جمعه, فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

بوندس لیگا آلمان

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۵ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
بایرن مونیخ
6
6 0
وردربرمن
0
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بورسیا دورتموند
2
2 1
ماینز
1
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1 0
شالکه
0
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
0
0 2
ولفسبورگ
2
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
کلن
2
2 0
SV Darmstadt 98
0
۶ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Hamburger SV
1
1 1
FC Ingolstadt 04
1
۶ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 1
بایر لورکوزن
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هرتابرلین
2
2 1
فرایبورگ
1
۷ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
هوفنهایم
2
2 2
لایپزیگ
2
هفته 2
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
شالکه
0
0 2
بایرن مونیخ
2
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بایر لورکوزن
3
3 1
Hamburger SV
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
FC Ingolstadt 04
0
0 2
هرتابرلین
2
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
فرایبورگ
3
3 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
SV Darmstadt 98
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
ولفسبورگ
0
0 0
کلن
0
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
لایپزیگ
1
1 0
بورسیا دورتموند
0
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
وردربرمن
1
1 2
آگزبورگ
2
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
ماینز
4
4 4
هوفنهایم
4
هفته 3
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 22:00
کلن
3
3 0
فرایبورگ
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
0
0 0
ولفسبورگ
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بایرن مونیخ
3
3 1
FC Ingolstadt 04
1
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
بورسیا دورتموند
6
6 0
SV Darmstadt 98
0
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 1
بایر لورکوزن
1
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
Hamburger SV
0
0 4
لایپزیگ
4
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
بورسیا مونشن گلادباخ
4
4 1
وردربرمن
1
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1
1 3
ماینز
3
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 19:00
هرتابرلین
2
2 0
شالکه
0
هفته 4
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
FC Ingolstadt 04
0
0 2
اینتراخت فرانکفورت
2
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
فرایبورگ
1
1 0
Hamburger SV
0
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
SV Darmstadt 98
1
1 1
هوفنهایم
1
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
ولفسبورگ
1
1 5
بورسیا دورتموند
5
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بایر لورکوزن
0
0 0
آگزبورگ
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
بایرن مونیخ
3
3 0
هرتابرلین
0
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
شالکه
1
1 3
کلن
3
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
لایپزیگ
1
1 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
وردربرمن
1
1 2
ماینز
2
هفته 5
۲ مهر ۱۳۹۵ 22:00
بورسیا دورتموند
3
3 1
فرایبورگ
1
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 0
FC Ingolstadt 04
0
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
3
3 3
هرتابرلین
3
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1
1 0
SV Darmstadt 98
0
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ماینز
2
2 3
بایر لورکوزن
3
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:00
Hamburger SV
0
0 1
بایرن مونیخ
1
۳ مهر ۱۳۹۵ 20:00
وردربرمن
2
2 1
ولفسبورگ
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
2
2 1
شالکه
1
۴ مهر ۱۳۹۵ 19:15
کلن
1
1 1
لایپزیگ
1
هفته 6
۹ مهر ۱۳۹۵ 22:00
لایپزیگ
2
2 1
آگزبورگ
1
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بایرن مونیخ
1
1 1
کلن
1
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
FC Ingolstadt 04
1
1 2
هوفنهایم
2
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هرتابرلین
2
2 0
Hamburger SV
0
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
فرایبورگ
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:00
SV Darmstadt 98
2
2 2
وردربرمن
2
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 20:00
بایر لورکوزن
2
2 0
بورسیا دورتموند
0
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ولفسبورگ
0
0 0
ماینز
0
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 19:00
شالکه
4
4 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
هفته 7
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 22:00
بورسیا دورتموند
1
1 1
هرتابرلین
1
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
هوفنهایم
2
2 1
فرایبورگ
1
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
0
0 0
Hamburger SV
0
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 2
بایرن مونیخ
2
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1
1 1
شالکه
1
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:00
کلن
2
2 1
FC Ingolstadt 04
1
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
وردربرمن
2
2 1
بایر لورکوزن
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:00
ماینز
2
2 1
SV Darmstadt 98
1
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 19:00
ولفسبورگ
0
0 1
لایپزیگ
1
هفته 8
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 22:00
Hamburger SV
0
0 3
اینتراخت فرانکفورت
3
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
بایر لورکوزن
0
0 3
هوفنهایم
3
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
FC Ingolstadt 04
3
3 3
بورسیا دورتموند
3
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
هرتابرلین
2
2 1
کلن
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
فرایبورگ
2
2 1
آگزبورگ
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:00
SV Darmstadt 98
3
3 1
ولفسبورگ
1
۱ آبان ۱۳۹۵ 20:00
بایرن مونیخ
2
2 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۲ آبان ۱۳۹۵ 17:00
لایپزیگ
3
3 1
وردربرمن
1
۲ آبان ۱۳۹۵ 19:00
شالکه
3
3 0
ماینز
0
هفته 9
۷ آبان ۱۳۹۵ 22:00
بورسیا مونشن گلادباخ
0
0 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
آگزبورگ
1
1 3
بایرن مونیخ
3
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
ماینز
2
2 0
FC Ingolstadt 04
0
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
SV Darmstadt 98
0
0 2
لایپزیگ
2
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
ولفسبورگ
1
1 2
بایر لورکوزن
2
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:00
وردربرمن
1
1 3
فرایبورگ
3
۸ آبان ۱۳۹۵ 20:00
بورسیا دورتموند
0
0 0
شالکه
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
1
1 0
هرتابرلین
0
۹ آبان ۱۳۹۵ 20:00
کلن
3
3 0
Hamburger SV
0
هفته 10
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
هرتابرلین
3
3 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
3
3 2
SV Darmstadt 98
2
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
1
1 1
هوفنهایم
1
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
FC Ingolstadt 04
0
0 2
آگزبورگ
2
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
Hamburger SV
2
2 5
بورسیا دورتموند
5
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
0
0 3
ولفسبورگ
3
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1 0
کلن
0
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
3
3 1
ماینز
1
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 20:00
شالکه
3
3 1
وردربرمن
1
هفته 11
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 23:00
بایر لورکوزن
2
2 3
لایپزیگ
3
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 2
کلن
2
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
0
0 0
هرتابرلین
0
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
4
4 2
فرایبورگ
2
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
0
0 1
FC Ingolstadt 04
1
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
0
0 1
شالکه
1
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
بورسیا دورتموند
1
1 0
بایرن مونیخ
0
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
2
2 2
Hamburger SV
2
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 20:00
وردربرمن
1
1 2
اینتراخت فرانکفورت
2
هفته 12
۵ آذر ۱۳۹۵ 23:00
فرایبورگ
1
1 4
لایپزیگ
4
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 1
هوفنهایم
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 1
بورسیا دورتموند
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
FC Ingolstadt 04
1
1 1
ولفسبورگ
1
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کلن
0
0 0
آگزبورگ
0
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Hamburger SV
2
2 2
وردربرمن
2
۶ آذر ۱۳۹۵ 21:00
بایرن مونیخ
2
2 1
بایر لورکوزن
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
3
3 1
SV Darmstadt 98
1
۷ آذر ۱۳۹۵ 20:00
هرتابرلین
2
2 1
ماینز
1
هفته 13
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 23:00
ماینز
1
1 3
بایرن مونیخ
3
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
4
4 0
کلن
0
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
1
1 1
فرایبورگ
1
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا دورتموند
4
4 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
2
2 3
هرتابرلین
3
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 21:00
لایپزیگ
2
2 1
شالکه
1
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
0
0 2
Hamburger SV
2
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 20:00
آگزبورگ
1
1 1
اینتراخت فرانکفورت
1
وردربرمن
0
0 0
FC Ingolstadt 04
0
هفته 14
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 0
هوفنهایم
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
5
5 0
ولفسبورگ
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
FC Ingolstadt 04
1
1 0
لایپزیگ
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
کلن
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
Hamburger SV
1
1 0
آگزبورگ
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
1
1 0
SV Darmstadt 98
0
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 21:00
هرتابرلین
0
0 1
وردربرمن
1
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 0
ماینز
0
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 20:00
شالکه
0
0 1
بایر لورکوزن
1
هفته 15
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 23:00
هوفنهایم
2
2 2
بورسیا دورتموند
2
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
1
1 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
1
1 1
فرایبورگ
1
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
3
3 1
Hamburger SV
1
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
2
2 0
هرتابرلین
0
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
1
1 1
کلن
1
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
ولفسبورگ
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
0
0 1
بایرن مونیخ
1
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 20:00
بایر لورکوزن
1
1 2
FC Ingolstadt 04
2
هفته 16
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بورسیا دورتموند
1
1 1
آگزبورگ
1
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 2
ولفسبورگ
2
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
اینتراخت فرانکفورت
3
3 0
ماینز
0
۳۰ آذر ۱۳۹۵ 22:30
Hamburger SV
2
2 1
شالکه
1
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
هوفنهایم
1
1 1
وردربرمن
1
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
بایرن مونیخ
3
3 0
لایپزیگ
0
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
FC Ingolstadt 04
1
1 2
فرایبورگ
2
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
کلن
1
1 1
بایر لورکوزن
1
۱ دی ۱۳۹۵ 22:30
هرتابرلین
2
2 0
SV Darmstadt 98
0
هفته 17
۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
فرایبورگ
1
1 2
بایرن مونیخ
2
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
0
0 2
هوفنهایم
2
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
1
1 0
FC Ingolstadt 04
0
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
0
0 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
1
1 0
Hamburger SV
0
۲ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
1
1 2
بورسیا دورتموند
2
۲ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
لایپزیگ
3
3 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
3
3 1
هرتابرلین
1
۳ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
ماینز
0
0 0
کلن
0
هفته 18
۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
شالکه
0
0 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
FC Ingolstadt 04
3
3 1
Hamburger SV
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
2
2 1
هوفنهایم
1
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
1
1 6
کلن
6
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
1
1 2
آگزبورگ
2
۹ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
1
1 2
بایرن مونیخ
2
۹ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
بایر لورکوزن
2
2 3
بورسیا مونشن گلادباخ
3
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
2
2 1
هرتابرلین
1
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
ماینز
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
هفته 19
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
Hamburger SV
1
1 0
بایر لورکوزن
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
4
4 0
ماینز
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
1
1 1
شالکه
1
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
3
3 0
فرایبورگ
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
کلن
1
1 0
ولفسبورگ
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هرتابرلین
1
1 0
FC Ingolstadt 04
0
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
بورسیا دورتموند
1
1 0
لایپزیگ
0
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
3
3 2
وردربرمن
2
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 0
SV Darmstadt 98
0
هفته 20
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
ماینز
2
2 0
آگزبورگ
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
3
3 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
FC Ingolstadt 04
0
0 2
بایرن مونیخ
2
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
0
0 3
Hamburger SV
3
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
2
2 1
بورسیا دورتموند
1
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
0
0 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
شالکه
2
2 0
هرتابرلین
0
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
2
2 1
هوفنهایم
1
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 20:00
فرایبورگ
2
2 1
کلن
1
هفته 21
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 23:00
آگزبورگ
1
1 3
بایر لورکوزن
3
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
2
2 0
SV Darmstadt 98
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا دورتموند
3
3 0
ولفسبورگ
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 2
FC Ingolstadt 04
2
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
0
0 2
وردربرمن
2
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 18:00
هرتابرلین
1
1 1
بایرن مونیخ
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 21:00
Hamburger SV
2
2 2
فرایبورگ
2
۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 2
لایپزیگ
2
۱ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
کلن
1
1 1
شالکه
1
هفته 22
۶ اسفند ۱۳۹۵ 23:00
ولفسبورگ
1
1 2
وردربرمن
2
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بایر لورکوزن
0
0 2
ماینز
2
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
8
8 0
Hamburger SV
0
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
3
3 1
کلن
1
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
0
0 3
بورسیا دورتموند
3
۷ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
1
1 2
آگزبورگ
2
۷ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
هرتابرلین
2
2 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۸ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
FC Ingolstadt 04
0
0 2
بورسیا مونشن گلادباخ
2
۸ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
شالکه
1
1 1
هوفنهایم
1
هفته 23
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 23:00
آگزبورگ
2
2 2
لایپزیگ
2
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
5
5 2
FC Ingolstadt 04
2
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بورسیا دورتموند
6
6 2
بایر لورکوزن
2
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
کلن
0
0 3
بایرن مونیخ
3
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
1
1 1
ولفسبورگ
1
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
2
2 0
SV Darmstadt 98
0
۱۴ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
بورسیا مونشن گلادباخ
4
4 2
شالکه
2
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1 2
فرایبورگ
2
۱۵ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
Hamburger SV
1
1 0
هرتابرلین
0
هفته 24
۲۰ اسفند ۱۳۹۵ 23:00
بایر لورکوزن
1
1 1
وردربرمن
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
بایرن مونیخ
3
3 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
هرتابرلین
2
2 1
بورسیا دورتموند
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
لایپزیگ
0
0 1
ولفسبورگ
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
فرایبورگ
1
1 1
هوفنهایم
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
SV Darmstadt 98
2
2 1
ماینز
1
۲۱ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
FC Ingolstadt 04
2
2 2
کلن
2
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
شالکه
3
3 0
آگزبورگ
0
۲۲ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
Hamburger SV
2
2 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
هفته 25
۲۷ اسفند ۱۳۹۵ 23:00
بورسیا دورتموند
1
1 0
FC Ingolstadt 04
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
هوفنهایم
1
1 0
بایر لورکوزن
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
آگزبورگ
1
1 1
فرایبورگ
1
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
کلن
4
4 2
هرتابرلین
2
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
ولفسبورگ
1
1 0
SV Darmstadt 98
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
وردربرمن
3
3 0
لایپزیگ
0
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ 21:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 0
Hamburger SV
0
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 18:00
ماینز
0
0 1
شالکه
1
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ 20:00
بورسیا مونشن گلادباخ
0
0 1
بایرن مونیخ
1
هفته 26
۱۱ فروردین ۱۳۹۶ 22:00
هرتابرلین
1
1 3
هوفنهایم
3
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
بایرن مونیخ
6
6 0
آگزبورگ
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
شالکه
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
Hamburger SV
2
2 1
کلن
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
4
4 0
SV Darmstadt 98
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
2
2 5
وردربرمن
5
۱۲ فروردین ۱۳۹۶ 20:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
FC Ingolstadt 04
2
2 1
ماینز
1
۱۳ فروردین ۱۳۹۶ 19:00
بایر لورکوزن
3
3 3
ولفسبورگ
3
هفته 27
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
هوفنهایم
1
1 0
بایرن مونیخ
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
بورسیا دورتموند
3
3 0
Hamburger SV
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
کلن
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
وردربرمن
3
3 0
شالکه
0
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 0
هرتابرلین
0
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
آگزبورگ
2
2 3
FC Ingolstadt 04
3
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
ماینز
2
2 3
لایپزیگ
3
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
SV Darmstadt 98
0
0 2
بایر لورکوزن
2
۱۶ فروردین ۱۳۹۶ 21:30
ولفسبورگ
0
0 1
فرایبورگ
1
هفته 28
۱۸ فروردین ۱۳۹۶ 22:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 2
وردربرمن
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
کلن
2
2 3
بورسیا مونشن گلادباخ
3
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
شالکه
4
4 1
ولفسبورگ
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
Hamburger SV
2
2 1
هوفنهایم
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
1
1 0
بایر لورکوزن
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
1
1 0
ماینز
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۶ 20:00
بایرن مونیخ
4
4 1
بورسیا دورتموند
1
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
2
2 0
آگزبورگ
0
۲۰ فروردین ۱۳۹۶ 19:00
FC Ingolstadt 04
3
3 2
SV Darmstadt 98
2
هفته 29
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
هوفنهایم
5
5 3
بورسیا مونشن گلادباخ
3
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا دورتموند
3
3 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
2
2 1
کلن
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
1
1 0
هرتابرلین
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
4
4 0
فرایبورگ
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
ولفسبورگ
3
3 0
FC Ingolstadt 04
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۶ 20:00
بایر لورکوزن
0
0 0
بایرن مونیخ
0
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 17:00
وردربرمن
2
2 1
Hamburger SV
1
۲۷ فروردین ۱۳۹۶ 19:00
SV Darmstadt 98
2
2 1
شالکه
1
هفته 30
۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:00
کلن
1
1 1
هوفنهایم
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بایرن مونیخ
2
2 2
ماینز
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
3
3 1
آگزبورگ
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
FC Ingolstadt 04
2
2 4
وردربرمن
4
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
Hamburger SV
1
1 2
SV Darmstadt 98
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
1
1 0
ولفسبورگ
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 3
بورسیا دورتموند
3
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
2
2 1
بایر لورکوزن
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:00
شالکه
1
1 1
لایپزیگ
1
هفته 31
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:00
بایر لورکوزن
1
1 4
شالکه
4
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا دورتموند
0
0 0
کلن
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
1
1 2
بورسیا مونشن گلادباخ
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
0
0 0
FC Ingolstadt 04
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
SV Darmstadt 98
3
3 0
فرایبورگ
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
وردربرمن
2
2 0
هرتابرلین
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:00
ولفسبورگ
0
0 6
بایرن مونیخ
6
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
4
4 0
Hamburger SV
0
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:00
هوفنهایم
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
هفته 32
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ 22:00
کلن
4
4 3
وردربرمن
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بایرن مونیخ
1
1 0
SV Darmstadt 98
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا دورتموند
2
2 1
هوفنهایم
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 1
آگزبورگ
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 2
ولفسبورگ
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
FC Ingolstadt 04
1
1 1
بایر لورکوزن
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ 20:00
هرتابرلین
1
1 4
لایپزیگ
4
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
Hamburger SV
0
0 0
ماینز
0
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ 19:00
فرایبورگ
2
2 0
شالکه
0
هفته 33
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بایر لورکوزن
2
2 2
کلن
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
شالکه
1
1 1
Hamburger SV
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
4
4 2
اینتراخت فرانکفورت
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
4
4 5
بایرن مونیخ
5
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
1
1 1
FC Ingolstadt 04
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
SV Darmstadt 98
0
0 2
هرتابرلین
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
ولفسبورگ
1
1 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
وردربرمن
3
3 5
هوفنهایم
5
هفته 34
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
هوفنهایم
0
0 0
آگزبورگ
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بایرن مونیخ
4
4 1
فرایبورگ
1
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا دورتموند
4
4 3
وردربرمن
3
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 2
SV Darmstadt 98
2
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 2
لایپزیگ
2
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
FC Ingolstadt 04
1
1 1
شالکه
1
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
کلن
2
2 0
ماینز
0
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
Hamburger SV
2
2 1
ولفسبورگ
1
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
2
2 6
بایر لورکوزن
6
خشن ترین تیم ها
آمار بازیکنان
بازیکنباشگاهپست
A. Abrashi فرایبورگهافبک20161321300100000
Ä. Ben-Hatira SV Darmstadt 98هافبک118588300100000
A. Čolak SV Darmstadt 9822121271110410000
A. Dragović بایر لورکوزنمدافع19151257100000000
A. Ekdal Hamburger SVهافبک21131245310100000
A. Esswein هرتابرلینهافبک29151324400200000
A. Finnbogason آگزبورگمهاجم13131131101300000
A. Hack ماینزمدافع15131295000000000
A. Hahn بورسیا مونشن گلادباخهافبک30181598300300000
A. Hirzel Hamburger SV000000000000
A. Hunt Hamburger SVهافبک22141304300400000
A. Ignjovski فرایبورگمدافع19121050200000000
A. Jóhannsson وردربرمن92268101110000
A. Jung FC Ingolstadt 04157654100100000
A. Kramarić هوفنهایممهاجم342823741001550000
A. Luthe آگزبورگدروازبان22180000000011
A. Mehmedi بایر لورکوزنهافبک22161263100300000
A. Meier اینتراخت فرانکفورتمهاجم21151396100500000
A. Modeste کلنمهاجم343429783002530000
A. Morales FC Ingolstadt 04هافبک27201711510100000
A. Nübel شالکهدروازبان000000000000
A. Nukan لایپزیگمدافع000000000000
A. Robben بایرن مونیخ262118270001300000
A. Schöpf شالکههافبک28222038400600000
A. Schürrle بورسیا دورتموند158745300210000
A. Schwolow فرایبورگدروازبان343430601000000606
A. Seydel ماینزمهاجم61172000100000
A. Stolz هوفنهایمدروازبان000000000000
Á. Szalai هوفنهایممهاجم227771200800000
Adelino André Vieira Freitas ولفسبورگهافبک21131219300000000
Alexander Milošević SV Darmstadt 9818181598400000000
Allan هرتابرلین158791300000000
Almog Cohen FC Ingolstadt 0430282414200710000
Anderson Ordóñez اینتراخت فرانکفورت43184000000000
André Ramalho ماینزمدافع18121134400000000
Andreas Christensen بورسیا مونشن گلادباخمدافع31312782100200000
Arne Maier هرتابرلینهافبک101000000000
Artem Fedetsky SV Darmstadt 9816131113400000000
Artjoms Rudnevs کلن186688300300000
Ashton Philip Shawn Götz Hamburger SVمدافع1166100000000
Atakan Akkaynak بایر لورکوزن000000000000
Atsuto Uchida شالکه000000000000
Aymen Barkok اینتراخت فرانکفورتهافبک186651100200000
Aytaç Sulu SV Darmstadt 9827272430700201000
B. Atik هوفنهایمهافبک3067000000000
B. Dost ولفسبورگمهاجم1181000000000
B. Embolo شالکهمهاجم74341000200000
B. Halimi ماینزهافبک000000000000
B. Henrichs بایر لورکوزنمدافع29272426100000000
B. Höwedes شالکهمدافع31312790700100000
B. Hrgota اینتراخت فرانکفورتمهاجم28221750200500000
B. Hübner هوفنهایممدافع252521491000200000
B. Jatta Hamburger SVهافبک61180000000000
B. Oczipka اینتراخت فرانکفورتمدافع33332952500100000
B. Schmitz لایپزیگمدافع1611988200000000
B. Stambouli شالکهمدافع23151294301000000
B. Tekpetey شالکهمهاجم204100000000
B. Wood Hamburger SVمهاجم28232085101500000
Ba-Muaka Simakala بورسیا مونشن گلادباخ1010000000000
Benjamin Bellot لایپزیگ000000000000
Benjamin Gorka SV Darmstadt 98106000000000
Bernardo لایپزیگمدافع22211894300000000
Bernd Leno بایر لورکوزندروازبان343430600000000556
Birk Risa کلن000000000000
Bojan Krkić ماینز118630100100000
Bruno Henrique ولفسبورگ71177000000000
C. Aránguiz بایر لورکوزنهافبک26221820810210000
C. Clemens ماینز; کلنهافبک1512980200100000
C. Günter فرایبورگمدافع31302696510000000
C. Janker آگزبورگ15121087400000000
C. Kramer بورسیا مونشن گلادباخهافبک24231963610000000
C. Mathenia Hamburger SVدروازبان141412601000000193
C. Pizarro وردربرمنمهاجم189764100100000
Çağlar Söyüncü فرایبورگمدافع24242070400000000
Caiuby Francisco da Silva آگزبورگهافبک52245100000000
Carlos Ascues ولفسبورگ000000000000
Christian Ortag FC Ingolstadt 04دروازبان000000000000
Christian Pulišić بورسیا دورتموندهافبک29151515100300000
Christian Träsch ولفسبورگهافبک117696000000000
Cléber Reis Hamburger SV55326101000000
Clemens Fritz وردربرمن18171298500000000
D. Abraham اینتراخت فرانکفورتمدافع30302585501100000
D. Alaba بایرن مونیخمدافع32292508100400000
D. Aogo شالکهمدافع73287100000000
D. Avdijaj شالکه92294100200000
D. Baier آگزبورگهافبک27272399500100000
D. Beyreuther اینتراخت فرانکفورت000000000000
D. Blum اینتراخت فرانکفورتمهاجم143452000100000
D. Brosinski ماینزمدافع29272454600110000
D. Burnic بورسیا دورتموندهافبک1190100000000
D. Caligiuri ولفسبورگ; شالکههافبک32272224200400000
D. da Costa بایر لورکوزنمدافع31109000000000
D. Demme لایپزیگهافبک32322872400100000
D. Didavi ولفسبورگهافبک1811990000400000
D. Diekmeier Hamburger SVمدافع24211782610000000
D. Franke لایپزیگمدافع000000000000
D. Heintz کلنمدافع32302774700000000
D. Kaiser لایپزیگهافبک257950200100000
D. Kohr آگزبورگهافبک262119651310200000
D. Latza ماینزهافبک21181579600400000
D. Maroh کلنمدافع128642300001000
D. Selke لایپزیگمهاجم212436400400000
D. Sow بورسیا مونشن گلادباخهافبک101000000000
D. Upamecano لایپزیگمدافع128666300000000
Daniel Heuer SV Darmstadt 98دروازبان765750000000130
Daniel Opare آگزبورگ000000000000
Danilo Soares هوفنهایممدافع000000000000
Darío Lezcano FC Ingolstadt 0432272474400600000
Denys Oliynyk SV Darmstadt 984046000100000
Dominik Stroh-Engel SV Darmstadt 984042000000000
Douglas Costa بایرن مونیخهافبک23141373200400000
Douglas Santos Hamburger SVمدافع20191712400000000
E. Bičakčić هوفنهایممدافع18111051400100000
E. Durm بورسیا دورتموندمدافع1310975100000000
E. Forsberg لایپزیگهافبک30272349101810000
Eduardo Vargas هوفنهایم5096100000000
Emir Spahić Hamburger SV119777300000000
Enis Bunjaki اینتراخت فرانکفورت000000000000
Erdal Öztürk بایرن مونیخ000000000000
Eugen Polański هوفنهایم147632100000000
F. Baak هرتابرلینمدافع2012000000000
F. Bartels وردربرمنهافبک30222132400700000
F. Benko بایرن مونیخهافبک000000000000
F. Buntic FC Ingolstadt 04دروازبان000000000000
F. Di Santo شالکه123316200000000
F. Frei ماینزهافبک24191667300000000
F. Giefer شالکهدروازبان000000000000
F. Götze بایرن مونیخمدافع000000000000
F. Grillitsch وردربرمنهافبک23211718400200000
F. Hadërgjonaj FC Ingolstadt 0424242132600100000
F. Holland SV Darmstadt 98مدافع26252259200001000
F. Johnson بورسیا مونشن گلادباخهافبک21121248100300000
F. Kainz وردربرمنهافبک141300000200000
F. Kostić Hamburger SVهافبک31292532600400000
F. Lustenberger هرتابرلینمدافع19171500100000000
F. Mladenović کلن2010000000000
F. Müller ماینزدروازبان000000000000
F. Niederlechner فرایبورگمهاجم292923124001130000
F. Palacios لایپزیگمهاجم2055000000000
F. Platte SV Darmstadt 98مهاجم96468100200000
F. Porath Hamburger SVهافبک101000000000
F. Reese شالکهمهاجم3173000000000
F. Ribéry بایرن مونیخهافبک22141241200500000
F. Sørensen کلنمدافع31302680500000000
F. Wiedwald وردربرمندروازبان252422082000000495
Fabian Schär هوفنهایممدافع63283200000000
Fabio Coltorti لایپزیگ1190000000000
Fallou Diagne وردربرمن22135000000000
Felix Passlack بورسیا دورتموند106534100000000
Florian Jungwirth SV Darmstadt 9816121143200000000
Florian Kohls هرتابرلینهافبک000000000000
Furkan Zorba اینتراخت فرانکفورت000000000000
G. Burgstaller شالکهمهاجم18171474100900000
G. Bussmann ماینز14121048101000000
G. Castro بورسیا دورتموندهافبک28231925500300000
G. Donati ماینزمدافع32312805400000000
G. Haraguchi هرتابرلینهافبک31232053400100000
G. Holtmann ماینزهافبک51124000000000
G. Itter ولفسبورگمدافع000000000000
G. Jung Hamburger SVهافبک29262371300000000
G. Kobel هوفنهایمدروازبان000000000000
G. Teigl آگزبورگهافبک184659100000000
G. Varela اینتراخت فرانکفورتمدافع76431100000000
Georg Niedermeier فرایبورگ6091000000000
Giuseppe Leo FC Ingolstadt 04000000000000
Gojko Kačar آگزبورگ22111098100000000
Gotoku Sakai Hamburger SV33292692700100000
H. Badstuber بایرن مونیخ; شالکهمدافع1110892100000000
H. Ciftci کلنهافبک000000000000
H. Hansen ولفسبورگمدافع1083000000000
H. Nielsen فرایبورگمهاجم4024000000000
H. Wahl FC Ingolstadt 04مدافع000000000000
H. Wright شالکهمهاجم000000000000
Halil Altintop آگزبورگ31171603100600000
Hamit Altintop SV Darmstadt 9816151361300000000
Hendrik Bonmann بورسیا دورتموند000000000000
I. Berezovskiy SV Darmstadt 98دروازبان000000000000
I. Gelios آگزبورگدروازبان000000000000
I. Hajrović وردربرمنمهاجم96477100100000
I. Höhn SV Darmstadt 98مدافع12121069300000000
I. Traoré بورسیا مونشن گلادباخمهاجم149841000100000
Ismail Azzaoui ولفسبورگهافبک000000000000
J. Baumgartlinger بایر لورکوزنهافبک19191526100001000
J. Błaszczykowski ولفسبورگ28201689200000000
J. Boateng بایرن مونیخمدافع1310828100000000
J. Brekalo ولفسبورگهافبک4076100000000
J. Brooks هرتابرلینمدافع24242115500201000
J. Bruma ولفسبورگمدافع20201718601101000
J. Callsen-Bracker آگزبورگ000000000000
J. Córdoba ماینزمهاجم29272355801500000
J. Drobný وردربرمن99759001000000
J. Föhrenbach فرایبورگمدافع31101000000000
J. Geis شالکههافبک18171333400000000
J. Gondorf SV Darmstadt 98هافبک29292552700310000
J. Gouweleeuw آگزبورگمدافع18181550400200000
J. Green بایرن مونیخهافبک000000000000
J. Guilavogui ولفسبورگهافبک19171541600000000
J. Haberer فرایبورگهافبک32221956700300000
J. Hector کلنهافبک33332970600100000
J. Hofmann بورسیا مونشن گلادباخهافبک21161385000000000
J. Horn ولفسبورگمدافع1310974200000000
J. Huth ماینزدروازبان77630000000092
J. Kimmich بایرن مونیخمدافع27151541100600000
J. Korb بورسیا مونشن گلادباخمدافع127754000000000
J. Meffert فرایبورگهافبک1157000000000
J. Möbius ولفسبورگهافبک2046000000000
J. Morávek آگزبورگهافبک1310698200000000
J. Pohjanpalo بایر لورکوزنمهاجم111186000600000