بوندس لیگا 2 آلمان

2018-2019
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Volksparkstadion ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
0 3
هولشتاین کیل
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
3
هولشتاین کیل
Vonovia Ruhrstadion ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
بوخوم
0 2
کلن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
0
2
کلن
Continental Arena ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یان رگنسبورگ
2 1
اینگولشتات
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
2
1
اینگولشتات
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
گروتر فورث
3 1
سندهاوزن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
گروتر فورث
3
1
سندهاوزن
MDCC-Arena ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
ماگدبورگ
1 2
سن پائولی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
2
سن پائولی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هایدنهایم
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هایدنهایم
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
دارمشتات
1 0
پادربورن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
دارمشتات
1
0
پادربورن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یونیون برلین
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یونیون برلین
1
0
ارزگبیرگ آئو
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
دینامو درسدن
1 0
MSV Duisburg
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
دینامو درسدن
1
0
MSV Duisburg
هفته 2
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
1 1
گروتر فورث
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
1
1
گروتر فورث
Benteler-Arena ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2 0
یان رگنسبورگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
0
یان رگنسبورگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
سن پائولی
2 0
دارمشتات
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
سن پائولی
2
0
دارمشتات
Schauinsland-Reisen-Arena ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
MSV Duisburg
0 2
بوخوم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
0
2
بوخوم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
2 1
دینامو درسدن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
2
1
دینامو درسدن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 3
هامبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
3
هامبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
ارزگبیرگ آئو
0 0
ماگدبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
ارزگبیرگ آئو
0
0
ماگدبورگ
Holstein-Stadion ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هولشتاین کیل
1 1
هایدنهایم
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
1
هایدنهایم
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1 1
یونیون برلین
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1
1
یونیون برلین
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
3 0
MSV Duisburg
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
3
0
MSV Duisburg
Vonovia Ruhrstadion ۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1 0
سندهاوزن
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
سندهاوزن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
کلن
3 1
ارزگبیرگ آئو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
کلن
3
1
ارزگبیرگ آئو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
2 2
پادربورن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
2
2
پادربورن
MDCC-Arena ۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
1 1
اینگولشتات
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
1
اینگولشتات
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
1 3
هایدنهایم
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
1
3
هایدنهایم
Continental Arena ۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
0 0
هولشتاین کیل
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
0
0
هولشتاین کیل
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
4 1
سن پائولی
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
4
1
سن پائولی
Volksparkstadion ۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
3 0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
0
آرمینیا بیله‌فلد
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
3 2
ارزگبیرگ آئو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
3
2
ارزگبیرگ آئو
Benteler-Arena ۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2 2
بوخوم
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
2
بوخوم
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
5 3
یان رگنسبورگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
5
3
یان رگنسبورگ
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
MSV Duisburg
0 1
گروتر فورث
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
0
1
گروتر فورث
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
0 1
دارمشتات
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
0
1
دارمشتات
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3 5
کلن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3
5
کلن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 0
یونیون برلین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
0
یونیون برلین
Holstein-Stadion ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هولشتاین کیل
2 1
ماگدبورگ
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
1
ماگدبورگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
0 1
هامبورگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
0
1
هامبورگ
هفته 5
Continental Arena ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
0 2
دینامو درسدن
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
0
2
دینامو درسدن
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2 2
MSV Duisburg
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2
2
MSV Duisburg
Volksparkstadion ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هامبورگ
3 2
هایدنهایم
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Volksparkstadion
هامبورگ
3
2
هایدنهایم
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
4 1
هولشتاین کیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
4
1
هولشتاین کیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دارمشتات
1 1
سندهاوزن
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دارمشتات
1
1
سندهاوزن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
سن پائولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
1
سن پائولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
کلن
3 5
پادربورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
کلن
3
5
پادربورن
Vonovia Ruhrstadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
بوخوم
6 0
اینگولشتات
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
6
0
اینگولشتات
MDCC-Arena ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
ماگدبورگ
0 0
آرمینیا بیله‌فلد
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
0
آرمینیا بیله‌فلد
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
0 1
سن پائولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
0
1
سن پائولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
0 2
کلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
0
2
کلن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دینامو درسدن
4 1
دارمشتات
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دینامو درسدن
4
1
دارمشتات
Holstein-Stadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
2 2
بوخوم
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
2
بوخوم
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
2 0
گروتر فورث
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
2
0
گروتر فورث
Volksparkstadion ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 5
یان رگنسبورگ
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
5
یان رگنسبورگ
Schauinsland-Reisen-Arena ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
MSV Duisburg
1 2
ارزگبیرگ آئو
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
1
2
ارزگبیرگ آئو
Benteler-Arena ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
4 4
ماگدبورگ
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Benteler-Arena
پادربورن
4
4
ماگدبورگ
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
کلن
2 1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
کلن
2
1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1 2
آرمینیا بیله‌فلد
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1
2
آرمینیا بیله‌فلد
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2 0
هولشتاین کیل
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2
0
هولشتاین کیل
Vonovia Ruhrstadion ۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
0 1
دینامو درسدن
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
0
1
دینامو درسدن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
سندهاوزن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0
2
سندهاوزن
MDCC-Arena ۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
3 3
MSV Duisburg
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
3
3
MSV Duisburg
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سن پائولی
2 1
پادربورن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سن پائولی
2
1
پادربورن
Continental Arena ۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
2 1
هایدنهایم
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
2
1
هایدنهایم
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:00
گروتر فورث
0 0
هامبورگ
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:00
گروتر فورث
0
0
هامبورگ
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 3
کلن
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
3
کلن
Holstein-Stadion ۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
هولشتاین کیل
4 2
دارمشتات
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
4
2
دارمشتات
Schauinsland-Reisen-Arena ۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
MSV Duisburg
1 3
یان رگنسبورگ
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
1
3
یان رگنسبورگ
Benteler-Arena ۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
1 0
ارزگبیرگ آئو
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
Benteler-Arena
پادربورن
1
0
ارزگبیرگ آئو
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3 2
بوخوم
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3
2
بوخوم
Volksparkstadion ۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 0
سن پائولی
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
سن پائولی
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 1
ماگدبورگ
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
1
ماگدبورگ
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
0 1
گروتر فورث
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
0
1
گروتر فورث
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
اینگولشتات
1 2
یونیون برلین
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
اینگولشتات
1
2
یونیون برلین
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1 2
هامبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1
2
هامبورگ
Vonovia Ruhrstadion ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
2 1
هولشتاین کیل
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
2
1
هولشتاین کیل
MDCC-Arena ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
2 2
دینامو درسدن
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
MDCC-Arena
ماگدبورگ
2
2
دینامو درسدن
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
1 1
یان رگنسبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
1
1
یان رگنسبورگ
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
اینگولشتات
1 2
پادربورن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
اینگولشتات
1
2
پادربورن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3 1
سندهاوزن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3
1
سندهاوزن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
1 1
هایدنهایم
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
1
1
هایدنهایم
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1 2
MSV Duisburg
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1
2
MSV Duisburg
هفته 10
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
1 1
ارزگبیرگ آئو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
1
1
ارزگبیرگ آئو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
4 0
اینگولشتات
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
4
0
اینگولشتات
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
2 3
گروتر فورث
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
2
3
گروتر فورث
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3 0
ماگدبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3
0
ماگدبورگ
Holstein-Stadion ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
1 1
کلن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
1
کلن
Volksparkstadion ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 0
بوخوم
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
بوخوم
Continental Arena ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
1 1
دارمشتات
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
1
دارمشتات
Benteler-Arena ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
0 0
یونیون برلین
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Benteler-Arena
پادربورن
0
0
یونیون برلین
Schauinsland-Reisen-Arena ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:00
MSV Duisburg
0 1
سن پائولی
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:00
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
0
1
سن پائولی
هفته 11
MDCC-Arena ۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
0 1
هامبورگ
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
1
هامبورگ
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
2 0
گروتر فورث
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
2
0
گروتر فورث
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کلن
1 1
هایدنهایم
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کلن
1
1
هایدنهایم
Benteler-Arena ۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
3 3
سندهاوزن
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
Benteler-Arena
پادربورن
3
3
سندهاوزن
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
MSV Duisburg
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
MSV Duisburg
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
سن پائولی
0 1
هولشتاین کیل
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
سن پائولی
0
1
هولشتاین کیل
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
0 0
دینامو درسدن
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
0
0
دینامو درسدن
Vonovia Ruhrstadion ۸ آبان ۱۳۹۷
بوخوم
3 3
یان رگنسبورگ
۸ آبان ۱۳۹۷
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
3
3
یان رگنسبورگ
هفته 12
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
دینامو درسدن
3 1
سندهاوزن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
دینامو درسدن
3
1
سندهاوزن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
2 2
بوخوم
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
2
2
بوخوم
Holstein-Stadion ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2 2
اینگولشتات
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
2
اینگولشتات
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
MSV Duisburg
2 0
پادربورن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
2
0
پادربورن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
3 1
ماگدبورگ
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
3
1
ماگدبورگ
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
سن پائولی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
سن پائولی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1
0
ارزگبیرگ آئو
Continental Arena ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1 1
یونیون برلین
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
1
یونیون برلین
Volksparkstadion ۱۵ آبان ۱۳۹۷
هامبورگ
1 0
کلن
۱۵ آبان ۱۳۹۷
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
کلن
هفته 13
Benteler-Arena ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
4 4
هولشتاین کیل
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
Benteler-Arena
پادربورن
4
4
هولشتاین کیل
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0 0
MSV Duisburg
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0
0
MSV Duisburg
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
ارزگبیرگ آئو
1 3
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
ارزگبیرگ آئو
1
3
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
کلن
8 1
دینامو درسدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
کلن
8
1
دینامو درسدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 1
هایدنهایم
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
1
هایدنهایم
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
MDCC-Arena ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
2 3
یان رگنسبورگ
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
2
3
یان رگنسبورگ
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
4 0
گروتر فورث
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
4
0
گروتر فورث
Vonovia Ruhrstadion ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بوخوم
1 0
دارمشتات
۲۲ آبان ۱۳۹۷
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
دارمشتات
هفته 14
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
0 1
MSV Duisburg
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
0
1
MSV Duisburg
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
3 2
ماگدبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
3
2
ماگدبورگ
Holstein-Stadion ۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2 1
سندهاوزن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
1
سندهاوزن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
0 3
کلن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
0
3
کلن
Vonovia Ruhrstadion ۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
2 1
ارزگبیرگ آئو
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
ارزگبیرگ آئو
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
2 0
اینگولشتات
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
2
0
اینگولشتات
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1 5
پادربورن
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1
5
پادربورن
Continental Arena ۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1 1
سن پائولی
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
1
سن پائولی
Volksparkstadion ۶ آذر ۱۳۹۷
هامبورگ
2 2
یونیون برلین
۶ آذر ۱۳۹۷
Volksparkstadion
هامبورگ
2
2
یونیون برلین
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
یان رگنسبورگ
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
یان رگنسبورگ
Benteler-Arena ۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
2 2
آرمینیا بیله‌فلد
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
2
آرمینیا بیله‌فلد
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1 2
هامبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1
2
هامبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
کلن
4 0
گروتر فورث
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
کلن
4
0
گروتر فورث
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 1
دینامو درسدن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
1
دینامو درسدن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
3 1
دارمشتات
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
3
1
دارمشتات
MDCC-Arena ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
0 0
بوخوم
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
0
بوخوم
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
MSV Duisburg
0 4
هولشتاین کیل
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
0
4
هولشتاین کیل
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
1 2
هایدنهایم
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
1
2
هایدنهایم
هفته 16
Volksparkstadion ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هامبورگ
1 0
پادربورن
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
پادربورن
Continental Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
1 3
کلن
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
3
کلن
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
4 1
MSV Duisburg
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
4
1
MSV Duisburg
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
0 5
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
0
5
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
1 1
اینگولشتات
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
1
1
اینگولشتات
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
سندهاوزن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
سندهاوزن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0 2
هولشتاین کیل
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0
2
هولشتاین کیل
MDCC-Arena ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1 1
یونیون برلین
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
1
یونیون برلین
Vonovia Ruhrstadion ۲۰ آذر ۱۳۹۷
بوخوم
1 3
سن پائولی
۲۰ آذر ۱۳۹۷
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
3
سن پائولی
هفته 17
Holstein-Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هولشتاین کیل
1 2
آرمینیا بیله‌فلد
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
2
آرمینیا بیله‌فلد
Schauinsland-Reisen-Arena ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
MSV Duisburg
1 2
هامبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
1
2
هامبورگ
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
2 0
گروتر فورث
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
2
0
گروتر فورث
Benteler-Arena ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
3 0
دینامو درسدن
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
Benteler-Arena
پادربورن
3
0
دینامو درسدن
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2 0
بوخوم
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2
0
بوخوم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
2 2
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
2
2
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
هایدنهایم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
هایدنهایم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
2 2
یان رگنسبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
2
2
یان رگنسبورگ
۲۷ آذر ۱۳۹۷
کلن
3 0
ماگدبورگ
۲۷ آذر ۱۳۹۷
کلن
3
0
ماگدبورگ
هفته 18
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کلن
2 3
بوخوم
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کلن
2
3
بوخوم
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0 0
گروتر فورث
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0
0
گروتر فورث
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
هایدنهایم
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
هایدنهایم
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1 2
یان رگنسبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1
2
یان رگنسبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
4 1
ماگدبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
4
1
ماگدبورگ
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
یونیون برلین
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
3
0
یونیون برلین
Holstein-Stadion ۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
3 1
هامبورگ
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
3
1
هامبورگ
Schauinsland-Reisen-Arena ۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
MSV Duisburg
1 3
دینامو درسدن
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
1
3
دینامو درسدن
Benteler-Arena ۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
پادربورن
6 2
دارمشتات
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
Benteler-Arena
پادربورن
6
2
دارمشتات
هفته 19
Vonovia Ruhrstadion ۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بوخوم
2 1
MSV Duisburg
۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
MSV Duisburg
MDCC-Arena ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
ماگدبورگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
0
ارزگبیرگ آئو
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
گروتر فورث
0 1
اینگولشتات
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
گروتر فورث
0
1
اینگولشتات
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
دارمشتات
2 1
سن پائولی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷
دارمشتات
2
1
سن پائولی
Continental Arena ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
2 0
پادربورن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
2
0
پادربورن
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
دینامو درسدن
3 4
آرمینیا بیله‌فلد
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
دینامو درسدن
3
4
آرمینیا بیله‌فلد
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
هایدنهایم
2 2
هولشتاین کیل
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
هایدنهایم
2
2
هولشتاین کیل
Volksparkstadion ۱۱ بهمن ۱۳۹۷
هامبورگ
2 1
سندهاوزن
۱۱ بهمن ۱۳۹۷
Volksparkstadion
هامبورگ
2
1
سندهاوزن
۱۲ بهمن ۱۳۹۷
یونیون برلین
2 0
کلن
۱۲ بهمن ۱۳۹۷
یونیون برلین
2
0
کلن
هفته 20
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اینگولشتات
0 1
ماگدبورگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اینگولشتات
0
1
ماگدبورگ
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
MSV Duisburg
3 2
دارمشتات
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
3
2
دارمشتات
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
2 0
هامبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
2
0
هامبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
1 0
دینامو درسدن
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
1
0
دینامو درسدن
Benteler-Arena ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
6 0
گروتر فورث
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
Benteler-Arena
پادربورن
6
0
گروتر فورث
Holstein-Stadion ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
2 0
یان رگنسبورگ
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
0
یان رگنسبورگ
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
3 0
بوخوم
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
3
0
بوخوم
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
سن پائولی
3 2
یونیون برلین
۱۶ بهمن ۱۳۹۷
سن پائولی
3
2
یونیون برلین
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:00
ارزگبیرگ آئو
0 1
کلن
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:00
ارزگبیرگ آئو
0
1
کلن
هفته 21
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
کلن
4 1
سن پائولی
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
کلن
4
1
سن پائولی
Continental Arena ۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
0 3
آرمینیا بیله‌فلد
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
0
3
آرمینیا بیله‌فلد
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
1 0
MSV Duisburg
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
1
0
MSV Duisburg
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2 0
سندهاوزن
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2
0
سندهاوزن
Vonovia Ruhrstadion ۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
1 2
پادربورن
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
2
پادربورن
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0 3
اینگولشتات
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0
3
اینگولشتات
MDCC-Arena ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1 1
هولشتاین کیل
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
1
هولشتاین کیل
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
دارمشتات
1 2
هایدنهایم
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
دارمشتات
1
2
هایدنهایم
Volksparkstadion ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
هامبورگ
1 0
دینامو درسدن
۲۳ بهمن ۱۳۹۷
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
دینامو درسدن
هفته 22
Benteler-Arena ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
3 2
کلن
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Benteler-Arena
پادربورن
3
2
کلن
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
1 1
دارمشتات
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
1
1
دارمشتات
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
2 2
هامبورگ
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
2
2
هامبورگ
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
2 1
بوخوم
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
2
1
بوخوم
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 2
ارزگبیرگ آئو
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
2
ارزگبیرگ آئو
Schauinsland-Reisen-Arena ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
MSV Duisburg
2 3
یونیون برلین
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
Schauinsland-Reisen-Arena
MSV Duisburg
2
3
یونیون برلین
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 3
ماگدبورگ
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
3
ماگدبورگ
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0 0
یان رگنسبورگ
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0
0
یان رگنسبورگ
Holstein-Stadion ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
2 2
گروتر فورث
۲۸ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
2
گروتر فورث
هفته 23
۳ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
0 0
هایدنهایم
۳ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
0
0
هایدنهایم
۳ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
یونیون برلین
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۳ اسفند ۱۳۹۷ 22:00
یونیون برلین
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
کلن
3 1
سندهاوزن
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
کلن
3
1
سندهاوزن
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 0
اینگولشتات
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
0
اینگولشتات
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
2 0
دینامو درسدن
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
2
0
دینامو درسدن
Vonovia Ruhrstadion ۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
1 3
هولشتاین کیل
۴ اسفند ۱۳۹۷ 16:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
3
هولشتاین کیل
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0 0
MSV Duisburg
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0
0
MSV Duisburg
MDCC-Arena ۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1 1
پادربورن
۵ اسفند ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
1
پادربورن
Continental Arena ۵ اسفند ۱۳۹۷