اردیویسه هلند

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 50 0 0 50
2 51 1 0 53
3 49 3 0 55
4 41 2 2 55
5 44 1 2 56
6 44 1 2 56
7 50 1 1 57
8 42 1 3 59
9 56 0 1 61
10 50 4 1 63
11 51 1 2 63
12 55 0 2 65
13 56 2 1 65
14 57 2 1 66
15 57 2 1 66
16 67 2 0 71
17 64 2 1 73
18 67 1 1 74
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
دن هاگ
0 3
اوترخت
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
دن هاگ
0
3
اوترخت
| Cars Jeans Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
آیندهوون
3 2
آلکمار
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
آیندهوون
3
2
آلکمار
| Philips Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
ونلو
3 0
اسپارتا روتردام
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
ونلو
3
0
اسپارتا روتردام
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 1
آژاکس
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2
1
آژاکس
| Polman Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ویتس
4 1
NAC Breda
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ویتس
4
1
NAC Breda
| GelreDome
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
زووله
4 2
Roda
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
زووله
4
2
Roda
| MAC³PARK Stadion
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
فاینورد
2 1
تونته
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
فاینورد
2
1
تونته
| Stadion Feijenoord
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
ویلم دوم
1 2
Excelsior
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
ویلم دوم
1
2
Excelsior
| Koning Willem II Stadion
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
خرونینگن
3 3
هیرنوین
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
خرونینگن
3
3
هیرنوین
هفته 2
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Roda
1 3
ویتس
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Roda
1
3
ویتس
| Parkstad Limburg Stadion
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
تونته
1 2
ونلو
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
تونته
1
2
ونلو
| De Grolsch Veste
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
آلکمار
2 0
دن هاگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
آلکمار
2
0
دن هاگ
| AFAS Stadion
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هیرنوین
1 1
هراکلس
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هیرنوین
1
1
هراکلس
| Abe Lenstra Stadion
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
Excelsior
0 1
فاینورد
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
Excelsior
0
1
فاینورد
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
3 1
خرونینگن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
3
1
خرونینگن
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اوترخت
2 0
ویلم دوم
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اوترخت
2
0
ویلم دوم
| Stadion Galgenwaard
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
NAC Breda
1 4
آیندهوون
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
NAC Breda
1
4
آیندهوون
| Rat Verlegh Stadion
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
اسپارتا روتردام
1 1
زووله
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
اسپارتا روتردام
1
1
زووله
| Sparta-Stadion Het Kasteel
هفته 3
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
NAC Breda
2 2
اسپارتا روتردام
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
NAC Breda
2
2
اسپارتا روتردام
| Rat Verlegh Stadion
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ویتس
1 2
آلکمار
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ویتس
1
2
آلکمار
| GelreDome
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
دن هاگ
1 2
هیرنوین
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
دن هاگ
1
2
هیرنوین
| Cars Jeans Stadion
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
زووله
2 0
تونته
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
زووله
2
0
تونته
| MAC³PARK Stadion
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 2
Excelsior
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2
2
Excelsior
| Polman Stadion
۵ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
فاینورد
5 0
ویلم دوم
۵ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
فاینورد
5
0
ویلم دوم
| Stadion Feijenoord
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
ونلو
0 2
آژاکس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
ونلو
0
2
آژاکس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
خرونینگن
2 1
اوترخت
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
خرونینگن
2
1
اوترخت
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
آیندهوون
2 0
Roda
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
آیندهوون
2
0
Roda
| Philips Stadion
هفته 4
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
هراکلس
2 4
فاینورد
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
هراکلس
2
4
فاینورد
| Polman Stadion
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ویلم دوم
1 2
دن هاگ
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ویلم دوم
1
2
دن هاگ
| Koning Willem II Stadion
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آژاکس
3 0
زووله
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آژاکس
3
0
زووله
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0 3
ویتس
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0
3
ویتس
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
هیرنوین
2 0
آیندهوون
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
هیرنوین
2
0
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
آلکمار
2 1
NAC Breda
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
آلکمار
2
1
NAC Breda
| AFAS Stadion
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اسپارتا روتردام
1 0
تونته
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اسپارتا روتردام
1
0
تونته
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اوترخت
2 0
Roda
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اوترخت
2
0
Roda
| Stadion Galgenwaard
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
خرونینگن
1 1
ونلو
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
خرونینگن
1
1
ونلو
هفته 5
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اسپارتا روتردام
0 2
آلکمار
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اسپارتا روتردام
0
2
آلکمار
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
Excelsior
1 2
هیرنوین
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
Excelsior
1
2
هیرنوین
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
NAC Breda
2 1
خرونینگن
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
NAC Breda
2
1
خرونینگن
| Rat Verlegh Stadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Roda
1 3
ویلم دوم
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Roda
1
3
ویلم دوم
| Parkstad Limburg Stadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
زووله
2 1
هراکلس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
زووله
2
1
هراکلس
| MAC³PARK Stadion
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
دن هاگ
1 1
آژاکس
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
دن هاگ
1
1
آژاکس
| Cars Jeans Stadion
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
تونته
4 0
اوترخت
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
تونته
4
0
اوترخت
| De Grolsch Veste
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
آیندهوون
1 0
فاینورد
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
آیندهوون
1
0
فاینورد
| Philips Stadion
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
ویتس
1 1
ونلو
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
ویتس
1
1
ونلو
| GelreDome
هفته 6
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ویلم دوم
1 2
هیرنوین
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ویلم دوم
1
2
هیرنوین
| Koning Willem II Stadion
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
فاینورد
0 2
NAC Breda
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
فاینورد
0
2
NAC Breda
| Stadion Feijenoord
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
هراکلس
2 1
Roda
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
هراکلس
2
1
Roda
| Polman Stadion
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
دن هاگ
1 0
اسپارتا روتردام
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
دن هاگ
1
0
اسپارتا روتردام
| Cars Jeans Stadion
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:00
اوترخت
1 7
آیندهوون
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:00
اوترخت
1
7
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
1 2
ویتس
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
1
2
ویتس
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خرونینگن
1 0
تونته
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خرونینگن
1
0
تونته
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ونلو
1 1
زووله
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ونلو
1
1
زووله
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:15
آلکمار
0 2
Excelsior
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:15
آلکمار
0
2
Excelsior
| AFAS Stadion
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تونته
2 1
هراکلس
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
تونته
2
1
هراکلس
| De Grolsch Veste
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
NAC Breda
0 1
دن هاگ
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
NAC Breda
0
1
دن هاگ
| Rat Verlegh Stadion
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
زووله
3 2
خرونینگن
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
زووله
3
2
خرونینگن
| MAC³PARK Stadion
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آیندهوون
4 0
ویلم دوم
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آیندهوون
4
0
ویلم دوم
| Philips Stadion
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0 2
ونلو
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0
2
ونلو
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:00
آلکمار
0 4
فاینورد
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:00
آلکمار
0
4
فاینورد
| AFAS Stadion
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هیرنوین
0 4
آژاکس
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هیرنوین
0
4
آژاکس
| Abe Lenstra Stadion
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ویتس
1 1
اوترخت
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ویتس
1
1
اوترخت
| GelreDome
۹ مهر ۱۳۹۶ 19:15
اسپارتا روتردام
1 2
Roda
۹ مهر ۱۳۹۶ 19:15
اسپارتا روتردام
1
2
Roda
| Sparta-Stadion Het Kasteel
هفته 8
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
آژاکس
4 0
اسپارتا روتردام
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
آژاکس
4
0
اسپارتا روتردام
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Roda
1 0
NAC Breda
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Roda
1
0
NAC Breda
| Parkstad Limburg Stadion
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
فاینورد
0 0
زووله
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
فاینورد
0
0
زووله
| Stadion Feijenoord
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
اوترخت
3 1
هیرنوین
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
اوترخت
3
1
هیرنوین
| Stadion Galgenwaard
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 15:00
هراکلس
1 1
ویتس
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 15:00
هراکلس
1
1
ویتس
| Polman Stadion
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خرونینگن
1 1
آلکمار
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
خرونینگن
1
1
آلکمار
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ونلو
2 5
آیندهوون
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ونلو
2
5
آیندهوون
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ویلم دوم
3 1
تونته
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ویلم دوم
3
1
تونته
| Koning Willem II Stadion
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 19:15
دن هاگ
1 2
Excelsior
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 19:15
دن هاگ
1
2
Excelsior
| Cars Jeans Stadion
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
خرونینگن
0 1
ویلم دوم
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
خرونینگن
0
1
ویلم دوم
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
NAC Breda
0 2
زووله
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
NAC Breda
0
2
زووله
| Rat Verlegh Stadion
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Excelsior
1 1
اسپارتا روتردام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Excelsior
1
1
اسپارتا روتردام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
ونلو
0 2
دن هاگ
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
ونلو
0
2
دن هاگ
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:15
تونته
3 0
Roda
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:15
تونته
3
0
Roda
| De Grolsch Veste
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:00
آیندهوون
3 0
هراکلس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:00
آیندهوون
3
0
هراکلس
| Philips Stadion
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آلکمار
3 0
اوترخت
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آلکمار
3
0
اوترخت
| AFAS Stadion
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
فاینورد
1 4
آژاکس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
فاینورد
1
4
آژاکس
| Stadion Feijenoord
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:15
هیرنوین
0 4
ویتس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:15
هیرنوین
0
4
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
هفته 10
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تونته
1 3
Excelsior
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
تونته
1
3
Excelsior
| De Grolsch Veste
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
هراکلس
3 0
ونلو
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
هراکلس
3
0
ونلو
| Polman Stadion
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Roda
1 1
فاینورد
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Roda
1
1
فاینورد
| Parkstad Limburg Stadion
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
زووله
2 0
دن هاگ
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
زووله
2
0
دن هاگ
| MAC³PARK Stadion
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ویلم دوم
1 3
آژاکس
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ویلم دوم
1
3
آژاکس
| Koning Willem II Stadion
۷ آبان ۱۳۹۶ 16:00
ویتس
2 4
آیندهوون
۷ آبان ۱۳۹۶ 16:00
ویتس
2
4
آیندهوون
| GelreDome
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
2 1
خرونینگن
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
2
1
خرونینگن
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
2 2
NAC Breda
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
2
2
NAC Breda
| Stadion Galgenwaard
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:15
هیرنوین
1 2
آلکمار
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:15
هیرنوین
1
2
آلکمار
| Abe Lenstra Stadion
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اسپارتا روتردام
0 0
هیرنوین
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اسپارتا روتردام
0
0
هیرنوین
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:00
آلکمار
3 2
ویلم دوم
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:00
آلکمار
3
2
ویلم دوم
| AFAS Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1 0
Roda
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1
0
Roda
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 1
خرونینگن
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2
1
خرونینگن
| Polman Stadion
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ونلو
0 0
NAC Breda
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ونلو
0
0
NAC Breda
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 16:00
دن هاگ
2 2
فاینورد
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 16:00
دن هاگ
2
2
فاینورد
| Cars Jeans Stadion
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
1 2
اوترخت
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
1
2
اوترخت
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ویتس
0 0
زووله
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ویتس
0
0
زووله
| GelreDome
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:15
آیندهوون
4 3
تونته
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:15
آیندهوون
4
3
تونته
| Philips Stadion
هفته 12
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
فاینورد
1 1
ونلو
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
فاینورد
1
1
ونلو
| Stadion Feijenoord
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
تونته
0 4
هیرنوین
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
تونته
0
4
هیرنوین
| De Grolsch Veste
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
0 8
آژاکس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
0
8
آژاکس
| Rat Verlegh Stadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
2 2
اسپارتا روتردام
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
2
2
اسپارتا روتردام
| Koning Willem II Stadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 16:00
دن هاگ
4 1
هراکلس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 16:00
دن هاگ
4
1
هراکلس
| Cars Jeans Stadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
خرونینگن
4 2
ویتس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
خرونینگن
4
2
ویتس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
زووله
0 1
آیندهوون
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
زووله
0
1
آیندهوون
| MAC³PARK Stadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
3 1
Excelsior
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
3
1
Excelsior
| Stadion Galgenwaard
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 20:15
Roda
0 1
آلکمار
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 20:15
Roda
0
1
آلکمار
| Parkstad Limburg Stadion
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آلکمار
2 0
تونته
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آلکمار
2
0
تونته
| AFAS Stadion
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ونلو
3 3
ویلم دوم
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ونلو
3
3
ویلم دوم
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
خرونینگن
0 2
فاینورد
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
خرونینگن
0
2
فاینورد
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 1
NAC Breda
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2
1
NAC Breda
| Polman Stadion
۵ آذر ۱۳۹۶ 00:15
هیرنوین
1 2
زووله
۵ آذر ۱۳۹۶ 00:15
هیرنوین
1
2
زووله
| Abe Lenstra Stadion
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
آژاکس
5 1
Roda
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
آژاکس
5
1
Roda
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Excelsior
1 2
آیندهوون
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Excelsior
1
2
آیندهوون
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
1 3
اوترخت
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
1
3
اوترخت
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:15
ویتس
2 0
دن هاگ
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:15
ویتس
2
0
دن هاگ
| GelreDome
هفته 14
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زووله
1 1
اوترخت
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زووله
1
1
اوترخت
| MAC³PARK Stadion
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
دن هاگ
0 3
خرونینگن
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
دن هاگ
0
3
خرونینگن
| Cars Jeans Stadion
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
تونته
3 3
آژاکس
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
تونته
3
3
آژاکس
| De Grolsch Veste
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
1 0
ویتس
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
1
0
ویتس
| Stadion Feijenoord
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
3 1
هراکلس
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
3
1
هراکلس
| Koning Willem II Stadion
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 16:00
ونلو
0 2
آلکمار
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 16:00
ونلو
0
2
آلکمار
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آیندهوون
1 0
اسپارتا روتردام
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آیندهوون
1
0
اسپارتا روتردام
| Philips Stadion
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Roda
2 1
هیرنوین
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Roda
2
1
هیرنوین
| Parkstad Limburg Stadion
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:15
NAC Breda
3 1
Excelsior
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:15
NAC Breda
3
1
Excelsior
| Rat Verlegh Stadion
هفته 15
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویلم دوم
1 1
NAC Breda
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویلم دوم
1
1
NAC Breda
| Koning Willem II Stadion
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
2 2
ونلو
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
2
2
ونلو
| Abe Lenstra Stadion
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آلکمار
5 0
هراکلس
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آلکمار
5
0
هراکلس
| AFAS Stadion
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1 2
زووله
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1
2
زووله
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 00:15
تونته
2 3
دن هاگ
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 00:15
تونته
2
3
دن هاگ
| De Grolsch Veste
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Roda
2 2
خرونینگن
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Roda
2
2
خرونینگن
| Parkstad Limburg Stadion
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:15
آژاکس
3 0
آیندهوون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:15
آژاکس
3
0
آیندهوون
۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
اسپارتا روتردام
0 1
ویتس
۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
اسپارتا روتردام
0
1
ویتس
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اوترخت
1 1
فاینورد
۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اوترخت
1
1
فاینورد
| Stadion Galgenwaard
هفته 16
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
NAC Breda
1 2
تونته
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
NAC Breda
1
2
تونته
| Rat Verlegh Stadion
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
زووله
1 1
آلکمار
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
زووله
1
1
آلکمار
| MAC³PARK Stadion
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
خرونینگن
3 3
آیندهوون
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
خرونینگن
3
3
آیندهوون
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ویتس
2 2
ویلم دوم
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ویتس
2
2
ویلم دوم
| GelreDome
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
ونلو
0 1
اوترخت
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
ونلو
0
1
اوترخت
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دن هاگ
3 2
Roda
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دن هاگ
3
2
Roda
| Cars Jeans Stadion
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
1 1
هیرنوین
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
1
1
هیرنوین
| Stadion Feijenoord
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هراکلس
3 2
اسپارتا روتردام
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هراکلس
3
2
اسپارتا روتردام
| Polman Stadion
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 00:15
آژاکس
3 1
Excelsior
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 00:15
آژاکس
3
1
Excelsior
هفته 17
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
1 0
NAC Breda
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
1
0
NAC Breda
| Abe Lenstra Stadion
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ویلم دوم
2 3
زووله
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ویلم دوم
2
3
زووله
| Koning Willem II Stadion
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
3 0
دن هاگ
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
3
0
دن هاگ
| Philips Stadion
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Roda
0 1
ونلو
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Roda
0
1
ونلو
| Parkstad Limburg Stadion
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:15
تونته
1 1
ویتس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 00:15
تونته
1
1
ویتس
| De Grolsch Veste
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 16:00
اسپارتا روتردام
0 7
فاینورد
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 16:00
اسپارتا روتردام
0
7
فاینورد
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آلکمار
1 2
آژاکس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آلکمار
1
2
آژاکس
| AFAS Stadion
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
1 1
هراکلس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
1
1
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:15
Excelsior
2 0
خرونینگن
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:15
Excelsior
2
0
خرونینگن
هفته 18
۱ دی ۱۳۹۶ 23:30
دن هاگ
4 0
زووله
۱ دی ۱۳۹۶ 23:30
دن هاگ
4
0
زووله
| Cars Jeans Stadion
۲ دی ۱۳۹۶ 22:00
NAC Breda
3 1
اوترخت
۲ دی ۱۳۹۶ 22:00
NAC Breda
3
1
اوترخت
| Rat Verlegh Stadion
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
آلکمار
3 1
هیرنوین
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
آلکمار
3
1
هیرنوین
| AFAS Stadion
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
2 1
ویتس
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
2
1
ویتس
| Philips Stadion
۳ دی ۱۳۹۶ 00:15
Excelsior
0 0
تونته
۳ دی ۱۳۹۶ 00:15
Excelsior
0
0
تونته
۳ دی ۱۳۹۶ 16:00
خرونینگن
4 0
اسپارتا روتردام
۳ دی ۱۳۹۶ 16:00
خرونینگن
4
0
اسپارتا روتردام
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
3 1
ویلم دوم
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
3
1
ویلم دوم
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
ونلو
3 1
هراکلس
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
ونلو
3
1
هراکلس
۳ دی ۱۳۹۶ 20:15
فاینورد
5 1
Roda
۳ دی ۱۳۹۶ 20:15
فاینورد
5
1
Roda
| Stadion Feijenoord
هفته 19
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
اوترخت
1 1
آلکمار
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
اوترخت
1
1
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:00
Roda
1 1
تونته
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:00
Roda
1
1
تونته
| Parkstad Limburg Stadion
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
دن هاگ
1 1
ونلو
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
دن هاگ
1
1
ونلو
| Cars Jeans Stadion
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
زووله
1 0
NAC Breda
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
زووله
1
0
NAC Breda
| MAC³PARK Stadion
۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
ویتس
1 1
هیرنوین
۱ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
ویتس
1
1
هیرنوین
| GelreDome
۱ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
اسپارتا روتردام
2 3
Excelsior
۱ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
اسپارتا روتردام
2
3
Excelsior
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
2 0
فاینورد
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
2
0
فاینورد
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ویلم دوم
1 1
خرونینگن
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ویلم دوم
1
1
خرونینگن
| Koning Willem II Stadion
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
هراکلس
1 2
آیندهوون
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
هراکلس
1
2
آیندهوون
| Polman Stadion
هفته 20
۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
هیرنوین
2 1
اسپارتا روتردام
۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
هیرنوین
2
1
اسپارتا روتردام
| Abe Lenstra Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
خرونینگن
3 3
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
خرونینگن
3
3
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
زووله
1 2
ویتس
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
زووله
1
2
ویتس
| MAC³PARK Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
تونته
0 2
آیندهوون
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
تونته
0
2
آیندهوون
| De Grolsch Veste
۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
0 1
ونلو
۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
0
1
ونلو
| Rat Verlegh Stadion
۸ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
اوترخت
0 0
آژاکس
۸ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
اوترخت
0
0
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
فاینورد
3 1
دن هاگ
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
فاینورد
3
1
دن هاگ
| Stadion Feijenoord
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Roda
2 1
Excelsior
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Roda
2
1
Excelsior
| Parkstad Limburg Stadion
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
ویلم دوم
0 2
آلکمار
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
ویلم دوم
0
2
آلکمار
| Koning Willem II Stadion
هفته 21
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ویتس
2 0
خرونینگن
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ویتس
2
0
خرونینگن
| GelreDome
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
1 0
تونته
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
1
0
تونته
| Abe Lenstra Stadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
4 0
زووله
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
4
0
زووله
| Philips Stadion
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
هراکلس
1 1
دن هاگ
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
هراکلس
1
1
دن هاگ
| Polman Stadion
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
Excelsior
2 2
اوترخت
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
Excelsior
2
2
اوترخت
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آلکمار
2 2
Roda
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آلکمار
2
2
Roda
| AFAS Stadion
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
1 0
ویلم دوم
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
1
0
ویلم دوم
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ونلو
1 0
فاینورد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ونلو
1
0
فاینورد
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
آژاکس
3 1
NAC Breda
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
آژاکس
3
1
NAC Breda
هفته 22
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
زووله
3 2
هیرنوین
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
زووله
3
2
هیرنوین
| MAC³PARK Stadion
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
آیندهوون
1 0
Excelsior
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
آیندهوون
1
0
Excelsior
| Philips Stadion
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
تونته
0 4
آلکمار
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
تونته
0
4
آلکمار
| De Grolsch Veste
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
اوترخت
1 0
اسپارتا روتردام
۱۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
اوترخت
1
0
اسپارتا روتردام
| Stadion Galgenwaard
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
6 1
هراکلس
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
6
1
هراکلس
| Rat Verlegh Stadion
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
Roda
2 4
آژاکس
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
Roda
2
4
آژاکس
| Parkstad Limburg Stadion
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
3 0
ونلو
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
3
0
ونلو
| Koning Willem II Stadion
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
دن هاگ
1 0
ویتس
۱۹ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
دن هاگ
1
0
ویتس
| Cars Jeans Stadion
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
3 0
خرونینگن
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
3
0
خرونینگن
| Stadion Feijenoord
هفته 23
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
هراکلس
1 0
ویلم دوم
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
هراکلس
1
0
ویلم دوم
| Polman Stadion
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
اوترخت
2 1
زووله
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
اوترخت
2
1
زووله
| Stadion Galgenwaard
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
اسپارتا روتردام
1 2
آیندهوون
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
اسپارتا روتردام
1
2
آیندهوون
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
آلکمار
0 0
ونلو
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
آلکمار
0
0
ونلو
| AFAS Stadion
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
هیرنوین
1 1
Roda
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
هیرنوین
1
1
Roda
| Abe Lenstra Stadion
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
آژاکس
2 1
تونته
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
آژاکس
2
1
تونته
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Excelsior
0 0
NAC Breda
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Excelsior
0
0
NAC Breda
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ویتس
3 1
فاینورد
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ویتس
3
1
فاینورد
| GelreDome
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
خرونینگن
0 0
دن هاگ
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
خرونینگن
0
0
دن هاگ
هفته 24
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ونلو
1 1
خرونینگن
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ونلو
1
1
خرونینگن
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
ویتس
1 2
Excelsior
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
ویتس
1
2
Excelsior
| GelreDome
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
NAC Breda
1 3
آلکمار
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
NAC Breda
1
3
آلکمار
| Rat Verlegh Stadion
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
2 2
هیرنوین
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
2
2
هیرنوین
| Philips Stadion
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
دن هاگ