اردیویسه هلند

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 38 0 0 38
2 40 0 1 45
3 46 0 0 46
4 46 2 0 50
5 43 2 1 52
6 45 5 0 55
7 44 1 2 56
8 55 1 0 57
9 44 2 2 58
10 57 1 1 64
11 61 2 2 75
12 61 3 2 77
13 59 2 3 78
14 68 0 2 78
15 68 3 1 79
16 50 2 5 79
17 67 2 2 81
18 57 1 5 84
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
NEC Nijmegen
1 1
زووله
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
NEC Nijmegen
1
1
زووله
| Goffertstadion
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
3 0
GO Ahead Eagles
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
3
0
GO Ahead Eagles
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
تونته
1 2
Excelsior
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
تونته
1
2
Excelsior
| De Grolsch Veste
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
اوترخت
1 2
آیندهوون
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
اوترخت
1
2
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1 4
ویتس
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1
4
ویتس
| Koning Willem II Stadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
خرونینگن
0 5
فاینورد
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
خرونینگن
0
5
فاینورد
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
آلکمار
2 2
هیرنوین
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
آلکمار
2
2
هیرنوین
| AFAS Stadion
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اسپارتا روتردام
1 3
آژاکس
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اسپارتا روتردام
1
3
آژاکس
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
Roda
1 1
هراکلس
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
Roda
1
1
هراکلس
| Parkstad Limburg Stadion
هفته 2
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
هیرنوین
2 2
اوترخت
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
هیرنوین
2
2
اوترخت
| Abe Lenstra Stadion
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Excelsior
2 0
خرونینگن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Excelsior
2
0
خرونینگن
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
2 2
Roda
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
2
2
Roda
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
1 2
دن هاگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
1
2
دن هاگ
| GelreDome
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
زووله
0 3
اسپارتا روتردام
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
زووله
0
3
اسپارتا روتردام
| MAC³PARK Stadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
هراکلس
3 1
ویلم دوم
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
هراکلس
3
1
ویلم دوم
| Polman Stadion
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
فاینورد
2 0
تونته
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
فاینورد
2
0
تونته
| Stadion Feijenoord
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
2 2
NEC Nijmegen
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
2
2
NEC Nijmegen
| De Adelaarshorst
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
آیندهوون
1 0
آلکمار
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
آیندهوون
1
0
آلکمار
| Philips Stadion
هفته 3
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
1 2
دن هاگ
۲۹ مرداد ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
1
2
دن هاگ
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Roda
0 1
ویتس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
Roda
0
1
ویتس
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
1 2
ویلم دوم
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
1
2
ویلم دوم
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
زووله
0 4
آیندهوون
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 22:15
زووله
0
4
آیندهوون
| MAC³PARK Stadion
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
2 1
هیرنوین
۳۰ مرداد ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
2
1
هیرنوین
| Goffertstadion
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
خرونینگن
3 4
تونته
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 15:00
خرونینگن
3
4
تونته
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اسپارتا روتردام
1 0
GO Ahead Eagles
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اسپارتا روتردام
1
0
GO Ahead Eagles
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اوترخت
1 2
آلکمار
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 17:00
اوترخت
1
2
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
هراکلس
0 1
فاینورد
۳۱ مرداد ۱۳۹۵ 19:15
هراکلس
0
1
فاینورد
| Polman Stadion
هفته 4
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ویتس
1 1
اوترخت
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
ویتس
1
1
اوترخت
| GelreDome
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
ویلم دوم
0 0
Roda
۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
ویلم دوم
0
0
Roda
| Koning Willem II Stadion
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فاینورد
4 1
Excelsior
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
فاینورد
4
1
Excelsior
| Stadion Feijenoord
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
هیرنوین
1 0
زووله
۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
هیرنوین
1
0
زووله
| Abe Lenstra Stadion
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
تونته
3 1
اسپارتا روتردام
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
تونته
3
1
اسپارتا روتردام
| De Grolsch Veste
۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
آیندهوون
0 0
خرونینگن
۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
آیندهوون
0
0
خرونینگن
| Philips Stadion
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
دن هاگ
1 1
هراکلس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
دن هاگ
1
1
هراکلس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
0 3
آژاکس
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
0
3
آژاکس
| De Adelaarshorst
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آلکمار
2 0
NEC Nijmegen
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آلکمار
2
0
NEC Nijmegen
| AFAS Stadion
هفته 5
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
آلکمار
2 0
ویلم دوم
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
آلکمار
2
0
ویلم دوم
| AFAS Stadion
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
زووله
1 1
اوترخت
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
زووله
1
1
اوترخت
| MAC³PARK Stadion
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
NEC Nijmegen
0 4
آیندهوون
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
NEC Nijmegen
0
4
آیندهوون
| Goffertstadion
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3 1
هراکلس
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3
1
هراکلس
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
هیرنوین
3 1
تونته
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
هیرنوین
3
1
تونته
| Abe Lenstra Stadion
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
فاینورد
3 1
دن هاگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
فاینورد
3
1
دن هاگ
| Stadion Feijenoord
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
2 0
Roda
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
GO Ahead Eagles
2
0
Roda
| De Adelaarshorst
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خرونینگن
1 1
اسپارتا روتردام
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
خرونینگن
1
1
اسپارتا روتردام
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آژاکس
1 0
ویتس
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
آژاکس
1
0
ویتس
هفته 6
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوترخت
1 5
خرونینگن
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:30
اوترخت
1
5
خرونینگن
| Stadion Galgenwaard
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
تونته
4 1
دن هاگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
تونته
4
1
دن هاگ
| De Grolsch Veste
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Roda
0 3
هیرنوین
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
Roda
0
3
هیرنوین
| Parkstad Limburg Stadion
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
2 0
GO Ahead Eagles
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
2
0
GO Ahead Eagles
| GelreDome
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1 1
Excelsior
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1
1
Excelsior
| Koning Willem II Stadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
اسپارتا روتردام
2 0
NEC Nijmegen
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 15:00
اسپارتا روتردام
2
0
NEC Nijmegen
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
زووله
0 2
آلکمار
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
زووله
0
2
آلکمار
| MAC³PARK Stadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آیندهوون
0 1
فاینورد
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آیندهوون
0
1
فاینورد
| Philips Stadion
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
هراکلس
0 2
آژاکس
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:15
هراکلس
0
2
آژاکس
| Polman Stadion
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
0 3
هیرنوین
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
دن هاگ
0
3
هیرنوین
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
خرونینگن
0 0
هراکلس
۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
خرونینگن
0
0
هراکلس
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
5 1
زووله
۳ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آژاکس
5
1
زووله
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2 2
GO Ahead Eagles
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2
2
GO Ahead Eagles
| AFAS Stadion
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
1 3
آیندهوون
۳ مهر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
1
3
آیندهوون
۴ مهر ۱۳۹۵ 15:00
NEC Nijmegen
0 0
ویلم دوم
۴ مهر ۱۳۹۵ 15:00
NEC Nijmegen
0
0
ویلم دوم
| Goffertstadion
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
تونته
2 1
ویتس
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
تونته
2
1
ویتس
| De Grolsch Veste
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اوترخت
2 0
اسپارتا روتردام
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اوترخت
2
0
اسپارتا روتردام
| Stadion Galgenwaard
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
فاینورد
5 0
Roda
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
فاینورد
5
0
Roda
| Stadion Feijenoord
هفته 8
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
زووله
2 1
دن هاگ
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:30
زووله
2
1
دن هاگ
| MAC³PARK Stadion
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ویتس
2 1
خرونینگن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ویتس
2
1
خرونینگن
| GelreDome
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
هیرنوین
1 1
آیندهوون
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
هیرنوین
1
1
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Roda
0 1
NEC Nijmegen
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 22:15
Roda
0
1
NEC Nijmegen
| Parkstad Limburg Stadion
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:15
GO Ahead Eagles
3 0
Excelsior
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 23:15
GO Ahead Eagles
3
0
Excelsior
| De Adelaarshorst
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 15:00
آژاکس
3 2
اوترخت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 15:00
آژاکس
3
2
اوترخت
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هراکلس
1 1
تونته
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هراکلس
1
1
تونته
| Polman Stadion
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ویلم دوم
0 2
فاینورد
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ویلم دوم
0
2
فاینورد
| Koning Willem II Stadion
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:15
اسپارتا روتردام
1 1
آلکمار
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:15
اسپارتا روتردام
1
1
آلکمار
| Sparta-Stadion Het Kasteel
هفته 9
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اسپارتا روتردام
2 2
ویلم دوم
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اسپارتا روتردام
2
2
ویلم دوم
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اوترخت
3 0
GO Ahead Eagles
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اوترخت
3
0
GO Ahead Eagles
| Stadion Galgenwaard
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
1 1
هراکلس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
1
1
هراکلس
| Philips Stadion
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2 2
ویتس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2
2
ویتس
| AFAS Stadion
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
خرونینگن
0 3
هیرنوین
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 23:15
خرونینگن
0
3
هیرنوین
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
تونته
2 2
زووله
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 15:00
تونته
2
2
زووله
| De Grolsch Veste
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Excelsior
0 1
Roda
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Excelsior
0
1
Roda
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
NEC Nijmegen
1 2
فاینورد
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
NEC Nijmegen
1
2
فاینورد
| Goffertstadion
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:15
دن هاگ
0 2
آژاکس
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:15
دن هاگ
0
2
آژاکس
هفته 10
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
0 2
زووله
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:30
Excelsior
0
2
زووله
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:00
GO Ahead Eagles
0 2
تونته
۱ آبان ۱۳۹۵ 21:00
GO Ahead Eagles
0
2
تونته
| De Adelaarshorst
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
1 0
اسپارتا روتردام
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
آیندهوون
1
0
اسپارتا روتردام
| Philips Stadion
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Roda
1 1
دن هاگ
۱ آبان ۱۳۹۵ 22:15
Roda
1
1
دن هاگ
| Parkstad Limburg Stadion
۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
0 1
اوترخت
۱ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
0
1
اوترخت
| Koning Willem II Stadion
۲ آبان ۱۳۹۵ 15:00
NEC Nijmegen
1 1
ویتس
۲ آبان ۱۳۹۵ 15:00
NEC Nijmegen
1
1
ویتس
| Goffertstadion
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
فاینورد
1 1
آژاکس
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
فاینورد
1
1
آژاکس
| Stadion Feijenoord
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
خرونینگن
2 0
آلکمار
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
خرونینگن
2
0
آلکمار
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:15
هیرنوین
3 1
هراکلس
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:15
هیرنوین
3
1
هراکلس
| Abe Lenstra Stadion
هفته 11
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تونته
0 0
Roda
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:30
تونته
0
0
Roda
| De Grolsch Veste
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ویلم دوم
2 1
خرونینگن
۸ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ویلم دوم
2
1
خرونینگن
| Koning Willem II Stadion
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
هراکلس
2 2
اسپارتا روتردام
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
هراکلس
2
2
اسپارتا روتردام
| Polman Stadion
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
0 2
آیندهوون
۸ آبان ۱۳۹۵ 22:15
ویتس
0
2
آیندهوون
| GelreDome
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آژاکس
1 0
Excelsior
۸ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آژاکس
1
0
Excelsior
۹ آبان ۱۳۹۵ 16:00
زووله
3 1
GO Ahead Eagles
۹ آبان ۱۳۹۵ 16:00
زووله
3
1
GO Ahead Eagles
| MAC³PARK Stadion
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
فاینورد
2 2
هیرنوین
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
فاینورد
2
2
هیرنوین
| Stadion Feijenoord
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوترخت
1 1
NEC Nijmegen
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اوترخت
1
1
NEC Nijmegen
| Stadion Galgenwaard
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:15
دن هاگ
0 1
آلکمار
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:15
دن هاگ
0
1
آلکمار
هفته 12
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اسپارتا روتردام
3 1
هیرنوین
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:30
اسپارتا روتردام
3
1
هیرنوین
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:00
دن هاگ
1 0
ویلم دوم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 22:00
دن هاگ
1
0
ویلم دوم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
1 1
خرونینگن
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
1
1
خرونینگن
| Goffertstadion
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1 1
تونته
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1
1
تونته
| Philips Stadion
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 00:15
زووله
0 0
Roda
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 00:15
زووله
0
0
Roda
| MAC³PARK Stadion
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 16:00
اوترخت
2 1
Excelsior
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 16:00
اوترخت
2
1
Excelsior
| Stadion Galgenwaard
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
2 2
آژاکس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
2
2
آژاکس
| AFAS Stadion
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
1 2
هراکلس
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
1
2
هراکلس
| GelreDome
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:15
GO Ahead Eagles
1 0
فاینورد
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:15
GO Ahead Eagles
1
0
فاینورد
| De Adelaarshorst
هفته 13
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هیرنوین
1 1
ویتس
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هیرنوین
1
1
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هراکلس
2 1
GO Ahead Eagles
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هراکلس
2
1
GO Ahead Eagles
| Polman Stadion
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
0 0
آیندهوون
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
0
0
آیندهوون
| Koning Willem II Stadion
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 00:15
Excelsior
3 2
اسپارتا روتردام
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 00:15
Excelsior
3
2
اسپارتا روتردام
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 00:15
خرونینگن
2 1
دن هاگ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 00:15
خرونینگن
2
1
دن هاگ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Roda
1 1
آلکمار
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Roda
1
1
آلکمار
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
5 0
NEC Nijmegen
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
5
0
NEC Nijmegen
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
تونته
1 1
اوترخت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
تونته
1
1
اوترخت
| De Grolsch Veste
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:15
فاینورد
3 0
زووله
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:15
فاینورد
3
0
زووله
| Stadion Feijenoord
هفته 14
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
GO Ahead Eagles
0 1
ویلم دوم
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:30
GO Ahead Eagles
0
1
ویلم دوم
| De Adelaarshorst
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ویتس
2 2
Excelsior
۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ویتس
2
2
Excelsior
| GelreDome
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
زووله
0 4
خرونینگن
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
زووله
0
4
خرونینگن
| MAC³PARK Stadion
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
3 1
دن هاگ
۶ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
3
1
دن هاگ
| Philips Stadion
۷ آذر ۱۳۹۵ 00:15
NEC Nijmegen
3 2
تونته
۷ آذر ۱۳۹۵ 00:15
NEC Nijmegen
3
2
تونته
| Goffertstadion
۷ آذر ۱۳۹۵ 16:00
اسپارتا روتردام
2 2
Roda
۷ آذر ۱۳۹۵ 16:00
اسپارتا روتردام
2
2
Roda
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
5 1
هراکلس
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
5
1
هراکلس
| AFAS Stadion
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هیرنوین
0 1
آژاکس
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هیرنوین
0
1
آژاکس
| Abe Lenstra Stadion
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:15
اوترخت
3 3
فاینورد
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:15
اوترخت
3
3
فاینورد
| Stadion Galgenwaard
هفته 15
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
هراکلس
2 0
NEC Nijmegen
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:30
هراکلس
2
0
NEC Nijmegen
| Polman Stadion
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
GO Ahead Eagles
1 3
هیرنوین
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 22:00
GO Ahead Eagles
1
3
هیرنوین
| De Adelaarshorst
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3 3
آلکمار
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
3
3
آلکمار
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Roda
0 0
آیندهوون
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 23:15
Roda
0
0
آیندهوون
| Parkstad Limburg Stadion
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 00:15
ویتس
3 1
زووله
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 00:15
ویتس
3
1
زووله
| GelreDome
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 16:00
دن هاگ
0 2
اوترخت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 16:00
دن هاگ
0
2
اوترخت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
فاینورد
6 1
اسپارتا روتردام
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
فاینورد
6
1
اسپارتا روتردام
| Stadion Feijenoord
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ویلم دوم
0 0
تونته
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ویلم دوم
0
0
تونته
| Koning Willem II Stadion
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
2 0
خرونینگن
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
2
0
خرونینگن
هفته 16
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
خرونینگن
2 0
Roda
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:30
خرونینگن
2
0
Roda
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:00
NEC Nijmegen
3 0
دن هاگ
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 22:00
NEC Nijmegen
3
0
دن هاگ
| Goffertstadion
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
هیرنوین
2 1
Excelsior
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
هیرنوین
2
1
Excelsior
| Abe Lenstra Stadion
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1 0
GO Ahead Eagles
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
1
0
GO Ahead Eagles
| Philips Stadion
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 00:15
زووله
0 0
ویلم دوم
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 00:15
زووله
0
0
ویلم دوم
| MAC³PARK Stadion
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 16:00
اسپارتا روتردام
0 1
ویتس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 16:00
اسپارتا روتردام
0
1
ویتس
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
0 4
فاینورد
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آلکمار
0
4
فاینورد
| AFAS Stadion
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوترخت
2 0
هراکلس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اوترخت
2
0
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:15
تونته
1 0
آژاکس
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:15
تونته
1
0
آژاکس
| De Grolsch Veste
هفته 17
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
ویلم دوم
2 1
هیرنوین
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:30
ویلم دوم
2
1
هیرنوین
| Koning Willem II Stadion
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Roda
0 0
اوترخت
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Roda
0
0
اوترخت
| Parkstad Limburg Stadion
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
3 1
ویتس
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
3
1
ویتس
| Stadion Feijenoord
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 00:15
تونته
1 2
آلکمار
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 00:15
تونته
1
2
آلکمار
| De Grolsch Veste
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 16:00
Excelsior
2 2
NEC Nijmegen
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 16:00
Excelsior
2
2
NEC Nijmegen
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دن هاگ
1 0
اسپارتا روتردام
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دن هاگ
1
0
اسپارتا روتردام
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خرونینگن
1 1
GO Ahead Eagles
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
خرونینگن
1
1
GO Ahead Eagles
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هراکلس
3 0
زووله
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هراکلس
3
0
زووله
| Polman Stadion
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
1 1
آیندهوون
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:15
آژاکس
1
1
آیندهوون
هفته 18
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:30
GO Ahead Eagles
1 3
آلکمار
۲۴ دی ۱۳۹۵ 23:30
GO Ahead Eagles
1
3
آلکمار
| De Adelaarshorst
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:00
هیرنوین
2 0
دن هاگ
۲۵ دی ۱۳۹۵ 22:00
هیرنوین
2
0
دن هاگ
| Abe Lenstra Stadion
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
1 4
خرونینگن
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
1
4
خرونینگن
| Polman Stadion
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
2 0
Excelsior
۲۵ دی ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
2
0
Excelsior
| Philips Stadion
۲۶ دی ۱۳۹۵ 00:15
اسپارتا روتردام
1 2
اوترخت
۲۶ دی ۱۳۹۵ 00:15
اسپارتا روتردام
1
2
اوترخت
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۶ دی ۱۳۹۵ 16:00
Roda
0 2
فاینورد
۲۶ دی ۱۳۹۵ 16:00
Roda
0
2
فاینورد
| Parkstad Limburg Stadion
۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
زووله
1 3
آژاکس
۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
زووله
1
3
آژاکس
| MAC³PARK Stadion
۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
3 1
تونته
۲۶ دی ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
3
1
تونته
| GelreDome
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:15
ویلم دوم
0 1
NEC Nijmegen
۲۶ دی ۱۳۹۵ 20:15
ویلم دوم
0
1
NEC Nijmegen
| Koning Willem II Stadion
هفته 19
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
تونته
1 0
هراکلس
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
تونته
1
0
هراکلس
| De Grolsch Veste
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
آلکمار
1 1
اسپارتا روتردام
۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
آلکمار
1
1
اسپارتا روتردام
| AFAS Stadion
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
دن هاگ
1 2
زووله
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
دن هاگ
1
2
زووله
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
1 0
ویلم دوم
۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
1
0
ویلم دوم
| Stadion Feijenoord
۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
خرونینگن
1 1
ویتس
۳ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
خرونینگن
1
1
ویتس
۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
اوترخت
0 1
آژاکس
۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
اوترخت
0
1
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Excelsior
1 1
GO Ahead Eagles
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Excelsior
1
1
GO Ahead Eagles
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
NEC Nijmegen
2 0
Roda
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
NEC Nijmegen
2
0
Roda
| Goffertstadion
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
آیندهوون
4 3
هیرنوین
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
آیندهوون
4
3
هیرنوین
| Philips Stadion
هفته 20
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ویلم دوم
3 2
اسپارتا روتردام
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
ویلم دوم
3
2
اسپارتا روتردام
| Koning Willem II Stadion
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
GO Ahead Eagles
0 1
اوترخت
۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
GO Ahead Eagles
0
1
اوترخت
| De Adelaarshorst
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
1 2
آیندهوون
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
1
2
آیندهوون
| Polman Stadion
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Roda
4 0
Excelsior
۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
Roda
4
0
Excelsior
| Parkstad Limburg Stadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
هیرنوین
0 0
خرونینگن
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
هیرنوین
0
0
خرونینگن
| Abe Lenstra Stadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
3 0
دن هاگ
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
3
0
دن هاگ
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
زووله
1 2
تونته
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
زووله
1
2
تونته
| MAC³PARK Stadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
2 1
آلکمار
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
2
1
آلکمار
| GelreDome
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
فاینورد
4 0
NEC Nijmegen
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
فاینورد
4
0
NEC Nijmegen
| Stadion Feijenoord
هفته 21
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
دن هاگ
0 2
ویتس
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
دن هاگ
0
2
ویتس
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
NEC Nijmegen
1 2
GO Ahead Eagles
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
NEC Nijmegen
1
2
GO Ahead Eagles
| Goffertstadion
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2 4
آیندهوون
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آلکمار
2
4
آیندهوون
| AFAS Stadion
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1 3
هراکلس
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
ویلم دوم
1
3
هراکلس
| Koning Willem II Stadion
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
خرونینگن
1 1
Excelsior
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
خرونینگن
1
1
Excelsior
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Roda
0 2
آژاکس
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Roda
0
2
آژاکس
| Parkstad Limburg Stadion
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اسپارتا روتردام
2 3
زووله
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اسپارتا روتردام
2
3
زووله
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
تونته
0 2
فاینورد
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
تونته
0
2
فاینورد
| De Grolsch Veste
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
اوترخت
1 0
هیرنوین
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
اوترخت
1
0
هیرنوین
| Stadion Galgenwaard
هفته 22
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
زووله
2 0
NEC Nijmegen
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
زووله
2
0
NEC Nijmegen
| MAC³PARK Stadion
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
هراکلس
2 2
Roda
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
هراکلس
2
2
Roda
| Polman Stadion
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
2 0
خرونینگن
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
فاینورد
2
0
خرونینگن
| Stadion Feijenoord
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
GO Ahead Eagles
3 1
دن هاگ
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
GO Ahead Eagles
3
1
دن هاگ
| De Adelaarshorst
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
ویتس
0 2
ویلم دوم
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 00:15
ویتس
0
2
ویلم دوم
| GelreDome
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Excelsior
1 1
تونته
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 16:00
Excelsior
1
1
تونته
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
2 0
اسپارتا روتردام
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آژاکس
2
0
اسپارتا روتردام
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هیرنوین
1 2
آلکمار
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هیرنوین
1
2
آلکمار
| Abe Lenstra Stadion
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
آیندهوون
3 0
اوترخت
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:15
آیندهوون
3
0
اوترخت
| Philips Stadion
هفته 23
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Roda
1 0
GO Ahead Eagles
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:30
Roda
1
0
GO Ahead Eagles
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
تونته
1 0
هیرنوین
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
تونته
1
0
هیرنوین
| De Grolsch Veste
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
4 0
Excelsior
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
هراکلس
4
0
Excelsior
| Polman Stadion
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
3 1
NEC Nijmegen
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 23:15
آیندهوون
3
1
NEC Nijmegen
| Philips Stadion
۱ اسفند ۱۳۹۵ 00:15
اوترخت
3 1
زووله
۱ اسفند ۱۳۹۵ 00:15
اوترخت
3
1
زووله
| Stadion Galgenwaard
۱ اسفند ۱۳۹۵ 16:00
ویلم دوم
1 1
آلکمار
۱ اسفند ۱۳۹۵ 16:00
ویلم دوم
1
1
آلکمار
| Koning Willem II Stadion
۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
اسپارتا روتردام
2 2
خرونینگن
۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
اسپارتا روتردام
2
2
خرونینگن
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
0 1
آژاکس
۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
ویتس
0
1
آژاکس
| GelreDome
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:15
دن هاگ
0 1
فاینورد
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:15
دن هاگ
0
1
فاینورد
هفته 24
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
دن هاگ
1 1
تونته
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:30
دن هاگ
1
1
تونته
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
خرونینگن
2 3
اوترخت
۷ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
خرونینگن
2
3
اوترخت
۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
0 2
ویلم دوم
۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
Excelsior
0
2
ویلم دوم
۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
0 1
اسپارتا روتردام
۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:15
NEC Nijmegen
0
1
اسپارتا روتردام
| Goffertstadion