اردیویسه هلند

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ ش ش پ
>
18
2
5
68
23
45
56
2
پ ش پ پ پ
>
18
2
5
54
17
37
56
3
پ پ پ م پ
>
14
8
3
50
35
15
50
4
پ پ پ م پ
>
14
7
5
54
28
26
49
5
ش م ش پ ش
>
13
5
8
37
34
3
44
6
پ ش پ پ ش
>
12
6
12
49
47
2
42
7
م م پ ش پ
>
12
5
8
50
34
16
41
8
ش پ ش ش پ
>
12
5
9
45
35
10
41
9
پ ش پ م پ
>
10
6
10
40
34
6
36
10
پ پ ش ش ش
>
10
5
11
27
26
1
35
11
م ش م پ ش
>
8
9
9
41
41
0
33
12
پ م پ ش پ
>
9
5
12
32
45
-13
32
13
م پ پ م ش
>
8
4
14
24
51
-27
28
14
ش پ ش ش ش
>
7
6
13
34
46
-12
27
15
م ش ش پ م
>
7
5
14
37
55
-18
26
16
ش م ش م م
>
6
8
12
29
52
-23
26
17
م ش ش پ ش
>
7
5
20
38
68
-30
26
18
ش ش م م ش
>
4
7
15
25
54
-29
19
19
م پ پ ش
4
2
1
1
5
4
1
7
20
م پ م ش
4
1
2
1
7
7
0
5
21
م پ م ش
4
1
2
1
5
6
-1
5
22
پ ش
2
1
0
1
2
3
-1
3
23
م ش
2
0
1
1
3
4
-1
1
24
م ش
2
0
1
1
2
3
-1
1
25
ش م
2
0
1
1
2
3
-1
1
26
ش ش
2
0
0
2
0
5
-5
0
نمایش تمام صفحه
آژاکس
آلکمار
فاینورد
آیندهوون
ویلم دوم
اسپارتا روتردام
اوترخت
ویتس
هراکلس
Groningen
هیرنوین
امن
VVV Venlo
Twente
زووله
فورتونا سیتارد
والویک
دن هاگ
De Graafschap
GO Ahead Eagles
Cambuur
NEC Nijmegen
Almere City FC
Den Bosch
Excelsior
FC OSS
1آژاکس 0–2 4–0 1–0 0–2 2–1 4–0 4–1 2–0 4–1 5–0 5–0 3–0 6–1
2آلکمار 1–0 1–3 5–1 2–0 0–0 2–4 3–0 1–0 3–0 2–0 4–0 4–0 4–0
3فاینورد 0–3 3–1 2–0 2–2 1–1 1–1 3–1 3–0 5–1 1–0 2–1 3–2 3–2
4آیندهوون 1–1 0–4 1–1 3–0 5–0 3–1 2–1 4–1 1–1 4–1 5–0 3–1
5ویلم دوم 1–1 0–1 2–1 4–0 1–1 0–2 1–0 3–1 2–1 1–0 0–0 0–0 2–1
6اسپارتا روتردام 1–4 3–0 2–2 1–2 2–0 0–0 1–2 5–1 4–1 2–1 1–1 4–0 4–2 1–2 3–0
7اوترخت 0–3 1–2 3–0 2–0 5–1 3–1 1–2 2–1 3–1 6–0 0–1 4–0
8ویتس 2–2 2–1 0–0 1–2 2–1 1–2 4–2 1–1 3–0 1–0 3–0 4–2 0–2
9هراکلس 1–0 2–3 0–2 4–1 1–3 1–1 0–4 2–0 6–1 4–0 2–0 4–2 4–0
10Groningen 2–1 1–1 0–1 2–0 2–0 0–1 1–0 1–2 2–0 0–1 1–3 2–0 3–0
11هیرنوین 1–3 1–2 1–1 1–2 2–1 1–1 3–2 1–1 1–1 1–1 0–0 1–0 1–1 2–2
12امن 3–3 1–1 4–2 2–0 2–1 1–0 0–1 2–0 3–0 2–0 1–3 2–1 3–0
13VVV Venlo 1–4 0–3 1–1 1–1 0–4 1–0 2–1 0–3 2–0 2–1 1–2 0–0 3–1
14Twente 2–5 2–0 1–1 0–1 2–0 3–1 0–3 2–3 0–0 2–3 4–1 2–1 3–3
15زووله 2–4 0–3 3–4 0–4 1–3 2–2 3–3 4–3 1–0 3–1 6–2 3–1
16فورتونا سیتارد 4–2 2–3 0–0 1–3 1–1 1–0 2–1 0–0 4–1 2–3 1–1 3–2 1–0
17والویک 1–2 0–2 1–3 0–1 2–1 1–2 2–0 1–3 1–1 1–2 3–0 0–0 0–3 0–0 3–0 2–1
18دن هاگ 0–2 0–1 0–3 3–3 1–2 2–4 0–0 0–0 1–1 1–1 1–0 0–0 2–0
19De Graafschap 0–2 2–0
20GO Ahead Eagles 4–5 2–2
21Cambuur 1–1 2–2
22NEC Nijmegen 2–0
23Almere City FC 1–2
24Den Bosch 0–1
25Excelsior 1–1
26FC OSS 0–2
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Goffertstadion ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
NEC Nijmegen
2 0
والویک
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
Goffertstadion
NEC Nijmegen
2
0
والویک
| Goffertstadion
Cambuurstadion ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:15
Cambuur
2 2
Almere City FC
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:15
Cambuurstadion
Cambuur
2
2
Almere City FC
| Cambuurstadion
Mandemakers Stadion ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
والویک
3 0
NEC Nijmegen
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 21:00
Mandemakers Stadion
والویک
3
0
NEC Nijmegen
| Mandemakers Stadion
Yanmar Stadion ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:15
Almere City FC
1 2
Cambuur
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ 23:15
Yanmar Stadion
Almere City FC
1
2
Cambuur
| Yanmar Stadion
MAC³PARK Stadion ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
زووله
1 3
ویلم دوم
۱۱ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
MAC³PARK Stadion
زووله
1
3
ویلم دوم
| MAC³PARK Stadion
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
امن
0 1
Groningen
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
امن
0
1
Groningen
GelreDome ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
ویتس
2 2
آژاکس
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
GelreDome
ویتس
2
2
آژاکس
| GelreDome
Covebo Stadion - De Koel - ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
VVV Venlo
3 1
والویک
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
3
1
والویک
| Covebo Stadion - De Koel -
De Grolsch Veste ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Twente
1 1
آیندهوون
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
De Grolsch Veste
Twente
1
1
آیندهوون
| De Grolsch Veste
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 14:45
هراکلس
0 4
هیرنوین
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 14:45
هراکلس
0
4
هیرنوین
Stadion Feijenoord ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
فاینورد
2 2
اسپارتا روتردام
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
2
2
اسپارتا روتردام
| Stadion Feijenoord
Cars Jeans Stadion ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
دن هاگ
2 4
اوترخت
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
2
4
اوترخت
| Cars Jeans Stadion
AFAS Stadion ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آلکمار
4 0
فورتونا سیتارد
۱۳ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
AFAS Stadion
آلکمار
4
0
فورتونا سیتارد
| AFAS Stadion
هفته 2
De Adelaarshorst ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 14:45
GO Ahead Eagles
2 2
Den Bosch
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 14:45
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
2
2
Den Bosch
| De Adelaarshorst
Mandemakers Stadion ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
والویک
2 1
Excelsior
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 17:00
Mandemakers Stadion
والویک
2
1
Excelsior
| Mandemakers Stadion
Frans Heesen Stadion ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:15
FC OSS
0 2
اسپارتا روتردام
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 19:15
Frans Heesen Stadion
FC OSS
0
2
اسپارتا روتردام
| Frans Heesen Stadion
Cambuurstadion ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
Cambuur
1 1
De Graafschap
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ 22:30
Cambuurstadion
Cambuur
1
1
De Graafschap
| Cambuurstadion
۱ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
Den Bosch
0 1
GO Ahead Eagles
۱ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
Den Bosch
0
1
GO Ahead Eagles
۱ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
Excelsior
1 1
والویک
۱ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
Excelsior
1
1
والویک
Sparta-Stadion Het Kasteel ۱ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
اسپارتا روتردام
3 0
FC OSS
۱ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
3
0
FC OSS
| Sparta-Stadion Het Kasteel
Stadion De Vijverberg ۱ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
De Graafschap
2 0
Cambuur
۱ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
Stadion De Vijverberg
De Graafschap
2
0
Cambuur
| Stadion De Vijverberg
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اسپارتا روتردام
4 1
VVV Venlo
۱۸ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
اسپارتا روتردام
4
1
VVV Venlo
Hitachi Capital Mobility Stadium ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
Groningen
1 3
Twente
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
3
Twente
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Johan Cruijff Arena ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:15
آژاکس
5 0
امن
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 22:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
5
0
امن
| Johan Cruijff Arena
Koning Willem II Stadion ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
ویلم دوم
0 2
ویتس
۱۹ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
2
ویتس
| Koning Willem II Stadion
Fortuna Sittard Stadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 14:45
فورتونا سیتارد
1 1
هراکلس
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 14:45
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
1
1
هراکلس
| Fortuna Sittard Stadion
Abe Lenstra Stadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
هیرنوین
1 1
فاینورد
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
فاینورد
| Abe Lenstra Stadion
Mandemakers Stadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
والویک
0 2
آلکمار
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Mandemakers Stadion
والویک
0
2
آلکمار
| Mandemakers Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
اوترخت
3 1
زووله
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
1
زووله
| Stadion Galgenwaard
Philips Stadion ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
آیندهوون
3 1
دن هاگ
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
Philips Stadion
آیندهوون
3
1
دن هاگ
| Philips Stadion
هفته 3
Mandemakers Stadion ۴ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
والویک
0 0
GO Ahead Eagles
۴ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
Mandemakers Stadion
والویک
0
0
GO Ahead Eagles
| Mandemakers Stadion
Sparta-Stadion Het Kasteel ۴ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
اسپارتا روتردام
1 2
De Graafschap
۴ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
Sparta-Stadion Het Kasteel
اسپارتا روتردام
1
2
De Graafschap
| Sparta-Stadion Het Kasteel
De Adelaarshorst ۷ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
GO Ahead Eagles
4 5
والویک
۷ خرداد ۱۳۹۸ 21:00
De Adelaarshorst
GO Ahead Eagles
4
5
والویک
| De Adelaarshorst
Stadion De Vijverberg ۷ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
De Graafschap
0 2
اسپارتا روتردام
۷ خرداد ۱۳۹۸ 23:15
Stadion De Vijverberg
De Graafschap
0
2
اسپارتا روتردام
| Stadion De Vijverberg
GelreDome ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
ویتس
3 0
زووله
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
GelreDome
ویتس
3
0
زووله
| GelreDome
Covebo Stadion - De Koel - ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
VVV Venlo
1 4
آژاکس
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
1
4
آژاکس
| Covebo Stadion - De Koel -
Cars Jeans Stadion ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
دن هاگ
1 2
اسپارتا روتردام
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 21:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
2
اسپارتا روتردام
| Cars Jeans Stadion
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
امن
2 0
هیرنوین
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 23:15
امن
2
0
هیرنوین
Fortuna Sittard Stadion ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 14:45
فورتونا سیتارد
2 3
ویلم دوم
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 14:45
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
2
3
ویلم دوم
| Fortuna Sittard Stadion
De Grolsch Veste ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
Twente
3 3
والویک
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 17:00
De Grolsch Veste
Twente
3
3
والویک
| De Grolsch Veste
Stadion Feijenoord ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
فاینورد
1 1
اوترخت
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
1
اوترخت
| Stadion Feijenoord
Cars Jeans Stadion ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
آلکمار
0 0
Groningen
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 19:15
Cars Jeans Stadion
آلکمار
0
0
Groningen
| Cars Jeans Stadion
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
هراکلس
0 2
آیندهوون
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 22:30
هراکلس
0
2
آیندهوون
هفته 4
Koning Willem II Stadion ۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
ویلم دوم
2 1
امن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
1
امن
| Koning Willem II Stadion
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
هراکلس
1 1
ویتس
۲ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
هراکلس
1
1
ویتس
Abe Lenstra Stadion ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
هیرنوین
0 0
Twente
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
0
0
Twente
| Abe Lenstra Stadion
Mandemakers Stadion ۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
والویک
0 3
دن هاگ
۳ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
Mandemakers Stadion
والویک
0
3
دن هاگ
| Mandemakers Stadion
Stadion Galgenwaard ۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اوترخت
1 2
VVV Venlo
۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
1
2
VVV Venlo
| Stadion Galgenwaard
MAC³PARK Stadion ۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
زووله
2 2
اسپارتا روتردام
۳ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
MAC³PARK Stadion
زووله
2
2
اسپارتا روتردام
| MAC³PARK Stadion
Philips Stadion ۳ مهر ۱۳۹۸ 21:00
آیندهوون
3 1
Groningen
۳ مهر ۱۳۹۸ 21:00
Philips Stadion
آیندهوون
3
1
Groningen
| Philips Stadion
Johan Cruijff Arena ۳ مهر ۱۳۹۸ 23:15
آژاکس
5 0
فورتونا سیتارد
۳ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
5
0
فورتونا سیتارد
| Johan Cruijff Arena
Stadion Feijenoord ۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
فاینورد
0 3
آلکمار
۴ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Stadion Feijenoord
فاینورد
0
3
آلکمار
| Stadion Feijenoord
هفته 5
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
امن
1 3
زووله
۸ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
امن
1
3
زووله
Abe Lenstra Stadion ۹ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
هیرنوین
1 1
فورتونا سیتارد
۹ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
فورتونا سیتارد
| Abe Lenstra Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
Groningen
1 2
هراکلس
۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
2
هراکلس
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Cars Jeans Stadion ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
دن هاگ
1 0
VVV Venlo
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
0
VVV Venlo
| Cars Jeans Stadion
De Grolsch Veste ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
Twente
3 1
اوترخت
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
De Grolsch Veste
Twente
3
1
اوترخت
| De Grolsch Veste
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اسپارتا روتردام
1 4
آژاکس
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
اسپارتا روتردام
1
4
آژاکس
Koning Willem II Stadion ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
ویلم دوم
0 1
فاینورد
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
0
1
فاینورد
| Koning Willem II Stadion
GelreDome ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
ویتس
2 1
آلکمار
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
GelreDome
ویتس
2
1
آلکمار
| GelreDome
Mandemakers Stadion ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
والویک
1 3
آیندهوون
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Mandemakers Stadion
والویک
1
3
آیندهوون
| Mandemakers Stadion
هفته 6
Cars Jeans Stadion ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
آلکمار
5 1
اسپارتا روتردام
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Cars Jeans Stadion
آلکمار
5
1
اسپارتا روتردام
| Cars Jeans Stadion
Johan Cruijff Arena ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
آژاکس
4 1
هیرنوین
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
Johan Cruijff Arena
آژاکس
4
1
هیرنوین
| Johan Cruijff Arena
Covebo Stadion - De Koel - ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
VVV Venlo
2 1
Groningen
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
2
1
Groningen
| Covebo Stadion - De Koel -
Philips Stadion ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
آیندهوون
5 0
ویتس
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
5
0
ویتس
| Philips Stadion
Stadion Galgenwaard ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
اوترخت
3 1
امن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
1
امن
| Stadion Galgenwaard
MAC³PARK Stadion ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
زووله
6 2
والویک
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
MAC³PARK Stadion
زووله
6
2
والویک
| MAC³PARK Stadion
Stadion Feijenoord ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
فاینورد
3 2
دن هاگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
2
دن هاگ
| Stadion Feijenoord
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
هراکلس
4 1
ویلم دوم
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
هراکلس
4
1
ویلم دوم
Fortuna Sittard Stadion ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
فورتونا سیتارد
2 3
Twente
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
2
3
Twente
| Fortuna Sittard Stadion
هفته 7
De Grolsch Veste ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
Twente
2 3
هراکلس
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
2
3
هراکلس
| De Grolsch Veste
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
اسپارتا روتردام
4 0
والویک
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 21:00
اسپارتا روتردام
4
0
والویک
Koning Willem II Stadion ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
ویلم دوم
1 0
VVV Venlo
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
0
VVV Venlo
| Koning Willem II Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
Groningen
2 0
زووله
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 22:15
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
0
زووله
| Hitachi Capital Mobility Stadium
GelreDome ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
ویتس
4 2
فورتونا سیتارد
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:15
GelreDome
ویتس
4
2
فورتونا سیتارد
| GelreDome
Abe Lenstra Stadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
هیرنوین
1 1
اوترخت
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 14:45
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
اوترخت
| Abe Lenstra Stadion
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
امن
3 3
فاینورد
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 17:00
امن
3
3
فاینورد
Cars Jeans Stadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
دن هاگ
0 1
آلکمار
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
0
1
آلکمار
| Cars Jeans Stadion
Philips Stadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
آیندهوون
1 1
آژاکس
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
1
1
آژاکس
| Philips Stadion
هفته 8
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
امن
3 0
دن هاگ
۵ مهر ۱۳۹۸ 22:30
امن
3
0
دن هاگ
Covebo Stadion - De Koel - ۶ مهر ۱۳۹۸ 21:00
VVV Venlo
0 3
هیرنوین
۶ مهر ۱۳۹۸ 21:00
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
0
3
هیرنوین
| Covebo Stadion - De Koel -
Johan Cruijff Arena ۶ مهر ۱۳۹۸ 22:15
آژاکس
2 0
Groningen
۶ مهر ۱۳۹۸ 22:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
2
0
Groningen
| Johan Cruijff Arena
Fortuna Sittard Stadion ۶ مهر ۱۳۹۸ 23:15
فورتونا سیتارد
0 0
اسپارتا روتردام
۶ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
0
0
اسپارتا روتردام
| Fortuna Sittard Stadion
Mandemakers Stadion ۷ مهر ۱۳۹۸ 14:45
والویک
1 2
ویتس
۷ مهر ۱۳۹۸ 14:45
Mandemakers Stadion
والویک
1
2
ویتس
| Mandemakers Stadion
MAC³PARK Stadion ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
زووله
0 4
آیندهوون
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
MAC³PARK Stadion
زووله
0
4
آیندهوون
| MAC³PARK Stadion
Stadion Galgenwaard ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
اوترخت
2 0
ویلم دوم
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
2
0
ویلم دوم
| Stadion Galgenwaard
Cars Jeans Stadion ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:15
آلکمار
2 0
هراکلس
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:15
Cars Jeans Stadion
آلکمار
2
0
هراکلس
| Cars Jeans Stadion
Stadion Feijenoord ۷ مهر ۱۳۹۸ 19:15
فاینورد
5 1
Twente
۷ مهر ۱۳۹۸ 19:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
5
1
Twente
| Stadion Feijenoord
هفته 9
Hitachi Capital Mobility Stadium ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Groningen
3 0
والویک
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 22:30
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
3
0
والویک
| Hitachi Capital Mobility Stadium
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 21:00
هراکلس
2 0
امن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 21:00
هراکلس
2
0
امن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:15
اسپارتا روتردام
2 1
Twente
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:15
اسپارتا روتردام
2
1
Twente
GelreDome ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:15
ویتس
2 1
اوترخت
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 22:15
GelreDome
ویتس
2
1
اوترخت
| GelreDome
Abe Lenstra Stadion ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:15
هیرنوین
1 0
زووله
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
0
زووله
| Abe Lenstra Stadion
Cars Jeans Stadion ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:45
دن هاگ
0 2
آژاکس
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 14:45
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
0
2
آژاکس
| Cars Jeans Stadion
Fortuna Sittard Stadion ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
فورتونا سیتارد
4 2
فاینورد
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
4
2
فاینورد
| Fortuna Sittard Stadion
Philips Stadion ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:15
آیندهوون
4 1
VVV Venlo
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:15
Philips Stadion
آیندهوون
4
1
VVV Venlo
| Philips Stadion
Koning Willem II Stadion ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:15
ویلم دوم
1 1
آلکمار
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 19:15
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
1
1
آلکمار
| Koning Willem II Stadion
هفته 10
Cars Jeans Stadion ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
آلکمار
2 4
هیرنوین
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
Cars Jeans Stadion
آلکمار
2
4
هیرنوین
| Cars Jeans Stadion
Mandemakers Stadion ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
والویک
1 2
آژاکس
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 21:00
Mandemakers Stadion
والویک
1
2
آژاکس
| Mandemakers Stadion
De Grolsch Veste ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:15
Twente
0 1
ویلم دوم
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 22:15
De Grolsch Veste
Twente
0
1
ویلم دوم
| De Grolsch Veste
Stadion Galgenwaard ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:15
اوترخت
3 0
آیندهوون
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Stadion Galgenwaard
اوترخت
3
0
آیندهوون
| Stadion Galgenwaard
Covebo Stadion - De Koel - ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:15
VVV Venlo
0 4
ویتس
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 23:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
0
4
ویتس
| Covebo Stadion - De Koel -
MAC³PARK Stadion ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:45
زووله
3 1
دن هاگ
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 14:45
MAC³PARK Stadion
زووله
3
1
دن هاگ
| MAC³PARK Stadion
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
امن
2 1
فورتونا سیتارد
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
امن
2
1
فورتونا سیتارد
Hitachi Capital Mobility Stadium ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Groningen
2 0
اسپارتا روتردام
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
0
اسپارتا روتردام
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Stadion Feijenoord ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:15
فاینورد
1 1
هراکلس
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 19:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
1
هراکلس
| Stadion Feijenoord
هفته 11
De Grolsch Veste ۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
Twente
4 1
امن
۳ آبان ۱۳۹۸ 22:30
De Grolsch Veste
Twente
4
1
امن
| De Grolsch Veste
Koning Willem II Stadion ۴ آبان ۱۳۹۸ 21:00
ویلم دوم
2 1
والویک
۴ آبان ۱۳۹۸ 21:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
1
والویک
| Koning Willem II Stadion
GelreDome ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:15
ویتس
0 2
دن هاگ
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:15
GelreDome
ویتس
0
2
دن هاگ
| GelreDome
Fortuna Sittard Stadion ۴ آبان ۱۳۹۸ 22:45
فورتونا سیتارد
4 1
VVV Venlo
۴ آبان ۱۳۹۸ 22:45
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
4
1
VVV Venlo
| Fortuna Sittard Stadion
۴ آبان ۱۳۹۸ 23:15
هراکلس
4 0
زووله
۴ آبان ۱۳۹۸ 23:15
هراکلس
4
0
زووله
Abe Lenstra Stadion ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:45
هیرنوین
1 1
Groningen
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:45
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
1
1
Groningen
| Abe Lenstra Stadion
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
اسپارتا روتردام
1 2
اوترخت
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
اسپارتا روتردام
1
2
اوترخت
Philips Stadion ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
آیندهوون
0 4
آلکمار
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
Philips Stadion
آیندهوون
0
4
آلکمار
| Philips Stadion
Johan Cruijff Arena ۵ آبان ۱۳۹۸ 19:15
آژاکس
4 0
فاینورد
۵ آبان ۱۳۹۸ 19:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
4
0
فاینورد
| Johan Cruijff Arena
هفته 12
MAC³PARK Stadion ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
زووله
2 4
آژاکس
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 23:30
MAC³PARK Stadion
زووله
2
4
آژاکس
| MAC³PARK Stadion
Mandemakers Stadion ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 22:00
والویک
2 0
هراکلس
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Mandemakers Stadion
والویک
2
0
هراکلس
| Mandemakers Stadion
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
اسپارتا روتردام
2 2
آیندهوون
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 23:15
اسپارتا روتردام
2
2
آیندهوون
Cars Jeans Stadion ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:15
آلکمار
3 0
Twente
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:15
Cars Jeans Stadion
آلکمار
3
0
Twente
| Cars Jeans Stadion
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:45
امن
2 1
ویتس
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 15:45
امن
2
1
ویتس
Stadion Galgenwaard ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
اوترخت
6 0
فورتونا سیتارد
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
6
0
فورتونا سیتارد
| Stadion Galgenwaard
Covebo Stadion - De Koel - ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
VVV Venlo
0 3
فاینورد
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
0
3
فاینورد
| Covebo Stadion - De Koel -
Hitachi Capital Mobility Stadium ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Groningen
2 0
ویلم دوم
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
2
0
ویلم دوم
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Cars Jeans Stadion ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:15
دن هاگ
1 1
هیرنوین
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 20:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
1
1
هیرنوین
| Cars Jeans Stadion
هفته 13
GelreDome ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
ویتس
1 2
Groningen
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 23:30
GelreDome
ویتس
1
2
Groningen
| GelreDome
Abe Lenstra Stadion ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 22:00
هیرنوین
2 1
اسپارتا روتردام
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 22:00
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
2
1
اسپارتا روتردام
| Abe Lenstra Stadion
Fortuna Sittard Stadion ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
فورتونا سیتارد
1 0
دن هاگ
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 23:15
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
1
0
دن هاگ
| Fortuna Sittard Stadion
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:15
هراکلس
6 1
VVV Venlo
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:15
هراکلس
6
1
VVV Venlo
Johan Cruijff Arena ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:45
آژاکس
4 0
اوترخت
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 15:45
Johan Cruijff Arena
آژاکس
4
0
اوترخت
| Johan Cruijff Arena
Koning Willem II Stadion ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
ویلم دوم
2 1
آیندهوون
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
2
1
آیندهوون
| Koning Willem II Stadion
De Grolsch Veste ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
Twente
2 1
زووله
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:00
De Grolsch Veste
Twente
2
1
زووله
| De Grolsch Veste
Stadion Feijenoord ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:15
فاینورد
3 2
والویک
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 20:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
3
2
والویک
| Stadion Feijenoord
Cars Jeans Stadion ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آلکمار
3 0
امن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Cars Jeans Stadion
آلکمار
3
0
امن
| Cars Jeans Stadion
هفته 14
Stadion Galgenwaard ۲ آذر ۱۳۹۸ 22:00
اوترخت
0 3
آلکمار
۲ آذر ۱۳۹۸ 22:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
0
3
آلکمار
| Stadion Galgenwaard
MAC³PARK Stadion ۲ آذر ۱۳۹۸ 23:15
زووله
3 1
فورتونا سیتارد
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:15
MAC³PARK Stadion
زووله
3
1
فورتونا سیتارد
| MAC³PARK Stadion
Johan Cruijff Arena ۲ آذر ۱۳۹۸ 23:15
آژاکس
4 1
هراکلس
۲ آذر ۱۳۹۸ 23:15
Johan Cruijff Arena
آژاکس
4
1
هراکلس
| Johan Cruijff Arena
Cars Jeans Stadion ۲ آذر ۱۳۹۸ 00:15
دن هاگ
3 3
ویلم دوم
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:15
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
3
3
ویلم دوم
| Cars Jeans Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۳ آذر ۱۳۹۸ 15:45
Groningen
1 1
فاینورد
۳ آذر ۱۳۹۸ 15:45
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
1
1
فاینورد
| Hitachi Capital Mobility Stadium
Philips Stadion ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
آیندهوون
2 1
هیرنوین
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Philips Stadion
آیندهوون
2
1
هیرنوین
| Philips Stadion
Mandemakers Stadion ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
والویک
1 1
امن
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Mandemakers Stadion
والویک
1
1
امن
| Mandemakers Stadion
Covebo Stadion - De Koel - ۳ آذر ۱۳۹۸ 20:15
VVV Venlo
2 1
Twente
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
2
1
Twente
| Covebo Stadion - De Koel -
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:15
اسپارتا روتردام
2 0
ویتس
۳ آذر ۱۳۹۸ 20:15
اسپارتا روتردام
2
0
ویتس
هفته 15
Abe Lenstra Stadion ۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
هیرنوین
3 2
ویتس
۸ آذر ۱۳۹۸ 23:30
Abe Lenstra Stadion
هیرنوین
3
2
ویتس
| Abe Lenstra Stadion
Koning Willem II Stadion ۹ آذر ۱۳۹۸ 22:00
ویلم دوم
4 0
اسپارتا روتردام
۹ آذر ۱۳۹۸ 22:00
Koning Willem II Stadion
ویلم دوم
4
0
اسپارتا روتردام
| Koning Willem II Stadion
Fortuna Sittard Stadion ۹ آذر ۱۳۹۸ 23:15
فورتونا سیتارد
1 0
Groningen
۹ آذر ۱۳۹۸ 23:15
Fortuna Sittard Stadion
فورتونا سیتارد
1
0
Groningen
| Fortuna Sittard Stadion
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:15
هراکلس
4 0
دن هاگ
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:15
هراکلس
4
0
دن هاگ
De Grolsch Veste ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 15:45
Twente
2 5
آژاکس
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 15:45
De Grolsch Veste
Twente
2
5
آژاکس
| De Grolsch Veste
Stadion Galgenwaard ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
اوترخت
0 1
والویک
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Stadion Galgenwaard
اوترخت
0
1
والویک
| Stadion Galgenwaard
Stadion Feijenoord ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 20:15
فاینورد
1 0
زووله
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 20:15
Stadion Feijenoord
فاینورد
1
0
زووله
| Stadion Feijenoord
Cars Jeans Stadion ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 20:15
آلکمار
1 0
VVV Venlo
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 20:15
Cars Jeans Stadion
آلکمار
1
0
VVV Venlo
| Cars Jeans Stadion
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
امن
1 1
آیندهوون
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 23:30
امن
1
1
آیندهوون
هفته 16
Johan Cruijff Arena ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 23:45
آژاکس
0 2
ویلم دوم
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 23:45
Johan Cruijff Arena
آژاکس
0
2
ویلم دوم
| Johan Cruijff Arena
Cars Jeans Stadion ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 22:00
دن هاگ
0 0
Twente
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 22:00
Cars Jeans Stadion
دن هاگ
0
0
Twente
| Cars Jeans Stadion
Philips Stadion ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:15
آیندهوون
5 0
فورتونا سیتارد
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:15
Philips Stadion
آیندهوون
5
0
فورتونا سیتارد
| Philips Stadion
Covebo Stadion - De Koel - ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:15
VVV Venlo
2 0
امن
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 23:15
Covebo Stadion - De Koel -
VVV Venlo
2
0
امن
| Covebo Stadion - De Koel -
MAC³PARK Stadion ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
زووله
0 3
آلکمار
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:15
MAC³PARK Stadion
زووله
0
3
آلکمار
| MAC³PARK Stadion
GelreDome ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 15:45
ویتس
0 0
فاینورد
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 15:45
GelreDome
ویتس
0
0
فاینورد
| GelreDome
Mandemakers Stadion ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
والویک
1 3
هیرنوین
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Mandemakers Stadion
والویک
1
3
هیرنوین
| Mandemakers Stadion
Hitachi Capital Mobility Stadium ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Groningen
0 1
اوترخت
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:00
Hitachi Capital Mobility Stadium
Groningen
0
1