سری بی ایتالیا

2016-2017
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
جدول بازی جوانمردانه
#باشگاهها امتیاز
1813297
29901104
39303108
49732113
510103116
69991122
711012122
810162123
910433125
1010433125
119564127
1211512127
1311812130
149726131
1510326137
1612313140
1712242140
1811254142
1910327142
2011975158
2113083161
2212665163
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Stadio Alberto Picco ۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1 1
سالرنیتانا
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
سالرنیتانا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1 1
برشا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1
1
برشا
Stadio Comunale San Nicola ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
باری
1 2
چیتادلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
2
چیتادلا
Stadio Ciro Vigorito ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
2 0
اسپال
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
اسپال
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2 0
ویرتوس انتلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2
0
ویرتوس انتلا
Stadio Silvio Piola ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1 1
آسکولی
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
آسکولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
هلاس ورونا
4 1
لاتینا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
4
1
لاتینا
Stadio Romeo Menti ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Vicenza Virtus
0 2
Carpi
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
0
2
Carpi
Stadio Comunale Silvio Piola ۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Novara
2 2
تراپانی
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
2
تراپانی
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 1
پروجا
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
1
پروجا
Stadio Libero Liberati ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
1 0
پیزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
پیزا
هفته 2
Stadio Mario Rigamonti ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
برشا
2 0
فروزینونه
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
0
فروزینونه
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2 0
ترنانا
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
ترنانا
Stadio Renato Curi ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0 1
باری
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
1
باری
Stadio Comunale Chiavari ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ویرتوس انتلا
2 0
آولینو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
آولینو
Stadio Alberto Braglia ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1 1
بنونتو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
1
1
بنونتو
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
لاتینا
0 0
اسپتزیا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
0
0
اسپتزیا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
1 0
Novara
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
Novara
Stadio Arechi ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سالرنیتانا
1 1
هلاس ورونا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
هلاس ورونا
Stadio Paolo Mazza ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
3 0
Vicenza Virtus
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
0
Vicenza Virtus
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1 1
پرو ورچلی
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
پرو ورچلی
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آسکولی
0 0
چزنا
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
چزنا
هفته 3
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 0
Carpi
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
0
Carpi
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1 1
اسپال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
اسپال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
0 0
تراپانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
0
0
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
2 0
هلاس ورونا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
هلاس ورونا
Stadio Mario Rigamonti ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1 1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2 1
لاتینا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2
1
لاتینا
Stadio Comunale Silvio Piola ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1 0
سالرنیتانا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
سالرنیتانا
Stadio Silvio Piola ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 5
چیتادلا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
5
چیتادلا
Stadio Romeo Menti ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Vicenza Virtus
0 0
باری
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
0
0
باری
Stadio Libero Liberati ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ترنانا
1 1
اسپتزیا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
اسپتزیا
Stadio Comunale Chiavari ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
0 0
پیزا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
پیزا
هفته 4
Stadio Comunale San Nicola ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
باری
2 1
چزنا
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
1
چزنا
Stadio Alberto Braglia ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Carpi
0 0
فروزینونه
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Alberto Braglia
Carpi
0
0
فروزینونه
Stadio Arechi ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
سالرنیتانا
2 3
Vicenza Virtus
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
3
Vicenza Virtus
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
3 1
Novara
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
3
1
Novara
Stadio Comunale Domenico Francioni ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
بنونتو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
بنونتو
Stadio Renato Curi ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
1 1
ترنانا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
ترنانا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
1 0
برشا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
برشا
Stadio Paolo Mazza ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
2 2
ویرتوس انتلا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
ویرتوس انتلا
Stadio Alberto Picco ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
2 1
پرو ورچلی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
پرو ورچلی
Stadio Polisportivo Provinciale ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
1 1
آسکولی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
آسکولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3 1
آولینو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
1
آولینو
هفته 5
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0 0
سالرنیتانا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
2 0
Vicenza Virtus
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
0
Vicenza Virtus
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
0 1
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
0
1
چیتادلا
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
1 1
پرو ورچلی
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
پرو ورچلی
Stadio Mario Rigamonti ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2 2
Carpi
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
Carpi
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
0 0
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
0
0
پیزا
Stadio Comunale Silvio Piola ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Novara
2 2
لاتینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
2
لاتینا
Stadio Paolo Mazza ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
1 3
هلاس ورونا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
3
هلاس ورونا
Stadio Libero Liberati ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
0 0
باری
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
0
باری
Stadio Polisportivo Provinciale ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
0 0
اسپتزیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
0
اسپتزیا
Stadio Comunale Chiavari ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
2 1
پروجا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
1
پروجا
هفته 6
Stadio Comunale San Nicola ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
0 4
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
0
4
بنونتو
Stadio Alberto Braglia ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2 1
ویرتوس انتلا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Braglia
Carpi
2
1
ویرتوس انتلا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
0 3
برشا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
3
برشا
Stadio Comunale Domenico Francioni ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
ترنانا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
ترنانا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
2 1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
1
آسکولی
Stadio Silvio Piola ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 0
چزنا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
0
چزنا
Stadio Arechi ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
2 0
تراپانی
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
0
تراپانی
Stadio Alberto Picco ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
1 0
Novara
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
Novara
Stadio Romeo Menti ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Vicenza Virtus
0 0
آولینو
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
0
0
آولینو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
هلاس ورونا
2 0
فروزینونه
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
0
فروزینونه
Stadio Renato Curi ۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
1 0
اسپال
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
اسپال
هفته 7
Stadio Mario Rigamonti ۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
برشا
1 1
باری
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
باری
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
3 2
پرو ورچلی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
3
2
پرو ورچلی
Stadio Ciro Vigorito ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1 0
Novara
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
Novara
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
1 2
پروجا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
1
2
پروجا
Stadio Paolo Mazza ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3 2
سالرنیتانا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
2
سالرنیتانا
Stadio Libero Liberati ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
0 3
هلاس ورونا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
3
هلاس ورونا
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
0 2
چیتادلا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
2
چیتادلا
Stadio Comunale Chiavari ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4 1
Vicenza Virtus
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
4
1
Vicenza Virtus
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چزنا
2 2
لاتینا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چزنا
2
2
لاتینا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:00
آسکولی
0 2
اسپتزیا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
اسپتزیا
Stadio Alberto Braglia ۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1 1
پیزا
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
1
1
پیزا
هفته 8
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Novara
1 0
آسکولی
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
آسکولی
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2 3
فروزینونه
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
3
فروزینونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 15:00
هلاس ورونا
2 2
برشا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
2
برشا
Stadio Comunale San Nicola ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
1 1
ویرتوس انتلا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
2 0
تراپانی
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
2
0
تراپانی
Stadio Renato Curi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
3 0
آولینو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
0
آولینو
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0 1
اسپال
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
اسپال
Stadio Silvio Piola ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 0
ترنانا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
0
ترنانا
Stadio Alberto Picco ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
0 1
Carpi
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
Carpi
Stadio Romeo Menti ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Vicenza Virtus
0 0
چزنا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
0
0
چزنا
Stadio Arechi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:00
سالرنیتانا
2 1
بنونتو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
بنونتو
هفته 9
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 1
اسپال
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
1
اسپال
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1 4
هلاس ورونا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
4
هلاس ورونا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
1 0
اسپتزیا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
1
0
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1 1
سالرنیتانا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
سالرنیتانا
Stadio Sandro Cabassi ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2 0
لاتینا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
0
لاتینا
Stadio Renato Curi ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
2 0
چیتادلا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
0
چیتادلا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0 1
Vicenza Virtus
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
Vicenza Virtus
Stadio Comunale Chiavari ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
3 2
بنونتو
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
2
بنونتو
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
3 1
باری
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
3
1
باری
Stadio Silvio Piola ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:00
پرو ورچلی
2 1
Novara
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
1
Novara
Stadio Polisportivo Provinciale ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
2 2
ترنانا
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
ترنانا
هفته 10
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
چیتادلا
0 1
آسکولی
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
1
آسکولی
Stadio Alberto Picco ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:30
اسپتزیا
2 0
برشا
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
برشا
Stadio Comunale San Nicola ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
3 0
تراپانی
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
0 0
پروجا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
0
پروجا
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
پیزا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
پیزا
Stadio Comunale Silvio Piola ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1 0
آولینو
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
آولینو
Stadio Arechi ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
1 1
ویرتوس انتلا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Paolo Mazza ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3 1
Carpi
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
1
Carpi
Stadio Libero Liberati ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
1 1
چزنا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
چزنا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3 0
پرو ورچلی
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
0
پرو ورچلی
Stadio Romeo Menti ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Vicenza Virtus
1 1
فروزینونه
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
1
1
فروزینونه
هفته 11
Stadio Alberto Picco ۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1 1
چیتادلا
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
چیتادلا
Stadio Polisportivo Provinciale ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1 0
بنونتو
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
0
بنونتو
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
0 0
سالرنیتانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
سالرنیتانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1 0
ترنانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1
0
ترنانا
Stadio Mario Rigamonti ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2 1
Vicenza Virtus
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
Vicenza Virtus
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0 1
ویرتوس انتلا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0
1
ویرتوس انتلا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2 1
اسپال
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2
1
اسپال
Stadio Comunale Silvio Piola ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Novara
1 0
باری
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
باری
Stadio Renato Curi ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0 2
Carpi
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
2
Carpi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
0 0
هلاس ورونا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
هلاس ورونا
Stadio Silvio Piola ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1 1
لاتینا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
لاتینا
هفته 12
Stadio Comunale San Nicola ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
2 0
پرو ورچلی
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
پرو ورچلی
Stadio Ciro Vigorito ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1 0
اسپتزیا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
اسپتزیا
Stadio Sandro Cabassi ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
0 2
آسکولی
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
2
آسکولی
Stadio Pier Cesare Tombolato ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
2 1
لاتینا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
لاتینا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2 1
چزنا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2
1
چزنا
Stadio Arechi ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
0 0
پیزا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
پیزا
Stadio Libero Liberati ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
4 3
Novara
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
4
3
Novara
Stadio Comunale Chiavari ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4 0
برشا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
4
0
برشا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
2 0
تراپانی
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
0
تراپانی
Stadio Romeo Menti ۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Vicenza Virtus
1 4
پروجا
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
1
4
پروجا
Stadio Paolo Mazza ۱۱ آبان ۱۳۹۵
اسپال
3 0
آولینو
۱۱ آبان ۱۳۹۵
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
0
آولینو
هفته 13
Stadio Mario Rigamonti ۱۵ آبان ۱۳۹۵
برشا
3 2
چزنا
۱۵ آبان ۱۳۹۵
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
2
چزنا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
چیتادلا
2 0
سالرنیتانا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
سالرنیتانا
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
2 1
باری
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
2
1
باری
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Novara
0 1
اسپال
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
اسپال
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
0 1
پروجا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
پروجا
Stadio Silvio Piola ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
Carpi
Stadio Alberto Picco ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1 4
هلاس ورونا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
4
هلاس ورونا
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تراپانی
0 1
Vicenza Virtus
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
Vicenza Virtus
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
0 1
فروزینونه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
0
1
فروزینونه
Stadio Libero Liberati ۱۸ آبان ۱۳۹۵
ترنانا
0 1
بنونتو
۱۸ آبان ۱۳۹۵
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
1
بنونتو
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۴ آذر ۱۳۹۵
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
۲۴ آذر ۱۳۹۵
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
هفته 14
Stadio Paolo Mazza ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
3 2
برشا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
2
برشا
Stadio Romeo Menti ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Vicenza Virtus
0 1
لاتینا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
0
1
لاتینا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:00
چزنا
2 0
پیزا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
2
0
پیزا
Stadio Ciro Vigorito ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
1 0
چیتادلا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
چیتادلا
Stadio Sandro Cabassi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
1 1
آولینو
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
آولینو
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
3 1
آسکولی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
3
1
آسکولی
Stadio Renato Curi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
1 1
تراپانی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
تراپانی
Stadio Arechi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
سالرنیتانا
4 2
ترنانا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
4
2
ترنانا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
0 4
Novara
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
4
Novara
Stadio Comunale Chiavari ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ویرتوس انتلا
0 0
پرو ورچلی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
پرو ورچلی
Stadio Comunale San Nicola ۲۴ آبان ۱۳۹۵
باری
1 1
اسپتزیا
۲۴ آبان ۱۳۹۵
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
1
اسپتزیا
هفته 15
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۹ آبان ۱۳۹۵
چیتادلا
5 1
هلاس ورونا
۲۹ آبان ۱۳۹۵
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
5
1
هلاس ورونا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1 0
پیزا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1
0
پیزا
Stadio Comunale San Nicola ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
باری
2 0
Carpi
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
Carpi
Stadio Ciro Vigorito ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
4 0
برشا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
0
برشا
Stadio Comunale Domenico Francioni ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
1 1
سالرنیتانا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
سالرنیتانا
Stadio Silvio Piola ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
1 1
Vicenza Virtus
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
Vicenza Virtus
Stadio Alberto Picco ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1 0
چزنا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
چزنا
Stadio Libero Liberati ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ترنانا
3 0
ویرتوس انتلا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
3
0
ویرتوس انتلا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آسکولی
2 2
پروجا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
2
پروجا
Stadio Comunale Silvio Piola ۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Novara
1 2
فروزینونه
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
2
فروزینونه
Stadio Polisportivo Provinciale ۲ آذر ۱۳۹۵
تراپانی
1 1
اسپال
۲ آذر ۱۳۹۵
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
اسپال
هفته 16
Stadio Comunale Chiavari ۶ آذر ۱۳۹۵
ویرتوس انتلا
1 1
اسپتزیا
۶ آذر ۱۳۹۵
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
برشا
1 0
آسکولی
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
0
آسکولی
Stadio Sandro Cabassi ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
2 0
چیتادلا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
0
چیتادلا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
چزنا
3 0
آولینو
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
0
آولینو
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
1 1
ترنانا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
1
1
ترنانا
Stadio Renato Curi ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
0 0
Novara
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
0
0
Novara
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
1 0
تراپانی
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
تراپانی
Stadio Paolo Mazza ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
0 0
لاتینا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
0
لاتینا
Stadio Romeo Menti ۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Vicenza Virtus
0 0
بنونتو
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
0
0
بنونتو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
هلاس ورونا
1 0
باری
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
1
0
باری
Stadio Arechi ۹ آذر ۱۳۹۵
سالرنیتانا
1 1
پرو ورچلی
۹ آذر ۱۳۹۵
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
پرو ورچلی
هفته 17
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۳ آذر ۱۳۹۵
تراپانی
0 1
Carpi
۱۳ آذر ۱۳۹۵
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
Carpi
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1 2
آسکولی
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1
2
آسکولی
Stadio Comunale San Nicola ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
باری
2 0
سالرنیتانا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
سالرنیتانا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
چیتادلا
1 2
اسپال
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
اسپال
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
1 1
ویرتوس انتلا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Novara
2 1
Vicenza Virtus
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
1
Vicenza Virtus
Stadio Silvio Piola ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
0 0
پیزا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
پیزا
Stadio Alberto Picco ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
0 0
فروزینونه
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
فروزینونه
Stadio Libero Liberati ۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
ترنانا
1 0
برشا
۱۳ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
برشا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
2 2
پروجا
۱۴ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
2
پروجا
Stadio Ciro Vigorito ۱۶ آذر ۱۳۹۵
بنونتو
2 1
چزنا
۱۶ آذر ۱۳۹۵
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
1
چزنا
هفته 18
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۰ آذر ۱۳۹۵
پیزا
0 0
باری
۲۰ آذر ۱۳۹۵
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
باری
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
آسکولی
2 2
لاتینا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
2
لاتینا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1 1
بنونتو
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1
1
بنونتو
Stadio Sandro Cabassi ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
1 1
ترنانا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
ترنانا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
چزنا
3 0
چیتادلا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
0
چیتادلا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
1 3
سالرنیتانا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
1
3
سالرنیتانا
Stadio Renato Curi ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
1 0
پرو ورچلی
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
پرو ورچلی
Stadio Paolo Mazza ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
2 1
اسپتزیا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
1
اسپتزیا
Stadio Romeo Menti ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Vicenza Virtus
1 0
هلاس ورونا
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Romeo Menti
Vicenza Virtus
1
0
هلاس ورونا
Stadio Comunale Chiavari ۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
ویرتوس انتلا
2 2
تراپانی
۲۰ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
2
تراپانی
Stadio Mario Rigamonti ۲۱ آذر ۱۳۹۵ 21:00
برشا
0