بوندس لیگا 2 آلمان

2018-2019
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش ش پ ش م
19
6
9
84
47
37
63
2
م پ ش پ م
14
16
5
56
35
21
58
3
پ پ ش پ ش
16
9
9
76
50
26
57
4
م ش ش ش پ
16
8
10
45
42
3
56
5
پ ش ش پ پ
15
10
9
55
45
10
55
6
پ ش ش پ م
12
14
9
57
56
1
50
7
ش م پ پ پ
13
10
11
52
50
2
49
8
ش ش ش پ ش
13
10
11
60
51
9
49
9
ش پ ش م ش
14
7
13
46
53
-7
49
10
م پ پ ش پ
14
7
14
46
53
-7
49
11
م ش پ م م
11
11
12
49
50
-1
44
12
م ش ش م پ
10
12
12
37
56
-19
42
13
پ ش پ ش پ
11
9
14
41
48
-7
42
14
م پ پ م ش
11
7
16
43
47
-4
40
15
م پ پ ش م
9
11
14
45
52
-7
38
16
پ پ پ پ ش
9
8
17
43
55
-12
35
17
ش پ ش ش م
6
13
16
35
54
-19
31
18
م م پ ش ش
6
10
18
39
65
-26
28
صعود پلی آف صعود پلی آف سقوط سقوط
نمایش تمام صفحه
کلن
یونیون برلین
پادربورن
هامبورگ
هایدنهایم
یان رگنسبورگ
آرمینیا بیله‌فلد
هولشتاین کیل
سن پائولی
دارمشتات
بوخوم
گروتر فورث
دینامو درسدن
ارزگبیرگ آئو
سندهاوزن
اینگولشتات
ماگدبورگ
دویسبورگ
1کلن 1–1 3–5 1–1 1–1 3–5 5–1 4–0 4–1 1–2 2–3 4–0 8–1 3–1 3–1 2–1 3–0 1–2
2یونیون برلین 2–0 1–3 2–0 1–1 2–2 1–1 2–0 4–1 3–1 2–0 4–0 0–0 1–0 2–0 2–0 3–0 2–2
3پادربورن 3–2 0–0 4–1 3–1 2–0 2–2 4–4 0–1 6–2 2–2 6–0 3–0 1–0 3–3 3–1 4–4 4–0
4هامبورگ 1–0 2–2 1–0 3–2 0–5 3–0 0–3 0–0 2–3 0–0 1–0 1–0 1–1 2–1 0–3 1–2 3–0
5هایدنهایم 0–2 2–1 1–5 2–2 1–2 1–1 2–2 3–0 0–1 3–2 2–0 1–0 1–0 2–3 4–2 3–0 4–1
6یان رگنسبورگ 1–3 1–1 2–0 2–1 2–1 0–3 0–0 1–1 1–1 2–1 0–2 0–2 1–3 2–2 2–1 1–0 1–1
7آرمینیا بیله‌فلد 1–3 1–1 2–0 2–0 1–2 5–3 1–0 1–2 1–0 3–1 2–3 2–1 2–1 1–1 1–3 1–3 0–1
8هولشتاین کیل 1–1 0–2 1–2 3–1 1–1 2–0 1–2 2–1 4–2 2–2 2–2 3–0 5–1 2–1 2–2 2–1 0–2
9سن پائولی 3–5 3–2 2–1 0–4 1–1 4–3 1–1 0–1 2–0 0–0 2–0 1–1 1–2 3–1 1–0 4–1 0–0
10دارمشتات 0–3 2–1 1–0 1–2 1–2 1–1 1–2 3–2 2–1 0–0 2–0 2–0 1–0 1–1 1–1 3–1 3–0
11بوخوم 0–2 2–2 1–2 0–0 1–0 3–3 1–0 1–3 1–3 1–0 3–2 0–1 2–1 1–0 6–0 4–2 2–1
12گروتر فورث 0–4 1–1 2–2 0–0 0–0 1–1 2–2 4–1 2–1 2–1 2–2 0–0 0–5 3–1 0–1 3–2 1–0
13دینامو درسدن 3–0 0–0 3–1 0–1 1–3 0–0 3–4 0–2 2–1 4–1 2–2 0–1 1–1 3–1 2–0 1–1 1–0
14ارزگبیرگ آئو 0–1 3–0 2–1 1–3 0–1 1–1 1–0 2–1 3–1 2–2 3–2 1–1 1–3 0–2 0–3 0–0 0–0
15سندهاوزن 0–2 0–0 1–1 0–3 1–2 2–2 0–3 3–2 4–0 1–1 3–0 0–0 3–1 0–3 4–0 0–1 0–0
16اینگولشتات 1–2 1–2 1–2 1–2 1–1 1–2 1–1 1–1 0–1 3–0 2–1 1–1 1–0 3–2 1–2 0–1 1–1
17ماگدبورگ 1–1 1–1 1–1 0–1 0–0 2–3 0–0 1–1 1–2 0–1 0–0 2–1 2–2 1–0 0–1 1–1 3–3
18دویسبورگ 4–4 2–3 2–0 1–2 3–4 1–3 2–2 0–4 0–1 3–2 0–2 0–1 1–3 1–2 2–2 2–4 1–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
Volksparkstadion ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
0 3
هولشتاین کیل
۱۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
3
هولشتاین کیل
| Volksparkstadion
Vonovia Ruhrstadion ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
بوخوم
0 2
کلن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
0
2
کلن
| Vonovia Ruhrstadion
Continental Arena ۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یان رگنسبورگ
2 1
اینگولشتات
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
2
1
اینگولشتات
| Continental Arena
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
گروتر فورث
3 1
سندهاوزن
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
گروتر فورث
3
1
سندهاوزن
MDCC-Arena ۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
ماگدبورگ
1 2
سن پائولی
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
2
سن پائولی
| MDCC-Arena
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هایدنهایم
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هایدنهایم
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
دارمشتات
1 0
پادربورن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
دارمشتات
1
0
پادربورن
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یونیون برلین
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۴ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
یونیون برلین
1
0
ارزگبیرگ آئو
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
دینامو درسدن
1 0
دویسبورگ
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
دینامو درسدن
1
0
دویسبورگ
هفته 2
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
1 1
گروتر فورث
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
1
1
گروتر فورث
Benteler-Arena ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2 0
یان رگنسبورگ
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 21:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
0
یان رگنسبورگ
| Benteler-Arena
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
سن پائولی
2 0
دارمشتات
۱۹ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
سن پائولی
2
0
دارمشتات
Schauinsland-Reisen-Arena ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
0 2
بوخوم
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 15:30
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
0
2
بوخوم
| Schauinsland-Reisen-Arena
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
2 1
دینامو درسدن
۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
آرمینیا بیله‌فلد
2
1
دینامو درسدن
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 3
هامبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
3
هامبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
ارزگبیرگ آئو
0 0
ماگدبورگ
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
ارزگبیرگ آئو
0
0
ماگدبورگ
Holstein-Stadion ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
هولشتاین کیل
1 1
هایدنهایم
۲۱ مرداد ۱۳۹۷ 18:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
1
هایدنهایم
| Holstein-Stadion
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1 1
یونیون برلین
۲۲ مرداد ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1
1
یونیون برلین
هفته 3
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
3 0
دویسبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
3
0
دویسبورگ
Vonovia Ruhrstadion ۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1 0
سندهاوزن
۲ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
سندهاوزن
| Vonovia Ruhrstadion
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
کلن
3 1
ارزگبیرگ آئو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
کلن
3
1
ارزگبیرگ آئو
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
2 2
پادربورن
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
2
2
پادربورن
MDCC-Arena ۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
1 1
اینگولشتات
۳ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
1
اینگولشتات
| MDCC-Arena
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
1 3
هایدنهایم
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
1
3
هایدنهایم
Continental Arena ۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
0 0
هولشتاین کیل
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
0
0
هولشتاین کیل
| Continental Arena
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
4 1
سن پائولی
۴ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
4
1
سن پائولی
Volksparkstadion ۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هامبورگ
3 0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
Volksparkstadion
هامبورگ
3
0
آرمینیا بیله‌فلد
| Volksparkstadion
هفته 4
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
3 2
ارزگبیرگ آئو
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
3
2
ارزگبیرگ آئو
Benteler-Arena ۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
پادربورن
2 2
بوخوم
۹ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
2
بوخوم
| Benteler-Arena
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
5 3
یان رگنسبورگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
5
3
یان رگنسبورگ
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
0 1
گروتر فورث
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
0
1
گروتر فورث
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
0 1
دارمشتات
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
0
1
دارمشتات
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3 5
کلن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3
5
کلن
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 0
یونیون برلین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
0
یونیون برلین
Holstein-Stadion ۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
هولشتاین کیل
2 1
ماگدبورگ
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
1
ماگدبورگ
| Holstein-Stadion
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
0 1
هامبورگ
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
0
1
هامبورگ
هفته 5
Continental Arena ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
0 2
دینامو درسدن
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
0
2
دینامو درسدن
| Continental Arena
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2 2
دویسبورگ
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2
2
دویسبورگ
Volksparkstadion ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هامبورگ
3 2
هایدنهایم
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Volksparkstadion
هامبورگ
3
2
هایدنهایم
| Volksparkstadion
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
4 1
هولشتاین کیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
4
1
هولشتاین کیل
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دارمشتات
1 1
سندهاوزن
۲۴ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دارمشتات
1
1
سندهاوزن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3 1
سن پائولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
ارزگبیرگ آئو
3
1
سن پائولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
کلن
3 5
پادربورن
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
کلن
3
5
پادربورن
Vonovia Ruhrstadion ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
بوخوم
6 0
اینگولشتات
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ 16:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
6
0
اینگولشتات
| Vonovia Ruhrstadion
MDCC-Arena ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
ماگدبورگ
0 0
آرمینیا بیله‌فلد
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ 23:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
0
آرمینیا بیله‌فلد
| MDCC-Arena
هفته 6
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
0 1
سن پائولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
اینگولشتات
0
1
سن پائولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
0 2
کلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
0
2
کلن
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
یونیون برلین
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دینامو درسدن
4 1
دارمشتات
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
دینامو درسدن
4
1
دارمشتات
Holstein-Stadion ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
2 2
بوخوم
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ 15:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
2
بوخوم
| Holstein-Stadion
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
2 0
گروتر فورث
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هایدنهایم
2
0
گروتر فورث
Volksparkstadion ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 5
یان رگنسبورگ
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
5
یان رگنسبورگ
| Volksparkstadion
Schauinsland-Reisen-Arena ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دویسبورگ
1 2
ارزگبیرگ آئو
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
1
2
ارزگبیرگ آئو
| Schauinsland-Reisen-Arena
Benteler-Arena ۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
4 4
ماگدبورگ
۱ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Benteler-Arena
پادربورن
4
4
ماگدبورگ
| Benteler-Arena
هفته 7
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
کلن
2 1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
کلن
2
1
اینگولشتات
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1 2
آرمینیا بیله‌فلد
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1
2
آرمینیا بیله‌فلد
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2 0
هولشتاین کیل
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یونیون برلین
2
0
هولشتاین کیل
Vonovia Ruhrstadion ۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
0 1
دینامو درسدن
۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
0
1
دینامو درسدن
| Vonovia Ruhrstadion
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0 2
سندهاوزن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ارزگبیرگ آئو
0
2
سندهاوزن
MDCC-Arena ۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
3 3
دویسبورگ
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
3
3
دویسبورگ
| MDCC-Arena
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سن پائولی
2 1
پادربورن
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سن پائولی
2
1
پادربورن
Continental Arena ۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
یان رگنسبورگ
2 1
هایدنهایم
۴ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
2
1
هایدنهایم
| Continental Arena
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:00
گروتر فورث
0 0
هامبورگ
۵ مهر ۱۳۹۷ 23:00
گروتر فورث
0
0
هامبورگ
هفته 8
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 3
کلن
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
3
کلن
Holstein-Stadion ۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
هولشتاین کیل
4 2
دارمشتات
۶ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
4
2
دارمشتات
| Holstein-Stadion
Schauinsland-Reisen-Arena ۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
دویسبورگ
1 3
یان رگنسبورگ
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
1
3
یان رگنسبورگ
| Schauinsland-Reisen-Arena
Benteler-Arena ۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
1 0
ارزگبیرگ آئو
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
Benteler-Arena
پادربورن
1
0
ارزگبیرگ آئو
| Benteler-Arena
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3 2
بوخوم
۷ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3
2
بوخوم
Volksparkstadion ۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 0
سن پائولی
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
سن پائولی
| Volksparkstadion
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0 1
ماگدبورگ
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سندهاوزن
0
1
ماگدبورگ
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
0 1
گروتر فورث
۸ مهر ۱۳۹۷ 16:00
دینامو درسدن
0
1
گروتر فورث
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
اینگولشتات
1 2
یونیون برلین
۹ مهر ۱۳۹۷ 23:00
اینگولشتات
1
2
یونیون برلین
هفته 9
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1 2
هامبورگ
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
1
2
هامبورگ
Vonovia Ruhrstadion ۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
بوخوم
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۱۳ مهر ۱۳۹۷ 21:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
| Vonovia Ruhrstadion
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
2 1
هولشتاین کیل
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
2
1
هولشتاین کیل
MDCC-Arena ۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
ماگدبورگ
2 2
دینامو درسدن
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
MDCC-Arena
ماگدبورگ
2
2
دینامو درسدن
| MDCC-Arena
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
1 1
یان رگنسبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۷ 15:30
گروتر فورث
1
1
یان رگنسبورگ
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
اینگولشتات
1 2
پادربورن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
اینگولشتات
1
2
پادربورن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3 1
سندهاوزن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
سن پائولی
3
1
سندهاوزن
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
1 1
هایدنهایم
۱۵ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یونیون برلین
1
1
هایدنهایم
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1 2
دویسبورگ
۱۶ مهر ۱۳۹۷ 23:00
کلن
1
2
دویسبورگ
هفته 10
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
1 1
ارزگبیرگ آئو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
دینامو درسدن
1
1
ارزگبیرگ آئو
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
4 0
اینگولشتات
۲۷ مهر ۱۳۹۷ 21:00
سندهاوزن
4
0
اینگولشتات
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
2 3
گروتر فورث
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
آرمینیا بیله‌فلد
2
3
گروتر فورث
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3 0
ماگدبورگ
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هایدنهایم
3
0
ماگدبورگ
Holstein-Stadion ۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
هولشتاین کیل
1 1
کلن
۲۸ مهر ۱۳۹۷ 15:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
1
کلن
| Holstein-Stadion
Volksparkstadion ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
هامبورگ
0 0
بوخوم
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Volksparkstadion
هامبورگ
0
0
بوخوم
| Volksparkstadion
Continental Arena ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
یان رگنسبورگ
1 1
دارمشتات
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
1
دارمشتات
| Continental Arena
Benteler-Arena ۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
پادربورن
0 0
یونیون برلین
۲۹ مهر ۱۳۹۷ 16:00
Benteler-Arena
پادربورن
0
0
یونیون برلین
| Benteler-Arena
Schauinsland-Reisen-Arena ۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:00
دویسبورگ
0 1
سن پائولی
۳۰ مهر ۱۳۹۷ 23:00
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
0
1
سن پائولی
| Schauinsland-Reisen-Arena
هفته 11
MDCC-Arena ۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
ماگدبورگ
0 1
هامبورگ
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
1
هامبورگ
| MDCC-Arena
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
2 0
گروتر فورث
۴ آبان ۱۳۹۷ 21:00
دارمشتات
2
0
گروتر فورث
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1 0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
ارزگبیرگ آئو
1
0
آرمینیا بیله‌فلد
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کلن
1 1
هایدنهایم
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
کلن
1
1
هایدنهایم
Benteler-Arena ۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
پادربورن
3 3
سندهاوزن
۵ آبان ۱۳۹۷ 15:30
Benteler-Arena
پادربورن
3
3
سندهاوزن
| Benteler-Arena
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
دویسبورگ
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
دویسبورگ
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
سن پائولی
0 1
هولشتاین کیل
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
سن پائولی
0
1
هولشتاین کیل
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
0 0
دینامو درسدن
۶ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
0
0
دینامو درسدن
Vonovia Ruhrstadion ۷ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
3 3
یان رگنسبورگ
۷ آبان ۱۳۹۷ 00:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
3
3
یان رگنسبورگ
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 12
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
دینامو درسدن
3 1
سندهاوزن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
دینامو درسدن
3
1
سندهاوزن
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
2 2
بوخوم
۱۱ آبان ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
2
2
بوخوم
Holstein-Stadion ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2 2
اینگولشتات
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
2
اینگولشتات
| Holstein-Stadion
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دویسبورگ
2 0
پادربورن
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
2
0
پادربورن
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
3 1
ماگدبورگ
۱۲ آبان ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
3
1
ماگدبورگ
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
سن پائولی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
سن پائولی
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1 0
ارزگبیرگ آئو
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1
0
ارزگبیرگ آئو
Continental Arena ۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1 1
یونیون برلین
۱۳ آبان ۱۳۹۷ 17:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
1
یونیون برلین
| Continental Arena
Volksparkstadion ۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
1 0
کلن
۱۴ آبان ۱۳۹۷ 00:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
کلن
| Volksparkstadion
هفته 13
Benteler-Arena ۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
4 4
هولشتاین کیل
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
Benteler-Arena
پادربورن
4
4
هولشتاین کیل
| Benteler-Arena
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0 0
دویسبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0
0
دویسبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
ارزگبیرگ آئو
1 3
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
ارزگبیرگ آئو
1
3
هامبورگ
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
کلن
8 1
دینامو درسدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
کلن
8
1
دینامو درسدن
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 1
هایدنهایم
۱۹ آبان ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
1
هایدنهایم
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
آرمینیا بیله‌فلد
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
آرمینیا بیله‌فلد
MDCC-Arena ۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
2 3
یان رگنسبورگ
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
2
3
یان رگنسبورگ
| MDCC-Arena
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
4 0
گروتر فورث
۲۰ آبان ۱۳۹۷ 17:00
یونیون برلین
4
0
گروتر فورث
Vonovia Ruhrstadion ۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
1 0
دارمشتات
۲۱ آبان ۱۳۹۷ 00:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
0
دارمشتات
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 14
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
0 1
دویسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
آرمینیا بیله‌فلد
0
1
دویسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
3 2
ماگدبورگ
۲ آذر ۱۳۹۷ 22:00
گروتر فورث
3
2
ماگدبورگ
Holstein-Stadion ۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هولشتاین کیل
2 1
سندهاوزن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
1
سندهاوزن
| Holstein-Stadion
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
0 3
کلن
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
0
3
کلن
Vonovia Ruhrstadion ۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
بوخوم
2 1
ارزگبیرگ آئو
۳ آذر ۱۳۹۷ 16:30
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
ارزگبیرگ آئو
| Vonovia Ruhrstadion
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
2 0
اینگولشتات
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
2
0
اینگولشتات
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1 5
پادربورن
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
هایدنهایم
1
5
پادربورن
Continental Arena ۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
یان رگنسبورگ
1 1
سن پائولی
۴ آذر ۱۳۹۷ 17:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
1
سن پائولی
| Continental Arena
Volksparkstadion ۵ آذر ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
2 2
یونیون برلین
۵ آذر ۱۳۹۷ 00:00
Volksparkstadion
هامبورگ
2
2
یونیون برلین
| Volksparkstadion
هفته 15
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1 1
یان رگنسبورگ
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
ارزگبیرگ آئو
1
1
یان رگنسبورگ
Benteler-Arena ۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
پادربورن
2 2
آرمینیا بیله‌فلد
۹ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Benteler-Arena
پادربورن
2
2
آرمینیا بیله‌فلد
| Benteler-Arena
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1 2
هامبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1
2
هامبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
کلن
4 0
گروتر فورث
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
کلن
4
0
گروتر فورث
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1 1
دینامو درسدن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
1
1
دینامو درسدن
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
3 1
دارمشتات
۱۰ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
3
1
دارمشتات
MDCC-Arena ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
0 0
بوخوم
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
0
0
بوخوم
| MDCC-Arena
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دویسبورگ
0 4
هولشتاین کیل
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
0
4
هولشتاین کیل
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
1 2
هایدنهایم
۱۱ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
1
2
هایدنهایم
هفته 16
Volksparkstadion ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هامبورگ
1 0
پادربورن
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Volksparkstadion
هامبورگ
1
0
پادربورن
| Volksparkstadion
Continental Arena ۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
1 3
کلن
۱۶ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
1
3
کلن
| Continental Arena
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
4 1
دویسبورگ
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
4
1
دویسبورگ
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
0 5
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
گروتر فورث
0
5
ارزگبیرگ آئو
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
1 1
اینگولشتات
۱۷ آذر ۱۳۹۷ 16:30
دارمشتات
1
1
اینگولشتات
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1 1
سندهاوزن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
آرمینیا بیله‌فلد
1
1
سندهاوزن
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0 2
هولشتاین کیل
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
دینامو درسدن
0
2
هولشتاین کیل
MDCC-Arena ۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ماگدبورگ
1 1
یونیون برلین
۱۸ آذر ۱۳۹۷ 17:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
1
یونیون برلین
| MDCC-Arena
Vonovia Ruhrstadion ۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:00
بوخوم
1 3
سن پائولی
۱۹ آذر ۱۳۹۷ 00:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
1
3
سن پائولی
| Vonovia Ruhrstadion
هفته 17
Holstein-Stadion ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
هولشتاین کیل
1 2
آرمینیا بیله‌فلد
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
1
2
آرمینیا بیله‌فلد
| Holstein-Stadion
Schauinsland-Reisen-Arena ۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
دویسبورگ
1 2
هامبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۷ 22:00
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
1
2
هامبورگ
| Schauinsland-Reisen-Arena
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
2 0
گروتر فورث
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
2
0
گروتر فورث
Benteler-Arena ۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
3 0
دینامو درسدن
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
Benteler-Arena
پادربورن
3
0
دینامو درسدن
| Benteler-Arena
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2 0
بوخوم
۲۴ آذر ۱۳۹۷ 16:30
یونیون برلین
2
0
بوخوم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
2 2
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
2
2
دارمشتات
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1 1
هایدنهایم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
اینگولشتات
1
1
هایدنهایم
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
2 2
یان رگنسبورگ
۲۵ آذر ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
2
2
یان رگنسبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:00
کلن
3 0
ماگدبورگ
۲۶ آذر ۱۳۹۷ 00:00
کلن
3
0
ماگدبورگ
هفته 18
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کلن
2 3
بوخوم
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
کلن
2
3
بوخوم
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0 0
گروتر فورث
۳۰ آذر ۱۳۹۷ 22:00
سندهاوزن
0
0
گروتر فورث
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
1 2
هایدنهایم
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
1
2
هایدنهایم
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1 2
یان رگنسبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
اینگولشتات
1
2
یان رگنسبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
4 1
ماگدبورگ
۱ دی ۱۳۹۷ 16:30
سن پائولی
4
1
ماگدبورگ
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
3 0
یونیون برلین
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
ارزگبیرگ آئو
3
0
یونیون برلین
Holstein-Stadion ۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
3 1
هامبورگ
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
3
1
هامبورگ
| Holstein-Stadion
Schauinsland-Reisen-Arena ۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
دویسبورگ
1 3
دینامو درسدن
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
1
3
دینامو درسدن
| Schauinsland-Reisen-Arena
Benteler-Arena ۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
پادربورن
6 2
دارمشتات
۲ دی ۱۳۹۷ 17:00
Benteler-Arena
پادربورن
6
2
دارمشتات
| Benteler-Arena
هفته 19
Vonovia Ruhrstadion ۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
بوخوم
2 1
دویسبورگ
۹ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Vonovia Ruhrstadion
بوخوم
2
1
دویسبورگ
| Vonovia Ruhrstadion
MDCC-Arena ۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
ماگدبورگ
1 0
ارزگبیرگ آئو
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
MDCC-Arena
ماگدبورگ
1
0
ارزگبیرگ آئو
| MDCC-Arena
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
گروتر فورث
0 1
اینگولشتات
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
گروتر فورث
0
1
اینگولشتات
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دارمشتات
2 1
سن پائولی
۹ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دارمشتات
2
1
سن پائولی
Continental Arena ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
یان رگنسبورگ
2 0
پادربورن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Continental Arena
یان رگنسبورگ
2
0
پادربورن
| Continental Arena
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دینامو درسدن
3 4
آرمینیا بیله‌فلد
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
دینامو درسدن
3
4
آرمینیا بیله‌فلد
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هایدنهایم
2 2
هولشتاین کیل
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هایدنهایم
2
2
هولشتاین کیل
Volksparkstadion ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
هامبورگ
2 1
سندهاوزن
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
Volksparkstadion
هامبورگ
2
1
سندهاوزن
| Volksparkstadion
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
یونیون برلین
2 0
کلن
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
یونیون برلین
2
0
کلن
هفته 20
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اینگولشتات
0 1
ماگدبورگ
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
اینگولشتات
0
1
ماگدبورگ
Schauinsland-Reisen-Arena ۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
دویسبورگ
3 2
دارمشتات
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ 22:00
Schauinsland-Reisen-Arena
دویسبورگ
3
2
دارمشتات
| Schauinsland-Reisen-Arena
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
2 0
هامبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
آرمینیا بیله‌فلد
2
0
هامبورگ
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
1 0
دینامو درسدن
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
هایدنهایم
1
0
دینامو درسدن
Benteler-Arena ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
پادربورن
6 0
گروتر فورث
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ 16:30
Benteler-Arena
پادربورن
6
0
گروتر فورث
| Benteler-Arena
Holstein-Stadion ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
هولشتاین کیل
2 0
یان رگنسبورگ
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
Holstein-Stadion
هولشتاین کیل
2
0
یان رگنسبورگ
| Holstein-Stadion
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
3 0
بوخوم
۱۴ بهمن ۱۳۹۷ 17:00
سندهاوزن
3
0
بوخوم
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
سن پائولی
3 2
یونیون برلین
۱۵ بهمن ۱۳۹۷ 00:00
سن پائولی
3
2
یونیون برلین
۸ اسفند ۱۳۹۷ 23:00
ارزگبیرگ آئو