اردیویسه هلند

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 0 0 0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
Roda
3 1
هراکلس
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
Roda
3
1
هراکلس
| Parkstad Limburg Stadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
فاینورد
3 2
اوترخت
۱۷ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
فاینورد
3
2
اوترخت
| Stadion Feijenoord
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 15:00
آلکمار
0 3
آژاکس
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 15:00
آلکمار
0
3
آژاکس
| AFAS Stadion
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 19:15
ویلم دوم
1 1
ویتس
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ 19:15
ویلم دوم
1
1
ویتس
| Koning Willem II Stadion
۲۰ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
دن هاگ
2 2
آیندهوون
۲۰ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
دن هاگ
2
2
آیندهوون
۲۰ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
هیرنوین
3 1
De Graafschap
۲۰ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
هیرنوین
3
1
De Graafschap
| Abe Lenstra Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
خرونینگن
1 1
تونته
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
خرونینگن
1
1
تونته
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
زووله
2 2
Cambuur
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
زووله
2
2
Cambuur
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
NEC Nijmegen
1 0
Excelsior
۲۱ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
NEC Nijmegen
1
0
Excelsior
| Goffertstadion
هفته 2
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ویتس
3 0
Roda
۲۳ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
ویتس
3
0
Roda
| GelreDome
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
De Graafschap
0 3
زووله
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
De Graafschap
0
3
زووله
| Stadion De Vijverberg
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
آژاکس
3 0
ویلم دوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
آژاکس
3
0
ویلم دوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
تونته
1 4
دن هاگ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
تونته
1
4
دن هاگ
| De Grolsch Veste
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
2 2
آلکمار
۲۴ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
2
2
آلکمار
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 15:00
آیندهوون
2 0
خرونینگن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 15:00
آیندهوون
2
0
خرونینگن
| Philips Stadion
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Cambuur
0 2
فاینورد
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
Cambuur
0
2
فاینورد
| Cambuurstadion
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اوترخت
1 1
هیرنوین
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 17:00
اوترخت
1
1
هیرنوین
| Stadion Galgenwaard
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:15
هراکلس
3 0
NEC Nijmegen
۲۵ مرداد ۱۳۹۴ 19:15
هراکلس
3
0
NEC Nijmegen
| Polman Stadion
هفته 3
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
خرونینگن
2 0
Excelsior
۳۰ مرداد ۱۳۹۴ 22:30
خرونینگن
2
0
Excelsior
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
Roda
1 0
De Graafschap
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 21:00
Roda
1
0
De Graafschap
| Parkstad Limburg Stadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
هیرنوین
1 1
آیندهوون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 22:15
هیرنوین
1
1
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
Cambuur
1 6
هراکلس
۳۱ مرداد ۱۳۹۴ 23:15
Cambuur
1
6
هراکلس
| Cambuurstadion
۱ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
زووله
2 1
تونته
۱ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
زووله
2
1
تونته
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
NEC Nijmegen
0 2
آژاکس
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
NEC Nijmegen
0
2
آژاکس
| Goffertstadion
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آلکمار
0 0
ویلم دوم
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آلکمار
0
0
ویلم دوم
| AFAS Stadion
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
1 1
اوترخت
۱ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
1
1
اوترخت
۱ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
فاینورد
2 0
ویتس
۱ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
فاینورد
2
0
ویتس
| Stadion Feijenoord
هفته 4
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ویلم دوم
0 1
NEC Nijmegen
۶ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
ویلم دوم
0
1
NEC Nijmegen
| Koning Willem II Stadion
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
اوترخت
2 0
خرونینگن
۷ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
اوترخت
2
0
خرونینگن
| Stadion Galgenwaard
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
هیرنوین
1 1
زووله
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
هیرنوین
1
1
زووله
| Abe Lenstra Stadion
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
Excelsior
3 0
De Graafschap
۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
Excelsior
3
0
De Graafschap
۷ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
هراکلس
2 0
تونته
۷ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
هراکلس
2
0
تونته
| Polman Stadion
۸ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
آژاکس
4 0
دن هاگ
۸ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
آژاکس
4
0
دن هاگ
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آلکمار
0 1
Roda
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
آلکمار
0
1
Roda
| AFAS Stadion
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ویتس
4 1
Cambuur
۸ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
ویتس
4
1
Cambuur
| GelreDome
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
آیندهوون
3 1
فاینورد
۸ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
آیندهوون
3
1
فاینورد
| Philips Stadion
هفته 5
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
De Graafschap
1 3
آلکمار
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
De Graafschap
1
3
آلکمار
| Stadion De Vijverberg
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
Roda
0 0
NEC Nijmegen
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
Roda
0
0
NEC Nijmegen
| Parkstad Limburg Stadion
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
تونته
2 2
آژاکس
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
تونته
2
2
آژاکس
| De Grolsch Veste
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
Cambuur
0 6
آیندهوون
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
Cambuur
0
6
آیندهوون
| Cambuurstadion
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
زووله
3 0
Excelsior
۲۱ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
زووله
3
0
Excelsior
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
خرونینگن
3 1
هیرنوین
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
خرونینگن
3
1
هیرنوین
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
فاینورد
1 0
ویلم دوم
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
فاینورد
1
0
ویلم دوم
| Stadion Feijenoord
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
0 1
هراکلس
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
0
1
هراکلس
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
اوترخت
2 1
ویتس
۲۲ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
اوترخت
2
1
ویتس
| Stadion Galgenwaard
هفته 6
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
NEC Nijmegen
2 0
هیرنوین
۲۷ شهریور ۱۳۹۴ 22:30
NEC Nijmegen
2
0
هیرنوین
| Goffertstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
Cambuur
0 0
تونته
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 21:00
Cambuur
0
0
تونته
| Cambuurstadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
زووله
2 1
دن هاگ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
زووله
2
1
دن هاگ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
هراکلس
2 1
آیندهوون
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 22:15
هراکلس
2
1
آیندهوون
| Polman Stadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
ویلم دوم
3 1
اوترخت
۲۸ شهریور ۱۳۹۴ 23:15
ویلم دوم
3
1
اوترخت
| Koning Willem II Stadion
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
Roda
1 1
فاینورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 15:00
Roda
1
1
فاینورد
| Parkstad Limburg Stadion
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Excelsior
0 2
آژاکس
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 17:00
Excelsior
0
2
آژاکس
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
ویتس
3 0
De Graafschap
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
ویتس
3
0
De Graafschap
| GelreDome
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
خرونینگن
2 0
آلکمار
۲۹ شهریور ۱۳۹۴ 19:15
خرونینگن
2
0
آلکمار
هفته 7
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:00
هیرنوین
0 0
ویتس
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:00
هیرنوین
0
0
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:00
اوترخت
3 3
Cambuur
۴ مهر ۱۳۹۴ 21:00
اوترخت
3
3
Cambuur
| Stadion Galgenwaard
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:15
آژاکس
2 0
خرونینگن
۴ مهر ۱۳۹۴ 22:15
آژاکس
2
0
خرونینگن
۴ مهر ۱۳۹۴ 23:15
آلکمار
3 1
هراکلس
۴ مهر ۱۳۹۴ 23:15
آلکمار
3
1
هراکلس
| AFAS Stadion
۴ مهر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
2 1
NEC Nijmegen
۴ مهر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
2
1
NEC Nijmegen
| Philips Stadion
۵ مهر ۱۳۹۴ 15:00
De Graafschap
2 2
ویلم دوم
۵ مهر ۱۳۹۴ 15:00
De Graafschap
2
2
ویلم دوم
| Stadion De Vijverberg
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
فاینورد
2 0
زووله
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
فاینورد
2
0
زووله
| Stadion Feijenoord
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
3 3
Excelsior
۵ مهر ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
3
3
Excelsior
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:15
تونته
2 1
Roda
۵ مهر ۱۳۹۴ 19:15
تونته
2
1
Roda
| De Grolsch Veste
هفته 8
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
هراکلس
2 0
هیرنوین
۱۰ مهر ۱۳۹۴ 22:30
هراکلس
2
0
هیرنوین
| Polman Stadion
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:00
NEC Nijmegen
4 1
دن هاگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 21:00
NEC Nijmegen
4
1
دن هاگ
| Goffertstadion
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:15
Roda
1 1
Cambuur
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:15
Roda
1
1
Cambuur
| Parkstad Limburg Stadion
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:15
ویلم دوم
0 1
زووله
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 22:15
ویلم دوم
0
1
زووله
| Koning Willem II Stadion
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
1 0
اوترخت
۱۱ مهر ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
1
0
اوترخت
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 15:00
De Graafschap
1 2
فاینورد
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 15:00
De Graafschap
1
2
فاینورد
| Stadion De Vijverberg
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آژاکس
1 2
آیندهوون
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
آژاکس
1
2
آیندهوون
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ویتس
5 0
خرونینگن
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 17:00
ویتس
5
0
خرونینگن
| GelreDome
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:15
آلکمار
3 1
تونته
۱۲ مهر ۱۳۹۴ 19:15
آلکمار
3
1
تونته
| AFAS Stadion
هفته 9
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:00
Cambuur
1 1
آلکمار
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:00
Cambuur
1
1
آلکمار
| Cambuurstadion
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:00
خرونینگن
2 1
ویلم دوم
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 21:00
خرونینگن
2
1
ویلم دوم
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 22:15
هراکلس
0 2
آژاکس
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 22:15
هراکلس
0
2
آژاکس
| Polman Stadion
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 23:15
اوترخت
1 1
Roda
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 23:15
اوترخت
1
1
Roda
| Stadion Galgenwaard
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
1 1
Excelsior
۲۵ مهر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
1
1
Excelsior
| Philips Stadion
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 15:00
تونته
1 0
NEC Nijmegen
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 15:00
تونته
1
0
NEC Nijmegen
| De Grolsch Veste
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هیرنوین
2 5
فاینورد
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
هیرنوین
2
5
فاینورد
| Abe Lenstra Stadion
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
1 1
De Graafschap
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 17:00
دن هاگ
1
1
De Graafschap
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 19:15
زووله
1 5
ویتس
۲۶ مهر ۱۳۹۴ 19:15
زووله
1
5
ویتس
هفته 10
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
زووله
1 2
اوترخت
۱ آبان ۱۳۹۴ 22:30
زووله
1
2
اوترخت
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:00
ویلم دوم
2 2
هیرنوین
۲ آبان ۱۳۹۴ 21:00
ویلم دوم
2
2
هیرنوین
| Koning Willem II Stadion
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:15
De Graafschap
0 1
هراکلس
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:15
De Graafschap
0
1
هراکلس
| Stadion De Vijverberg
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:15
تونته
1 3
آیندهوون
۲ آبان ۱۳۹۴ 22:15
تونته
1
3
آیندهوون
| De Grolsch Veste
۲ آبان ۱۳۹۴ 23:15
Roda
1 2
Excelsior
۲ آبان ۱۳۹۴ 23:15
Roda
1
2
Excelsior
| Parkstad Limburg Stadion
۳ آبان ۱۳۹۴ 15:00
Cambuur
1 1
دن هاگ
۳ آبان ۱۳۹۴ 15:00
Cambuur
1
1
دن هاگ
| Cambuurstadion
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
ویتس
1 3
آژاکس
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
ویتس
1
3
آژاکس
| GelreDome
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
NEC Nijmegen
1 1
خرونینگن
۳ آبان ۱۳۹۴ 17:00
NEC Nijmegen
1
1
خرونینگن
| Goffertstadion
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:15
فاینورد
3 1
آلکمار
۳ آبان ۱۳۹۴ 19:15
فاینورد
3
1
آلکمار
| Stadion Feijenoord
هفته 11
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
هراکلس
2 1
ویلم دوم
۸ آبان ۱۳۹۴ 23:30
هراکلس
2
1
ویلم دوم
| Polman Stadion
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:00
خرونینگن
2 0
زووله
۹ آبان ۱۳۹۴ 22:00
خرونینگن
2
0
زووله
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
آژاکس
6 0
Roda
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
آژاکس
6
0
Roda
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
0 3
ویتس
۹ آبان ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
0
3
ویتس
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 00:15
De Graafschap
3 6
آیندهوون
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 00:15
De Graafschap
3
6
آیندهوون
| Stadion De Vijverberg
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 16:00
دن هاگ
1 0
فاینورد
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 16:00
دن هاگ
1
0
فاینورد
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هیرنوین
2 0
Cambuur
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
هیرنوین
2
0
Cambuur
| Abe Lenstra Stadion
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اوترخت
4 2
تونته
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 18:00
اوترخت
4
2
تونته
| Stadion Galgenwaard
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:15
آلکمار
2 4
NEC Nijmegen
۱۰ آبان ۱۳۹۴ 20:15
آلکمار
2
4
NEC Nijmegen
| AFAS Stadion
هفته 12
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Roda
1 1
دن هاگ
۱۵ آبان ۱۳۹۴ 23:30
Roda
1
1
دن هاگ
| Parkstad Limburg Stadion
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:00
تونته
1 4
هیرنوین
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 22:00
تونته
1
4
هیرنوین
| De Grolsch Veste
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:15
NEC Nijmegen
2 0
De Graafschap
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:15
NEC Nijmegen
2
0
De Graafschap
| Goffertstadion
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:15
ویلم دوم
2 3
Excelsior
۱۶ آبان ۱۳۹۴ 23:15
ویلم دوم
2
3
Excelsior
| Koning Willem II Stadion
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 00:15
زووله
1 1
هراکلس
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 00:15
زووله
1
1
هراکلس
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 16:00
آیندهوون
3 1
اوترخت
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 16:00
آیندهوون
3
1
اوترخت
| Philips Stadion
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Cambuur
2 2
خرونینگن
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
Cambuur
2
2
خرونینگن
| Cambuurstadion
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
1 1
آژاکس
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
1
1
آژاکس
| Stadion Feijenoord
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:15
ویتس
0 2
آلکمار
۱۷ آبان ۱۳۹۴ 20:15
ویتس
0
2
آلکمار
| GelreDome
هفته 13
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
3 1
هیرنوین
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
3
1
هیرنوین
| AFAS Stadion
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:00
Roda
0 5
زووله
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 22:00
Roda
0
5
زووله
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 23:15
آژاکس
5 1
Cambuur
۳۰ آبان ۱۳۹۴ 23:15
آژاکس
5
1
Cambuur
۱ آذر ۱۳۹۴ 00:15
ویلم دوم
2 2
آیندهوون
۱ آذر ۱۳۹۴ 00:15
ویلم دوم
2
2
آیندهوون
| Koning Willem II Stadion
۱ آذر ۱۳۹۴ 00:15
De Graafschap
1 2
خرونینگن
۱ آذر ۱۳۹۴ 00:15
De Graafschap
1
2
خرونینگن
| Stadion De Vijverberg
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:00
هراکلس
0 0
Excelsior
۱ آذر ۱۳۹۴ 16:00
هراکلس
0
0
Excelsior
| Polman Stadion
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
5 0
تونته
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
5
0
تونته
| Stadion Feijenoord
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
NEC Nijmegen
1 0
اوترخت
۱ آذر ۱۳۹۴ 18:00
NEC Nijmegen
1
0
اوترخت
| Goffertstadion
۱ آذر ۱۳۹۴ 20:15
دن هاگ
2 2
ویتس
۱ آذر ۱۳۹۴ 20:15
دن هاگ
2
2
ویتس
هفته 14
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Cambuur
2 3
De Graafschap
۶ آذر ۱۳۹۴ 23:30
Cambuur
2
3
De Graafschap
| Cambuurstadion
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:00
هیرنوین
3 0
Roda
۷ آذر ۱۳۹۴ 22:00
هیرنوین
3
0
Roda
| Abe Lenstra Stadion
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
2 4
فاینورد
۷ آذر ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
2
4
فاینورد
۸ آذر ۱۳۹۴ 00:15
تونته
1 3
ویلم دوم
۸ آذر ۱۳۹۴ 00:15
تونته
1
3
ویلم دوم
| De Grolsch Veste
۸ آذر ۱۳۹۴ 16:00
ویتس
1 0
NEC Nijmegen
۸ آذر ۱۳۹۴ 16:00
ویتس
1
0
NEC Nijmegen
| GelreDome
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
زووله
0 2
آژاکس
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
زووله
0
2
آژاکس
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
2 1
دن هاگ
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
2
1
دن هاگ
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اوترخت
4 2
هراکلس
۸ آذر ۱۳۹۴ 18:00
اوترخت
4
2
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:15
آیندهوون
3 0
آلکمار
۸ آذر ۱۳۹۴ 20:15
آیندهوون
3
0
آلکمار
| Philips Stadion
هفته 15
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آلکمار
0 1
دن هاگ
۱۳ آذر ۱۳۹۴ 23:30
آلکمار
0
1
دن هاگ
| AFAS Stadion
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:00
Excelsior
1 1
تونته
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 22:00
Excelsior
1
1
تونته
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:15
De Graafschap
0 1
اوترخت
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:15
De Graafschap
0
1
اوترخت
| Stadion De Vijverberg
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:15
ویتس
0 1
آیندهوون
۱۴ آذر ۱۳۹۴ 23:15
ویتس
0
1
آیندهوون
| GelreDome
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 00:15
آژاکس
5 2
هیرنوین
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 00:15
آژاکس
5
2
هیرنوین
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 16:00
ویلم دوم
3 0
Cambuur
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 16:00
ویلم دوم
3
0
Cambuur
| Koning Willem II Stadion
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
3 0
هراکلس
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
3
0
هراکلس
| Stadion Feijenoord
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
NEC Nijmegen
2 2
زووله
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 18:00
NEC Nijmegen
2
2
زووله
| Goffertstadion
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:15
Roda
0 0
خرونینگن
۱۵ آذر ۱۳۹۴ 20:15
Roda
0
0
خرونینگن
| Parkstad Limburg Stadion
هفته 16
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
هیرنوین
2 1
Excelsior
۲۰ آذر ۱۳۹۴ 23:30
هیرنوین
2
1
Excelsior
| Abe Lenstra Stadion
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:00
دن هاگ
1 1
ویلم دوم
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 22:00
دن هاگ
1
1
ویلم دوم
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:15
Cambuur
3 1
NEC Nijmegen
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:15
Cambuur
3
1
NEC Nijmegen
| Cambuurstadion
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
1 1
Roda
۲۱ آذر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
1
1
Roda
| Philips Stadion
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 00:15
تونته
2 1
De Graafschap
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 00:15
تونته
2
1
De Graafschap
| De Grolsch Veste
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 16:00
اوترخت
1 0
آژاکس
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 16:00
اوترخت
1
0
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
زووله
2 1
آلکمار
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
زووله
2
1
آلکمار
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
1 1
فاینورد
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
1
1
فاینورد
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:15
هراکلس
1 1
ویتس
۲۲ آذر ۱۳۹۴ 20:15
هراکلس
1
1
ویتس
| Polman Stadion
هفته 17
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:30
ویتس
5 1
تونته
۲۷ آذر ۱۳۹۴ 23:30
ویتس
5
1
تونته
| GelreDome
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
2 2
اوترخت
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
2
2
اوترخت
| AFAS Stadion
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
3 2
زووله
۲۸ آذر ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
3
2
زووله
| Philips Stadion
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 00:15
هراکلس
2 1
خرونینگن
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 00:15
هراکلس
2
1
خرونینگن
| Polman Stadion
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 16:00
Excelsior
1 4
Cambuur
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 16:00
Excelsior
1
4
Cambuur
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
ویلم دوم
3 2
Roda
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
ویلم دوم
3
2
Roda
| Koning Willem II Stadion
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هیرنوین
0 4
دن هاگ
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
هیرنوین
0
4
دن هاگ
| Abe Lenstra Stadion
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
NEC Nijmegen
3 1
فاینورد
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 18:00
NEC Nijmegen
3
1
فاینورد
| Goffertstadion
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:15
آژاکس
2 1
De Graafschap
۲۹ آذر ۱۳۹۴ 20:15
آژاکس
2
1
De Graafschap
هفته 18
۲۵ دی ۱۳۹۴ 23:30
تونته
4 0
هراکلس
۲۵ دی ۱۳۹۴ 23:30
تونته
4
0
هراکلس
| De Grolsch Veste
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:00
Cambuur
0 2
ویتس
۲۶ دی ۱۳۹۴ 22:00
Cambuur
0
2
ویتس
| Cambuurstadion
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:15
زووله
5 2
هیرنوین
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:15
زووله
5
2
هیرنوین
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:15
Roda
0 1
آلکمار
۲۶ دی ۱۳۹۴ 23:15
Roda
0
1
آلکمار
| Parkstad Limburg Stadion
۲۷ دی ۱۳۹۴ 00:15
De Graafschap
2 0
Excelsior
۲۷ دی ۱۳۹۴ 00:15
De Graafschap
2
0
Excelsior
| Stadion De Vijverberg
۲۷ دی ۱۳۹۴ 16:00
دن هاگ
0 1
آژاکس
۲۷ دی ۱۳۹۴ 16:00
دن هاگ
0
1
آژاکس
۲۷ دی ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
0 2
آیندهوون
۲۷ دی ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
0
2
آیندهوون
| Stadion Feijenoord
۲۷ دی ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
1 4
اوترخت
۲۷ دی ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
1
4
اوترخت
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:15
NEC Nijmegen
1 0
ویلم دوم
۲۷ دی ۱۳۹۴ 20:15
NEC Nijmegen
1
0
ویلم دوم
| Goffertstadion
هفته 19
۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
خرونینگن
0 0
NEC Nijmegen
۲ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
خرونینگن
0
0
NEC Nijmegen
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
هراکلس
2 1
De Graafschap
۳ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
هراکلس
2
1
De Graafschap
| Polman Stadion
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
آژاکس
1 0
ویتس
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
آژاکس
1
0
ویتس
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
0 1
Roda
۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
Excelsior
0
1
Roda
۴ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
هیرنوین
3 1
ویلم دوم
۴ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
هیرنوین
3
1
ویلم دوم
| Abe Lenstra Stadion
۴ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
آلکمار
4 2
فاینورد
۴ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
آلکمار
4
2
فاینورد
| AFAS Stadion
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اوترخت
1 0
زووله
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
اوترخت
1
0
زووله
| Stadion Galgenwaard
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
آیندهوون
4 2
تونته
۴ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
آیندهوون
4
2
تونته
| Philips Stadion
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
دن هاگ
2 1
Cambuur
۴ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
دن هاگ
2
1
Cambuur
هفته 20
۶ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
ویلم دوم
1 1
خرونینگن
۶ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
ویلم دوم
1
1
خرونینگن
| Koning Willem II Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
آژاکس
0 0
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
آژاکس
0
0
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
3 1
Cambuur
۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
3
1
Cambuur
| AFAS Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
NEC Nijmegen
2 0
تونته
۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
NEC Nijmegen
2
0
تونته
| Goffertstadion
۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
De Graafschap
3 1
دن هاگ
۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
De Graafschap
3
1
دن هاگ
| Stadion De Vijverberg
۸ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
Excelsior
1 3
آیندهوون
۸ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
Excelsior
1
3
آیندهوون
۸ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
ویتس
1 1
زووله
۸ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
ویتس
1
1
زووله
| GelreDome
۸ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
Roda
1 0
اوترخت
۸ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
Roda
1
0
اوترخت
| Parkstad Limburg Stadion
۹ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
فاینورد
1 2
هیرنوین
۹ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
فاینورد
1
2
هیرنوین
| Stadion Feijenoord
هفته 21
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
ویلم دوم
0 0
هراکلس
۹ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
ویلم دوم
0
0
هراکلس
| Koning Willem II Stadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
ویتس
0 0
Excelsior
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
ویتس
0
0
Excelsior
| GelreDome
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
زووله
1 3
خرونینگن
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
زووله
1
3
خرونینگن
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
4 2
De Graafschap
۱۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
4
2
De Graafschap
| Philips Stadion
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
NEC Nijmegen
0 3
آلکمار
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
NEC Nijmegen
0
3
آلکمار
| Goffertstadion
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
Roda
2 2
آژاکس
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
Roda
2
2
آژاکس
| Parkstad Limburg Stadion
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Cambuur
0 1
هیرنوین
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Cambuur
0
1
هیرنوین
| Cambuurstadion
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
0 2
دن هاگ
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
فاینورد
0
2
دن هاگ
| Stadion Feijenoord
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
تونته
3 1
اوترخت
۱۱ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
تونته
3
1
اوترخت
| De Grolsch Veste
هفته 22
۱۶ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
Excelsior
0 0
ویلم دوم
۱۶ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
Excelsior
0
0
ویلم دوم
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
دن هاگ
2 2
Roda
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
دن هاگ
2
2
Roda
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
هیرنوین
1 3
تونته
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
هیرنوین
1
3
تونته
| Abe Lenstra Stadion
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
آلکمار
1 0
ویتس
۱۷ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
آلکمار
1
0
ویتس
| AFAS Stadion
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
هراکلس
2 0
زووله
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
هراکلس
2
0
زووله
| Polman Stadion
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
آژاکس
2 1
فاینورد
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
آژاکس
2
1
فاینورد
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
De Graafschap
1 1
NEC Nijmegen
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
De Graafschap
1
1
NEC Nijmegen
| Stadion De Vijverberg
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
2 0
Cambuur
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
خرونینگن
2
0
Cambuur
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
اوترخت
0 2
آیندهوون
۱۸ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
اوترخت
0
2
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
هفته 23
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
Cambuur
0 2
اوترخت
۲۳ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
Cambuur
0
2
اوترخت
| Cambuurstadion
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
هراکلس
3 6
آلکمار
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 22:00
هراکلس
3
6
آلکمار
| Polman Stadion
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
ویلم دوم
0 0
De Graafschap
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
ویلم دوم
0
0
De Graafschap
| Koning Willem II Stadion
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
Roda
0 1
تونته
۲۴ بهمن ۱۳۹۴ 23:15
Roda
0
1
تونته
| Parkstad Limburg Stadion
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
ویتس
3 0
هیرنوین
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 00:15
ویتس
3
0
هیرنوین
| GelreDome
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
خرونینگن
1 2
آژاکس
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 16:00
خرونینگن
1
2
آژاکس
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Excelsior
2 4
دن هاگ
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
Excelsior
2
4
دن هاگ
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
زووله
3 1
فاینورد
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 18:00
زووله
3
1
فاینورد
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
NEC Nijmegen
0 3
آیندهوون
۲۵ بهمن ۱۳۹۴ 20:15
NEC Nijmegen
0
3
آیندهوون
| Goffertstadion
هفته 24
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
دن هاگ
0 2
زووله
۳۰ بهمن ۱۳۹۴ 23:30
دن هاگ
0
2
زووله
۱ اسفند ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
4 1
خرونینگن
۱ اسفند ۱۳۹۴ 22:00
آلکمار
4
1
خرونینگن
| AFAS Stadion
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:15
هیرنوین
1 1
NEC Nijmegen
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:15
هیرنوین
1
1
NEC Nijmegen
| Abe Lenstra Stadion
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
2 0
هراکلس
۱ اسفند ۱۳۹۴ 23:15
آیندهوون
2
0
هراکلس
| Philips Stadion
۲ اسفند ۱۳۹۴ 00:15
تونته
3 0
Cambuur
۲ اسفند ۱۳۹۴ 00:15
تونته
3
0
Cambuur
| De Grolsch Veste
۲ اسفند ۱۳۹۴ 16:00
De Graafschap
2 2