سری بی ایتالیا

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
م م م پ پ
24
13
5
88
49
39
85
2
پ م پ پ ش
20
18
8
63
43
20
78
3
م م م ش پ
20
17
9
70
51
19
77
4
ش پ ش پ پ
21
9
12
57
37
20
72
5
ش م پ م ش
18
17
10
60
44
16
71
6
م پ م م م
18
15
12
65
52
13
69
7
م پ ش پ م
18
14
11
61
50
11
68
8
م ش م ش ش
16
12
15
67
61
6
60
9
ش پ ش پ م
16
10
16
66
68
-2
58
10
پ ش پ ش ش
13
14
15
46
45
1
53
11
م م ش م ش
12
16
14
32
46
-14
52
12
پ م پ ش ش
11
18
13
51
58
-7
51
13
پ م پ م پ
11
17
14
55
61
-6
50
14
م پ م م م
11
15
18
40
60
-20
48
15
ش م م پ ش
9
21
12
48
47
1
48
16
م ش م پ پ
11
15
16
49
60
-11
48
17
ش ش م ش م
11
15
16
41
52
-11
48
18
پ م م ش م
11
15
16
50
64
-14
48
19
ش ش پ م م
10
16
18
41
54
-13
46
20
م م م م ش
10
14
18
42
52
-10
44
21
پ ش ش پ ش
9
13
20
47
70
-23
40
22
ش ش ش ش ش
7
16
19
62
77
-15
37
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
امپولی
پالرمو
فروزینونه
پارما
وینتزیا
چیتادلا
باری
پروجا
فوجیا
اسپتزیا
Carpi
سالرنیتانا
چزنا
آسکولی
کرمونزه
آولینو
برشا
پسکارا
ویرتوس انتلا
Novara
پرو ورچلی
ترنانا
1امپولی 4–0 3–3 4–0 3–2 0–1 3–2 2–1 3–1 1–1 1–0 2–0 5–3 3–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–1 1–1 3–2 2–1
2پالرمو 3–3 2–1 1–1 1–0 0–3 1–1 1–0 1–2 2–0 4–0 3–0 0–0 4–1 1–1 3–0 2–0 1–1 2–0 0–2 2–1 1–0
3فروزینونه 2–4 2–0 2–1 2–1 1–1 3–2 1–3 2–2 1–1 1–0 0–0 3–3 2–0 0–0 1–1 2–0 3–0 4–3 1–0 4–0 4–2
4پارما 1–2 3–2 2–0 1–1 0–0 1–0 1–1 3–1 0–0 2–1 2–2 0–0 4–0 1–0 2–0 0–1 0–1 3–1 3–0 3–0 2–0
5وینتزیا 1–0 1–1 1–1 0–1 2–1 3–1 3–0 2–1 0–0 2–0 0–0 1–0 1–0 1–1 3–1 1–2 0–0 2–0 1–3 1–1 2–0
6چیتادلا 1–1 0–0 1–1 1–2 2–1 2–2 1–1 3–1 1–2 0–1 2–1 4–0 3–2 1–2 2–2 2–2 2–0 0–1 1–3 2–0 1–1
7باری 0–4 0–3 1–0 0–0 0–2 4–2 3–1 1–0 1–1 2–0 1–1 3–0 3–0 1–0 2–1 3–0 1–0 1–0 1–1 2–2 3–0
8پروجا 2–4 1–0 1–0 3–0 1–1 1–3 1–3 2–0 3–0 5–0 1–1 0–3 1–0 1–0 1–1 2–0 4–2 2–0 1–1 1–5 2–3
9فوجیا 0–3 1–1 1–2 0–3 2–2 1–3 1–1 2–1 2–1 3–0 1–0 2–1 3–0 2–3 2–1 1–2 0–1 1–1 2–2 2–1 1–1
10اسپتزیا 1–1 0–0 1–1 0–2 1–1 0–0 1–0 4–2 1–0 0–1 3–0 1–2 1–1 1–0 1–0 0–1 4–0 2–1 1–0 5–1 1–1
11Carpi 0–0 1–3 1–1 2–1 0–0 1–1 0–0 1–2 1–3 2–1 1–0 2–1 4–2 1–1 0–0 1–1 0–1 0–0 1–0 2–0 2–1
12سالرنیتانا 2–1 0–2 1–1 0–1 3–2 1–3 2–2 1–1 0–3 2–0 1–2 1–1 0–0 1–1 2–0 4–2 2–2 1–0 1–0 0–0 3–3
13چزنا 2–3 1–1 1–0 2–1 0–0 0–1 1–1 1–1 3–3 1–0 0–0 3–3 0–2 1–0 3–1 1–0 4–2 3–0 2–2 2–2 4–3
14آسکولی 1–2 0–0 0–1 0–1 3–3 1–2 1–0 2–2 0–2 3–1 2–0 1–3 2–1 0–0 1–1 0–0 1–1 0–0 1–2 1–0 2–1
15کرمونزه 1–1 1–2 2–2 1–0 5–1 1–1 0–1 3–3 0–4 1–0 1–1 1–1 1–0 1–2 3–1 2–0 0–0 0–1 1–1 2–3 3–3
16آولینو 3–2 1–3 0–2 1–2 1–1 0–2 1–2 2–0 5–1 1–0 1–1 2–3 1–1 1–1 0–0 2–1 2–2 0–0 2–1 1–0 2–1
17برشا 0–2 0–0 1–2 2–1 1–2 1–1 2–1 2–1 2–2 1–1 1–1 2–0 0–0 0–1 1–1 2–3 2–1 0–0 0–1 0–0 3–1
18پسکارا 0–1 2–2 3–3 1–4 1–0 1–2 2–2 0–2 5–1 3–2 0–1 1–0 0–0 0–1 0–0 2–1 0–3 2–2 1–0 3–1 3–3
19ویرتوس انتلا 2–3 1–2 0–1 2–0 0–0 0–1 3–1 1–5 1–2 0–1 0–0 0–2 2–2 0–0 1–1 1–1 3–0 0–0 2–1 3–2 3–1
20Novara 1–1 2–2 2–1 0–1 1–3 1–0 1–2 1–1 0–1 1–1 1–0 2–3 1–0 1–2 1–1 1–2 2–1 1–1 0–1 0–1 0–3
21پرو ورچلی 2–1 0–0 0–2 1–0 0–2 1–2 2–2 0–2 1–4 0–2 0–0 1–1 5–2 2–0 1–4 0–0 0–0 3–1 1–1 0–0 2–1
22ترنانا 1–1 2–3 0–0 1–1 2–3 5–1 1–2 1–1 2–2 4–2 0–0 2–2 1–0 1–1 2–1 1–2 1–1 0–3 0–1 1–1 4–3
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Stadio Ennio Tardini ۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1 0
کرمونزه
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
1
0
کرمونزه
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
2 1
برشا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
2
1
برشا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Sandro Cabassi ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 0
Novara
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
0
Novara
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
3 2
آسکولی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
3
2
آسکولی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Renzo Barbera ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2 0
اسپتزیا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
2
0
اسپتزیا
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Silvio Piola ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
0 2
فروزینونه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
2
فروزینونه
| Stadio Silvio Piola
Stadio Libero Liberati ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1 1
امپولی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
امپولی
| Stadio Libero Liberati
Stadio Pierluigi Penzo ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
وینتزیا
0 0
سالرنیتانا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1 5
پروجا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
5
پروجا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پسکارا
5 1
فوجیا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
5
1
فوجیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Comunale San Nicola ۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
3 0
چزنا
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
چزنا
| Stadio Comunale San Nicola
هفته 2
Stadio Mario Rigamonti ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
برشا
0 0
پالرمو
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
0
پالرمو
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Carlo Castellani ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
امپولی
3 2
باری
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
2
باری
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
1 0
پرو ورچلی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
0
پرو ورچلی
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
0 0
وینتزیا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
0
0
وینتزیا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Giovanni Zini ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کرمونزه
3 1
آولینو
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
1
آولینو
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
1 1
ویرتوس انتلا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Benito Stirpe ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
2 1
چیتادلا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
1
چیتادلا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Novara
0 1
پارما
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
پارما
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
4 2
پسکارا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
4
2
پسکارا
| Stadio Renato Curi
Stadio Alberto Picco ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
0 1
Carpi
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
Carpi
| Stadio Alberto Picco
Stadio Arechi ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سالرنیتانا
3 3
ترنانا
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
3
ترنانا
| Stadio Arechi
هفته 3
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
3 3
فروزینونه
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
3
فروزینونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
1 2
Novara
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
2
Novara
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
5 1
فوجیا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
5
1
فوجیا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Comunale San Nicola ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
باری
0 2
وینتزیا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Sandro Cabassi ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
1 0
سالرنیتانا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Renzo Barbera ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
3 3
امپولی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
3
3
امپولی
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Silvio Piola ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
1 4
کرمونزه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
4
کرمونزه
| Stadio Silvio Piola
Stadio Alberto Picco ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
2 1
ویرتوس انتلا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Libero Liberati ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1 0
چزنا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
چزنا
| Stadio Libero Liberati
Stadio Ennio Tardini ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پارما
0 1
برشا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
0
1
برشا
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
1 1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
پروجا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
هفته 4
Stadio Pierluigi Penzo ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
وینتزیا
0 0
اسپتزیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
اسپتزیا
| Stadio Pierluigi Penzo
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
چزنا
3 1
آولینو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
1
آولینو
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Comunale Chiavari ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3 1
ترنانا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
1
ترنانا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Mario Rigamonti ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0 0
پرو ورچلی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
0
پرو ورچلی
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Giovanni Zini ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
1 1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
Carpi
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Carlo Castellani ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3 0
آسکولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
0
آسکولی
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
1 1
پالرمو
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
1
پالرمو
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
3 2
باری
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
فروزینونه
3
2
باری
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Comunale Silvio Piola ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1 0
چیتادلا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
چیتادلا
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
3 0
پارما
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
0
پارما
| Stadio Renato Curi
Stadio Arechi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 2
پسکارا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
2
پسکارا
| Stadio Arechi
هفته 5
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1 1
وینتزیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
1
1
وینتزیا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
0 1
فروزینونه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
1
فروزینونه
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Comunale San Nicola ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
1 0
کرمونزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
0
کرمونزه
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Sandro Cabassi ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 3
فوجیا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
3
فوجیا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
4 0
چزنا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
4
0
چزنا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Renzo Barbera ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
1 0
پروجا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
0
پروجا
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Ennio Tardini ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1 2
امپولی
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
1
2
امپولی
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
2 2
ویرتوس انتلا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
ویرتوس انتلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Silvio Piola ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
1 1
سالرنیتانا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Alberto Picco ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
1 0
Novara
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
Novara
| Stadio Alberto Picco
Stadio Libero Liberati ۱۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1 1
برشا
۱۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
برشا
| Stadio Libero Liberati
هفته 6
Stadio Comunale San Nicola ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
3 0
ترنانا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
ترنانا
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Mario Rigamonti ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2 2
فوجیا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
فوجیا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Giovanni Zini ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
0 0
پسکارا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
پسکارا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Carlo Castellani ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
0 1
چیتادلا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
1
چیتادلا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Comunale Silvio Piola ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1 2
آولینو
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
2
آولینو
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1 0
فروزینونه
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
فروزینونه
| Stadio Renato Curi
Stadio Arechi ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 0
اسپتزیا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
0
اسپتزیا
| Stadio Arechi
Stadio Pierluigi Penzo ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
0 1
پارما
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
1
پارما
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
0 0
Carpi
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
Carpi
| Stadio Comunale Chiavari
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
چزنا
0 2
آسکولی
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
0
2
آسکولی
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Renzo Barbera ۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2 1
پرو ورچلی
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
2
1
پرو ورچلی
| Stadio Renzo Barbera
هفته 7
Stadio Ennio Tardini ۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پارما
2 2
سالرنیتانا
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
2
2
سالرنیتانا
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
0 0
پالرمو
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
پالرمو
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
3 2
امپولی
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
3
2
امپولی
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Mario Rigamonti ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2 1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
پروجا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Sandro Cabassi ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
0 1
پسکارا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
1
پسکارا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
0 1
ویرتوس انتلا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Silvio Piola ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
5 2
چزنا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
5
2
چزنا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Alberto Picco ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
1 0
باری
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
باری
| Stadio Alberto Picco
Stadio Libero Liberati ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
2 3
وینتزیا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
2
3
وینتزیا
| Stadio Libero Liberati
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
2 2
Novara
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
2
Novara
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Benito Stirpe ۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
0 0
کرمونزه
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
0
کرمونزه
| Stadio Benito Stirpe
هفته 8
Stadio Arechi ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
سالرنیتانا
0 0
آسکولی
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
آسکولی
| Stadio Arechi
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
1 0
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
1
0
اسپتزیا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 15:00
پسکارا
1 2
چیتادلا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
چیتادلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Comunale San Nicola ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
2 1
آولینو
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
1
آولینو
| Stadio Comunale San Nicola
Stadio Giovanni Zini ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3 3
ترنانا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
3
ترنانا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Carlo Castellani ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3 1
فوجیا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
1
فوجیا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Renzo Barbera ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
1 1
پارما
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
1
پارما
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Renato Curi ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1 5
پرو ورچلی
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
5
پرو ورچلی
| Stadio Renato Curi
Stadio Pierluigi Penzo ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
2 0
Carpi
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
2
0
Carpi
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
برشا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
0
برشا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2 1
فروزینونه
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
1
فروزینونه
| Stadio Comunale Silvio Piola
هفته 9
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
2 1
پروجا
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
1
پروجا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
3 3
وینتزیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
3
وینتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Mario Rigamonti ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0 1
Novara
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
1
Novara
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Sandro Cabassi ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
2 1
چزنا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
1
چزنا
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
1 2
کرمونزه
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
کرمونزه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
0 0
پالرمو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
فروزینونه
0
0
پالرمو
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Ennio Tardini ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
0 1
پسکارا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
0
1
پسکارا
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Silvio Piola ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
2 2
باری
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
2
باری
| Stadio Silvio Piola
Stadio Libero Liberati ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
4 2
اسپتزیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
4
2
اسپتزیا
| Stadio Libero Liberati
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
آولینو
2 3
سالرنیتانا
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
2
3
سالرنیتانا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Comunale Chiavari ۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
2 3
امپولی
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
3
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 10
Stadio Giovanni Zini ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کرمونزه
2 0
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
برشا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Comunale San Nicola ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
باری
4 2
چیتادلا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
4
2
چیتادلا
| Stadio Comunale San Nicola
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
3 3
فوجیا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
3
فوجیا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Renzo Barbera ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
0 2
Novara
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
2
Novara
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Ennio Tardini ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
3 1
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
3
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
2 1
آولینو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
آولینو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Silvio Piola ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
Carpi
| Stadio Silvio Piola
Stadio Arechi ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
فروزینونه
| Stadio Arechi
Stadio Alberto Picco ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
4 2
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
4
2
پروجا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Libero Liberati ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1 1
آسکولی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
آسکولی
| Stadio Libero Liberati
Stadio Pierluigi Penzo ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1 0
امپولی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
امپولی
| Stadio Pierluigi Penzo
هفته 11
Stadio Mario Rigamonti ۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
برشا
2 1
باری
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
باری
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
3 1
اسپتزیا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
1
اسپتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1 0
پرو ورچلی
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
1
0
پرو ورچلی
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Sandro Cabassi ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 3
پالرمو
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
3
پالرمو
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
2 1
وینتزیا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
وینتزیا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Carlo Castellani ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
امپولی
3 1
پسکارا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
1
پسکارا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
0 3
پارما
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
0
3
پارما
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Benito Stirpe ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
4 2
ترنانا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
4
2
ترنانا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Silvio Piola ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2 3
سالرنیتانا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
3
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Renato Curi ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
0 3
چزنا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
3
چزنا
| Stadio Renato Curi
Stadio Comunale Chiavari ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1 1
کرمونزه
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
کرمونزه
| Stadio Comunale Chiavari
هفته 12
Stadio Comunale San Nicola ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
باری
3 0
آسکولی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
آسکولی
| Stadio Comunale San Nicola
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
2 2
Novara
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
2
2
Novara
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Giovanni Zini ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3 3
پروجا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
3
پروجا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Renzo Barbera ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
2 0
ویرتوس انتلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
2
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Renzo Barbera
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
0 3
برشا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
3
برشا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Arechi ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 1
امپولی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
امپولی
| Stadio Arechi
Stadio Alberto Picco ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
0 0
چیتادلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
چیتادلا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Pierluigi Penzo ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1 1
فروزینونه
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
1
فروزینونه
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Ennio Tardini ۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
2 0
آولینو
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
2
0
آولینو
| Stadio Ennio Tardini
Stadio Silvio Piola ۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
پرو ورچلی
1 4
فوجیا
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
4
فوجیا
| Stadio Silvio Piola
Stadio Libero Liberati ۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
ترنانا
0 0
Carpi
۸ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
0
Carpi
| Stadio Libero Liberati
هفته 13
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پسکارا
2 2
پالرمو
۱۲ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
پالرمو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Mario Rigamonti ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1 2
وینتزیا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
2
وینتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Sandro Cabassi ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
4 2
آسکولی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
4
2
آسکولی
| Stadio Sandro Cabassi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1 1
ترنانا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
ترنانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
2 3
کرمونزه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
3
کرمونزه
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Benito Stirpe ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فروزینونه
2 1
پارما
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
1
پارما
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
0 1
پرو ورچلی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
پرو ورچلی
| Stadio Comunale Silvio Piola
Stadio Arechi ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
سالرنیتانا
2 2
باری
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
2
باری
| Stadio Arechi
Stadio Comunale Chiavari ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
2 2
چزنا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
2
چزنا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Carlo Castellani ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
امپولی
1 1
اسپتزیا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
اسپتزیا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Renato Curi ۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:00
پروجا
1 1
آولینو
۱۵ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
آولینو
| Stadio Renato Curi
هفته 14
Stadio Silvio Piola ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
2 1
امپولی
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
1
امپولی
| Stadio Silvio Piola
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آولینو
0 0
ویرتوس انتلا
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
0
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Stadio Alberto Picco ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 00:00
اسپتزیا
1 1
فروزینونه
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
فروزینونه
| Stadio Alberto Picco
Stadio Pierluigi Penzo ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 16:00
وینتزیا
1 0
پروجا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 16:00
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
پروجا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0 2
فوجیا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
فوجیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Sandro Cabassi ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
1 1
برشا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
برشا
| Stadio Sandro Cabassi
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چزنا
3 3
سالرنیتانا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
3
سالرنیتانا
| Orogel Stadium-Dino Manuzzi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1 2
پارما
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
پارما
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Giovanni Zini ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کرمونزه
1 2
پالرمو
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
2
پالرمو
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Libero Liberati ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1 1
Novara
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
Novara
| Stadio Libero Liberati
Stadio Comunale San Nicola ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 00:00
باری
1 0
پسکارا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
0
پسکارا
| Stadio Comunale San Nicola
هفته 15
Stadio Benito Stirpe ۲۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
فروزینونه
1 1
آولینو
۲۶ آبان ۱۳۹۶ 00:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
آولینو
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Mario Rigamonti ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1 1
اسپتزیا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
اسپتزیا
| Stadio Mario Rigamonti
Stadio Carlo Castellani ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
امپولی
5 3
چزنا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
5
3
چزنا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
1 1
ترنانا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
1
ترنانا
| Stadio Comunale Pino Zaccheria
Stadio Comunale Silvio Piola ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
1 2
باری
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
2
باری