سری بی ایتالیا

2016-2017
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
پ م م ش پ
22
12
8
66
39
27
78
2
پ پ م م پ
21
14
12
61
44
17
77
3
پ ش پ م ش
21
12
11
57
43
14
75
4
م پ پ م م
20
14
8
64
40
24
74
5
پ م پ م ش
18
16
13
44
42
2
70
6
م م پ ش م
15
21
8
55
42
13
66
7
ش پ پ ش ش
19
6
18
61
56
5
63
8
م م م پ ش
15
15
13
39
36
3
60
9
ش ش پ پ ش
15
11
16
48
50
-2
56
10
م ش ش پ ش
13
15
14
44
44
0
54
11
ش ش ش ش پ
13
15
14
54
51
3
54
12
م م م ش ش
13
14
15
39
44
-5
53
13
پ پ ش پ م
12
17
13
51
48
3
53
14
ش ش م ش پ
13
13
16
40
55
-15
52
15
پ پ م م پ
11
17
14
49
58
-9
50
16
پ م م پ ش
10
19
13
44
49
-5
49
17
م ش م م ش
10
19
13
35
45
-10
49
18
ش م پ پ پ
13
10
19
42
53
-11
49
19
ش پ ش ش ش
10
14
18
45
55
-10
44
20
پ ش ش ش ش
9
14
19
33
52
-19
41
21
پ م م م ش
6
21
15
38
50
-12
39
22
م م ش م ش
6
21
15
23
36
-13
39
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
اسپال
بنونتو
فروزینونه
هلاس ورونا
Carpi
پروجا
چیتادلا
اسپتزیا
Novara
سالرنیتانا
ویرتوس انتلا
باری
چزنا
آولینو
برشا
آسکولی
پرو ورچلی
ترنانا
تراپانی
ویچنزا ویرتوس
لاتینا
پیزا
1اسپال 2–0 0–2 1–3 3–1 2–0 2–1 2–1 2–0 3–2 2–2 2–1 2–0 3–0 3–2 1–1 0–0 4–0 2–1 3–0 0–0 1–1
2بنونتو 2–0 2–1 2–0 1–0 1–0 1–0 2–1 1–0 1–1 0–0 3–4 2–1 2–1 4–0 0–0 1–1 2–1 1–3 0–0 2–1 1–0
3فروزینونه 2–1 3–2 1–0 0–1 1–2 1–1 2–0 2–3 1–3 2–0 3–1 2–1 1–1 1–0 3–1 2–1 1–1 1–0 3–1 2–1 0–0
4هلاس ورونا 0–0 2–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–1 0–4 2–0 1–0 1–0 3–0 3–1 2–2 0–0 3–0 2–0 2–0 3–2 4–1 1–1
5Carpi 1–4 0–0 0–0 1–1 0–0 2–0 1–0 2–0 2–0 2–1 2–0 1–2 1–1 2–1 0–2 0–0 1–1 2–1 0–0 2–0 1–1
6پروجا 1–0 1–1 1–1 1–1 0–2 2–0 0–0 0–0 3–2 0–0 0–1 3–3 3–0 3–2 0–0 1–0 1–1 1–1 1–0 1–1 2–2
7چیتادلا 1–2 1–0 2–3 5–1 1–2 1–1 1–0 3–1 2–0 2–1 2–0 2–3 1–3 0–3 0–1 0–0 2–0 3–2 2–0 2–1 1–0
8اسپتزیا 0–0 1–3 0–0 1–4 0–1 2–1 1–1 1–0 1–1 2–0 1–0 1–0 2–1 2–0 2–1 2–1 2–0 2–2 0–0 3–2 0–0
9Novara 0–1 1–0 1–2 2–2 2–1 0–1 1–1 2–1 1–0 2–0 1–0 3–1 1–0 2–3 1–0 0–0 1–2 2–2 2–1 2–2 1–1
10سالرنیتانا 1–2 2–1 1–3 1–1 1–2 2–1 0–0 1–0 0–0 1–1 0–0 1–1 2–0 2–0 2–0 1–1 4–2 2–0 2–3 2–1 0–0
11ویرتوس انتلا 0–3 3–2 2–1 1–2 2–0 2–1 4–1 1–1 4–1 0–1 2–0 2–1 2–0 4–0 2–1 0–0 1–1 2–2 4–1 0–1 0–0
12باری 1–1 0–4 1–0 0–2 2–0 0–0 1–2 1–1 0–0 2–0 1–1 2–1 2–1 2–0 0–1 2–0 3–1 3–0 2–1 2–0 0–0
13چزنا 1–1 4–1 1–1 0–0 1–0 1–1 3–0 1–0 0–1 0–0 0–1 1–1 3–0 1–1 2–2 1–2 1–0 3–1 1–1 2–2 2–0
14آولینو 1–0 1–1 0–1 2–0 1–0 0–5 0–1 1–0 1–1 3–2 2–2 1–1 1–1 1–1 1–2 3–2 1–0 0–0 3–1 2–1 1–0
15برشا 1–3 1–0 2–0 0–1 2–2 1–1 4–1 1–1 0–0 1–1 2–2 1–1 3–2 0–2 1–0 2–1 2–1 2–1 2–1 1–1 1–1
16آسکولی 1–1 1–1 1–1 1–4 1–2 2–2 2–1 0–2 1–2 0–0 2–1 1–1 0–0 2–0 0–0 3–1 1–2 2–2 2–0 2–2 2–4
17پرو ورچلی 3–1 0–1 2–0 1–1 0–0 0–1 1–5 0–2 2–1 0–0 1–0 1–0 1–0 1–1 2–2 1–1 1–0 1–3 1–1 1–1 0–0
18ترنانا 2–1 0–1 2–0 0–3 0–0 0–1 1–0 1–1 4–3 1–0 3–0 0–0 1–1 4–1 1–0 0–1 1–2 2–1 1–2 0–1 1–0
19تراپانی 1–1 1–0 1–4 0–2 0–1 3–0 0–2 0–0 2–1 1–0 2–0 4–0 1–2 0–0 0–0 1–1 1–1 2–2 0–1 1–1 1–0
20ویچنزا ویرتوس 1–1 0–0 1–1 1–0 0–2 1–4 2–0 0–1 3–1 0–1 2–2 0–0 0–0 0–0 1–1 1–1 0–1 0–1 0–1 0–1 2–1
21لاتینا 1–2 1–1 0–1 2–0 0–1 2–2 0–2 0–0 0–1 1–1 1–1 2–1 1–1 0–0 1–1 0–0 0–0 1–1 2–0 0–1 1–1
22پیزا 0–1 0–3 0–0 0–0 0–0 0–1 1–4 0–0 1–0 0–1 1–1 0–0 0–1 0–1 1–0 2–1 1–1 1–0 1–0 0–1 1–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Stadio Alberto Picco ۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1 1
سالرنیتانا
۵ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Alberto Picco
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1 1
برشا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1
1
برشا
Stadio Comunale San Nicola ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
باری
1 2
چیتادلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
2
چیتادلا
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Ciro Vigorito ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
2 0
اسپال
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
اسپال
| Stadio Ciro Vigorito
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2 0
ویرتوس انتلا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2
0
ویرتوس انتلا
Stadio Silvio Piola ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1 1
آسکولی
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
آسکولی
| Stadio Silvio Piola
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
هلاس ورونا
4 1
لاتینا
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
4
1
لاتینا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Romeo Menti ۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویچنزا ویرتوس
0 2
Carpi
۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
2
Carpi
| Stadio Romeo Menti
Stadio Comunale Silvio Piola ۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Novara
2 2
تراپانی
۷ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
2
تراپانی
| Stadio Comunale Silvio Piola
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 1
پروجا
۸ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
1
پروجا
Stadio Libero Liberati ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
1 0
پیزا
۱۷ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
پیزا
| Stadio Libero Liberati
هفته 2
Stadio Mario Rigamonti ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
برشا
2 0
فروزینونه
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
0
فروزینونه
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2 0
ترنانا
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
ترنانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Renato Curi ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0 1
باری
۱۳ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
1
باری
| Stadio Renato Curi
Stadio Comunale Chiavari ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ویرتوس انتلا
2 0
آولینو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
آولینو
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Alberto Braglia ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1 1
بنونتو
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
1
1
بنونتو
| Stadio Alberto Braglia
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
لاتینا
0 0
اسپتزیا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
0
0
اسپتزیا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
1 0
Novara
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
Novara
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Arechi ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
سالرنیتانا
1 1
هلاس ورونا
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
هلاس ورونا
| Stadio Arechi
Stadio Paolo Mazza ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
3 0
ویچنزا ویرتوس
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1 1
پرو ورچلی
۱۴ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
پرو ورچلی
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
آسکولی
0 0
چزنا
۶ مهر ۱۳۹۵ 21:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
چزنا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
هفته 3
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 0
Carpi
۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
0
Carpi
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1 1
اسپال
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
اسپال
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
0 0
تراپانی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
0
0
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
2 0
هلاس ورونا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
هلاس ورونا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Mario Rigamonti ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1 1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
پروجا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2 1
لاتینا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2
1
لاتینا
Stadio Comunale Silvio Piola ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1 0
سالرنیتانا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Silvio Piola ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 5
چیتادلا
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
5
چیتادلا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Romeo Menti ۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
باری
۲۰ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
باری
| Stadio Romeo Menti
Stadio Libero Liberati ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
ترنانا
1 1
اسپتزیا
۲۱ شهریور ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
اسپتزیا
| Stadio Libero Liberati
Stadio Comunale Chiavari ۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
0 0
پیزا
۲۲ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
پیزا
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 4
Stadio Comunale San Nicola ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
باری
2 1
چزنا
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
1
چزنا
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Alberto Braglia ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Carpi
0 0
فروزینونه
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Alberto Braglia
Carpi
0
0
فروزینونه
| Stadio Alberto Braglia
Stadio Arechi ۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
سالرنیتانا
2 3
ویچنزا ویرتوس
۲۶ شهریور ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
3
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Arechi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
3 1
Novara
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
3
1
Novara
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Comunale Domenico Francioni ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
بنونتو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
بنونتو
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Stadio Renato Curi ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
1 1
ترنانا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
ترنانا
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
1 0
برشا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
0
برشا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Paolo Mazza ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
2 2
ویرتوس انتلا
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Alberto Picco ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
2 1
پرو ورچلی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
پرو ورچلی
| Stadio Alberto Picco
Stadio Polisportivo Provinciale ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
1 1
آسکولی
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
1
آسکولی
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3 1
آولینو
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
1
آولینو
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 5
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0 0
سالرنیتانا
۲۹ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
2 0
ویچنزا ویرتوس
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
0
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
0 1
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
0
1
چیتادلا
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
بنونتو
1 1
پرو ورچلی
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
پرو ورچلی
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Mario Rigamonti ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2 2
Carpi
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
Carpi
| Stadio Mario Rigamonti
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
0 0
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
0
0
پیزا
Stadio Comunale Silvio Piola ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Novara
2 2
لاتینا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
2
لاتینا
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Paolo Mazza ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
اسپال
1 3
هلاس ورونا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
1
3
هلاس ورونا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Libero Liberati ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ترنانا
0 0
باری
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
0
باری
| Stadio Libero Liberati
Stadio Polisportivo Provinciale ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
0 0
اسپتزیا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
0
اسپتزیا
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Comunale Chiavari ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
ویرتوس انتلا
2 1
پروجا
۳۰ شهریور ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
1
پروجا
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 6
Stadio Comunale San Nicola ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
0 4
بنونتو
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
0
4
بنونتو
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Alberto Braglia ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2 1
ویرتوس انتلا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Braglia
Carpi
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Alberto Braglia
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
0 3
برشا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
3
برشا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Comunale Domenico Francioni ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
ترنانا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
ترنانا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
2 1
آسکولی
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
1
آسکولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Silvio Piola ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 0
چزنا
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
0
چزنا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Arechi ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
2 0
تراپانی
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
0
تراپانی
| Stadio Arechi
Stadio Alberto Picco ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
1 0
Novara
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
Novara
| Stadio Alberto Picco
Stadio Romeo Menti ۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
آولینو
۳ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
آولینو
| Stadio Romeo Menti
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
هلاس ورونا
2 0
فروزینونه
۴ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
0
فروزینونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Renato Curi ۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
1 0
اسپال
۵ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
اسپال
| Stadio Renato Curi
هفته 7
Stadio Mario Rigamonti ۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
برشا
1 1
باری
۹ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
باری
| Stadio Mario Rigamonti
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
3 2
پرو ورچلی
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
3
2
پرو ورچلی
Stadio Ciro Vigorito ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1 0
Novara
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
Novara
| Stadio Ciro Vigorito
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
1 2
پروجا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
1
2
پروجا
Stadio Paolo Mazza ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3 2
سالرنیتانا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
2
سالرنیتانا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Libero Liberati ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
0 3
هلاس ورونا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
3
هلاس ورونا
| Stadio Libero Liberati
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
تراپانی
0 2
چیتادلا
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
2
چیتادلا
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Comunale Chiavari ۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4 1
ویچنزا ویرتوس
۱۰ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
4
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Comunale Chiavari
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چزنا
2 2
لاتینا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 17:30
چزنا
2
2
لاتینا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:00
آسکولی
0 2
اسپتزیا
۱۱ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
اسپتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Alberto Braglia ۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Carpi
1 1
پیزا
۱۲ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Braglia
Carpi
1
1
پیزا
| Stadio Alberto Braglia
هفته 8
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Novara
1 0
آسکولی
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 20:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
آسکولی
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۷ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چیتادلا
2 3
فروزینونه
۱۷ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
3
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 15:00
هلاس ورونا
2 2
برشا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 15:00
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
2
برشا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Comunale San Nicola ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
باری
1 1
ویرتوس انتلا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
2 0
تراپانی
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
2
0
تراپانی
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Stadio Renato Curi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
3 0
آولینو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
0
آولینو
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0 1
اسپال
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
اسپال
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Silvio Piola ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پرو ورچلی
1 0
ترنانا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
0
ترنانا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Alberto Picco ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
اسپتزیا
0 1
Carpi
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
Carpi
| Stadio Alberto Picco
Stadio Romeo Menti ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
0 0
چزنا
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
0
چزنا
| Stadio Romeo Menti
Stadio Arechi ۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:00
سالرنیتانا
2 1
بنونتو
۱۸ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
بنونتو
| Stadio Arechi
هفته 9
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1 1
اسپال
۲۳ مهر ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
1
1
اسپال
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آسکولی
1 4
هلاس ورونا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
4
هلاس ورونا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
1 0
اسپتزیا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
آولینو
1
0
اسپتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
برشا
1 1
سالرنیتانا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Sandro Cabassi ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
2 0
لاتینا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
0
لاتینا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Renato Curi ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پروجا
2 0
چیتادلا
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
0
چیتادلا
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
پیزا
0 1
ویچنزا ویرتوس
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Comunale Chiavari ۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
3 2
بنونتو
۲۴ مهر ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
2
بنونتو
| Stadio Comunale Chiavari
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
3 1
باری
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
3
1
باری
Stadio Silvio Piola ۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:00
پرو ورچلی
2 1
Novara
۲۵ مهر ۱۳۹۵ 20:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
1
Novara
| Stadio Silvio Piola
Stadio Polisportivo Provinciale ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
2 2
ترنانا
۲۶ مهر ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
ترنانا
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 10
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
چیتادلا
0 1
آسکولی
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
1
آسکولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Alberto Picco ۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:30
اسپتزیا
2 0
برشا
۳۰ مهر ۱۳۹۵ 23:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
برشا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Comunale San Nicola ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
3 0
تراپانی
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
تراپانی
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Ciro Vigorito ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
0 0
پروجا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
0
0
پروجا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
لاتینا
1 1
پیزا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
پیزا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Stadio Comunale Silvio Piola ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Novara
1 0
آولینو
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
آولینو
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Arechi ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
1 1
ویرتوس انتلا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
Stadio Paolo Mazza ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
اسپال
3 1
Carpi
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
1
Carpi
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Libero Liberati ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
1 1
چزنا
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
چزنا
| Stadio Libero Liberati
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
هلاس ورونا
3 0
پرو ورچلی
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
3
0
پرو ورچلی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Romeo Menti ۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویچنزا ویرتوس
1 1
فروزینونه
۱ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
1
فروزینونه
| Stadio Romeo Menti
هفته 11
Stadio Alberto Picco ۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
اسپتزیا
1 1
چیتادلا
۳ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
چیتادلا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Polisportivo Provinciale ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
تراپانی
1 0
بنونتو
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
0
بنونتو
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آسکولی
0 0
سالرنیتانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1 0
ترنانا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
آولینو
1
0
ترنانا
Stadio Mario Rigamonti ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
برشا
2 1
ویچنزا ویرتوس
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Mario Rigamonti
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0 1
ویرتوس انتلا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
چزنا
0
1
ویرتوس انتلا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2 1
اسپال
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
فروزینونه
2
1
اسپال
Stadio Comunale Silvio Piola ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Novara
1 0
باری
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
باری
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پروجا
0 2
Carpi
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
2
Carpi
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پیزا
0 0
هلاس ورونا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
هلاس ورونا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Silvio Piola ۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
پرو ورچلی
1 1
لاتینا
۴ آبان ۱۳۹۵ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
لاتینا
| Stadio Silvio Piola
هفته 12
Stadio Comunale San Nicola ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
باری
2 0
پرو ورچلی
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
پرو ورچلی
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Ciro Vigorito ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
بنونتو
1 0
اسپتزیا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
اسپتزیا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Sandro Cabassi ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Carpi
0 2
آسکولی
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
2
آسکولی
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
چیتادلا
2 1
لاتینا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
لاتینا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2 1
چزنا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
فروزینونه
2
1
چزنا
Stadio Arechi ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
سالرنیتانا
0 0
پیزا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
پیزا
| Stadio Arechi
Stadio Libero Liberati ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ترنانا
4 3
Novara
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
4
3
Novara
| Stadio Libero Liberati
Stadio Comunale Chiavari ۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
ویرتوس انتلا
4 0
برشا
۸ آبان ۱۳۹۵ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
4
0
برشا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
2 0
تراپانی
۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
2
0
تراپانی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Romeo Menti ۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
ویچنزا ویرتوس
1 4
پروجا
۹ آبان ۱۳۹۵ 21:00
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
1
4
پروجا
| Stadio Romeo Menti
Stadio Paolo Mazza ۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:00
اسپال
3 0
آولینو
۱۰ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
0
آولینو
| Stadio Paolo Mazza
هفته 13
Stadio Mario Rigamonti ۱۴ آبان ۱۳۹۵ 00:00
برشا
3 2
چزنا
۱۴ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
3
2
چزنا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
چیتادلا
2 0
سالرنیتانا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Comunale Domenico Francioni ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
2 1
باری
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
2
1
باری
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Novara
0 1
اسپال
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
اسپال
| Stadio Comunale Silvio Piola
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پیزا
0 1
پروجا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
1
پروجا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Silvio Piola ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
Carpi
| Stadio Silvio Piola
Stadio Alberto Picco ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1 4
هلاس ورونا
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
4
هلاس ورونا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
تراپانی
0 1
ویچنزا ویرتوس
۱۵ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Polisportivo Provinciale
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
0 1
فروزینونه
۱۶ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
0
1
فروزینونه
Stadio Libero Liberati ۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:00
ترنانا
0 1
بنونتو
۱۷ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
1
بنونتو
| Stadio Libero Liberati
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:00
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
۲۳ آذر ۱۳۹۵ 00:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
هفته 14
Stadio Paolo Mazza ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپال
3 2
برشا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Paolo Mazza
اسپال
3
2
برشا
| Stadio Paolo Mazza
Stadio Romeo Menti ۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
ویچنزا ویرتوس
0 1
لاتینا
۲۲ آبان ۱۳۹۵ 21:30
Stadio Romeo Menti
ویچنزا ویرتوس
0
1
لاتینا
| Stadio Romeo Menti
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:00
چزنا
2 0
پیزا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 16:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
2
0
پیزا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Ciro Vigorito ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
1 0
چیتادلا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
چیتادلا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Sandro Cabassi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Carpi
1 1
آولینو
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
آولینو
| Stadio Sandro Cabassi
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
3 1
آسکولی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
فروزینونه
3
1
آسکولی
Stadio Renato Curi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پروجا
1 1
تراپانی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
تراپانی
| Stadio Renato Curi
Stadio Arechi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
سالرنیتانا
4 2
ترنانا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
4
2
ترنانا
| Stadio Arechi
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
هلاس ورونا
0 4
Novara
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هلاس ورونا
0
4
Novara
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Comunale Chiavari ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ویرتوس انتلا
0 0
پرو ورچلی
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
پرو ورچلی
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Comunale San Nicola ۲۳ آبان ۱۳۹۵ 00:00
باری
1 1
اسپتزیا
۲۳ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
1
اسپتزیا
| Stadio Comunale San Nicola
هفته 15
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
چیتادلا
5 1
هلاس ورونا
۲۸ آبان ۱۳۹۵ 00:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
5
1
هلاس ورونا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1 0
پیزا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
آولینو
1
0
پیزا
Stadio Comunale San Nicola ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
باری
2 0
Carpi
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
0
Carpi
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Ciro Vigorito ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
بنونتو
4 0
برشا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
0
برشا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Comunale Domenico Francioni ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
لاتینا
1 1
سالرنیتانا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Comunale Domenico Francioni
لاتینا
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Domenico Francioni
Stadio Silvio Piola ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
پرو ورچلی
1 1
ویچنزا ویرتوس
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
ویچنزا ویرتوس
| Stadio Silvio Piola
Stadio Alberto Picco ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
اسپتزیا
1 0
چزنا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
چزنا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Libero Liberati ۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
ترنانا
3 0
ویرتوس انتلا
۲۹ آبان ۱۳۹۵ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
3
0
ویرتوس انتلا
|