سری آ برزیل

2020-2021
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ م پ پ ش
38
21
8
9
68
48
20
71
2
م ش پ ش م
38
20
10
8
61
35
26
70
3
ش م م پ پ
38
20
8
10
64
45
19
68
4
م پ م ش پ
38
18
12
8
59
41
18
66
5
پ م پ م پ
38
18
10
10
55
42
13
64
6
م پ ش پ ش
38
14
17
7
53
40
13
59
7
پ ش م م ش
38
15
13
10
51
37
14
58
8
م پ پ م ش
38
14
12
12
52
51
1
54
9
پ م م م پ
38
13
14
11
50
40
10
53
10
م م پ ش پ
38
15
8
15
38
36
2
53
11
ش م ش پ پ
38
14
10
14
54
51
3
52
12
م ش ش م م
38
13
12
13
45
45
0
51
13
ش م ش م پ
38
12
14
12
40
45
-5
50
14
ش م م پ پ
38
12
8
18
48
59
-11
44
15
پ پ م ش ش
38
12
6
20
31
50
-19
42
16
پ پ ش ش ش
38
10
11
17
34
44
-10
41
17
ش ش ش م پ
38
10
11
17
37
56
-19
41
18
پ م پ م ش
38
9
10
19
41
63
-22
37
19
ش ش پ ش ش
38
7
10
21
31
54
-23
31
20
ش ش ش پ ش
38
5
12
21
32
62
-30
27
مرحله گروهی لیبرتادورس انتخابی لیبرتادورس کوپا سودامریکا سقوط
نمایش تمام صفحه
فلامینگو
اینترناسیونال
اتلتیکو مینیرو
سائوپائولو
فلومیننزه
گرمیو
پالمیراس
سانتوس
ردبول براگانیتو
اتلتیکو پارانائنزه
سیارا
کورینتیانس
اتلتیکو گویانینسی
باهیا
اسپورت رسیف
فورتالزا
واسکو دوگاما
گویاس
کوریتیبا
بوتافوگو
1 فلامینگو 2–1 0–1 1–4 1–2 1–1 2–0 4–1 1–1 3–1 0–2 2–1 1–1 4–3 3–0 2–1 2–0 2–1 3–1 1–1
2 اینترناسیونال 2–2 1–0 1–1 1–2 2–1 2–0 2–0 2–1 2–1 2–0 0–0 3–0 2–2 1–2 4–2 2–0 1–0 2–2 2–1
3 اتلتیکو مینیرو 4–0 2–2 3–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–1 0–2 2–0 3–2 3–1 1–1 0–0 2–0 4–1 3–0 2–0 2–1
4 سائوپائولو 2–1 1–5 3–0 3–1 0–0 1–1 0–1 1–1 1–0 1–1 2–1 3–0 1–1 1–0 1–0 1–1 2–1 1–1 4–0
5 فلومیننزه 1–2 2–1 0–0 1–2 0–1 1–1 3–1 0–0 3–1 2–2 2–1 1–1 1–0 1–0 2–0 2–1 3–0 4–0 2–0
6 گرمیو 2–4 1–1 1–1 1–2 1–0 1–1 3–3 2–1 1–0 4–2 0–0 2–1 2–1 1–2 1–1 4–0 2–1 2–1 3–1
7 پالمیراس 1–1 1–1 3–0 0–2 2–0 1–1 2–1 1–0 3–0 2–1 4–0 1–1 3–0 2–2 3–0 1–1 1–1 1–3 1–1
8 سانتوس 0–1 2–0 3–1 2–2 1–1 2–1 2–2 1–1 3–1 1–1 1–0 0–1 3–1 4–2 1–1 2–2 3–4 2–0 2–1
9 ردبول براگانیتو 1–1 0–2 2–2 4–2 2–1 1–0 1–2 1–1 0–1 4–2 0–0 2–0 4–0 2–0 2–1 4–1 2–0 1–2 1–1
10 اتلتیکو پارانائنزه 2–1 0–0 0–1 1–1 0–1 1–2 0–1 1–0 1–1 0–0 0–1 2–1 1–0 2–0 2–1 3–0 2–1 1–0 1–1
11 سیارا 2–0 0–2 2–2 1–1 1–3 1–1 2–1 0–1 1–2 0–2 2–1 1–2 2–0 0–0 1–0 0–3 2–2 2–1 2–1
12 کورینتیانس 1–5 1–0 1–2 1–0 5–0 0–0 0–2 1–1 0–2 3–3 2–1 0–0 3–2 3–0 1–1 0–0 2–1 3–1 2–2
13 اتلتیکو گویانینسی 3–0 0–0 3–4 2–1 2–1 1–1 0–3 1–1 2–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 0–0 0–1 3–1 1–1
14 باهیا 3–5 1–2 3–1 1–3 0–1 0–2 1–1 2–0 2–1 1–0 0–2 2–1 0–1 1–2 2–1 3–0 3–3 1–0 1–0
15 اسپورت رسیف 0–3 3–5 2–3 0–1 1–0 1–1 0–1 0–1 0–0 1–0 3–2 1–0 0–1 2–0 1–0 0–2 2–1 1–0 1–2
16 فورتالزا 0–0 1–0 2–1 2–3 0–1 0–0 2–0 2–0 3–0 0–2 0–2 0–0 0–0 0–4 1–0 3–0 1–1 3–1 0–0
17 واسکو دوگاما 1–2 0–2 3–2 2–1 1–1 0–0 0–1 1–0 1–1 1–0 1–4 1–2 1–2 0–0 2–0 0–0 3–2 0–1 3–0
18 گویاس 0–3 1–0 1–0 0–3 2–4 0–0 1–0 2–3 0–0 0–1 0–4 1–2 2–0 1–1 1–0 1–3 1–1 3–3 2–0
19 کوریتیبا 0–1 0–1 0–1 1–1 3–3 1–1 1–0 1–2 0–0 0–0 0–2 0–1 1–0 1–2 1–0 0–0 1–0 1–2 1–2
20 بوتافوگو 0–1 0–2 2–1 1–0 1–1 2–5 2–1 0–0 1–2 0–2 2–2 0–2 1–3 1–2 0–1 1–2 2–3 0–0 0–0
کل شوت ها
بیشترین شوت در چهارچوب
بیشترین پاس کلیدی
بیشترین سیو ها
کل پاس ها
1
1527
(32)
2
1328
(30)
3
1224
(30)
4
1096
(26)
6
997
(31)
8
987
(30)
10
903
(32)
نمایش لیست کامل
پاس های صحیح
1
1375
(32)
2
1169
(30)
3
1120
(30)
4
1018
(26)
6
888
(31)
8
863
(30)
10
801
(32)
نمایش لیست کامل
اقدام به دریبل
دریبل موفق
مورد خطا قرار گرفته
1
55
(34)
3
39
(33)
4
39
(30)
6
37
(14)
7
36
(25)
8
36
(31)
9
36
(27)
10
35
(24)
نمایش لیست کامل
بیشترین ارتکاب به خطا
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
کوریتیبا
0 1
اینترناسیونال
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
کوریتیبا
0
1
اینترناسیونال
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
اسپورت رسیف
3 2
سیارا
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
اسپورت رسیف
3
2
سیارا
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
فورتالزا
0 2
اتلتیکو پارانائنزه
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
فورتالزا
0
2
اتلتیکو پارانائنزه
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
فلامینگو
0 1
اتلتیکو مینیرو
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
فلامینگو
0
1
اتلتیکو مینیرو
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
سانتوس
1 1
ردبول براگانیتو
۱۹ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
سانتوس
1
1
ردبول براگانیتو
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
گرمیو
1 0
فلومیننزه
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
گرمیو
1
0
فلومیننزه
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 04:00
بوتافوگو
1 2
باهیا
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 04:00
بوتافوگو
1
2
باهیا
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
0 0
اتلتیکو گویانینسی
۱۰ مهر ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
0
0
اتلتیکو گویانینسی
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 01:30
گویاس
0 3
سائوپائولو
۱۴ آذر ۱۳۹۹ 01:30
گویاس
0
3
سائوپائولو
| Estádio de Hailé Pinheiro
۸ بهمن ۱۳۹۹ 02:30
پالمیراس
1 1
واسکو دوگاما
۸ بهمن ۱۳۹۹ 02:30
پالمیراس
1
1
واسکو دوگاما
| Allianz Parque | داور: Anderson Daronco
هفته 2
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
ردبول براگانیتو
1 1
بوتافوگو
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
ردبول براگانیتو
1
1
بوتافوگو
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
اتلتیکو مینیرو
3 2
کورینتیانس
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
اتلتیکو مینیرو
3
2
کورینتیانس
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
اتلتیکو پارانائنزه
2 1
گویاس
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
اتلتیکو پارانائنزه
2
1
گویاس
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
باهیا
1 0
کوریتیبا
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
باهیا
1
0
کوریتیبا
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
اتلتیکو گویانینسی
3 0
فلامینگو
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
اتلتیکو گویانینسی
3
0
فلامینگو
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
فلومیننزه
1 1
پالمیراس
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
فلومیننزه
1
1
پالمیراس
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
سیارا
1 1
گرمیو
۲۳ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
سیارا
1
1
گرمیو
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
سائوپائولو
1 0
فورتالزا
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
سائوپائولو
1
0
فورتالزا
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
اینترناسیونال
2 0
سانتوس
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
اینترناسیونال
2
0
سانتوس
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
واسکو دوگاما
2 0
اسپورت رسیف
۲۴ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
واسکو دوگاما
2
0
اسپورت رسیف
هفته 3
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
کوریتیبا
0 1
فلامینگو
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
کوریتیبا
0
1
فلامینگو
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
گرمیو
0 0
کورینتیانس
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
گرمیو
0
0
کورینتیانس
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
پالمیراس
1 1
گویاس
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
پالمیراس
1
1
گویاس
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مینیرو
2 0
سیارا
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 17:30
اتلتیکو مینیرو
2
0
سیارا
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
واسکو دوگاما
2 1
سائوپائولو
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
واسکو دوگاما
2
1
سائوپائولو
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
باهیا
2 1
ردبول براگانیتو
۲۶ مرداد ۱۳۹۹ 22:30
باهیا
2
1
ردبول براگانیتو
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 00:30
فلومیننزه
2 1
اینترناسیونال
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 00:30
فلومیننزه
2
1
اینترناسیونال
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
فورتالزا
0 0
بوتافوگو
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
فورتالزا
0
0
بوتافوگو
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 02:15
سانتوس
3 1
اتلتیکو پارانائنزه
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 02:15
سانتوس
3
1
اتلتیکو پارانائنزه
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو گویانینسی
1 1
اسپورت رسیف
۲۷ مرداد ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو گویانینسی
1
1
اسپورت رسیف
هفته 4
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
فلامینگو
1 1
گرمیو
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
فلامینگو
1
1
گرمیو
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
ردبول براگانیتو
2 1
فلومیننزه
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
ردبول براگانیتو
2
1
فلومیننزه
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
اتلتیکو پارانائنزه
0 1
پالمیراس
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 02:00
اتلتیکو پارانائنزه
0
1
پالمیراس
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
اینترناسیونال
3 0
اتلتیکو گویانینسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
اینترناسیونال
3
0
اتلتیکو گویانینسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
گویاس
1 3
فورتالزا
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 03:00
گویاس
1
3
فورتالزا
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
بوتافوگو
2 1
اتلتیکو مینیرو
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
بوتافوگو
2
1
اتلتیکو مینیرو
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
3 1
کوریتیبا
۳۰ مرداد ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
3
1
کوریتیبا
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
اسپورت رسیف
0 1
سانتوس
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 01:45
اسپورت رسیف
0
1
سانتوس
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
سائوپائولو
1 1
باهیا
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
سائوپائولو
1
1
باهیا
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
سیارا
0 3
واسکو دوگاما
۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 02:30
سیارا
0
3
واسکو دوگاما
هفته 5
۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
0 1
فلومیننزه
۱ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
اتلتیکو پارانائنزه
0
1
فلومیننزه
۲ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اینترناسیونال
1 0
اتلتیکو مینیرو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اینترناسیونال
1
0
اتلتیکو مینیرو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
گویاس
2 0
اتلتیکو گویانینسی
۲ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
گویاس
2
0
اتلتیکو گویانینسی
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فلامینگو
1 1
بوتافوگو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
فلامینگو
1
1
بوتافوگو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
واسکو دوگاما
0 0
گرمیو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
واسکو دوگاما
0
0
گرمیو
۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
پالمیراس
2 1
سانتوس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
پالمیراس
2
1
سانتوس
۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
ردبول براگانیتو
1 2
کوریتیبا
۲ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
ردبول براگانیتو
1
2
کوریتیبا
۳ شهریور ۱۳۹۹ 02:30
سیارا
2 0
باهیا
۳ شهریور ۱۳۹۹ 02:30
سیارا
2
0
باهیا
۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اسپورت رسیف
0 1
سائوپائولو
۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اسپورت رسیف
0
1
سائوپائولو
۶ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
1 1
فورتالزا
۶ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
1
1
فورتالزا
هفته 6
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
بوتافوگو
0 2
اینترناسیونال
۸ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
بوتافوگو
0
2
اینترناسیونال
۹ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
فلومیننزه
2 1
واسکو دوگاما
۹ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
فلومیننزه
2
1
واسکو دوگاما
۹ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
باهیا
1 1
پالمیراس
۹ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
باهیا
1
1
پالمیراس
۹ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
فورتالزا
3 0
ردبول براگانیتو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
فورتالزا
3
0
ردبول براگانیتو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سائوپائولو
2 1
کورینتیانس
۹ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
سائوپائولو
2
1
کورینتیانس
۹ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
سانتوس
0 1
فلامینگو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
سانتوس
0
1
فلامینگو
۹ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
کوریتیبا
1 0
اسپورت رسیف
۹ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
کوریتیبا
1
0
اسپورت رسیف
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
اتلتیکو گویانینسی
0 2
سیارا
۱۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
اتلتیکو گویانینسی
0
2
سیارا
۲۹ آبان ۱۳۹۹ 01:30
اتلتیکو مینیرو
0 2
اتلتیکو پارانائنزه
۲۹ آبان ۱۳۹۹ 01:30
اتلتیکو مینیرو
0
2
اتلتیکو پارانائنزه
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 00:30
گرمیو
2 1
گویاس
۱۱ آذر ۱۳۹۹ 00:30
گرمیو
2
1
گویاس
| Arena do Grêmio
هفته 7
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
فلومیننزه
1 1
اتلتیکو گویانینسی
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
فلومیننزه
1
1
اتلتیکو گویانینسی
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
گویاس
1 2
کورینتیانس
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
گویاس
1
2
کورینتیانس
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
بوتافوگو
0 0
کوریتیبا
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
بوتافوگو
0
0
کوریتیبا
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
باهیا
3 5
فلامینگو
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
باهیا
3
5
فلامینگو
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
اتلتیکو پارانائنزه
1 1
ردبول براگانیتو
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
اتلتیکو پارانائنزه
1
1
ردبول براگانیتو
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سیارا
1 0
فورتالزا
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سیارا
1
0
فورتالزا
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
پالمیراس
1 1
اینترناسیونال
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
پالمیراس
1
1
اینترناسیونال
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
سانتوس
2 2
واسکو دوگاما
۱۳ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
سانتوس
2
2
واسکو دوگاما
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ 02:30
اتلتیکو مینیرو
3 0
سائوپائولو
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ 02:30
اتلتیکو مینیرو
3
0
سائوپائولو
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
گرمیو
1 2
اسپورت رسیف
۱۴ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
گرمیو
1
2
اسپورت رسیف
هفته 8
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
فلامینگو
2 1
فورتالزا
۱۵ شهریور ۱۳۹۹ 23:30
فلامینگو
2
1
فورتالزا
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
کورینتیانس
2 2
بوتافوگو
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
کورینتیانس
2
2
بوتافوگو
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سیارا
0 1
سانتوس
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سیارا
0
1
سانتوس
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
ردبول براگانیتو
1 2
پالمیراس
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 17:30
ردبول براگانیتو
1
2
پالمیراس
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
سائوپائولو
3 1
فلومیننزه
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
سائوپائولو
3
1
فلومیننزه
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
اینترناسیونال
2 2
باهیا
۱۶ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
اینترناسیونال
2
2
باهیا
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
واسکو دوگاما
1 0
اتلتیکو پارانائنزه
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
واسکو دوگاما
1
0
اتلتیکو پارانائنزه
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
اسپورت رسیف
2 1
گویاس
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
اسپورت رسیف
2
1
گویاس
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
کوریتیبا
0 1
اتلتیکو مینیرو
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
کوریتیبا
0
1
اتلتیکو مینیرو
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو گویانینسی
1 1
گرمیو
۱۷ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو گویانینسی
1
1
گرمیو
هفته 9
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:00
اتلتیکو پارانائنزه
1 1
بوتافوگو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:00
اتلتیکو پارانائنزه
1
1
بوتافوگو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
فورتالزا
1 0
اسپورت رسیف
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
فورتالزا
1
0
اسپورت رسیف
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
گویاس
3 3
کوریتیبا
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
گویاس
3
3
کوریتیبا
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
سائوپائولو
1 1
ردبول براگانیتو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
سائوپائولو
1
1
ردبول براگانیتو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
فلومیننزه
1 2
فلامینگو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
فلومیننزه
1
2
فلامینگو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
سانتوس
3 1
اتلتیکو مینیرو
۲۰ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
سانتوس
3
1
اتلتیکو مینیرو
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
کورینتیانس
0 2
پالمیراس
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
کورینتیانس
0
2
پالمیراس
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
اینترناسیونال
2 0
سیارا
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
اینترناسیونال
2
0
سیارا
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
باهیا
0 2
گرمیو
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 01:45
باهیا
0
2
گرمیو
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
واسکو دوگاما
1 2
اتلتیکو گویانینسی
۲۱ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
واسکو دوگاما
1
2
اتلتیکو گویانینسی
هفته 10
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:00
اتلتیکو پارانائنزه
1 0
کوریتیبا
۲۲ شهریور ۱۳۹۹ 23:00
اتلتیکو پارانائنزه
1
0
کوریتیبا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سانتوس
2 2
سائوپائولو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سانتوس
2
2
سائوپائولو
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
فلومیننزه
2 1
کورینتیانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
فلومیننزه
2
1
کورینتیانس
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
گرمیو
1 1
فورتالزا
۲۳ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
گرمیو
1
1
فورتالزا
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
اتلتیکو مینیرو
2 1
ردبول براگانیتو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
اتلتیکو مینیرو
2
1
ردبول براگانیتو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
باهیا
0 1
اتلتیکو گویانینسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
باهیا
0
1
اتلتیکو گویانینسی
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
سیارا
2 0
فلامینگو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
سیارا
2
0
فلامینگو
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
گویاس
1 0
اینترناسیونال
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 00:30
گویاس
1
0
اینترناسیونال
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 02:15
پالمیراس
2 2
اسپورت رسیف
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 02:15
پالمیراس
2
2
اسپورت رسیف
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
بوتافوگو
2 3
واسکو دوگاما
۲۴ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
بوتافوگو
2
3
واسکو دوگاما
هفته 11
۶ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سائوپائولو
1 0
اتلتیکو پارانائنزه
۶ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
سائوپائولو
1
0
اتلتیکو پارانائنزه
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
3 2
باهیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۹ 04:00
کورینتیانس
3
2
باهیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
ردبول براگانیتو
4 2
سیارا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
ردبول براگانیتو
4
2
سیارا
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
فورتالزا
1 0
اینترناسیونال
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
فورتالزا
1
0
اینترناسیونال
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو گویانینسی
3 4
اتلتیکو مینیرو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو گویانینسی
3
4
اتلتیکو مینیرو
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
گرمیو
1 1
پالمیراس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
گرمیو
1
1
پالمیراس
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
کوریتیبا
1 0
واسکو دوگاما
۳۰ شهریور ۱۳۹۹ 22:30
کوریتیبا
1
0
واسکو دوگاما
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 00:45
بوتافوگو
0 0
سانتوس
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 00:45
بوتافوگو
0
0
سانتوس
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
اسپورت رسیف
1 0
فلومیننزه
۳۱ شهریور ۱۳۹۹ 03:00
اسپورت رسیف
1
0
فلومیننزه
۲۳ مهر ۱۳۹۹ 00:30
فلامینگو
2 1
گویاس
۲۳ مهر ۱۳۹۹ 00:30
فلامینگو
2
1
گویاس
هفته 12
۳ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اسپورت رسیف
1 0
کورینتیانس
۳ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اسپورت رسیف
1
0
کورینتیانس
۶ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو مینیرو
3 1
گرمیو
۶ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو مینیرو
3
1
گرمیو
۶ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اینترناسیونال
1 1
سائوپائولو
۶ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اینترناسیونال
1
1
سائوپائولو
۶ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو پارانائنزه
1 0
باهیا
۶ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو پارانائنزه
1
0
باهیا
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
واسکو دوگاما
1 1
ردبول براگانیتو
۶ مهر ۱۳۹۹ 17:30
واسکو دوگاما
1
1
ردبول براگانیتو
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پالمیراس
1 1
فلامینگو
۶ مهر ۱۳۹۹ 22:30
پالمیراس
1
1
فلامینگو
۷ مهر ۱۳۹۹ 00:45
سیارا
2 2
گویاس
۷ مهر ۱۳۹۹ 00:45
سیارا
2
2
گویاس
۷ مهر ۱۳۹۹ 00:45
اتلتیکو گویانینسی
1 1
بوتافوگو
۷ مهر ۱۳۹۹ 00:45
اتلتیکو گویانینسی
1
1
بوتافوگو
۷ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سانتوس
1 1
فورتالزا
۷ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سانتوس
1
1
فورتالزا
۸ مهر ۱۳۹۹ 02:30
فلومیننزه
4 0
کوریتیبا
۸ مهر ۱۳۹۹ 02:30
فلومیننزه
4
0
کوریتیبا
هفته 13
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 23:30
گرمیو
1 1
اینترناسیونال
۱۲ مهر ۱۳۹۹ 23:30
گرمیو
1
1
اینترناسیونال
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 03:30
پالمیراس
2 1
سیارا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 03:30
پالمیراس
2
1
سیارا
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 03:30
ردبول براگانیتو
0 0
کورینتیانس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 03:30
ردبول براگانیتو
0
0
کورینتیانس
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بوتافوگو
1 1
فلومیننزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 17:30
بوتافوگو
1
1
فلومیننزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فلامینگو
3 1
اتلتیکو پارانائنزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فلامینگو
3
1
اتلتیکو پارانائنزه
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کوریتیبا
1 1
سائوپائولو
۱۳ مهر ۱۳۹۹ 22:30
کوریتیبا
1
1
سائوپائولو
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 00:45
باهیا
1 2
اسپورت رسیف
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 00:45
باهیا
1
2
اسپورت رسیف
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 00:45
فورتالزا
0 0
اتلتیکو گویانینسی
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 00:45
فورتالزا
0
0
اتلتیکو گویانینسی
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 00:45
گویاس
2 3
سانتوس
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 00:45
گویاس
2
3
سانتوس
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 03:00
اتلتیکو مینیرو
4 1
واسکو دوگاما
۱۴ مهر ۱۳۹۹ 03:00
اتلتیکو مینیرو
4
1
واسکو دوگاما
هفته 14
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 01:45
فلامینگو
3 0
اسپورت رسیف
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 01:45
فلامینگو
3
0
اسپورت رسیف
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 01:45
گرمیو
2 1
کوریتیبا
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 01:45
گرمیو
2
1
کوریتیبا
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 01:45
باهیا
3 0
واسکو دوگاما
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 01:45
باهیا
3
0
واسکو دوگاما
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سائوپائولو
3 0
اتلتیکو گویانینسی
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سائوپائولو
3
0
اتلتیکو گویانینسی
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 03:00
گویاس
2 4
فلومیننزه
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 03:00
گویاس
2
4
فلومیننزه
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 03:30
کورینتیانس
1 1
سانتوس
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 03:30
کورینتیانس
1
1
سانتوس
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 04:00
بوتافوگو
2 1
پالمیراس
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 04:00
بوتافوگو
2
1
پالمیراس
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 04:00
فورتالزا
2 1
اتلتیکو مینیرو
۱۷ مهر ۱۳۹۹ 04:00
فورتالزا
2
1
اتلتیکو مینیرو
۱۸ مهر ۱۳۹۹ 03:30
ردبول براگانیتو
0 2
اینترناسیونال
۱۸ مهر ۱۳۹۹ 03:30
ردبول براگانیتو
0
2
اینترناسیونال
۱۸ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو پارانائنزه
0 0
سیارا
۱۸ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو پارانائنزه
0
0
سیارا
هفته 15
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 23:30
واسکو دوگاما
1 2
فلامینگو
۱۹ مهر ۱۳۹۹ 23:30
واسکو دوگاما
1
2
فلامینگو
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 03:30
پالمیراس
0 2
سائوپائولو
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 03:30
پالمیراس
0
2
سائوپائولو
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو مینیرو
3 0
گویاس
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 03:30
اتلتیکو مینیرو
3
0
گویاس
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 03:30
کوریتیبا
0 0
فورتالزا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 03:30
کوریتیبا
0
0
فورتالزا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فلومیننزه
1 0
باهیا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
فلومیننزه
1
0
باهیا
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
سانتوس
2 1
گرمیو
۲۰ مهر ۱۳۹۹ 22:30
سانتوس
2
1
گرمیو
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 00:45
اسپورت رسیف
1 2
بوتافوگو
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 00:45
اسپورت رسیف
1
2
بوتافوگو
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 00:45
اتلتیکو گویانینسی
2 1
ردبول براگانیتو
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 00:45
اتلتیکو گویانینسی
2
1
ردبول براگانیتو
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 03:00
اینترناسیونال
2 1
اتلتیکو پارانائنزه
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 03:00
اینترناسیونال
2
1
اتلتیکو پارانائنزه
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سیارا
2 1
کورینتیانس
۲۱ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سیارا
2
1
کورینتیانس
هفته 16
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 00:30
پالمیراس
1 3
کوریتیبا
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 00:30
پالمیراس
1
3
کوریتیبا
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 01:45
گرمیو
3 1
بوتافوگو
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 01:45
گرمیو
3
1
بوتافوگو
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سانتوس
0 1
اتلتیکو گویانینسی
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 03:00
سانتوس
0
1
اتلتیکو گویانینسی
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اتلتیکو مینیرو
1 1
فلومیننزه
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اتلتیکو مینیرو
1
1
فلومیننزه
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اسپورت رسیف
3 5
اینترناسیونال
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اسپورت رسیف
3
5
اینترناسیونال
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اتلتیکو پارانائنزه
0 1
کورینتیانس
۲۴ مهر ۱۳۹۹ 04:00
اتلتیکو پارانائنزه
0
1
کورینتیانس
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 02:30
فلامینگو
1 1
ردبول براگانیتو
۲۵ مهر ۱۳۹۹ 02:30
فلامینگو
1
1
ردبول براگانیتو
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 02:30
گویاس
1 1
باهیا
۲۶ مهر ۱۳۹۹ 02:30
گویاس
1
1
باهیا
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 01:30
واسکو دوگاما
0 0
فورتالزا
۳۰ آبان ۱۳۹۹ 01:30
واسکو دوگاما
0
0
فورتالزا
| Estádio Club de Regatas Vasco da Gama
۶ آذر ۱۳۹۹ 01:45
سیارا
1 1
سائوپائولو
۶ آذر ۱۳۹۹ 01:45
سیارا
1
1
سائوپائولو
| Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo
هفته 17
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 01:30
کوریتیبا
1 2
سانتوس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 01:30
کوریتیبا
1
2
سانتوس
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 01:30
فلومیننزه
2 2
سیارا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 01:30
فلومیننزه
2
2
سیارا
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 01:30
اتلتیکو گویانینسی
1 1
اتلتیکو پارانائنزه
۲۷ مهر ۱۳۹۹ 01:30
اتلتیکو گویانینسی
1
1