سری بی ایتالیا

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش پ پ ش پ
38
26
8
4
67
27
40
86
2
پ م پ پ ش
38
20
8
10
63
40
23
68
3
پ ش م م پ
38
17
10
11
54
40
14
61
4
ش ش م م م
38
16
10
12
48
46
2
58
5
ش ش ش پ پ
38
17
7
14
49
49
0
58
6
ش ش پ پ پ
38
14
14
10
48
38
10
56
7
ش ش پ ش پ
38
14
12
12
47
48
-1
54
8
م م ش ش م
38
14
12
12
41
38
3
54
9
م پ ش پ م
38
14
12
12
49
45
4
54
10
پ م ش م ش
38
14
10
14
53
50
3
52
11
م پ پ ش پ
38
12
14
12
37
40
-3
50
12
پ م م پ م
38
12
13
13
42
43
-1
49
13
م پ ش م ش
38
12
12
14
46
50
-4
48
14
پ پ م ش ش
38
13
7
18
50
58
-8
46
15
پ ش پ پ پ
38
11
13
14
48
60
-12
46
16
پ پ پ پ پ
38
12
10
16
50
49
1
46
17
ش م پ ش ش
38
12
9
17
38
49
-11
45
18
م م ش پ ش
38
12
9
17
48
55
-7
45
19
م پ ش ش ش
38
11
8
19
47
63
-16
41
20
ش ش ش ش ش
38
5
6
27
30
67
-37
21
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
بنونتو
کروتونه
اسپتزیا
پوردنونه
چیتادلا
کیه وو
امپولی
فروزینونه
پیزا
سالرنیتانا
وینتزیا
کرمونزه
ویرتوس انتلا
آسکولی
تراپانی
نوو کاسنزا
پروجا
پسکارا
یووه استابیا
لیورنو
1 بنونتو 2–0 3–1 2–1 4–1 0–1 2–0 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 4–0 5–0 1–0 1–0 4–0 1–0 3–1
2 کروتونه 3–0 1–2 1–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 3–2 1–0 3–1 3–1 3–0 0–0 2–3 4–1 2–0 2–1
3 اسپتزیا 0–1 1–2 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 1–2 2–1 0–1 3–2 0–0 3–1 2–4 5–1 2–2 2–0 2–0 2–0
4 پوردنونه 1–1 1–0 1–0 0–0 0–1 2–0 3–0 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 2–1 2–1 1–2 3–0 0–2 2–1 2–2
5 چیتادلا 1–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–2 0–0 1–1 4–3 1–0 0–0 1–3 1–2 2–0 1–3 2–0 2–1 3–0 1–0
6 کیه وو 1–2 2–1 1–3 1–1 4–1 1–1 2–0 2–2 2–0 0–1 1–0 2–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1–0 2–3 0–1
7 امپولی 0–0 3–1 1–1 0–1 1–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–1 1–1 1–5 3–0 1–2 2–1 1–1
8 فروزینونه 2–3 1–2 2–1 2–2 0–2 2–0 4–0 1–1 1–0 1–1 0–2 1–0 2–1 3–0 1–1 1–0 2–0 2–2 1–0
9 پیزا 0–0 1–1 3–2 2–0 2–0 1–1 2–3 0–0 2–1 1–2 4–1 0–2 1–0 3–2 1–3 1–0 2–1 1–1 1–0
10 سالرنیتانا 0–2 3–2 1–2 4–0 4–1 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 3–3 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0
11 وینتزیا 0–2 1–3 0–0 1–2 1–2 0–2 0–2 0–1 1–1 1–0 1–2 2–2 2–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 1–0
12 کرمونزه 0–1 2–1 0–0 2–2 0–2 1–0 2–3 1–1 3–4 1–0 0–0 0–1 1–0 5–0 0–2 2–1 1–0 1–1 0–0
13 ویرتوس انتلا 0–4 1–2 0–0 1–1 2–3 1–1 2–0 1–0 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 1–1 1–0 0–2 2–0 2–0 1–0
14 آسکولی 2–4 1–1 3–0 2–2 1–0 1–1 1–0 0–1 1–0 3–2 1–1 1–3 2–1 3–1 3–2 0–1 0–2 2–2 2–0
15 تراپانی 2–0 2–0 1–1 3–0 0–3 1–0 2–2 0–0 1–3 0–1 0–1 0–0 4–1 3–1 2–2 2–2 1–0 1–2 2–1
16 نوو کاسنزا 0–1 0–1 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 0–2 2–1 0–1 1–1 2–0 2–1 0–1 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1
17 پروجا 1–2 0–0 0–3 1–2 0–2 2–1 0–1 3–1 1–0 1–0 0–1 0–0 2–0 1–1 1–2 2–2 3–1 0–0 1–0
18 پسکارا 4–0 0–3 1–2 4–2 1–2 0–0 1–1 1–1 3–0 1–2 2–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–2 3–1 1–0
19 یووه استابیا 1–1 3–2 3–1 4–2 0–1 3–2 1–0 0–2 0–2 2–0 2–0 1–2 1–1 1–5 2–2 1–0 1–2 2–1 2–3
20 لیورنو 0–2 1–5 0–1 2–1 0–2 3–4 0–2 2–2 1–0 2–3 0–2 1–2 4–4 0–3 1–2 0–3 0–1 0–2 2–1
جدول بازی جوانمردانه
# باشگاهها امتیاز
1 26 1 0 28
2 69 2 3 88
3 89 0 1 94
4 78 3 3 99
5 87 6 0 99
6 84 4 2 102
7 81 3 3 102
8 92 5 0 102
9 94 5 0 104
10 86 4 3 109
11 95 5 1 110
12 86 2 5 115
13 85 3 5 116
14 82 2 7 121
15 117 3 1 128
16 105 7 2 129
17 108 4 3 131
18 107 4 4 135
19 107 7 4 141
20 112 6 4 144
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
0 0
بنونتو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
0
0
بنونتو
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کروتونه
0 0
نوو کاسنزا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کروتونه
0
0
نوو کاسنزا
| Stadio Ezio Scida
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
سالرنیتانا
3 1
پسکارا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
سالرنیتانا
3
1
پسکارا
| Stadio Arechi
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3 1
تراپانی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3
1
تراپانی
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
0 3
اسپتزیا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
0
3
اسپتزیا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
وینتزیا
1 2
کرمونزه
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
وینتزیا
1
2
کرمونزه
| Stadio Pierluigi Penzo
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
1 0
لیورنو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
1
0
لیورنو
| Stadio Comunale Chiavari
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
2 1
یووه استابیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
2
1
یووه استابیا
| Stadio Carlo Castellani
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
2 1
کیه وو
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
2
1
کیه وو
| Stadio Renato Curi
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
3 0
فروزینونه
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
3
0
فروزینونه
| Dacia Arena
هفته 2
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کیه وو
1 1
امپولی
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کیه وو
1
1
امپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
4 1
چیتادلا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
4
1
چیتادلا
| Stadio Ciro Vigorito
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپتزیا
1 2
کروتونه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپتزیا
1
2
کروتونه
| Stadio Alberto Picco
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
0
1
سالرنیتانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
0 1
ویرتوس انتلا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
0
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Giovanni Zini
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
0 1
پروجا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
0
1
پروجا
| Stadio Armando Picchi
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0 1
وینتزیا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0
1
وینتزیا
| Stadio Polisportivo Provinciale
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
یووه استابیا
0 2
پیزا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
یووه استابیا
0
2
پیزا
| Stadio Comunale Romeo Menti
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پسکارا
4 2
پوردنونه
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پسکارا
4
2
پوردنونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
2 1
آسکولی
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
2
1
آسکولی
| Stadio Benito Stirpe
هفته 3
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1 0
اسپتزیا
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1
0
اسپتزیا
| Dacia Arena
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
آسکولی
2 0
لیورنو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
آسکولی
2
0
لیورنو
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
چیتادلا
2 0
تراپانی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
چیتادلا
2
0
تراپانی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پروجا
0 0
یووه استابیا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پروجا
0
0
یووه استابیا
| Stadio Renato Curi
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1 0
فروزینونه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1
0
فروزینونه
| Stadio Comunale Chiavari
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
وینتزیا
0 2
کیه وو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
وینتزیا
0
2
کیه وو
| Stadio Pierluigi Penzo
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 2
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1
2
پسکارا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
0 0
امپولی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
0
0
امپولی
| Stadio Ezio Scida
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
4 1
کرمونزه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
4
1
کرمونزه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
0 2
بنونتو
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
0
2
بنونتو
| Stadio Arechi
هفته 4
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1 1
وینتزیا
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1
1
وینتزیا
| Stadio Benito Stirpe
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1 0
نوو کاسنزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Ciro Vigorito
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
2 1
کروتونه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
2
1
کروتونه
| Stadio Giovanni Zini
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
امپولی
1 0
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
امپولی
1
0
چیتادلا
| Stadio Carlo Castellani
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
1 5
آسکولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
1
5
آسکولی
| Stadio Comunale Romeo Menti
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
2 1
پوردنونه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
2
1
پوردنونه
| Stadio Armando Picchi
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1 1
ویرتوس انتلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 2
پروجا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2
2
پروجا
| Stadio Alberto Picco
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کیه وو
2 2
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کیه وو
2
2
پیزا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0 1
سالرنیتانا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0
1
سالرنیتانا
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 5
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3 0
اسپتزیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3
0
اسپتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
2 1
پسکارا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
2
1
پسکارا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
1 1
لیورنو
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
1
1
لیورنو
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کروتونه
2 0
یووه استابیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کروتونه
2
0
یووه استابیا
| Stadio Ezio Scida
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
3 1
فروزینونه
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
3
1
فروزینونه
| Stadio Renato Curi
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
2 3
امپولی
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
2
3
امپولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1 1
بنونتو
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1
1
بنونتو
| Dacia Arena
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
0 2
وینتزیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
۳ مهر ۱۳۹۸ 21:30
تراپانی
0 0
کرمونزه
۳ مهر ۱۳۹۸ 21:30
تراپانی
0
0
کرمونزه
| Stadio Polisportivo Provinciale
۳ مهر ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
1 1
کیه وو
۳ مهر ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
1
1
کیه وو
| Stadio Arechi
هفته 6
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پسکارا
0 3
کروتونه
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پسکارا
0
3
کروتونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
فروزینونه
1 1
نوو کاسنزا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
فروزینونه
1
1
نوو کاسنزا
| Stadio Benito Stirpe
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
0 1
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
0
1
چیتادلا
| Stadio Comunale Romeo Menti
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1 1
پیزا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1
1
پیزا
| Stadio Pierluigi Penzo
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
3 0
پروجا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
3
0
پروجا
| Stadio Carlo Castellani
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1 1
ویرتوس انتلا
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Ciro Vigorito
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
1 1
پوردنونه
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
1
1
پوردنونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 4
تراپانی
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2
4
تراپانی
| Stadio Alberto Picco
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
2 3
سالرنیتانا
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
2
3
سالرنیتانا
| Stadio Armando Picchi
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1 0
آسکولی
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1
0
آسکولی
| Stadio Giovanni Zini
هفته 7
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
1 0
پیزا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
1
0
پیزا
| Stadio Renato Curi
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
وینتزیا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1
1
وینتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3 1
ویرتوس انتلا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Ezio Scida
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
3 4
کیه وو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
3
4
کیه وو
| Stadio Armando Picchi
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
2 0
امپولی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
2
0
امپولی
| Dacia Arena
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
0 1
بنونتو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
0
1
بنونتو
| Stadio Alberto Picco
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تراپانی
1 2
یووه استابیا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تراپانی
1
2
یووه استابیا
| Stadio Polisportivo Provinciale
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
0
2
چیتادلا
| Stadio Giovanni Zini
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1
1
فروزینونه
| Stadio Arechi
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
0
2
پسکارا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
هفته 8
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
1 3
نوو کاسنزا
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
1
3
نوو کاسنزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
4 2
پوردنونه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
4
2
پوردنونه
| Stadio Comunale Romeo Menti
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1 2
اسپتزیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1
2
اسپتزیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1 0
سالرنیتانا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1 1
تراپانی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1
1
تراپانی
| Stadio Comunale Chiavari
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
1 0
پروجا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
1
0
پروجا
| Stadio Ciro Vigorito
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
2 0
آسکولی
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
2
0
آسکولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پیزا
1 1
کروتونه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پیزا
1
1
کروتونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
امپولی
1 1
کرمونزه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
امپولی
1
1
کرمونزه
| Stadio Carlo Castellani
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1 0
لیورنو
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1
0
لیورنو
| Stadio Benito Stirpe
هفته 9
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
کیه وو
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1
1
کیه وو
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3 2
وینتزیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3
2
وینتزیا
| Stadio Ezio Scida
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
4 0
بنونتو
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
4
0
بنونتو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
0 0
چیتادلا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
0
0
چیتادلا
| Dacia Arena
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1 1
پروجا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1
1
پروجا
| Stadio Arechi
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 0
یووه استابیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2
0
یووه استابیا
| Stadio Alberto Picco
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
تراپانی
2 2
امپولی
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
تراپانی
2
2
امپولی
| Stadio Polisportivo Provinciale
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لیورنو
1 0
پیزا
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لیورنو
1
0
پیزا
| Stadio Armando Picchi
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1 1
فروزینونه
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1
1
فروزینونه
| Stadio Giovanni Zini
هفته 10
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 1
کروتونه
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2
1
کروتونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
چیتادلا
1 0
لیورنو
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
چیتادلا
1
0
لیورنو
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
امپولی
1 1
اسپتزیا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
امپولی
1
1
اسپتزیا
| Stadio Carlo Castellani
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
یووه استابیا
2 1
پسکارا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
یووه استابیا
2
1
پسکارا
| Stadio Comunale Romeo Menti
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
1 1
آسکولی
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
1
1
آسکولی
| Stadio Renato Curi
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2 1
سالرنیتانا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2
1
سالرنیتانا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
وینتزیا
1 2
پوردنونه
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
وینتزیا
1
2
پوردنونه
| Stadio Pierluigi Penzo
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویرتوس انتلا
1 0
نوو کاسنزا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویرتوس انتلا
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Comunale Chiavari
۸ آبان ۱۳۹۸ 22:20
بنونتو
2 0
کرمونزه
۸ آبان ۱۳۹۸ 22:20
بنونتو
2
0
کرمونزه
| Stadio Ciro Vigorito
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
3 0
تراپانی
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
3
0
تراپانی
| Stadio Benito Stirpe
هفته 11
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
0 0
کیه وو
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
0
0
کیه وو
| Stadio Alberto Picco
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1 1
وینتزیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1
1
وینتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2 3
پروجا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2
3
پروجا
| Stadio Ezio Scida
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
2 1
یووه استابیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
2
1
یووه استابیا
| Stadio Armando Picchi
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
3 0
پیزا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
3
0
پیزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
0 0
فروزینونه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
0
0
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
2 1
تراپانی
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
2
1
تراپانی
| Dacia Arena
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
2 0
امپولی
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
2
0
امپولی
| Stadio Ciro Vigorito
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
2 0
کرمونزه
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
2
0
کرمونزه
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
هفته 12
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کروتونه
3 1
آسکولی
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کروتونه
3
1
آسکولی
| Stadio Ezio Scida
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
1 1
بنونتو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
1
1
بنونتو
| Stadio Comunale Romeo Menti
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
0 2
چیتادلا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
0
2
چیتادلا
| Stadio Renato Curi
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
3 2
اسپتزیا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
3
2
اسپتزیا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
1 0
لیورنو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
1
0
لیورنو
| Stadio Pierluigi Penzo
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
1 1
پوردنونه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
1
1
پوردنونه
| Stadio Comunale Chiavari
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1 2
پسکارا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1
2
پسکارا
| Stadio Carlo Castellani
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1 0
سالرنیتانا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Giovanni Zini
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
2 2
نوو کاسنزا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
2
2
نوو کاسنزا
| Stadio Polisportivo Provinciale
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
2 0
کیه وو
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
2
0
کیه وو
| Stadio Benito Stirpe
هفته 13
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پسکارا
1 1
کرمونزه
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پسکارا
1
1
کرمونزه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
بنونتو
2 0
کروتونه
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
بنونتو
2
0
کروتونه
| Stadio Ciro Vigorito
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2 0
سالرنیتانا
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Romeo Menti
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
1 2
تراپانی
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
1
2
تراپانی
| Stadio Armando Picchi
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
3 0
پروجا
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
3
0
پروجا
| Dacia Arena
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1 1
وینتزیا
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1
1
وینتزیا
| Stadio Carlo Castellani
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
3 2
نوو کاسنزا
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
3
2
نوو کاسنزا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1 1
پیزا
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1
1
پیزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
2 0
فروزینونه
۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
2
0
فروزینونه
| Stadio Alberto Picco
۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 1
ویرتوس انتلا
۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 14
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
1 1
اسپتزیا
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
1
1
اسپتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
0 0
لیورنو
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
0
0
لیورنو
| Stadio Giovanni Zini
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
1 1
چیتادلا
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
1
1
چیتادلا
| Stadio Ezio Scida
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
4 0
امپولی
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
4
0
امپولی
| Stadio Benito Stirpe
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0 2
بنونتو
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0
2
بنونتو
| Stadio Pierluigi Penzo
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
1
1
آسکولی
| Stadio Arechi
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
1 0
کیه وو
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
1
0
کیه وو
| Stadio Polisportivo Provinciale
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
یووه استابیا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2
0
یووه استابیا
| Stadio Comunale Chiavari
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
3 1
پسکارا
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
3
1
پسکارا
| Stadio Renato Curi
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2 0
پوردنونه
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2
0
پوردنونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
هفته 15
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
5 0
تراپانی
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
5
0
تراپانی
| Stadio Ciro Vigorito
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
4 3
سالرنیتانا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
4
3
سالرنیتانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
2 1
آسکولی
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
2
1
آسکولی
| Stadio Carlo Castellani
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
2 2
وینتزیا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
2
2
وینتزیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
اسپتزیا
2 0
لیورنو
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
اسپتزیا
2
0
لیورنو
| Stadio Alberto Picco
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
کیه وو
1 0
کرمونزه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
کیه وو
1
0
کرمونزه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
0 2
فروزینونه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
0
2
فروزینونه
| Stadio Comunale Romeo Menti
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
0 2
ویرتوس انتلا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
0
2
ویرتوس انتلا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
1 0
کروتونه
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
1
0
کروتونه
| Dacia Arena
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
2 2
نوو کاسنزا
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
2
2
نوو کاسنزا
| Stadio Renato Curi
هفته 16
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 3
یووه استابیا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2
3
یووه استابیا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1 0
چیتادلا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1
0
چیتادلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
2 0
پسکارا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
2
0
پسکارا
| Stadio Benito Stirpe
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0 0
اسپتزیا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0
0
اسپتزیا
| Stadio Pierluigi Penzo
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
امپولی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2
0
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
لیورنو
0 2
بنونتو
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
لیورنو
0
2
بنونتو
| Stadio Armando Picchi
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
نوو کاسنزا
1 2
پوردنونه
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
نوو کاسنزا
1
2
پوردنونه
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
2 1
پروجا
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
2
1
پروجا
| Stadio Giovanni Zini
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
سالرنیتانا
3 2
کروتونه
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
سالرنیتانا
3
2
کروتونه
| Stadio Arechi
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
تراپانی
1 3
پیزا
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
تراپانی
1
3
پیزا
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 17
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1 1
کیه وو
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1
1
کیه وو
| Stadio Pier Cesare Tombolato
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2 1
لیورنو
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2
1
لیورنو
| Stadio Ezio Scida
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
1 1
سالرنیتانا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
1
1
سالرنیتانا
| Stadio Carlo Castellani
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2 0
وینتزیا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2
0
وینتزیا
| Stadio Comunale Romeo Menti
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
2 0
ویرتوس انتلا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
2
0
ویرتوس انتلا
| Stadio Renato Curi
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بنونتو
1 0
فروزینونه
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بنونتو
1
0
فروزینونه
| Stadio Ciro Vigorito
۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
1 1
تراپانی
۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
1
1
تراپانی
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
1 3
نوو کاسنزا
۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
1
3
نوو کاسنزا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
۲ دی ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
2 1
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
2
1
آسکولی
| Dacia Arena
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
3 2
کرمونزه
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
3
2
کرمونزه
| Stadio Alberto Picco
هفته 18
۵ دی ۱۳۹۸ 16:00
نوو کاسنزا
1 0
امپولی
۵ دی ۱۳۹۸ 16:00
نوو کاسنزا
1
0
امپولی
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
کیه وو
1 2
بنونتو
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
کیه وو
1
2
بنونتو
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1 1
یووه استابیا
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1
1
یووه استابیا
| Stadio Giovanni Zini
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
1 2
کروتونه
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
1
2
کروتونه
| Stadio Benito Stirpe
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
0 2
پسکارا
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
0
2
پسکارا
| Stadio Armando Picchi
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
سالرنیتانا
4 0
پوردنونه
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
سالرنیتانا
4
0
پوردنونه
| Stadio Arechi
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
2 2
پروجا
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
2
2
پروجا
| Stadio Polisportivo Provinciale
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
1 2
چیتادلا
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
1
2
چیتادلا
| Stadio Pierluigi Penzo
۵ دی ۱۳۹۸ 21:30
آسکولی
1