تاسا دا لیگا پرتغال

2019-2020
حذفی
گروهی
مقدماتی
نمایش تمام صفحه
مرحله نیمه هایی
فینال
۲ بهمن ۱۳۹۸
- 00:15
براگا
2 1
اسپورتینگ لیسبون
۳ بهمن ۱۳۹۸
- 00:15
ویتوریا گیمارش
1 2
پورتو
۶ بهمن ۱۳۹۸
- 00:15
براگا
1 0
پورتو
گروه A
1
2
3
هفته 1
۲۱ مهر ۱۳۹۸
- 18:30
براگا
2 1
ماریتیمو
۲۱ مهر ۱۳۹۸
- 19:30
Penafiel
1 2
پاکوش فریرا
هفته 2
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 21:30
پاکوش فریرا
1 1
ماریتیمو
۱۵ مهر ۱۳۹۸
- 23:45
Penafiel
1 3
براگا
هفته 3
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 19:30
ماریتیمو
0 0
Penafiel
۱ دی ۱۳۹۸
- 21:30
پاکوش فریرا
1 4
براگا
گروه B
1
2
3
هفته 1
۳ مهر ۱۳۹۸
- 22:30
بنفیکا
0 0
ویتوریا گیمارش
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 19:30
SC Covilha
1 1
ویتوریا ستوبال
هفته 2
۱۳ آذر ۱۳۹۸
- 00:45
SC Covilha
1 1
بنفیکا
۱۳ آذر ۱۳۹۸
- 23:15
ویتوریا ستوبال
0 2
ویتوریا گیمارش
هفته 3
۱ دی ۱۳۹۸
- 00:30
ویتوریا ستوبال
2 2
بنفیکا
۱ دی ۱۳۹۸
- 00:30
ویتوریا گیمارش
3 0
SC Covilha
گروه C
1
2
3
هفته 1
۳ مهر ۱۳۹۸
- 20:30
خیل ویسنته
1 2
پورتیموننزه
۴ مهر ۱۳۹۸
- 23:30
اسپورتینگ لیسبون
1 2
ریوآوه
هفته 2
۱۴ مهر ۱۳۹۸
- 00:00
پورتیموننزه
1 1
ریوآوه
۱۴ آذر ۱۳۹۸
- 01:15
خیل ویسنته
0 2
اسپورتینگ لیسبون
هفته 3
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
پورتیموننزه
2 4
اسپورتینگ لیسبون
۳۰ آذر ۱۳۹۸
- 21:30
ریوآوه
0 1
خیل ویسنته
گروه D
1
2
3
هفته 1
۴ مهر ۱۳۹۸
- 00:30
پورتو
1 0
سانتاکلارا
۲۵ آبان ۱۳۹۸
- 19:30
Casa Pia
0 1
چاوس
هفته 2
۱۳ مهر ۱۳۹۸
- 00:00
چاوس
1 0
سانتاکلارا
۱۵ آذر ۱۳۹۸
- 00:45
Casa Pia
0 3
پورتو
هفته 3
۱ دی ۱۳۹۸
- 19:30
سانتاکلارا
1 2
Casa Pia
۱ دی ۱۳۹۸
- 23:45
چاوس
2 4
پورتو
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 00:00
آکادمیکا
1 1
فارنسی
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Penafiel
1 0
Academico Viseu
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Oliveirense
2 1
Mafra
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Casa Pia
0 0
Vilafranquense
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Leixoes
0 0
Cova De Piedade
۶ مرداد ۱۳۹۸
- 21:30
SC Covilha
0 0
Varzim
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Penafiel
1 0
توندلا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
ویتوریا ستوبال
1 0
موریرنزه
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Casa Pia
2 0
بوآویستا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
Leixoes
1 2
ماریتیمو
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 19:30
ناسیونال
2 2
چاوس
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 20:30
بلننسس
0 1
سانتاکلارا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 21:30
پورتیموننزه
2 0
آکادمیکا
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 21:30
فامالیسائو
0 2
SC Covilha
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 21:30
پاکوش فریرا
1 1
اشتوریل
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 21:30
ریوآوه
6 1
Oliveirense
۱۲ مرداد ۱۳۹۸
- 21:30
خیل ویسنته
3 2
آوس
۱۴ مرداد ۱۳۹۸
- 23:15
فیرنزه
0 1
ویتوریا گیمارش

رقابتهای باشگاهی

آفریقا
competition logo
جام ملتهای آفریقا
2021-2022
آلمان
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2021-2022
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا 2 آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2015-2016
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2018-2019
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2017-2018
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2022-2023
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2020-2021
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2019-2020
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2016-2017
competition logo
بوندس لیگا آلمان
2021-2022
دی اف بی پوکال
2018-2019
دی اف بی پوکال
2017-2018
competition logo
دی اف بی پوکال
2020-2021
competition logo
دی اف بی پوکال
2019-2020
دی اف بی پوکال
2016-2017
competition logo
دی اف بی پوکال
2022-2023
competition logo
دی اف بی پوکال
2021-2022
سوپرکاپ آلمان
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ آلمان
2022-2023
اروپا
competition logo
سوپرکاپ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ قهرمانان اروپا
2022-2023
competition logo
لیگ ملتهای اروپا
2021-2022
اسپانیا
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2021-2022
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2018-2019
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2017-2018
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2016-2017
competition logo
لالیگا 2 اسپانیا
2020-2021
لالیگا اسپانیا
2018-2019
لالیگا اسپانیا
2017-2018
لالیگا اسپانیا
2016-2017
لالیگا اسپانیا
2015-2016
competition logo
لالیگا اسپانیا
2019-2020
competition logo
لالیگا اسپانیا
2020-2021
competition logo
لالیگا اسپانیا
2022-2023
competition logo
لالیگا اسپانیا
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2021-2022
competition logo
کوپا دل ری
2022-2023
کوپا دل ری
2018-2019
competition logo
کوپا دل ری
2019-2020
competition logo
کوپا دل ری
2020-2021
انگلستان
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2015-2016
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2022-2023
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ انگلستان
2020-2021
ایتالیا
competition logo
سری آ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری آ ایتالیا
2015-2016
سری آ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری آ ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری آ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سری آ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری آ ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری آ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2019-2020
competition logo
سری بی ایتالیا
2020-2021
competition logo
سری بی ایتالیا
2021-2022
competition logo
سری بی ایتالیا
2022-2023
competition logo
سری بی ایتالیا
2016-2017
competition logo
سری بی ایتالیا
2017-2018
competition logo
سری بی ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2016-2017
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2021-2022
competition logo
سوپرکاپ ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2018-2019
competition logo
کوپا ایتالیا
2022-2023
competition logo
کوپا ایتالیا
2020-2021
competition logo
کوپا ایتالیا
2019-2020
کوپا ایتالیا
2015-2016
competition logo
کوپا ایتالیا
2017-2018
competition logo
کوپا ایتالیا
2016-2017
competition logo
کوپا ایتالیا
2021-2022
ایران
competition logo
ایران
2019-2020
competition logo
ایران
2020-2021
برزیل
competition logo
سری آ برزیل
2021-2022
competition logo
سری آ برزیل
2022-2023
competition logo
سری آ برزیل
2020-2021
بلژیک
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2022-2023
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2015-2016
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2016-2017
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2017-2018
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2018-2019
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2019-2020
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2020-2021
competition logo
ژوپیه پرولیگ بلژیک
2021-2022
ترکیه
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2021-2022
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2017-2018
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2022-2023
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2018-2019
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2019-2020
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2020-2021
competition logo
سوپرلیگ ترکیه
2016-2017
جهان
competition logo
جام باشگاههای جهان
2022-2023
competition logo
جام جهانی
2022-2023
competition logo
دوستانه ملی
2021-2022
competition logo
لیگ کنفرانس اروپا
2022-2023
روسیه
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2020-2021
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2016-2017
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2017-2018
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2018-2019
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2019-2020
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2021-2022
competition logo
پریمیرلیگ روسیه
2022-2023
فرانسه
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2015-2016
competition logo
سوپرکاپ فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 1 فرانسه
2019-2020
لیگ 1 فرانسه
2017-2018
لیگ 1 فرانسه
2016-2017
لیگ 1 فرانسه
2015-2016
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2019-2020
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2022-2023
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2020-2021
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2021-2022
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2018-2019
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2017-2018
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2016-2017
competition logo
لیگ 2 فرانسه
2015-2016
competition logo
کاپ فرانسه
2019-2020
competition logo
کاپ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ فرانسه
2022-2023
competition logo
کاپ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ فرانسه
2020-2021
competition logo
کاپ فرانسه
2021-2022
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2016-2017
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2017-2018
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2018-2019
competition logo
کاپ لیگ فرانسه
2019-2020
هلند
competition logo
اردیویسه هلند
2020-2021
competition logo
اردیویسه هلند
2016-2017
competition logo
اردیویسه هلند
2017-2018
competition logo
اردیویسه هلند
2018-2019
competition logo
اردیویسه هلند
2019-2020
competition logo
اردیویسه هلند
2021-2022
competition logo
اردیویسه هلند
2022-2023
competition logo
اردیویسه هلند
2015-2016
پرتغال
competition logo
تاسا د پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا د پرتغال
2022-2023
competition logo
تاسا د پرتغال
2021-2022
competition logo
تاسا د پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا د پرتغال
2018-2019
competition logo
تاسا د پرتغال
2017-2018
competition logo
تاسا د پرتغال
2016-2017
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
تاسا دا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2022-2023
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2020-2021
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2021-2022
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2019-2020
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2016-2017
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2017-2018
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2018-2019
competition logo
پریمیرا لیگا پرتغال
2015-2016

تازه ترین های فوتبال

تخته سیاه - علم فوتبال

P