اردیویسه هلند

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Cars Jeans Stadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
دن هاگ
0 3
اوترخت
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ 21:30
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
0
3
اوترخت
| Cars Jeans Stadion
Philips Stadion ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
آیندهوون
3 2
آلکمار
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
Philips Stadion
آیندهوون
3
2
آلکمار
| Philips Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
VVV Venlo
3 0
اسپارتا روتردام
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
VVV Venlo
3
0
اسپارتا روتردام
Polman Stadion ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 1
آژاکس
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
Polman Stadion
هراکلس
2
1
آژاکس
| Polman Stadion
GelreDome ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
ویتس
4 1
NAC Breda
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
GelreDome
ویتس
4
1
NAC Breda
| GelreDome
MAC³PARK Stadion ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
زووله
4 2
Roda
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
MAC³PARK Stadion
زووله
4
2
Roda
| MAC³PARK Stadion
Stadion Feijenoord ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
فاینورد
2 1
Twente
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
2
1
Twente
| Stadion Feijenoord
Koning Willem II Stadion ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
ویلم دوم
1 2
Excelsior
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
2
Excelsior
| Koning Willem II Stadion
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
Groningen
3 3
هیرنوین
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
Groningen
3
3
هیرنوین
هفته 2
Parkstad Limburg Stadion ۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Roda
1 3
ویتس
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:30
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
3
ویتس
| Parkstad Limburg Stadion
De Grolsch Veste ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
Twente
1 2
VVV Venlo
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 21:00
De Grolsch Veste
Twente
1
2
VVV Venlo
| De Grolsch Veste
AFAS Stadion ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
آلکمار
2 0
دن هاگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
AFAS Stadion
آلکمار
2
0
دن هاگ
| AFAS Stadion
Abe Lenstra Stadion ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
هیرنوین
1 1
هراکلس
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 23:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
هراکلس
| Abe Lenstra Stadion
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
Excelsior
0 1
فاینورد
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 15:00
Excelsior
0
1
فاینورد
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
3 1
Groningen
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
3
1
Groningen
Stadion Galgenwaard ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
اوترخت
2 0
ویلم دوم
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
0
ویلم دوم
| Stadion Galgenwaard
Rat Verlegh Stadion ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
NAC Breda
1 4
آیندهوون
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
1
4
آیندهوون
| Rat Verlegh Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
اسپارتا روتردام
1 1
زووله
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
1
زووله
| Sparta-Stadion Het Kasteel
هفته 3
Rat Verlegh Stadion ۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
NAC Breda
2 2
اسپارتا روتردام
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
2
2
اسپارتا روتردام
| Rat Verlegh Stadion
GelreDome ۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ویتس
1 2
آلکمار
۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
GelreDome
ویتس
1
2
آلکمار
| GelreDome
Cars Jeans Stadion ۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
دن هاگ
1 2
هیرنوین
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
2
هیرنوین
| Cars Jeans Stadion
MAC³PARK Stadion ۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
زووله
2 0
Twente
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
MAC³PARK Stadion
زووله
2
0
Twente
| MAC³PARK Stadion
Polman Stadion ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 2
Excelsior
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Polman Stadion
هراکلس
2
2
Excelsior
| Polman Stadion
Stadion Feijenoord ۵ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
فاینورد
5 0
ویلم دوم
۵ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
5
0
ویلم دوم
| Stadion Feijenoord
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
VVV Venlo
0 2
آژاکس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
VVV Venlo
0
2
آژاکس
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
Groningen
2 1
اوترخت
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
Groningen
2
1
اوترخت
Philips Stadion ۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
آیندهوون
2 0
Roda
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
2
0
Roda
| Philips Stadion
هفته 4
Polman Stadion ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
هراکلس
2 4
فاینورد
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
Polman Stadion
هراکلس
2
4
فاینورد
| Polman Stadion
Koning Willem II Stadion ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
ویلم دوم
1 2
دن هاگ
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
2
دن هاگ
| Koning Willem II Stadion
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آژاکس
3 0
زووله
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
آژاکس
3
0
زووله
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0 3
ویتس
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0
3
ویتس
Abe Lenstra Stadion ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
هیرنوین
2 0
آیندهوون
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
0
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
AFAS Stadion ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
آلکمار
2 1
NAC Breda
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
AFAS Stadion
آلکمار
2
1
NAC Breda
| AFAS Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اسپارتا روتردام
1 0
Twente
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
0
Twente
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion Galgenwaard ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اوترخت
2 0
Roda
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
0
Roda
| Stadion Galgenwaard
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
Groningen
1 1
VVV Venlo
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
Groningen
1
1
VVV Venlo
هفته 5
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
اسپارتا روتردام
0 2
آلکمار
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:30
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
0
2
آلکمار
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
Excelsior
1 2
هیرنوین
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 21:00
Excelsior
1
2
هیرنوین
Rat Verlegh Stadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
NAC Breda
2 1
Groningen
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
2
1
Groningen
| Rat Verlegh Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Roda
1 3
ویلم دوم
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
3
ویلم دوم
| Parkstad Limburg Stadion
MAC³PARK Stadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
زووله
2 1
هراکلس
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
2
1
هراکلس
| MAC³PARK Stadion
Cars Jeans Stadion ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
دن هاگ
1 1
آژاکس
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
1
آژاکس
| Cars Jeans Stadion
De Grolsch Veste ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
Twente
4 0
اوترخت
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
De Grolsch Veste
Twente
4
0
اوترخت
| De Grolsch Veste
Philips Stadion ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
آیندهوون
1 0
فاینورد
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
0
فاینورد
| Philips Stadion
GelreDome ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
ویتس
1 1
VVV Venlo
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:15
GelreDome
ویتس
1
1
VVV Venlo
| GelreDome
هفته 6
Koning Willem II Stadion ۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
ویلم دوم
1 2
هیرنوین
۱ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
2
هیرنوین
| Koning Willem II Stadion
Stadion Feijenoord ۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
فاینورد
0 2
NAC Breda
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
0
2
NAC Breda
| Stadion Feijenoord
Polman Stadion ۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
هراکلس
2 1
Roda
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Polman Stadion
هراکلس
2
1
Roda
| Polman Stadion
Cars Jeans Stadion ۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
دن هاگ
1 0
اسپارتا روتردام
۱ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
0
اسپارتا روتردام
| Cars Jeans Stadion
Stadion Galgenwaard ۲ مهر ۱۳۹۶ 15:00
اوترخت
1 7
آیندهوون
۲ مهر ۱۳۹۶ 15:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
7
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
1 2
ویتس
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آژاکس
1
2
ویتس
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Groningen
1 0
Twente
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Groningen
1
0
Twente
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
VVV Venlo
1 1
زووله
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
VVV Venlo
1
1
زووله
AFAS Stadion ۲ مهر ۱۳۹۶ 19:15
آلکمار
0 2
Excelsior
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:15
AFAS Stadion
آلکمار
0
2
Excelsior
| AFAS Stadion
هفته 7
De Grolsch Veste ۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Twente
2 1
هراکلس
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
2
1
هراکلس
| De Grolsch Veste
Rat Verlegh Stadion ۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
NAC Breda
0 1
دن هاگ
۸ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
0
1
دن هاگ
| Rat Verlegh Stadion
MAC³PARK Stadion ۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
زووله
3 2
Groningen
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
MAC³PARK Stadion
زووله
3
2
Groningen
| MAC³PARK Stadion
Philips Stadion ۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آیندهوون
4 0
ویلم دوم
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Philips Stadion
آیندهوون
4
0
ویلم دوم
| Philips Stadion
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0 2
VVV Venlo
۸ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
0
2
VVV Venlo
AFAS Stadion ۹ مهر ۱۳۹۶ 15:00
آلکمار
0 4
فاینورد
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:00
AFAS Stadion
آلکمار
0
4
فاینورد
| AFAS Stadion
Abe Lenstra Stadion ۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هیرنوین
0 4
آژاکس
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
0
4
آژاکس
| Abe Lenstra Stadion
GelreDome ۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ویتس
1 1
اوترخت
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
GelreDome
ویتس
1
1
اوترخت
| GelreDome
Sparta-Stadion Het Kasteel ۹ مهر ۱۳۹۶ 19:15
اسپارتا روتردام
1 2
Roda
۹ مهر ۱۳۹۶ 19:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
2
Roda
| Sparta-Stadion Het Kasteel
هفته 8
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
آژاکس
4 0
اسپارتا روتردام
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
آژاکس
4
0
اسپارتا روتردام
Parkstad Limburg Stadion ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Roda
1 0
NAC Breda
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
0
NAC Breda
| Parkstad Limburg Stadion
Stadion Feijenoord ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
فاینورد
0 0
زووله
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
0
0
زووله
| Stadion Feijenoord
Stadion Galgenwaard ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
اوترخت
3 1
هیرنوین
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
1
هیرنوین
| Stadion Galgenwaard
Polman Stadion ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 15:00
هراکلس
1 1
ویتس
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 15:00
Polman Stadion
هراکلس
1
1
ویتس
| Polman Stadion
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Groningen
1 1
آلکمار
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Groningen
1
1
آلکمار
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
VVV Venlo
2 5
آیندهوون
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
VVV Venlo
2
5
آیندهوون
Koning Willem II Stadion ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ویلم دوم
3 1
Twente
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
3
1
Twente
| Koning Willem II Stadion
Cars Jeans Stadion ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 19:15
دن هاگ
1 2
Excelsior
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 19:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
2
Excelsior
| Cars Jeans Stadion
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Groningen
0 1
ویلم دوم
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:30
Groningen
0
1
ویلم دوم
Rat Verlegh Stadion ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
NAC Breda
0 2
زووله
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 21:00
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
0
2
زووله
| Rat Verlegh Stadion
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Excelsior
1 1
اسپارتا روتردام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Excelsior
1
1
اسپارتا روتردام
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
VVV Venlo
0 2
دن هاگ
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
VVV Venlo
0
2
دن هاگ
De Grolsch Veste ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:15
Twente
3 0
Roda
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 23:15
De Grolsch Veste
Twente
3
0
Roda
| De Grolsch Veste
Philips Stadion ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:00
آیندهوون
3 0
هراکلس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:00
Philips Stadion
آیندهوون
3
0
هراکلس
| Philips Stadion
AFAS Stadion ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آلکمار
3 0
اوترخت
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
AFAS Stadion
آلکمار
3
0
اوترخت
| AFAS Stadion
Stadion Feijenoord ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
فاینورد
1 4
آژاکس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
4
آژاکس
| Stadion Feijenoord
Abe Lenstra Stadion ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:15
هیرنوین
0 4
ویتس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
0
4
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
هفته 10
De Grolsch Veste ۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
Twente
1 3
Excelsior
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
1
3
Excelsior
| De Grolsch Veste
Polman Stadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
هراکلس
3 0
VVV Venlo
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Polman Stadion
هراکلس
3
0
VVV Venlo
| Polman Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Roda
1 1
فاینورد
۶ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
1
فاینورد
| Parkstad Limburg Stadion
MAC³PARK Stadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
زووله
2 0
دن هاگ
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
2
0
دن هاگ
| MAC³PARK Stadion
Koning Willem II Stadion ۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ویلم دوم
1 3
آژاکس
۶ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
3
آژاکس
| Koning Willem II Stadion
GelreDome ۷ آبان ۱۳۹۶ 16:00
ویتس
2 4
آیندهوون
۷ آبان ۱۳۹۶ 16:00
GelreDome
ویتس
2
4
آیندهوون
| GelreDome
Sparta-Stadion Het Kasteel ۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
2 1
Groningen
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
1
Groningen
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion Galgenwaard ۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
2 2
NAC Breda
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
2
NAC Breda
| Stadion Galgenwaard
Abe Lenstra Stadion ۷ آبان ۱۳۹۶ 20:15
هیرنوین
1 2
آلکمار
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
2
آلکمار
| Abe Lenstra Stadion
هفته 11
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
اسپارتا روتردام
0 0
هیرنوین
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:30
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
0
0
هیرنوین
| Sparta-Stadion Het Kasteel
AFAS Stadion ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:00
آلکمار
3 2
ویلم دوم
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 22:00
AFAS Stadion
آلکمار
3
2
ویلم دوم
| AFAS Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1 0
Roda
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1
0
Roda
Polman Stadion ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 1
Groningen
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Polman Stadion
هراکلس
2
1
Groningen
| Polman Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:15
VVV Venlo
0 0
NAC Breda
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:15
VVV Venlo
0
0
NAC Breda
Cars Jeans Stadion ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 16:00
دن هاگ
2 2
فاینورد
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 16:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
2
2
فاینورد
| Cars Jeans Stadion
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
1 2
اوترخت
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
1
2
اوترخت
GelreDome ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ویتس
0 0
زووله
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
GelreDome
ویتس
0
0
زووله
| GelreDome
Philips Stadion ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:15
آیندهوون
4 3
Twente
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:15
Philips Stadion
آیندهوون
4
3
Twente
| Philips Stadion
هفته 12
Stadion Feijenoord ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
فاینورد
1 1
VVV Venlo
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
1
VVV Venlo
| Stadion Feijenoord
De Grolsch Veste ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
Twente
0 4
هیرنوین
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 22:00
De Grolsch Veste
Twente
0
4
هیرنوین
| De Grolsch Veste
Rat Verlegh Stadion ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
0 8
آژاکس
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
0
8
آژاکس
| Rat Verlegh Stadion
Koning Willem II Stadion ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
2 2
اسپارتا روتردام
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
2
اسپارتا روتردام
| Koning Willem II Stadion
Cars Jeans Stadion ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 16:00
دن هاگ
4 1
هراکلس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 16:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
4
1
هراکلس
| Cars Jeans Stadion
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Groningen
4 2
ویتس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Groningen
4
2
ویتس
MAC³PARK Stadion ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
زووله
0 1
آیندهوون
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
MAC³PARK Stadion
زووله
0
1
آیندهوون
| MAC³PARK Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
3 1
Excelsior
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
1
Excelsior
| Stadion Galgenwaard
Parkstad Limburg Stadion ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 20:15
Roda
0 1
آلکمار
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 20:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
1
آلکمار
| Parkstad Limburg Stadion
هفته 13
AFAS Stadion ۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
آلکمار
2 0
Twente
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
AFAS Stadion
آلکمار
2
0
Twente
| AFAS Stadion
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:00
VVV Venlo
3 3
ویلم دوم
۴ آذر ۱۳۹۶ 22:00
VVV Venlo
3
3
ویلم دوم
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Groningen
0 2
فاینورد
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Groningen
0
2
فاینورد
Polman Stadion ۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
هراکلس
2 1
NAC Breda
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Polman Stadion
هراکلس
2
1
NAC Breda
| Polman Stadion
Abe Lenstra Stadion ۴ آذر ۱۳۹۶ 00:15
هیرنوین
1 2
زووله
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
2
زووله
| Abe Lenstra Stadion
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
آژاکس
5 1
Roda
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
آژاکس
5
1
Roda
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Excelsior
1 2
آیندهوون
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Excelsior
1
2
آیندهوون
Sparta-Stadion Het Kasteel ۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
1 3
اوترخت
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
3
اوترخت
| Sparta-Stadion Het Kasteel
GelreDome ۵ آذر ۱۳۹۶ 20:15
ویتس
2 0
دن هاگ
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:15
GelreDome
ویتس
2
0
دن هاگ
| GelreDome
هفته 14
MAC³PARK Stadion ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
زووله
1 1
اوترخت
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
MAC³PARK Stadion
زووله
1
1
اوترخت
| MAC³PARK Stadion
Cars Jeans Stadion ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
دن هاگ
0 3
Groningen
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
0
3
Groningen
| Cars Jeans Stadion
De Grolsch Veste ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Twente
3 3
آژاکس
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
De Grolsch Veste
Twente
3
3
آژاکس
| De Grolsch Veste
Stadion Feijenoord ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
1 0
ویتس
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
0
ویتس
| Stadion Feijenoord
Koning Willem II Stadion ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
ویلم دوم
3 1
هراکلس
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
3
1
هراکلس
| Koning Willem II Stadion
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 16:00
VVV Venlo
0 2
آلکمار
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 16:00
VVV Venlo
0
2
آلکمار
Philips Stadion ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آیندهوون
1 0
اسپارتا روتردام
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Philips Stadion
آیندهوون
1
0
اسپارتا روتردام
| Philips Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Roda
2 1
هیرنوین
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
2
1
هیرنوین
| Parkstad Limburg Stadion
Rat Verlegh Stadion ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:15
NAC Breda
3 1
Excelsior
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:15
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
3
1
Excelsior
| Rat Verlegh Stadion
هفته 15
Koning Willem II Stadion ۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
ویلم دوم
1 1
NAC Breda
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
1
NAC Breda
| Koning Willem II Stadion
Abe Lenstra Stadion ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
2 2
VVV Venlo
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
2
VVV Venlo
| Abe Lenstra Stadion
AFAS Stadion ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آلکمار
5 0
هراکلس
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
AFAS Stadion
آلکمار
5
0
هراکلس
| AFAS Stadion
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1 2
زووله
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Excelsior
1
2
زووله
De Grolsch Veste ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Twente
2 3
دن هاگ
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 00:15
De Grolsch Veste
Twente
2
3
دن هاگ
| De Grolsch Veste
Parkstad Limburg Stadion ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Roda
2 2
Groningen
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
2
2
Groningen
| Parkstad Limburg Stadion
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:15
آژاکس
3 0
آیندهوون
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:15
آژاکس
3
0
آیندهوون
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
اسپارتا روتردام
0 1
ویتس
۲۶ دی ۱۳۹۶ 23:30
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
0
1
ویتس
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion Galgenwaard ۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
اوترخت
1 1
فاینورد
۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
1
فاینورد
| Stadion Galgenwaard
هفته 16
Rat Verlegh Stadion ۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
NAC Breda
1 2
Twente
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
1
2
Twente
| Rat Verlegh Stadion
MAC³PARK Stadion ۲۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
زووله
1 1
آلکمار
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 00:15
MAC³PARK Stadion
زووله
1
1
آلکمار
| MAC³PARK Stadion
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Groningen
3 3
آیندهوون
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Groningen
3
3
آیندهوون
GelreDome ۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ویتس
2 2
ویلم دوم
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 22:00
GelreDome
ویتس
2
2
ویلم دوم
| GelreDome
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
VVV Venlo
0 1
اوترخت
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
VVV Venlo
0
1
اوترخت
Cars Jeans Stadion ۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
دن هاگ
3 2
Roda
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
3
2
Roda
| Cars Jeans Stadion
Stadion Feijenoord ۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
فاینورد
1 1
هیرنوین
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
1
هیرنوین
| Stadion Feijenoord
Polman Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هراکلس
3 2
اسپارتا روتردام
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Polman Stadion
هراکلس
3
2
اسپارتا روتردام
| Polman Stadion
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:15
آژاکس
3 1
Excelsior
۲۳ آذر ۱۳۹۶ 00:15
آژاکس
3
1
Excelsior
هفته 17
Abe Lenstra Stadion ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
1 0
NAC Breda
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
0
NAC Breda
| Abe Lenstra Stadion
Koning Willem II Stadion ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
ویلم دوم
2 3
زووله
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 22:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
3
زووله
| Koning Willem II Stadion
Philips Stadion ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
3 0
دن هاگ
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
3
0
دن هاگ
| Philips Stadion
Parkstad Limburg Stadion ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Roda
0 1
VVV Venlo
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Parkstad Limburg Stadion
Roda
0
1
VVV Venlo
| Parkstad Limburg Stadion
De Grolsch Veste ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:15
Twente
1 1
ویتس
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 00:15
De Grolsch Veste
Twente
1
1
ویتس
| De Grolsch Veste
Sparta-Stadion Het Kasteel ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 16:00
اسپارتا روتردام
0 7
فاینورد
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
0
7
فاینورد
| Sparta-Stadion Het Kasteel
AFAS Stadion ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آلکمار
1 2
آژاکس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
AFAS Stadion
آلکمار
1
2
آژاکس
| AFAS Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اوترخت
1 1
هراکلس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
1
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:15
Excelsior
2 0
Groningen
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:15
Excelsior
2
0
Groningen
هفته 18
Cars Jeans Stadion ۱ دی ۱۳۹۶ 23:30
دن هاگ
4 0
زووله
۱ دی ۱۳۹۶ 23:30
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
4
0
زووله
| Cars Jeans Stadion
Rat Verlegh Stadion ۲ دی ۱۳۹۶ 22:00
NAC Breda
3 1
اوترخت
۲ دی ۱۳۹۶ 22:00
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
3
1
اوترخت
| Rat Verlegh Stadion
AFAS Stadion ۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
آلکمار
3 1
هیرنوین
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
AFAS Stadion
آلکمار
3
1
هیرنوین
| AFAS Stadion
Philips Stadion ۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
2 1
ویتس
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
2
1
ویتس
| Philips Stadion
۲ دی ۱۳۹۶ 00:15
Excelsior
0 0
Twente
۲ دی ۱۳۹۶ 00:15
Excelsior
0
0
Twente
۳ دی ۱۳۹۶ 16:00
Groningen
4 0
اسپارتا روتردام
۳ دی ۱۳۹۶ 16:00
Groningen
4
0
اسپارتا روتردام
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
3 1
ویلم دوم
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
3
1
ویلم دوم
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
VVV Venlo
3 1
هراکلس
۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
VVV Venlo
3
1
هراکلس
Stadion Feijenoord ۳ دی ۱۳۹۶ 20:15
فاینورد
5 1
Roda
۳ دی ۱۳۹۶ 20:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
5
1
Roda
| Stadion Feijenoord
هفته 19
Stadion Galgenwaard ۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
اوترخت
1 1
آلکمار
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:30
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
1
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
Parkstad Limburg Stadion ۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:00
Roda
1 1
Twente
۳۰ دی ۱۳۹۶ 22:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
1
1
Twente
| Parkstad Limburg Stadion
Cars Jeans Stadion ۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
دن هاگ
1 1
VVV Venlo
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
1
VVV Venlo
| Cars Jeans Stadion
MAC³PARK Stadion ۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
زووله
1 0
NAC Breda
۳۰ دی ۱۳۹۶ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
1
0
NAC Breda
| MAC³PARK Stadion
GelreDome ۳۰ دی ۱۳۹۶ 00:15
ویتس
1 1
هیرنوین
۳۰ دی ۱۳۹۶ 00:15
GelreDome
ویتس
1
1
هیرنوین
| GelreDome
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
اسپارتا روتردام
2 3
Excelsior
۱ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
2
3
Excelsior
| Sparta-Stadion Het Kasteel
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
2 0
فاینورد
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آژاکس
2
0
فاینورد
Koning Willem II Stadion ۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ویلم دوم
1 1
Groningen
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
1
Groningen
| Koning Willem II Stadion
Polman Stadion ۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
هراکلس
1 2
آیندهوون
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
Polman Stadion
هراکلس
1
2
آیندهوون
| Polman Stadion
هفته 20
Abe Lenstra Stadion ۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
هیرنوین
2 1
اسپارتا روتردام
۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
1
اسپارتا روتردام
| Abe Lenstra Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
Groningen
3 3
هراکلس
۷ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
Groningen
3
3
هراکلس
MAC³PARK Stadion ۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
زووله
1 2
ویتس
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
1
2
ویتس
| MAC³PARK Stadion
De Grolsch Veste ۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
Twente
0 2
آیندهوون
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
De Grolsch Veste
Twente
0
2
آیندهوون
| De Grolsch Veste
Rat Verlegh Stadion ۷ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
NAC Breda
0 1
VVV Venlo
۷ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
Rat Verlegh Stadion
NAC Breda
0
1
VVV Venlo
| Rat Verlegh Stadion
Stadion Galgenwaard ۸ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
اوترخت
0 0
آژاکس
۸ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
0
0
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
Stadion Feijenoord ۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
فاینورد
3 1
دن هاگ
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
1
دن هاگ
| Stadion Feijenoord
Parkstad Limburg Stadion ۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Roda
2 1
Excelsior
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Parkstad Limburg Stadion
Roda
2
1
Excelsior
| Parkstad Limburg Stadion
Koning Willem II Stadion ۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
ویلم دوم
0 2
آلکمار
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
2
آلکمار
| Koning Willem II Stadion
هفته 21
GelreDome ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
ویتس
2 0
Groningen
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:30
GelreDome
ویتس
2
0
Groningen
| GelreDome
Abe Lenstra Stadion ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
هیرنوین
1 0
Twente
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 22:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
0
Twente
| Abe Lenstra Stadion
Philips Stadion ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آیندهوون
4 0
زووله
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
4
0
زووله
| Philips Stadion
Polman Stadion ۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
هراکلس
1 1
دن هاگ
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 00:15
Polman Stadion
هراکلس
1
1
دن هاگ
| Polman Stadion
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
Excelsior
2 2
اوترخت
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 16:00
Excelsior
2
2
اوترخت
AFAS Stadion ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آلکمار
2 2
Roda
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
AFAS Stadion
آلکمار
2
2
Roda
| AFAS Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
اسپارتا روتردام
1 0
ویلم دوم
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
0