یکشنبه, فروردین ۱۰, ۱۳۹۹

سری آ ایتالیا

2017-2018
تیمهای شرکت کننده
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
یوونتوس
3
3 0
کالیاری
0
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
هلاس ورونا
1
1 3
ناپولی
3
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 19:30
آتلانتا
0
0 1
آ اس رم
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
بولونا
1
1 1
تورینو
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
Crotone
0
0 3
میلان
3
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
3
3 0
فیورنتینا
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
0
0 0
اسپال
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
سمپدوریا
2
2 1
Benevento
1
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
ساسولو
0
0 0
جنوا
0
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ 22:15
اودینزه
1
1 2
Chievo
2
هفته 2
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Benevento
0
0 1
بولونا
1
۴ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
جنوا
2
2 4
یوونتوس
4
۴ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
1
1 3
اینترمیلان
3
۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
تورینو
3
3 0
ساسولو
0
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
میلان
2
2 1
کالیاری
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Chievo
1
1 2
لاتزیو
2
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
Crotone
0
0 0
هلاس ورونا
0
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
1
1 2
سمپدوریا
2
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
3
3 1
آتلانتا
1
۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
اسپال
3
3 2
اودینزه
2
هفته 3
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
یوونتوس
3
3 0
Chievo
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 14:00
اینترمیلان
2
2 0
اسپال
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
آتلانتا
2
2 1
ساسولو
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
1
1 0
Crotone
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
اودینزه
1
1 0
جنوا
0
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
هلاس ورونا
0
0 5
فیورنتینا
5
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
لاتزیو
4
4 1
میلان
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Benevento
0
0 1
تورینو
1
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
بولونا
0
0 3
ناپولی
3
۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
سمپدوریا
1
1 1
آ اس رم
1
هفته 4
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
Crotone
0
0 2
اینترمیلان
2
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
فیورنتینا
2
2 1
بولونا
1
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
3
3 0
هلاس ورونا
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 14:00
ساسولو
1
1 3
یوونتوس
3
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
میلان
2
2 1
اودینزه
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
ناپولی
6
6 0
Benevento
0
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
اسپال
0
0 2
کالیاری
2
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
2
2 2
سمپدوریا
2
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Chievo
1
1 1
آتلانتا
1
۲۶ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
2
2 3
لاتزیو
3
هفته 5
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
بولونا
1
1 1
اینترمیلان
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 19:30
Benevento
0
0 4
آ اس رم
4
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
میلان
2
2 0
اسپال
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
آتلانتا
5
5 1
Crotone
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
کالیاری
0
0 1
ساسولو
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
1
1 1
Chievo
1
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
1
1 0
فیورنتینا
0
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
1
1 4
ناپولی
4
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
اودینزه
2
2 3
تورینو
3
۲۹ شهریور ۱۳۹۶ 22:15
هلاس ورونا
0
0 0
سمپدوریا
0
هفته 6
۱ مهر ۱۳۹۶ 16:30
آ اس رم
3
3 1
اودینزه
1
۱ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اسپال
2
2 3
ناپولی
3
۱ مهر ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
4
4 0
تورینو
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 14:00
سمپدوریا
2
2 0
میلان
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
0
0 2
Chievo
2
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Crotone
2
2 0
Benevento
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
اینترمیلان
1
1 0
جنوا
0
۲ مهر ۱۳۹۶ 16:30
هلاس ورونا
0
0 3
لاتزیو
3
۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
ساسولو
0
0 1
بولونا
1
۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
1
1 1
آتلانتا
1
هفته 7
۸ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اودینزه
4
4 0
سمپدوریا
0
۸ مهر ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
0
0 1
بولونا
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 14:00
ناپولی
3
3 0
کالیاری
0
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Benevento
1
1 2
اینترمیلان
2
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Chievo
2
2 1
فیورنتینا
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
لاتزیو
6
6 1
ساسولو
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
اسپال
1
1 1
Crotone
1
۹ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
2
2 2
هلاس ورونا
2
۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
میلان
0
0 2
آ اس رم
2
۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آتلانتا
2
2 2
یوونتوس
2
هفته 8
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 19:30
یوونتوس
1
1 2
لاتزیو
2
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
0
0 1
ناپولی
1
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 14:00
فیورنتینا
2
2 1
اودینزه
1
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
بولونا
2
2 1
اسپال
1
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
کالیاری
2
2 3
جنوا
3
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Crotone
2
2 2
تورینو
2
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
سمپدوریا
3
3 1
آتلانتا
1
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 16:30
ساسولو
0
0 0
Chievo
0
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
3
3 2
میلان
2
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 22:15
هلاس ورونا
1
1 0
Benevento
0
هفته 9
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 19:30
سمپدوریا
5
5 0
Crotone
0
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 22:15
ناپولی
0
0 0
اینترمیلان
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 14:00
Chievo
3
3 2
هلاس ورونا
2
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
آتلانتا
1
1 0
بولونا
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
Benevento
0
0 3
فیورنتینا
3
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
اسپال
0
0 1
ساسولو
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
تورینو
0
0 1
آ اس رم
1
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 16:30
میلان
0
0 0
جنوا
0
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 19:30
اودینزه
2
2 6
یوونتوس
6
۳۰ مهر ۱۳۹۶ 22:15
لاتزیو
3
3 0
کالیاری
0
هفته 10
۲ آبان ۱۳۹۶ 22:15
اینترمیلان
3
3 2
سمپدوریا
2
۳ آبان ۱۳۹۶ 20:00
آتلانتا
3
3 0
هلاس ورونا
0
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
بولونا
1
1 2
لاتزیو
2
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
کالیاری
2
2 1
Benevento
1
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
Chievo
1
1 4
میلان
4
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
فیورنتینا
3
3 0
تورینو
0
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
جنوا
2
2 3
ناپولی
3
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
یوونتوس
4
4 1
اسپال
1
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
1
1 0
Crotone
0
۳ آبان ۱۳۹۶ 22:15
ساسولو
0
0 1
اودینزه
1
هفته 11
۶ آبان ۱۳۹۶ 19:30
میلان
0
0 2
یوونتوس
2
۶ آبان ۱۳۹۶ 22:15
آ اس رم
1
1 0
بولونا
0
۷ آبان ۱۳۹۶ 15:00
Benevento
1
1 5
لاتزیو
5
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Crotone
2
2 1
فیورنتینا
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
3
3 1
ساسولو
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
4
4 1
Chievo
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
1
1 0
جنوا
0
۷ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
2
2 1
آتلانتا
1
۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
تورینو
2
2 1
کالیاری
1
۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هلاس ورونا
1
1 2
اینترمیلان
2
هفته 12
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 20:30
بولونا
2
2 3
Crotone
3
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 23:15
جنوا
0
0 2
سمپدوریا
2
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 15:00
اینترمیلان
1
1 1
تورینو
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کالیاری
2
2 1
هلاس ورونا
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Chievo
0
0 0
ناپولی
0
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
2
2 4
آ اس رم
4
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 17:30
یوونتوس
2
2 1
Benevento
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 20:30
آتلانتا
1
1 1
اسپال
1
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ساسولو
0
0 2
میلان
2
۴ بهمن ۱۳۹۶ 21:00
لاتزیو
3
3 0
اودینزه
0
هفته 13
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 20:30
آ اس رم
2
2 1
لاتزیو
1
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
2
2 1
میلان
1
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 15:00
Crotone
0
0 1
جنوا
1
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Benevento
1
1 2
ساسولو
2
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
3
3 2
یوونتوس
2
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
1
1 1
فیورنتینا
1
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
تورینو
1
1 1
Chievo
1
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
0
0 1
کالیاری
1
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 23:15
اینترمیلان
2
2 0
آتلانتا
0
۲۹ آبان ۱۳۹۶ 23:15
هلاس ورونا
2
2 3
بولونا
3
هفته 14
۴ آذر ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
3
3 0
سمپدوریا
0
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Chievo
2
2 1
اسپال
1
۴ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
0
0 2
هلاس ورونا
2
۴ آذر ۱۳۹۶ 23:15
کالیاری
1
1 3
اینترمیلان
3
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
میلان
0
0 0
تورینو
0
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
جنوا
1
1 1
آ اس رم
1
۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
0
0 1
ناپولی
1
۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
لاتزیو
1
1 1
فیورنتینا
1
۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
3
3 0
Crotone
0
۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آتلانتا
1
1 0
Benevento
0
هفته 15
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 21:00
آ اس رم
3
3 1
اسپال
1
۱۰ آذر ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
0
0 1
یوونتوس
1
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 23:15
تورینو
1
1 1
آتلانتا
1
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 15:00
Benevento
2
2 2
میلان
2
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
1
1 1
کالیاری
1
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
3
3 0
ساسولو
0
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اینترمیلان
5
5 0
Chievo
0
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 23:15
سمپدوریا
1
1 2
لاتزیو
2
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Crotone
0
0 3
اودینزه
3
۱۳ آذر ۱۳۹۶ 23:30
هلاس ورونا
0
0 1
جنوا
1
هفته 16
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 20:30
کالیاری
2
2 2
سمپدوریا
2
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
0
0 0
اینترمیلان
0
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 15:00
Chievo
0
0 0
آ اس رم
0
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
0
0 0
فیورنتینا
0
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
2
2 2
هلاس ورونا
2
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
2
2 0
Benevento
0
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
2
2 1
Crotone
1
۱۹ آذر ۱۳۹۶ 23:15
میلان
2
2 1
بولونا
1
۲۰ آذر ۱۳۹۶ 23:30
لاتزیو
1
1 3
تورینو
3
۲۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
جنوا
1
1 2
آتلانتا
2
هفته 17
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 17:30
اینترمیلان
1
1 3
اودینزه
3
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 20:30
تورینو
1
1 3
ناپولی
3
۲۵ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آ اس رم
1
1 0
کالیاری
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 15:00
هلاس ورونا
3
3 0
میلان
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
0
0 3
یوونتوس
3
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Crotone
1
1 0
Chievo
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
0
0 0
جنوا
0
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
0
0 1
ساسولو
1
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 20:30
Benevento
1
1 2
اسپال
2
۲۶ آذر ۱۳۹۶ 23:15
آتلانتا
3
3 3
لاتزیو
3
هفته 18
۱ دی ۱۳۹۶ 20:30
Chievo
2
2 3
بولونا
3
۱ دی ۱۳۹۶ 23:15
کالیاری
0
0 1
فیورنتینا
1
۲ دی ۱۳۹۶ 15:00
لاتزیو
4
4 0
Crotone
0
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
جنوا
1
1 0
Benevento
0
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
3
3 2
سمپدوریا
2
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
ساسولو
1
1 0
اینترمیلان
0
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
2
2 2
تورینو
2
۲ دی ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
4
4 0
هلاس ورونا
0
۲ دی ۱۳۹۶ 20:30
میلان
0
0 2
آتلانتا
2
۲ دی ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
1
1 0
آ اس رم
0
هفته 19
۸ دی ۱۳۹۶ 23:15
Crotone
0
0 1
ناپولی
1
۹ دی ۱۳۹۶ 15:00
فیورنتینا
1
1 1
میلان
1
۹ دی ۱۳۹۶ 17:30
آتلانتا
1
1 2
کالیاری
2
۹ دی ۱۳۹۶ 17:30
Benevento
1
1 0
Chievo
0
۹ دی ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
1
1 2
اودینزه
2
۹ دی ۱۳۹۶ 17:30
آ اس رم
1
1 1
ساسولو
1
۹ دی ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
2
2 0
اسپال
0
۹ دی ۱۳۹۶ 17:30
تورینو
0
0 0
جنوا
0
۹ دی ۱۳۹۶ 20:30
اینترمیلان
0
0 0
لاتزیو
0
۹ دی ۱۳۹۶ 23:15
هلاس ورونا
1
1 3
یوونتوس
3
هفته 20
۱۵ دی ۱۳۹۶ 20:30
Chievo
1
1 1
اودینزه
1
۱۵ دی ۱۳۹۶ 23:15
فیورنتینا
1
1 1
اینترمیلان
1
۱۶ دی ۱۳۹۶ 15:00
تورینو
3
3 0
بولونا
0
۱۶ دی ۱۳۹۶ 17:30
میلان
1
1 0
Crotone
0
۱۶ دی ۱۳۹۶ 17:30
Benevento
3
3 2
سمپدوریا
2
۱۶ دی ۱۳۹۶ 17:30
جنوا
1
1 0
ساسولو
0
۱۶ دی ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
2
2 0
هلاس ورونا
0
۱۶ دی ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
2
2 5
لاتزیو
5
۱۶ دی ۱۳۹۶ 20:30
آ اس رم
1
1 2
آتلانتا
2
۱۶ دی ۱۳۹۶ 23:15
کالیاری
0
0 1
یوونتوس
1
هفته 21
۱ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
آتلانتا
0
0 1
ناپولی
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
3
3 0
Benevento
0
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
لاتزیو
5
5 1
Chievo
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
3
3 1
فیورنتینا
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
ساسولو
1
1 1
تورینو
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
1
1 1
اسپال
1
۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
هلاس ورونا
0
0 3
Crotone
3
۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
کالیاری
1
1 2
میلان
2
۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
اینترمیلان
1
1 1
آ اس رم
1
۲ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
یوونتوس
1
1 0
جنوا
0
هفته 22
۷ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
ساسولو
0
0 3
آتلانتا
3
۷ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
Chievo
0
0 2
یوونتوس
2
۸ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
اسپال
1
1 1
اینترمیلان
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
Crotone
1
1 1
کالیاری
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
1
1 4
هلاس ورونا
4
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
جنوا
0
0 1
اودینزه
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
3
3 1
بولونا
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
تورینو
3
3 0
Benevento
0
۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
میلان
2
2 1
لاتزیو
1
۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آ اس رم
0
0 1
سمپدوریا
1
هفته 23
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
سمپدوریا
1
1 1
تورینو
1
۱۴ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
اینترمیلان
1
1 1
Crotone
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
هلاس ورونا
0
0 1
آ اس رم
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
آتلانتا
1
1 0
Chievo
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
1
1 2
فیورنتینا
2
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
کالیاری
2
2 0
اسپال
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
یوونتوس
7
7 0
ساسولو
0
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
1
1 1
میلان
1
۱۵ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
Benevento
0
0 2
ناپولی
2
۱۶ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
لاتزیو
1
1 2
جنوا
2
هفته 24
۲۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
فیورنتینا
0
0 2
یوونتوس
2
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
0
0 4
میلان
4
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Crotone
1
1 1
آتلانتا
1
۲۱ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
4
4 1
لاتزیو
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
ساسولو
0
0 0
کالیاری
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
Chievo
0
0 1
جنوا
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
اینترمیلان
2
2 1
بولونا
1
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
2
2 0
هلاس ورونا
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
تورینو
2
2 0
اودینزه
0
۲۲ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
آ اس رم
5
5 2
Benevento
2
هفته 25
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
اودینزه
0
0 2
آ اس رم
2
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
Chievo
2
2 1
کالیاری
1
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
جنوا
2
2 0
اینترمیلان
0
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 15:00
تورینو
0
0 1
یوونتوس
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
Benevento
3
3 2
Crotone
2
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
2
2 1
ساسولو
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 17:30
ناپولی
1
1 0
اسپال
0
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 20:30
آتلانتا
1
1 1
فیورنتینا
1
۲۹ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
میلان
1
1 0
سمپدوریا
0
۳۰ بهمن ۱۳۹۶ 23:15
لاتزیو
2
2 0
هلاس ورونا
0
هفته 26
۵ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
بولونا
2
2 0
جنوا
0
۵ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
اینترمیلان
2
2 0
Benevento
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
Crotone
2
2 3
اسپال
3
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
فیورنتینا
1
1 0
Chievo
0
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
سمپدوریا
2
2 1
اودینزه
1
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
ساسولو
0
0 3
لاتزیو
3
۶ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
هلاس ورونا
2
2 1
تورینو
1
۶ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
آ اس رم
0
0 2
میلان
2
۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
کالیاری
0
0 5
ناپولی
5
۲۳ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
یوونتوس
2
2 0
آتلانتا
0
هفته 27
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
اسپال
1
1 0
بولونا
0
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
لاتزیو
0
0 1
یوونتوس
1
۱۲ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
2
2 4
آ اس رم
4
۱۴ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
آتلانتا
1
1 2
سمپدوریا
2
۱۴ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
جنوا
2
2 1
کالیاری
1
۱۴ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
اودینزه
0
0 2
فیورنتینا
2
۱۵ فروردین ۱۳۹۷ 18:30
Benevento
3
3 0
هلاس ورونا
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
میلان
0
0 0
اینترمیلان
0
۱۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
Chievo
1
1 1
ساسولو
1
۱۵ فروردین ۱۳۹۷ 20:00
تورینو
4
4 1
Crotone
1
هفته 28
۱۸ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
آ اس رم
3
3 0
تورینو
0
۱۹ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
هلاس ورونا
1
1 0
Chievo
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
فیورنتینا
1
1 0
Benevento
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
بولونا
0
0 1
آتلانتا
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
کالیاری
2
2 2
لاتزیو
2
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
Crotone
4
4 1
سمپدوریا
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
یوونتوس
2
2 0
اودینزه
0
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
ساسولو
1
1 1
اسپال
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
جنوا
0
0 1
میلان
1
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
اینترمیلان
0
0 0
ناپولی
0
هفته 29
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 20:30
اودینزه
1
1 2
ساسولو
2
۲۶ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
اسپال
0
0 0
یوونتوس
0
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 15:00
سمپدوریا
0
0 5
اینترمیلان
5
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
میلان
3
3 2
Chievo
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
Benevento
1
1 2
کالیاری
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
Crotone
0
0 2
آ اس رم
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
تورینو
1
1 2
فیورنتینا
2
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 17:30
هلاس ورونا
0
0 5
آتلانتا
5
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
لاتزیو
1
1 1
بولونا
1
۲۷ اسفند ۱۳۹۶ 23:15
ناپولی
1
1 0
جنوا
0
هفته 30
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 14:00
بولونا
1
1 1
آ اس رم
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
آتلانتا
2
2 0
اودینزه
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
کالیاری
0
0 4
تورینو
4
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
فیورنتینا
2
2 0
Crotone
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
جنوا
1
1 1
اسپال
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
اینترمیلان
3
3 0
هلاس ورونا
0
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
6
6 2
Benevento
2
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
Chievo
2
2 1
سمپدوریا
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
ساسولو
1
1 1
ناپولی
1
۱۱ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
یوونتوس
3
3 1
میلان
1
هفته 31
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
Benevento
2
2 4
یوونتوس
4
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
آ اس رم
0
0 2
فیورنتینا
2
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
اسپال
1
1 1
آتلانتا
1
۱۸ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
سمپدوریا
0
0 0
جنوا
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 14:00
تورینو
1
1 0
اینترمیلان
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
Crotone
1
1 0
بولونا
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
ناپولی
2
2 1
Chievo
1
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
هلاس ورونا
1
1 0
کالیاری
0
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
اودینزه
1
1 2
لاتزیو
2
۱۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
میلان
1
1 1
ساسولو
1
هفته 32
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
کالیاری
2
2 1
اودینزه
1
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
Chievo
0
0 0
تورینو
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
جنوا
1
1 0
Crotone
0
۲۵ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
آتلانتا
0
0 0
اینترمیلان
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 14:00
فیورنتینا
0
0 0
اسپال
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
میلان
0
0 0
ناپولی
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
بولونا
2
2 0
هلاس ورونا
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 16:30
ساسولو
2
2 2
Benevento
2
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
یوونتوس
3
3 0
سمپدوریا
0
۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
لاتزیو
0
0 0
آ اس رم
0
هفته 33
۲۸ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
اینترمیلان
4
4 0
کالیاری
0
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 19:30
Benevento
0
0 3
آتلانتا
3
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
Crotone
1
1 1
یوونتوس
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
فیورنتینا
3
3 4
لاتزیو
4
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
ناپولی
4
4 2
اودینزه
2
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
آ اس رم
2
2 1
جنوا
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
سمپدوریا
1
1 0
بولونا
0
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
اسپال
0
0 0
Chievo
0
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
تورینو
1
1 1
میلان
1
۲۹ فروردین ۱۳۹۷ 22:15
هلاس ورونا
0
0 1
ساسولو
1
هفته 34
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
اسپال
0
0 3
آ اس رم
3
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
ساسولو
1
1 0
فیورنتینا
0
۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
میلان
0
0 1
Benevento
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 14:00
کالیاری
0
0 0
بولونا
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
Chievo
1
1 2
اینترمیلان
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
آتلانتا
2
2 1
تورینو
1
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
4
4 0
سمپدوریا
0
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
اودینزه
1
1 2
Crotone
2
۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
یوونتوس
0
0 1
ناپولی
1
۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
جنوا
3
3 1
هلاس ورونا
1
هفته 35
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
آ اس رم
4
4 1
Chievo
1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
اینترمیلان
2
2 3
یوونتوس
3
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 14:00
Crotone
4
4 1
ساسولو
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
Benevento
3
3 3
اودینزه
3
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
آتلانتا
3
3 1
جنوا
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
بولونا
1
1 2
میلان
2
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
سمپدوریا
4
4 1
کالیاری
1
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
هلاس ورونا
1
1 3
اسپال
3
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
فیورنتینا
3
3 0
ناپولی
0
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
تورینو
0
0 1
لاتزیو
1
هفته 36
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
میلان
4
4 1
هلاس ورونا
1
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
یوونتوس
3
3 1
بولونا
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 14:00
اودینزه
0
0 4
اینترمیلان
4
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
جنوا
2
2 3
فیورنتینا
3
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
Chievo
2
2 1
Crotone
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
لاتزیو
1
1 1
آتلانتا
1
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
ناپولی
2
2 2
تورینو
2
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
اسپال
2
2 0
Benevento
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
ساسولو
1
1 0
سمپدوریا
0
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
کالیاری
0
0 1
آ اس رم
1
هفته 37
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
Benevento
1
1 0
جنوا
0
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
اینترمیلان
1
1 2
ساسولو
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
بولونا
1
1 2
Chievo
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
Crotone
2
2 2
لاتزیو
2
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
فیورنتینا
0
0 1
کالیاری
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
هلاس ورونا
0
0 1
اودینزه
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
تورینو
2
2 1
اسپال
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 19:30
آتلانتا
1
1 1
میلان
1
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
آ اس رم
0
0 0
یوونتوس
0
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ 22:15
سمپدوریا
0
0 2
ناپولی
2
هفته 38
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 16:30
یوونتوس
2
2 1
هلاس ورونا