1 3–1
6 اوترخت 0–2 1–0 1–2 1–3 0–2 2–0 5–2 2–1 3–1 2–2 4–2 1–1 1–1 2–1 2–1 0–2 3–3
7 خرونینگن 0–3 1–2 1–1 2–0 2–1 1–4 2–0 0–3 0–0 2–1 1–1 3–1 1–0 2–0 2–1 3–1 2–0
8 زووله 1–3 0–2 3–1 2–1 1–1 0–0 1–3 1–5 2–0 2–1 2–1 5–2 3–1 3–0 4–1 2–1 2–2
9 ویتس 0–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–3 5–0 1–1 1–0 2–2 5–1 3–0 3–0 0–0 0–1 3–0 4–1
10 نیمیخن 0–3 0–2 3–1 0–3 1–0 1–0 1–1 2–2 2–1 4–1 2–0 2–0 1–2 1–0 1–0 2–0 2–1
11 دن هاگ 2–2 0–1 1–0 1–2 0–1 1–1 0–1 0–2 2–2 1–0 2–1 1–1 2–2 3–3 1–1 1–1 2–1
12 تونته 1–3 2–2 0–1 2–2 4–0 3–1 2–0 2–1 2–2 1–0 1–4 1–4 2–1 2–0 1–3 2–1 3–0
13 هیرنوین 1–1 0–2 2–5 4–2 0–1 0–4 1–2 1–1 0–0 1–1 0–4 1–3 3–0 2–1 3–1 3–1 2–0
14 Roda 0–3 2–2 1–1 0–1 3–1 1–0 0–0 0–5 1–2 0–0 1–1 0–1 1–2 1–2 2–3 1–0 1–1
15 اکسلسیور 1–3 0–2 2–4 2–2 1–3 1–0 2–1 2–2 0–3 2–0 2–4 1–1 1–1 0–1 0–0 3–0 1–4
16 ویلم دوم 2–2 0–4 0–1 0–2 0–0 3–1 1–1 0–1 1–1 0–1 0–2 2–3 2–2 3–2 2–3 0–0 3–0
17 De Graafschap 3–6 1–1 1–2 1–3 0–1 0–1 1–2 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1 0–1 3–0 2–0 2–2 2–2
18 کامبور 0–6 0–1 0–2 1–1 1–6 0–2 2–2 1–0 0–2 3–1 1–1 0–0 0–1 0–1 0–2 1–1 2–3
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
آیندهوون 26623488320013000000000000
آژاکس 25723481210019000000000000
فاینورد 19693462400011000000000000
آلکمار 18511347053007000000000000
اوترخت 161012386353007000000000000
هراکلس 1610123856530011000000000000
خرونینگن 15813364454008000000000000
زووله 14715365859007000000000000
نیمیخن 137143437420010000000000000
تونته 12715344964007000000000000
ویتس 1210123455380010000000000000
هیرنوین 11914344661005000000000000
دن هاگ 101311344849006000000000000
Roda 81016343455008000000000000
اکسلسیور 7918343460007000000000000
ویلم دوم 61117343553006000000000000
De Graafschap 5821343966004000000000000
کامبور 3922343379002000000000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
V. Janssen
آلکمار
34
27 (5)
2
لوک دی یونگ
آیندهوون
33
26 (3)
3
31
21 (2)
4
D. Kuijt
فاینورد
32
19 (4)
37
19 (7)
6
حکیم زیاش
تونته
33
17 (2)
7
Mike Havenaar
دن هاگ
31
16 (1)
C. Santos
نیمیخن
30
16 (5)
9
Michiel Kramer
فاینورد
30
14
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
دی یونگ
ویلم دوم
0
0
0
0
2
آریاس
آیندهوون
0
0
0
0
3
یسپر سیلسن
آژاکس
0
0
0
0
4
لوک دی یونگ
آیندهوون
0
0
0
0
5
نمانیا گودلی
آژاکس
0
0
0
0
6
A. Younes
آژاکس
0
0
0
0
7
سفیان امرابط
اوترخت
0
0
0
0
8
M. Dijks
آژاکس
0
0
0
0
9
L. Schöne
آژاکس
0
0
0
0
10
M. Thorsby
هیرنوین
0
0
0
0
11
هانس هاتبوئر
خرونینگن
0
0
0
0
12
رابین گوسنس
هراکلس
0
0
0
0
13
T. Haye
آلکمار
0
0
0
0
14
آرکادیوش میلیک
آژاکس
0
0
0
0
15
G. Pereiro
آیندهوون
0
0
0
0
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
زووله
زووله
0
0
0
0
2
دن هاگ
دن هاگ
0
0
0
0
3
De Graafschap
De Graafschap
0
0
0
0
4
نیمیخن
نیمیخن
0
0
0
0
5
خرونینگن
خرونینگن
0
0
0
0
6
هیرنوین
هیرنوین
0
0
0
0
7
آژاکس
آژاکس
0
0
0
0
8
آلکمار
آلکمار
0
0
0
0
9
اوترخت
اوترخت
0
0
0
0
10
تونته
تونته
0
0
0
0
11
Roda
Roda
0
0
0
0
12
آیندهوون
آیندهوون
0
0
0
0
13
کامبور
کامبور
0
0
0
0
14
هراکلس
هراکلس
0
0
0
0
15
ویتس
ویتس
0
0
0
0
16
ویلم دوم
ویلم دوم
0
0
0
0
17
فاینورد
فاینورد
0
0
0
0
18
اکسلسیور
اکسلسیور
0
0
0
0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
17 مرداد 1394
- 22:15
Roda
3 1
هراکلس
17 مرداد 1394
- 23:15
فاینورد
3 2
اوترخت
18 مرداد 1394
- 15:00
آلکمار
0 3
آژاکس
18 مرداد 1394
- 19:15
ویلم دوم
1 1
ویتس
20 مرداد 1394
- 21:00
دن هاگ
2 2
آیندهوون
20 مرداد 1394
- 23:15
هیرنوین
3 1
De Graafschap
21 مرداد 1394
- 21:00
خرونینگن
1 1
تونته
21 مرداد 1394
- 22:15
زووله
2 2
کامبور
21 مرداد 1394
- 23:15
نیمیخن
1 0
اکسلسیور
هفته 2
23 مرداد 1394
- 22:30
ویتس
3 0
Roda
24 مرداد 1394
- 21:00
De Graafschap
0 3
زووله
24 مرداد 1394
- 22:15
تونته
1 4
دن هاگ
24 مرداد 1394
- 22:15
آژاکس
3 0
ویلم دوم
24 مرداد 1394
- 23:15
اکسلسیور
2 2
آلکمار
25 مرداد 1394
- 15:00
آیندهوون
2 0
خرونینگن
25 مرداد 1394
- 17:00
اوترخت
1 1
هیرنوین
25 مرداد 1394
- 17:00
کامبور
0 2
فاینورد
25 مرداد 1394
- 19:15
هراکلس
3 0
نیمیخن
هفته 3
30 مرداد 1394
- 22:30
خرونینگن
2 0
اکسلسیور
31 مرداد 1394
- 21:00
Roda
1 0
De Graafschap
31 مرداد 1394
- 22:15
هیرنوین
1 1
آیندهوون
31 مرداد 1394
- 23:15
کامبور
1 6
هراکلس
1 شهریور 1394
- 15:00
زووله
2 1
تونته
1 شهریور 1394
- 17:00
دن هاگ
1 1
اوترخت
1 شهریور 1394
- 17:00
آلکمار
0 0
ویلم دوم
1 شهریور 1394
- 17:00
نیمیخن
0 2
آژاکس
1 شهریور 1394
- 19:15
فاینورد
2 0
ویتس
هفته 4
6 شهریور 1394
- 22:30
ویلم دوم
0 1
نیمیخن
7 شهریور 1394
- 21:00
اوترخت
2 0
خرونینگن
7 شهریور 1394
- 22:15
اکسلسیور
3 0
De Graafschap
7 شهریور 1394
- 22:15
هیرنوین
1 1
زووله
7 شهریور 1394
- 23:15
هراکلس
2 0
تونته
8 شهریور 1394
- 15:00
آژاکس
4 0
دن هاگ
8 شهریور 1394
- 17:00
ویتس
4 1
کامبور
8 شهریور 1394
- 17:00
آلکمار
0 1
Roda
8 شهریور 1394
- 19:15
آیندهوون
3 1
فاینورد
هفته 5
21 شهریور 1394
- 21:00
Roda
0 0
نیمیخن
21 شهریور 1394
- 21:00
De Graafschap
1 3
آلکمار
21 شهریور 1394
- 22:15
تونته
2 2
آژاکس
21 شهریور 1394
- 23:15
زووله
3 0
اکسلسیور
21 شهریور 1394
- 23:15
کامبور
0 6
آیندهوون
22 شهریور 1394
- 15:00
خرونینگن
3 1
هیرنوین
22 شهریور 1394
- 17:00
دن هاگ
0 1
هراکلس
22 شهریور 1394
- 17:00
فاینورد
1 0
ویلم دوم
22 شهریور 1394
- 19:15
اوترخت
2 1
ویتس
هفته 6
27 شهریور 1394
- 22:30
نیمیخن
2 0
هیرنوین
28 شهریور 1394
- 21:00
کامبور
0 0
تونته
28 شهریور 1394
- 22:15
هراکلس
2 1
آیندهوون
28 شهریور 1394
- 22:15
زووله
2 1
دن هاگ
28 شهریور 1394
- 23:15
ویلم دوم
3 1
اوترخت
29 شهریور 1394
- 15:00
Roda
1 1
فاینورد
29 شهریور 1394
- 17:00
اکسلسیور
0 2
آژاکس
29 شهریور 1394
- 19:15
خرونینگن
2 0
آلکمار
29 شهریور 1394
- 19:15
ویتس
3 0
De Graafschap
هفته 7
4 مهر 1394
- 21:00
اوترخت
3 3
کامبور
4 مهر 1394
- 21:00
هیرنوین
0 0
ویتس
4 مهر 1394
- 22:15
آژاکس
2 0
خرونینگن
4 مهر 1394
- 23:15
آیندهوون
2 1
نیمیخن
4 مهر 1394
- 23:15
آلکمار
3 1
هراکلس
5 مهر 1394
- 15:00
De Graafschap
2 2
ویلم دوم
5 مهر 1394
- 17:00
دن هاگ
3 3
اکسلسیور
5 مهر 1394
- 17:00
فاینورد
2 0
زووله
5 مهر 1394
- 19:15
تونته
2 1
Roda
هفته 8
10 مهر 1394
- 22:30
هراکلس
2 0
هیرنوین
11 مهر 1394
- 21:00
نیمیخن
4 1
دن هاگ
11 مهر 1394
- 22:15
ویلم دوم
0 1
زووله
11 مهر 1394
- 22:15
Roda
1 1
کامبور
11 مهر 1394
- 23:15
اکسلسیور
1 0
اوترخت
12 مهر 1394
- 15:00
De Graafschap
1 2
فاینورد
12 مهر 1394
- 17:00
ویتس
5 0
خرونینگن
12 مهر 1394
- 17:00
آژاکس
1 2
آیندهوون
12 مهر 1394
- 19:15
آلکمار
3 1
تونته
هفته 9
25 مهر 1394
- 21:00
خرونینگن
2 1
ویلم دوم
25 مهر 1394
- 21:00
کامبور
1 1
آلکمار
25 مهر 1394
- 22:15
هراکلس
0 2
آژاکس
25 مهر 1394
- 23:15
آیندهوون
1 1
اکسلسیور
25 مهر 1394
- 23:15
اوترخت
1 1
Roda
26 مهر 1394
- 15:00
تونته
1 0
نیمیخن
26 مهر 1394
- 17:00
دن هاگ
1 1
De Graafschap
26 مهر 1394
- 17:00
هیرنوین
2 5
فاینورد
26 مهر 1394
- 19:15
زووله
1 5
ویتس
هفته 10
1 آبان 1394
- 22:30
زووله
1 2
اوترخت
2 آبان 1394
- 21:00
ویلم دوم
2 2
هیرنوین
2 آبان 1394
- 22:15
تونته
1 3
آیندهوون
2 آبان 1394
- 22:15
De Graafschap
0 1
هراکلس
2 آبان 1394
- 23:15
Roda
1 2
اکسلسیور
3 آبان 1394
- 15:00
کامبور
1 1
دن هاگ
3 آبان 1394
- 17:00
نیمیخن
1 1
خرونینگن
3 آبان 1394
- 17:00
ویتس
1 3
آژاکس
3 آبان 1394
- 19:15
فاینورد
3 1
آلکمار
هفته 11
8 آبان 1394
- 23:30
هراکلس
2 1
ویلم دوم
9 آبان 1394
- 22:00
خرونینگن
2 0
زووله
9 آبان 1394
- 23:15
اکسلسیور
0 3
ویتس
9 آبان 1394
- 23:15
آژاکس
6 0
Roda
10 آبان 1394
- 00:15
De Graafschap
3 6
آیندهوون
10 آبان 1394
- 16:00
دن هاگ
1 0
فاینورد
10 آبان 1394
- 18:00
اوترخت
4 2
تونته
10 آبان 1394
- 18:00
هیرنوین
2 0
کامبور
10 آبان 1394
- 20:15
آلکمار
2 4
نیمیخن
هفته 12
15 آبان 1394
- 23:30
Roda
1 1
دن هاگ
16 آبان 1394
- 22:00
تونته
1 4
هیرنوین
16 آبان 1394
- 23:15
ویلم دوم
2 3
اکسلسیور
16 آبان 1394
- 23:15
نیمیخن
2 0
De Graafschap
17 آبان 1394
- 00:15
زووله
1 1
هراکلس
17 آبان 1394
- 16:00
آیندهوون
3 1
اوترخت
17 آبان 1394
- 18:00
فاینورد
1 1
آژاکس
17 آبان 1394
- 18:00
کامبور
2 2
خرونینگن
17 آبان 1394
- 20:15
ویتس
0 2
آلکمار
هفته 13
30 آبان 1394
- 22:00
Roda
0 5
زووله
30 آبان 1394
- 22:00
آلکمار
3 1
هیرنوین
30 آبان 1394
- 23:15
آژاکس
5 1
کامبور
1 آذر 1394
- 00:15
De Graafschap
1 2
خرونینگن
1 آذر 1394
- 00:15
ویلم دوم
2 2
آیندهوون
1 آذر 1394
- 16:00
هراکلس
0 0
اکسلسیور
1 آذر 1394
- 18:00
نیمیخن
1 0
اوترخت
1 آذر 1394
- 18:00
فاینورد
5 0
تونته
1 آذر 1394
- 20:15
دن هاگ
2 2
ویتس
هفته 14
6 آذر 1394
- 23:30
کامبور
2 3
De Graafschap
7 آذر 1394
- 22:00
هیرنوین
3 0
Roda
7 آذر 1394
- 23:15
اکسلسیور
2 4
فاینورد
8 آذر 1394
- 00:15
تونته
1 3
ویلم دوم
8 آذر 1394
- 16:00
ویتس
1 0
نیمیخن
8 آذر 1394
- 18:00
اوترخت
4 2
هراکلس
8 آذر 1394
- 18:00
خرونینگن
2 1
دن هاگ
8 آذر 1394
- 18:00
زووله
0 2
آژاکس
8 آذر 1394
- 20:15
آیندهوون
3 0
آلکمار
هفته 15
13 آذر 1394
- 23:30
آلکمار
0 1
دن هاگ
14 آذر 1394
- 22:00
اکسلسیور
1 1
تونته
14 آذر 1394
- 23:15
ویتس
0 1
آیندهوون
14 آذر 1394
- 23:15
De Graafschap
0 1
اوترخت
15 آذر 1394
- 00:15
آژاکس
5 2
هیرنوین
15 آذر 1394
- 16:00
ویلم دوم
3 0
کامبور
15 آذر 1394
- 18:00
نیمیخن
2 2
زووله
15 آذر 1394
- 18:00
فاینورد
3 0
هراکلس
15 آذر 1394
- 20:15
Roda
0 0
خرونینگن
هفته 16
20 آذر 1394
- 23:30
هیرنوین
2 1
اکسلسیور
21 آذر 1394
- 22:00
دن هاگ
1 1
ویلم دوم
21 آذر 1394
- 23:15
آیندهوون
1 1
Roda
21 آذر 1394
- 23:15
کامبور
3 1
نیمیخن
22 آذر 1394
- 00:15
تونته
2 1
De Graafschap
22 آذر 1394
- 16:00
اوترخت
1 0
آژاکس
22 آذر 1394
- 18:00
خرونینگن
1 1
فاینورد
22 آذر 1394
- 18:00
زووله
2 1
آلکمار
22 آذر 1394
- 20:15
هراکلس
1 1
ویتس
هفته 17
27 آذر 1394
- 23:30
ویتس
5 1
تونته
28 آذر 1394
- 22:00
آلکمار
2 2
اوترخت
28 آذر 1394
- 23:15
آیندهوون
3 2
زووله
29 آذر 1394
- 00:15
هراکلس
2 1
خرونینگن
29 آذر 1394
- 16:00
اکسلسیور
1 4
کامبور
29 آذر 1394
- 18:00
نیمیخن
3 1
فاینورد
29 آذر 1394
- 18:00
هیرنوین
0 4
دن هاگ
29 آذر 1394
- 18:00
ویلم دوم
3 2
Roda
29 آذر 1394
- 20:15
آژاکس
2 1
De Graafschap
هفته 18
25 دی 1394
- 23:30
تونته
4 0
هراکلس
26 دی 1394
- 22:00
کامبور
0 2
ویتس
26 دی 1394
- 23:15
Roda
0 1
آلکمار
26 دی 1394
- 23:15
زووله
5 2
هیرنوین
27 دی 1394
- 00:15
De Graafschap
2 0
اکسلسیور
27 دی 1394
- 16:00
دن هاگ
0 1
آژاکس
27 دی 1394
- 18:00
خرونینگن
1 4
اوترخت
27 دی 1394
- 18:00
فاینورد
0 2
آیندهوون
27 دی 1394
- 20:15
نیمیخن
1 0
ویلم دوم
هفته 19
2 بهمن 1394
- 23:30
خرونینگن
0 0
نیمیخن
3 بهمن 1394
- 22:00
هراکلس
2 1
De Graafschap
3 بهمن 1394
- 23:15
اکسلسیور
0 1
Roda
3 بهمن 1394
- 23:15
آژاکس
1 0
ویتس
4 بهمن 1394
- 00:15
هیرنوین
3 1
ویلم دوم
4 بهمن 1394
- 16:00
آلکمار
4 2
فاینورد
4 بهمن 1394
- 18:00
آیندهوون
4 2
تونته
4 بهمن 1394
- 18:00
اوترخت
1 0
زووله
4 بهمن 1394
- 20:15
دن هاگ
2 1
کامبور
هفته 20
6 بهمن 1394
- 22:00
ویلم دوم
1 1
خرونینگن
7 بهمن 1394
- 00:15
آژاکس
0 0
هراکلس
7 بهمن 1394
- 22:00
نیمیخن
2 0
تونته
7 بهمن 1394
- 22:00
آلکمار
3 1
کامبور
7 بهمن 1394
- 23:15
De Graafschap
3 1
دن هاگ
8 بهمن 1394
- 00:15
ویتس
1 1
زووله
8 بهمن 1394
- 00:15
اکسلسیور
1 3
آیندهوون
8 بهمن 1394
- 22:00
Roda
1 0
اوترخت
9 بهمن 1394
- 00:15
فاینورد
1 2
هیرنوین
هفته 21
9 بهمن 1394
- 23:30
ویلم دوم
0 0
هراکلس
10 بهمن 1394
- 22:00
ویتس
0 0
اکسلسیور
10 بهمن 1394
- 23:15
آیندهوون
4 2
De Graafschap
10 بهمن 1394
- 23:15
زووله
1 3
خرونینگن
11 بهمن 1394
- 00:15
نیمیخن
0 3
آلکمار
11 بهمن 1394
- 16:00
Roda
2 2
آژاکس
11 بهمن 1394
- 18:00
فاینورد
0 2
دن هاگ
11 بهمن 1394
- 18:00
کامبور
0 1
هیرنوین
11 بهمن 1394
- 20:15
تونته
3 1
اوترخت
هفته 22
16 بهمن 1394
- 23:30
اکسلسیور
0 0
ویلم دوم
17 بهمن 1394
- 22:00
دن هاگ
2 2
Roda
17 بهمن 1394
- 23:15
آلکمار
1 0
ویتس
17 بهمن 1394
- 23:15
هیرنوین
1 3
تونته
18 بهمن 1394
- 00:15
هراکلس
2 0
زووله
18 بهمن 1394
- 16:00
آژاکس
2 1
فاینورد
18 بهمن 1394
- 18:00
خرونینگن
2 0
کامبور
18 بهمن 1394
- 18:00
De Graafschap
1 1
نیمیخن
18 بهمن 1394
- 20:15
اوترخت
0 2
آیندهوون
هفته 23
23 بهمن 1394
- 23:30
کامبور
0 2
اوترخت
24 بهمن 1394
- 22:00
هراکلس
3 6
آلکمار
24 بهمن 1394
- 23:15
Roda
0 1
تونته
24 بهمن 1394
- 23:15
ویلم دوم
0 0
De Graafschap
25 بهمن 1394
- 00:15
ویتس
3 0
هیرنوین
25 بهمن 1394
- 16:00
خرونینگن
1 2
آژاکس
25 بهمن 1394
- 18:00
زووله
3 1
فاینورد
25 بهمن 1394
- 18:00
اکسلسیور
2 4
دن هاگ
25 بهمن 1394
- 20:15
نیمیخن
0 3
آیندهوون
هفته 24