بوندس لیگا آلمان

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ پ پ پ پ
26
4
4
100
32
68
82
2
پ پ ش پ ش
21
6
7
84
41
43
69
3
م پ م ش پ
18
12
4
81
37
44
66
4
ش ش پ پ پ
20
5
9
66
40
26
65
5
ش م پ ش پ
19
6
9
61
44
17
63
6
م ش پ پ پ
15
7
12
53
53
0
52
7
پ م ش پ ش
13
10
11
48
46
2
49
8
پ م پ ش پ
13
9
12
48
47
1
48
9
ش پ پ م پ
13
6
15
59
60
-1
45
10
ش ش ش پ ش
11
8
15
48
59
-11
41
11
م پ پ ش پ
12
5
17
41
58
-17
41
12
م م ش ش ش
9
12
13
38
58
-20
39
13
پ ش پ پ ش
11
4
19
44
65
-21
37
14
م ش ش م ش
10
6
18
51
69
-18
36
15
م پ ش م ش
9
9
16
45
63
-18
36
16
ش پ ش ش پ
8
7
19
42
69
-27
31
17
م ش م م ش
6
12
16
36
67
-31
30
18
م ش ش ش ش
4
8
22
37
74
-37
20
سهمیه لیگ قهرمانان سهمیه لیگ اروپا پلی آف لیگ اروپا پلی آف سقوط سقوط به دسته پائین
نمایش تمام صفحه
بایرن مونیخ
بوروسیا دورتموند
لایپزیگ
بوروسیا مونشن گلادباخ
بایر لورکوزن
هوفنهایم
ولفسبورگ
فرایبورگ
اینتراخت فرانکفورت
هرتابرلین
یونیون برلین
شالکه
ماینز
کلن
آگزبورگ
وردربرمن
فورتونا دوسلدورف
پادربورن
1بایرن مونیخ 4–0 0–0 2–1 1–2 1–2 2–0 3–1 5–2 2–2 2–1 5–0 6–1 4–0 2–0 6–1 5–0 3–2
2بوروسیا دورتموند 0–1 3–3 1–0 4–0 0–4 3–0 1–0 4–0 1–0 5–0 4–0 0–2 5–1 5–1 2–2 5–0 3–3
3لایپزیگ 1–1 0–2 2–2 1–1 3–1 1–1 1–1 2–1 2–2 3–1 1–3 8–0 4–1 3–1 3–0 2–2 1–1
4بوروسیا مونشن گلادباخ 2–1 1–2 1–3 1–3 1–1 3–0 4–2 4–2 2–1 4–1 0–0 3–1 2–1 5–1 3–1 2–1 2–0
5بایر لورکوزن 2–4 4–3 1–1 1–2 0–0 1–4 1–1 4–0 0–1 2–0 2–1 1–0 3–1 2–0 2–2 3–0 3–2
6هوفنهایم 0–6 2–1 0–2 0–3 2–1 2–3 0–3 1–2 0–3 4–0 2–0 1–5 3–1 2–4 3–2 1–1 3–0
7ولفسبورگ 0–4 0–2 0–0 2–1 0–2 1–1 2–2 1–2 1–2 1–0 1–1 4–0 2–1 0–0 2–3 1–1 1–1
8فرایبورگ 1–3 2–2 2–1 1–0 0–1 1–0 1–0 1–0 2–1 3–1 4–0 3–0 1–2 1–1 0–1 0–2 0–2
9اینتراخت فرانکفورت 5–1 2–2 2–0 1–3 3–0 1–0 0–2 3–3 2–2 1–2 2–1 0–2 2–4 5–0 2–2 2–1 3–2
10هرتابرلین 0–4 1–2 2–4 0–0 2–0 2–3 0–3 1–0 1–4 4–0 0–0 1–3 0–5 2–0 2–2 3–1 2–1
11یونیون برلین 0–2 3–1 0–4 2–0 2–3 0–2 2–2 2–0 1–2 1–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–2 3–0 1–0
12شالکه 0–3 0–0 0–5 2–0 1–1 1–1 1–4 2–2 1–0 3–0 2–1 2–1 1–1 0–3 0–1 3–3 1–1
13ماینز 1–3 0–4 0–5 1–3 0–1 0–1 0–1 1–2 2–1 2–1 2–3 0–0 3–1 0–1 3–1 1–1 2–0
14کلن 1–4 1–3 2–4 0–1 2–0 1–2 3–1 4–0 1–1 0–4 1–2 3–0 2–2 1–1 1–0 2–2 3–0
15آگزبورگ 2–2 3–5 1–2 2–3 0–3 1–3 1–2 1–1 2–1 4–0 1–1 2–3 2–1 1–1 2–1 3–0 0–0
16وردربرمن 0–1 0–2 0–3 0–0 1–4 0–3 0–1 2–2 0–3 1–1 0–2 1–2 0–5 6–1 3–2 1–3 0–1
17فورتونا دوسلدورف 0–4 0–1 0–3 1–4 1–3 2–2 1–1 1–2 1–1 3–3 2–1 2–1 1–0 2–0 1–1 0–1 0–0
18پادربورن 2–3 1–6 2–3 1–3 1–4 1–1 2–4 1–3 2–1 1–2 1–1 1–5 1–2 1–2 0–1 1–5 2–0
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
هفته 1
ورزشگاه آلیانز ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
بایرن مونیخ
2 2
هرتابرلین
۲۵ مرداد ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
2
هرتابرلین
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا دورتموند
5 1
آگزبورگ
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
5
1
آگزبورگ
ورزشگاه بای آره نا ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
3 2
پادربورن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
2
پادربورن
ورزشگاه فولکس واگن ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
2 1
کلن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
1
کلن
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1 3
فورتونا دوسلدورف
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1
3
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه شوارزوالد ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
3 0
ماینز
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
3
0
ماینز
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 16:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
0 0
شالکه
۲۶ مرداد ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
0
0
شالکه
ورزشگاه کامرزبانک ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
اینتراخت فرانکفورت
1 0
هوفنهایم
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
1
0
هوفنهایم
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 16:00
یونیون برلین
0 4
لایپزیگ
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
0
4
لایپزیگ
هفته 2
ورزشگاه رین انرژی ۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
کلن
1 3
بوروسیا دورتموند
۱ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
1
3
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
هوفنهایم
3 2
وردربرمن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
3
2
وردربرمن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 3
بایر لورکوزن
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه اپل ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ماینز
1 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه اپل
ماینز
1
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
1 1
یونیون برلین
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
1
1
یونیون برلین
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
1 3
فرایبورگ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
3
فرایبورگ
ورزشگاه ولتینز ۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
شالکه
0 3
بایرن مونیخ
۲ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
3
بایرن مونیخ
ورزشگاه ردبول آرنا ۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
لایپزیگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه المپیک برلین ۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
هرتابرلین
0 3
ولفسبورگ
۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
3
ولفسبورگ
هفته 3
ورزشگاه بوروسیا پارک ۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
1 3
لایپزیگ
۸ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
1
3
لایپزیگ
ورزشگاه آلیانز ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بایرن مونیخ
6 1
ماینز
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
6
1
ماینز
ورزشگاه بای آره نا ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
0 0
هوفنهایم
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
0
0
هوفنهایم
ورزشگاه فولکس واگن ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
1 1
پادربورن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
پادربورن
ورزشگاه شوارزوالد ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
1 2
کلن
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
2
کلن
ورزشگاه ولتینز ۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
شالکه
3 0
هرتابرلین
۹ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
3
0
هرتابرلین
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۹ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
یونیون برلین
3 1
بوروسیا دورتموند
۹ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
3
1
بوروسیا دورتموند
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
3 2
آگزبورگ
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
3
2
آگزبورگ
ورزشگاه کامرزبانک ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 1
فورتونا دوسلدورف
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
1
فورتونا دوسلدورف
هفته 4
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
ولفسبورگ
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
ولفسبورگ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا دورتموند
4 0
بایر لورکوزن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
4
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه اپل ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ماینز
2 1
هرتابرلین
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه اپل
ماینز
2
1
هرتابرلین
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه رین انرژی ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
کلن
0 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
0
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
یونیون برلین
1 2
وردربرمن
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
2
وردربرمن
ورزشگاه ردبول آرنا ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
لایپزیگ
1 1
بایرن مونیخ
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
1
بایرن مونیخ
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
هوفنهایم
0 3
فرایبورگ
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
0
3
فرایبورگ
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
پادربورن
1 5
شالکه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
5
شالکه
هفته 5
ورزشگاه ولتینز ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
شالکه
2 1
ماینز
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
1
ماینز
ورزشگاه آلیانز ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بایرن مونیخ
4 0
کلن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
4
0
کلن
ورزشگاه بای آره نا ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
2 0
یونیون برلین
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
0
یونیون برلین
ورزشگاه المپیک برلین ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
هرتابرلین
2 1
پادربورن
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
1
پادربورن
ورزشگاه شوارزوالد ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
1 1
آگزبورگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
1
آگزبورگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
وردربرمن
0 3
لایپزیگ
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 16:30
وردربرمن
0
3
لایپزیگ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
فورتونا دوسلدورف
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه کامرزبانک ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 2
بوروسیا دورتموند
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه فولکس واگن ۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ولفسبورگ
1 1
هوفنهایم
۱ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
هوفنهایم
هفته 6
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۵ مهر ۱۳۹۸ 18:30
یونیون برلین
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۵ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه ردبول آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
لایپزیگ
1 3
شالکه
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
3
شالکه
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
هوفنهایم
0 3
بوروسیا مونشن گلادباخ
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
0
3
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه اپل ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ماینز
0 1
ولفسبورگ
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه اپل
ماینز
0
1
ولفسبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
0 3
بایر لورکوزن
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
0
3
بایر لورکوزن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
2 3
بایرن مونیخ
۶ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
3
بایرن مونیخ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۶ مهر ۱۳۹۸ 16:30
بوروسیا دورتموند
2 2
وردربرمن
۶ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
2
2
وردربرمن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 2
فرایبورگ
۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
2
فرایبورگ
ورزشگاه رین انرژی ۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
کلن
0 4
هرتابرلین
۷ مهر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه رین انرژی
کلن
0
4
هرتابرلین
هفته 7
ورزشگاه المپیک برلین ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
هرتابرلین
3 1
فورتونا دوسلدورف
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
3
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه آلیانز ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
بایرن مونیخ
1 2
هوفنهایم
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
1
2
هوفنهایم
ورزشگاه بای آره نا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
بایر لورکوزن
1 1
لایپزیگ
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
1
لایپزیگ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
2 2
بوروسیا دورتموند
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
2
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
1 2
ماینز
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
2
ماینز
ورزشگاه ولتینز ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
شالکه
1 1
کلن
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
1
کلن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 11:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
5 1
آگزبورگ
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 11:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
5
1
آگزبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ولفسبورگ
1 0
یونیون برلین
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
0
یونیون برلین
ورزشگاه کامرزبانک ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:00
اینتراخت فرانکفورت
2 2
وردربرمن
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
وردربرمن
هفته 8
ورزشگاه کامرزبانک ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
اینتراخت فرانکفورت
3 0
بایر لورکوزن
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
3
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه ردبول آرنا ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
لایپزیگ
1 1
ولفسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
1
1
ولفسبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1 1
هرتابرلین
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
وردربرمن
1
1
هرتابرلین
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
فورتونا دوسلدورف
1 0
ماینز
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
0
ماینز
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
آگزبورگ
2 2
بایرن مونیخ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
2
بایرن مونیخ
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
یونیون برلین
2 0
فرایبورگ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
فرایبورگ
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
بوروسیا دورتموند
1 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
1
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه رین انرژی ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:30
کلن
3 0
پادربورن
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
3
0
پادربورن
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:00
هوفنهایم
2 0
شالکه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 16:00
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
0
شالکه
هفته 9
ورزشگاه اپل ۳ آبان ۱۳۹۸ 18:30
ماینز
3 1
کلن
۳ آبان ۱۳۹۸ 18:30
ورزشگاه اپل
ماینز
3
1
کلن
ورزشگاه آلیانز ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
بایرن مونیخ
2 1
یونیون برلین
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
1
یونیون برلین
ورزشگاه المپیک برلین ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
هرتابرلین
2 3
هوفنهایم
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
3
هوفنهایم
ورزشگاه شوارزوالد ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
فرایبورگ
2 1
لایپزیگ
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
2
1
لایپزیگ
ورزشگاه ولتینز ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
شالکه
0 0
بوروسیا دورتموند
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
0
0
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه بنتلر آرنا ۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
پادربورن
2 0
فورتونا دوسلدورف
۴ آبان ۱۳۹۸ 13:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه بای آره نا ۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
بایر لورکوزن
2 2
وردربرمن
۴ آبان ۱۳۹۸ 16:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
2
وردربرمن
ورزشگاه فولکس واگن ۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
0 0
آگزبورگ
۵ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
0
آگزبورگ
ورزشگاه بوروسیا پارک ۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
اینتراخت فرانکفورت
۵ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
اینتراخت فرانکفورت
هفته 10
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
هوفنهایم
3 0
پادربورن
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
3
0
پادربورن
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا دورتموند
3 0
ولفسبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
3
0
ولفسبورگ
ورزشگاه ردبول آرنا ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
لایپزیگ
8 0
ماینز
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
8
0
ماینز
ورزشگاه بای آره نا ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
1 2
بوروسیا مونشن گلادباخ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
2
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه کامرزبانک ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
5 1
بایرن مونیخ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
5
1
بایرن مونیخ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
2 2
فرایبورگ
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:30
یونیون برلین
1 0
هرتابرلین
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
1
0
هرتابرلین
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
2 0
کلن
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
0
کلن
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:00
آگزبورگ
2 3
شالکه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
3
شالکه
هفته 11
ورزشگاه رین انرژی ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:30
کلن
1 2
هوفنهایم
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
1
2
هوفنهایم
ورزشگاه المپیک برلین ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
2 4
لایپزیگ
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
2
4
لایپزیگ
ورزشگاه اپل ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
2 3
یونیون برلین
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
2
3
یونیون برلین
ورزشگاه ولتینز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
3 3
فورتونا دوسلدورف
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
3
3
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
0 1
آگزبورگ
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
0
1
آگزبورگ
ورزشگاه آلیانز ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:30
بایرن مونیخ
4 0
بوروسیا دورتموند
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
4
0
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 12:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
وردربرمن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 12:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
وردربرمن
ورزشگاه فولکس واگن ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
0 2
بایر لورکوزن
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
0
2
بایر لورکوزن
ورزشگاه شوارزوالد ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:00
فرایبورگ
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
اینتراخت فرانکفورت
هفته 12
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا دورتموند
3 3
پادربورن
۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
3
3
پادربورن
ورزشگاه کامرزبانک ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
0 2
ولفسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
0
2
ولفسبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
1 2
شالکه
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
1
2
شالکه
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
0 4
بایرن مونیخ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
4
بایرن مونیخ
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
یونیون برلین
2 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه بای آره نا ۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بایر لورکوزن
1 1
فرایبورگ
۲ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
1
1
فرایبورگ
ورزشگاه ردبول آرنا ۲ آذر ۱۳۹۸ 17:30
لایپزیگ
4 1
کلن
۲ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
4
1
کلن
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
4 0
هرتابرلین
۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
4
0
هرتابرلین
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۳ آذر ۱۳۹۸ 17:00
هوفنهایم
1 5
ماینز
۳ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
1
5
ماینز
هفته 13
ورزشگاه ولتینز ۸ آذر ۱۳۹۸ 19:30
شالکه
2 1
یونیون برلین
۸ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
1
یونیون برلین
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
1 1
فورتونا دوسلدورف
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
1
1
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه المپیک برلین ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
1 2
بوروسیا دورتموند
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
2
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه رین انرژی ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
کلن
1 1
آگزبورگ
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
1
1
آگزبورگ
ورزشگاه بنتلر آرنا ۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
2 3
لایپزیگ
۹ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
3
لایپزیگ
ورزشگاه آلیانز ۹ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایرن مونیخ
1 2
بایر لورکوزن
۹ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
1
2
بایر لورکوزن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
4 2
فرایبورگ
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
4
2
فرایبورگ
ورزشگاه فولکس واگن ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ولفسبورگ
2 3
وردربرمن
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
3
وردربرمن
ورزشگاه اپل ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ماینز
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه اپل
ماینز
2
1
اینتراخت فرانکفورت
هفته 14
ورزشگاه کامرزبانک ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
2 2
هرتابرلین
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
2
هرتابرلین
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا دورتموند
5 0
فورتونا دوسلدورف
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
5
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه ردبول آرنا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
لایپزیگ
3 1
هوفنهایم
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
3
1
هوفنهایم
ورزشگاه بوروسیا پارک ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 1
بایرن مونیخ
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
1
بایرن مونیخ
ورزشگاه شوارزوالد ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
1 0
ولفسبورگ
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
0
ولفسبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
2 1
ماینز
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
2
1
ماینز
ورزشگاه بای آره نا ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
2 1
شالکه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
2
1
شالکه
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:30
یونیون برلین
2 0
کلن
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
کلن
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:00
وردربرمن
0 1
پادربورن
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 17:00
وردربرمن
0
1
پادربورن
هفته 15
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
هوفنهایم
2 4
آگزبورگ
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
4
آگزبورگ
ورزشگاه آلیانز ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بایرن مونیخ
6 1
وردربرمن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
6
1
وردربرمن
ورزشگاه المپیک برلین ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
1 0
فرایبورگ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
1
0
فرایبورگ
ورزشگاه اپل ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
0 4
بوروسیا دورتموند
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
0
4
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه رین انرژی ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
کلن
2 0
بایر لورکوزن
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
2
0
بایر لورکوزن
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
پادربورن
1 1
یونیون برلین
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
1
یونیون برلین
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
فورتونا دوسلدورف
0 3
لایپزیگ
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
3
لایپزیگ
ورزشگاه فولکس واگن ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
2 1
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
2
1
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه ولتینز ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:00
شالکه
1 0
اینتراخت فرانکفورت
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه ولتینز
شالکه
1
0
اینتراخت فرانکفورت
هفته 16
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
وردربرمن
0 5
ماینز
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 17:30
وردربرمن
0
5
ماینز
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا دورتموند
3 3
لایپزیگ
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
3
3
لایپزیگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
آگزبورگ
3 0
فورتونا دوسلدورف
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
3
0
فورتونا دوسلدورف
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
یونیون برلین
0 2
هوفنهایم
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
0
2
هوفنهایم
ورزشگاه بای آره نا ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
بایر لورکوزن
0 1
هرتابرلین
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
0
1
هرتابرلین
ورزشگاه بوروسیا پارک ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
2 0
پادربورن
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
2
0
پادربورن
ورزشگاه فولکس واگن ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ولفسبورگ
1 1
شالکه
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
1
شالکه
ورزشگاه کامرزبانک ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
اینتراخت فرانکفورت
2 4
کلن
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
4
کلن
ورزشگاه شوارزوالد ۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
فرایبورگ
1 3
بایرن مونیخ
۲۷ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
1
3
بایرن مونیخ
هفته 17
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۹ آذر ۱۳۹۸ 19:30
هوفنهایم
2 1
بوروسیا دورتموند
۲۹ آذر ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
1
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه آلیانز ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
بایرن مونیخ
2 0
ولفسبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
2
0
ولفسبورگ
ورزشگاه ردبول آرنا ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
لایپزیگ
3 1
آگزبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
3
1
آگزبورگ
ورزشگاه اپل ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
0 1
بایر لورکوزن
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
0
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه ولتینز ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
شالکه
2 2
فرایبورگ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
2
فرایبورگ
ورزشگاه رین انرژی ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
کلن
1 0
وردربرمن
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
1
0
وردربرمن
ورزشگاه المپیک برلین ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
هرتابرلین
0 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱ دی ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
2 1
یونیون برلین
۱ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
2
1
یونیون برلین
ورزشگاه بنتلر آرنا ۱ دی ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
2 1
اینتراخت فرانکفورت
۱ دی ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
2
1
اینتراخت فرانکفورت
هفته 18
ورزشگاه ولتینز ۲۷ دی ۱۳۹۸ 19:30
شالکه
2 0
بوروسیا مونشن گلادباخ
۲۷ دی ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه ولتینز
شالکه
2
0
بوروسیا مونشن گلادباخ
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
1 2
اینتراخت فرانکفورت
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
1
2
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه مرکور اسپیل ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
0 1
وردربرمن
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
0
1
وردربرمن
ورزشگاه اپل ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
1 2
فرایبورگ
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
1
2
فرایبورگ
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
آگزبورگ
3 5
بوروسیا دورتموند
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه دبلیو دبلیو کا آرنا
آگزبورگ
3
5
بوروسیا دورتموند
ورزشگاه رین انرژی ۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
کلن
3 1
ولفسبورگ
۲۸ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه رین انرژی
کلن
3
1
ولفسبورگ
ورزشگاه ردبول آرنا ۲۸ دی ۱۳۹۸ 17:30
لایپزیگ
3 1
یونیون برلین
۲۸ دی ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه ردبول آرنا
لایپزیگ
3
1
یونیون برلین
ورزشگاه المپیک برلین ۲۹ دی ۱۳۹۸ 14:30
هرتابرلین
0 4
بایرن مونیخ
۲۹ دی ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
4
بایرن مونیخ
ورزشگاه بنتلر آرنا ۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:00
پادربورن
1 4
بایر لورکوزن
۲۹ دی ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بنتلر آرنا
پادربورن
1
4
بایر لورکوزن
هفته 19
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۴ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
بوروسیا دورتموند
5 1
کلن
۴ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
5
1
کلن
ورزشگاه بوروسیا پارک ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا مونشن گلادباخ
3 1
ماینز
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه بوروسیا پارک
بوروسیا مونشن گلادباخ
3
1
ماینز
ورزشگاه فولکس واگن ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ولفسبورگ
1 2
هرتابرلین
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه فولکس واگن
ولفسبورگ
1
2
هرتابرلین
ورزشگاه کامرزبانک ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
اینتراخت فرانکفورت
2 0
لایپزیگ
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه کامرزبانک
اینتراخت فرانکفورت
2
0
لایپزیگ
ورزشگاه شوارزوالد ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فرایبورگ
0 2
پادربورن
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه شوارزوالد
فرایبورگ
0
2
پادربورن
ورزشگاه آندر آلتن فوستری ۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
یونیون برلین
2 0
آگزبورگ
۵ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه آندر آلتن فوستری
یونیون برلین
2
0
آگزبورگ
ورزشگاه آلیانز ۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
بایرن مونیخ
5 0
شالکه
۵ بهمن ۱۳۹۸ 17:30
ورزشگاه آلیانز
بایرن مونیخ
5
0
شالکه
۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
0 3
هوفنهایم
۶ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
وردربرمن
0
3
هوفنهایم
ورزشگاه بای آره نا ۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
بایر لورکوزن
3 0
فورتونا دوسلدورف
۶ بهمن ۱۳۹۸ 17:00
ورزشگاه بای آره نا
بایر لورکوزن
3
0
فورتونا دوسلدورف
هفته 20
ورزشگاه المپیک برلین ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
هرتابرلین
0 0
شالکه
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ 19:30
ورزشگاه المپیک برلین
هرتابرلین
0
0
شالکه
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
بوروسیا دورتموند
5 0
یونیون برلین
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه سیگنال ایدونا پارک
بوروسیا دورتموند
5
0
یونیون برلین
ورزشگاه پریزیرو آرنا ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
هوفنهایم
2 1
بایر لورکوزن
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه پریزیرو آرنا
هوفنهایم
2
1
بایر لورکوزن
ورزشگاه مرکور اسپیل ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
فورتونا دوسلدورف
1 1
اینتراخت فرانکفورت
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه مرکور اسپیل
فورتونا دوسلدورف
1
1
اینتراخت فرانکفورت
ورزشگاه اپل ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ماینز
1 3
بایرن مونیخ
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ 14:30
ورزشگاه اپل
ماینز
1
3
بایرن مونیخ