اردیویسه هلند

2015-2016
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
آیندهوون
پ پ پ پ پ
34
26
6
2
88
32
56
84
2
آژاکس
پ م پ پ م
34
25
7
2
81
21
60
82
3
فاینورد
پ م م پ پ
34
19
6
9
62
40
22
63
4
آلکمار
ش پ پ پ پ
34
18
5
11
70
53
17
59
5
هراکلس
ش ش پ م پ
38
16
10
12
56
53
3
58
6
اوترخت
ش م پ م ش
38
16
10
12
63
53
10
58
7
خرونینگن
پ پ پ پ ش
36
15
8
13
44
54
-10
53
8
زووله
پ م ش م ش
36
14
7
15
58
59
-1
49
9
ویتس
م م ش ش م
34
12
10
12
55
38
17
46
10
نیمیخن
ش پ ش ش ش
34
13
7
14
37
42
-5
46
11
دن هاگ
م پ ش م م
34
10
13
11
48
49
-1
43
12
تونته
ش م پ ش م
34
12
7
15
49
64
-15
43
13
هیرنوین
پ م ش ش م
34
11
9
14
46
61
-15
42
14
Roda
ش ش ش پ ش
34
8
10
16
34
55
-21
34
15
اکسلسیور
ش م ش م پ
34
7
9
18
34
60
-26
30
16
ویلم دوم
ش ش م ش پ
34
6
11
17
35
53
-18
29
17
De Graafschap
ش م پ ش م
34
5
8
21
39
66
-27
23
18
کامبور
ش ش م ش ش
34
3
9
22
33
79
-46
18
نمایش تمام صفحه
آیندهوون
آژاکس
فاینورد
آلکمار
هراکلس
اوترخت
خرونینگن
زووله
ویتس
نیمیخن
دن هاگ
تونته
هیرنوین
Roda
اکسلسیور
ویلم دوم
De Graafschap
کامبور
1 آیندهوون 0–2 3–1 3–0 2–0 3–1 2–0 3–2 2–0 2–1 2–0 4–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–2 6–2
2 آژاکس 1–2 2–1 4–1 0–0 2–2 2–0 3–0 1–0 2–2 4–0 4–0 5–2 6–0 3–0 3–0 2–1 5–1
3 فاینورد 0–2 1–1 3–1 3–0 3–2 1–1 2–0 2–0 1–0 0–2 5–0 1–2 1–1 3–0 1–0 3–1 3–1
4 آلکمار 2–4 0–3 4–2 3–1 2–2 4–1 5–1 1–0 2–4 0–1 3–1 3–1 0–1 2–0 0–0 4–1 3–1
5 هراکلس 2–1 0–2 2–2 3–6 1–1 5–1 2–0 1–1 3–0 1–1 2–0 2–0 0–5 0–0 2–1 2–1 3–1
6 اوترخت 0–2 1–0 1–2 1–3 0–2 2–0 5–2 2–1 3–1 2–2 4–2 1–1 1–1 2–1 2–1 0–2 3–3
7 خرونینگن 0–3 1–2 1–1 2–0 2–1 1–4 2–0 0–3 0–0 2–1 1–1 3–1 1–0 2–0 2–1 3–1 2–0
8 زووله 1–3 0–2 3–1 2–1 1–1 0–0 1–3 1–5 2–0 2–1 2–1 5–2 3–1 3–0 4–1 2–1 2–2
9 ویتس 0–1 1–3 0–2 0–2 1–1 1–3 5–0 1–1 1–0 2–2 5–1 3–0 3–0 0–0 0–1 3–0 4–1
10 نیمیخن 0–3 0–2 3–1 0–3 1–0 1–0 1–1 2–2 2–1 4–1 2–0 2–0 1–2 1–0 1–0 2–0 2–1
11 دن هاگ 2–2 0–1 1–0 1–2 0–1 1–1 0–1 0–2 2–2 1–0 2–1 1–1 2–2 3–3 1–1 1–1 2–1
12 تونته 1–3 2–2 0–1 2–2 4–0 3–1 2–0 2–1 2–2 1–0 1–4 1–4 2–1 2–0 1–3 2–1 3–0
13 هیرنوین 1–1 0–2 2–5 4–2 0–1 0–4 1–2 1–1 0–0 1–1 0–4 1–3 3–0 2–1 3–1 3–1 2–0
14 Roda 0–3 2–2 1–1 0–1 3–1 1–0 0–0 0–5 1–2 0–0 1–1 0–1 1–2 1–2 2–3 1–0 1–1
15 اکسلسیور 1–3 0–2 2–4 2–2 1–3 1–0 2–1 2–2 0–3 2–0 2–4 1–1 1–1 0–1 0–0 3–0 1–4
16 ویلم دوم 2–2 0–4 0–1 0–2 0–0 3–1 1–1 0–1 1–1 0–1 0–2 2–3 2–2 3–2 2–3 0–0 3–0
17 De Graafschap 3–6 1–1 1–2 1–3 0–1 0–1 1–2 0–3 2–2 1–1 3–1 1–1 0–1 3–0 2–0 2–2 2–2
18 کامبور 0–6 0–1 0–2 1–1 1–6 0–2 2–2 1–0 0–2 3–1 1–1 0–0 0–1 0–1 0–2 1–1 2–3
تیمبردتساویباختبازیگلگل خوردهکارت زردکارت قرمز مستقیمکلین شیتکرنرخطاآفسایدکل شوتشوت در چهارچوبشوت سد شدهشوت خارج از چهارچوبشوت از داخل محوطهشوت از خارج محوطهسیو دروازبانکل پاس هاپاس صحیح
آیندهوون 26623488320013000000000000
آژاکس 25723481210019000000000000
فاینورد 19693462400011000000000000
آلکمار 18511347053007000000000000
اوترخت 161012386353007000000000000
هراکلس 1610123856530011000000000000
خرونینگن 15813364454008000000000000
زووله 14715365859007000000000000
نیمیخن 137143437420010000000000000
ویتس 1210123455380010000000000000
تونته 12715344964007000000000000
هیرنوین 11914344661005000000000000
دن هاگ 101311344849006000000000000
Roda 81016343455008000000000000
اکسلسیور 7918343460007000000000000
ویلم دوم 61117343553006000000000000
De Graafschap 5821343966004000000000000
کامبور 3922343379002000000000000
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
V. Janssen
آلکمار
34
27 (5)
2
لوک دی یونگ
آیندهوون
33
26 (3)
3
31
21 (2)
4
D. Kuijt
فاینورد
32
19 (4)
37
19 (7)
6
حکیم زیاش
تونته
33
17 (2)
7
Mike Havenaar
دن هاگ
31
16 (1)
C. Santos
نیمیخن
30
16 (5)
9
Michiel Kramer
فاینورد
30
14
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
دی یونگ
ویلم دوم
0
0
0
0
2
آریاس
آیندهوون
0
0
0
0
3
یسپر سیلسن
آژاکس
0
0
0
0
4
لوک دی یونگ
آیندهوون
0
0
0
0
5
نمانیا گودلی
آژاکس
0
0
0
0
6
A. Younes
آژاکس
0
0
0
0
7
سفیان امرابط
اوترخت
0
0
0
0
8
M. Dijks
آژاکس
0
0
0
0
9
L. Schöne
آژاکس
0
0
0
0
10
M. Thorsby
هیرنوین
0
0
0
0
11
هانس هاتبوئر
خرونینگن
0
0
0
0
12
رابین گوسنس
هراکلس
0
0
0
0
13
T. Haye
آلکمار
0
0
0
0
14
آرکادیوش میلیک
آژاکس
0
0
0
0
15
G. Pereiro
آیندهوون
0
0
0
0
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
زووله
زووله
0
0
0
0
2
دن هاگ
دن هاگ
0
0
0
0
3
De Graafschap
De Graafschap
0
0
0
0
4
نیمیخن
نیمیخن
0
0
0
0
5
خرونینگن
خرونینگن
0
0
0
0
6
هیرنوین
هیرنوین
0
0
0
0
7
آژاکس
آژاکس
0
0
0
0
8
آلکمار
آلکمار
0
0
0
0
9
اوترخت
اوترخت
0
0
0
0
10
تونته
تونته
0
0
0
0
11
Roda
Roda
0
0
0
0
12
آیندهوون
آیندهوون
0
0
0
0
13
کامبور
کامبور
0
0
0
0
14
هراکلس
هراکلس
0
0
0
0
15
ویتس
ویتس
0
0
0
0
16
ویلم دوم
ویلم دوم
0
0
0
0
17
فاینورد
فاینورد
0
0
0
0
18
اکسلسیور
اکسلسیور
0
0
0
0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
- 22:15
Roda
3 1
هراکلس
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
- 23:15
فاینورد
3 2
اوترخت
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
- 15:00
آلکمار
0 3
آژاکس
۱۸ مرداد ۱۳۹۴
- 19:15
ویلم دوم
1 1
ویتس
۲۰ مرداد ۱۳۹۴
- 21:00
دن هاگ
2 2
آیندهوون
۲۰ مرداد ۱۳۹۴
- 23:15
هیرنوین
3 1
De Graafschap
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
- 21:00
خرونینگن
1 1
تونته
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
- 22:15
زووله
2 2
کامبور
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
- 23:15
نیمیخن
1 0
اکسلسیور
هفته 2
۲۳ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
ویتس
3 0
Roda
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 21:00
De Graafschap
0 3
زووله
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 22:15
تونته
1 4
دن هاگ
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 22:15
آژاکس
3 0
ویلم دوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۴
- 23:15
اکسلسیور
2 2
آلکمار
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 15:00
آیندهوون
2 0
خرونینگن
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 17:00
اوترخت
1 1
هیرنوین
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 17:00
کامبور
0 2
فاینورد
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
- 19:15
هراکلس
3 0
نیمیخن
هفته 3
۳۰ مرداد ۱۳۹۴
- 22:30
خرونینگن
2 0
اکسلسیور
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 21:00
Roda
1 0
De Graafschap
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 22:15
هیرنوین
1 1
آیندهوون
۳۱ مرداد ۱۳۹۴
- 23:15
کامبور
1 6
هراکلس
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 15:00
زووله
2 1
تونته
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
دن هاگ
1 1
اوترخت
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
آلکمار
0 0
ویلم دوم
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
نیمیخن
0 2
آژاکس
۱ شهریور ۱۳۹۴
- 19:15
فاینورد
2 0
ویتس
هفته 4
۶ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
ویلم دوم
0 1
نیمیخن
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 21:00
اوترخت
2 0
خرونینگن
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 22:15
اکسلسیور
3 0
De Graafschap
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 22:15
هیرنوین
1 1
زووله
۷ شهریور ۱۳۹۴
- 23:15
هراکلس
2 0
تونته
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 15:00
آژاکس
4 0
دن هاگ
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
ویتس
4 1
کامبور
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
آلکمار
0 1
Roda
۸ شهریور ۱۳۹۴
- 19:15
آیندهوون
3 1
فاینورد
هفته 5
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 21:00
Roda
0 0
نیمیخن
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 21:00
De Graafschap
1 3
آلکمار
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 22:15
تونته
2 2
آژاکس
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 23:15
زووله
3 0
اکسلسیور
۲۱ شهریور ۱۳۹۴
- 23:15
کامبور
0 6
آیندهوون
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 15:00
خرونینگن
3 1
هیرنوین
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
دن هاگ
0 1
هراکلس
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
فاینورد
1 0
ویلم دوم
۲۲ شهریور ۱۳۹۴
- 19:15
اوترخت
2 1
ویتس
هفته 6
۲۷ شهریور ۱۳۹۴
- 22:30
نیمیخن
2 0
هیرنوین
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 21:00
کامبور
0 0
تونته
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 22:15
هراکلس
2 1
آیندهوون
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 22:15
زووله
2 1
دن هاگ
۲۸ شهریور ۱۳۹۴
- 23:15
ویلم دوم
3 1
اوترخت
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 15:00
Roda
1 1
فاینورد
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 17:00
اکسلسیور
0 2
آژاکس
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 19:15
خرونینگن
2 0
آلکمار
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
- 19:15
ویتس
3 0
De Graafschap
هفته 7
۴ مهر ۱۳۹۴
- 21:00
اوترخت
3 3
کامبور
۴ مهر ۱۳۹۴
- 21:00
هیرنوین
0 0
ویتس
۴ مهر ۱۳۹۴
- 22:15
آژاکس
2 0
خرونینگن
۴ مهر ۱۳۹۴
- 23:15
آیندهوون
2 1
نیمیخن
۴ مهر ۱۳۹۴
- 23:15
آلکمار
3 1
هراکلس
۵ مهر ۱۳۹۴
- 15:00
De Graafschap
2 2
ویلم دوم
۵ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
دن هاگ
3 3
اکسلسیور
۵ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
فاینورد
2 0
زووله
۵ مهر ۱۳۹۴
- 19:15
تونته
2 1
Roda
هفته 8
۱۰ مهر ۱۳۹۴
- 22:30
هراکلس
2 0
هیرنوین
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 21:00
نیمیخن
4 1
دن هاگ
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 22:15
ویلم دوم
0 1
زووله
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 22:15
Roda
1 1
کامبور
۱۱ مهر ۱۳۹۴
- 23:15
اکسلسیور
1 0
اوترخت
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 15:00
De Graafschap
1 2
فاینورد
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
ویتس
5 0
خرونینگن
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
آژاکس
1 2
آیندهوون
۱۲ مهر ۱۳۹۴
- 19:15
آلکمار
3 1
تونته
هفته 9
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 21:00
خرونینگن
2 1
ویلم دوم
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 21:00
کامبور
1 1
آلکمار
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 22:15
هراکلس
0 2
آژاکس
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 23:15
آیندهوون
1 1
اکسلسیور
۲۵ مهر ۱۳۹۴
- 23:15
اوترخت
1 1
Roda
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 15:00
تونته
1 0
نیمیخن
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
دن هاگ
1 1
De Graafschap
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 17:00
هیرنوین
2 5
فاینورد
۲۶ مهر ۱۳۹۴
- 19:15
زووله
1 5
ویتس
هفته 10
۱ آبان ۱۳۹۴
- 22:30
زووله
1 2
اوترخت
۲ آبان ۱۳۹۴
- 21:00
ویلم دوم
2 2
هیرنوین
۲ آبان ۱۳۹۴
- 22:15
تونته
1 3
آیندهوون
۲ آبان ۱۳۹۴
- 22:15
De Graafschap
0 1
هراکلس
۲ آبان ۱۳۹۴
- 23:15
Roda
1 2
اکسلسیور
۳ آبان ۱۳۹۴
- 15:00
کامبور
1 1
دن هاگ
۳ آبان ۱۳۹۴
- 17:00
نیمیخن
1 1
خرونینگن
۳ آبان ۱۳۹۴
- 17:00
ویتس
1 3
آژاکس
۳ آبان ۱۳۹۴
- 19:15
فاینورد
3 1
آلکمار
هفته 11
۸ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
هراکلس
2 1
ویلم دوم
۹ آبان ۱۳۹۴
- 22:00
خرونینگن
2 0
زووله
۹ آبان ۱۳۹۴
- 23:15
اکسلسیور
0 3
ویتس
۹ آبان ۱۳۹۴
- 23:15
آژاکس
6 0
Roda
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 00:15
De Graafschap
3 6
آیندهوون
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 16:00
دن هاگ
1 0
فاینورد
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 18:00
اوترخت
4 2
تونته
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 18:00
هیرنوین
2 0
کامبور
۱۰ آبان ۱۳۹۴
- 20:15
آلکمار
2 4
نیمیخن
هفته 12
۱۵ آبان ۱۳۹۴
- 23:30
Roda
1 1
دن هاگ
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 22:00
تونته
1 4
هیرنوین
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 23:15
ویلم دوم
2 3
اکسلسیور
۱۶ آبان ۱۳۹۴
- 23:15
نیمیخن
2 0
De Graafschap
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 00:15
زووله
1 1
هراکلس
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 16:00
آیندهوون
3 1
اوترخت
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 18:00
فاینورد
1 1
آژاکس
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 18:00
کامبور
2 2
خرونینگن
۱۷ آبان ۱۳۹۴
- 20:15
ویتس
0 2
آلکمار
هفته 13
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 22:00
Roda
0 5
زووله
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 22:00
آلکمار
3 1
هیرنوین
۳۰ آبان ۱۳۹۴
- 23:15
آژاکس
5 1
کامبور
۱ آذر ۱۳۹۴
- 00:15
De Graafschap
1 2
خرونینگن
۱ آذر ۱۳۹۴
- 00:15
ویلم دوم
2 2
آیندهوون
۱ آذر ۱۳۹۴
- 16:00
هراکلس
0 0
اکسلسیور
۱ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
نیمیخن
1 0
اوترخت
۱ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
فاینورد
5 0
تونته
۱ آذر ۱۳۹۴
- 20:15
دن هاگ
2 2
ویتس
هفته 14
۶ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
کامبور
2 3
De Graafschap
۷ آذر ۱۳۹۴
- 22:00
هیرنوین
3 0
Roda
۷ آذر ۱۳۹۴
- 23:15
اکسلسیور
2 4
فاینورد
۸ آذر ۱۳۹۴
- 00:15
تونته
1 3
ویلم دوم
۸ آذر ۱۳۹۴
- 16:00
ویتس
1 0
نیمیخن
۸ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
اوترخت
4 2
هراکلس
۸ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
خرونینگن
2 1
دن هاگ
۸ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
زووله
0 2
آژاکس
۸ آذر ۱۳۹۴
- 20:15
آیندهوون
3 0
آلکمار
هفته 15
۱۳ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
آلکمار
0 1
دن هاگ
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 22:00
اکسلسیور
1 1
تونته
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 23:15
ویتس
0 1
آیندهوون
۱۴ آذر ۱۳۹۴
- 23:15
De Graafschap
0 1
اوترخت
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 00:15
آژاکس
5 2
هیرنوین
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 16:00
ویلم دوم
3 0
کامبور
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
نیمیخن
2 2
زووله
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
فاینورد
3 0
هراکلس
۱۵ آذر ۱۳۹۴
- 20:15
Roda
0 0
خرونینگن
هفته 16
۲۰ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
هیرنوین
2 1
اکسلسیور
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 22:00
دن هاگ
1 1
ویلم دوم
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 23:15
آیندهوون
1 1
Roda
۲۱ آذر ۱۳۹۴
- 23:15
کامبور
3 1
نیمیخن
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 00:15
تونته
2 1
De Graafschap
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 16:00
اوترخت
1 0
آژاکس
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
خرونینگن
1 1
فاینورد
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
زووله
2 1
آلکمار
۲۲ آذر ۱۳۹۴
- 20:15
هراکلس
1 1
ویتس
هفته 17
۲۷ آذر ۱۳۹۴
- 23:30
ویتس
5 1
تونته
۲۸ آذر ۱۳۹۴
- 22:00
آلکمار
2 2
اوترخت
۲۸ آذر ۱۳۹۴
- 23:15
آیندهوون
3 2
زووله
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 00:15
هراکلس
2 1
خرونینگن
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 16:00
اکسلسیور
1 4
کامبور
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
نیمیخن
3 1
فاینورد
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
هیرنوین
0 4
دن هاگ
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 18:00
ویلم دوم
3 2
Roda
۲۹ آذر ۱۳۹۴
- 20:15
آژاکس
2 1
De Graafschap
هفته 18
۲۵ دی ۱۳۹۴
- 23:30
تونته
4 0
هراکلس
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 22:00
کامبور
0 2
ویتس
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 23:15
Roda
0 1
آلکمار
۲۶ دی ۱۳۹۴
- 23:15
زووله
5 2
هیرنوین
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 00:15
De Graafschap
2 0
اکسلسیور
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 16:00
دن هاگ
0 1
آژاکس
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 18:00
خرونینگن
1 4
اوترخت
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 18:00
فاینورد
0 2
آیندهوون
۲۷ دی ۱۳۹۴
- 20:15
نیمیخن
1 0
ویلم دوم
هفته 19
۲ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
خرونینگن
0 0
نیمیخن
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
هراکلس
2 1
De Graafschap
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
اکسلسیور
0 1
Roda
۳ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
آژاکس
1 0
ویتس
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
هیرنوین
3 1
ویلم دوم
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 16:00
آلکمار
4 2
فاینورد
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
آیندهوون
4 2
تونته
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
اوترخت
1 0
زووله
۴ بهمن ۱۳۹۴
- 20:15
دن هاگ
2 1
کامبور
هفته 20
۶ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
ویلم دوم
1 1
خرونینگن
۷ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
آژاکس
0 0
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
نیمیخن
2 0
تونته
۷ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
آلکمار
3 1
کامبور
۷ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
De Graafschap
3 1
دن هاگ
۸ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
ویتس
1 1
زووله
۸ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
اکسلسیور
1 3
آیندهوون
۸ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
Roda
1 0
اوترخت
۹ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
فاینورد
1 2
هیرنوین
هفته 21
۹ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
ویلم دوم
0 0
هراکلس
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
ویتس
0 0
اکسلسیور
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
آیندهوون
4 2
De Graafschap
۱۰ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
زووله
1 3
خرونینگن
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
نیمیخن
0 3
آلکمار
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 16:00
Roda
2 2
آژاکس
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
فاینورد
0 2
دن هاگ
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
کامبور
0 1
هیرنوین
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
- 20:15
تونته
3 1
اوترخت
هفته 22
۱۶ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
اکسلسیور
0 0
ویلم دوم
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
دن هاگ
2 2
Roda
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
آلکمار
1 0
ویتس
۱۷ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
هیرنوین
1 3
تونته
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
هراکلس
2 0
زووله
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 16:00
آژاکس
2 1
فاینورد
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
خرونینگن
2 0
کامبور
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
De Graafschap
1 1
نیمیخن
۱۸ بهمن ۱۳۹۴
- 20:15
اوترخت
0 2
آیندهوون
هفته 23
۲۳ بهمن ۱۳۹۴
- 23:30
کامبور
0 2
اوترخت
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
- 22:00
هراکلس
3 6
آلکمار
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
Roda
0 1
تونته
۲۴ بهمن ۱۳۹۴
- 23:15
ویلم دوم
0 0
De Graafschap
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
- 00:15
ویتس
3 0
هیرنوین
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
- 16:00
خرونینگن
1 2
آژاکس
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
زووله
3 1
فاینورد
۲۵ بهمن ۱۳۹۴
- 18:00
اکسلسیور
2 4
دن هاگ