سری آ ایتالیا

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Allianz Stadium ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
یوونتوس
3 0
کالیاری
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Allianz Stadium
یوونتوس
3
0
کالیاری
| Allianz Stadium
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
هلاس ورونا
1 3
ناپولی
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
1
3
ناپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
آتالانتا
0 1
آ اس رم
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
0
1
آ اس رم
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Stadio Renato Dall'Ara ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
بولونیا
1 1
تورینو
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
1
1
تورینو
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Ezio Scida ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
کروتونه
0 3
آث میلان
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
3
آث میلان
| Stadio Ezio Scida
Stadio Giuseppe Meazza ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
3 0
فیورنتینا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
0
فیورنتینا
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Olimpico ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
0 0
اسپال
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
0
0
اسپال
| Stadio Olimpico
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
سمپدوریا
2 1
بنونتو
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
1
بنونتو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
ساسولو
0 0
جنوا
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
ساسولو
0
0
جنوا
Dacia Arena ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
اودینزه
1 2
کیه وو
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Dacia Arena
اودینزه
1
2
کیه وو
| Dacia Arena
هفته 2
Stadio Ciro Vigorito ۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بنونتو
0 1
بولونیا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
1
بولونیا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
جنوا
2 4
یوونتوس
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
2
4
یوونتوس
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Olimpico ۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
1 3
اینترمیلان
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
1
3
اینترمیلان
| Stadio Olimpico
Stadio Olimpico Grande Torino ۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
تورینو
3 0
ساسولو
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
3
0
ساسولو
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Giuseppe Meazza ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آث میلان
2 1
کالیاری
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
1
کالیاری
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
کیه وو
1 2
لاتزیو
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
2
لاتزیو
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Ezio Scida ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
کروتونه
0 0
هلاس ورونا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
هلاس ورونا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Artemio Franchi ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
1 2
سمپدوریا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
2
سمپدوریا
| Stadio Artemio Franchi
Stadio San Paolo ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
3 1
آتالانتا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
آتالانتا
| Stadio San Paolo
Stadio Renato Dall'Ara ۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
اسپال
3 2
اودینزه
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
اسپال
3
2
اودینزه
| Stadio Renato Dall'Ara
هفته 3
Allianz Stadium ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
یوونتوس
3 0
کیه وو
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Allianz Stadium
یوونتوس
3
0
کیه وو
| Allianz Stadium
Stadio Giuseppe Meazza ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 14:00
اینترمیلان
2 0
اسپال
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 14:00
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
0
اسپال
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آتالانتا
2 1
ساسولو
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
1
ساسولو
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Sardegna Arena ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
1 0
کروتونه
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Sardegna Arena
کالیاری
1
0
کروتونه
| Sardegna Arena
Dacia Arena ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
اودینزه
1 0
جنوا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Dacia Arena
اودینزه
1
0
جنوا
| Dacia Arena
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
هلاس ورونا
0 5
فیورنتینا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
5
فیورنتینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Olimpico ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لاتزیو
4 1
آث میلان
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
4
1
آث میلان
| Stadio Olimpico
Stadio Ciro Vigorito ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بنونتو
0 1
تورینو
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
1
تورینو
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Renato Dall'Ara ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
بولونیا
0 3
ناپولی
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
0
3
ناپولی
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
سمپدوریا
1 1
آ اس رم
۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
1
آ اس رم
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
هفته 4
Stadio Ezio Scida ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
کروتونه
0 2
اینترمیلان
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
2
اینترمیلان
| Stadio Ezio Scida
Stadio Artemio Franchi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
فیورنتینا
2 1
بولونیا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
1
بولونیا
| Stadio Artemio Franchi
Stadio Olimpico ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
3 0
هلاس ورونا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
0
هلاس ورونا
| Stadio Olimpico
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 14:00
ساسولو
1 3
یوونتوس
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 14:00
ساسولو
1
3
یوونتوس
Stadio Giuseppe Meazza ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آث میلان
2 1
اودینزه
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
1
اودینزه
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio San Paolo ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
ناپولی
6 0
بنونتو
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio San Paolo
ناپولی
6
0
بنونتو
| Stadio San Paolo
Stadio Paolo Mazza ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
اسپال
0 2
کالیاری
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
2
کالیاری
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
2 2
سمپدوریا
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
2
سمپدوریا
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
کیه وو
1 1
آتالانتا
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
آتالانتا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
2 3
لاتزیو
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
2
3
لاتزیو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
هفته 5
Stadio Renato Dall'Ara ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
بولونیا
1 1
اینترمیلان
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
1
1
اینترمیلان
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Ciro Vigorito ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
بنونتو
0 4
آ اس رم
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
4
آ اس رم
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Giuseppe Meazza ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آث میلان
2 0
اسپال
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
0
اسپال
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آتالانتا
5 1
کروتونه
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
5
1
کروتونه
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Sardegna Arena ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
کالیاری
0 1
ساسولو
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Sardegna Arena
کالیاری
0
1
ساسولو
| Sardegna Arena
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
1 1
کیه وو
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
1
کیه وو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Allianz Stadium ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
1 0
فیورنتینا
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Allianz Stadium
یوونتوس
1
0
فیورنتینا
| Allianz Stadium
Stadio Olimpico ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
1 4
ناپولی
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
4
ناپولی
| Stadio Olimpico
Dacia Arena ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
اودینزه
2 3
تورینو
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Dacia Arena
اودینزه
2
3
تورینو
| Dacia Arena
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
هلاس ورونا
0 0
سمپدوریا
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
0
سمپدوریا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 6
Stadio Olimpico ۱ مهر ۱۳۹۶ 16:30
آ اس رم
3 1
اودینزه
۱ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
1
اودینزه
| Stadio Olimpico
Stadio Paolo Mazza ۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اسپال
2 3
ناپولی
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
3
ناپولی
| Stadio Paolo Mazza
Allianz Stadium ۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
4 0
تورینو
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Allianz Stadium
یوونتوس
4
0
تورینو
| Allianz Stadium
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲ مهر ۱۳۹۶ 14:00
سمپدوریا
2 0
آث میلان
۲ مهر ۱۳۹۶ 14:00
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
2
0
آث میلان
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Sardegna Arena ۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
0 2
کیه وو
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Sardegna Arena
کالیاری
0
2
کیه وو
| Sardegna Arena
Stadio Ezio Scida ۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کروتونه
2 0
بنونتو
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
0
بنونتو
| Stadio Ezio Scida
Stadio Giuseppe Meazza ۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
اینترمیلان
1 0
جنوا
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
0
جنوا
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
هلاس ورونا
0 3
لاتزیو
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
3
لاتزیو
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ساسولو
0 1
بولونیا
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ساسولو
0
1
بولونیا
Stadio Artemio Franchi ۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
1 1
آتالانتا
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
1
1
آتالانتا
| Stadio Artemio Franchi
هفته 7
Dacia Arena ۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اودینزه
4 0
سمپدوریا
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Dacia Arena
اودینزه
4
0
سمپدوریا
| Dacia Arena
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
0 1
بولونیا
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
1
بولونیا
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio San Paolo ۹ مهر ۱۳۹۶ 14:00
ناپولی
3 0
کالیاری
۹ مهر ۱۳۹۶ 14:00
Stadio San Paolo
ناپولی
3
0
کالیاری
| Stadio San Paolo
Stadio Ciro Vigorito ۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بنونتو
1 2
اینترمیلان
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
2
اینترمیلان
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کیه وو
2 1
فیورنتینا
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
فیورنتینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Olimpico ۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
لاتزیو
6 1
ساسولو
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
6
1
ساسولو
| Stadio Olimpico
Stadio Paolo Mazza ۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
اسپال
1 1
کروتونه
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
1
کروتونه
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Olimpico Grande Torino ۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
2 2
هلاس ورونا
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
2
هلاس ورونا
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Giuseppe Meazza ۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
آث میلان
0 2
آ اس رم
۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
2
آ اس رم
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آتالانتا
2 2
یوونتوس
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
2
2
یوونتوس
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
هفته 8
Allianz Stadium ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
یوونتوس
1 2
لاتزیو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Allianz Stadium
یوونتوس
1
2
لاتزیو
| Allianz Stadium
Stadio Olimpico ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
0 1
ناپولی
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
0
1
ناپولی
| Stadio Olimpico
Stadio Artemio Franchi ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 14:00
فیورنتینا
2 1
اودینزه
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 14:00
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
1
اودینزه
| Stadio Artemio Franchi
Stadio Renato Dall'Ara ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بولونیا
2 1
اسپال
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
2
1
اسپال
| Stadio Renato Dall'Ara
Sardegna Arena ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
2 3
جنوا
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Sardegna Arena
کالیاری
2
3
جنوا
| Sardegna Arena
Stadio Ezio Scida ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کروتونه
2 2
تورینو
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
2
تورینو
| Stadio Ezio Scida
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
سمپدوریا
3 1
آتالانتا
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
3
1
آتالانتا
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
ساسولو
0 0
کیه وو
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
ساسولو
0
0
کیه وو
Stadio Giuseppe Meazza ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
3 2
آث میلان
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
2
آث میلان
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۴ مهر ۱۳۹۶ 22:15
هلاس ورونا
1 0
بنونتو
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
1
0
بنونتو
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 9
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
سمپدوریا
5 0
کروتونه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
5
0
کروتونه
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio San Paolo ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
0 0
اینترمیلان
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio San Paolo
ناپولی
0
0
اینترمیلان
| Stadio San Paolo
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 14:00
کیه وو
3 2
هلاس ورونا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 14:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
3
2
هلاس ورونا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
آتالانتا
1 0
بولونیا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
0
بولونیا
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بنونتو
0 3
فیورنتینا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
3
فیورنتینا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Paolo Mazza ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
اسپال
0 1
ساسولو
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
1
ساسولو
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Olimpico Grande Torino ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
0 1
آ اس رم
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
0
1
آ اس رم
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Giuseppe Meazza ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
آث میلان
0 0
جنوا
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
0
جنوا
| Stadio Giuseppe Meazza
Dacia Arena ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اودینزه
2 6
یوونتوس
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
Dacia Arena
اودینزه
2
6
یوونتوس
| Dacia Arena
Stadio Olimpico ۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
3 0
کالیاری
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
0
کالیاری
| Stadio Olimpico
هفته 10
Stadio Giuseppe Meazza ۲ آبان ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
3 2
سمپدوریا
۲ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
3
2
سمپدوریا
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۳ آبان ۱۳۹۶ 20:00
آتالانتا
3 0
هلاس ورونا
۳ آبان ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
0
هلاس ورونا
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
Stadio Renato Dall'Ara ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
بولونیا
1 2
لاتزیو
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
1
2
لاتزیو
| Stadio Renato Dall'Ara
Sardegna Arena ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
کالیاری
2 1
بنونتو
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Sardegna Arena
کالیاری
2
1
بنونتو
| Sardegna Arena
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
کیه وو
1 4
آث میلان
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
4
آث میلان
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Artemio Franchi ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
3 0
تورینو
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
3
0
تورینو
| Stadio Artemio Franchi
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
2 3
ناپولی
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
2
3
ناپولی
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Allianz Stadium ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
4 1
اسپال
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Allianz Stadium
یوونتوس
4
1
اسپال
| Allianz Stadium
Stadio Olimpico ۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
1 0
کروتونه
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
1
0
کروتونه
| Stadio Olimpico
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
ساسولو
0 1
اودینزه
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
ساسولو
0
1
اودینزه
هفته 11
Stadio Giuseppe Meazza ۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
آث میلان
0 2
یوونتوس
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
2
یوونتوس
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Olimpico ۶ آبان ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
1 0
بولونیا
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
1
0
بولونیا
| Stadio Olimpico
Stadio Ciro Vigorito ۷ آبان ۱۳۹۶ 15:00
بنونتو
1 5
لاتزیو
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
5
لاتزیو
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Ezio Scida ۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کروتونه
2 1
فیورنتینا
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
1
فیورنتینا
| Stadio Ezio Scida
Stadio San Paolo ۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
3 1
ساسولو
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
3
1
ساسولو
| Stadio San Paolo
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
4 1
کیه وو
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
4
1
کیه وو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Paolo Mazza ۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
1 0
جنوا
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
0
جنوا
| Stadio Paolo Mazza
Dacia Arena ۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
2 1
آتالانتا
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
2
1
آتالانتا
| Dacia Arena
Stadio Olimpico Grande Torino ۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
تورینو
2 1
کالیاری
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
2
1
کالیاری
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هلاس ورونا
1 2
اینترمیلان
۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
1
2
اینترمیلان
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 12
Stadio Renato Dall'Ara ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
بولونیا
2 3
کروتونه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
2
3
کروتونه
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
جنوا
0 2
سمپدوریا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
0
2
سمپدوریا
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Giuseppe Meazza ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:00
اینترمیلان
1 1
تورینو
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
1
تورینو
| Stadio Giuseppe Meazza
Sardegna Arena ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کالیاری
2 1
هلاس ورونا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Sardegna Arena
کالیاری
2
1
هلاس ورونا
| Sardegna Arena
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کیه وو
0 0
ناپولی
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
0
0
ناپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Artemio Franchi ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
2 4
آ اس رم
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
2
4
آ اس رم
| Stadio Artemio Franchi
Allianz Stadium ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
یوونتوس
2 1
بنونتو
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Allianz Stadium
یوونتوس
2
1
بنونتو
| Allianz Stadium
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
آتالانتا
1 1
اسپال
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
1
اسپال
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ساسولو
0 2
آث میلان
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ساسولو
0
2
آث میلان
Stadio Olimpico ۴ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
لاتزیو
3 0
اودینزه
۴ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Olimpico
لاتزیو
3
0
اودینزه
| Stadio Olimpico
هفته 13
Stadio Olimpico ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
آ اس رم
2 1
لاتزیو
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Olimpico
آ اس رم
2
1
لاتزیو
| Stadio Olimpico
Stadio San Paolo ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
2 1
آث میلان
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
2
1
آث میلان
| Stadio San Paolo
Stadio Ezio Scida ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:00
کروتونه
0 1
جنوا
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
1
جنوا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Ciro Vigorito ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
بنونتو
1 2
ساسولو
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
2
ساسولو
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
3 2
یوونتوس
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
3
2
یوونتوس
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Paolo Mazza ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
1 1
فیورنتینا
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
1
فیورنتینا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
تورینو
1 1
کیه وو
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
1
کیه وو
| Stadio Olimpico Grande Torino
Dacia Arena ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
0 1
کالیاری
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
0
1
کالیاری
| Dacia Arena
Stadio Giuseppe Meazza ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
اینترمیلان
2 0
آتالانتا
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
2
0
آتالانتا
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۹ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هلاس ورونا
2 3
بولونیا
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
3
بولونیا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 14
Stadio Renato Dall'Ara ۴ آذر ۱۳۹۶ 17:30
بولونیا
3 0
سمپدوریا
۴ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
3
0
سمپدوریا
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
کیه وو
2 1
اسپال
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
اسپال
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
0 2
هلاس ورونا
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
0
2
هلاس ورونا
Sardegna Arena ۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
کالیاری
1 3
اینترمیلان
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Sardegna Arena
کالیاری
1
3
اینترمیلان
| Sardegna Arena
Stadio Giuseppe Meazza ۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
آث میلان
0 0
تورینو
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
0
تورینو
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
جنوا
1 1
آ اس رم
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
1
آ اس رم
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Dacia Arena ۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
0 1
ناپولی
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
0
1
ناپولی
| Dacia Arena
Stadio Olimpico ۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
لاتزیو
1 1
فیورنتینا
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
1
فیورنتینا
| Stadio Olimpico
Allianz Stadium ۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
3 0
کروتونه
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Allianz Stadium
یوونتوس
3
0
کروتونه
| Allianz Stadium
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آتالانتا
1 0
بنونتو
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
1
0
بنونتو
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
هفته 15
Stadio Olimpico ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 21:00
آ اس رم
3 1
اسپال
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Olimpico
آ اس رم
3
1
اسپال
| Stadio Olimpico
Stadio San Paolo ۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
0 1
یوونتوس
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio San Paolo
ناپولی
0
1
یوونتوس
| Stadio San Paolo
Stadio Olimpico Grande Torino ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:15
تورینو
1 1
آتالانتا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
1
آتالانتا
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Ciro Vigorito ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:00
بنونتو
2 2
آث میلان
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
2
آث میلان
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Renato Dall'Ara ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
بولونیا
1 1
کالیاری
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
1
1
کالیاری
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Artemio Franchi ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
3 0
ساسولو
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
3
0
ساسولو
| Stadio Artemio Franchi
Stadio Giuseppe Meazza ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اینترمیلان
5 0
کیه وو
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
5
0
کیه وو
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سمپدوریا
1 2
لاتزیو
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
1
2
لاتزیو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Ezio Scida ۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
کروتونه
0 3
اودینزه
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
3
اودینزه
| Stadio Ezio Scida
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
هلاس ورونا
0 1
جنوا
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
1
جنوا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 16
Sardegna Arena ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
کالیاری
2 2
سمپدوریا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Sardegna Arena
کالیاری
2
2
سمپدوریا
| Sardegna Arena
Allianz Stadium ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
0 0
اینترمیلان
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Allianz Stadium
یوونتوس
0
0
اینترمیلان
| Allianz Stadium
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 15:00
کیه وو
0 0
آ اس رم
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
0
0
آ اس رم
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio San Paolo ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
0 0
فیورنتینا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
0
0
فیورنتینا
| Stadio San Paolo
Stadio Paolo Mazza ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
2 2
هلاس ورونا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
هلاس ورونا
| Stadio Paolo Mazza
Dacia Arena ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
2 0
بنونتو
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
2
0
بنونتو
| Dacia Arena
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
2 1
کروتونه
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
2
1
کروتونه
Stadio Giuseppe Meazza ۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آث میلان
2 1
بولونیا
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
2
1
بولونیا
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Olimpico ۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لاتزیو
1 3
تورینو
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
Stadio Olimpico
لاتزیو
1
3
تورینو
| Stadio Olimpico
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
جنوا
1 2
آتالانتا
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
2
آتالانتا
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
هفته 17
Stadio Giuseppe Meazza ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اینترمیلان
1 3
اودینزه
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giuseppe Meazza
اینترمیلان
1
3
اودینزه
| Stadio Giuseppe Meazza
Stadio Olimpico Grande Torino ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
تورینو
1 3
ناپولی
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Olimpico Grande Torino
تورینو
1
3
ناپولی
| Stadio Olimpico Grande Torino
Stadio Olimpico ۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آ اس رم
1 0
کالیاری
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Olimpico
آ اس رم
1
0
کالیاری
| Stadio Olimpico
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:00
هلاس ورونا
3 0
آث میلان
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
0
آث میلان
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Renato Dall'Ara ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
بولونیا
0 3
یوونتوس
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Dall'Ara
بولونیا
0
3
یوونتوس
| Stadio Renato Dall'Ara
Stadio Ezio Scida ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
کروتونه
1 0
کیه وو
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
0
کیه وو
| Stadio Ezio Scida
Stadio Artemio Franchi ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
0 0
جنوا
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Artemio Franchi
فیورنتینا
0
0
جنوا
| Stadio Artemio Franchi
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
0 1
ساسولو
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
سمپدوریا
0
1
ساسولو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio Ciro Vigorito ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
بنونتو
1 2
اسپال
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
2
اسپال
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Atleti Azzurri d'Italia ۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آتالانتا
3 3
لاتزیو
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
Stadio Atleti Azzurri d'Italia
آتالانتا
3
3
لاتزیو
| Stadio Atleti Azzurri d'Italia
هفته 18
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱ دی ۱۳۹۶ 20:30
کیه وو
2 3
بولونیا
۱ دی ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
3
بولونیا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Sardegna Arena ۱ دی ۱۳۹۶ 23:15
کالیاری
0 1
فیورنتینا
۱ دی ۱۳۹۶ 23:15
Sardegna Arena
کالیاری
0
1
فیورنتینا
| Sardegna Arena
Stadio Olimpico ۲ دی ۱۳۹۶ 15:00
لاتزیو
4 0
کروتونه
۲ دی ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Olimpico
لاتزیو
4
0
کروتونه
| Stadio Olimpico
Stadio Comunale Luigi Ferraris ۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
جنوا
1 0
بنونتو
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Luigi Ferraris
جنوا
1
0
بنونتو
| Stadio Comunale Luigi Ferraris
Stadio San Paolo ۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
3 2
سمپدوریا
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
Stadio San Paolo
ناپولی
3
2
سمپدوریا
| Stadio San Paolo
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
ساسولو
1 0
اینترمیلان
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
ساسولو
1
0
اینترمیلان
Stadio Paolo Mazza ۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
2 2
تورینو
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
تورینو
| Stadio Paolo Mazza
Dacia Arena ۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
4 0
هلاس ورونا
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
Dacia Arena
اودینزه
4
0
هلاس ورونا
| Dacia Arena
Stadio Giuseppe Meazza ۲ دی ۱۳۹۶ 20:30
آث میلان
0 2
آتالانتا
۲ دی ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Giuseppe Meazza
آث میلان
0
2
آتالانتا
| Stadio Giuseppe Meazza
Allianz Stadium ۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
1 0
آ اس رم
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
Allianz Stadium