چهارشنبه, فروردین ۲۰, ۱۳۹۹

بوندس لیگا آلمان

2017-2018
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ 22:00
بایرن مونیخ
3
3 1
بایر لورکوزن
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
هوفنهایم
1
1 0
وردربرمن
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
0
0 1
Hannover 96
1
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
Hamburger SV
1
1 0
آگزبورگ
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
2
2 0
VfB Stuttgart
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
ولفسبورگ
0
0 3
بورسیا دورتموند
3
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 20:00
شالکه
2
2 0
لایپزیگ
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
0
0 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 0
کلن
0
هفته 2
۳ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
کلن
1
1 3
Hamburger SV
3
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بایر لورکوزن
2
2 2
هوفنهایم
2
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 1
ولفسبورگ
1
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
2
2 2
بورسیا مونشن گلادباخ
2
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
VfB Stuttgart
1
1 0
ماینز
0
۴ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
وردربرمن
0
0 2
بایرن مونیخ
2
۴ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
بورسیا دورتموند
2
2 0
هرتابرلین
0
۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
4
4 1
فرایبورگ
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Hannover 96
1
1 0
شالکه
0
هفته 3
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
Hamburger SV
0
0 2
لایپزیگ
2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
0
0 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
3
3 0
کلن
0
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
3
3 1
بایر لورکوزن
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
0
0 0
بورسیا دورتموند
0
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
ولفسبورگ
1
1 1
Hannover 96
1
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
هوفنهایم
2
2 0
بایرن مونیخ
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
1
1 1
وردربرمن
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
شالکه
3
3 1
VfB Stuttgart
1
هفته 4
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
Hannover 96
2
2 0
Hamburger SV
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بایرن مونیخ
4
4 0
ماینز
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1 2
آگزبورگ
2
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
VfB Stuttgart
1
1 0
ولفسبورگ
0
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
وردربرمن
1
1 2
شالکه
2
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
لایپزیگ
2
2 2
بورسیا مونشن گلادباخ
2
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 15:00
هوفنهایم
1
1 1
هرتابرلین
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 17:00
بایر لورکوزن
4
4 0
فرایبورگ
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بورسیا دورتموند
5
5 0
کلن
0
هفته 5
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 0
VfB Stuttgart
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
آگزبورگ
1
1 0
لایپزیگ
0
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
شالکه
0
0 3
بایرن مونیخ
3
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
ولفسبورگ
1
1 1
وردربرمن
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
کلن
0
0 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
ماینز
2
2 3
هوفنهایم
3
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
Hamburger SV
0
0 3
بورسیا دورتموند
3
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
هرتابرلین
2
2 1
بایر لورکوزن
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
فرایبورگ
1
1 1
Hannover 96
1
هفته 6
۳۱ شهریور ۱۳۹۶ 22:00
بایرن مونیخ
2
2 2
ولفسبورگ
2
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هوفنهایم
2
2 0
شالکه
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
1
1 0
هرتابرلین
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
2
2 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:00
VfB Stuttgart
0
0 0
آگزبورگ
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:00
وردربرمن
0
0 0
فرایبورگ
0
۱ مهر ۱۳۹۶ 20:00
بورسیا دورتموند
6
6 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Hannover 96
0
0 0
کلن
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
بایر لورکوزن
3
3 0
Hamburger SV
0
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۶ 22:00
شالکه
1
1 1
بایر لورکوزن
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 1
Hannover 96
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 1
VfB Stuttgart
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
1
1 2
بورسیا دورتموند
2
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ولفسبورگ
1
1 1
ماینز
1
۸ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Hamburger SV
0
0 0
وردربرمن
0
۹ مهر ۱۳۹۶ 15:00
فرایبورگ
3
3 2
هوفنهایم
2
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
2
2 2
بایرن مونیخ
2
۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
کلن
1
1 2
لایپزیگ
2
هفته 8
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 22:00
VfB Stuttgart
2
2 1
کلن
1
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هوفنهایم
2
2 2
آگزبورگ
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بایرن مونیخ
5
5 0
فرایبورگ
0
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
ماینز
3
3 2
Hamburger SV
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
Hannover 96
1
1 2
اینتراخت فرانکفورت
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
0
0 2
شالکه
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
بورسیا دورتموند
2
2 3
لایپزیگ
3
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بایر لورکوزن
2
2 2
ولفسبورگ
2
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 19:30
وردربرمن
0
0 2
بورسیا مونشن گلادباخ
2
هفته 9
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 22:00
شالکه
2
2 0
ماینز
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 5
بایر لورکوزن
5
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 2
بورسیا دورتموند
2
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
آگزبورگ
1
1 2
Hannover 96
2
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:00
لایپزیگ
1
1 0
VfB Stuttgart
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Hamburger SV
0
0 1
بایرن مونیخ
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 15:00
کلن
0
0 0
وردربرمن
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 17:00
فرایبورگ
1
1 1
هرتابرلین
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ولفسبورگ
1
1 1
هوفنهایم
1
هفته 10
۵ آبان ۱۳۹۶ 22:00
ماینز
1
1 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:00
هوفنهایم
1
1 3
بورسیا مونشن گلادباخ
3
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:00
بایر لورکوزن
2
2 1
کلن
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:00
شالکه
1
1 1
ولفسبورگ
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:00
Hannover 96
4
4 2
بورسیا دورتموند
2
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:00
هرتابرلین
2
2 1
Hamburger SV
1
۶ آبان ۱۳۹۶ 20:00
بایرن مونیخ
2
2 0
لایپزیگ
0
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
وردربرمن
0
0 3
آگزبورگ
3
۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
VfB Stuttgart
3
3 0
فرایبورگ
0
هفته 11
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 1
وردربرمن
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 1
ماینز
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
1
1 1
بایر لورکوزن
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
Hamburger SV
3
3 1
VfB Stuttgart
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
لایپزیگ
2
2 1
Hannover 96
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:00
فرایبورگ
0
0 1
شالکه
1
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 21:00
بورسیا دورتموند
1
1 3
بایرن مونیخ
3
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 18:00
کلن
0
0 3
هوفنهایم
3
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
ولفسبورگ
3
3 3
هرتابرلین
3
هفته 12
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 23:00
VfB Stuttgart
2
2 1
بورسیا دورتموند
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
هوفنهایم
1
1 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بایر لورکوزن
2
2 2
لایپزیگ
2
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
بایرن مونیخ
3
3 0
آگزبورگ
0
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ماینز
1
1 0
کلن
0
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:00
ولفسبورگ
3
3 1
فرایبورگ
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
هرتابرلین
2
2 4
بورسیا مونشن گلادباخ
4
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 18:00
شالکه
2
2 0
Hamburger SV
0
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 20:30
وردربرمن
4
4 0
Hannover 96
0
هفته 13
۳ آذر ۱۳۹۶ 23:00
Hannover 96
1
1 1
VfB Stuttgart
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا دورتموند
4
4 4
شالکه
4
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 1
بایر لورکوزن
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
2
2 1
ولفسبورگ
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
لایپزیگ
2
2 0
وردربرمن
0
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:00
فرایبورگ
2
2 1
ماینز
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 1
بایرن مونیخ
1
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Hamburger SV
3
3 0
هوفنهایم
0
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
کلن
0
0 2
هرتابرلین
2
هفته 14
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:00
فرایبورگ
0
0 0
Hamburger SV
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
هوفنهایم
4
4 0
لایپزیگ
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بایر لورکوزن
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بایرن مونیخ
3
3 1
Hannover 96
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
ماینز
1
1 3
آگزبورگ
3
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:00
وردربرمن
1
1 0
VfB Stuttgart
0
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:00
شالکه
2
2 2
کلن
2
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:00
هرتابرلین
1
1 2
اینتراخت فرانکفورت
2
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ولفسبورگ
3
3 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
هفته 15
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 23:00
VfB Stuttgart
0
0 2
بایر لورکوزن
2
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا دورتموند
1
1 2
وردربرمن
2
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 1
بایرن مونیخ
1
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Hamburger SV
0
0 0
ولفسبورگ
0
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:00
لایپزیگ
2
2 2
ماینز
2
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بورسیا مونشن گلادباخ
1
1 1
شالکه
1
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 16:15
کلن
3
3 4
فرایبورگ
4
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Hannover 96
2
2 0
هوفنهایم
0
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
آگزبورگ
1
1 1
هرتابرلین
1
هفته 16
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ولفسبورگ
1
1 1
لایپزیگ
1
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 23:00
فرایبورگ
1
1 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 23:00
ماینز
0
0 2
بورسیا دورتموند
2
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 23:00
Hamburger SV
1
1 2
اینتراخت فرانکفورت
2
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 21:00
هوفنهایم
1
1 0
VfB Stuttgart
0
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:00
بایر لورکوزن
1
1 0
وردربرمن
0
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:00
بایرن مونیخ
1
1 0
کلن
0
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:00
شالکه
3
3 2
آگزبورگ
2
۲۲ آذر ۱۳۹۶ 23:00
هرتابرلین
3
3 1
Hannover 96
1
هفته 17
۲۴ آذر ۱۳۹۶ 23:00
بورسیا مونشن گلادباخ
3
3 1
Hamburger SV
1
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 2
شالکه
2
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
3
3 3
فرایبورگ
3
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
کلن
1
1 0
ولفسبورگ
0
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
VfB Stuttgart
0
0 1
بایرن مونیخ
1
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 18:00
وردربرمن
2
2 2
ماینز
2
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 21:00
بورسیا دورتموند
2
2 1
هوفنهایم
1
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 18:00
Hannover 96
4
4 4
بایر لورکوزن
4
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
لایپزیگ
2
2 3
هرتابرلین
3
هفته 18
۲۲ دی ۱۳۹۶ 23:00
بایر لورکوزن
1
1 3
بایرن مونیخ
3
۲۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1 1
فرایبورگ
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
1
1 0
Hamburger SV
0
۲۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
Hannover 96
3
3 2
ماینز
2
۲۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
VfB Stuttgart
1
1 0
هرتابرلین
0
۲۳ دی ۱۳۹۶ 18:00
وردربرمن
1
1 1
هوفنهایم
1
۲۳ دی ۱۳۹۶ 21:00
لایپزیگ
3
3 1
شالکه
1
۲۴ دی ۱۳۹۶ 18:00
کلن
2
2 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲۴ دی ۱۳۹۶ 20:30
بورسیا دورتموند
0
0 0
ولفسبورگ
0
هفته 19
۲۹ دی ۱۳۹۶ 23:00
هرتابرلین
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 18:00
هوفنهایم
1
1 4
بایر لورکوزن
4
۳۰ دی ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 0
آگزبورگ
0
۳۰ دی ۱۳۹۶ 18:00
ماینز
3
3 2
VfB Stuttgart
2
۳۰ دی ۱۳۹۶ 18:00
فرایبورگ
2
2 1
لایپزیگ
1
۳۰ دی ۱۳۹۶ 18:00
ولفسبورگ
1
1 3
اینتراخت فرانکفورت
3
۳۰ دی ۱۳۹۶ 21:00
Hamburger SV
0
0 2
کلن
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
بایرن مونیخ
4
4 2
وردربرمن
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
شالکه
1
1 1
Hannover 96
1
هفته 20
۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۷ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
بایرن مونیخ
5
5 2
هوفنهایم
2
۷ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا دورتموند
2
2 2
فرایبورگ
2
۷ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
کلن
1
1 1
آگزبورگ
1
۷ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
لایپزیگ
1
1 1
Hamburger SV
1
۷ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
VfB Stuttgart
0
0 2
شالکه
2
۷ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
وردربرمن
0
0 0
هرتابرلین
0
۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
بایر لورکوزن
2
2 0
ماینز
0
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Hannover 96
0
0 1
ولفسبورگ
1
هفته 21
۱۳ بهمن ۱۳۹۶ 23:00
کلن
2
2 3
بورسیا دورتموند
3
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
شالکه
1
1 2
وردربرمن
2
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ماینز
0
0 2
بایرن مونیخ
2
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
هرتابرلین
1
1 1
هوفنهایم
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
فرایبورگ
0
0 0
بایر لورکوزن
0
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ولفسبورگ
1
1 1
VfB Stuttgart
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
بورسیا مونشن گلادباخ
0
0 1
لایپزیگ
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
3
3 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Hamburger SV
1
1 1
Hannover 96
1
هفته 22
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:00
لایپزیگ
2
2 0
آگزبورگ
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
هوفنهایم
4
4 2
ماینز
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
بایر لورکوزن
0
0 2
هرتابرلین
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا دورتموند
2
2 0
Hamburger SV
0
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
4
4 2
کلن
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Hannover 96
2
2 1
فرایبورگ
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
بایرن مونیخ
2
2 1
شالکه
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
VfB Stuttgart
1
1 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
وردربرمن
3
3 1
ولفسبورگ
1
هفته 23
۲۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:00
هرتابرلین
0
0 2
ماینز
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
کلن
1
1 1
Hannover 96
1
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
Hamburger SV
1
1 2
بایر لورکوزن
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
فرایبورگ
1
1 0
وردربرمن
0
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
ولفسبورگ
1
1 2
بایرن مونیخ
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
شالکه
2
2 1
هوفنهایم
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
0
0 1
VfB Stuttgart
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
بورسیا مونشن گلادباخ
0
0 1
بورسیا دورتموند
1
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:00
اینتراخت فرانکفورت
2
2 1
لایپزیگ
1
هفته 24
۴ اسفند ۱۳۹۶ 23:00
ماینز
1
1 1
ولفسبورگ
1
۵ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
هوفنهایم
1
1 1
فرایبورگ
1
۵ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
بایرن مونیخ
0
0 0
هرتابرلین
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
Hannover 96
0
0 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۵ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
VfB Stuttgart
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
وردربرمن
1
1 0
Hamburger SV
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
بایر لورکوزن
0
0 2
شالکه
2
۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
لایپزیگ
1
1 2
کلن
2
۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:00
بورسیا دورتموند
1
1 1
آگزبورگ
1
هفته 25
۱۱ اسفند ۱۳۹۶ 23:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 2
وردربرمن
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
ولفسبورگ
1
1 2
بایر لورکوزن
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
1
1 0
Hannover 96
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
0
0 2
هوفنهایم
2
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
شالکه
1
1 0
هرتابرلین
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
Hamburger SV
0
0 0
ماینز
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
لایپزیگ
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
کلن
2
2 3
VfB Stuttgart
3
۱۳ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
فرایبورگ
0
0 4
بایرن مونیخ
4
هفته 26
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ 23:00
ماینز
0
0 1
شالکه
1
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
هوفنهایم
3
3 0
ولفسبورگ
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
بایرن مونیخ
6
6 0
Hamburger SV
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
Hannover 96
1
1 3
آگزبورگ
3
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
هرتابرلین
0
0 0
فرایبورگ
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
بایر لورکوزن
2
2 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
VfB Stuttgart
0
0 0
لایپزیگ
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
بورسیا دورتموند
3
3 2
اینتراخت فرانکفورت
2
۲۱ اسفند ۱۳۹۶ 23:00
وردربرمن
3
3 1
کلن
1
هفته 27
۲۵ اسفند ۱۳۹۶ 23:00
فرایبورگ
1
1 2
VfB Stuttgart
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
بورسیا مونشن گلادباخ
3
3 3
هوفنهایم
3
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
اینتراخت فرانکفورت
3
3 0
ماینز
0
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
آگزبورگ
1
1 3
وردربرمن
3
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
Hamburger SV
1
1 2
هرتابرلین
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 21:00
ولفسبورگ
0
0 1
شالکه
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 16:00
بورسیا دورتموند
1
1 0
Hannover 96
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 18:00
کلن
2
2 0
بایر لورکوزن
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
لایپزیگ
2
2 1
بایرن مونیخ
1
هفته 28
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
هوفنهایم
6
6 0
کلن
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
بایر لورکوزن
0
0 0
آگزبورگ
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
شالکه
2
2 0
فرایبورگ
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
Hannover 96
2
2 3
لایپزیگ
3
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
VfB Stuttgart
1
1 1
Hamburger SV
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
بایرن مونیخ
6
6 0
بورسیا دورتموند
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 22:00
هرتابرلین
0
0 0
ولفسبورگ
0
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
وردربرمن
2
2 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۱۲ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
ماینز
0
0 0
بورسیا مونشن گلادباخ
0
هفته 29
۱۷ فروردین ۱۳۹۷ 22:00
Hannover 96
2
2 1
وردربرمن
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
2
2 1
هرتابرلین
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
آگزبورگ
1
1 4
بایرن مونیخ
4
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
کلن
1
1 1
ماینز
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
فرایبورگ
0
0 2
ولفسبورگ
2
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
Hamburger SV
3
3 2
شالکه
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
بورسیا دورتموند
3
3 0
VfB Stuttgart
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
1
1 1
هوفنهایم
1
۲۰ فروردین ۱۳۹۷ 22:00
لایپزیگ
1
1 4
بایر لورکوزن
4
هفته 30
۲۴ فروردین ۱۳۹۷ 22:00
ولفسبورگ
0
0 0
آگزبورگ
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
هوفنهایم
2
2 0
Hamburger SV
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
بایر لورکوزن
4
4 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
هرتابرلین
2
2 1
کلن
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
VfB Stuttgart
1
1 1
Hannover 96
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
بایرن مونیخ
5
5 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 17:00
شالکه
2
2 0
بورسیا دورتموند
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
وردربرمن
1
1 1
لایپزیگ
1
۲۷ فروردین ۱۳۹۷ 22:00
ماینز
2
2 0
فرایبورگ
0
هفته 31
۳۱ فروردین ۱۳۹۷ 22:00
بورسیا مونشن گلادباخ
3
3 0
ولفسبورگ
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
0
0 3
هرتابرلین
3
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
Hamburger SV
1
1 0
فرایبورگ
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
Hannover 96
0
0 3
بایرن مونیخ
3
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
VfB Stuttgart
2
2 0
وردربرمن
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
بورسیا دورتموند
4
4 0
بایر لورکوزن
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
آگزبورگ
2
2 0
ماینز
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
کلن
2
2 2
شالکه
2
لایپزیگ
0
0 0
هوفنهایم
0
هفته 32
۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:00
هوفنهایم
3
3 1
Hannover 96
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بایرن مونیخ
4
4 1
اینتراخت فرانکفورت
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
شالکه
1
1 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
هرتابرلین
2
2 2
آگزبورگ
2
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
فرایبورگ
3
3 2
کلن
2
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
ولفسبورگ
1
1 3
Hamburger SV
3
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 20:00
بایر لورکوزن
0
0 1
VfB Stuttgart
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
ماینز
3
3 0
لایپزیگ
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
وردربرمن
1
1 1
بورسیا دورتموند
1
هفته 33
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بورسیا دورتموند
1
1 2
ماینز
2
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بورسیا مونشن گلادباخ
3
3 1
فرایبورگ
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
اینتراخت فرانکفورت
3
3 0
Hamburger SV
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
آگزبورگ
1
1 2
شالکه
2
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
کلن
1
1 3
بایرن مونیخ
3
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
Hannover 96
3
3 1
هرتابرلین
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
لایپزیگ
4
4 1
ولفسبورگ
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
VfB Stuttgart
2
2 0
هوفنهایم
0
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
وردربرمن
0
0 0
بایر لورکوزن
0
هفته 34
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
هوفنهایم
3
3 1
بورسیا دورتموند
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بایر لورکوزن
3
3 2
Hannover 96
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
بایرن مونیخ
1
1 4
VfB Stuttgart
4
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
شالکه
1
1 0
اینتراخت فرانکفورت
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
ماینز
1
1 2
وردربرمن
2
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
Hamburger SV
2
2 1
بورسیا مونشن گلادباخ
1
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
هرتابرلین
2
2 6
لایپزیگ
6
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
فرایبورگ
2
2 0
آگزبورگ
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 17:00
ولفسبورگ
4
4 1
کلن
1
آمار بازیکنان
بازیکنباشگاهپست
A. Abrashi فرایبورگهافبک1211851200000000
A. Beck VfB Stuttgart23221930600100000
A. Donis VfB Stuttgartمهاجم1811950100200000
A. Dragović بایر لورکوزنمدافع1045000000000
A. Ekdal Hamburger SVهافبک19121108300000000
A. Esswein هرتابرلینهافبک166612000200000
A. Finnbogason آگزبورگمهاجم222218252001230000
A. Hack ماینزمدافع15141288200100000
A. Hahn Hamburger SVهافبک23141353000300000
A. Hunt Hamburger SVهافبک29262166100310000
A. Ignjovski فرایبورگمدافع000000000000
A. Jóhannsson وردربرمن122271000100000
A. Kramarić هوفنهایممهاجم332121321001320000
A. Lookman لایپزیگمهاجم106485100500000
A. Luthe آگزبورگدروازبان22180000000040
A. Maxim ماینزهافبک2211958400200000
A. Mehmedi بایر لورکوزن; ولفسبورگهافبک1711988300300000
A. Meier اینتراخت فرانکفورتمهاجم103000100000
A. Meyer VfB Stuttgartدروازبان000000000000
A. Nübel شالکهدروازبان1045000000000
A. Ouahim کلنهافبک1018000000000
A. Robben بایرن مونیخ21191517000500000
A. Schöpf شالکههافبک159805300000000
A. Schürrle بورسیا دورتموند18111234000100000
A. Schwolow فرایبورگدروازبان333329070000010539
A. Stolz هوفنهایمدروازبان000000000000
Á. Szalai هوفنهایممهاجم188887200500000
A. Ujah ماینزمهاجم112200000000000
Aaron Herzog بورسیا مونشن گلادباخهافبک000000000000
Ailton VfB Stuttgartمدافع51106000000000
Amine Harit شالکههافبک31232052300310000
André Ramalho بایر لورکوزنمدافع3029000000000
Andriy Yarmolenko بورسیا دورتموندمهاجم18131041000300000
Anto Grgic VfB Stuttgart105000000000
Arne Maier هرتابرلینهافبک17141227100000000
Artjoms Rudnevs کلن000000000000
Aymen Barkok اینتراخت فرانکفورتهافبک92311100000000
B. Embolo شالکهمهاجم219913400300000
B. Henrichs بایر لورکوزنمدافع23111260101000000
B. Höwedes شالکهمدافع000000000000
B. Hrgota اینتراخت فرانکفورتمهاجم62195100000000
B. Hübner هوفنهایممدافع26262273900300000
B. Jatta Hamburger SVهافبک103294100000000
B. Oczipka شالکهمدافع29262320200000000
B. Özcan VfB Stuttgartهافبک17111004100100000
B. Pavard VfB Stuttgartمدافع34343060200100000
B. Schmitz لایپزیگمدافع2182000000000
B. Stambouli شالکهمدافع28242194400001000
B. Tekpetey شالکهمهاجم000000000000
B. Wood Hamburger SVمهاجم24181610210210000
Bartosz Kapustka فرایبورگ73233000100000
Bernardo لایپزیگمدافع17141260200100000
Bernd Leno بایر لورکوزندروازبان3333297010000004010
Birk Risa کلن2181000000000
Bruma لایپزیگمهاجم27151565000400000
C. Akolo VfB Stuttgartهافبک22131105200500000
C. Aránguiz بایر لورکوزنهافبک27272306400100000
C. Clemens کلنهافبک146639200100000
C. Früchtl بایرن مونیخدروازبان000000000000
C. Gentner VfB Stuttgartهافبک27272413300200000
C. Günter فرایبورگمدافع34343060200100000
C. Janker آگزبورگ5073000000000
C. Kramer بورسیا مونشن گلادباخهافبک27262161500300000
C. Mathenia Hamburger SVدروازبان242421602000000386
C. Okoroji فرایبورگمدافع000000000000
C. Pizarro کلنمهاجم165574000100000
C. Teuchert شالکهمهاجم4031000000000
C. Tolisso بایرن مونیخهافبک26171527300600000
Çağlar Söyüncü فرایبورگمدافع26252153511100000
Caiuby Francisco da Silva آگزبورگهافبک33322859800500000
Caleb Stanko فرایبورگ61188000001000
Carlos Salcedo اینتراخت فرانکفورت20171607500000000
Charlison Benschop Hannover 9672181000100000
Chris Führich کلن2195000000000
Christian Pulišić بورسیا دورتموندهافبک32272313100400000
D. Abraham اینتراخت فرانکفورتمدافع27272303300001000
D. Alaba بایرن مونیخمدافع23171550100200000
D. Aogo VfB Stuttgartمدافع29221954500000000
D. Baier آگزبورگهافبک29292543600000000
D. Beyreuther اینتراخت فرانکفورت000000000000
D. Blum اینتراخت فرانکفورتمهاجم2027000100000
D. Brosinski ماینزمدافع29282503000110000
D. Burnic VfB Stuttgartهافبک63304310000000
D. Caligiuri شالکههافبک33322918400630000
D. da Costa اینتراخت فرانکفورتمدافع17131199100100000
D. Demme لایپزیگهافبک29242196400000000
D. Didavi ولفسبورگهافبک30262249400900000
D. Diekmeier Hamburger SVمدافع22221869400000000
D. Franke ولفسبورگمدافع000000000000
D. Ginczek VfB Stuttgartمهاجم23171531300710000
D. Heintz کلنمدافع31312790300100000
D. Kaiser لایپزیگهافبک103272000000000
D. Kohr بایر لورکوزنهافبک28181666910100000
D. Latza ماینزهافبک29272354700200000
D. Maroh کلنمدافع1110913000000000
D. Reimann بورسیا دورتمونددروازبان000000000000
D. Selke هرتابرلینمهاجم271918884001010000
D. Smarsch هرتابرلیندروازبان000000000000
D. Upamecano لایپزیگمدافع27252236310200000
D. Zagadou بورسیا دورتموندمدافع116654001100000
D. Zakaria بورسیا مونشن گلادباخهافبک302923061100200000
Daichi Kamada اینتراخت فرانکفورتهافبک32145000000000
Daniel Opare آگزبورگ17171418600000000
Dennis Geiger هوفنهایمهافبک21201593900200000
Douglas Santos Hamburger SVمدافع27262378600100000
E. Bičakčić هوفنهایممدافع97548400000000
E. Durm بورسیا دورتموندمدافع000000000000
E. Forsberg لایپزیگهافبک20141326000210000
E. Insúa VfB Stuttgartمدافع25242106200000000
E. Thommy آگزبورگ; VfB Stuttgartهافبک20161158100200000
Ebenezer Ofori VfB Stuttgart109000000000
Efkan Bekiroglu آگزبورگ000000000000
Elvis Rexhbecaj ولفسبورگهافبک41124000000000
Emil Berggreen ماینز146667200400000
Eugen Polański هوفنهایم92257100000000
F. Baak هرتابرلینمدافع000000000000
F. Bartels وردربرمنهافبک14141128000200000
F. Dahmen ماینزدروازبان000000000000
F. Di Santo شالکه30221662400310000
F. Evina بایرن مونیخمهاجم22111000000000
F. Frei ماینزهافبک1110806100100000
F. Giefer آگزبورگدروازبان000000000000
F. Götze بایرن مونیخمدافع000000000000
F. Grillitsch هوفنهایمهافبک24201839400100000
F. Hübner Hannover 96مدافع94325200000000
F. Johnson بورسیا مونشن گلادباخهافبک105466000100000
F. Kainz وردربرمنهافبک30191685500300000
F. Kath فرایبورگهافبک243658300100000
F. Klaus Hannover 96هافبک28251990500400000
F. Kostić Hamburger SVهافبک30272413200500000
F. Kusič کلنمدافع1014000000000
F. Lustenberger هرتابرلینمدافع23181581300000000
F. Müller ماینزدروازبان55450000000071
F. Niederlechner فرایبورگمهاجم99675100200000
F. Palacios لایپزیگمهاجم000000000000
F. Reese شالکهمهاجم7069000000000
F. Ribéry بایرن مونیخهافبک20151210300500000
F. Sørensen کلنمدافع28242002900200000
F. Uduokhai ولفسبورگمدافع19171558210100000
Felipe Hannover 96مدافع66458000000000
Felix Passlack بورسیا دورتموند; هوفنهایم3173000000000
Florian Mayer بورسیا مونشن گلادباخمدافع1018000000000
G. Burgstaller شالکهمهاجم322423298001100000
G. Bussmann ماینز000000000000
G. Castro بورسیا دورتموندهافبک19161207300000000
G. Donati ماینزمدافع29262285212000000
G. Fernandes اینتراخت فرانکفورتهافبک19121034400000000
G. Haraguchi هرتابرلینهافبک72206201000000
G. Holtmann ماینزهافبک1710897100200000
G. Itter ولفسبورگمدافع55414100000000
G. Jung Hamburger SVهافبک30292571701100000
G. Kobel هوفنهایمدروازبان000000000000
Gojko Kačar آگزبورگ63228100100000
Gotoku Sakai Hamburger SV28262289200000000
H. Badstuber VfB Stuttgartمدافع27242168200200000
H. Nordtveit هوفنهایممدافع1410921000000000
I. Bebou Hannover 96مهاجم30202142300500000
I. Belfodil وردربرمنمهاجم26131347100400000
I. Hajrović وردربرمنمهاجم90185300000000
I. Konaté لایپزیگمدافع15131136100000000
I. Traoré بورسیا مونشن گلادباخمهاجم71196000000000
Ignacio Camacho ولفسبورگهافبک1111953100000000
Iver Fossum Hannover 96هافبک19131307000100000
J. Arp Hamburger SVمهاجم188846100200000
J. Augustin لایپزیگمهاجم24141227100910000
J. Baumgartlinger بایر لورکوزنهافبک17171291300100000
J. Błaszczykowski ولفسبورگ96521000100000
J. Boateng بایرن مونیخمدافع19191644400100000
J. Brekalo VfB Stuttgart; ولفسبورگهافبک27171562300400000
J. Brooks ولفسبورگمدافع99729100000000
J. Bruma ولفسبورگمدافع1111990200000000
J. Callsen-Bracker آگزبورگ000000000000
J. Córdoba کلنمهاجم189951100000000
J. de Guzmán اینتراخت فرانکفورتهافبک16121094200000000
J. Drobný وردربرمن000000000000
J. Eggestein وردربرمنمهاجم7093000000000
J. Elez Hannover 96مدافع119777100000000
J. Geis شالکههافبک000000000000
J. Gondorf وردربرمنهافبک217794400100000
J. Gouweleeuw آگزبورگمدافع27272385400000000
J. Grahl VfB Stuttgartدروازبان000000000000
J. Guilavogui ولفسبورگهافبک29272407710301000
J. Haberer فرایبورگهافبک33312758900310000
J. Hector کلنهافبک20201761400200000
J. Hofmann بورسیا مونشن گلادباخهافبک23121027000000000
J. Hoogma هوفنهایممدافع000000000000
J. Horn کلنمدافع1110827000000000
J. Huth ماینزدروازبان000000000000
J. Kimmich بایرن مونیخمدافع29262333100100000
J. Klinsmann هرتابرلین000000000000
J. Korb Hannover 96مدافع28282341800100000
J. Morávek آگزبورگهافبک167700510000000
J. Pavlenka وردربرمندروازبان343430601000000408
J. Pohjanpalo بایر لورکوزنمهاجم70110000100000
J. Pollersbeck Hamburger SVدروازبان10109001000000151
J. Sancho بورسیا دورتموندهافبک127685000100000
J. Schieber هرتابرلینمهاجم3053000000000
J. Schmid آگزبورگهافبک25151469100000000
J. Tah بایر لورکوزنمدافع28272427100000000
J. Toljan هوفنهایم; بورسیا دورتموندمدافع18151388100100000
J. Torunarigha هرتابرلینمدافع127661001100000
J. Vagnoman Hamburger SVمدافع1020000000000
J. Verlaat وردربرمنمدافع000000000000
J. Villalba بورسیا مونشن گلادباخمهاجم106100000000
J. Zimmermann اینتراخت فرانکفورتدروازبان000000000000