اردیویسه هلند

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Goffertstadion ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
NEC Nijmegen
1 1
زووله
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Goffertstadion
NEC Nijmegen
1
1
زووله
| Goffertstadion
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
3 0
GO Ahead Eagles
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
3
0
GO Ahead Eagles
De Grolsch Veste ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Twente
1 2
Excelsior
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
De Grolsch Veste
Twente
1
2
Excelsior
| De Grolsch Veste
Stadion Galgenwaard ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
اوترخت
1 2
آیندهوون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
2
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
Koning Willem II Stadion ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1 4
ویتس
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
4
ویتس
| Koning Willem II Stadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
Groningen
0 5
فاینورد
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
Groningen
0
5
فاینورد
AFAS Stadion ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
آلکمار
2 2
هیرنوین
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
AFAS Stadion
آلکمار
2
2
هیرنوین
| AFAS Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اسپارتا روتردام
1 3
آژاکس
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
3
آژاکس
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Parkstad Limburg Stadion ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
Roda
1 1
هراکلس
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
1
هراکلس
| Parkstad Limburg Stadion
هفته 2
Abe Lenstra Stadion ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
هیرنوین
2 2
اوترخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
2
اوترخت
| Abe Lenstra Stadion
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Excelsior
2 0
Groningen
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Excelsior
2
0
Groningen
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
2 2
Roda
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
2
2
Roda
GelreDome ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
1 2
دن هاگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
GelreDome
ویتس
1
2
دن هاگ
| GelreDome
MAC³PARK Stadion ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
زووله
0 3
اسپارتا روتردام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
0
3
اسپارتا روتردام
| MAC³PARK Stadion
Polman Stadion ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
هراکلس
3 1
ویلم دوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
Polman Stadion
هراکلس
3
1
ویلم دوم
| Polman Stadion
Stadion Feijenoord ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
فاینورد
2 0
Twente
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
2
0
Twente
| Stadion Feijenoord
De Adelaarshorst ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
2 2
NEC Nijmegen
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
2
2
NEC Nijmegen
| De Adelaarshorst
Philips Stadion ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
آیندهوون
1 0
آلکمار
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
0
آلکمار
| Philips Stadion
هفته 3
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
1 2
دن هاگ
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
1
2
دن هاگ
Parkstad Limburg Stadion ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Roda
0 1
ویتس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
1
ویتس
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
1 2
ویلم دوم
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
1
2
ویلم دوم
MAC³PARK Stadion ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
زووله
0 4
آیندهوون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
MAC³PARK Stadion
زووله
0
4
آیندهوون
| MAC³PARK Stadion
Goffertstadion ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
2 1
هیرنوین
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
Goffertstadion
NEC Nijmegen
2
1
هیرنوین
| Goffertstadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
Groningen
3 4
Twente
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
Groningen
3
4
Twente
Sparta-Stadion Het Kasteel ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اسپارتا روتردام
1 0
GO Ahead Eagles
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
0
GO Ahead Eagles
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion Galgenwaard ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اوترخت
1 2
آلکمار
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
2
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
Polman Stadion ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
هراکلس
0 1
فاینورد
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
Polman Stadion
هراکلس
0
1
فاینورد
| Polman Stadion
هفته 4
GelreDome ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ویتس
1 1
اوترخت
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
GelreDome
ویتس
1
1
اوترخت
| GelreDome
Koning Willem II Stadion ۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
ویلم دوم
0 0
Roda
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
0
Roda
| Koning Willem II Stadion
Stadion Feijenoord ۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فاینورد
4 1
Excelsior
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
4
1
Excelsior
| Stadion Feijenoord
Abe Lenstra Stadion ۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
هیرنوین
1 0
زووله
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
0
زووله
| Abe Lenstra Stadion
De Grolsch Veste ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Twente
3 1
اسپارتا روتردام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
De Grolsch Veste
Twente
3
1
اسپارتا روتردام
| De Grolsch Veste
Philips Stadion ۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
آیندهوون
0 0
Groningen
۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
Philips Stadion
آیندهوون
0
0
Groningen
| Philips Stadion
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
دن هاگ
1 1
هراکلس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
دن هاگ
1
1
هراکلس
De Adelaarshorst ۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
0 3
آژاکس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
0
3
آژاکس
| De Adelaarshorst
AFAS Stadion ۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آلکمار
2 0
NEC Nijmegen
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
AFAS Stadion
آلکمار
2
0
NEC Nijmegen
| AFAS Stadion
هفته 5
AFAS Stadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
آلکمار
2 0
ویلم دوم
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
AFAS Stadion
آلکمار
2
0
ویلم دوم
| AFAS Stadion
MAC³PARK Stadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
زووله
1 1
اوترخت
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
MAC³PARK Stadion
زووله
1
1
اوترخت
| MAC³PARK Stadion
Goffertstadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
NEC Nijmegen
0 4
آیندهوون
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Goffertstadion
NEC Nijmegen
0
4
آیندهوون
| Goffertstadion
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3 1
هراکلس
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3
1
هراکلس
Abe Lenstra Stadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
هیرنوین
3 1
Twente
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
3
1
Twente
| Abe Lenstra Stadion
Stadion Feijenoord ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
فاینورد
3 1
دن هاگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
1
دن هاگ
| Stadion Feijenoord
De Adelaarshorst ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
2 0
Roda
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
2
0
Roda
| De Adelaarshorst
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Groningen
1 1
اسپارتا روتردام
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Groningen
1
1
اسپارتا روتردام
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آژاکس
1 0
ویتس
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آژاکس
1
0
ویتس
هفته 6
Stadion Galgenwaard ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوترخت
1 5
Groningen
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
5
Groningen
| Stadion Galgenwaard
De Grolsch Veste ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Twente
4 1
دن هاگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
De Grolsch Veste
Twente
4
1
دن هاگ
| De Grolsch Veste
Parkstad Limburg Stadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Roda
0 3
هیرنوین
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
3
هیرنوین
| Parkstad Limburg Stadion
GelreDome ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
2 0
GO Ahead Eagles
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
GelreDome
ویتس
2
0
GO Ahead Eagles
| GelreDome
Koning Willem II Stadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1 1
Excelsior
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
1
Excelsior
| Koning Willem II Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
اسپارتا روتردام
2 0
NEC Nijmegen
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
0
NEC Nijmegen
| Sparta-Stadion Het Kasteel
MAC³PARK Stadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
زووله
0 2
آلکمار
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
MAC³PARK Stadion
زووله
0
2
آلکمار
| MAC³PARK Stadion
Philips Stadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آیندهوون
0 1
فاینورد
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Philips Stadion
آیندهوون
0
1
فاینورد
| Philips Stadion
Polman Stadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
هراکلس
0 2
آژاکس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
Polman Stadion
هراکلس
0
2
آژاکس
| Polman Stadion
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
0 3
هیرنوین
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
0
3
هیرنوین
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Groningen
0 0
هراکلس
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Groningen
0
0
هراکلس
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
5 1
زووله
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
5
1
زووله
AFAS Stadion ۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2 2
GO Ahead Eagles
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
AFAS Stadion
آلکمار
2
2
GO Ahead Eagles
| AFAS Stadion
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
1 3
آیندهوون
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
1
3
آیندهوون
Goffertstadion ۴ مهر ۱۳۹۵ 15:00
NEC Nijmegen
0 0
ویلم دوم
۴ مهر ۱۳۹۵ 15:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
0
0
ویلم دوم
| Goffertstadion
De Grolsch Veste ۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Twente
2 1
ویتس
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
De Grolsch Veste
Twente
2
1
ویتس
| De Grolsch Veste
Stadion Galgenwaard ۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اوترخت
2 0
اسپارتا روتردام
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
0
اسپارتا روتردام
| Stadion Galgenwaard
Stadion Feijenoord ۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
فاینورد
5 0
Roda
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
5
0
Roda
| Stadion Feijenoord
هفته 8
MAC³PARK Stadion ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
زووله
2 1
دن هاگ
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
MAC³PARK Stadion
زووله
2
1
دن هاگ
| MAC³PARK Stadion
GelreDome ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ویتس
2 1
Groningen
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
GelreDome
ویتس
2
1
Groningen
| GelreDome
Abe Lenstra Stadion ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
هیرنوین
1 1
آیندهوون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Roda
0 1
NEC Nijmegen
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
1
NEC Nijmegen
| Parkstad Limburg Stadion
De Adelaarshorst ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:15
GO Ahead Eagles
3 0
Excelsior
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:15
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
3
0
Excelsior
| De Adelaarshorst
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 15:00
آژاکس
3 2
اوترخت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 15:00
آژاکس
3
2
اوترخت
Polman Stadion ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هراکلس
1 1
Twente
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Polman Stadion
هراکلس
1
1
Twente
| Polman Stadion
Koning Willem II Stadion ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ویلم دوم
0 2
فاینورد
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
2
فاینورد
| Koning Willem II Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:15
اسپارتا روتردام
1 1
آلکمار
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
1
آلکمار
| Sparta-Stadion Het Kasteel
هفته 9
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اسپارتا روتردام
2 2
ویلم دوم
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
2
ویلم دوم
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion Galgenwaard ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اوترخت
3 0
GO Ahead Eagles
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
0
GO Ahead Eagles
| Stadion Galgenwaard
Philips Stadion ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
1 1
هراکلس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
1
هراکلس
| Philips Stadion
AFAS Stadion ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2 2
ویتس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
AFAS Stadion
آلکمار
2
2
ویتس
| AFAS Stadion
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Groningen
0 3
هیرنوین
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Groningen
0
3
هیرنوین
De Grolsch Veste ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
Twente
2 2
زووله
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
De Grolsch Veste
Twente
2
2
زووله
| De Grolsch Veste
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Excelsior
0 1
Roda
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Excelsior
0
1
Roda
Goffertstadion ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
NEC Nijmegen
1 2
فاینورد
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
1
2
فاینورد
| Goffertstadion
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:15
دن هاگ
0 2
آژاکس
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:15
دن هاگ
0
2
آژاکس
هفته 10
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
0 2
زووله
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
0
2
زووله
De Adelaarshorst ۱ آبان ۱۳۹۵ 21:00
GO Ahead Eagles
0 2
Twente
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
0
2
Twente
| De Adelaarshorst
Philips Stadion ۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
1 0
اسپارتا روتردام
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
0
اسپارتا روتردام
| Philips Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Roda
1 1
دن هاگ
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
1
دن هاگ
| Parkstad Limburg Stadion
Koning Willem II Stadion ۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
0 1
اوترخت
۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
1
اوترخت
| Koning Willem II Stadion
Goffertstadion ۲ آبان ۱۳۹۵ 15:00
NEC Nijmegen
1 1
ویتس
۲ آبان ۱۳۹۵ 15:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
1
1
ویتس
| Goffertstadion
Stadion Feijenoord ۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
فاینورد
1 1
آژاکس
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
1
آژاکس
| Stadion Feijenoord
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Groningen
2 0
آلکمار
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Groningen
2
0
آلکمار
Abe Lenstra Stadion ۲ آبان ۱۳۹۵ 19:15
هیرنوین
3 1
هراکلس
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
3
1
هراکلس
| Abe Lenstra Stadion
هفته 11
De Grolsch Veste ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
Twente
0 0
Roda
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
0
0
Roda
| De Grolsch Veste
Koning Willem II Stadion ۸ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ویلم دوم
2 1
Groningen
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
1
Groningen
| Koning Willem II Stadion
Polman Stadion ۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
هراکلس
2 2
اسپارتا روتردام
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Polman Stadion
هراکلس
2
2
اسپارتا روتردام
| Polman Stadion
GelreDome ۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
0 2
آیندهوون
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
GelreDome
ویتس
0
2
آیندهوون
| GelreDome
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آژاکس
1 0
Excelsior
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آژاکس
1
0
Excelsior
MAC³PARK Stadion ۹ آبان ۱۳۹۵ 16:00
زووله
3 1
GO Ahead Eagles
۹ آبان ۱۳۹۵ 16:00
MAC³PARK Stadion
زووله
3
1
GO Ahead Eagles
| MAC³PARK Stadion
Stadion Feijenoord ۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
فاینورد
2 2
هیرنوین
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
2
2
هیرنوین
| Stadion Feijenoord
Stadion Galgenwaard ۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوترخت
1 1
NEC Nijmegen
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
1
NEC Nijmegen
| Stadion Galgenwaard
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:15
دن هاگ
0 1
آلکمار
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:15
دن هاگ
0
1
آلکمار
هفته 12
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اسپارتا روتردام
3 1
هیرنوین
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
3
1
هیرنوین
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:00
دن هاگ
1 0
ویلم دوم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:00
دن هاگ
1
0
ویلم دوم
Goffertstadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
1 1
Groningen
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Goffertstadion
NEC Nijmegen
1
1
Groningen
| Goffertstadion
Philips Stadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1 1
Twente
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
1
Twente
| Philips Stadion
MAC³PARK Stadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:15
زووله
0 0
Roda
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:15
MAC³PARK Stadion
زووله
0
0
Roda
| MAC³PARK Stadion
Stadion Galgenwaard ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 16:00
اوترخت
2 1
Excelsior
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
1
Excelsior
| Stadion Galgenwaard
AFAS Stadion ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
2 2
آژاکس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
AFAS Stadion
آلکمار
2
2
آژاکس
| AFAS Stadion
GelreDome ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
1 2
هراکلس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
GelreDome
ویتس
1
2
هراکلس
| GelreDome
De Adelaarshorst ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:15
GO Ahead Eagles
1 0
فاینورد
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:15
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
1
0
فاینورد
| De Adelaarshorst
هفته 13
Abe Lenstra Stadion ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هیرنوین
1 1
ویتس
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
Polman Stadion ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هراکلس
2 1
GO Ahead Eagles
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Polman Stadion
هراکلس
2
1
GO Ahead Eagles
| Polman Stadion
Koning Willem II Stadion ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
0 0
آیندهوون
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
0
آیندهوون
| Koning Willem II Stadion
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:15
Excelsior
3 2
اسپارتا روتردام
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:15
Excelsior
3
2
اسپارتا روتردام
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:15
Groningen
2 1
دن هاگ
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:15
Groningen
2
1
دن هاگ
Parkstad Limburg Stadion ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Roda
1 1
آلکمار
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
1
آلکمار
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
5 0
NEC Nijmegen
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
5
0
NEC Nijmegen
De Grolsch Veste ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Twente
1 1
اوترخت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
De Grolsch Veste
Twente
1
1
اوترخت
| De Grolsch Veste
Stadion Feijenoord ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:15
فاینورد
3 0
زووله
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
0
زووله
| Stadion Feijenoord
هفته 14
De Adelaarshorst ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
GO Ahead Eagles
0 1
ویلم دوم
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
0
1
ویلم دوم
| De Adelaarshorst
GelreDome ۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ویتس
2 2
Excelsior
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
GelreDome
ویتس
2
2
Excelsior
| GelreDome
MAC³PARK Stadion ۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
زووله
0 4
Groningen
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
0
4
Groningen
| MAC³PARK Stadion
Philips Stadion ۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
3 1
دن هاگ
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
3
1
دن هاگ
| Philips Stadion
Goffertstadion ۶ آذر ۱۳۹۵ 00:15
NEC Nijmegen
3 2
Twente
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:15
Goffertstadion
NEC Nijmegen
3
2
Twente
| Goffertstadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۷ آذر ۱۳۹۵ 16:00
اسپارتا روتردام
2 2
Roda
۷ آذر ۱۳۹۵ 16:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
2
Roda
| Sparta-Stadion Het Kasteel
AFAS Stadion ۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
5 1
هراکلس
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
AFAS Stadion
آلکمار
5
1
هراکلس
| AFAS Stadion
Abe Lenstra Stadion ۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هیرنوین
0 1
آژاکس
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
0
1
آژاکس
| Abe Lenstra Stadion
Stadion Galgenwaard ۷ آذر ۱۳۹۵ 20:15
اوترخت
3 3
فاینورد
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:15
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
3
فاینورد
| Stadion Galgenwaard
هفته 15
Polman Stadion ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
هراکلس
2 0
NEC Nijmegen
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Polman Stadion
هراکلس
2
0
NEC Nijmegen
| Polman Stadion
De Adelaarshorst ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
GO Ahead Eagles
1 3
هیرنوین
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
1
3
هیرنوین
| De Adelaarshorst
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3 3
آلکمار
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3
3
آلکمار
Parkstad Limburg Stadion ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Roda
0 0
آیندهوون
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
0
آیندهوون
| Parkstad Limburg Stadion
GelreDome ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 00:15
ویتس
3 1
زووله
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 00:15
GelreDome
ویتس
3
1
زووله
| GelreDome
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 16:00
دن هاگ
0 2
اوترخت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 16:00
دن هاگ
0
2
اوترخت
Stadion Feijenoord ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
فاینورد
6 1
اسپارتا روتردام
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
6
1
اسپارتا روتردام
| Stadion Feijenoord
Koning Willem II Stadion ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ویلم دوم
0 0
Twente
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
0
Twente
| Koning Willem II Stadion
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
2 0
Groningen
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
2
0
Groningen
هفته 16
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Groningen
2 0
Roda
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Groningen
2
0
Roda
Goffertstadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:00
NEC Nijmegen
3 0
دن هاگ
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
3
0
دن هاگ
| Goffertstadion
Abe Lenstra Stadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
هیرنوین
2 1
Excelsior
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
1
Excelsior
| Abe Lenstra Stadion
Philips Stadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1 0
GO Ahead Eagles
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
0
GO Ahead Eagles
| Philips Stadion
MAC³PARK Stadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 00:15
زووله
0 0
ویلم دوم
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 00:15
MAC³PARK Stadion
زووله
0
0
ویلم دوم
| MAC³PARK Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 16:00
اسپارتا روتردام
0 1
ویتس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 16:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
0
1
ویتس
| Sparta-Stadion Het Kasteel
AFAS Stadion ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
0 4
فاینورد
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
AFAS Stadion
آلکمار
0
4
فاینورد
| AFAS Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوترخت
2 0
هراکلس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
0
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
De Grolsch Veste ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:15
Twente
1 0
آژاکس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:15
De Grolsch Veste
Twente
1
0
آژاکس
| De Grolsch Veste
هفته 17
Koning Willem II Stadion ۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
ویلم دوم
2 1
هیرنوین
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
1
هیرنوین
| Koning Willem II Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Roda
0 0
اوترخت
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
0
اوترخت
| Parkstad Limburg Stadion
Stadion Feijenoord ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
3 1
ویتس
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
1
ویتس
| Stadion Feijenoord
De Grolsch Veste ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 00:15
Twente
1 2
آلکمار
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 00:15
De Grolsch Veste
Twente
1
2
آلکمار
| De Grolsch Veste
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 16:00
Excelsior
2 2
NEC Nijmegen
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 16:00
Excelsior
2
2
NEC Nijmegen
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دن هاگ
1 0
اسپارتا روتردام
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دن هاگ
1
0
اسپارتا روتردام
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Groningen
1 1
GO Ahead Eagles
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Groningen
1
1
GO Ahead Eagles
Polman Stadion ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هراکلس
3 0
زووله
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Polman Stadion
هراکلس
3
0
زووله
| Polman Stadion
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
1 1
آیندهوون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
1
1
آیندهوون
هفته 18
De Adelaarshorst ۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:30
GO Ahead Eagles
1 3
آلکمار
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:30
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
1
3
آلکمار
| De Adelaarshorst
Abe Lenstra Stadion ۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:00
هیرنوین
2 0
دن هاگ
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
0
دن هاگ
| Abe Lenstra Stadion
Polman Stadion ۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
1 4
Groningen
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
Polman Stadion
هراکلس
1
4
Groningen
| Polman Stadion
Philips Stadion ۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
2 0
Excelsior
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
2
0
Excelsior
| Philips Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۵ دی ۱۳۹۵ 00:15
اسپارتا روتردام
1 2
اوترخت
۲۵ دی ۱۳۹۵ 00:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
2
اوترخت
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Parkstad Limburg Stadion ۲۶ دی ۱۳۹۵ 16:00
Roda
0 2
فاینورد
۲۶ دی ۱۳۹۵ 16:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
2
فاینورد
| Parkstad Limburg Stadion
MAC³PARK Stadion ۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
زووله
1 3
آژاکس
۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
MAC³PARK Stadion
زووله
1
3
آژاکس
| MAC³PARK Stadion
GelreDome ۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
3 1
Twente
۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
GelreDome
ویتس
3
1
Twente
| GelreDome
Koning Willem II Stadion ۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:15
ویلم دوم
0 1
NEC Nijmegen
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
1
NEC Nijmegen
| Koning Willem II Stadion
هفته 19
De Grolsch Veste ۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Twente
1 0
هراکلس
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
De Grolsch Veste
Twente
1
0
هراکلس
| De Grolsch Veste
AFAS Stadion ۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
آلکمار
1 1
اسپارتا روتردام
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
AFAS Stadion
آلکمار
1
1
اسپارتا روتردام
| AFAS Stadion
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
دن هاگ
1 2
زووله
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
دن هاگ
1
2
زووله
Stadion Feijenoord ۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
1 0
ویلم دوم
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
0
ویلم دوم
| Stadion Feijenoord
۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
Groningen
1 1
ویتس
۲ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
Groningen
1
1
ویتس
Stadion Galgenwaard ۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
اوترخت
0 1
آژاکس
۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
0
1
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Excelsior
1 1
GO Ahead Eagles
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Excelsior
1
1
GO Ahead Eagles
Goffertstadion ۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
NEC Nijmegen
2 0
Roda
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
2
0
Roda
| Goffertstadion
Philips Stadion ۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
آیندهوون
4 3
هیرنوین
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
Philips Stadion
آیندهوون
4
3
هیرنوین
| Philips Stadion
هفته 20
Koning Willem II Stadion ۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ویلم دوم
3 2
اسپارتا روتردام
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
3
2
اسپارتا روتردام
| Koning Willem II Stadion
De Adelaarshorst ۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
GO Ahead Eagles
0 1
اوترخت
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
0
1
اوترخت
| De Adelaarshorst
Polman Stadion ۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
1 2
آیندهوون
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Polman Stadion
هراکلس
1
2
آیندهوون
| Polman Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Roda
4 0
Excelsior
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
4
0
Excelsior
| Parkstad Limburg Stadion
Abe Lenstra Stadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
هیرنوین
0 0
Groningen
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
0
0
Groningen
| Abe Lenstra Stadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
3 0
دن هاگ
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
3
0
دن هاگ
MAC³PARK Stadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
زووله
1 2
Twente
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
MAC³PARK Stadion
زووله
1
2
Twente
| MAC³PARK Stadion
GelreDome ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
2 1
آلکمار
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
GelreDome
ویتس
2
1
آلکمار
| GelreDome
Stadion Feijenoord ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
فاینورد
4 0
NEC Nijmegen
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
4
0
NEC Nijmegen
| Stadion Feijenoord
هفته 21
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
دن هاگ
0 2
ویتس
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
دن هاگ
0
2
ویتس
Goffertstadion ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
NEC Nijmegen
1 2
GO Ahead Eagles
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
1
2
GO Ahead Eagles
| Goffertstadion
AFAS Stadion ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2 4
آیندهوون
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
AFAS Stadion
آلکمار
2
4
آیندهوون
| AFAS Stadion
Koning Willem II Stadion ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1 3
هراکلس
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
3
هراکلس
| Koning Willem II Stadion
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
Groningen
1 1
Excelsior
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
Groningen
1
1
Excelsior
Parkstad Limburg Stadion ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Roda
0 2
آژاکس
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
2
آژاکس
| Parkstad Limburg Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اسپارتا روتردام
2 3
زووله