سری بی ایتالیا

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م م م پ پ
42
24
13
5
88
49
39
85
2
پ م پ پ ش
46
20
18
8
63
43
20
78
3
م م م ش پ
46
20
17
9
70
51
19
77
4
ش پ ش پ پ
42
21
9
12
57
37
20
72
5
ش م پ م ش
45
18
17
10
60
44
16
71
6
م پ م م م
45
18
15
12
65
52
13
69
7
م پ ش پ م
43
18
14
11
61
50
11
68
8
م ش م ش ش
43
16
12
15
67
61
6
60
9
ش پ ش پ م
42
16
10
16
66
68
-2
58
10
پ ش پ ش ش
42
13
14
15
46
45
1
53
11
م م ش م ش
42
12
16
14
32
46
-14
52
12
پ م پ ش ش
42
11
18
13
51
58
-7
51
13
پ م پ م پ
42
11
17
14
55
61
-6
50
14
م پ م م م
44
11
15
18
40
60
-20
48
15
ش م م پ ش
42
9
21
12
48
47
1
48
16
م ش م پ پ
42
11
15
16
49
60
-11
48
17
ش ش م ش م
42
11
15
16
41
52
-11
48
18
پ م م ش م
42
11
15
16
50
64
-14
48
19
ش ش پ م م
44
10
16
18
41
54
-13
46
20
م م م م ش
42
10
14
18
42
52
-10
44
21
پ ش ش پ ش
42
9
13
20
47
70
-23
40
22
ش ش ش ش ش
42
7
16
19
62
77
-15
37
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی
پالرمو
فروزینونه
پارما
وینتزیا
چیتادلا
باری
پروجا
فوجیا
اسپتزیا
Carpi
سالرنیتانا
چزنا
آسکولی
کرمونزه
آولینو
برشا
پسکارا
ویرتوس انتلا
Novara
پرو ورچلی
ترنانا
1 امپولی 4–0 3–3 4–0 3–2 0–1 3–2 2–1 3–1 1–1 1–0 2–0 5–3 3–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–1 1–1 3–2 2–1
2 پالرمو 3–3 2–1 1–1 1–0 0–3 1–1 1–0 1–2 2–0 4–0 3–0 0–0 4–1 1–1 3–0 2–0 1–1 2–0 0–2 2–1 1–0
3 فروزینونه 2–4 2–0 2–1 2–1 1–1 3–2 1–3 2–2 1–1 1–0 0–0 3–3 2–0 0–0 1–1 2–0 3–0 4–3 1–0 4–0 4–2
4 پارما 1–2 3–2 2–0 1–1 0–0 1–0 1–1 3–1 0–0 2–1 2–2 0–0 4–0 1–0 2–0 0–1 0–1 3–1 3–0 3–0 2–0
5 وینتزیا 1–0 1–1 1–1 0–1 2–1 3–1 3–0 2–1 0–0 2–0 0–0 1–0 1–0 1–1 3–1 1–2 0–0 2–0 1–3 1–1 2–0
6 چیتادلا 1–1 0–0 1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 3–1 1–2 0–1 2–1 4–0 3–2 1–2 2–2 2–2 2–0 0–1 1–3 2–0 1–1
7 باری 0–4 0–3 1–0 0–0 0–2 4–2 3–1 1–0 1–1 2–0 1–1 3–0 3–0 1–0 2–1 3–0 1–0 1–0 1–1 2–2 3–0
8 پروجا 2–4 1–0 1–0 3–0 1–1 1–3 1–3 2–0 3–0 5–0 1–1 0–3 1–0 1–0 1–1 2–0 4–2 2–0 1–1 1–5 2–3
9 فوجیا 0–3 1–1 1–2 0–3 2–2 1–3 1–1 2–1 2–1 3–0 1–0 2–1 3–0 2–3 2–1 1–2 0–1 1–1 2–2 2–1 1–1
10 اسپتزیا 1–1 0–0 1–1 0–2 1–1 0–0 1–0 4–2 1–0 0–1 3–0 1–2 1–1 1–0 1–0 0–1 4–0 2–1 1–0 5–1 1–1
11 Carpi 0–0 1–3 1–1 2–1 0–0 1–1 0–0 1–2 1–3 2–1 1–0 2–1 4–2 1–1 0–0 1–1 0–1 0–0 1–0 2–0 2–1
12 سالرنیتانا 2–1 0–2 1–1 0–1 3–2 1–3 2–2 1–1 0–3 2–0 1–2 1–1 0–0 1–1 2–0 4–2 2–2 1–0 1–0 0–0 3–3
13 چزنا 2–3 1–1 1–0 2–1 0–0 0–1 1–1 1–1 3–3 1–0 0–0 3–3 0–2 1–0 3–1 1–0 4–2 3–0 2–2 2–2 4–3
14 آسکولی 1–2 0–0 0–1 0–1 3–3 1–2 1–0 2–2 0–2 3–1 2–0 1–3 2–1 0–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–2 1–0 2–1
15 کرمونزه 1–1 1–2 2–2 1–0 5–1 1–1 0–1 3–3 0–4 1–0 1–1 1–1 1–0 1–2 3–1 2–0 0–0 0–1 1–1 2–3 3–3
16 آولینو 3–2 1–3 0–2 1–2 1–1 0–2 1–2 2–0 5–1 1–0 1–1 2–3 1–1 1–1 0–0 2–1 2–2 0–0 2–1 1–0 2–1
17 برشا 0–2 0–0 1–2 2–1 1–2 1–1 2–1 2–1 2–2 1–1 1–1 2–0 0–0 0–1 1–1 2–3 2–1 0–0 0–1 0–0 3–1
18 پسکارا 0–1 2–2 3–3 1–4 1–0 1–2 2–2 0–2 5–1 3–2 0–1 1–0 0–0 0–1 0–0 2–1 0–3 2–2 1–0 3–1 3–3
19 ویرتوس انتلا 2–3 1–2 0–1 2–0 0–0 0–1 3–1 1–5 1–2 0–1 0–0 0–2 2–2 0–0 1–1 1–1 3–0 0–0 2–1 3–2 3–1
20 Novara 1–1 2–2 2–1 0–1 1–3 1–0 1–2 1–1 0–1 1–1 1–0 2–3 1–0 1–2 1–1 1–2 2–1 1–1 0–1 0–1 0–3
21 پرو ورچلی 2–1 0–0 0–2 1–0 0–2 1–2 2–2 0–2 1–4 0–2 0–0 1–1 5–2 2–0 1–4 0–0 0–0 3–1 1–1 0–0 2–1
22 ترنانا 1–1 2–3 0–0 1–1 2–3 5–1 1–2 1–1 2–2 4–2 0–0 2–2 1–0 1–1 2–1 1–2 1–1 0–3 0–1 1–1 4–3
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 62 1 0 64
2 66 1 1 73
3 63 3 2 79
4 71 2 1 80
5 75 3 0 81
6 73 3 2 89
7 75 0 3 90
8 74 1 3 91
9 72 2 3 91
10 86 3 0 92
11 81 1 2 93
12 90 2 0 94
13 82 4 1 95
14 80 1 3 97
15 83 2 2 97
16 78 0 4 98
17 90 3 1 101
18 85 1 3 102
19 86 2 3 105
20 81 0 5 106
21 79 4 4 107
22 90 3 3 111
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1 0
کرمونزه
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1
0
کرمونزه
| Stadio Ennio Tardini
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
2 1
برشا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
2
1
برشا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 0
Novara
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1
0
Novara
| Stadio Sandro Cabassi
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
3 2
آسکولی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
3
2
آسکولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2 0
اسپتزیا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2
0
اسپتزیا
| Stadio Renzo Barbera
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
0 2
فروزینونه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
0
2
فروزینونه
| Stadio Silvio Piola
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1 1
امپولی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1
1
امپولی
| Stadio Libero Liberati
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
وینتزیا
0 0
سالرنیتانا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
وینتزیا
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1 5
پروجا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1
5
پروجا
| Stadio Comunale Chiavari
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پسکارا
5 1
فوجیا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پسکارا
5
1
فوجیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
3 0
چزنا
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
3
0
چزنا
| Stadio Comunale San Nicola
هفته 2
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
برشا
0 0
پالرمو
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
برشا
0
0
پالرمو
| Stadio Mario Rigamonti
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
امپولی
3 2
باری
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
امپولی
3
2
باری
| Stadio Carlo Castellani
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
1 0
پرو ورچلی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
1
0
پرو ورچلی
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
0 0
وینتزیا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
0
0
وینتزیا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کرمونزه
3 1
آولینو
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کرمونزه
3
1
آولینو
| Stadio Giovanni Zini
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
1 1
ویرتوس انتلا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
2 1
چیتادلا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
2
1
چیتادلا
| Stadio Benito Stirpe
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Novara
0 1
پارما
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Novara
0
1
پارما
| Stadio Comunale Silvio Piola
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
4 2
پسکارا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
4
2
پسکارا
| Stadio Renato Curi
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
0 1
Carpi
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
0
1
Carpi
| Stadio Alberto Picco
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سالرنیتانا
3 3
ترنانا
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سالرنیتانا
3
3
ترنانا
| Stadio Arechi
هفته 3
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
3 3
فروزینونه
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
3
3
فروزینونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
1 2
Novara
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
1
2
Novara
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
5 1
فوجیا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
5
1
فوجیا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
باری
0 2
وینتزیا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
باری
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale San Nicola
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
1 0
سالرنیتانا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Sandro Cabassi
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
3 3
امپولی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
3
3
امپولی
| Stadio Renzo Barbera
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
1 4
کرمونزه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
1
4
کرمونزه
| Stadio Silvio Piola
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
2 1
ویرتوس انتلا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Alberto Picco
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1 0
چزنا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1
0
چزنا
| Stadio Libero Liberati
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پارما
0 1
برشا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پارما
0
1
برشا
| Stadio Ennio Tardini
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
1 1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
1
1
پروجا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
هفته 4
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
وینتزیا
0 0
اسپتزیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
وینتزیا
0
0
اسپتزیا
| Stadio Pierluigi Penzo
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
چزنا
3 1
آولینو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
چزنا
3
1
آولینو
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3 1
ترنانا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3
1
ترنانا
| Stadio Comunale Chiavari
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0 0
پرو ورچلی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0
0
پرو ورچلی
| Stadio Mario Rigamonti
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
1 1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
1
1
Carpi
| Stadio Giovanni Zini
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3 0
آسکولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3
0
آسکولی
| Stadio Carlo Castellani
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
1 1
پالرمو
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
1
1
پالرمو
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
3 2
باری
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
3
2
باری
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1 0
چیتادلا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1
0
چیتادلا
| Stadio Comunale Silvio Piola
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
3 0
پارما
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
3
0
پارما
| Stadio Renato Curi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 2
پسکارا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2
2
پسکارا
| Stadio Arechi
هفته 5
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1 1
وینتزیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1
1
وینتزیا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
0 1
فروزینونه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
0
1
فروزینونه
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
1 0
کرمونزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
1
0
کرمونزه
| Stadio Comunale San Nicola
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 3
فوجیا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1
3
فوجیا
| Stadio Sandro Cabassi
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
4 0
چزنا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
4
0
چزنا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
1 0
پروجا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
1
0
پروجا
| Stadio Renzo Barbera
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1 2
امپولی
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1
2
امپولی
| Stadio Ennio Tardini
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
2 2
ویرتوس انتلا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
1 1
سالرنیتانا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Silvio Piola
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
1 0
Novara
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
1
0
Novara
| Stadio Alberto Picco
۱۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1 1
برشا
۱۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1
1
برشا
| Stadio Libero Liberati
هفته 6
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
3 0
ترنانا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
3
0
ترنانا
| Stadio Comunale San Nicola
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2 2
فوجیا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2
2
فوجیا
| Stadio Mario Rigamonti
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
0 0
پسکارا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
0
0
پسکارا
| Stadio Giovanni Zini
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
0 1
چیتادلا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
0
1
چیتادلا
| Stadio Carlo Castellani
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1 2
آولینو
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1
2
آولینو
| Stadio Comunale Silvio Piola
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1 0
فروزینونه
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1
0
فروزینونه
| Stadio Renato Curi
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 0
اسپتزیا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2
0
اسپتزیا
| Stadio Arechi
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
0 1
پارما
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
0
1
پارما
| Stadio Pierluigi Penzo
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
0 0
Carpi
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
0
0
Carpi
| Stadio Comunale Chiavari
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
چزنا
0 2
آسکولی
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
چزنا
0
2
آسکولی
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2 1
پرو ورچلی
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2
1
پرو ورچلی
| Stadio Renzo Barbera
هفته 7
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پارما
2 2
سالرنیتانا
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پارما
2
2
سالرنیتانا
| Stadio Ennio Tardini
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
0 0
پالرمو
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
0
0
پالرمو
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
3 2
امپولی
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
3
2
امپولی
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2 1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2
1
پروجا
| Stadio Mario Rigamonti
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
0 1
پسکارا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
0
1
پسکارا
| Stadio Sandro Cabassi
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
0 1
ویرتوس انتلا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
0
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
5 2
چزنا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
5
2
چزنا
| Stadio Silvio Piola
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
1 0
باری
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
1
0
باری
| Stadio Alberto Picco
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
2 3
وینتزیا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
2
3
وینتزیا
| Stadio Libero Liberati
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
2 2
Novara
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
2
2
Novara
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
0 0
کرمونزه
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
0
0
کرمونزه
| Stadio Benito Stirpe
هفته 8
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
سالرنیتانا
0 0
آسکولی
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
سالرنیتانا
0
0
آسکولی
| Stadio Arechi
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
1 0
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
1
0
اسپتزیا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 15:00
پسکارا
1 2
چیتادلا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 15:00
پسکارا
1
2
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
2 1
آولینو
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
2
1
آولینو
| Stadio Comunale San Nicola
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3 3
ترنانا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3
3
ترنانا
| Stadio Giovanni Zini
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3 1
فوجیا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3
1
فوجیا
| Stadio Carlo Castellani
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
1 1
پارما
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
1
1
پارما
| Stadio Renzo Barbera
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1 5
پرو ورچلی
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1
5
پرو ورچلی
| Stadio Renato Curi
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
2 0
Carpi
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
2
0
Carpi
| Stadio Pierluigi Penzo
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
برشا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3
0
برشا
| Stadio Comunale Chiavari
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2 1
فروزینونه
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2
1
فروزینونه
| Stadio Comunale Silvio Piola
هفته 9
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
2 1
پروجا
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
2
1
پروجا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
3 3
وینتزیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
3
3
وینتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0 1
Novara
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0
1
Novara
| Stadio Mario Rigamonti
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
2 1
چزنا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
2
1
چزنا
| Stadio Sandro Cabassi
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
1 2
کرمونزه
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
1
2
کرمونزه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
0 0
پالرمو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
0
0
پالرمو
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
0 1
پسکارا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
0
1
پسکارا
| Stadio Ennio Tardini
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
2 2
باری
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
2
2
باری
| Stadio Silvio Piola
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
4 2
اسپتزیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
4
2
اسپتزیا
| Stadio Libero Liberati
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
آولینو
2 3
سالرنیتانا
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
آولینو
2
3
سالرنیتانا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
2 3
امپولی
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
2
3
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 10
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کرمونزه
2 0
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کرمونزه
2
0
برشا
| Stadio Giovanni Zini
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
باری
4 2
چیتادلا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
باری
4
2
چیتادلا
| Stadio Comunale San Nicola
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
3 3
فوجیا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
3
3
فوجیا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
0 2
Novara
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
0
2
Novara
| Stadio Renzo Barbera
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
3 1
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
3
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Ennio Tardini
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
2 1
آولینو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
2
1
آولینو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
0
0
Carpi
| Stadio Silvio Piola
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
1
1
فروزینونه
| Stadio Arechi
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
4 2
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
4
2
پروجا
| Stadio Alberto Picco
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1 1
آسکولی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1
1
آسکولی
| Stadio Libero Liberati
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1 0
امپولی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1
0
امپولی
| Stadio Pierluigi Penzo
هفته 11
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
برشا
2 1
باری
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
برشا
2
1
باری
| Stadio Mario Rigamonti
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
3 1
اسپتزیا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
3
1
اسپتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1 0
پرو ورچلی
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1
0
پرو ورچلی
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 3
پالرمو
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1
3
پالرمو
| Stadio Sandro Cabassi
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
2 1
وینتزیا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
2
1
وینتزیا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
امپولی
3 1
پسکارا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
امپولی
3
1
پسکارا
| Stadio Carlo Castellani
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
0 3
پارما
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
0
3
پارما
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
4 2
ترنانا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
4
2
ترنانا
| Stadio Benito Stirpe
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2 3
سالرنیتانا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2
3
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Silvio Piola
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
0 3
چزنا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
0
3
چزنا
| Stadio Renato Curi
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1 1
کرمونزه
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1
1
کرمونزه
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 12
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
باری
3 0
آسکولی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
باری
3
0
آسکولی
| Stadio Comunale San Nicola
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
2 2
Novara
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
2
2
Novara
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3 3
پروجا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3
3
پروجا
| Stadio Giovanni Zini
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
2 0
ویرتوس انتلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
2
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Renzo Barbera
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
0 3
برشا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
0
3
برشا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 1
امپولی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2
1
امپولی
| Stadio Arechi
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
0 0
چیتادلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
0
0
چیتادلا
| Stadio Alberto Picco
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1 1
فروزینونه
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1
1
فروزینونه
| Stadio Pierluigi Penzo
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
2 0
آولینو
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
2
0
آولینو
| Stadio Ennio Tardini
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
پرو ورچلی
1 4
فوجیا
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
پرو ورچلی
1
4
فوجیا
| Stadio Silvio Piola
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:00
ترنانا
0 0
Carpi
۹ آبان ۱۳۹۶ 00:00
ترنانا
0
0
Carpi
| Stadio Libero Liberati
هفته 13
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پسکارا
2 2
پالرمو
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پسکارا
2
2
پالرمو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1 2
وینتزیا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1
2
وینتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
4 2
آسکولی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
4
2
آسکولی
| Stadio Sandro Cabassi
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1 1
ترنانا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1
1
ترنانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
2 3
کرمونزه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
2
3
کرمونزه
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فروزینونه
2 1
پارما
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فروزینونه
2
1
پارما
| Stadio Benito Stirpe
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
0 1
پرو ورچلی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
0
1
پرو ورچلی
| Stadio Comunale Silvio Piola
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
سالرنیتانا
2 2
باری
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
سالرنیتانا
2
2
باری
| Stadio Arechi
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
2 2
چزنا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
2
2
چزنا
| Stadio Comunale Chiavari
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
امپولی
1 1
اسپتزیا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
امپولی
1
1
اسپتزیا
| Stadio Carlo Castellani
۱۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پروجا
1 1
آولینو
۱۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پروجا
1
1
آولینو
| Stadio Renato Curi
هفته 14
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
2 1
امپولی
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
2
1
امپولی
| Stadio Silvio Piola
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آولینو
0 0
ویرتوس انتلا
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آولینو
0
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 00:00
اسپتزیا
1 1
فروزینونه
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 00:00
اسپتزیا
1
1
فروزینونه
| Stadio Alberto Picco
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 16:00
وینتزیا
1 0
پروجا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 16:00
وینتزیا
1
0
پروجا
| Stadio Pierluigi Penzo
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0 2
فوجیا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0
2
فوجیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
1 1
برشا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
1
1
برشا
| Stadio Sandro Cabassi
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چزنا
3 3
سالرنیتانا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چزنا
3
3
سالرنیتانا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1 2
پارما
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1
2
پارما
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کرمونزه
1 2
پالرمو
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کرمونزه
1
2
پالرمو
| Stadio Giovanni Zini
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1 1
Novara
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1
1
Novara
| Stadio Libero Liberati
۲۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
باری
1 0
پسکارا
۲۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
باری
1
0
پسکارا
| Stadio Comunale San Nicola
هفته 15
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
فروزینونه
1 1
آولینو
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 00:00
فروزینونه
1
1
آولینو
| Stadio Benito Stirpe
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1 1
اسپتزیا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1
1
اسپتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
امپولی
5 3
چزنا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
امپولی
5
3
چزنا
| Stadio Carlo Castellani
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
1 1
ترنانا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
1
1
ترنانا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
1 2
باری
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
1
2
باری
| Stadio Comunale Silvio Piola
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
4 0
آسکولی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
4
0
آسکولی
| Stadio Ennio Tardini
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پروجا
5 0
Carpi
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پروجا
5
0
Carpi
| Stadio Renato Curi
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پسکارا
3 1
پرو ورچلی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پسکارا
3
1
پرو ورچلی
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
0 0
وینتزیا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
0
0
وینتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
سالرنیتانا
1 1
کرمونزه
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
سالرنیتانا
1
1
کرمونزه
| Stadio Arechi
۳۰ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پالرمو
0 3
چیتادلا
۳۰ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پالرمو
0
3
چیتادلا
| Stadio Renzo Barbera
هفته 16
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
امپولی
3 3
فروزینونه
۴ آذر ۱۳۹۶ 00:00
امپولی
3
3
فروزینونه
| Stadio Carlo Castellani
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0 0
کرمونزه
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0
0
کرمونزه
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آولینو
1 3
پالرمو
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آولینو
1
3
پالرمو
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
2 1
پارما
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
2
1
پارما
| Stadio Sandro Cabassi
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
2 1
سالرنیتانا
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
2
1
سالرنیتانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
1 1
ویرتوس انتلا
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Silvio Piola
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
اسپتزیا
4 0
پسکارا
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
اسپتزیا
4
0
پسکارا
| Stadio Alberto Picco
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
وینتزیا
1 3
Novara
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
وینتزیا
1
3
Novara
| Stadio Pierluigi Penzo
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
باری
1 0
فوجیا
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
باری
1
0
فوجیا
| Stadio Comunale San Nicola
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1 1
پروجا
<