سری بی ایتالیا

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ م م ش پ
42
22
12
8
66
39
27
78
2
پ پ م م پ
47
21
14
12
61
44
17
77
3
پ ش پ م ش
44
21
12
11
57
43
14
75
4
م پ پ م م
42
20
14
8
64
40
24
74
5
پ م پ م ش
47
18
16
13
44
42
2
70
6
م م پ ش م
44
15
21
8
55
42
13
66
7
ش پ پ ش ش
43
19
6
18
61
56
5
63
8
م م م پ ش
43
15
15
13
39
36
3
60
9
ش ش پ پ ش
42
15
11
16
48
50
-2
56
10
م ش ش پ ش
42
13
15
14
44
44
0
54
11
ش ش ش ش پ
42
13
15
14
54
51
3
54
12
م م م ش ش
42
13
14
15
39
44
-5
53
13
پ پ ش پ م
42
12
17
13
51
48
3
53
14
ش ش م ش پ
42
13
13
16
40
55
-15
52
15
پ پ م م پ
42
11
17
14
49
58
-9
50
16
پ م م پ ش
42
10
19
13
44
49
-5
49
17
م ش م م ش
42
10
19
13
35
45
-10
49
18
ش م پ پ پ
42
13
10
19
42
53
-11
49
19
ش پ ش ش ش
42
10
14
18
45
55
-10
44
20
پ ش ش ش ش
42
9
14
19
33
52
-19
41
21
پ م م م ش
42
6
21
15
38
50
-12
39
22
م م ش م ش
42
6
21
15
23
36
-13
39
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
اسپال
بنونتو
فروزینونه
هلاس ورونا
Carpi
پروجا
چیتادلا
اسپتزیا
Novara
سالرنیتانا
ویرتوس انتلا
باری
چزنا
آولینو
برشا
آسکولی
پرو ورچلی
ترنانا
تراپانی
ویچنزا ویرتوس
لاتینا
پیزا
1 اسپال 2–0 0–2 1–3 3–1 2–0 2–1 2–1 2–0 3–2 2–2 2–1 2–0 3–0 3–2 1–1 0–0 4–0 2–1 3–0 0–0 1–1
2 بنونتو 2–0 2–1 2–0 1–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 0–0 3–4 2–1 2–1 4–0 0–0 1–1 2–1 1–3 0–0 2–1 1–0
3 فروزینونه 2–1 3–2 1–0 0–1 1–2 1–1 2–0 2–3 1–3 2–0 3–1 2–1 1–1 1–0 3–1 2–1 1–1 1–0 3–1 2–1 0–0
4 هلاس ورونا 0–0 2–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–1 0–4 2–0 1–0 1–0 3–0 3–1 2–2 0–0 3–0 2–0 2–0 3–2 4–1 1–1
5 Carpi 1–4 0–0 0–0 1–1 0–0 2–0 1–0 2–0 2–0 2–1 2–0 1–2 1–1 2–1 0–2 0–0 1–1 2–1 0–0 2–0 1–1
6 پروجا 1–0 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 0–0 0–0 3–2 0–0 0–1 3–3 3–0 3–2 0–0 1–0 1–1 1–1 1–0 1–1 2–2
7 چیتادلا 1–2 1–0 2–3 5–1 1–2 1–1 1–0 3–1 2–0 2–1 2–0 2–3 1–3 0–3 0–1 0–0 2–0 3–2 2–0 2–1 1–0
8 اسپتزیا 0–0 1–3 0–0 1–4 0–1 2–1 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 2–1 2–0 2–2 0–0 3–2 0–0
9 Novara 0–1 1–0 1–2 2–2 2–1 0–1 1–1 2–1 1–0 2–0 1–0 3–1 1–0 2–3 1–0 0–0 1–2 2–2 2–1 2–2 1–1
10 سالرنیتانا 1–2 2–1 1–3 1–1 1–2 2–1 0–0 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 2–0 2–0 2–0 1–1 4–2 2–0 2–3 2–1 0–0
11 ویرتوس انتلا 0–3 3–2 2–1 1–2 2–0 2–1 4–1 1–1 4–1 0–1 2–0 2–1 2–0 4–0 2–1 0–0 1–1 2–2 4–1 0–1 0–0
12 باری 1–1 0–4 1–0 0–2 2–0 0–0 1–2 1–1 0–0 2–0 1–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–0 3–1 3–0 2–1 2–0 0–0
13 چزنا 1–1 4–1 1–1 0–0 1–0 1–1 3–0 1–0 0–1 0–0 0–1 1–1 3–0 1–1 2–2 1–2 1–0 3–1 1–1 2–2 2–0
14 آولینو 1–0 1–1 0–1 2–0 1–0 0–5 0–1 1–0 1–1 3–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–2 1–0 0–0 3–1 2–1 1–0
15 برشا 1–3 1–0 2–0 0–1 2–2 1–1 4–1 1–1 0–0 1–1 2–2 1–1 3–2 0–2 1–0 2–1 2–1 2–1 2–1 1–1 1–1
16 آسکولی 1–1 1–1 1–1 1–4 1–2 2–2 2–1 0–2 1–2 0–0 2–1 1–1 0–0 2–0 0–0 3–1 1–2 2–2 2–0 2–2 2–4
17 پرو ورچلی 3–1 0–1 2–0 1–1 0–0 0–1 1–5 0–2 2–1 0–0 1–0 1–0 1–0 1–1 2–2 1–1 1–0 1–3 1–1 1–1 0–0
18 ترنانا 2–1 0–1 2–0 0–3 0–0 0–1 1–0 1–1 4–3 1–0 3–0 0–0 1–1 4–1 1–0 0–1 1–2 2–1 1–2 0–1 1–0
19 تراپانی 1–1 1–0 1–4 0–2 0–1 3–0 0–2 0–0 2–1 1–0 2–0 4–0 1–2 0–0 0–0 1–1 1–1 2–2 0–1 1–1 1–0
20 ویچنزا ویرتوس 1–1 0–0 1–1 1–0 0–2 1–4 2–0 0–1 3–1 0–1 2–2 0–0 0–0 0–0 1–1 1–1 0–1 0–1 0–1 0–1 2–1
21 لاتینا 1–2 1–1 0–1 2–0 0–1 2–2 0–2 0–0 0–1 1–1 1–1 2–1 1–1 0–0 1–1 0–0 0–0 1–1 2–0 0–1 1–1
22 پیزا 0–1 0–3 0–0 0–0 0–0 0–1 1–4 0–0 1–0 0–1 1–1 0–0 0–1 0–1 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–1 1–1
جدول کارت زرد و قرمز
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 81 3 2 97
2 99 0 1 104
3 93 0 3 108
4 97 3 2 113
5 101 0 3 116
6 99 9 1 122
7 110 1 2 122
8 101 6 2 123
9 104 3 3 125
10 104 3 3 125
11 95 6 4 127
12 115 1 2 127
13 118 1 2 130
14 97 2 6 131
15 103 2 6 137
16 123 1 3 140
17 122 4 2 140
18 112 5 4 142
19 103 2 7 142
20 119 7 5 158
21 130 8 3 161
22 126 6 5 163
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1 1
سالرنیتانا
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Alberto Picco
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1 1
برشا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1
1
برشا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
باری
1 2
چیتادلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
باری
1
2
چیتادلا
| Stadio Comunale San Nicola
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
2 0
اسپال
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
2
0
اسپال
| Stadio Ciro Vigorito
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2 0
ویرتوس انتلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2
0
ویرتوس انتلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1 1
آسکولی
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1
1
آسکولی
| Stadio Silvio Piola
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
هلاس ورونا
4 1
لاتینا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
هلاس ورونا
4
1
لاتینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویچنزا ویرتوس
0 2
Carpi
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویچنزا ویرتوس
0
2
Carpi
| Stadio Romeo Menti
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Novara
2 2
تراپانی
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Novara
2
2
تراپانی
| Stadio Comunale Silvio Piola
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 1
پروجا
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
1
پروجا
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
1 0
پیزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
1
0
پیزا
| Stadio Libero Liberati
هفته 2
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
برشا
2 0
فروزینونه
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
برشا
2
0
فروزینونه
| Stadio Mario Rigamonti
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2 0
ترنانا
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2
0
ترنانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0 1
باری
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0
1
باری
| Stadio Renato Curi
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ویرتوس انتلا
2 0
آولینو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ویرتوس انتلا
2
0
آولینو
| Stadio Comunale Chiavari
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1 1
بنونتو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1
1
بنونتو
| Stadio Alberto Braglia
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
لاتینا
0 0
اسپتزیا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
لاتینا
0
0
اسپتزیا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
1 0
Novara
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
1
0
Novara
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سالرنیتانا
1 1
هلاس ورونا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سالرنیتانا
1
1
هلاس ورونا
| Stadio Arechi
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
3 0
ویچنزا ویرتوس
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
3
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Paolo Mazza
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1 1
پرو ورچلی
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1
1
پرو ورچلی
| Stadio Polisportivo Provinciale
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آسکولی
0 0
چزنا
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آسکولی
0
0
چزنا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
هفته 3
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 0
Carpi
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
0
Carpi
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1 1
اسپال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1
1
اسپال
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
0 0
تراپانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
0
0
تراپانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
2 0
هلاس ورونا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
2
0
هلاس ورونا
| Stadio Ciro Vigorito
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1 1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1
1
پروجا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2 1
لاتینا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2
1
لاتینا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1 0
سالرنیتانا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Silvio Piola
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 5
چیتادلا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1
5
چیتادلا
| Stadio Silvio Piola
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
باری
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0
0
باری
| Stadio Romeo Menti
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ترنانا
1 1
اسپتزیا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ترنانا
1
1
اسپتزیا
| Stadio Libero Liberati
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
0 0
پیزا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
0
0
پیزا
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 4
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
باری
2 1
چزنا
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
باری
2
1
چزنا
| Stadio Comunale San Nicola
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Carpi
0 0
فروزینونه
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Carpi
0
0
فروزینونه
| Stadio Alberto Braglia
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
سالرنیتانا
2 3
ویچنزا ویرتوس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
سالرنیتانا
2
3
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Arechi
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
3 1
Novara
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
3
1
Novara
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
بنونتو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1
1
بنونتو
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
1 1
ترنانا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
1
1
ترنانا
| Stadio Renato Curi
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
1 0
برشا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
1
0
برشا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
2 2
ویرتوس انتلا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Paolo Mazza
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
2 1
پرو ورچلی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
2
1
پرو ورچلی
| Stadio Alberto Picco
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
1 1
آسکولی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
1
1
آسکولی
| Stadio Polisportivo Provinciale
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3 1
آولینو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3
1
آولینو
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 5
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0 0
سالرنیتانا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0
0
سالرنیتانا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
2 0
ویچنزا ویرتوس
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
2
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
0 1
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
0
1
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
1 1
پرو ورچلی
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
1
1
پرو ورچلی
| Stadio Ciro Vigorito
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2 2
Carpi
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2
2
Carpi
| Stadio Mario Rigamonti
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
0 0
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
0
0
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Novara
2 2
لاتینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Novara
2
2
لاتینا
| Stadio Comunale Silvio Piola
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
1 3
هلاس ورونا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
1
3
هلاس ورونا
| Stadio Paolo Mazza
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
0 0
باری
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
0
0
باری
| Stadio Libero Liberati
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
0 0
اسپتزیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
0
0
اسپتزیا
| Stadio Polisportivo Provinciale
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
2 1
پروجا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
2
1
پروجا
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 6
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
0 4
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
0
4
بنونتو
| Stadio Comunale San Nicola
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2 1
ویرتوس انتلا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Alberto Braglia
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
0 3
برشا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
0
3
برشا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
ترنانا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1
1
ترنانا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
2 1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
2
1
آسکولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 0
چزنا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1
0
چزنا
| Stadio Silvio Piola
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
2 0
تراپانی
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
2
0
تراپانی
| Stadio Arechi
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
1 0
Novara
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
1
0
Novara
| Stadio Alberto Picco
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
آولینو
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0
0
آولینو
| Stadio Romeo Menti
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
هلاس ورونا
2 0
فروزینونه
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
هلاس ورونا
2
0
فروزینونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
1 0
اسپال
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
1
0
اسپال
| Stadio Renato Curi
هفته 7
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
برشا
1 1
باری
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
برشا
1
1
باری
| Stadio Mario Rigamonti
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
3 2
پرو ورچلی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
3
2
پرو ورچلی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1 0
Novara
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1
0
Novara
| Stadio Ciro Vigorito
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
1 2
پروجا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
1
2
پروجا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3 2
سالرنیتانا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3
2
سالرنیتانا
| Stadio Paolo Mazza
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
0 3
هلاس ورونا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
0
3
هلاس ورونا
| Stadio Libero Liberati
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
0 2
چیتادلا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
0
2
چیتادلا
| Stadio Polisportivo Provinciale
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4 1
ویچنزا ویرتوس
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Comunale Chiavari
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چزنا
2 2
لاتینا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چزنا
2
2
لاتینا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:00
آسکولی
0 2
اسپتزیا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:00
آسکولی
0
2
اسپتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1 1
پیزا
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1
1
پیزا
| Stadio Alberto Braglia
هفته 8
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Novara
1 0
آسکولی
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Novara
1
0
آسکولی
| Stadio Comunale Silvio Piola
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2 3
فروزینونه
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2
3
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 15:00
هلاس ورونا
2 2
برشا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 15:00
هلاس ورونا
2
2
برشا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
1 1
ویرتوس انتلا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Comunale San Nicola
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
2 0
تراپانی
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
2
0
تراپانی
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
3 0
آولینو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
3
0
آولینو
| Stadio Renato Curi
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0 1
اسپال
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0
1
اسپال
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 0
ترنانا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1
0
ترنانا
| Stadio Silvio Piola
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
0 1
Carpi
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
0
1
Carpi
| Stadio Alberto Picco
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
چزنا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0
0
چزنا
| Stadio Romeo Menti
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:00
سالرنیتانا
2 1
بنونتو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:00
سالرنیتانا
2
1
بنونتو
| Stadio Arechi
هفته 9
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 1
اسپال
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
1
اسپال
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1 4
هلاس ورونا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1
4
هلاس ورونا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
1 0
اسپتزیا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
1
0
اسپتزیا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1 1
سالرنیتانا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2 0
لاتینا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2
0
لاتینا
| Stadio Sandro Cabassi
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
2 0
چیتادلا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
2
0
چیتادلا
| Stadio Renato Curi
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0 1
ویچنزا ویرتوس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
3 2
بنونتو
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
3
2
بنونتو
| Stadio Comunale Chiavari
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
3 1
باری
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
3
1
باری
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:00
پرو ورچلی
2 1
Novara
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:00
پرو ورچلی
2
1
Novara
| Stadio Silvio Piola
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
2 2
ترنانا
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
2
2
ترنانا
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 10
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
چیتادلا
0 1
آسکولی
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
چیتادلا
0
1
آسکولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:30
اسپتزیا
2 0
برشا
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:30
اسپتزیا
2
0
برشا
| Stadio Alberto Picco
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
3 0
تراپانی
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
3
0
تراپانی
| Stadio Comunale San Nicola
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
0 0
پروجا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
0
0
پروجا
| Stadio Ciro Vigorito
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
پیزا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1
1
پیزا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1 0
آولینو
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1
0
آولینو
| Stadio Comunale Silvio Piola
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
1 1
ویرتوس انتلا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3 1
Carpi
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3
1
Carpi
| Stadio Paolo Mazza
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
1 1
چزنا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
1
1
چزنا
| Stadio Libero Liberati
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3 0
پرو ورچلی
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3
0
پرو ورچلی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
فروزینونه
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
1
1
فروزینونه
| Stadio Romeo Menti
هفته 11
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1 1
چیتادلا
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1
1
چیتادلا
| Stadio Alberto Picco
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1 0
بنونتو
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1
0
بنونتو
| Stadio Polisportivo Provinciale
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
0 0
سالرنیتانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1 0
ترنانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1
0
ترنانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2 1
ویچنزا ویرتوس
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Mario Rigamonti
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0 1
ویرتوس انتلا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0
1
ویرتوس انتلا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2 1
اسپال
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2
1
اسپال
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Novara
1 0
باری
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Novara
1
0
باری
| Stadio Comunale Silvio Piola
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0 2
Carpi
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0
2
Carpi
| Stadio Renato Curi
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
0 0
هلاس ورونا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
0
0
هلاس ورونا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1 1
لاتینا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1
1
لاتینا
| Stadio Silvio Piola
هفته 12
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
2 0
پرو ورچلی
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
2
0
پرو ورچلی
| Stadio Comunale San Nicola
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1 0
اسپتزیا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1
0
اسپتزیا
| Stadio Ciro Vigorito
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
0 2
آسکولی
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
0
2
آسکولی
| Stadio Sandro Cabassi
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
2 1
لاتینا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
2
1
لاتینا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2 1
چزنا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2
1
چزنا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
0 0
پیزا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
0
0
پیزا
| Stadio Arechi
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
4 3
Novara
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
4
3
Novara
| Stadio Libero Liberati
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4 0
برشا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4
0
برشا
| Stadio Comunale Chiavari
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
2 0
تراپانی
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
2
0
تراپانی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ویچنزا ویرتوس
1 4
پروجا
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ویچنزا ویرتوس
1
4
پروجا
| Stadio Romeo Menti
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:00
اسپال
3 0
آولینو
۱۱ آبان ۱۳۹۵ 00:00
اسپال
3
0
آولینو
| Stadio Paolo Mazza
هفته 13
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:00
برشا
3 2
چزنا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 00:00
برشا
3
2
چزنا
| Stadio Mario Rigamonti
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
چیتادلا
2 0
سالرنیتانا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
چیتادلا
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
2 1
باری
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
2
1
باری
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Novara
0 1
اسپال
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Novara
0
1
اسپال
| Stadio Comunale Silvio Piola
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
0 1
پروجا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
0
1
پروجا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
0
0
Carpi
| Stadio Silvio Piola
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1 4
هلاس ورونا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1
4
هلاس ورونا
| Stadio Alberto Picco
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تراپانی
0 1
ویچنزا ویرتوس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تراپانی
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Polisportivo Provinciale
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
0 1
فروزینونه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
0
1
فروزینونه
۱۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
ترنانا
0 1
بنونتو
۱۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
ترنانا
0
1
بنونتو
| Stadio Libero Liberati
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:00
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
۲۴ آذر ۱۳۹۵ 00:00
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
هفته 14
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
3 2
برشا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
3
2
برشا
| Stadio Paolo Mazza
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
ویچنزا ویرتوس
0 1
لاتینا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
ویچنزا ویرتوس
0
1
لاتینا
| Stadio Romeo Menti
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:00
چزنا
2 0
پیزا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:00
چزنا
2
0
پیزا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
1 0
چیتادلا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
1
0
چیتادلا
| Stadio Ciro Vigorito
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
1 1
آولینو
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
1
1
آولینو
| Stadio Sandro Cabassi
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
3 1
آسکولی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
3
1
آسکولی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
1 1
تراپانی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
1
1
تراپانی
| Stadio Renato Curi
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
سالرنیتانا
4 2
ترنانا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
سالرنیتانا
4
2
ترنانا
| Stadio Arechi
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
0 4
Novara
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
0
4
Novara
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ویرتوس انتلا
0 0
پرو ورچلی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ویرتوس انتلا
0
0
پرو ورچلی
| Stadio Comunale Chiavari
۲۴ آبان ۱۳۹۵ 00:00
باری
1 1
اسپتزیا
۲۴ آبان ۱۳۹۵ 00:00
باری
1
1
اسپتزیا
| Stadio Comunale San Nicola
هفته 15
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
چیتادلا
5 1
هلاس ورونا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 00:00
چیتادلا
5
1
هلاس ورونا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1 0
پیزا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1
0
پیزا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
باری
2 0
Carpi
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
باری
2
0
Carpi
| Stadio Comunale San Nicola
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
4 0
برشا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
4
0
برشا
| Stadio Ciro Vigorito
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
1 1
سالرنیتانا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
1 1
ویچنزا ویرتوس
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
1
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Silvio Piola
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1 0
چزنا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1
0
چزنا
| Stadio Alberto Picco
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ترنانا
3 0
ویرتوس انتلا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ترنانا
3
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Libero Liberati
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آسکولی
2 2
پروجا
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آسکولی
2
2
پروجا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Novara
1 2
فروزینونه
۳۰ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Novara
1
2
فروزینونه
| Stadio Comunale Silvio Piola
۲ آذر ۱۳۹۵ 00:00
تراپانی
1 1
اسپال
۲ آذر ۱۳۹۵ 00:00
تراپانی
1
1
اسپال
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 16
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:00
ویرتوس انتلا
1 1
اسپتزیا
۶ آذر ۱۳۹۵ 00:00
ویرتوس انتلا
1
1
اسپتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
برشا
1 0
آسکولی
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
برشا
1
0
آسکولی
| Stadio Mario Rigamonti
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
2 0
چیتادلا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
2
0
چیتادلا
| Stadio Sandro Cabassi
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
چزنا
3 0
آولینو
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
چزنا
3
0
آولینو
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
1 1
ترنانا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
1
1
ترنانا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
0 0
Novara
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
0
0
Novara
| Stadio Renato Curi
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
1 0
تراپانی
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
1
0
تراپانی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
0 0
لاتینا
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
0
0
لاتینا
| Stadio Paolo Mazza
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
بنونتو
۶ آذر ۱۳۹۵ 18:30
ویچنزا ویرتوس
0
0
بنونتو
| Stadio Romeo Menti
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
هلاس ورونا
1 0
باری
۷ آذر ۱۳۹۵ 21:00
هلاس ورونا
1
0
باری
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:00
سالرنیتانا
1 1
پرو ورچلی
۹ آذر ۱۳۹۵ 00:00
سالرنیتانا
1
1
پرو ورچلی
| Stadio Arechi
هفته 17