بوندس لیگا آلمان

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Allianz Arena ۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
بایرن مونیخ
6 0
وردربرمن
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
6
0
وردربرمن
Signal-Iduna-Park ۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بوروسیا دورتموند
2 1
ماینز
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
2
1
ماینز
Commerzbank-Arena ۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1 0
شالکه
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
0
شالکه
WWK Arena ۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
0 2
ولفسبورگ
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
2
ولفسبورگ
RheinEnergieStadion ۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
کلن
2 0
دارمشتات
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
2
0
دارمشتات
Volksparkstadion ۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هامبورگ
1 1
اینگولشتات
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
1
اینگولشتات
Stadion im BORUSSIA-PARK ۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
بایر لورکوزن
۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
بایر لورکوزن
Olympiastadion Berlin ۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هرتابرلین
2 1
فرایبورگ
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
فرایبورگ
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
هوفنهایم
2 2
لایپزیگ
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
هوفنهایم
2
2
لایپزیگ
هفته 2
VELTINS-Arena ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
شالکه
0 2
بایرن مونیخ
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
VELTINS-Arena
شالکه
0
2
بایرن مونیخ
BayArena ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بایر لورکوزن
3 1
هامبورگ
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
1
هامبورگ
Audi-Sportpark ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
اینگولشتات
0 2
هرتابرلین
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
2
هرتابرلین
Schwarzwald-Stadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
فرایبورگ
3 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
3
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
1
0
اینتراخت فرانکفورت
VOLKSWAGEN ARENA ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
ولفسبورگ
0 0
کلن
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
0
0
کلن
Red Bull Arena ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
لایپزیگ
1 0
بوروسیا دورتموند
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
1
0
بوروسیا دورتموند
Weserstadion ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
وردربرمن
1 2
آگزبورگ
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Weserstadion
وردربرمن
1
2
آگزبورگ
OPEL ARENA ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
ماینز
4 4
هوفنهایم
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
OPEL ARENA
ماینز
4
4
هوفنهایم
هفته 3
RheinEnergieStadion ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
کلن
3 0
فرایبورگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
RheinEnergieStadion
کلن
3
0
فرایبورگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
0 0
ولفسبورگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
0
0
ولفسبورگ
Allianz Arena ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بایرن مونیخ
3 1
اینگولشتات
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
3
1
اینگولشتات
Signal-Iduna-Park ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بوروسیا دورتموند
6 0
دارمشتات
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
6
0
دارمشتات
Commerzbank-Arena ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
بایر لورکوزن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
1
بایر لورکوزن
Volksparkstadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هامبورگ
0 4
لایپزیگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
4
لایپزیگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 1
وردربرمن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
1
وردربرمن
WWK Arena ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1 3
ماینز
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
ماینز
Olympiastadion Berlin ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
هرتابرلین
2 0
شالکه
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
شالکه
هفته 4
Audi-Sportpark ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
اینگولشتات
0 2
اینتراخت فرانکفورت
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
2
اینتراخت فرانکفورت
Schwarzwald-Stadion ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
فرایبورگ
1 0
هامبورگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
1
0
هامبورگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دارمشتات
1 1
هوفنهایم
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
دارمشتات
1
1
هوفنهایم
VOLKSWAGEN ARENA ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
ولفسبورگ
1 5
بوروسیا دورتموند
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
5
بوروسیا دورتموند
BayArena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بایر لورکوزن
0 0
آگزبورگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
BayArena
بایر لورکوزن
0
0
آگزبورگ
Allianz Arena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بایرن مونیخ
3 0
هرتابرلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Allianz Arena
بایرن مونیخ
3
0
هرتابرلین
VELTINS-Arena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
شالکه
1 3
کلن
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
VELTINS-Arena
شالکه
1
3
کلن
Red Bull Arena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لایپزیگ
1 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Red Bull Arena
لایپزیگ
1
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
Weserstadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
وردربرمن
1 2
ماینز
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Weserstadion
وردربرمن
1
2
ماینز
هفته 5
Signal-Iduna-Park ۲ مهر ۱۳۹۵ 22:00
بوروسیا دورتموند
3 1
فرایبورگ
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
1
فرایبورگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
اینگولشتات
Commerzbank-Arena ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
3 3
هرتابرلین
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
3
3
هرتابرلین
WWK Arena ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1 0
دارمشتات
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
0
دارمشتات
OPEL ARENA ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ماینز
2 3
بایر لورکوزن
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
OPEL ARENA
ماینز
2
3
بایر لورکوزن
Volksparkstadion ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هامبورگ
0 1
بایرن مونیخ
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
1
بایرن مونیخ
Weserstadion ۳ مهر ۱۳۹۵ 20:00
وردربرمن
2 1
ولفسبورگ
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Weserstadion
وردربرمن
2
1
ولفسبورگ
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
2 1
شالکه
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
2
1
شالکه
RheinEnergieStadion ۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
کلن
1 1
لایپزیگ
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
لایپزیگ
هفته 6
Red Bull Arena ۹ مهر ۱۳۹۵ 22:00
لایپزیگ
2 1
آگزبورگ
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
2
1
آگزبورگ
Allianz Arena ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بایرن مونیخ
1 1
کلن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
1
1
کلن
Audi-Sportpark ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اینگولشتات
1 2
هوفنهایم
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
2
هوفنهایم
Olympiastadion Berlin ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هرتابرلین
2 0
هامبورگ
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
هامبورگ
Schwarzwald-Stadion ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
فرایبورگ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
1
0
اینتراخت فرانکفورت
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
2 2
وردربرمن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
2
2
وردربرمن
BayArena ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:00
بایر لورکوزن
2 0
بوروسیا دورتموند
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:00
BayArena
بایر لورکوزن
2
0
بوروسیا دورتموند
VOLKSWAGEN ARENA ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ولفسبورگ
0 0
ماینز
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
0
0
ماینز
VELTINS-Arena ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:00
شالکه
4 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:00
VELTINS-Arena
شالکه
4
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
هفته 7
Signal-Iduna-Park ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:00
بوروسیا دورتموند
1 1
هرتابرلین
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
1
1
هرتابرلین
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
2 1
فرایبورگ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
2
1
فرایبورگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
هامبورگ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
هامبورگ
Commerzbank-Arena ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2 2
بایرن مونیخ
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
2
بایرن مونیخ
WWK Arena ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1 1
شالکه
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
1
شالکه
RheinEnergieStadion ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
کلن
2 1
اینگولشتات
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
RheinEnergieStadion
کلن
2
1
اینگولشتات
Weserstadion ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
وردربرمن
2 1
بایر لورکوزن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Weserstadion
وردربرمن
2
1
بایر لورکوزن
OPEL ARENA ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ماینز
2 1
دارمشتات
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
OPEL ARENA
ماینز
2
1
دارمشتات
VOLKSWAGEN ARENA ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:00
ولفسبورگ
0 1
لایپزیگ
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
0
1
لایپزیگ
هفته 8
Volksparkstadion ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:00
هامبورگ
0 3
اینتراخت فرانکفورت
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
3
اینتراخت فرانکفورت
BayArena ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
بایر لورکوزن
0 3
هوفنهایم
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
3
هوفنهایم
Audi-Sportpark ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
اینگولشتات
3 3
بوروسیا دورتموند
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
3
3
بوروسیا دورتموند
Olympiastadion Berlin ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
هرتابرلین
2 1
کلن
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
کلن
Schwarzwald-Stadion ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
فرایبورگ
2 1
آگزبورگ
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
2
1
آگزبورگ
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
3 1
ولفسبورگ
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
3
1
ولفسبورگ
Allianz Arena ۱ آبان ۱۳۹۵ 20:00
بایرن مونیخ
2 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
2
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
Red Bull Arena ۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
لایپزیگ
3 1
وردربرمن
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
3
1
وردربرمن
VELTINS-Arena ۲ آبان ۱۳۹۵ 19:00
شالکه
3 0
ماینز
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:00
VELTINS-Arena
شالکه
3
0
ماینز
هفته 9
Stadion im BORUSSIA-PARK ۷ آبان ۱۳۹۵ 22:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
اینتراخت فرانکفورت
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
اینتراخت فرانکفورت
WWK Arena ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1 3
بایرن مونیخ
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
بایرن مونیخ
OPEL ARENA ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
ماینز
2 0
اینگولشتات
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
OPEL ARENA
ماینز
2
0
اینگولشتات
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
0 2
لایپزیگ
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
دارمشتات
0
2
لایپزیگ
VOLKSWAGEN ARENA ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
ولفسبورگ
1 2
بایر لورکوزن
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
2
بایر لورکوزن
Weserstadion ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
وردربرمن
1 3
فرایبورگ
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Weserstadion
وردربرمن
1
3
فرایبورگ
Signal-Iduna-Park ۸ آبان ۱۳۹۵ 20:00
بوروسیا دورتموند
0 0
شالکه
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
0
0
شالکه
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
1 0
هرتابرلین
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
1
0
هرتابرلین
RheinEnergieStadion ۹ آبان ۱۳۹۵ 20:00
کلن
3 0
هامبورگ
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:00
RheinEnergieStadion
کلن
3
0
هامبورگ
هفته 10
Olympiastadion Berlin ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
هرتابرلین
3 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
3
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
BayArena ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
3 2
دارمشتات
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
2
دارمشتات
Allianz Arena ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
1 1
هوفنهایم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
1
1
هوفنهایم
Audi-Sportpark ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
اینگولشتات
0 2
آگزبورگ
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
2
آگزبورگ
Volksparkstadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هامبورگ
2 5
بوروسیا دورتموند
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
2
5
بوروسیا دورتموند
Schwarzwald-Stadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
0 3
ولفسبورگ
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
0
3
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
1 0
کلن
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
1
0
کلن
Red Bull Arena ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
3 1
ماینز
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
3
1
ماینز
VELTINS-Arena ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:00
شالکه
3 1
وردربرمن
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:00
VELTINS-Arena
شالکه
3
1
وردربرمن
هفته 11
BayArena ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
بایر لورکوزن
2 3
لایپزیگ
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
BayArena
بایر لورکوزن
2
3
لایپزیگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
کلن
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
کلن
WWK Arena ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
0 0
هرتابرلین
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
0
هرتابرلین
OPEL ARENA ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
4 2
فرایبورگ
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
OPEL ARENA
ماینز
4
2
فرایبورگ
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0 1
اینگولشتات
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0
1
اینگولشتات
VOLKSWAGEN ARENA ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
0 1
شالکه
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
0
1
شالکه
Signal-Iduna-Park ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
بوروسیا دورتموند
1 0
بایرن مونیخ
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
1
0
بایرن مونیخ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
2 2
هامبورگ
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
2
2
هامبورگ
Weserstadion ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:00
وردربرمن
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:00
Weserstadion
وردربرمن
1
2
اینتراخت فرانکفورت
هفته 12
Schwarzwald-Stadion ۵ آذر ۱۳۹۵ 23:00
فرایبورگ
1 4
لایپزیگ
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
1
4
لایپزیگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 1
هوفنهایم
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
1
هوفنهایم
Commerzbank-Arena ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
بوروسیا دورتموند
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
1
بوروسیا دورتموند
Audi-Sportpark ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اینگولشتات
1 1
ولفسبورگ
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
1
ولفسبورگ
RheinEnergieStadion ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کلن
0 0
آگزبورگ
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
0
0
آگزبورگ
Volksparkstadion ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هامبورگ
2 2
وردربرمن
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
2
2
وردربرمن
Allianz Arena ۶ آذر ۱۳۹۵ 21:00
بایرن مونیخ
2 1
بایر لورکوزن
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
2
1
بایر لورکوزن
VELTINS-Arena ۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
3 1
دارمشتات
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
VELTINS-Arena
شالکه
3
1
دارمشتات
Olympiastadion Berlin ۷ آذر ۱۳۹۵ 20:00
هرتابرلین
2 1
ماینز
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
1
ماینز
هفته 13
OPEL ARENA ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:00
ماینز
1 3
بایرن مونیخ
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:00
OPEL ARENA
ماینز
1
3
بایرن مونیخ
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
4 0
کلن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
4
0
کلن
BayArena ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
1 1
فرایبورگ
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
1
فرایبورگ
Signal-Iduna-Park ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا دورتموند
4 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
4
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
VOLKSWAGEN ARENA ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
2 3
هرتابرلین
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
3
هرتابرلین
Red Bull Arena ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:00
لایپزیگ
2 1
شالکه
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
2
1
شالکه
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0 2
هامبورگ
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0
2
هامبورگ
WWK Arena ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:00
آگزبورگ
1 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
1
اینتراخت فرانکفورت
Weserstadion
وردربرمن
0 0
اینگولشتات
Weserstadion
وردربرمن
0
0
اینگولشتات
هفته 14
Commerzbank-Arena ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0 0
هوفنهایم
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
0
هوفنهایم
Allianz Arena ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
5 0
ولفسبورگ
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
5
0
ولفسبورگ
Audi-Sportpark ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اینگولشتات
1 0
لایپزیگ
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
0
لایپزیگ
RheinEnergieStadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کلن
1 1
بوروسیا دورتموند
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
بوروسیا دورتموند
Volksparkstadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هامبورگ
1 0
آگزبورگ
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
آگزبورگ
Schwarzwald-Stadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
1 0
دارمشتات
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
1
0
دارمشتات
Olympiastadion Berlin ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:00
هرتابرلین
0 1
وردربرمن
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
0
1
وردربرمن
Stadion im BORUSSIA-PARK ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 0
ماینز
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
0
ماینز
VELTINS-Arena ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:00
شالکه
0 1
بایر لورکوزن
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:00
VELTINS-Arena
شالکه
0
1
بایر لورکوزن
هفته 15
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:00
هوفنهایم
2 2
بوروسیا دورتموند
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:00
هوفنهایم
2
2
بوروسیا دورتموند
WWK Arena ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
VELTINS-Arena ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
1 1
فرایبورگ
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
VELTINS-Arena
شالکه
1
1
فرایبورگ
OPEL ARENA ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
3 1
هامبورگ
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
OPEL ARENA
ماینز
3
1
هامبورگ
Red Bull Arena ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
2 0
هرتابرلین
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
2
0
هرتابرلین
Weserstadion ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
1 1
کلن
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
1
کلن
VOLKSWAGEN ARENA ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
ولفسبورگ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
0
اینتراخت فرانکفورت
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0 1
بایرن مونیخ
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0
1
بایرن مونیخ
BayArena ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:00
بایر لورکوزن
1 2
اینگولشتات
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:00
BayArena
بایر لورکوزن
1
2
اینگولشتات
هفته 16
Signal-Iduna-Park ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوروسیا دورتموند
1 1
آگزبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
1
1
آگزبورگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
ولفسبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اینتراخت فرانکفورت
3 0
ماینز
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
3
0
ماینز
Volksparkstadion ۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
هامبورگ
2 1
شالکه
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Volksparkstadion
هامبورگ
2
1
شالکه
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
هوفنهایم
1 1
وردربرمن
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
هوفنهایم
1
1
وردربرمن
Allianz Arena ۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بایرن مونیخ
3 0
لایپزیگ
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
Allianz Arena
بایرن مونیخ
3
0
لایپزیگ
Audi-Sportpark ۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
اینگولشتات
1 2
فرایبورگ
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
Audi-Sportpark
اینگولشتات
1
2
فرایبورگ
RheinEnergieStadion ۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
کلن
1 1
بایر لورکوزن
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
بایر لورکوزن
Olympiastadion Berlin ۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
هرتابرلین
2 0
دارمشتات
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
2
0
دارمشتات
هفته 17
Schwarzwald-Stadion ۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
فرایبورگ
1 2
بایرن مونیخ
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
1
2
بایرن مونیخ
WWK Arena ۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
0 2
هوفنهایم
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
0
2
هوفنهایم
VELTINS-Arena ۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
1 0
اینگولشتات
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
VELTINS-Arena
شالکه
1
0
اینگولشتات
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
0
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
VOLKSWAGEN ARENA ۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
1 0
هامبورگ
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
0
هامبورگ
Weserstadion ۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
1 2
بوروسیا دورتموند
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
2
بوروسیا دورتموند
Red Bull Arena ۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
لایپزیگ
3 0
اینتراخت فرانکفورت
۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
3
0
اینتراخت فرانکفورت
BayArena ۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
3 1
هرتابرلین
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
1
هرتابرلین
OPEL ARENA ۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
ماینز
0 0
کلن
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
OPEL ARENA
ماینز
0
0
کلن
هفته 18
VELTINS-Arena ۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
شالکه
0 1
اینتراخت فرانکفورت
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
VELTINS-Arena
شالکه
0
1
اینتراخت فرانکفورت
Audi-Sportpark ۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اینگولشتات
3 1
هامبورگ
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
3
1
هامبورگ
Red Bull Arena ۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
2 1
هوفنهایم
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
2
1
هوفنهایم
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
1 6
کلن
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
1
6
کلن
VOLKSWAGEN ARENA ۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
1 2
آگزبورگ
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
2
آگزبورگ
Weserstadion ۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
1 2
بایرن مونیخ
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
1
2
بایرن مونیخ
BayArena ۹ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
بایر لورکوزن
2 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۹ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
BayArena
بایر لورکوزن
2
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
Schwarzwald-Stadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
2 1
هرتابرلین
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
2
1
هرتابرلین
OPEL ARENA ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
ماینز
1 1
بوروسیا دورتموند
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
OPEL ARENA
ماینز
1
1
بوروسیا دورتموند
هفته 19
Volksparkstadion ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
هامبورگ
1 0
بایر لورکوزن
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
بایر لورکوزن
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
4 0
ماینز
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
4
0
ماینز
Allianz Arena ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
1 1
شالکه
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
1
1
شالکه
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 0
فرایبورگ
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
0
فرایبورگ
RheinEnergieStadion ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
کلن
1 0
ولفسبورگ
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
0
ولفسبورگ
Olympiastadion Berlin ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هرتابرلین
1 0
اینگولشتات
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
0
اینگولشتات
Signal-Iduna-Park ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
بوروسیا دورتموند
1 0
لایپزیگ
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
1
0
لایپزیگ
WWK Arena ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
3 2
وردربرمن
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
WWK Arena
آگزبورگ
3
2
وردربرمن
Commerzbank-Arena ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
2 0
دارمشتات
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
2
0
دارمشتات
هفته 20
OPEL ARENA ۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
ماینز
2 0
آگزبورگ
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
OPEL ARENA
ماینز
2
0
آگزبورگ
BayArena ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
3 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
3
0
اینتراخت فرانکفورت
Audi-Sportpark ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اینگولشتات
0 2
بایرن مونیخ
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Audi-Sportpark
اینگولشتات
0
2
بایرن مونیخ
Red Bull Arena ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
0 3
هامبورگ
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
0
3
هامبورگ
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
2 1
بوروسیا دورتموند
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
دارمشتات
2
1
بوروسیا دورتموند
Weserstadion ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
0 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Weserstadion
وردربرمن
0
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
VELTINS-Arena ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
شالکه
2 0
هرتابرلین
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
VELTINS-Arena
شالکه
2
0
هرتابرلین
VOLKSWAGEN ARENA ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
2 1
هوفنهایم
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
2
1
هوفنهایم
Schwarzwald-Stadion ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
فرایبورگ
2 1
کلن
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
Schwarzwald-Stadion
فرایبورگ
2
1
کلن
هفته 21
WWK Arena ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
آگزبورگ
1 3
بایر لورکوزن
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
WWK Arena
آگزبورگ
1
3
بایر لورکوزن
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
2 0
دارمشتات
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
2
0
دارمشتات
Signal-Iduna-Park ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا دورتموند
3 0
ولفسبورگ
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Signal-Iduna-Park
بوروسیا دورتموند
3
0
ولفسبورگ
Commerzbank-Arena ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
0 2
اینگولشتات
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Commerzbank-Arena
اینتراخت فرانکفورت
0
2
اینگولشتات
OPEL ARENA ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
0 2
وردربرمن
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
OPEL ARENA
ماینز
0
2
وردربرمن
Olympiastadion Berlin ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هرتابرلین
1 1
بایرن مونیخ
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
Olympiastadion Berlin
هرتابرلین
1
1
بایرن مونیخ
Volksparkstadion ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
هامبورگ
2 2
فرایبورگ
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
Volksparkstadion
هامبورگ
2
2
فرایبورگ
Stadion im BORUSSIA-PARK ۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 2
لایپزیگ
۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
Stadion im BORUSSIA-PARK
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
2
لایپزیگ
RheinEnergieStadion ۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
کلن
1 1
شالکه
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
RheinEnergieStadion
کلن
1
1
شالکه
هفته 22
VOLKSWAGEN ARENA ۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:00
ولفسبورگ
1 2
وردربرمن
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:00
VOLKSWAGEN ARENA
ولفسبورگ
1
2
وردربرمن
BayArena ۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
0 2
ماینز
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
BayArena
بایر لورکوزن
0
2
ماینز
Allianz Arena ۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
8 0
هامبورگ
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
Allianz Arena
بایرن مونیخ
8
0
هامبورگ
Red Bull Arena ۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
3 1
کلن
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
Red Bull Arena
لایپزیگ
3
1
کلن
Schwarzwald-Stadion ۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
0