اردیویسه هلند

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 34 1 1 41
2 45 0 0 45
3 51 0 0 51
4 47 3 1 58
5 46 0 3 61
6 56 0 1 61
7 34 4 4 62
8 43 0 4 63
9 46 1 3 63
10 58 2 1 67
11 63 0 1 68
12 60 2 1 69
13 53 2 3 72
14 52 0 4 72
15 53 2 4 77
16 68 1 3 85
17 60 2 5 89
18 63 5 5 98
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
زووله
2 3
هیرنوین
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
زووله
2
3
هیرنوین
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
آژاکس
1 1
هراکلس
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
آژاکس
1
1
هراکلس
| Johan Cruijff Arena
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
ویلم دوم
0 1
ونلو
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
ویلم دوم
0
1
ونلو
| Koning Willem II Stadion
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
1 1
فورتونا سیتارد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
1
1
فورتونا سیتارد
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
آیندهوون
4 0
اوترخت
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
آیندهوون
4
0
اوترخت
| Philips Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 14:45
دن هاگ
1 2
امن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 14:45
دن هاگ
1
2
امن
| Cars Jeans Stadion
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
De Graafschap
2 0
فاینورد
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
De Graafschap
2
0
فاینورد
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
ویتس
5 1
خرونینگن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
ویتس
5
1
خرونینگن
| GelreDome
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:15
آلکمار
5 0
NAC Breda
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 19:15
آلکمار
5
0
NAC Breda
| AFAS Stadion
هفته 2
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
خرونینگن
0 1
ویلم دوم
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ 22:30
خرونینگن
0
1
ویلم دوم
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
NAC Breda
3 0
De Graafschap
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
NAC Breda
3
0
De Graafschap
| Rat Verlegh Stadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
ونلو
0 1
آژاکس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
ونلو
0
1
آژاکس
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
1 2
آیندهوون
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
1
2
آیندهوون
| Fortuna Sittard Stadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
هراکلس
4 2
دن هاگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۷ 23:15
هراکلس
4
2
دن هاگ
| Polman Stadion
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 14:45
اوترخت
2 0
زووله
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 14:45
اوترخت
2
0
زووله
| Stadion Galgenwaard
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
امن
1 4
آلکمار
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
امن
1
4
آلکمار
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
فاینورد
3 0
Excelsior
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 17:00
فاینورد
3
0
Excelsior
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:15
هیرنوین
1 1
ویتس
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ 19:15
هیرنوین
1
1
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
دن هاگ
3 1
فورتونا سیتارد
۲ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
دن هاگ
3
1
فورتونا سیتارد
| Cars Jeans Stadion
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
آژاکس
5 0
امن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
آژاکس
5
0
امن
| Johan Cruijff Arena
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
De Graafschap
0 1
خرونینگن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
De Graafschap
0
1
خرونینگن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
NAC Breda
0 2
Excelsior
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
NAC Breda
0
2
Excelsior
| Rat Verlegh Stadion
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
زووله
1 2
آیندهوون
۳ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
زووله
1
2
آیندهوون
۴ شهریور ۱۳۹۷ 14:45
ویلم دوم
5 0
هراکلس
۴ شهریور ۱۳۹۷ 14:45
ویلم دوم
5
0
هراکلس
| Koning Willem II Stadion
۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
هیرنوین
3 5
فاینورد
۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
هیرنوین
3
5
فاینورد
| Abe Lenstra Stadion
۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
اوترخت
1 1
ونلو
۴ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
اوترخت
1
1
ونلو
| Stadion Galgenwaard
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:15
آلکمار
0 0
ویتس
۴ شهریور ۱۳۹۷ 19:15
آلکمار
0
0
ویتس
| AFAS Stadion
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
امن
1 1
De Graafschap
۹ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
امن
1
1
De Graafschap
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
ونلو
1 1
هیرنوین
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
ونلو
1
1
هیرنوین
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
Excelsior
2 4
دن هاگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
Excelsior
2
4
دن هاگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
آیندهوون
6 1
ویلم دوم
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
آیندهوون
6
1
ویلم دوم
| Philips Stadion
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
1 1
اوترخت
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
1
1
اوترخت
| Fortuna Sittard Stadion
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 14:45
خرونینگن
0 1
زووله
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 14:45
خرونینگن
0
1
زووله
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
هراکلس
3 2
آلکمار
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
هراکلس
3
2
آلکمار
| Polman Stadion
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
ویتس
0 4
آژاکس
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
ویتس
0
4
آژاکس
| GelreDome
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:15
فاینورد
4 2
NAC Breda
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 19:15
فاینورد
4
2
NAC Breda
هفته 5
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دن هاگ
0 7
آیندهوون
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دن هاگ
0
7
آیندهوون
| Cars Jeans Stadion
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
De Graafschap
1 2
ونلو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
De Graafschap
1
2
ونلو
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
آژاکس
3 0
خرونینگن
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
آژاکس
3
0
خرونینگن
| Johan Cruijff Arena
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویلم دوم
2 2
Excelsior
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویلم دوم
2
2
Excelsior
| Koning Willem II Stadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 14:45
آلکمار
1 1
فاینورد
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 14:45
آلکمار
1
1
فاینورد
| AFAS Stadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
هیرنوین
3 5
هراکلس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
هیرنوین
3
5
هراکلس
| Abe Lenstra Stadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
NAC Breda
2 3
فورتونا سیتارد
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
NAC Breda
2
3
فورتونا سیتارد
| Rat Verlegh Stadion
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
اوترخت
1 2
امن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 17:00
اوترخت
1
2
امن
| Stadion Galgenwaard
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 19:15
زووله
0 2
ویتس
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 19:15
زووله
0
2
ویتس
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
هراکلس
4 0
De Graafschap
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 22:30
هراکلس
4
0
De Graafschap
| Polman Stadion
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
فورتونا سیتارد
4 4
ویلم دوم
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
فورتونا سیتارد
4
4
ویلم دوم
| Fortuna Sittard Stadion
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
Excelsior
3 3
هیرنوین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
Excelsior
3
3
هیرنوین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
ونلو
3 0
NAC Breda
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 22:15
ونلو
3
0
NAC Breda
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویتس
1 1
دن هاگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 23:15
ویتس
1
1
دن هاگ
| GelreDome
۱ مهر ۱۳۹۷ 14:45
فاینورد
1 0
اوترخت
۱ مهر ۱۳۹۷ 14:45
فاینورد
1
0
اوترخت
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:00
امن
0 1
زووله
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:00
امن
0
1
زووله
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:00
خرونینگن
1 3
آلکمار
۱ مهر ۱۳۹۷ 17:00
خرونینگن
1
3
آلکمار
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:15
آیندهوون
3 0
آژاکس
۱ مهر ۱۳۹۷ 19:15
آیندهوون
3
0
آژاکس
| Philips Stadion
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
هیرنوین
1 1
دن هاگ
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
هیرنوین
1
1
دن هاگ
| Abe Lenstra Stadion
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
NAC Breda
0 2
آیندهوون
۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
NAC Breda
0
2
آیندهوون
| Rat Verlegh Stadion
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
1 0
ونلو
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
1
0
ونلو
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
0 2
آژاکس
۷ مهر ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
0
2
آژاکس
| Fortuna Sittard Stadion
۸ مهر ۱۳۹۷ 14:45
هراکلس
2 1
امن
۸ مهر ۱۳۹۷ 14:45
هراکلس
2
1
امن
| Polman Stadion
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
آلکمار
2 2
زووله
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
آلکمار
2
2
زووله
| AFAS Stadion
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
De Graafschap
2 1
ویلم دوم
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
De Graafschap
2
1
ویلم دوم
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
خرونینگن
1 1
اوترخت
۸ مهر ۱۳۹۷ 17:00
خرونینگن
1
1
اوترخت
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:15
فاینورد
2 1
ویتس
۸ مهر ۱۳۹۷ 19:15
فاینورد
2
1
ویتس
هفته 8
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اوترخت
2 1
NAC Breda
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 22:30
اوترخت
2
1
NAC Breda
| Stadion Galgenwaard
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دن هاگ
1 0
خرونینگن
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دن هاگ
1
0
خرونینگن
| Cars Jeans Stadion
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:15
زووله
2 0
Excelsior
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:15
زووله
2
0
Excelsior
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:15
آیندهوون
4 0
ونلو
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 22:15
آیندهوون
4
0
ونلو
| Philips Stadion
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 23:15
De Graafschap
0 5
هیرنوین
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 23:15
De Graafschap
0
5
هیرنوین
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:45
امن
3 3
فورتونا سیتارد
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 14:45
امن
3
3
فورتونا سیتارد
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
ویتس
4 0
هراکلس
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
ویتس
4
0
هراکلس
| GelreDome
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
ویلم دوم
1 1
فاینورد
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 17:00
ویلم دوم
1
1
فاینورد
| Koning Willem II Stadion
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 19:15
آژاکس
5 0
آلکمار
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 19:15
آژاکس
5
0
آلکمار
| Johan Cruijff Arena
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Excelsior
2 0
ویتس
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Excelsior
2
0
ویتس
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آیندهوون
6 0
امن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آیندهوون
6
0
امن
| Philips Stadion
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 23:15
هیرنوین
0 4
آژاکس
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 23:15
هیرنوین
0
4
آژاکس
| Abe Lenstra Stadion
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 23:15
اوترخت
2 1
آلکمار
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 23:15
اوترخت
2
1
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 14:45
NAC Breda
2 2
ویلم دوم
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 14:45
NAC Breda
2
2
ویلم دوم
| Rat Verlegh Stadion
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
فاینورد
3 0
زووله
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
فاینورد
3
0
زووله
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
هراکلس
4 1
خرونینگن
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
هراکلس
4
1
خرونینگن
| Polman Stadion
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
ونلو
2 0
دن هاگ
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 17:00
ونلو
2
0
دن هاگ
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 19:15
فورتونا سیتارد
3 1
De Graafschap
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 19:15
فورتونا سیتارد
3
1
De Graafschap
| Fortuna Sittard Stadion
هفته 10
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
امن
1 1
ونلو
۴ آبان ۱۳۹۷ 22:30
امن
1
1
ونلو
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دن هاگ
1 1
NAC Breda
۵ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دن هاگ
1
1
NAC Breda
| Cars Jeans Stadion
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:15
De Graafschap
4 1
Excelsior
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:15
De Graafschap
4
1
Excelsior
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:15
خرونینگن
1 2
آیندهوون
۵ آبان ۱۳۹۷ 22:15
خرونینگن
1
2
آیندهوون
| Hitachi Capital Mobility Stadium
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:15
زووله
1 1
هراکلس
۵ آبان ۱۳۹۷ 23:15
زووله
1
1
هراکلس
۶ آبان ۱۳۹۷ 15:45
ویتس
2 1
فورتونا سیتارد
۶ آبان ۱۳۹۷ 15:45
ویتس
2
1
فورتونا سیتارد
| GelreDome
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:00
آژاکس
3 0
فاینورد
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:00
آژاکس
3
0
فاینورد
| Johan Cruijff Arena
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:00
ویلم دوم
0 1
اوترخت
۶ آبان ۱۳۹۷ 18:00
ویلم دوم
0
1
اوترخت
| Koning Willem II Stadion
۶ آبان ۱۳۹۷ 20:15
آلکمار
2 3
هیرنوین
۶ آبان ۱۳۹۷ 20:15
آلکمار
2
3
هیرنوین
| AFAS Stadion
هفته 11
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Excelsior
2 4
خرونینگن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 23:30
Excelsior
2
4
خرونینگن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:00
NAC Breda
2 1
هراکلس
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:00
NAC Breda
2
1
هراکلس
| Rat Verlegh Stadion
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:00
آیندهوون
1 0
ویتس
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 22:00
آیندهوون
1
0
ویتس
| Philips Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:15
آژاکس
2 0
ویلم دوم
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:15
آژاکس
2
0
ویلم دوم
| Johan Cruijff Arena
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:15
آلکمار
1 0
De Graafschap
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 00:15
آلکمار
1
0
De Graafschap
| AFAS Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 15:45
هیرنوین
1 1
امن
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 15:45
هیرنوین
1
1
امن
| Abe Lenstra Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
فورتونا سیتارد
3 0
زووله
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
فورتونا سیتارد
3
0
زووله
| Fortuna Sittard Stadion
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
اوترخت
3 0
دن هاگ
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 18:00
اوترخت
3
0
دن هاگ
| Stadion Galgenwaard
۱۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
فاینورد
4 1
ونلو
۱۵ آذر ۱۳۹۷ 23:30
فاینورد
4
1
ونلو
هفته 12
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
زووله
2 3
ویلم دوم
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 23:30
زووله
2
3
ویلم دوم
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:00
امن
2 0
NAC Breda
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 22:00
امن
2
0
NAC Breda
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:15
De Graafschap
1 4
آیندهوون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:15
De Graafschap
1
4
آیندهوون
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:15
ویتس
2 1
اوترخت
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 23:15
ویتس
2
1
اوترخت
| GelreDome
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 00:15
ونلو
3 2
فورتونا سیتارد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 00:15
ونلو
3
2
فورتونا سیتارد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:45
خرونینگن
2 0
هیرنوین
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 15:45
خرونینگن
2
0
هیرنوین
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
دن هاگ
0 1
آلکمار
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
دن هاگ
0
1
آلکمار
| Cars Jeans Stadion
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
Excelsior
1 7
آژاکس
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 18:00
Excelsior
1
7
آژاکس
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 20:15
هراکلس
0 2
فاینورد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 20:15
هراکلس
0
2
فاینورد
| Polman Stadion
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
زووله
2 3
دن هاگ
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
زووله
2
3
دن هاگ
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
NAC Breda
0 3
آژاکس
۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
NAC Breda
0
3
آژاکس
| Rat Verlegh Stadion
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:15
آیندهوون
3 0
هیرنوین
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:15
آیندهوون
3
0
هیرنوین
| Philips Stadion
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:15
فورتونا سیتارد
3 0
هراکلس
۴ آذر ۱۳۹۷ 00:15
فورتونا سیتارد
3
0
هراکلس
| Fortuna Sittard Stadion
۴ آذر ۱۳۹۷ 15:45
امن
1 2
Excelsior
۴ آذر ۱۳۹۷ 15:45
امن
1
2
Excelsior
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
فاینورد
1 0
خرونینگن
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
فاینورد
1
0
خرونینگن
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
اوترخت
5 0
De Graafschap
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
اوترخت
5
0
De Graafschap
| Stadion Galgenwaard
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
ویلم دوم
1 3
ویتس
۴ آذر ۱۳۹۷ 18:00
ویلم دوم
1
3
ویتس
| Koning Willem II Stadion
۴ آذر ۱۳۹۷ 20:15
ونلو
2 2
آلکمار
۴ آذر ۱۳۹۷ 20:15
ونلو
2
2
آلکمار
هفته 14
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Excelsior
3 3
اوترخت
۹ آذر ۱۳۹۷ 23:30
Excelsior
3
3
اوترخت
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویتس
1 1
امن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویتس
1
1
امن
| GelreDome
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:15
آلکمار
0 2
ویلم دوم
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:15
آلکمار
0
2
ویلم دوم
| AFAS Stadion
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:15
De Graafschap
0 2
زووله
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 23:15
De Graafschap
0
2
زووله
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 00:15
هیرنوین
3 1
فورتونا سیتارد
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 00:15
هیرنوین
3
1
فورتونا سیتارد
| Abe Lenstra Stadion
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:45
آژاکس
5 1
دن هاگ
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 15:45
آژاکس
5
1
دن هاگ
| Johan Cruijff Arena
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:00
فاینورد
2 1
آیندهوون
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:00
فاینورد
2
1
آیندهوون
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:00
هراکلس
4 1
ونلو
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 18:00
هراکلس
4
1
ونلو
| Polman Stadion
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 20:15
خرونینگن
5 2
NAC Breda
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 20:15
خرونینگن
5
2
NAC Breda
هفته 15
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
فورتونا سیتارد
0 3
آلکمار
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
فورتونا سیتارد
0
3
آلکمار
| Fortuna Sittard Stadion
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:15
آیندهوون
6 0
Excelsior
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 00:15
آیندهوون
6
0
Excelsior
| Philips Stadion
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویلم دوم
1 5
هیرنوین
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ویلم دوم
1
5
هیرنوین
| Koning Willem II Stadion
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:15
زووله
1 4
آژاکس
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 23:15
زووله
1
4
آژاکس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 00:15
دن هاگ
0 0
De Graafschap
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 00:15
دن هاگ
0
0
De Graafschap
| Cars Jeans Stadion
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 15:45
اوترخت
3 1
هراکلس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 15:45
اوترخت
3
1
هراکلس
| Stadion Galgenwaard
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:00
امن
1 4
فاینورد
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:00
امن
1
4
فاینورد
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:00
ونلو
0 0
خرونینگن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 18:00
ونلو
0
0
خرونینگن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 20:15
NAC Breda
2 1
ویتس
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 20:15
NAC Breda
2
1
ویتس
| Rat Verlegh Stadion
هفته 16
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ویلم دوم
0 3
دن هاگ
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ویلم دوم
0
3
دن هاگ
| Koning Willem II Stadion
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:00
زووله
0 0
NAC Breda
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 22:00
زووله
0
0
NAC Breda
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
آلکمار
2 1
Excelsior
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
آلکمار
2
1
Excelsior
| AFAS Stadion
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
هراکلس
0 4
آیندهوون
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 23:15
هراکلس
0
4
آیندهوون
| Polman Stadion
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 00:15
ویتس
2 1
ونلو
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 00:15
ویتس
2
1
ونلو
| GelreDome
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 15:45
هیرنوین
2 3
اوترخت
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 15:45
هیرنوین
2
3
اوترخت
| Abe Lenstra Stadion
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:00
آژاکس
8 0
De Graafschap
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:00
آژاکس
8
0
De Graafschap
| Johan Cruijff Arena
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
1 2
امن
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
1
2
امن
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:15
فاینورد
0 2
فورتونا سیتارد
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 20:15
فاینورد
0
2
فورتونا سیتارد
هفته 17
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ونلو
2 0
زووله
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 23:30
ونلو
2
0
زووله
۱ دی ۱۳۹۷ 22:00
فورتونا سیتارد
0 0
خرونینگن
۱ دی ۱۳۹۷ 22:00
فورتونا سیتارد
0
0
خرونینگن
| Fortuna Sittard Stadion
۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
NAC Breda
4 2
هیرنوین
۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
NAC Breda
4
2
هیرنوین
| Rat Verlegh Stadion
۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
آیندهوون
3 1
آلکمار
۱ دی ۱۳۹۷ 23:15
آیندهوون
3
1
آلکمار
| Philips Stadion
۲ دی ۱۳۹۷ 00:15
Excelsior
0 3
هراکلس
۲ دی ۱۳۹۷ 00:15
Excelsior
0
3
هراکلس
۲ دی ۱۳۹۷ 15:45
اوترخت
1 3
آژاکس
۲ دی ۱۳۹۷ 15:45
اوترخت
1
3
آژاکس
| Stadion Galgenwaard
۲ دی ۱۳۹۷ 18:00
دن هاگ
2 2
فاینورد
۲ دی ۱۳۹۷ 18:00
دن هاگ
2
2
فاینورد
| Cars Jeans Stadion
۲ دی ۱۳۹۷ 18:00
De Graafschap
2 2
ویتس
۲ دی ۱۳۹۷ 18:00
De Graafschap
2
2
ویتس
۲ دی ۱۳۹۷ 20:15
امن
0 2
ویلم دوم
۲ دی ۱۳۹۷ 20:15
امن
0
2
ویلم دوم
هفته 18
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:30
ویتس
3 2
Excelsior
۲۸ دی ۱۳۹۷ 23:30
ویتس
3
2
Excelsior
| GelreDome
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:00
آلکمار
3 0
اوترخت
۲۹ دی ۱۳۹۷ 22:00
آلکمار
3
0
اوترخت
| AFAS Stadion
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:15
دن هاگ
2 4
ونلو
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:15
دن هاگ
2
4
ونلو
| Cars Jeans Stadion
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:15
زووله
3 1
فاینورد
۲۹ دی ۱۳۹۷ 23:15
زووله
3
1
فاینورد
۳۰ دی ۱۳۹۷ 00:15
خرونینگن
3 0
هراکلس
۳۰ دی ۱۳۹۷ 00:15
خرونینگن
3
0
هراکلس
۳۰ دی ۱۳۹۷ 15:45
ویلم دوم
2 0
NAC Breda
۳۰ دی ۱۳۹۷ 15:45
ویلم دوم
2
0
NAC Breda
| Koning Willem II Stadion
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:00
De Graafschap
5 1
فورتونا سیتارد
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:00
De Graafschap
5
1
فورتونا سیتارد
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:00
امن
2 2
آیندهوون
۳۰ دی ۱۳۹۷ 18:00
امن
2
2
آیندهوون
۳۰ دی ۱۳۹۷ 20:15
آژاکس
4 4
هیرنوین
۳۰ دی ۱۳۹۷ 20:15
آژاکس
4
4
هیرنوین
| Johan Cruijff Arena
هفته 19
۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
NAC Breda
1 1
دن هاگ
۵ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
NAC Breda
1
1
دن هاگ
| Rat Verlegh Stadion
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
هراکلس
0 2
زووله
۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
هراکلس
0
2
زووله
| Polman Stadion
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
2 0
De Graafschap
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
2
0
De Graafschap
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
آیندهوون
2 1
خرونینگن
۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
آیندهوون
2
1
خرونینگن
| Philips Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
ونلو
2 3
امن
۷ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
ونلو
2
3
امن
۷ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
فورتونا سیتارد
2 1
ویتس
۷ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
فورتونا سیتارد
2
1
ویتس
| Fortuna Sittard Stadion
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
فاینورد
6 2
آژاکس
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
فاینورد
6
2
آژاکس
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
اوترخت
0 1
ویلم دوم
۷ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
اوترخت
0
1
ویلم دوم
| Stadion Galgenwaard
۷ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
هیرنوین
0 2
آلکمار
۷ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
هیرنوین
0
2
آلکمار
| Abe Lenstra Stadion
هفته 20
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
De Graafschap
3 0
NAC Breda
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
De Graafschap
3
0
NAC Breda
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
ویتس
2 2
هیرنوین
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
ویتس
2
2
هیرنوین
| GelreDome
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
آژاکس
6 0
ونلو
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
آژاکس
6
0
ونلو
| Johan Cruijff Arena
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
ویلم دوم
1 2
خرونینگن
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
ویلم دوم
1
2
خرونینگن
| Koning Willem II Stadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
آلکمار
5 0
امن
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
آلکمار
5
0
امن
| AFAS Stadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
Excelsior
2 1
فاینورد
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
Excelsior
2
1
فاینورد
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
زووله
4 3
اوترخت
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
زووله
4
3
اوترخت
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
آیندهوون
5 0
فورتونا سیتارد
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
آیندهوون
5
0
فورتونا سیتارد
| Philips Stadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
دن هاگ
2 0
هراکلس
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
دن هاگ
2
0
هراکلس
| Cars Jeans Stadion
هفته 21
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
NAC Breda
0 3
آلکمار
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
NAC Breda
0
3
آلکمار
| Rat Verlegh Stadion
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
هیرنوین
1 1
زووله
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
هیرنوین
1
1
زووله
| Abe Lenstra Stadion
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
هراکلس
1 0
آژاکس
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
هراکلس
1
0
آژاکس
| Polman Stadion
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
فاینورد
4 0
De Graafschap
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
فاینورد
4
0
De Graafschap
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
ونلو
2 1
ویلم دوم
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
ونلو
2
1
ویلم دوم
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
فورتونا سیتارد
4 1
Excelsior
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
فورتونا سیتارد
4
1
Excelsior
| Fortuna Sittard Stadion
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
امن
3 2
دن هاگ
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
امن
3
2
دن هاگ
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
2 1
ویتس
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
2
1
ویتس
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
اوترخت
2 2
آیندهوون
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
اوترخت
2
2
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
هفته 22
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
دن هاگ
1 0
زووله
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 23:30
دن هاگ
1
0
زووله
| Cars Jeans Stadion
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
آلکمار
3 0
ونلو
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
آلکمار
3
0
ونلو
| AFAS Stadion
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
هیرنوین
2 2
آیندهوون
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
هیرنوین
2
2
آیندهوون
| Abe Lenstra Stadion
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
هراکلس
6 0
فورتونا سیتارد
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 23:15
هراکلس
6
0
فورتونا سیتارد
| Polman Stadion
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
ویتس
3 2
ویلم دوم
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 00:15
ویتس
3
2
ویلم دوم
| GelreDome
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
آژاکس
5 0
NAC Breda
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 15:45
آژاکس
5
0
NAC Breda
| Johan Cruijff Arena
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
Excelsior
2 1
امن
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
Excelsior
2
1
امن
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
1 0
فاینورد
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
1
0
فاینورد
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
De Graafschap
0 1
اوترخت
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 20:15
De Graafschap
0
1
اوترخت
هفته 23
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
ونلو
0 1
هراکلس
۳ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
ونلو
0
1
هراکلس
۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
اوترخت
0 0
Excelsior
۴ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
اوترخت
0
0
Excelsior
| Stadion Galgenwaard
۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
2 4
هیرنوین
۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
فورتونا سیتارد
2
4
هیرنوین
| Fortuna Sittard Stadion
۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
زووله
0 3
De Graafschap
۴ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
زووله
0
3
De Graafschap
۵ اسفند ۱۳۹۷ 00:15
NAC Breda
0 0
خرونینگن
۵ اسفند ۱۳۹۷ 00:15
NAC Breda
0
0
خرونینگن
| Rat Verlegh Stadion
۵ اسفند ۱۳۹۷ 15:45
دن هاگ
1 5
آژاکس
۵ اسفند ۱۳۹۷ 15:45
دن هاگ
1
5
آژاکس
| Cars Jeans Stadion
۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
امن
0 3
ویتس
۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
امن
0
3
ویتس
۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
آیندهوون
1 1
فاینورد
۵ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
آیندهوون
1
1
فاینورد
| Philips Stadion
۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:15
ویلم دوم
2 1
آلکمار
۵ اسفند ۱۳۹۷ 20:15
ویلم دوم
2
1
آلکمار
| Koning Willem II Stadion
هفته 24
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
De Graafschap
1 1
دن هاگ
۱۰ اسفند ۱۳۹۷ 23:30
De Graafschap
1
1
دن هاگ
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
هراکلس
1 5
اوترخت
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
هراکلس
1
5
اوترخت
| Polman Stadion
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
0 2
آیندهوون
۱۱ اسفند ۱۳۹۷ 23:15
Excelsior
0
2
آیندهوون
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 00:15
ویتس
4 1
NAC Breda
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 00:15
ویتس
4
1
NAC Breda
| GelreDome
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
هیرنوین
4 2
ویلم دوم
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
هیرنوین
4
2
ویلم دوم
| Abe Lenstra Stadion
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
3 2
ونلو
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 18:00
خرونینگن
3
2
ونلو
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 20:15
آلکمار
4 2
فورتونا سیتارد
۱۲ اسفند ۱۳۹۷ 20:15
آلکمار
4
2
فورتونا سیتارد
| AFAS Stadion