سری بی ایتالیا

2017-2018
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
هفته 1
Stadio Ennio Tardini ۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1 0
کرمونزه
۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
1
0
کرمونزه
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
2 1
برشا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
2
1
برشا
Stadio Sandro Cabassi ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 0
Novara
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
0
Novara
Stadio Pier Cesare Tombolato ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
3 2
آسکولی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
3
2
آسکولی
Stadio Renzo Barbera ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2 0
اسپتزیا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
2
0
اسپتزیا
Stadio Silvio Piola ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
0 2
فروزینونه
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
2
فروزینونه
Stadio Libero Liberati ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1 1
امپولی
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
امپولی
Stadio Pierluigi Penzo ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
وینتزیا
0 0
سالرنیتانا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
سالرنیتانا
Stadio Comunale Chiavari ۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1 5
پروجا
۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
5
پروجا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پسکارا
5 1
فوجیا
۵ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
5
1
فوجیا
Stadio Comunale San Nicola ۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
3 0
چزنا
۶ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
چزنا
هفته 2
Stadio Mario Rigamonti ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
برشا
0 0
پالرمو
۱۱ شهریور ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
0
پالرمو
Stadio Carlo Castellani ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
امپولی
3 2
باری
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
2
باری
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
1 0
پرو ورچلی
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
0
پرو ورچلی
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
0 0
وینتزیا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
0
0
وینتزیا
Stadio Giovanni Zini ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
کرمونزه
3 1
آولینو
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
1
آولینو
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
1 1
ویرتوس انتلا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Benito Stirpe ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
2 1
چیتادلا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
1
چیتادلا
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Novara
0 1
پارما
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
پارما
Stadio Renato Curi ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
4 2
پسکارا
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
4
2
پسکارا
Stadio Alberto Picco ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
0 1
Carpi
۱۲ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
Carpi
Stadio Arechi ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
سالرنیتانا
3 3
ترنانا
۱۳ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
3
ترنانا
هفته 3
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
3 3
فروزینونه
۱۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
3
فروزینونه
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
1 2
Novara
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
2
Novara
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
5 1
فوجیا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
5
1
فوجیا
Stadio Comunale San Nicola ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
باری
0 2
وینتزیا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
0
2
وینتزیا
Stadio Sandro Cabassi ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
1 0
سالرنیتانا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
0
سالرنیتانا
Stadio Renzo Barbera ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
3 3
امپولی
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
3
3
امپولی
Stadio Silvio Piola ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
1 4
کرمونزه
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
4
کرمونزه
Stadio Alberto Picco ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
2 1
ویرتوس انتلا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
1
ویرتوس انتلا
Stadio Libero Liberati ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1 0
چزنا
۱۸ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
0
چزنا
Stadio Ennio Tardini ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
پارما
0 1
برشا
۱۹ شهریور ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
0
1
برشا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
1 1
پروجا
۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
پروجا
هفته 4
Stadio Pierluigi Penzo ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
وینتزیا
0 0
اسپتزیا
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
اسپتزیا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
چزنا
3 1
آولینو
۲۴ شهریور ۱۳۹۶ 23:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
1
آولینو
Stadio Comunale Chiavari ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3 1
ترنانا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
1
ترنانا
Stadio Mario Rigamonti ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0 0
پرو ورچلی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
0
پرو ورچلی
Stadio Giovanni Zini ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
1 1
Carpi
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
Carpi
Stadio Carlo Castellani ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3 0
آسکولی
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
0
آسکولی
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
1 1
پالرمو
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
1
پالرمو
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
3 2
باری
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
فروزینونه
3
2
باری
Stadio Comunale Silvio Piola ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1 0
چیتادلا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
0
چیتادلا
Stadio Renato Curi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
3 0
پارما
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
0
پارما
Stadio Arechi ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 2
پسکارا
۲۵ شهریور ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
2
پسکارا
هفته 5
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1 1
وینتزیا
۲۷ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
1
1
وینتزیا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
0 1
فروزینونه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
1
فروزینونه
Stadio Comunale San Nicola ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
باری
1 0
کرمونزه
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
0
کرمونزه
Stadio Sandro Cabassi ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 3
فوجیا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
3
فوجیا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
4 0
چزنا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
4
0
چزنا
Stadio Renzo Barbera ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
1 0
پروجا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
0
پروجا
Stadio Ennio Tardini ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پارما
1 2
امپولی
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
1
2
امپولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پسکارا
2 2
ویرتوس انتلا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
ویرتوس انتلا
Stadio Silvio Piola ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
پرو ورچلی
1 1
سالرنیتانا
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
سالرنیتانا
Stadio Alberto Picco ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
اسپتزیا
1 0
Novara
۲۸ شهریور ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
Novara
Stadio Libero Liberati ۱۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ترنانا
1 1
برشا
۱۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
برشا
هفته 6
Stadio Comunale San Nicola ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
3 0
ترنانا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
ترنانا
Stadio Mario Rigamonti ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2 2
فوجیا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
2
فوجیا
Stadio Giovanni Zini ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
0 0
پسکارا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
پسکارا
Stadio Carlo Castellani ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
0 1
چیتادلا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
0
1
چیتادلا
Stadio Comunale Silvio Piola ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Novara
1 2
آولینو
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
2
آولینو
Stadio Renato Curi ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1 0
فروزینونه
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
فروزینونه
Stadio Arechi ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 0
اسپتزیا
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
0
اسپتزیا
Stadio Pierluigi Penzo ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
0 1
پارما
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
1
پارما
Stadio Comunale Chiavari ۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
0 0
Carpi
۱ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
Carpi
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
چزنا
0 2
آسکولی
۲ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
0
2
آسکولی
Stadio Renzo Barbera ۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پالرمو
2 1
پرو ورچلی
۳ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
2
1
پرو ورچلی
هفته 7
Stadio Ennio Tardini ۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
پارما
2 2
سالرنیتانا
۷ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Ennio Tardini
پارما
2
2
سالرنیتانا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
0 0
پالرمو
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
پالرمو
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آولینو
3 2
امپولی
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
3
2
امپولی
Stadio Mario Rigamonti ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
2 1
پروجا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
پروجا
Stadio Sandro Cabassi ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
0 1
پسکارا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
0
1
پسکارا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
0 1
ویرتوس انتلا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
1
ویرتوس انتلا
Stadio Silvio Piola ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
5 2
چزنا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
5
2
چزنا
Stadio Alberto Picco ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
1 0
باری
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
باری
Stadio Libero Liberati ۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
2 3
وینتزیا
۸ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
2
3
وینتزیا
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فوجیا
2 2
Novara
۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
2
Novara
Stadio Benito Stirpe ۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
0 0
کرمونزه
۱۰ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
0
0
کرمونزه
هفته 8
Stadio Arechi ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
سالرنیتانا
0 0
آسکولی
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
0
آسکولی
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
چزنا
1 0
اسپتزیا
۱۵ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
1
0
اسپتزیا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 15:00
پسکارا
1 2
چیتادلا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 15:00
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
چیتادلا
Stadio Comunale San Nicola ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
باری
2 1
آولینو
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
2
1
آولینو
Stadio Giovanni Zini ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3 3
ترنانا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
3
ترنانا
Stadio Carlo Castellani ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
امپولی
3 1
فوجیا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
1
فوجیا
Stadio Renzo Barbera ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
1 1
پارما
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
1
1
پارما
Stadio Renato Curi ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پروجا
1 5
پرو ورچلی
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
5
پرو ورچلی
Stadio Pierluigi Penzo ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
2 0
Carpi
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
2
0
Carpi
Stadio Comunale Chiavari ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ویرتوس انتلا
3 0
برشا
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
0
برشا
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2 1
فروزینونه
۱۶ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
1
فروزینونه
هفته 9
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
2 1
پروجا
۲۱ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
1
پروجا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
آسکولی
3 3
وینتزیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
3
وینتزیا
Stadio Mario Rigamonti ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
برشا
0 1
Novara
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
0
1
Novara
Stadio Sandro Cabassi ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Carpi
2 1
چزنا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
1
چزنا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چیتادلا
1 2
کرمونزه
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
کرمونزه
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
فروزینونه
0 0
پالرمو
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
فروزینونه
0
0
پالرمو
Stadio Ennio Tardini ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
0 1
پسکارا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
0
1
پسکارا
Stadio Silvio Piola ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
2 2
باری
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
2
باری
Stadio Libero Liberati ۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
4 2
اسپتزیا
۲۲ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
4
2
اسپتزیا
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
آولینو
2 3
سالرنیتانا
۲۳ مهر ۱۳۹۶ 20:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
2
3
سالرنیتانا
Stadio Comunale Chiavari ۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
2 3
امپولی
۲۴ مهر ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
3
امپولی
هفته 10
Stadio Giovanni Zini ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
کرمونزه
2 0
برشا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
0
برشا
Stadio Comunale San Nicola ۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
باری
4 2
چیتادلا
۲۸ مهر ۱۳۹۶ 23:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
4
2
چیتادلا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
3 3
فوجیا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
3
فوجیا
Stadio Renzo Barbera ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
0 2
Novara
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
2
Novara
Stadio Ennio Tardini ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پارما
3 1
ویرتوس انتلا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
3
1
ویرتوس انتلا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
2 1
آولینو
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
1
آولینو
Stadio Silvio Piola ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
پرو ورچلی
0 0
Carpi
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
0
0
Carpi
Stadio Arechi ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
فروزینونه
Stadio Alberto Picco ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
4 2
پروجا
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
4
2
پروجا
Stadio Libero Liberati ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
ترنانا
1 1
آسکولی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
آسکولی
Stadio Pierluigi Penzo ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1 0
امپولی
۲۹ مهر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
امپولی
هفته 11
Stadio Mario Rigamonti ۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
برشا
2 1
باری
۱ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
1
باری
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آسکولی
3 1
اسپتزیا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
1
اسپتزیا
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
آولینو
1 0
پرو ورچلی
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
1
0
پرو ورچلی
Stadio Sandro Cabassi ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Carpi
1 3
پالرمو
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
3
پالرمو
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
چیتادلا
2 1
وینتزیا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
وینتزیا
Stadio Carlo Castellani ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
امپولی
3 1
پسکارا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
1
پسکارا
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فوجیا
0 3
پارما
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
0
3
پارما
Stadio Benito Stirpe ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
فروزینونه
4 2
ترنانا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
4
2
ترنانا
Stadio Comunale Silvio Piola ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Novara
2 3
سالرنیتانا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
2
3
سالرنیتانا
Stadio Renato Curi ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
پروجا
0 3
چزنا
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Renato Curi
پروجا
0
3
چزنا
Stadio Comunale Chiavari ۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
ویرتوس انتلا
1 1
کرمونزه
۲ آبان ۱۳۹۶ 23:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
کرمونزه
هفته 12
Stadio Comunale San Nicola ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
باری
3 0
آسکولی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Comunale San Nicola
باری
3
0
آسکولی
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
چزنا
2 2
Novara
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
2
2
Novara
Stadio Giovanni Zini ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
کرمونزه
3 3
پروجا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
3
3
پروجا
Stadio Renzo Barbera ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پالرمو
2 0
ویرتوس انتلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
2
0
ویرتوس انتلا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
پسکارا
0 3
برشا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
3
برشا
Stadio Arechi ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
2 1
امپولی
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
امپولی
Stadio Alberto Picco ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
اسپتزیا
0 0
چیتادلا
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
چیتادلا
Stadio Pierluigi Penzo ۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
وینتزیا
1 1
فروزینونه
۶ آبان ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
1
فروزینونه
Stadio Ennio Tardini ۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
2 0
آولینو
۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
2
0
آولینو
Stadio Silvio Piola ۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
پرو ورچلی
1 4
فوجیا
۷ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
4
فوجیا
Stadio Libero Liberati ۹ آبان ۱۳۹۶
ترنانا
0 0
Carpi
۹ آبان ۱۳۹۶
Stadio Libero Liberati
ترنانا
0
0
Carpi
هفته 13
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۳ آبان ۱۳۹۶
پسکارا
2 2
پالرمو
۱۳ آبان ۱۳۹۶
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
پالرمو
Stadio Mario Rigamonti ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1 2
وینتزیا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
2
وینتزیا
Stadio Sandro Cabassi ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
4 2
آسکولی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
4
2
آسکولی
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1 1
ترنانا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
ترنانا
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
2 3
کرمونزه
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
2
3
کرمونزه
Stadio Benito Stirpe ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فروزینونه
2 1
پارما
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
1
پارما
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
0 1
پرو ورچلی
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
0
1
پرو ورچلی
Stadio Arechi ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
سالرنیتانا
2 2
باری
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
2
باری
Stadio Comunale Chiavari ۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
2 2
چزنا
۱۳ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
2
چزنا
Stadio Carlo Castellani ۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
امپولی
1 1
اسپتزیا
۱۴ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
اسپتزیا
Stadio Renato Curi ۱۶ آبان ۱۳۹۶
پروجا
1 1
آولینو
۱۶ آبان ۱۳۹۶
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
آولینو
هفته 14
Stadio Silvio Piola ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
2 1
امپولی
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
2
1
امپولی
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
آولینو
0 0
ویرتوس انتلا
۲۰ آبان ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
0
0
ویرتوس انتلا
Stadio Alberto Picco ۲۱ آبان ۱۳۹۶
اسپتزیا
1 1
فروزینونه
۲۱ آبان ۱۳۹۶
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
1
فروزینونه
Stadio Pierluigi Penzo ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 16:00
وینتزیا
1 0
پروجا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 16:00
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
پروجا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0 2
فوجیا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
فوجیا
Stadio Sandro Cabassi ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
1 1
برشا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
1
1
برشا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چزنا
3 3
سالرنیتانا
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
3
3
سالرنیتانا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
1 2
پارما
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
2
پارما
Stadio Giovanni Zini ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
کرمونزه
1 2
پالرمو
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
2
پالرمو
Stadio Libero Liberati ۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1 1
Novara
۲۱ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
Novara
Stadio Comunale San Nicola ۲۲ آبان ۱۳۹۶
باری
1 0
پسکارا
۲۲ آبان ۱۳۹۶
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
0
پسکارا
هفته 15
Stadio Benito Stirpe ۲۷ آبان ۱۳۹۶
فروزینونه
1 1
آولینو
۲۷ آبان ۱۳۹۶
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
آولینو
Stadio Mario Rigamonti ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
برشا
1 1
اسپتزیا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
1
1
اسپتزیا
Stadio Carlo Castellani ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
امپولی
5 3
چزنا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
5
3
چزنا
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
1 1
ترنانا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
1
ترنانا
Stadio Comunale Silvio Piola ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Novara
1 2
باری
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
2
باری
Stadio Ennio Tardini ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پارما
4 0
آسکولی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
4
0
آسکولی
Stadio Renato Curi ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پروجا
5 0
Carpi
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
5
0
Carpi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
پسکارا
3 1
پرو ورچلی
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
1
پرو ورچلی
Stadio Comunale Chiavari ۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
ویرتوس انتلا
0 0
وینتزیا
۲۷ آبان ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
0
وینتزیا
Stadio Arechi ۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
سالرنیتانا
1 1
کرمونزه
۲۸ آبان ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
کرمونزه
Stadio Renzo Barbera ۳۰ آبان ۱۳۹۶
پالرمو
0 3
چیتادلا
۳۰ آبان ۱۳۹۶
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
3
چیتادلا
هفته 16
Stadio Carlo Castellani ۴ آذر ۱۳۹۶
امپولی
3 3
فروزینونه
۴ آذر ۱۳۹۶
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
3
فروزینونه
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
0 0
کرمونزه
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
0
کرمونزه
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آولینو
1 3
پالرمو
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
1
3
پالرمو
Stadio Sandro Cabassi ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Carpi
2 1
پارما
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Sandro Cabassi
Carpi
2
1
پارما
Stadio Pier Cesare Tombolato ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
2 1
سالرنیتانا
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
سالرنیتانا
Stadio Silvio Piola ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
پرو ورچلی
1 1
ویرتوس انتلا
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Silvio Piola
پرو ورچلی
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Alberto Picco ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
اسپتزیا
4 0
پسکارا
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
4
0
پسکارا
Stadio Pierluigi Penzo ۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
وینتزیا
1 3
Novara
۴ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
3
Novara
Stadio Comunale San Nicola ۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
باری
1 0
فوجیا
۵ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Stadio Comunale San Nicola
باری
1
0
فوجیا
Stadio Libero Liberati ۵ آذر ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1 1
پروجا
۵ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
پروجا
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۷ آذر ۱۳۹۶
چزنا
1 0
برشا
۷ آذر ۱۳۹۶
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
1
0
برشا
هفته 17
Stadio Mario Rigamonti ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
برشا
2 0
سالرنیتانا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Mario Rigamonti
برشا
2
0
سالرنیتانا
Stadio Giovanni Zini ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
کرمونزه
1 0
اسپتزیا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
اسپتزیا
Stadio Comunale Pino Zaccheria ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
فوجیا
1 3
چیتادلا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Pino Zaccheria
فوجیا
1
3
چیتادلا
Stadio Benito Stirpe ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
فروزینونه
3 3
چزنا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
3
3
چزنا
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Novara
1 1
امپولی
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
1
امپولی
Stadio Ennio Tardini ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
پارما
3 0
پرو ورچلی
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Ennio Tardini
پارما
3
0
پرو ورچلی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
پسکارا
3 3
ترنانا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
3
ترنانا
Stadio Renzo Barbera ۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
پالرمو
0 0
وینتزیا
۱۱ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Stadio Renzo Barbera
پالرمو
0
0
وینتزیا
Stadio Partenio-Adriano Lombardi ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آولینو
1 1
Carpi
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Partenio-Adriano Lombardi
آولینو
1
1
Carpi
Stadio Comunale Chiavari ۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:00
ویرتوس انتلا
3 1
باری
۱۲ آذر ۱۳۹۶ 21:00
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
3
1
باری
Stadio Renato Curi ۱۴ آذر ۱۳۹۶
پروجا
1 0
آسکولی
۱۴ آذر ۱۳۹۶
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
آسکولی
هفته 18
Stadio Comunale Silvio Piola ۱۷ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Novara
1 1
کرمونزه
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 16:00
Stadio Comunale Silvio Piola
Novara
1
1
کرمونزه
Stadio Libero Liberati ۱۷ آذر ۱۳۹۶ 18:30
ترنانا
1 1
پارما
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Libero Liberati
ترنانا
1
1
پارما
Orogel Stadium-Dino Manuzzi ۱۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
چزنا
4 2
پسکارا
۱۷ آذر ۱۳۹۶ 21:30
Orogel Stadium-Dino Manuzzi
چزنا
4
2
پسکارا
Stadio Alberto Picco ۱۸ آذر ۱۳۹۶
اسپتزیا
1 0
فوجیا
۱۸ آذر ۱۳۹۶
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
0
فوجیا
Stadio Arechi ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 17:30
سالرنیتانا
1 1
پروجا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
پروجا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
آسکولی
1 1
ویرتوس انتلا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
چیتادلا
2 2
آولینو
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
2
آولینو
Stadio Carlo Castellani ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
امپولی
1 0
Carpi
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
0
Carpi
Stadio Benito Stirpe ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
فروزینونه
2 0
برشا
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
0
برشا
Stadio Pierluigi Penzo ۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
وینتزیا
1 1
پرو ورچلی
۱۸ آذر ۱۳۹۶ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا