سری بی ایتالیا

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Stadio Alberto Picco 26 آگوست 2016 23:00
اسپتزیا
1 1
سالرنیتانا
26 آگوست 2016 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
سالرنیتانا
27 آگوست 2016 23:00
آولینو
1 1
برشا
27 آگوست 2016 23:00
آولینو
1
1
برشا
Stadio Comunale San Nicola 27 آگوست 2016 23:00
باری
1 2
چیتادلا
27 آگوست 2016 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
2
چیتادلا
Stadio Ciro Vigorito 27 آگوست 2016 23:00
بنونتو
2 0
اسپال
27 آگوست 2016 23:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
اسپال
27 آگوست 2016 23:00
فروزینونه
2 0
ویرتوس انتلا
27 آگوست 2016 23:00
فروزینونه
2
0
ویرتوس انتلا
Stadio Silvio Piola 27 آگوست 2016 23:00
پرو ورچلی
1 1
آسکولی
27 آگوست 2016 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
آسکولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 27 آگوست 2016 23:00
هلاس ورونا
4 1
لاتینا
27 آگوست 2016 23:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
4
1
لاتینا
Stadio Romeo Menti 27 آگوست 2016 23:00
ویچنزا ویرتوس
0 2
Carpi
27 آگوست 2016 23:00
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
2
Carpi
Stadio Comunale Silvio Piola 28 آگوست 2016 20:00
Novara
2 2
تراپانی
28 آگوست 2016 20:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
2
تراپانی
29 آگوست 2016 23:00
چزنا
1 1
پروجا
29 آگوست 2016 23:00
چزنا
1
1
پروجا
Stadio Libero Liberati 7 سپتامبر 2016 23:00
ترنانا
1 0
پیزا
7 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
پیزا
هفته 2
Stadio Mario Rigamonti 3 سپتامبر 2016 20:30
برشا
2 0
فروزینونه
3 سپتامبر 2016 20:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
0
فروزینونه
Stadio Pier Cesare Tombolato 3 سپتامبر 2016 23:00
چیتادلا
2 0
ترنانا
3 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
ترنانا
Stadio Renato Curi 3 سپتامبر 2016 23:00
پروجا
0 1
باری
3 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
1
باری
Stadio Comunale Chiavari 4 سپتامبر 2016 20:00
ویرتوس انتلا
2 0
آولینو
4 سپتامبر 2016 20:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
آولینو
Stadio Alberto Braglia 4 سپتامبر 2016 23:00
Carpi
1 1
بنونتو
4 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
1
1
بنونتو
Stadio Comunale Domenico Francioni 4 سپتامبر 2016 23:00
لاتینا
0 0
اسپتزیا
4 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
0
0
اسپتزیا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 4 سپتامبر 2016 23:00
پیزا
1 0
Novara
4 سپتامبر 2016 23:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
Novara
Stadio Arechi 4 سپتامبر 2016 23:00
سالرنیتانا
1 1
هلاس ورونا
4 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
هلاس ورونا
Stadio Paolo Mazza 4 سپتامبر 2016 23:00
اسپال
3 0
ویچنزا ویرتوس
4 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
0
ویچنزا ویرتوس
Stadio Polisportivo Provinciale 4 سپتامبر 2016 23:00
تراپانی
1 1
پرو ورچلی
4 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
پرو ورچلی
Stadio Cino e Lillo Del Duca 27 سپتامبر 2016 21:00
آسکولی
0 0
چزنا
27 سپتامبر 2016 21:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
چزنا
هفته 3
9 سپتامبر 2016 23:00
چزنا
1 0
Carpi
9 سپتامبر 2016 23:00
چزنا
1
0
Carpi
Stadio Cino e Lillo Del Duca 10 سپتامبر 2016 17:30
آسکولی
1 1
اسپال
10 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
اسپال
10 سپتامبر 2016 17:30
آولینو
0 0
تراپانی
10 سپتامبر 2016 17:30
آولینو
0
0
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito 10 سپتامبر 2016 17:30
بنونتو
2 0
هلاس ورونا
10 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
هلاس ورونا
Stadio Mario Rigamonti 10 سپتامبر 2016 17:30
برشا
1 1
پروجا
10 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پروجا
10 سپتامبر 2016 17:30
فروزینونه
2 1
لاتینا
10 سپتامبر 2016 17:30
فروزینونه
2
1
لاتینا
Stadio Comunale Silvio Piola 10 سپتامبر 2016 17:30
Novara
1 0
سالرنیتانا
10 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
سالرنیتانا
Stadio Silvio Piola 10 سپتامبر 2016 17:30
پرو ورچلی
1 5
چیتادلا
10 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
5
چیتادلا
Stadio Romeo Menti 10 سپتامبر 2016 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
باری
10 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
باری
Stadio Libero Liberati 11 سپتامبر 2016 20:00
ترنانا
1 1
اسپتزیا
11 سپتامبر 2016 20:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
اسپتزیا
Stadio Comunale Chiavari 12 سپتامبر 2016 23:00
ویرتوس انتلا
0 0
پیزا
12 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
پیزا
هفته 4
Stadio Comunale San Nicola 16 سپتامبر 2016 21:30
باری
2 1
چزنا
16 سپتامبر 2016 21:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
1
چزنا
Stadio Alberto Braglia 16 سپتامبر 2016 23:30
Carpi
0 0
فروزینونه
16 سپتامبر 2016 23:30
Stadio Alberto Braglia
Carpi
0
0
فروزینونه
Stadio Arechi 16 سپتامبر 2016 23:30
سالرنیتانا
2 3
ویچنزا ویرتوس
16 سپتامبر 2016 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
3
ویچنزا ویرتوس
Stadio Pier Cesare Tombolato 17 سپتامبر 2016 17:30
چیتادلا
3 1
Novara
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
3
1
Novara
Stadio Comunale Domenico Francioni 17 سپتامبر 2016 17:30
لاتینا
1 1
بنونتو
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
بنونتو
Stadio Renato Curi 17 سپتامبر 2016 17:30
پروجا
1 1
ترنانا
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
ترنانا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 17 سپتامبر 2016 17:30
پیزا
1 0
برشا
17 سپتامبر 2016 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
برشا
Stadio Paolo Mazza 17 سپتامبر 2016 17:30
اسپال
2 2
ویرتوس انتلا
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
ویرتوس انتلا
Stadio Alberto Picco 17 سپتامبر 2016 17:30
اسپتزیا
2 1
پرو ورچلی
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
پرو ورچلی
Stadio Polisportivo Provinciale 17 سپتامبر 2016 17:30
تراپانی
1 1
آسکولی
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
آسکولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 17 سپتامبر 2016 17:30
هلاس ورونا
3 1
آولینو
17 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
1
آولینو
هفته 5
19 سپتامبر 2016 23:00
چزنا
0 0
سالرنیتانا
19 سپتامبر 2016 23:00
چزنا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Cino e Lillo Del Duca 20 سپتامبر 2016 23:00
آسکولی
2 0
ویچنزا ویرتوس
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
0
ویچنزا ویرتوس
20 سپتامبر 2016 23:00
آولینو
0 1
چیتادلا
20 سپتامبر 2016 23:00
آولینو
0
1
چیتادلا
Stadio Ciro Vigorito 20 سپتامبر 2016 23:00
بنونتو
1 1
پرو ورچلی
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
پرو ورچلی
Stadio Mario Rigamonti 20 سپتامبر 2016 23:00
برشا
2 2
Carpi
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
Carpi
20 سپتامبر 2016 23:00
فروزینونه
0 0
پیزا
20 سپتامبر 2016 23:00
فروزینونه
0
0
پیزا
Stadio Comunale Silvio Piola 20 سپتامبر 2016 23:00
Novara
2 2
لاتینا
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
2
لاتینا
Stadio Paolo Mazza 20 سپتامبر 2016 23:00
اسپال
1 3
هلاس ورونا
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
3
هلاس ورونا
Stadio Libero Liberati 20 سپتامبر 2016 23:00
ترنانا
0 0
باری
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
0
باری
Stadio Polisportivo Provinciale 20 سپتامبر 2016 23:00
تراپانی
0 0
اسپتزیا
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
0
اسپتزیا
Stadio Comunale Chiavari 20 سپتامبر 2016 23:00
ویرتوس انتلا
2 1
پروجا
20 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
1
پروجا
هفته 6
Stadio Comunale San Nicola 24 سپتامبر 2016 17:30
باری
0 4
بنونتو
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
0
4
بنونتو
Stadio Alberto Braglia 24 سپتامبر 2016 17:30
Carpi
2 1
ویرتوس انتلا
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Alberto Braglia
Carpi
2
1
ویرتوس انتلا
Stadio Pier Cesare Tombolato 24 سپتامبر 2016 17:30
چیتادلا
0 3
برشا
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
3
برشا
Stadio Comunale Domenico Francioni 24 سپتامبر 2016 17:30
لاتینا
1 1
ترنانا
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
ترنانا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 24 سپتامبر 2016 17:30
پیزا
2 1
آسکولی
24 سپتامبر 2016 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
1
آسکولی
Stadio Silvio Piola 24 سپتامبر 2016 17:30
پرو ورچلی
1 0
چزنا
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
0
چزنا
Stadio Arechi 24 سپتامبر 2016 17:30
سالرنیتانا
2 0
تراپانی
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
0
تراپانی
Stadio Alberto Picco 24 سپتامبر 2016 17:30
اسپتزیا
1 0
Novara
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
Novara
Stadio Romeo Menti 24 سپتامبر 2016 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
آولینو
24 سپتامبر 2016 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
آولینو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 25 سپتامبر 2016 20:00
هلاس ورونا
2 0
فروزینونه
25 سپتامبر 2016 20:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
0
فروزینونه
Stadio Renato Curi 26 سپتامبر 2016 23:00
پروجا
1 0
اسپال
26 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
اسپال
هفته 7
Stadio Mario Rigamonti 30 سپتامبر 2016 23:00
برشا
1 1
باری
30 سپتامبر 2016 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
باری
1 اکتبر 2016 17:30
آولینو
3 2
پرو ورچلی
1 اکتبر 2016 17:30
آولینو
3
2
پرو ورچلی
Stadio Ciro Vigorito 1 اکتبر 2016 17:30
بنونتو
1 0
Novara
1 اکتبر 2016 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
Novara
1 اکتبر 2016 17:30
فروزینونه
1 2
پروجا
1 اکتبر 2016 17:30
فروزینونه
1
2
پروجا
Stadio Paolo Mazza 1 اکتبر 2016 17:30
اسپال
3 2
سالرنیتانا
1 اکتبر 2016 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
2
سالرنیتانا
Stadio Libero Liberati 1 اکتبر 2016 17:30
ترنانا
0 3
هلاس ورونا
1 اکتبر 2016 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
3
هلاس ورونا
Stadio Polisportivo Provinciale 1 اکتبر 2016 17:30
تراپانی
0 2
چیتادلا
1 اکتبر 2016 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
2
چیتادلا
Stadio Comunale Chiavari 1 اکتبر 2016 17:30
ویرتوس انتلا
4 1
ویچنزا ویرتوس
1 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
4
1
ویچنزا ویرتوس
2 اکتبر 2016 17:30
چزنا
2 2
لاتینا
2 اکتبر 2016 17:30
چزنا
2
2
لاتینا
Stadio Cino e Lillo Del Duca 2 اکتبر 2016 20:00
آسکولی
0 2
اسپتزیا
2 اکتبر 2016 20:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
اسپتزیا
Stadio Alberto Braglia 3 اکتبر 2016 23:00
Carpi
1 1
پیزا
3 اکتبر 2016 23:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
1
1
پیزا
هفته 8
Stadio Comunale Silvio Piola 8 اکتبر 2016 20:30
Novara
1 0
آسکولی
8 اکتبر 2016 20:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
آسکولی
Stadio Pier Cesare Tombolato 8 اکتبر 2016 23:00
چیتادلا
2 3
فروزینونه
8 اکتبر 2016 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
3
فروزینونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 9 اکتبر 2016 15:00
هلاس ورونا
2 2
برشا
9 اکتبر 2016 15:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
2
برشا
Stadio Comunale San Nicola 9 اکتبر 2016 17:30
باری
1 1
ویرتوس انتلا
9 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Comunale Domenico Francioni 9 اکتبر 2016 17:30
لاتینا
2 0
تراپانی
9 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
2
0
تراپانی
Stadio Renato Curi 9 اکتبر 2016 17:30
پروجا
3 0
آولینو
9 اکتبر 2016 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
0
آولینو
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 9 اکتبر 2016 17:30
پیزا
0 1
اسپال
9 اکتبر 2016 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
اسپال
Stadio Silvio Piola 9 اکتبر 2016 17:30
پرو ورچلی
1 0
ترنانا
9 اکتبر 2016 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
0
ترنانا
Stadio Alberto Picco 9 اکتبر 2016 17:30
اسپتزیا
0 1
Carpi
9 اکتبر 2016 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
Carpi
Stadio Romeo Menti 9 اکتبر 2016 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
چزنا
9 اکتبر 2016 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
چزنا
Stadio Arechi 9 اکتبر 2016 20:00
سالرنیتانا
2 1
بنونتو
9 اکتبر 2016 20:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
بنونتو
هفته 9
14 اکتبر 2016 23:00
چزنا
1 1
اسپال
14 اکتبر 2016 23:00
چزنا
1
1
اسپال
Stadio Cino e Lillo Del Duca 15 اکتبر 2016 17:30
آسکولی
1 4
هلاس ورونا
15 اکتبر 2016 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
4
هلاس ورونا
15 اکتبر 2016 17:30
آولینو
1 0
اسپتزیا
15 اکتبر 2016 17:30
آولینو
1
0
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti 15 اکتبر 2016 17:30
برشا
1 1
سالرنیتانا
15 اکتبر 2016 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
سالرنیتانا
Stadio Sandro Cabassi 15 اکتبر 2016 17:30
Carpi
2 0
لاتینا
15 اکتبر 2016 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
0
لاتینا
Stadio Renato Curi 15 اکتبر 2016 17:30
پروجا
2 0
چیتادلا
15 اکتبر 2016 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
0
چیتادلا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 15 اکتبر 2016 17:30
پیزا
0 1
ویچنزا ویرتوس
15 اکتبر 2016 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
ویچنزا ویرتوس
Stadio Comunale Chiavari 15 اکتبر 2016 17:30
ویرتوس انتلا
3 2
بنونتو
15 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
2
بنونتو
16 اکتبر 2016 17:30
فروزینونه
3 1
باری
16 اکتبر 2016 17:30
فروزینونه
3
1
باری
Stadio Silvio Piola 16 اکتبر 2016 20:00
پرو ورچلی
2 1
Novara
16 اکتبر 2016 20:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
1
Novara
Stadio Polisportivo Provinciale 17 اکتبر 2016 23:00
تراپانی
2 2
ترنانا
17 اکتبر 2016 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
ترنانا
هفته 10
Stadio Pier Cesare Tombolato 21 اکتبر 2016 21:30
چیتادلا
0 1
آسکولی
21 اکتبر 2016 21:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
1
آسکولی
Stadio Alberto Picco 21 اکتبر 2016 23:30
اسپتزیا
2 0
برشا
21 اکتبر 2016 23:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
برشا
Stadio Comunale San Nicola 22 اکتبر 2016 17:30
باری
3 0
تراپانی
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito 22 اکتبر 2016 17:30
بنونتو
0 0
پروجا
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
0
پروجا
Stadio Comunale Domenico Francioni 22 اکتبر 2016 17:30
لاتینا
1 1
پیزا
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
پیزا
Stadio Comunale Silvio Piola 22 اکتبر 2016 17:30
Novara
1 0
آولینو
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
آولینو
Stadio Arechi 22 اکتبر 2016 17:30
سالرنیتانا
1 1
ویرتوس انتلا
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Paolo Mazza 22 اکتبر 2016 17:30
اسپال
3 1
Carpi
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
1
Carpi
Stadio Libero Liberati 22 اکتبر 2016 17:30
ترنانا
1 1
چزنا
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
چزنا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 22 اکتبر 2016 17:30
هلاس ورونا
3 0
پرو ورچلی
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
0
پرو ورچلی
Stadio Romeo Menti 22 اکتبر 2016 17:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
فروزینونه
22 اکتبر 2016 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
1
فروزینونه
هفته 11
Stadio Alberto Picco 24 اکتبر 2016 23:00
اسپتزیا
1 1
چیتادلا
24 اکتبر 2016 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
چیتادلا
Stadio Polisportivo Provinciale 25 اکتبر 2016 23:00
تراپانی
1 0
بنونتو
25 اکتبر 2016 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
0
بنونتو
Stadio Cino e Lillo Del Duca 25 اکتبر 2016 23:00
آسکولی
0 0
سالرنیتانا
25 اکتبر 2016 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
سالرنیتانا
25 اکتبر 2016 23:00
آولینو
1 0
ترنانا
25 اکتبر 2016 23:00
آولینو
1
0
ترنانا
Stadio Mario Rigamonti 25 اکتبر 2016 23:00
برشا
2 1
ویچنزا ویرتوس
25 اکتبر 2016 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
ویچنزا ویرتوس
25 اکتبر 2016 23:00
چزنا
0 1
ویرتوس انتلا
25 اکتبر 2016 23:00
چزنا
0
1
ویرتوس انتلا
25 اکتبر 2016 23:00
فروزینونه
2 1
اسپال
25 اکتبر 2016 23:00
فروزینونه
2
1
اسپال
Stadio Comunale Silvio Piola 25 اکتبر 2016 23:00
Novara
1 0
باری
25 اکتبر 2016 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
باری
Stadio Renato Curi 25 اکتبر 2016 23:00
پروجا
0 2
Carpi
25 اکتبر 2016 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
2
Carpi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 25 اکتبر 2016 23:00
پیزا
0 0
هلاس ورونا
25 اکتبر 2016 23:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
هلاس ورونا
Stadio Silvio Piola 25 اکتبر 2016 23:00
پرو ورچلی
1 1
لاتینا
25 اکتبر 2016 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
لاتینا
هفته 12
Stadio Comunale San Nicola 29 اکتبر 2016 17:30
باری
2 0
پرو ورچلی
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
پرو ورچلی
Stadio Ciro Vigorito 29 اکتبر 2016 17:30
بنونتو
1 0
اسپتزیا
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
اسپتزیا
Stadio Sandro Cabassi 29 اکتبر 2016 17:30
Carpi
0 2
آسکولی
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
2
آسکولی
Stadio Pier Cesare Tombolato 29 اکتبر 2016 17:30
چیتادلا
2 1
لاتینا
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
لاتینا
29 اکتبر 2016 17:30
فروزینونه
2 1
چزنا
29 اکتبر 2016 17:30
فروزینونه
2
1
چزنا
Stadio Arechi 29 اکتبر 2016 17:30
سالرنیتانا
0 0
پیزا
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
پیزا
Stadio Libero Liberati 29 اکتبر 2016 17:30
ترنانا
4 3
Novara
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
4
3
Novara
Stadio Comunale Chiavari 29 اکتبر 2016 17:30
ویرتوس انتلا
4 0
برشا
29 اکتبر 2016 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
4
0
برشا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 30 اکتبر 2016 18:30
هلاس ورونا
2 0
تراپانی
30 اکتبر 2016 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
0
تراپانی
Stadio Romeo Menti 30 اکتبر 2016 21:00
ویچنزا ویرتوس
1 4
پروجا
30 اکتبر 2016 21:00
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
4
پروجا
Stadio Paolo Mazza 1 نوامبر 2016
اسپال
3 0
آولینو
1 نوامبر 2016
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
0
آولینو
هفته 13
Stadio Mario Rigamonti 5 نوامبر 2016
برشا
3 2
چزنا
5 نوامبر 2016
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
2
چزنا
Stadio Pier Cesare Tombolato 5 نوامبر 2016 18:30
چیتادلا
2 0
سالرنیتانا
5 نوامبر 2016 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
سالرنیتانا
Stadio Comunale Domenico Francioni 5 نوامبر 2016 18:30
لاتینا
2 1
باری
5 نوامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
2
1
باری
Stadio Comunale Silvio Piola 5 نوامبر 2016 18:30
Novara
0 1
اسپال
5 نوامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
اسپال
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 5 نوامبر 2016 18:30
پیزا
0 1
پروجا
5 نوامبر 2016 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
پروجا
Stadio Silvio Piola 5 نوامبر 2016 18:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
5 نوامبر 2016 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
Carpi
Stadio Alberto Picco 5 نوامبر 2016 18:30
اسپتزیا
1 4
هلاس ورونا
5 نوامبر 2016 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
4
هلاس ورونا
Stadio Polisportivo Provinciale 5 نوامبر 2016 18:30
تراپانی
0 1
ویچنزا ویرتوس
5 نوامبر 2016 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
ویچنزا ویرتوس
6 نوامبر 2016 18:30
آولینو
0 1
فروزینونه
6 نوامبر 2016 18:30
آولینو
0
1
فروزینونه
Stadio Libero Liberati 8 نوامبر 2016
ترنانا
0 1
بنونتو
8 نوامبر 2016
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
1
بنونتو
Stadio Cino e Lillo Del Duca 14 دسامبر 2016
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
14 دسامبر 2016
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
هفته 14
Stadio Paolo Mazza 12 نوامبر 2016 18:30
اسپال
3 2
برشا
12 نوامبر 2016 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
2
برشا
Stadio Romeo Menti 12 نوامبر 2016 21:30
ویچنزا ویرتوس
0 1
لاتینا
12 نوامبر 2016 21:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
1
لاتینا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi 13 نوامبر 2016 16:00
چزنا
2 0
پیزا
13 نوامبر 2016 16:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
2
0
پیزا
Stadio Ciro Vigorito 13 نوامبر 2016 18:30
بنونتو
1 0
چیتادلا
13 نوامبر 2016 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
چیتادلا
Stadio Sandro Cabassi 13 نوامبر 2016 18:30
Carpi
1 1
آولینو
13 نوامبر 2016 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
آولینو
13 نوامبر 2016 18:30
فروزینونه
3 1
آسکولی
13 نوامبر 2016 18:30
فروزینونه
3
1
آسکولی
Stadio Renato Curi 13 نوامبر 2016 18:30
پروجا
1 1
تراپانی
13 نوامبر 2016 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
تراپانی
Stadio Arechi 13 نوامبر 2016 18:30
سالرنیتانا
4 2
ترنانا
13 نوامبر 2016 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
4
2
ترنانا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 13 نوامبر 2016 18:30
هلاس ورونا
0 4
Novara
13 نوامبر 2016 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
4
Novara
Stadio Comunale Chiavari 13 نوامبر 2016 18:30
ویرتوس انتلا
0 0
پرو ورچلی
13 نوامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
پرو ورچلی
Stadio Comunale San Nicola 14 نوامبر 2016
باری
1 1
اسپتزیا
14 نوامبر 2016
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
1
اسپتزیا
هفته 15
Stadio Pier Cesare Tombolato 19 نوامبر 2016
چیتادلا
5 1
هلاس ورونا
19 نوامبر 2016
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
5
1
هلاس ورونا
19 نوامبر 2016 18:30
آولینو
1 0
پیزا
19 نوامبر 2016 18:30
آولینو
1
0
پیزا
Stadio Comunale San Nicola 19 نوامبر 2016 18:30
باری
2 0
Carpi
19 نوامبر 2016 18:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
Carpi
Stadio Ciro Vigorito 19 نوامبر 2016 18:30
بنونتو
4 0
برشا
19 نوامبر 2016 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
0
برشا
Stadio Comunale Domenico Francioni 19 نوامبر 2016 18:30
لاتینا
1 1
سالرنیتانا
19 نوامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
سالرنیتانا
Stadio Silvio Piola 19 نوامبر 2016 18:30
پرو ورچلی
1 1
ویچنزا ویرتوس
19 نوامبر 2016 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
ویچنزا ویرتوس
Stadio Alberto Picco 19 نوامبر 2016 18:30
اسپتزیا
1 0
چزنا
19 نوامبر 2016 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
چزنا
Stadio Libero Liberati 19 نوامبر 2016 18:30
ترنانا
3 0
ویرتوس انتلا
19 نوامبر 2016 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
3
0
ویرتوس انتلا
Stadio Cino e Lillo Del Duca 20 نوامبر 2016 18:30
آسکولی
2 2
پروجا
20 نوامبر 2016 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
2
پروجا
Stadio Comunale Silvio Piola 20 نوامبر 2016 21:00
Novara
1 2
فروزینونه
20 نوامبر 2016 21:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
2
فروزینونه
Stadio Polisportivo Provinciale 22 نوامبر 2016
تراپانی
1 1
اسپال
22 نوامبر 2016
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
اسپال
هفته 16
Stadio Comunale Chiavari 26 نوامبر 2016
ویرتوس انتلا
1 1
اسپتزیا
26 نوامبر 2016
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti 26 نوامبر 2016 18:30
برشا
1 0
آسکولی
26 نوامبر 2016 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
0
آسکولی
Stadio Sandro Cabassi 26 نوامبر 2016 18:30
Carpi
2 0
چیتادلا
26 نوامبر 2016 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
0
چیتادلا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi 26 نوامبر 2016 18:30
چزنا
3 0
آولینو
26 نوامبر 2016 18:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
0
آولینو
26 نوامبر 2016 18:30
فروزینونه
1 1
ترنانا
26 نوامبر 2016 18:30
فروزینونه
1
1
ترنانا
Stadio Renato Curi 26 نوامبر 2016 18:30
پروجا
0 0
Novara
26 نوامبر 2016 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
0
0
Novara
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 26 نوامبر 2016 18:30
پیزا
1 0
تراپانی
26 نوامبر 2016 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
تراپانی
Stadio Paolo Mazza 26 نوامبر 2016 18:30
اسپال
0 0
لاتینا
26 نوامبر 2016 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
0
0
لاتینا
Stadio Romeo Menti 26 نوامبر 2016 18:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
بنونتو
26 نوامبر 2016 18:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
بنونتو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 27 نوامبر 2016 21:00
هلاس ورونا
1 0
باری
27 نوامبر 2016 21:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
1
0
باری
Stadio Arechi 29 نوامبر 2016
سالرنیتانا
1 1
پرو ورچلی
29 نوامبر 2016
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
پرو ورچلی
هفته 17
Stadio Polisportivo Provinciale 3 دسامبر 2016
تراپانی
0 1
Carpi
3 دسامبر 2016
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
Carpi
3 دسامبر 2016 18:30
آولینو
1 2
آسکولی
3 دسامبر 2016 18:30
آولینو
1
2
آسکولی
Stadio Comunale San Nicola 3 دسامبر 2016 18:30
باری
2 0
سالرنیتانا
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
سالرنیتانا
Stadio Pier Cesare Tombolato 3 دسامبر 2016 18:30
چیتادلا
1 2
اسپال
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
اسپال
Stadio Comunale Domenico Francioni 3 دسامبر 2016 18:30
لاتینا
1 1
ویرتوس انتلا
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Comunale Silvio Piola 3 دسامبر 2016 18:30
Novara
2 1
ویچنزا ویرتوس
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
1
ویچنزا ویرتوس
Stadio Silvio Piola 3 دسامبر 2016 18:30
پرو ورچلی
0 0
پیزا
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
پیزا
Stadio Alberto Picco 3 دسامبر 2016 18:30
اسپتزیا
0 0
فروزینونه
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
فروزینونه
Stadio Libero Liberati 3 دسامبر 2016 18:30
ترنانا
1 0
برشا
3 دسامبر 2016 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
برشا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi 4 دسامبر 2016 18:30
هلاس ورونا
2 2
پروجا
4 دسامبر 2016 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
2
پروجا
Stadio Ciro Vigorito 6 دسامبر 2016
بنونتو
2 1
چزنا
6 دسامبر 2016
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
1
چزنا
هفته 18
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani 10 دسامبر 2016
پیزا
0 0
باری
10 دسامبر 2016
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
باری
Stadio Cino e Lillo Del Duca 10 دسامبر 2016 18:30
آسکولی
2 2
لاتینا
10 دسامبر 2016 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
2
لاتینا
10 دسامبر 2016 18:30
آولینو
1 1
بنونتو
10 دسامبر 2016 18:30
آولینو
1
1
بنونتو
Stadio Sandro Cabassi 10 دسامبر 2016 18:30
Carpi
1 1
ترنانا
10 دسامبر 2016 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
ترنانا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi 10 دسامبر 2016 18:30
چزنا
3 0
چیتادلا
10 دسامبر 2016 18:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
0
چیتادلا
10 دسامبر 2016 18:30
فروزینونه
1 3
سالرنیتانا
10 دسامبر 2016 18:30
فروزینونه
1
3
سالرنیتانا
Stadio Renato Curi 10 دسامبر 2016 18:30
پروجا
1 0
پرو ورچلی
10 دسامبر 2016 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
پرو ورچلی
Stadio Paolo Mazza 10 دسامبر 2016 18:30
اسپال
2 1
اسپتزیا
10 دسامبر 2016 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
1
اسپتزیا
Stadio Romeo Menti 10 دسامبر 2016 18:30
ویچنزا ویرتوس
1 0
هلاس ورونا
10 دسامبر 2016 18:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
0
هلاس ورونا
Stadio Comunale Chiavari 10 دسامبر 2016 18:30
ویرتوس انتلا
2 2
تراپانی
10 دسامبر 2016 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
2
تراپانی
Stadio Mario Rigamonti 11 دسامبر 2016 21:00
برشا
0 0
Novara
11 دسامبر 2016 21:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
0
</