بوندس لیگا 2 آلمان

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Fritz-Walter-Stadion ۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
کایزرسلاترن
0 4
هانوفر
۱۵ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
0
4
هانوفر
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
بوخوم
2 1
یونیون برلین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
بوخوم
2
1
یونیون برلین
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
دینامو درسدن
1 1
نورنبرگ
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
دینامو درسدن
1
1
نورنبرگ
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
سندهاوزن
2 2
فورتونا دوسلدورف
۱۶ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
سندهاوزن
2
2
فورتونا دوسلدورف
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 16:00
گروتر فورث
1 0
مونیخ 1860
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 16:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
1
0
مونیخ 1860
SchücoArena ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
0 0
کارلسروهه
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
0
0
کارلسروهه
Eintracht-Stadion ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
آینتراخت برانشوایگ
2 1
ورزبرگر کیکرز
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
2
1
ورزبرگر کیکرز
Voith-Arena ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
هایدنهایم
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۷ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
Voith-Arena
هایدنهایم
1
0
ارزگبیرگ آئو
Mercedes-Benz-Arena ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:45
اشتوتگارت
2 1
سن پائولی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵ 22:45
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
1
سن پائولی
هفته 2
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
ارزگبیرگ آئو
2 0
سندهاوزن
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
ارزگبیرگ آئو
2
0
سندهاوزن
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
نورنبرگ
1 1
هایدنهایم
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 21:00
نورنبرگ
1
1
هایدنهایم
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
فورتونا دوسلدورف
1 0
اشتوتگارت
۲۲ مرداد ۱۳۹۵ 23:00
فورتونا دوسلدورف
1
0
اشتوتگارت
Wildparkstadion ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
کارلسروهه
1 1
بوخوم
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 15:30
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
1
بوخوم
Millerntor-Stadion ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
سن پائولی
0 2
آینتراخت برانشوایگ
۲۳ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
2
آینتراخت برانشوایگ
HDI-Arena ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:00
هانوفر
3 1
گروتر فورث
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 16:00
HDI-Arena
هانوفر
3
1
گروتر فورث
flyeralarm-Arena ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
کایزرسلاترن
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
1
1
کایزرسلاترن
Allianz Arena ۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
مونیخ 1860
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۲۴ مرداد ۱۳۹۵ 18:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
Stadion An der Alten Försterei ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:45
یونیون برلین
2 2
دینامو درسدن
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 22:45
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
2
2
دینامو درسدن
هفته 3
Voith-Arena ۵ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
هایدنهایم
1 2
ورزبرگر کیکرز
۵ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Voith-Arena
هایدنهایم
1
2
ورزبرگر کیکرز
۵ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
سندهاوزن
1 2
اشتوتگارت
۵ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
سندهاوزن
1
2
اشتوتگارت
۵ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
1 1
هانوفر
۵ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
1
1
هانوفر
Wildparkstadion ۶ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
کارلسروهه
0 0
مونیخ 1860
۶ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Wildparkstadion
کارلسروهه
0
0
مونیخ 1860
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۶ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
گروتر فورث
3 2
ارزگبیرگ آئو
۶ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
3
2
ارزگبیرگ آئو
SchücoArena ۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
آرمینیا بیله‌فلد
4 4
یونیون برلین
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
4
4
یونیون برلین
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
دینامو درسدن
1 0
سن پائولی
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
دینامو درسدن
1
0
سن پائولی
Eintracht-Stadion ۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
آینتراخت برانشوایگ
6 1
نورنبرگ
۷ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
6
1
نورنبرگ
Fritz-Walter-Stadion ۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:45
کایزرسلاترن
0 0
فورتونا دوسلدورف
۸ شهریور ۱۳۹۵ 22:45
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
0
0
فورتونا دوسلدورف
هفته 4
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
آینتراخت برانشوایگ
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0
2
آینتراخت برانشوایگ
flyeralarm-Arena ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
ورزبرگر کیکرز
2 0
بوخوم
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
2
0
بوخوم
Mercedes-Benz-Arena ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
اشتوتگارت
1 2
هایدنهایم
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
2
هایدنهایم
Millerntor-Stadion ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
سن پائولی
2 1
آرمینیا بیله‌فلد
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Millerntor-Stadion
سن پائولی
2
1
آرمینیا بیله‌فلد
Stadion An der Alten Försterei ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
یونیون برلین
4 0
کارلسروهه
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
4
0
کارلسروهه
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
فورتونا دوسلدورف
1 1
گروتر فورث
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
فورتونا دوسلدورف
1
1
گروتر فورث
HDI-Arena ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
هانوفر
0 2
دینامو درسدن
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
HDI-Arena
هانوفر
0
2
دینامو درسدن
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
سندهاوزن
2 0
کایزرسلاترن
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
سندهاوزن
2
0
کایزرسلاترن
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:45
نورنبرگ
1 2
مونیخ 1860
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 22:45
نورنبرگ
1
2
مونیخ 1860
هفته 5
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
گروتر فورث
0 3
ورزبرگر کیکرز
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
0
3
ورزبرگر کیکرز
Allianz Arena ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
مونیخ 1860
1 2
یونیون برلین
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
1
2
یونیون برلین
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
5 4
نورنبرگ
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
5
4
نورنبرگ
Eintracht-Stadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
آینتراخت برانشوایگ
2 1
سندهاوزن
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
2
1
سندهاوزن
Voith-Arena ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
هایدنهایم
2 0
فورتونا دوسلدورف
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Voith-Arena
هایدنهایم
2
0
فورتونا دوسلدورف
Fritz-Walter-Stadion ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
کایزرسلاترن
0 1
اشتوتگارت
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 15:30
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
0
1
اشتوتگارت
SchücoArena ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
آرمینیا بیله‌فلد
3 3
هانوفر
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
3
3
هانوفر
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
دینامو درسدن
0 3
ارزگبیرگ آئو
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
دینامو درسدن
0
3
ارزگبیرگ آئو
Wildparkstadion ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
کارلسروهه
1 1
سن پائولی
۲۸ شهریور ۱۳۹۵ 16:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
1
سن پائولی
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
نورنبرگ
1 2
گروتر فورث
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
نورنبرگ
1
2
گروتر فورث
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
فورتونا دوسلدورف
3 0
بوخوم
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
فورتونا دوسلدورف
3
0
بوخوم
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
سندهاوزن
0 0
هایدنهایم
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
سندهاوزن
0
0
هایدنهایم
Mercedes-Benz-Arena ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
اشتوتگارت
2 0
آینتراخت برانشوایگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
آینتراخت برانشوایگ
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
Fritz-Walter-Stadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
کایزرسلاترن
3 0
دینامو درسدن
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
3
0
دینامو درسدن
flyeralarm-Arena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ورزبرگر کیکرز
0 1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
0
1
یونیون برلین
HDI-Arena ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
هانوفر
1 0
کارلسروهه
۳۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
HDI-Arena
هانوفر
1
0
کارلسروهه
Millerntor-Stadion ۱ مهر ۱۳۹۵ 22:45
سن پائولی
2 2
مونیخ 1860
۱ مهر ۱۳۹۵ 22:45
Millerntor-Stadion
سن پائولی
2
2
مونیخ 1860
هفته 7
Eintracht-Stadion ۲ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آینتراخت برانشوایگ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۲ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
2
1
فورتونا دوسلدورف
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲ مهر ۱۳۹۵ 21:00
گروتر فورث
1 1
سندهاوزن
۲ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
1
1
سندهاوزن
۲ مهر ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
1 1
اشتوتگارت
۲ مهر ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
1
1
اشتوتگارت
Voith-Arena ۳ مهر ۱۳۹۵ 15:30
هایدنهایم
3 0
کایزرسلاترن
۳ مهر ۱۳۹۵ 15:30
Voith-Arena
هایدنهایم
3
0
کایزرسلاترن
Wildparkstadion ۳ مهر ۱۳۹۵ 15:30
کارلسروهه
2 0
ارزگبیرگ آئو
۳ مهر ۱۳۹۵ 15:30
Wildparkstadion
کارلسروهه
2
0
ارزگبیرگ آئو
SchücoArena ۴ مهر ۱۳۹۵ 16:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 3
نورنبرگ
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
1
3
نورنبرگ
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:00
دینامو درسدن
2 2
ورزبرگر کیکرز
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:00
دینامو درسدن
2
2
ورزبرگر کیکرز
Allianz Arena ۴ مهر ۱۳۹۵ 16:00
مونیخ 1860
0 2
هانوفر
۴ مهر ۱۳۹۵ 16:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
0
2
هانوفر
Stadion An der Alten Försterei ۵ مهر ۱۳۹۵ 22:45
یونیون برلین
2 0
سن پائولی
۵ مهر ۱۳۹۵ 22:45
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
2
0
سن پائولی
هفته 8
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ارزگبیرگ آئو
2 4
بوخوم
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ارزگبیرگ آئو
2
4
بوخوم
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:00
نورنبرگ
2 0
یونیون برلین
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:00
نورنبرگ
2
0
یونیون برلین
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:00
سندهاوزن
2 0
دینامو درسدن
۹ مهر ۱۳۹۵ 21:00
سندهاوزن
2
0
دینامو درسدن
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
کارلسروهه
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:30
فورتونا دوسلدورف
1
1
کارلسروهه
HDI-Arena ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:30
هانوفر
2 0
سن پائولی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 15:30
HDI-Arena
هانوفر
2
0
سن پائولی
Voith-Arena ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:00
هایدنهایم
1 1
آینتراخت برانشوایگ
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:00
Voith-Arena
هایدنهایم
1
1
آینتراخت برانشوایگ
Fritz-Walter-Stadion ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:00
کایزرسلاترن
0 0
آرمینیا بیله‌فلد
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
0
0
آرمینیا بیله‌فلد
flyeralarm-Arena ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:00
ورزبرگر کیکرز
2 0
مونیخ 1860
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 16:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
2
0
مونیخ 1860
Mercedes-Benz-Arena ۱۲ مهر ۱۳۹۵ 22:45
اشتوتگارت
4 0
گروتر فورث
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 22:45
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
4
0
گروتر فورث
هفته 9
SchücoArena ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
0 1
ورزبرگر کیکرز
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
0
1
ورزبرگر کیکرز
Millerntor-Stadion ۲۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
سن پائولی
1 2
ارزگبیرگ آئو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
1
2
ارزگبیرگ آئو
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
2 2
سندهاوزن
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 21:00
بوخوم
2
2
سندهاوزن
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 15:30
دینامو درسدن
5 0
اشتوتگارت
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 15:30
دینامو درسدن
5
0
اشتوتگارت
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 15:30
گروتر فورث
0 2
هایدنهایم
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 15:30
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
0
2
هایدنهایم
Wildparkstadion ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:00
کارلسروهه
0 3
نورنبرگ
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
0
3
نورنبرگ
Allianz Arena ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:00
مونیخ 1860
1 3
فورتونا دوسلدورف
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
1
3
فورتونا دوسلدورف
Stadion An der Alten Försterei ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:00
یونیون برلین
2 1
هانوفر
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 16:00
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
2
1
هانوفر
Eintracht-Stadion ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 22:45
آینتراخت برانشوایگ
1 0
کایزرسلاترن
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 22:45
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
1
0
کایزرسلاترن
هفته 10
flyeralarm-Arena ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
ورزبرگر کیکرز
0 2
کارلسروهه
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
0
2
کارلسروهه
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
فورتونا دوسلدورف
4 0
آرمینیا بیله‌فلد
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
فورتونا دوسلدورف
4
0
آرمینیا بیله‌فلد
Mercedes-Benz-Arena ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
اشتوتگارت
2 1
مونیخ 1860
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
1
مونیخ 1860
Voith-Arena ۱ آبان ۱۳۹۵ 15:30
هایدنهایم
0 0
دینامو درسدن
۱ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Voith-Arena
هایدنهایم
0
0
دینامو درسدن
۱ آبان ۱۳۹۵ 15:30
سندهاوزن
3 0
سن پائولی
۱ آبان ۱۳۹۵ 15:30
سندهاوزن
3
0
سن پائولی
Eintracht-Stadion ۲ آبان ۱۳۹۵ 16:00
آینتراخت برانشوایگ
1 0
گروتر فورث
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
1
0
گروتر فورث
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:00
ارزگبیرگ آئو
1 3
یونیون برلین
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:00
ارزگبیرگ آئو
1
3
یونیون برلین
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:00
نورنبرگ
2 0
هانوفر
۲ آبان ۱۳۹۵ 16:00
نورنبرگ
2
0
هانوفر
Fritz-Walter-Stadion ۳ آبان ۱۳۹۵ 22:45
کایزرسلاترن
3 0
بوخوم
۳ آبان ۱۳۹۵ 22:45
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
3
0
بوخوم
هفته 11
SchücoArena ۷ آبان ۱۳۹۵ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 0
سندهاوزن
۷ آبان ۱۳۹۵ 21:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
1
0
سندهاوزن
۷ آبان ۱۳۹۵ 21:00
دینامو درسدن
3 2
آینتراخت برانشوایگ
۷ آبان ۱۳۹۵ 21:00
دینامو درسدن
3
2
آینتراخت برانشوایگ
Allianz Arena ۷ آبان ۱۳۹۵ 21:00
مونیخ 1860
6 2
ارزگبیرگ آئو
۷ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
6
2
ارزگبیرگ آئو
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۸ آبان ۱۳۹۵ 15:30
گروتر فورث
0 1
کایزرسلاترن
۸ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
0
1
کایزرسلاترن
Stadion An der Alten Försterei ۸ آبان ۱۳۹۵ 15:30
یونیون برلین
0 1
فورتونا دوسلدورف
۸ آبان ۱۳۹۵ 15:30
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
0
1
فورتونا دوسلدورف
HDI-Arena ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:00
هانوفر
3 1
ورزبرگر کیکرز
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:00
HDI-Arena
هانوفر
3
1
ورزبرگر کیکرز
Wildparkstadion ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:00
کارلسروهه
1 3
اشتوتگارت
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
3
اشتوتگارت
Vonovia Ruhrstadion ۹ آبان ۱۳۹۵ 17:00
بوخوم
2 1
هایدنهایم
۹ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
هایدنهایم
Millerntor-Stadion ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 23:45
سن پائولی
1 1
نورنبرگ
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 23:45
Millerntor-Stadion
سن پائولی
1
1
نورنبرگ
هفته 12
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1 2
نورنبرگ
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1
2
نورنبرگ
Voith-Arena ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 22:00
هایدنهایم
2 1
کارلسروهه
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Voith-Arena
هایدنهایم
2
1
کارلسروهه
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
0 3
دینامو درسدن
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
0
3
دینامو درسدن
Fritz-Walter-Stadion ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کایزرسلاترن
1 0
یونیون برلین
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
1
0
یونیون برلین
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 16:30
گروتر فورث
2 1
بوخوم
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
2
1
بوخوم
Eintracht-Stadion ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:00
آینتراخت برانشوایگ
2 2
هانوفر
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
2
2
هانوفر
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:00
سندهاوزن
3 2
مونیخ 1860
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:00
سندهاوزن
3
2
مونیخ 1860
Mercedes-Benz-Arena ۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:00
اشتوتگارت
3 1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
3
1
آرمینیا بیله‌فلد
flyeralarm-Arena ۱۷ آبان ۱۳۹۵ 23:45
ورزبرگر کیکرز
1 0
سن پائولی
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 23:45
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
1
0
سن پائولی
هفته 13
SchücoArena ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
2 1
هایدنهایم
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 22:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
2
1
هایدنهایم
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 22:00
نورنبرگ
2 2
ورزبرگر کیکرز
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 22:00
نورنبرگ
2
2
ورزبرگر کیکرز
Vonovia Ruhrstadion ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 22:00
بوخوم
1 1
آینتراخت برانشوایگ
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 22:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
1
آینتراخت برانشوایگ
HDI-Arena ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 16:30
هانوفر
2 0
ارزگبیرگ آئو
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 16:30
HDI-Arena
هانوفر
2
0
ارزگبیرگ آئو
Wildparkstadion ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 16:30
کارلسروهه
1 3
سندهاوزن
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 16:30
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
3
سندهاوزن
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:00
دینامو درسدن
2 1
گروتر فورث
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:00
دینامو درسدن
2
1
گروتر فورث
Millerntor-Stadion ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:00
سن پائولی
0 1
فورتونا دوسلدورف
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
1
فورتونا دوسلدورف
Stadion An der Alten Försterei ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:00
یونیون برلین
1 1
اشتوتگارت
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 17:00
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
1
1
اشتوتگارت
Allianz Arena ۱ آذر ۱۳۹۵ 23:45
مونیخ 1860
1 1
کایزرسلاترن
۱ آذر ۱۳۹۵ 23:45
Allianz Arena
مونیخ 1860
1
1
کایزرسلاترن
هفته 14
flyeralarm-Arena ۵ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
ارزگبیرگ آئو
۵ آذر ۱۳۹۵ 22:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
1
1
ارزگبیرگ آئو
۵ آذر ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
2 2
هانوفر
۵ آذر ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
2
2
هانوفر
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۵ آذر ۱۳۹۵ 22:00
گروتر فورث
2 1
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
2
1
آرمینیا بیله‌فلد
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:30
دینامو درسدن
2 2
بوخوم
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:30
دینامو درسدن
2
2
بوخوم
Voith-Arena ۶ آذر ۱۳۹۵ 16:30
هایدنهایم
2 0
سن پائولی
۶ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Voith-Arena
هایدنهایم
2
0
سن پائولی
Eintracht-Stadion ۷ آذر ۱۳۹۵ 17:00
آینتراخت برانشوایگ
2 1
مونیخ 1860
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
2
1
مونیخ 1860
Fritz-Walter-Stadion ۷ آذر ۱۳۹۵ 17:00
کایزرسلاترن
0 0
کارلسروهه
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
0
0
کارلسروهه
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:00
سندهاوزن
0 1
یونیون برلین
۷ آذر ۱۳۹۵ 17:00
سندهاوزن
0
1
یونیون برلین
Mercedes-Benz-Arena ۸ آذر ۱۳۹۵ 23:45
اشتوتگارت
3 1
نورنبرگ
۸ آذر ۱۳۹۵ 23:45
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
3
1
نورنبرگ
هفته 15
Millerntor-Stadion ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 22:00
سن پائولی
0 0
کایزرسلاترن
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
0
کایزرسلاترن
HDI-Arena ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 22:00
هانوفر
3 2
هایدنهایم
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 22:00
HDI-Arena
هانوفر
3
2
هایدنهایم
Wildparkstadion ۱۲ آذر ۱۳۹۵ 22:00
کارلسروهه
1 2
گروتر فورث
۱۲ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
2
گروتر فورث
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 16:30
نورنبرگ
1 3
سندهاوزن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 16:30
نورنبرگ
1
3
سندهاوزن
Allianz Arena ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 16:30
مونیخ 1860
1 0
دینامو درسدن
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Allianz Arena
مونیخ 1860
1
0
دینامو درسدن
SchücoArena ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 0
بوخوم
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
1
0
بوخوم
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0 4
اشتوتگارت
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0
4
اشتوتگارت
flyeralarm-Arena ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
ورزبرگر کیکرز
0 0
فورتونا دوسلدورف
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 17:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
0
0
فورتونا دوسلدورف
Stadion An der Alten Försterei ۱۵ آذر ۱۳۹۵ 23:45
یونیون برلین
2 0
آینتراخت برانشوایگ
۱۵ آذر ۱۳۹۵ 23:45
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
2
0
آینتراخت برانشوایگ
هفته 16
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
دینامو درسدن
0 0
کارلسروهه
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
دینامو درسدن
0
0
کارلسروهه
Voith-Arena ۱۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
هایدنهایم
3 0
یونیون برلین
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Voith-Arena
هایدنهایم
3
0
یونیون برلین
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
0 2
نورنبرگ
۱۹ آذر ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
0
2
نورنبرگ
Fritz-Walter-Stadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:30
کایزرسلاترن
0 0
ارزگبیرگ آئو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
0
0
ارزگبیرگ آئو
Vonovia Ruhrstadion ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:30
بوخوم
1 0
مونیخ 1860
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
مونیخ 1860
Eintracht-Stadion ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:00
آینتراخت برانشوایگ
3 2
آرمینیا بیله‌فلد
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
3
2
آرمینیا بیله‌فلد
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:00
گروتر فورث
0 2
سن پائولی
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
0
2
سن پائولی
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:00
سندهاوزن
0 0
ورزبرگر کیکرز
۲۱ آذر ۱۳۹۵ 17:00
سندهاوزن
0
0
ورزبرگر کیکرز
Mercedes-Benz-Arena ۲۲ آذر ۱۳۹۵ 23:45
اشتوتگارت
1 2
هانوفر
۲۲ آذر ۱۳۹۵ 23:45
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
1
2
هانوفر
هفته 17
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ارزگبیرگ آئو
0 0
فورتونا دوسلدورف
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
ارزگبیرگ آئو
0
0
فورتونا دوسلدورف
Allianz Arena ۲۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
مونیخ 1860
1 1
هایدنهایم
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
1
1
هایدنهایم
Stadion An der Alten Försterei ۲۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
یونیون برلین
1 1
گروتر فورث
۲۶ آذر ۱۳۹۵ 22:00
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
1
1
گروتر فورث
Millerntor-Stadion ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 16:30
سن پائولی
1 1
بوخوم
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Millerntor-Stadion
سن پائولی
1
1
بوخوم
Wildparkstadion ۲۷ آذر ۱۳۹۵ 16:30
کارلسروهه
0 0
آینتراخت برانشوایگ
۲۷ آذر ۱۳۹۵ 16:30
Wildparkstadion
کارلسروهه
0
0
آینتراخت برانشوایگ
SchücoArena ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
دینامو درسدن
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
دینامو درسدن
flyeralarm-Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
ورزبرگر کیکرز
3 0
اشتوتگارت
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
3
0
اشتوتگارت
HDI-Arena ۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
هانوفر
0 0
سندهاوزن
۲۸ آذر ۱۳۹۵ 17:00
HDI-Arena
هانوفر
0
0
سندهاوزن
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 23:45
نورنبرگ
2 1
کایزرسلاترن
۲۹ آذر ۱۳۹۵ 23:45
نورنبرگ
2
1
کایزرسلاترن
هفته 18
۸ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
0 3
سندهاوزن
۸ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
0
3
سندهاوزن
Allianz Arena ۸ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
مونیخ 1860
2 1
گروتر فورث
۸ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Allianz Arena
مونیخ 1860
2
1
گروتر فورث
Stadion An der Alten Försterei ۸ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
یونیون برلین
2 1
بوخوم
۸ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
2
1
بوخوم
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
ارزگبیرگ آئو
2 1
هایدنهایم
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
ارزگبیرگ آئو
2
1
هایدنهایم
flyeralarm-Arena ۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
ورزبرگر کیکرز
1 1
آینتراخت برانشوایگ
۹ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
1
1
آینتراخت برانشوایگ
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
نورنبرگ
1 2
دینامو درسدن
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
نورنبرگ
1
2
دینامو درسدن
Millerntor-Stadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
سن پائولی
0 1
اشتوتگارت
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
0
1
اشتوتگارت
Wildparkstadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
کارلسروهه
3 2
آرمینیا بیله‌فلد
۱۰ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
3
2
آرمینیا بیله‌فلد
HDI-Arena ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:45
هانوفر
1 0
کایزرسلاترن
۱۱ بهمن ۱۳۹۵ 23:45
HDI-Arena
هانوفر
1
0
کایزرسلاترن
هفته 19
SchücoArena ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
2 1
مونیخ 1860
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
2
1
مونیخ 1860
Fritz-Walter-Stadion ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
کایزرسلاترن
1 0
ورزبرگر کیکرز
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
1
0
ورزبرگر کیکرز
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
گروتر فورث
4 1
هانوفر
۱۵ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
4
1
هانوفر
Voith-Arena ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
هایدنهایم
2 3
نورنبرگ
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
Voith-Arena
هایدنهایم
2
3
نورنبرگ
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
سندهاوزن
2 0
ارزگبیرگ آئو
۱۶ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
سندهاوزن
2
0
ارزگبیرگ آئو
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
دینامو درسدن
0 0
یونیون برلین
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
دینامو درسدن
0
0
یونیون برلین
Eintracht-Stadion ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
آینتراخت برانشوایگ
1 2
سن پائولی
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
1
2
سن پائولی
Vonovia Ruhrstadion ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
بوخوم
1 1
کارلسروهه
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
1
کارلسروهه
Mercedes-Benz-Arena ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:45
اشتوتگارت
2 0
فورتونا دوسلدورف
۱۸ بهمن ۱۳۹۵ 23:45
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
فورتونا دوسلدورف
هفته 20
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
ارزگبیرگ آئو
0 0
گروتر فورث
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
ارزگبیرگ آئو
0
0
گروتر فورث
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
نورنبرگ
1 1
آینتراخت برانشوایگ
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
نورنبرگ
1
1
آینتراخت برانشوایگ
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
1 1
کایزرسلاترن
۲۲ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
فورتونا دوسلدورف
1
1
کایزرسلاترن
flyeralarm-Arena ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
ورزبرگر کیکرز
0 2
هایدنهایم
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
0
2
هایدنهایم
Allianz Arena ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
مونیخ 1860
2 1
کارلسروهه
۲۳ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
Allianz Arena
مونیخ 1860
2
1
کارلسروهه
Millerntor-Stadion ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
سن پائولی
2 0
دینامو درسدن
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Millerntor-Stadion
سن پائولی
2
0
دینامو درسدن
Stadion An der Alten Försterei ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
یونیون برلین
3 1
آرمینیا بیله‌فلد
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
3
1
آرمینیا بیله‌فلد
Mercedes-Benz-Arena ۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
اشتوتگارت
2 1
سندهاوزن
۲۴ بهمن ۱۳۹۵ 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
1
سندهاوزن
HDI-Arena ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:45
هانوفر
2 1
بوخوم
۲۵ بهمن ۱۳۹۵ 23:45
HDI-Arena
هانوفر
2
1
بوخوم
هفته 21
Eintracht-Stadion ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
آینتراخت برانشوایگ
1 1
ارزگبیرگ آئو
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Eintracht-Stadion
آینتراخت برانشوایگ
1
1
ارزگبیرگ آئو
Voith-Arena ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
هایدنهایم
1 2
اشتوتگارت
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Voith-Arena
هایدنهایم
1
2
اشتوتگارت
Fritz-Walter-Stadion ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
کایزرسلاترن
3 0
سندهاوزن
۲۹ بهمن ۱۳۹۵ 22:00
Fritz-Walter-Stadion
کایزرسلاترن
3
0
سندهاوزن
Sportpark Ronhof Thomas Sommer ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
گروتر فورث
1 0
فورتونا دوسلدورف
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
Sportpark Ronhof Thomas Sommer
گروتر فورث
1
0
فورتونا دوسلدورف
Vonovia Ruhrstadion ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
بوخوم
2 1
ورزبرگر کیکرز
۳۰ بهمن ۱۳۹۵ 16:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
ورزبرگر کیکرز
SchücoArena ۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
سن پائولی
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
SchücoArena
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
سن پائولی
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
دینامو درسدن
1 2
هانوفر
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
دینامو درسدن
1
2
هانوفر
Wildparkstadion ۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
کارلسروهه
1 2
یونیون برلین
۱ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
Wildparkstadion
کارلسروهه
1
2
یونیون برلین
Allianz Arena ۲ اسفند ۱۳۹۵ 23:45
مونیخ 1860
2 0
نورنبرگ
۲ اسفند ۱۳۹۵ 23:45
Allianz Arena
مونیخ 1860
2
0
نورنبرگ
هفته 22
flyeralarm-Arena ۶ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
ورزبرگر کیکرز
1 1
گروتر فورث
۶ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
flyeralarm-Arena
ورزبرگر کیکرز
1
1
گروتر فورث
۶ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
سندهاوزن
0 1
آینتراخت برانشوایگ
۶ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
سندهاوزن
0
1
آینتراخت برانشوایگ
Stadion An der Alten Försterei ۶ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
یونیون برلین
2 0
مونیخ 1860
۶ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
Stadion An der Alten Försterei
یونیون برلین
2
0
مونیخ 1860
۷ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
فورتونا دوسلدورف
0 0
هایدنهایم
۷ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
فورتونا دوسلدورف
0
0
هایدنهایم
HDI-Arena ۷ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
هانوفر
2 2
آرمینیا بیله‌فلد
۷ اسفند ۱۳۹۵ 16:30
HDI-Arena
هانوفر
2
2
آرمینیا بیله‌فلد
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
ارزگبیرگ آئو
1 4
دینامو درسدن
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
ارزگبیرگ آئو
1
4
دینامو درسدن
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
نورنبرگ
0 1
بوخوم
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
نورنبرگ
0
1
بوخوم
Mercedes-Benz-Arena ۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
اشتوتگارت
2 0
کایزرسلاترن
۸ اسفند ۱۳۹۵ 17:00
Mercedes-Benz-Arena
اشتوتگارت
2
0
کایزرسلاترن
Millerntor-Stadion ۹ اسفند ۱۳۹۵ 23:45
سن پائولی
5 0
کارلسروهه
۹ اسفند ۱۳۹۵ 23:45
Millerntor-Stadion
سن پائولی
5
0
کارلسروهه
هفته 23
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
دینامو درسدن
3 3
کایزرسلاترن
۱۳ اسفند ۱۳۹۵ 22:00
دینامو درسدن
3
3
کایزرسلاترن
Stadion An der Alten Försterei ۱۳ اسفند ۱۳۹۵