سری بی ایتالیا

2019-2020
تیمهای شرکت کننده
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
باشگاه
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ب پ پ ب پ
26
8
4
67
27
40
86
2
پ ت پ پ ب
20
8
10
63
40
23
68
3
پ ب ت ت پ
17
10
11
54
40
14
61
4
ب ب ت ت ت
16
10
12
48
46
2
58
5
ب ب ب پ پ
17
7
14
49
49
0
58
6
ب ب پ پ پ
14
14
10
48
38
10
56
7
ب ب پ ب پ
14
12
12
47
48
-1
54
8
ت ت ب ب ت
14
12
12
41
38
3
54
9
ت پ ب پ ت
14
12
12
49
45
4
54
10
پ ت ب ت ب
14
10
14
53
50
3
52
11
ت پ پ ب پ
12
14
12
37
40
-3
50
12
پ ت ت پ ت
12
13
13
42
43
-1
49
13
ت پ ب ت ب
12
12
14
46
50
-4
48
14
پ پ ت ب ب
13
7
18
50
58
-8
46
15
پ ب پ پ پ
11
13
14
48
60
-12
46
16
پ پ پ پ پ
12
10
16
50
49
1
46
17
ب ت پ ب ب
12
9
17
38
49
-11
45
18
ت ت ب پ ب
12
9
17
48
55
-7
45
19
ت پ ب ب ب
11
8
19
47
63
-16
41
20
ب ب ب ب ب
5
6
27
30
67
-37
21
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
بنونتو
کروتونه
اسپتزیا
پوردنونه
چیتادلا
کیه وو
امپولی
فروزینونه
پیزا
سالرنیتانا
وینتزیا
کرمونزه
ویرتوس انتلا
آسکولی
تراپانی
نوو کاسنزا
پروجا
پسکارا
یووه استابیا
لیورنو
1بنونتو 2–0 3–1 2–1 4–1 0–1 2–0 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 4–0 5–0 1–0 1–0 4–0 1–0 3–1
2کروتونه 3–0 1–2 1–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 3–2 1–0 3–1 3–1 3–0 0–0 2–3 4–1 2–0 2–1
3اسپتزیا 0–1 1–2 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 1–2 2–1 0–1 3–2 0–0 3–1 2–4 5–1 2–2 2–0 2–0 2–0
4پوردنونه 1–1 1–0 1–0 0–0 0–1 2–0 3–0 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 2–1 2–1 1–2 3–0 0–2 2–1 2–2
5چیتادلا 1–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–2 0–0 1–1 4–3 1–0 0–0 1–3 1–2 2–0 1–3 2–0 2–1 3–0 1–0
6کیه وو 1–2 2–1 1–3 1–1 4–1 1–1 2–0 2–2 2–0 0–1 1–0 2–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1–0 2–3 0–1
7امپولی 0–0 3–1 1–1 0–1 1–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–1 1–1 1–5 3–0 1–2 2–1 1–1
8فروزینونه 2–3 1–2 2–1 2–2 0–2 2–0 4–0 1–1 1–0 1–1 0–2 1–0 2–1 3–0 1–1 1–0 2–0 2–2 1–0
9پیزا 0–0 1–1 3–2 2–0 2–0 1–1 2–3 0–0 2–1 1–2 4–1 0–2 1–0 3–2 1–3 1–0 2–1 1–1 1–0
10سالرنیتانا 0–2 3–2 1–2 4–0 4–1 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 3–3 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0
11وینتزیا 0–2 1–3 0–0 1–2 1–2 0–2 0–2 0–1 1–1 1–0 1–2 2–2 2–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 1–0
12کرمونزه 0–1 2–1 0–0 2–2 0–2 1–0 2–3 1–1 3–4 1–0 0–0 0–1 1–0 5–0 0–2 2–1 1–0 1–1 0–0
13ویرتوس انتلا 0–4 1–2 0–0 1–1 2–3 1–1 2–0 1–0 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 1–1 1–0 0–2 2–0 2–0 1–0
14آسکولی 2–4 1–1 3–0 2–2 1–0 1–1 1–0 0–1 1–0 3–2 1–1 1–3 2–1 3–1 3–2 0–1 0–2 2–2 2–0
15تراپانی 2–0 2–0 1–1 3–0 0–3 1–0 2–2 0–0 1–3 0–1 0–1 0–0 4–1 3–1 2–2 2–2 1–0 1–2 2–1
16نوو کاسنزا 0–1 0–1 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 0–2 2–1 0–1 1–1 2–0 2–1 0–1 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1
17پروجا 1–2 0–0 0–3 1–2 0–2 2–1 0–1 3–1 1–0 1–0 0–1 0–0 2–0 1–1 1–2 2–2 3–1 0–0 1–0
18پسکارا 4–0 0–3 1–2 4–2 1–2 0–0 1–1 1–1 3–0 1–2 2–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–2 3–1 1–0
19یووه استابیا 1–1 3–2 3–1 4–2 0–1 3–2 1–0 0–2 0–2 2–0 2–0 1–2 1–1 1–5 2–2 1–0 1–2 2–1 2–3
20لیورنو 0–2 1–5 0–1 2–1 0–2 3–4 0–2 2–2 1–0 2–3 0–2 1–2 4–4 0–3 1–2 0–3 0–1 0–2 2–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
0 0
بنونتو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
بنونتو
Stadio Ezio Scida ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کروتونه
0 0
نوو کاسنزا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
نوو کاسنزا
Stadio Arechi ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
سالرنیتانا
3 1
پسکارا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
1
پسکارا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3 1
تراپانی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
1
تراپانی
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
0 3
اسپتزیا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
3
اسپتزیا
Stadio Pierluigi Penzo ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
وینتزیا
1 2
کرمونزه
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
2
کرمونزه
Stadio Comunale Chiavari ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
1 0
لیورنو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
0
لیورنو
Stadio Carlo Castellani ۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
2 1
یووه استابیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
1
یووه استابیا
Stadio Renato Curi ۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
2 1
کیه وو
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
1
کیه وو
Dacia Arena ۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
3 0
فروزینونه
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Dacia Arena
پوردنونه
3
0
فروزینونه
هفته 2
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کیه وو
1 1
امپولی
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
امپولی
Stadio Ciro Vigorito ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
4 1
چیتادلا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
1
چیتادلا
Stadio Alberto Picco ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپتزیا
1 2
کروتونه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
2
کروتونه
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
0
1
سالرنیتانا
Stadio Giovanni Zini ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
0 1
ویرتوس انتلا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
1
ویرتوس انتلا
Stadio Armando Picchi ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
0 1
پروجا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
0
1
پروجا
Stadio Polisportivo Provinciale ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0 1
وینتزیا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
وینتزیا
Stadio Comunale Romeo Menti ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
یووه استابیا
0 2
پیزا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
0
2
پیزا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پسکارا
4 2
پوردنونه
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
4
2
پوردنونه
Stadio Benito Stirpe ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
2 1
آسکولی
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
1
آسکولی
هفته 3
Dacia Arena ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1 0
اسپتزیا
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Dacia Arena
پوردنونه
1
0
اسپتزیا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
آسکولی
2 0
لیورنو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
0
لیورنو
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
چیتادلا
2 0
تراپانی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
تراپانی
Stadio Renato Curi ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پروجا
0 0
یووه استابیا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
0
0
یووه استابیا
Stadio Comunale Chiavari ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1 0
فروزینونه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
0
فروزینونه
Stadio Pierluigi Penzo ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
وینتزیا
0 2
کیه وو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
2
کیه وو
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 2
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
2
پسکارا
Stadio Ezio Scida ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
0 0
امپولی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
امپولی
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
4 1
کرمونزه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
4
1
کرمونزه
Stadio Arechi ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
0 2
بنونتو
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
2
بنونتو
هفته 4
Stadio Benito Stirpe ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1 1
وینتزیا
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
وینتزیا
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1 0
نوو کاسنزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
نوو کاسنزا
Stadio Giovanni Zini ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
2 1
کروتونه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
1
کروتونه
Stadio Carlo Castellani ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
امپولی
1 0
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
0
چیتادلا
Stadio Comunale Romeo Menti ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
1 5
آسکولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
1
5
آسکولی
Stadio Armando Picchi ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
2 1
پوردنونه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
2
1
پوردنونه
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1 1
ویرتوس انتلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Alberto Picco ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 2
پروجا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
2
پروجا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کیه وو
2 2
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
2
پیزا
Stadio Polisportivo Provinciale ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0 1
سالرنیتانا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
سالرنیتانا
هفته 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3 0
اسپتزیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
0
اسپتزیا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
2 1
پسکارا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
پسکارا
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
1 1
لیورنو
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
لیورنو
Stadio Ezio Scida ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کروتونه
2 0
یووه استابیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
0
یووه استابیا
Stadio Renato Curi ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
3 1
فروزینونه
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
1
فروزینونه
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
2 3
امپولی
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
3
امپولی
Dacia Arena ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1 1
بنونتو
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Dacia Arena
پوردنونه
1
1
بنونتو
Stadio Comunale Chiavari ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
0 2
وینتزیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
2
وینتزیا
Stadio Polisportivo Provinciale ۳ مهر ۱۳۹۸ 21:30
تراپانی
0 0
کرمونزه
۳ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
0
کرمونزه
Stadio Arechi ۳ مهر ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
1 1
کیه وو
۳ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
کیه وو
هفته 6
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پسکارا
0 3
کروتونه
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
3
کروتونه
Stadio Benito Stirpe ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
فروزینونه
1 1
نوو کاسنزا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
نوو کاسنزا
Stadio Comunale Romeo Menti ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
0 1
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
0
1
چیتادلا
Stadio Pierluigi Penzo ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1 1
پیزا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
1
پیزا
Stadio Carlo Castellani ۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
3 0
پروجا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
0
پروجا
Stadio Ciro Vigorito ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1 1
ویرتوس انتلا
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
ویرتوس انتلا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
1 1
پوردنونه
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
پوردنونه
Stadio Alberto Picco ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 4
تراپانی
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
4
تراپانی
Stadio Armando Picchi ۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
2 3
سالرنیتانا
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
2
3
سالرنیتانا
Stadio Giovanni Zini ۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1 0
آسکولی
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
آسکولی
هفته 7
Stadio Renato Curi ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
1 0
پیزا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
پیزا
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
وینتزیا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
وینتزیا
Stadio Ezio Scida ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3 1
ویرتوس انتلا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
3
1
ویرتوس انتلا
Stadio Armando Picchi ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
3 4
کیه وو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
3
4
کیه وو
Dacia Arena ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
2 0
امپولی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Dacia Arena
پوردنونه
2
0
امپولی
Stadio Alberto Picco ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
0 1
بنونتو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
بنونتو
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تراپانی
1 2
یووه استابیا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
2
یووه استابیا
Stadio Giovanni Zini ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
2
چیتادلا
Stadio Arechi ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
فروزینونه
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
پسکارا
هفته 8
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
1 3
نوو کاسنزا
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
3
نوو کاسنزا
Stadio Comunale Romeo Menti ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
4 2
پوردنونه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
4
2
پوردنونه
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1 2
اسپتزیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
اسپتزیا
Stadio Pierluigi Penzo ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1 0
سالرنیتانا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
سالرنیتانا
Stadio Comunale Chiavari ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1 1
تراپانی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
1 0
پروجا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
پروجا
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
2 0
آسکولی
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
0
آسکولی
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پیزا
1 1
کروتونه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
1
کروتونه
Stadio Carlo Castellani ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
امپولی
1 1
کرمونزه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
کرمونزه
Stadio Benito Stirpe ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1 0
لیورنو
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
0
لیورنو
هفته 9
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
کیه وو
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
کیه وو
Stadio Ezio Scida ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3 2
وینتزیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
3
2
وینتزیا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
4 0
بنونتو
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
4
0
بنونتو
Dacia Arena ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
0 0
چیتادلا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Dacia Arena
پوردنونه
0
0
چیتادلا
Stadio Arechi ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1 1
پروجا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
پروجا
Stadio Alberto Picco ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 0
یووه استابیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
یووه استابیا
Stadio Polisportivo Provinciale ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
تراپانی
2 2
امپولی
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
امپولی
Stadio Armando Picchi ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لیورنو
1 0
پیزا
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
1
0
پیزا
Stadio Giovanni Zini ۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1 1
فروزینونه
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
فروزینونه
هفته 10
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 1
کروتونه
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
کروتونه
Stadio Pier Cesare Tombolato ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
چیتادلا
1 0
لیورنو
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
0
لیورنو
Stadio Carlo Castellani ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
امپولی
1 1
اسپتزیا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
اسپتزیا
Stadio Comunale Romeo Menti ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
یووه استابیا
2 1
پسکارا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
2
1
پسکارا
Stadio Renato Curi ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
1 1
آسکولی
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
آسکولی
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2 1
سالرنیتانا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
1
سالرنیتانا
Stadio Pierluigi Penzo ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
وینتزیا
1 2
پوردنونه
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
2
پوردنونه
Stadio Comunale Chiavari ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویرتوس انتلا
1 0
نوو کاسنزا
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
0
نوو کاسنزا
Stadio Ciro Vigorito ۸ آبان ۱۳۹۸ 22:20
بنونتو
2 0
کرمونزه
۸ آبان ۱۳۹۸ 22:20
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
کرمونزه
Stadio Benito Stirpe ۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
3 0
تراپانی
۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
3
0
تراپانی
هفته 11
Stadio Alberto Picco ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
0 0
کیه وو
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
کیه وو
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1 1
وینتزیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
وینتزیا
Stadio Ezio Scida ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2 3
پروجا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
3
پروجا
Stadio Armando Picchi ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
2 1
یووه استابیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
2
1
یووه استابیا
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
3 0
پیزا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
0
پیزا
Stadio Arechi ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
ویرتوس انتلا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
0 0
فروزینونه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
0
فروزینونه
Dacia Arena ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
2 1
تراپانی
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Dacia Arena
پوردنونه
2
1
تراپانی
Stadio Ciro Vigorito ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
2 0
امپولی
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
امپولی
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
2 0
کرمونزه
۱۴ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
2
0
کرمونزه
هفته 12
Stadio Ezio Scida ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کروتونه
3 1
آسکولی
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
3
1
آسکولی
Stadio Comunale Romeo Menti ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
1 1
بنونتو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
1
1
بنونتو
Stadio Renato Curi ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
0 2
چیتادلا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
0
2
چیتادلا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
3 2
اسپتزیا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
3
2
اسپتزیا
Stadio Pierluigi Penzo ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
1 0
لیورنو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
لیورنو
Stadio Comunale Chiavari ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
1 1
پوردنونه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
پوردنونه
Stadio Carlo Castellani ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1 2
پسکارا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
2
پسکارا
Stadio Giovanni Zini ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1 0
سالرنیتانا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
سالرنیتانا
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
2 2
نوو کاسنزا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
نوو کاسنزا
Stadio Benito Stirpe ۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
2 0
کیه وو
۲۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
0
کیه وو
هفته 13
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پسکارا
1 1
کرمونزه
۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
کرمونزه
Stadio Ciro Vigorito ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
بنونتو
2 0
کروتونه
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
کروتونه
Stadio Comunale Romeo Menti ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2 0
سالرنیتانا
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
2
0
سالرنیتانا
Stadio Armando Picchi ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
1 2
تراپانی
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
1
2
تراپانی
Dacia Arena ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
3 0
پروجا
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Dacia Arena
پوردنونه
3
0
پروجا
Stadio Carlo Castellani ۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1 1
وینتزیا
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
وینتزیا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
3 2
نوو کاسنزا
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
2
نوو کاسنزا
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1 1
پیزا
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
پیزا
Stadio Alberto Picco ۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
2 0
فروزینونه
۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
فروزینونه
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 1
ویرتوس انتلا
۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
ویرتوس انتلا
هفته 14
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
1 1
اسپتزیا
۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
اسپتزیا
Stadio Giovanni Zini ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
0 0
لیورنو
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
لیورنو
Stadio Ezio Scida ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
1 1
چیتادلا
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
چیتادلا
Stadio Benito Stirpe ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
4 0
امپولی
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
4
0
امپولی
Stadio Pierluigi Penzo ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0 2
بنونتو
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
2
بنونتو
Stadio Arechi ۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
آسکولی
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
1 0
کیه وو
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
0
کیه وو
Stadio Comunale Chiavari ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
یووه استابیا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
یووه استابیا
Stadio Renato Curi ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
3 1
پسکارا
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
1
پسکارا
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2 0
پوردنونه
۱۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
0
پوردنونه
هفته 15
Stadio Ciro Vigorito ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
5 0
تراپانی
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
5
0
تراپانی
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
4 3
سالرنیتانا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
4
3
سالرنیتانا
Stadio Carlo Castellani ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
2 1
آسکولی
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
1
آسکولی
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
2 2
وینتزیا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
وینتزیا
Stadio Alberto Picco ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
اسپتزیا
2 0
لیورنو
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
لیورنو
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
کیه وو
1 0
کرمونزه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
0
کرمونزه
Stadio Comunale Romeo Menti ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
0 2
فروزینونه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
0
2
فروزینونه
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
0 2
ویرتوس انتلا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
2
ویرتوس انتلا
Dacia Arena ۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
1 0
کروتونه
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Dacia Arena
پوردنونه
1
0
کروتونه
Stadio Renato Curi ۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
2 2
نوو کاسنزا
۱۹ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
2
نوو کاسنزا
هفته 16
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 3
یووه استابیا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
3
یووه استابیا
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1 0
چیتادلا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
0
چیتادلا
Stadio Benito Stirpe ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
2 0
پسکارا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
0
پسکارا
Stadio Pierluigi Penzo ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0 0
اسپتزیا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
اسپتزیا
Stadio Comunale Chiavari ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
امپولی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
امپولی
Stadio Armando Picchi ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
لیورنو
0 2
بنونتو
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
0
2
بنونتو
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
نوو کاسنزا
1 2
پوردنونه
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
2
پوردنونه
Stadio Giovanni Zini ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
2 1
پروجا
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
1
پروجا
Stadio Arechi ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
سالرنیتانا
3 2
کروتونه
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
2
کروتونه
Stadio Polisportivo Provinciale ۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
تراپانی
1 3
پیزا
۲۶ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
3
پیزا
هفته 17
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1 1
کیه وو
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
کیه وو
Stadio Ezio Scida ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2 1
لیورنو
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
1
لیورنو
Stadio Carlo Castellani ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
1 1
سالرنیتانا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
سالرنیتانا
Stadio Comunale Romeo Menti ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2 0
وینتزیا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
2
0
وینتزیا
Stadio Renato Curi ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
2 0
ویرتوس انتلا
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
0
ویرتوس انتلا
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
بنونتو
1 0
فروزینونه
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
فروزینونه
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
1 1
تراپانی
۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
تراپانی
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
1 3
نوو کاسنزا
۱ دی ۱۳۹۸ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
3
نوو کاسنزا
Dacia Arena ۲ دی ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
2 1
آسکولی
۲ دی ۱۳۹۸ 00:30
Dacia Arena
پوردنونه
2
1
آسکولی
Stadio Alberto Picco ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
3 2
کرمونزه
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
3
2
کرمونزه
هفته 18
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۵ دی ۱۳۹۸ 16:00
نوو کاسنزا
1 0
امپولی
۵ دی ۱۳۹۸ 16:00
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
0
امپولی
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
کیه وو
1 2
بنونتو
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
2
بنونتو
Stadio Giovanni Zini ۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1 1
یووه استابیا
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
یووه استابیا
Stadio Benito Stirpe ۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
1 2
کروتونه
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
2
کروتونه
Stadio Armando Picchi ۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
0 2
پسکارا
۵ دی ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
0
2
پسکارا
Stadio Arechi ۵ دی ۱۳۹۸ 18:30