بوندس لیگا 2 آلمان

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش ش پ ش م
34
19
6
9
84
47
37
63
2
م پ ش پ م
35
14
16
5
56
35
21
58
3
پ پ ش پ ش
34
16
9
9
76
50
26
57
4
م ش ش ش پ
34
16
8
10
45
42
3
56
5
پ ش ش پ پ
34
15
10
9
55
45
10
55
6
پ ش ش پ م
35
12
14
9
57
56
1
50
7
ش م پ پ پ
34
13
10
11
52
50
2
49
8
ش ش ش پ ش
34
13
10
11
60
51
9
49
9
ش پ ش م ش
34
14
7
13
46
53
-7
49
10
م پ پ ش پ
35
14
7
14
46
53
-7
49
11
م ش پ م م
34
11
11
12
49
50
-1
44
12
م ش ش م پ
34
10
12
12
37
56
-19
42
13
پ ش پ ش پ
34
11
9
14
41
48
-7
42
14
م پ پ م ش
34
11
7
16
43
47
-4
40
15
م پ پ ش م
34
9
11
14
45
52
-7
38
16
پ پ پ پ ش
34
9
8
17
43
55
-12
35
17
ش پ ش ش م
35
6
13
16
35
54
-19
31
18
م م پ ش ش
34
6
10
18
39
65
-26
28
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
کلن
یونیون برلین
پادربورن
هامبورگ
هایدنهایم
یان رگنسبورگ
آرمینیا بیله‌فلد
هولشتاین کیل
سن پائولی
دارمشتات
بوخوم
گروتر فورث
دینامو درسدن
ارزگبیرگ آئو
سندهاوزن
اینگولشتات
ماگدبورگ
دویسبورگ
1 کلن 1–1 3–5 1–1 1–1 3–5 5–1 4–0 4–1 1–2 2–3 4–0 8–1 3–1 3–1 2–1 3–0 1–2
2 یونیون برلین 2–0 1–3 2–0 1–1 2–2 1–1 2–0 4–1 3–1 2–0 4–0 0–0 1–0 2–0 2–0 3–0 2–2
3 پادربورن 3–2 0–0 4–1 3–1 2–0 2–2 4–4 0–1 6–2 2–2 6–0 3–0 1–0 3–3 3–1 4–4 4–0
4 هامبورگ 1–0 2–2 1–0 3–2 0–5 3–0 0–3 0–0 2–3 0–0 1–0 1–0 1–1 2–1 0–3 1–2 3–0
5 هایدنهایم 0–2 2–1 1–5 2–2 1–2 1–1 2–2 3–0 0–1 3–2 2–0 1–0 1–0 2–3 4–2 3–0 4–1
6 یان رگنسبورگ 1–3 1–1 2–0 2–1 2–1 0–3 0–0 1–1 1–1 2–1 0–2 0–2 1–3 2–2 2–1 1–0 1–1
7 آرمینیا بیله‌فلد 1–3 1–1 2–0 2–0 1–2 5–3 1–0 1–2 1–0 3–1 2–3 2–1 2–1 1–1 1–3 1–3 0–1
8 هولشتاین کیل 1–1 0–2 1–2 3–1 1–1 2–0 1–2 2–1 4–2 2–2 2–2 3–0 5–1 2–1 2–2 2–1 0–2
9 سن پائولی 3–5 3–2 2–1 0–4 1–1 4–3 1–1 0–1 2–0 0–0 2–0 1–1 1–2 3–1 1–0 4–1 0–0
10 دارمشتات 0–3 2–1 1–0 1–2 1–2 1–1 1–2 3–2 2–1 0–0 2–0 2–0 1–0 1–1 1–1 3–1 3–0
11 بوخوم 0–2 2–2 1–2 0–0 1–0 3–3 1–0 1–3 1–3 1–0 3–2 0–1 2–1 1–0 6–0 4–2 2–1
12 گروتر فورث 0–4 1–1 2–2 0–0 0–0 1–1 2–2 4–1 2–1 2–1 2–2 0–0 0–5 3–1 0–1 3–2 1–0
13 دینامو درسدن 3–0 0–0 3–1 0–1 1–3 0–0 3–4 0–2 2–1 4–1 2–2 0–1 1–1 3–1 2–0 1–1 1–0
14 ارزگبیرگ آئو 0–1 3–0 2–1 1–3 0–1 1–1 1–0 2–1 3–1 2–2 3–2 1–1 1–3 0–2 0–3 0–0 0–0
15 سندهاوزن 0–2 0–0 1–1 0–3 1–2 2–2 0–3 3–2 4–0 1–1 3–0 0–0 3–1 0–3 4–0 0–1 0–0
16 اینگولشتات 1–2 1–2 1–2 1–2 1–1 1–2 1–1 1–1 0–1 3–0 2–1 1–1 1–0 3–2 1–2 0–1 1–1
17 ماگدبورگ 1–1 1–1 1–1 0–1 0–0 2–3 0–0 1–1 1–2 0–1 0–0 2–1 2–2 1–0 0–1 1–1 3–3
18 دویسبورگ 4–4 2–3 2–0 1–2 3–4 1–3 2–2 0–4 0–1 3–2 0–2 0–1 1–3 1–2 2–2 2–4 1–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
0 3
هولشتاین کیل
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
0
3
هولشتاین کیل
| Volksparkstadion
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
بوخوم
0 2
کلن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
بوخوم
0
2
کلن
| Vonovia Ruhrstadion
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یان رگنسبورگ
2 1
اینگولشتات
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یان رگنسبورگ
2
1
اینگولشتات
| Continental Arena
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
گروتر فورث
3 1
سندهاوزن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
گروتر فورث
3
1
سندهاوزن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
ماگدبورگ
1 2
سن پائولی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
ماگدبورگ
1
2
سن پائولی
| MDCC-Arena
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هایدنهایم
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هایدنهایم
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
دارمشتات
1 0
پادربورن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
دارمشتات
1
0
پادربورن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یونیون برلین
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یونیون برلین
1
0
ارزگبیرگ آئو
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
دینامو درسدن
1 0
دویسبورگ
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
دینامو درسدن
1
0
دویسبورگ
هفته 2
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
1 1
گروتر فورث
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
1
1
گروتر فورث
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2 0
یان رگنسبورگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2
0
یان رگنسبورگ
| Benteler-Arena
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
سن پائولی
2 0
دارمشتات
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
سن پائولی
2
0
دارمشتات
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
0 2
بوخوم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
0
2
بوخوم
| Schauinsland-Reisen-Arena
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
2 1
دینامو درسدن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
2
1
دینامو درسدن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 3
هامبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
3
هامبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
ارزگبیرگ آئو
0 0
ماگدبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
ارزگبیرگ آئو
0
0
ماگدبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هولشتاین کیل
1 1
هایدنهایم
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هولشتاین کیل
1
1
هایدنهایم
| Holstein-Stadion
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1 1
یونیون برلین
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1
1
یونیون برلین
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
3 0
دویسبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
3
0
دویسبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1 0
سندهاوزن
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1
0
سندهاوزن
| Vonovia Ruhrstadion
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
کلن
3 1
ارزگبیرگ آئو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
کلن
3
1
ارزگبیرگ آئو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
2 2
پادربورن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
2
2
پادربورن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
1 1
اینگولشتات
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
1
1
اینگولشتات
| MDCC-Arena
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
1 3
هایدنهایم
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
1
3
هایدنهایم
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
0 0
هولشتاین کیل
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
0
0
هولشتاین کیل
| Continental Arena
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
4 1
سن پائولی
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
4
1
سن پائولی
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
3 0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
3
0
آرمینیا بیله‌فلد
| Volksparkstadion
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
3 2
ارزگبیرگ آئو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
3
2
ارزگبیرگ آئو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2 2
بوخوم
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2
2
بوخوم
| Benteler-Arena
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
5 3
یان رگنسبورگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
5
3
یان رگنسبورگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
0 1
گروتر فورث
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
0
1
گروتر فورث
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
0 1
دارمشتات
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
0
1
دارمشتات
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3 5
کلن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3
5
کلن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 0
یونیون برلین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
0
یونیون برلین
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هولشتاین کیل
2 1
ماگدبورگ
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هولشتاین کیل
2
1
ماگدبورگ
| Holstein-Stadion
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
0 1
هامبورگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
0
1
هامبورگ
هفته 5
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
0 2
دینامو درسدن
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
0
2
دینامو درسدن
| Continental Arena
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2 2
دویسبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2
2
دویسبورگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هامبورگ
3 2
هایدنهایم
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هامبورگ
3
2
هایدنهایم
| Volksparkstadion
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
4 1
هولشتاین کیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
4
1
هولشتاین کیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دارمشتات
1 1
سندهاوزن
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دارمشتات
1
1
سندهاوزن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
سن پائولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
1
سن پائولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
کلن
3 5
پادربورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
کلن
3
5
پادربورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
بوخوم
6 0
اینگولشتات
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
بوخوم
6
0
اینگولشتات
| Vonovia Ruhrstadion
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
ماگدبورگ
0 0
آرمینیا بیله‌فلد
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
ماگدبورگ
0
0
آرمینیا بیله‌فلد
| MDCC-Arena
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
0 1
سن پائولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
0
1
سن پائولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
0 2
کلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
0
2
کلن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دینامو درسدن
4 1
دارمشتات
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دینامو درسدن
4
1
دارمشتات
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
2 2
بوخوم
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
2
2
بوخوم
| Holstein-Stadion
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
2 0
گروتر فورث
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
2
0
گروتر فورث
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 5
یان رگنسبورگ
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0
5
یان رگنسبورگ
| Volksparkstadion
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دویسبورگ
1 2
ارزگبیرگ آئو
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دویسبورگ
1
2
ارزگبیرگ آئو
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
4 4
ماگدبورگ
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
4
4
ماگدبورگ
| Benteler-Arena
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
کلن
2 1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
کلن
2
1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1 2
آرمینیا بیله‌فلد
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1
2
آرمینیا بیله‌فلد
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2 0
هولشتاین کیل
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2
0
هولشتاین کیل
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
0 1
دینامو درسدن
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
0
1
دینامو درسدن
| Vonovia Ruhrstadion
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
سندهاوزن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0
2
سندهاوزن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
3 3
دویسبورگ
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
3
3
دویسبورگ
| MDCC-Arena
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سن پائولی
2 1
پادربورن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سن پائولی
2
1
پادربورن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
2 1
هایدنهایم
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
2
1
هایدنهایم
| Continental Arena
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:00
گروتر فورث
0 0
هامبورگ
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:00
گروتر فورث
0
0
هامبورگ
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 3
کلن
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
3
کلن
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
هولشتاین کیل
4 2
دارمشتات
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
هولشتاین کیل
4
2
دارمشتات
| Holstein-Stadion
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
1 3
یان رگنسبورگ
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
1
3
یان رگنسبورگ
| Schauinsland-Reisen-Arena
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
1 0
ارزگبیرگ آئو
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
1
0
ارزگبیرگ آئو
| Benteler-Arena
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3 2
بوخوم
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3
2
بوخوم
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 0
سن پائولی
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0
0
سن پائولی
| Volksparkstadion
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 1
ماگدبورگ
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
1
ماگدبورگ
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
0 1
گروتر فورث
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
0
1
گروتر فورث
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
اینگولشتات
1 2
یونیون برلین
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
اینگولشتات
1
2
یونیون برلین
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1 2
هامبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1
2
هامبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
| Vonovia Ruhrstadion
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
2 1
هولشتاین کیل
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
2
1
هولشتاین کیل
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
2 2
دینامو درسدن
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
2
2
دینامو درسدن
| MDCC-Arena
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
1 1
یان رگنسبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
1
1
یان رگنسبورگ
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
اینگولشتات
1 2
پادربورن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
اینگولشتات
1
2
پادربورن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3 1
سندهاوزن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3
1
سندهاوزن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
1 1
هایدنهایم
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
1
1
هایدنهایم
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1 2
دویسبورگ
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1
2
دویسبورگ
هفته 10
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
1 1
ارزگبیرگ آئو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
1
1
ارزگبیرگ آئو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
4 0
اینگولشتات
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
4
0
اینگولشتات
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
2 3
گروتر فورث
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
2
3
گروتر فورث
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3 0
ماگدبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3
0
ماگدبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
1 1
کلن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
1
1
کلن
| Holstein-Stadion
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 0
بوخوم
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0
0
بوخوم
| Volksparkstadion
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
1 1
دارمشتات
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
1
1
دارمشتات
| Continental Arena
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
0 0
یونیون برلین
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
0
0
یونیون برلین
| Benteler-Arena
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:00
دویسبورگ
0 1
سن پائولی
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:00
دویسبورگ
0
1
سن پائولی
| Schauinsland-Reisen-Arena
هفته 11
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
0 1
هامبورگ
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
0
1
هامبورگ
| MDCC-Arena
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
2 0
گروتر فورث
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
2
0
گروتر فورث
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کلن
1 1
هایدنهایم
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کلن
1
1
هایدنهایم
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
3 3
سندهاوزن
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
3
3
سندهاوزن
| Benteler-Arena
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
دویسبورگ
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
دویسبورگ
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
سن پائولی
0 1
هولشتاین کیل
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
سن پائولی
0
1
هولشتاین کیل
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
0 0
دینامو درسدن
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
0
0
دینامو درسدن
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
3 3
یان رگنسبورگ
۸ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
3
3
یان رگنسبورگ
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 12
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
دینامو درسدن
3 1
سندهاوزن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
دینامو درسدن
3
1
سندهاوزن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
2 2
بوخوم
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
2
2
بوخوم
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2 2
اینگولشتات
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2
2
اینگولشتات
| Holstein-Stadion
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دویسبورگ
2 0
پادربورن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دویسبورگ
2
0
پادربورن
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
3 1
ماگدبورگ
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
3
1
ماگدبورگ
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
سن پائولی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
سن پائولی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1
0
ارزگبیرگ آئو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1 1
یونیون برلین
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1
1
یونیون برلین
| Continental Arena
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
1 0
کلن
۱۵ آبان ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
1
0
کلن
| Volksparkstadion
هفته 13
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
4 4
هولشتاین کیل
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
4
4
هولشتاین کیل
| Benteler-Arena
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0 0
دویسبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0
0
دویسبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
ارزگبیرگ آئو
1 3
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
ارزگبیرگ آئو
1
3
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
کلن
8 1
دینامو درسدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
کلن
8
1
دینامو درسدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 1
هایدنهایم
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
1
هایدنهایم
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
2 3
یان رگنسبورگ
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
2
3
یان رگنسبورگ
| MDCC-Arena
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
4 0
گروتر فورث
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
4
0
گروتر فورث
۲۲ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
1 0
دارمشتات
۲۲ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
1
0
دارمشتات
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 14
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
0 1
دویسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
0
1
دویسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
3 2
ماگدبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
3
2
ماگدبورگ
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2 1
سندهاوزن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2
1
سندهاوزن
| Holstein-Stadion
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
0 3
کلن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
0
3
کلن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
2 1
ارزگبیرگ آئو
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
2
1
ارزگبیرگ آئو
| Vonovia Ruhrstadion
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
2 0
اینگولشتات
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
2
0
اینگولشتات
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1 5
پادربورن
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1
5
پادربورن
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1 1
سن پائولی
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1
1
سن پائولی
| Continental Arena
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
2 2
یونیون برلین
۶ آذر ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
2
2
یونیون برلین
| Volksparkstadion
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
یان رگنسبورگ
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
یان رگنسبورگ
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
2 2
آرمینیا بیله‌فلد
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
2
2
آرمینیا بیله‌فلد
| Benteler-Arena
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1 2
هامبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1
2
هامبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
کلن
4 0
گروتر فورث
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
کلن
4
0
گروتر فورث
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 1
دینامو درسدن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
1
دینامو درسدن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
3 1
دارمشتات
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
3
1
دارمشتات
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
0 0
بوخوم
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
0
0
بوخوم
| MDCC-Arena
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دویسبورگ
0 4
هولشتاین کیل
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دویسبورگ
0
4
هولشتاین کیل
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
1 2
هایدنهایم
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
1
2
هایدنهایم
هفته 16
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هامبورگ
1 0
پادربورن
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هامبورگ
1
0
پادربورن
| Volksparkstadion
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
1 3
کلن
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
1
3
کلن
| Continental Arena
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
4 1
دویسبورگ
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
4
1
دویسبورگ
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
0 5
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
0
5
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
1 1
اینگولشتات
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
1
1
اینگولشتات
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
سندهاوزن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
سندهاوزن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0 2
هولشتاین کیل
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0
2
هولشتاین کیل
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1 1
یونیون برلین
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1
1
یونیون برلین
| MDCC-Arena
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
1 3
سن پائولی
۲۰ آذر ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
1
3
سن پائولی
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 17
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هولشتاین کیل
1 2
آرمینیا بیله‌فلد
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هولشتاین کیل
1
2
آرمینیا بیله‌فلد
| Holstein-Stadion
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
دویسبورگ
1 2
هامبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
دویسبورگ
1
2
هامبورگ
| Schauinsland-Reisen-Arena
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
2 0
گروتر فورث
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
2
0
گروتر فورث
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
3 0
دینامو درسدن
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
3
0
دینامو درسدن
| Benteler-Arena
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2 0
بوخوم
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2
0
بوخوم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
2 2
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
2
2
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
هایدنهایم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
هایدنهایم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
2 2
یان رگنسبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
2
2
یان رگنسبورگ
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:00
کلن
3 0
ماگدبورگ
۲۷ آذر ۱۳۹۷ 00:00
کلن
3
0
ماگدبورگ
هفته 18
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کلن
2 3
بوخوم
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کلن
2
3
بوخوم
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0 0
گروتر فورث
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0
0
گروتر فورث
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
هایدنهایم
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
هایدنهایم
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1 2
یان رگنسبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1
2
یان رگنسبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
4 1
ماگدبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
4
1
ماگدبورگ
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
یونیون برلین
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
3
0
یونیون برلین
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
3 1
هامبورگ
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
3
1
هامبورگ
| Holstein-Stadion
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
دویسبورگ
1 3
دینامو درسدن
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
دویسبورگ
1
3
دینامو درسدن
| Schauinsland-Reisen-Arena
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
پادربورن
6 2
دارمشتات
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
پادربورن
6
2
دارمشتات
| Benteler-Arena
هفته 19
۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بوخوم
2 1
دویسبورگ
۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بوخوم
2
1
دویسبورگ
| Vonovia Ruhrstadion
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
ماگدبورگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
ماگدبورگ
1
0
ارزگبیرگ آئو
| MDCC-Arena
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
گروتر فورث
0 1
اینگولشتات
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
گروتر فورث
0
1
اینگولشتات
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دارمشتات
2 1
سن پائولی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دارمشتات
2
1
سن پائولی
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
2 0
پادربورن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
2
0
پادربورن
| Continental Arena
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دینامو درسدن
3 4
آرمینیا بیله‌فلد
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دینامو درسدن
3
4
آرمینیا بیله‌فلد
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هایدنهایم
2 2
هولشتاین کیل
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هایدنهایم
2
2
هولشتاین کیل
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
2 1
سندهاوزن
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
2
1
سندهاوزن
| Volksparkstadion
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
یونیون برلین
2 0
کلن
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
یونیون برلین
2
0
کلن
هفته 20
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اینگولشتات
0 1
ماگدبورگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اینگولشتات
0
1
ماگدبورگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
دویسبورگ
3 2
دارمشتات
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
دویسبورگ
3
2
دارمشتات
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
2 0
هامبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
2
0
هامبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
1 0
دینامو درسدن
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
1
0
دینامو درسدن
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
6 0
گروتر فورث
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
6
0
گروتر فورث
| Benteler-Arena
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
2 0
یان رگنسبورگ
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
2
0
یان رگنسبورگ
| Holstein-Stadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
3 0
بوخوم
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
3
0
بوخوم
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
سن پائولی
3 2
یونیون برلین
۱۶ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
سن پائولی
3
2
یونیون برلین
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:00
ارزگبیرگ آئو
0 1
کلن
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:00
ارزگبیرگ آئو
0
1
کلن
هفته 21
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
کلن
4 1
سن پائولی
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
کلن
4
1
سن پائولی
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
0 3
آرمینیا بیله‌فلد
۱۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
0
3
آرمینیا بیله‌فلد
| Continental Arena
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
1 0
دویسبورگ
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
1
0
دویسبورگ
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2 0
سندهاوزن
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2
0
سندهاوزن
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
1 2
پادربورن
۲۰ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
1
2
پادربورن
| Vonovia Ruhrstadion
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0 3
اینگولشتات
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
0
3
اینگولشتات
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1 1
هولشتاین کیل
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1
1
هولشتاین کیل
| MDCC-Arena
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
دارمشتات
1 2
هایدنهایم
۲۱ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
دارمشتات
1
2
هایدنهایم
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
1 0
دینامو درسدن
۲۳ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
1
0
دینامو درسدن
| Volksparkstadion
هفته 22
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
3 2
کلن
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
3
2
کلن
| Benteler-Arena
۲۶ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
1 1
دارمشتات