سری بی ایتالیا

جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول عملکرد تیمها
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
آمار تفکیکی بازیکنان
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
در شرف محرومیت
آمار بازیکنان
آمار داوران
جدول کلی
جدول خانگی
جدول خارج از خانه
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
بنونتو
ش پ پ ش پ
38
26
8
4
67
27
40
86
2
کروتونه
پ ت پ پ ش
38
20
8
10
63
40
23
68
3
اسپتزیا
پ ش ت ت پ
38
17
10
11
54
40
14
61
4
پوردنونه
ش ش ت ت ت
38
16
10
12
48
46
2
58
5
چیتادلا
ش ش ش پ پ
38
17
7
14
49
49
0
58
6
کیه وو
ش ش پ پ پ
38
14
14
10
48
38
10
56
7
امپولی
ش ش پ ش پ
38
14
12
12
47
48
-1
54
8
فروزینونه
ت ت ش ش ت
38
14
12
12
41
38
3
54
9
پیزا
ت پ ش پ ت
38
14
12
12
49
45
4
54
10
سالرنیتانا
پ ت ش ت ش
38
14
10
14
53
50
3
52
11
ونتزیا
ت پ پ ش پ
38
12
14
12
37
40
-3
50
12
کرمونزه
پ ت ت پ ت
38
12
13
13
42
43
-1
49
13
38
12
12
14
46
50
-4
48
14
آسکولی
پ پ ت ش ش
38
13
7
18
50
58
-8
46
15
تراپانی
پ ش پ پ پ
38
11
13
14
48
60
-12
46
16
نوو کاسنزا
پ پ پ پ پ
38
12
10
16
50
49
1
46
17
پروجا
ش ت پ ش ش
38
12
9
17
38
49
-11
45
18
پسکارا
ت ت ش پ ش
38
12
9
17
48
55
-7
45
19
38
11
8
19
47
63
-16
41
20
لیورنو
ش ش ش ش ش
38
5
6
27
30
67
-37
21
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
بنونتو
کروتونه
اسپتزیا
پوردنونه
چیتادلا
کیه وو
امپولی
فروزینونه
پیزا
سالرنیتانا
ونتزیا
کرمونزه
ویرتوس انتلا
آسکولی
تراپانی
نوو کاسنزا
پروجا
پسکارا
یووه استابیا
لیورنو
1 بنونتو 2–0 3–1 2–1 4–1 0–1 2–0 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 4–0 5–0 1–0 1–0 4–0 1–0 3–1
2 کروتونه 3–0 1–2 1–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 3–2 1–0 3–1 3–1 3–0 0–0 2–3 4–1 2–0 2–1
3 اسپتزیا 0–1 1–2 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 1–2 2–1 0–1 3–2 0–0 3–1 2–4 5–1 2–2 2–0 2–0 2–0
4 پوردنونه 1–1 1–0 1–0 0–0 0–1 2–0 3–0 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 2–1 2–1 1–2 3–0 0–2 2–1 2–2
5 چیتادلا 1–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–2 0–0 1–1 4–3 1–0 0–0 1–3 1–2 2–0 1–3 2–0 2–1 3–0 1–0
6 کیه وو 1–2 2–1 1–3 1–1 4–1 1–1 2–0 2–2 2–0 0–1 1–0 2–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1–0 2–3 0–1
7 امپولی 0–0 3–1 1–1 0–1 1–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–1 1–1 1–5 3–0 1–2 2–1 1–1
8 فروزینونه 2–3 1–2 2–1 2–2 0–2 2–0 4–0 1–1 1–0 1–1 0–2 1–0 2–1 3–0 1–1 1–0 2–0 2–2 1–0
9 پیزا 0–0 1–1 3–2 2–0 2–0 1–1 2–3 0–0 2–1 1–2 4–1 0–2 1–0 3–2 1–3 1–0 2–1 1–1 1–0
10 سالرنیتانا 0–2 3–2 1–2 4–0 4–1 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 3–3 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0
11 ونتزیا 0–2 1–3 0–0 1–2 1–2 0–2 0–2 0–1 1–1 1–0 1–2 2–2 2–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 1–0
12 کرمونزه 0–1 2–1 0–0 2–2 0–2 1–0 2–3 1–1 3–4 1–0 0–0 0–1 1–0 5–0 0–2 2–1 1–0 1–1 0–0
13 ویرتوس انتلا 0–4 1–2 0–0 1–1 2–3 1–1 2–0 1–0 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 1–1 1–0 0–2 2–0 2–0 1–0
14 آسکولی 2–4 1–1 3–0 2–2 1–0 1–1 1–0 0–1 1–0 3–2 1–1 1–3 2–1 3–1 3–2 0–1 0–2 2–2 2–0
15 تراپانی 2–0 2–0 1–1 3–0 0–3 1–0 2–2 0–0 1–3 0–1 0–1 0–0 4–1 3–1 2–2 2–2 1–0 1–2 2–1
16 نوو کاسنزا 0–1 0–1 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 0–2 2–1 0–1 1–1 2–0 2–1 0–1 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1
17 پروجا 1–2 0–0 0–3 1–2 0–2 2–1 0–1 3–1 1–0 1–0 0–1 0–0 2–0 1–1 1–2 2–2 3–1 0–0 1–0
18 پسکارا 4–0 0–3 1–2 4–2 1–2 0–0 1–1 1–1 3–0 1–2 2–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–2 3–1 1–0
19 یووه استابیا 1–1 3–2 3–1 4–2 0–1 3–2 1–0 0–2 0–2 2–0 2–0 1–2 1–1 1–5 2–2 1–0 1–2 2–1 2–3
20 لیورنو 0–2 1–5 0–1 2–1 0–2 3–4 0–2 2–2 1–0 2–3 0–2 1–2 4–4 0–3 1–2 0–3 0–1 0–2 2–1
جدول گلزنان
#
بازیکن
بازی
گل (پنالتی)
1
S. Nwankwo
کروتونه
37
20 (4)
P. Iemmello
پروجا
35
20 (9)
3
Stefano Pettinari
تراپانی
35
17 (1)
Francesco Forte
یووه استابیا
32
17 (7)
5
M. Marconi
پیزا
30
15 (2)
6
M. Sau
بنونتو
31
13
C. Galano
پسکارا
35
13 (1)
D. Diaw
چیتادلا
35
13 (2)
L. Mancuso
امپولی
38
13 (2)
جدول پاس گل
#
بازیکن
بازی
پاس گل
1
G. Calò
یووه استابیا
33
13
2
L. Memushaj
پسکارا
35
9
3
O. Kragl
بنونتو
27
8
P. Bartolomei
اسپتزیا
35
8
5
تیاگو کاساسولا
نوو کاسنزا
17
7
سدریک گوندو
سالرنیتانا
26
7
N. Ninković
آسکولی
31
7
S. Molina
کروتونه
36
7
9
G. Masucci
پیزا
26
6
جدول کارت زرد و قرمز
#
بازیکن
امتیاز
1
S. Scognamillo
تراپانی
16
1
0
18
2
A. da Cruz
آسکولی
2
0
3
17
3
الساندرو مالامو
یووه استابیا
8
2
1
17
4
N. Brighenti
فروزینونه
14
1
0
16
5
S. Benedetti
پیزا
11
2
0
15
6
G. Maggiore
اسپتزیا
7
1
1
14
7
R. Aya
سالرنیتانا
پیزا
9
0
1
14
8
A. Fiordilino
ونتزیا
14
0
0
14
9
L. Mazzitelli
ویرتوس انتلا
6
1
1
13
10
D. Agazzi
لیورنو
6
1
1
13
11
D. Adorni
چیتادلا
11
1
0
13
12
A. Rosi
پروجا
8
0
1
13
13
L. Valzania
کرمونزه
11
1
0
13
14
A. Caracciolo
کرمونزه
پیزا
13
0
0
13
15
S. Birindelli
پیزا
8
0
1
13
جدول بازی جوانمردانه
#
باشگاهها
امتیاز
1
نوو کاسنزا
نوو کاسنزا
26
1
0
28
2
امپولی
امپولی
69
2
3
88
3
کیه وو
کیه وو
89
0
1
94
4
بنونتو
بنونتو
78
3
3
99
5
فروزینونه
فروزینونه
87
6
0
99
6
کرمونزه
کرمونزه
92
5
0
102
7
کروتونه
کروتونه
81
3
3
102
8
اسپتزیا
اسپتزیا
84
4
2
102
9
پوردنونه
پوردنونه
94
5
0
104
10
پسکارا
پسکارا
86
4
3
109
11
ونتزیا
ونتزیا
95
5
1
110
12
لیورنو
لیورنو
86
2
5
115
13
ویرتوس انتلا
ویرتوس انتلا
85
3
5
116
14
پروجا
پروجا
82
2
7
121
15
چیتادلا
چیتادلا
117
3
1
128
16
تراپانی
تراپانی
105
7
2
129
17
آسکولی
آسکولی
108
4
3
131
18
سالرنیتانا
سالرنیتانا
107
4
4
135
19
یووه استابیا
یووه استابیا
107
7
4
141
20
پیزا
پیزا
112
6
4
144
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
1 شهریور 1398
- 23:30
پیزا
0 0
بنونتو
2 شهریور 1398
- 20:30
کروتونه
0 0
نوو کاسنزا
2 شهریور 1398
- 20:30
سالرنیتانا
3 1
پسکارا
2 شهریور 1398
- 23:30
آسکولی
3 1
تراپانی
2 شهریور 1398
- 23:30
چیتادلا
0 3
اسپتزیا
2 شهریور 1398
- 23:30
ونتزیا
1 2
کرمونزه
2 شهریور 1398
- 23:30
ویرتوس انتلا
1 0
لیورنو
3 شهریور 1398
- 20:30
امپولی
2 1
یووه استابیا
3 شهریور 1398
- 23:30
پروجا
2 1
کیه وو
4 شهریور 1398
- 23:30
پوردنونه
3 0
فروزینونه
هفته 2
8 شهریور 1398
- 23:30
کیه وو
1 1
امپولی
9 شهریور 1398
- 20:30
بنونتو
4 1
چیتادلا
9 شهریور 1398
- 20:30
اسپتزیا
1 2
کروتونه
9 شهریور 1398
- 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
9 شهریور 1398
- 23:30
کرمونزه
0 1
ویرتوس انتلا
9 شهریور 1398
- 23:30
لیورنو
0 1
پروجا
9 شهریور 1398
- 23:30
تراپانی
0 1
ونتزیا
10 شهریور 1398
- 20:30
یووه استابیا
0 2
پیزا
10 شهریور 1398
- 20:30
پسکارا
4 2
پوردنونه
10 شهریور 1398
- 23:30
فروزینونه
2 1
آسکولی
هفته 3
22 شهریور 1398
- 23:30
پوردنونه
1 0
اسپتزیا
23 شهریور 1398
- 17:30
آسکولی
2 0
لیورنو
23 شهریور 1398
- 17:30
چیتادلا
2 0
تراپانی
23 شهریور 1398
- 17:30
پروجا
0 0
یووه استابیا
23 شهریور 1398
- 17:30
ویرتوس انتلا
1 0
فروزینونه
23 شهریور 1398
- 20:30
ونتزیا
0 2
کیه وو
24 شهریور 1398
- 17:30
نوو کاسنزا
1 2
پسکارا
24 شهریور 1398
- 17:30
کروتونه
0 0
امپولی
24 شهریور 1398
- 23:30
پیزا
4 1
کرمونزه
25 شهریور 1398
- 23:30
سالرنیتانا
0 2
بنونتو
هفته 4
29 شهریور 1398
- 23:30
فروزینونه
1 1
ونتزیا
30 شهریور 1398
- 17:30
بنونتو
1 0
نوو کاسنزا
30 شهریور 1398
- 17:30
کرمونزه
2 1
کروتونه
30 شهریور 1398
- 17:30
امپولی
1 0
چیتادلا
30 شهریور 1398
- 17:30
یووه استابیا
1 5
آسکولی
30 شهریور 1398
- 17:30
لیورنو
2 1
پوردنونه
30 شهریور 1398
- 17:30
پسکارا
1 1
ویرتوس انتلا
30 شهریور 1398
- 17:30
اسپتزیا
2 2
پروجا
30 شهریور 1398
- 20:30
کیه وو
2 2
پیزا
31 شهریور 1398
- 23:30
تراپانی
0 1
سالرنیتانا
هفته 5
2 مهر 1398
- 23:30
آسکولی
3 0
اسپتزیا
2 مهر 1398
- 23:30
چیتادلا
2 1
پسکارا
2 مهر 1398
- 23:30
نوو کاسنزا
1 1
لیورنو
2 مهر 1398
- 23:30
کروتونه
2 0
یووه استابیا
2 مهر 1398
- 23:30
پروجا
3 1
فروزینونه
2 مهر 1398
- 23:30
پیزا
2 3
امپولی
2 مهر 1398
- 23:30
پوردنونه
1 1
بنونتو
2 مهر 1398
- 23:30
ویرتوس انتلا
0 2
ونتزیا
3 مهر 1398
- 21:30
تراپانی
0 0
کرمونزه
3 مهر 1398
- 23:30
سالرنیتانا
1 1
کیه وو
هفته 6
5 مهر 1398
- 23:30
پسکارا
0 3
کروتونه
6 مهر 1398
- 17:30
فروزینونه
1 1
نوو کاسنزا
6 مهر 1398
- 17:30
یووه استابیا
0 1
چیتادلا
6 مهر 1398
- 17:30
ونتزیا
1 1
پیزا
6 مهر 1398
- 20:30
امپولی
3 0
پروجا
7 مهر 1398
- 17:30
بنونتو
1 1
ویرتوس انتلا
7 مهر 1398
- 17:30
کیه وو
1 1
پوردنونه
7 مهر 1398
- 17:30
اسپتزیا
2 4
تراپانی
7 مهر 1398
- 23:30
لیورنو
2 3
سالرنیتانا
8 مهر 1398
- 23:30
کرمونزه
1 0
آسکولی
هفته 7
12 مهر 1398
- 23:30
پروجا
1 0
پیزا
13 مهر 1398
- 17:30
نوو کاسنزا
1 1
ونتزیا
13 مهر 1398
- 17:30
کروتونه
3 1
ویرتوس انتلا
13 مهر 1398
- 17:30
لیورنو
3 4
کیه وو
13 مهر 1398
- 17:30
پوردنونه
2 0
امپولی
13 مهر 1398
- 17:30
اسپتزیا
0 1
بنونتو
13 مهر 1398
- 20:30
تراپانی
1 2
یووه استابیا
14 مهر 1398
- 17:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
14 مهر 1398
- 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
14 مهر 1398
- 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
هفته 8
26 مهر 1398
- 23:30
چیتادلا
1 3
نوو کاسنزا
27 مهر 1398
- 17:30
یووه استابیا
4 2
پوردنونه
27 مهر 1398
- 17:30
پسکارا
1 2
اسپتزیا
27 مهر 1398
- 17:30
ونتزیا
1 0
سالرنیتانا
27 مهر 1398
- 17:30
ویرتوس انتلا
1 1
تراپانی
27 مهر 1398
- 20:30
بنونتو
1 0
پروجا
28 مهر 1398
- 17:30
کیه وو
2 0
آسکولی
28 مهر 1398
- 17:30
پیزا
1 1
کروتونه
28 مهر 1398
- 23:30
امپولی
1 1
کرمونزه
29 مهر 1398
- 23:30
فروزینونه
1 0
لیورنو
هفته 9
3 آبان 1398
- 23:30
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
4 آبان 1398
- 17:30
نوو کاسنزا
1 1
کیه وو
4 آبان 1398
- 17:30
کروتونه
3 2
ونتزیا
4 آبان 1398
- 17:30
پسکارا
4 0
بنونتو
4 آبان 1398
- 17:30
پوردنونه
0 0
چیتادلا
4 آبان 1398
- 17:30
سالرنیتانا
1 1
پروجا
4 آبان 1398
- 17:30
اسپتزیا
2 0
یووه استابیا
4 آبان 1398
- 17:30
تراپانی
2 2
امپولی
4 آبان 1398
- 20:30
لیورنو
1 0
پیزا
5 آبان 1398
- 23:30
کرمونزه
1 1
فروزینونه
هفته 10
8 آبان 1398
- 00:30
کیه وو
2 1
کروتونه
8 آبان 1398
- 00:30
چیتادلا
1 0
لیورنو
8 آبان 1398
- 00:30
امپولی
1 1
اسپتزیا
8 آبان 1398
- 00:30
یووه استابیا
2 1
پسکارا
8 آبان 1398
- 00:30
پروجا
1 1
آسکولی
8 آبان 1398
- 00:30
پیزا
2 1
سالرنیتانا
8 آبان 1398
- 00:30
ونتزیا
1 2
پوردنونه
8 آبان 1398
- 00:30
ویرتوس انتلا
1 0
نوو کاسنزا
8 آبان 1398
- 22:20
بنونتو
2 0
کرمونزه
9 آبان 1398
- 00:30
فروزینونه
3 0
تراپانی
هفته 11
11 آبان 1398
- 00:30
اسپتزیا
0 0
کیه وو
11 آبان 1398
- 18:30
آسکولی
1 1
ونتزیا
11 آبان 1398
- 18:30
کروتونه
2 3
پروجا
11 آبان 1398
- 18:30
لیورنو
2 1
یووه استابیا
11 آبان 1398
- 18:30
پسکارا
3 0
پیزا
11 آبان 1398
- 21:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
12 آبان 1398
- 18:30
چیتادلا
0 0
فروزینونه
12 آبان 1398
- 18:30
پوردنونه
2 1
تراپانی
13 آبان 1398
- 00:30
بنونتو
2 0
امپولی
14 آبان 1398
- 00:30
نوو کاسنزا
2 0
کرمونزه
هفته 12
18 آبان 1398
- 00:30
کروتونه
3 1
آسکولی
18 آبان 1398
- 18:30
یووه استابیا
1 1
بنونتو
18 آبان 1398
- 18:30
پروجا
0 2
چیتادلا
18 آبان 1398
- 18:30
پیزا
3 2
اسپتزیا
18 آبان 1398
- 18:30
ونتزیا
1 0
لیورنو
18 آبان 1398
- 18:30
ویرتوس انتلا
1 1
پوردنونه
18 آبان 1398
- 21:30
امپولی
1 2
پسکارا
19 آبان 1398
- 18:30
کرمونزه
1 0
سالرنیتانا
19 آبان 1398
- 18:30
تراپانی
2 2
نوو کاسنزا
20 آبان 1398
- 00:30
فروزینونه
2 0
کیه وو
هفته 13
2 آذر 1398
- 00:30
پسکارا
1 1
کرمونزه
2 آذر 1398
- 18:30
بنونتو
2 0
کروتونه
2 آذر 1398
- 18:30
یووه استابیا
2 0
سالرنیتانا
2 آذر 1398
- 18:30
لیورنو
1 2
تراپانی
2 آذر 1398
- 18:30
پوردنونه
3 0
پروجا
2 آذر 1398
- 21:30
امپولی
1 1
ونتزیا
3 آذر 1398
- 18:30
آسکولی
3 2
نوو کاسنزا
3 آذر 1398
- 18:30
چیتادلا
1 1
پیزا
4 آذر 1398
- 00:30
اسپتزیا
2 0
فروزینونه
5 آذر 1398
- 00:30
کیه وو
2 1
ویرتوس انتلا
هفته 14
9 آذر 1398
- 00:30
نوو کاسنزا
1 1
اسپتزیا
9 آذر 1398
- 18:30
کرمونزه
0 0
لیورنو
9 آذر 1398
- 18:30
کروتونه
1 1
چیتادلا
9 آذر 1398
- 18:30
فروزینونه
4 0
امپولی
9 آذر 1398
- 18:30
ونتزیا
0 2
بنونتو
9 آذر 1398
- 21:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
10 آذر 1398
- 18:30
تراپانی
1 0
کیه وو
10 آذر 1398
- 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
یووه استابیا
11 آذر 1398
- 00:30
پروجا
3 1
پسکارا
12 آذر 1398
- 00:30
پیزا
2 0
پوردنونه
هفته 15
16 آذر 1398
- 00:30
بنونتو
5 0
تراپانی
16 آذر 1398
- 18:30
چیتادلا
4 3
سالرنیتانا
16 آذر 1398
- 18:30
امپولی
2 1
آسکولی
16 آذر 1398
- 18:30
پسکارا
2 2
ونتزیا
16 آذر 1398
- 18:30
اسپتزیا
2 0
لیورنو
16 آذر 1398
- 21:30
کیه وو
1 0
کرمونزه
17 آذر 1398
- 18:30
یووه استابیا
0 2
فروزینونه
17 آذر 1398
- 18:30
پیزا
0 2
ویرتوس انتلا
18 آذر 1398
- 00:30
پوردنونه
1 0
کروتونه
19 آذر 1398
- 00:30
پروجا
2 2
نوو کاسنزا
هفته 16
23 آذر 1398
- 00:30
کیه وو
2 3
یووه استابیا
23 آذر 1398
- 18:30
آسکولی
1 0
چیتادلا
23 آذر 1398
- 18:30
فروزینونه
2 0
پسکارا
23 آذر 1398
- 18:30
ونتزیا
0 0
اسپتزیا
23 آذر 1398
- 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
امپولی
23 آذر 1398
- 21:30
لیورنو
0 2
بنونتو
24 آذر 1398
- 18:30
نوو کاسنزا
1 2
پوردنونه
24 آذر 1398
- 18:30
کرمونزه
2 1
پروجا
25 آذر 1398
- 00:30
سالرنیتانا
3 2
کروتونه
26 آذر 1398
- 00:30
تراپانی
1 3
پیزا
هفته 17
30 آذر 1398
- 18:30
چیتادلا
1 1
کیه وو
30 آذر 1398
- 18:30
کروتونه
2 1
لیورنو
30 آذر 1398
- 18:30
امپولی
1 1
سالرنیتانا
30 آذر 1398
- 18:30
یووه استابیا
2 0
ونتزیا
30 آذر 1398
- 18:30
پروجا
2 0
ویرتوس انتلا
30 آذر 1398
- 21:30
بنونتو
1 0
فروزینونه
1 دی 1398
- 18:30
پسکارا
1 1
تراپانی
1 دی 1398
- 18:30
پیزا
1 3
نوو کاسنزا
2 دی 1398
- 00:30
پوردنونه
2 1
آسکولی
23 بهمن 1398
- 00:30
اسپتزیا
3 2
کرمونزه
هفته 18
5 دی 1398
- 16:00
نوو کاسنزا
1 0
امپولی
5 دی 1398
- 18:30
کیه وو
1 2
بنونتو
5 دی 1398
- 18:30
کرمونزه
1 1
یووه استابیا
5 دی 1398
- 18:30
فروزینونه
1 2
کروتونه
5 دی 1398
- 18:30
لیورنو
0 2
پسکارا
5 دی 1398
- 18:30
سالرنیتانا
4 0
پوردنونه
5 دی 1398
- 18:30
تراپانی
2 2
پروجا
5 دی 1398
- 18:30
ونتزیا
1 2
چیتادلا
5 دی 1398
- 21:30
آسکولی
1 0
پیزا
6 دی 1398
- 00:30
ویرتوس انتلا
0 0
اسپتزیا
هفته 19
8 دی 1398
- 16:00
پسکارا
0 0
کیه وو
8 دی 1398
- 18:30
چیتادلا
1 3
ویرتوس انتلا
8 دی 1398
- 18:30
کروتونه
3 0
تراپانی
8 دی 1398
- 18:30
یووه استابیا
1 0
نوو کاسنزا
8 دی 1398
- 18:30
پروجا
0 1
ونتزیا
8 دی 1398
- 18:30
پیزا
0 0
فروزینونه
8 دی 1398
- 18:30
پوردنونه
1 0
کرمونزه
8 دی 1398
- 18:30
اسپتزیا
2 1
سالرنیتانا
8 دی 1398
- 21:30
بنونتو
4 0
آسکولی
9 دی 1398
- 00:30
امپولی
1 1
لیورنو
هفته 20
28 دی 1398
- 00:30
فروزینونه
2 2
پوردنونه
28 دی 1398
- 18:30
تراپانی
3 1
آسکولی
28 دی 1398
- 18:30
یووه استابیا
1 0
امپولی
28 دی 1398
- 18:30
کرمونزه
0 0
ونتزیا
28 دی 1398
- 18:30
لیورنو
4 4
ویرتوس انتلا
28 دی 1398
- 21:30
کیه وو
2 0
پروجا
29 دی 1398
- 18:30
اسپتزیا
1 1
چیتادلا
29 دی 1398
- 18:30
پسکارا
1 2
سالرنیتانا
30 دی 1398
- 00:30
بنونتو
1 1
پیزا
1 بهمن 1398
- 00:30
نوو کاسنزا
0 1
کروتونه
هفته 21
5 بهمن 1398
- 00:30
امپولی
1 1
کیه وو
5 بهمن 1398
- 18:30
چیتادلا
1 2
بنونتو
5 بهمن 1398
- 18:30
ویرتوس انتلا
1 1
کرمونزه
5 بهمن 1398
- 18:30
پیزا
1 1
یووه استابیا
5 بهمن 1398
- 18:30
پوردنونه
0 2
پسکارا
5 بهمن 1398
- 21:30
سالرنیتانا
2 1
نوو کاسنزا