سری بی ایتالیا

2019-2020
جدول رده بندی
ماتریکس نتایج
جدول بهترین ها
جدول انضباطی
نتایج و برنامه بازیها
اخبار
#
تیم
بازی
برد
تساوی
باخت
زده
خورده
تفاضل
امتیاز
1
ش پ پ ش پ
26
8
4
67
27
40
86
2
پ م پ پ ش
20
8
10
63
40
23
68
3
پ ش م م پ
17
10
11
54
40
14
61
4
ش ش م م م
16
10
12
48
46
2
58
5
ش ش ش پ پ
17
7
14
49
49
0
58
6
ش ش پ پ پ
14
14
10
48
38
10
56
7
ش ش پ ش پ
14
12
12
47
48
-1
54
8
م م ش ش م
14
12
12
41
38
3
54
9
م پ ش پ م
14
12
12
49
45
4
54
10
پ م ش م ش
14
10
14
53
50
3
52
11
م پ پ ش پ
12
14
12
37
40
-3
50
12
پ م م پ م
12
13
13
42
43
-1
49
13
م پ ش م ش
12
12
14
46
50
-4
48
14
پ پ م ش ش
13
7
18
50
58
-8
46
15
پ ش پ پ پ
11
13
14
48
60
-12
46
16
پ پ پ پ پ
12
10
16
50
49
1
46
17
ش م پ ش ش
12
9
17
38
49
-11
45
18
م م ش پ ش
12
9
17
48
55
-7
45
19
م پ ش ش ش
11
8
19
47
63
-16
41
20
ش ش ش ش ش
5
6
27
30
67
-37
21
صعود به سری آ پلی آف صعود پلی آف سقوط
سقوط
نمایش تمام صفحه
بنونتو
کروتونه
اسپتزیا
پوردنونه
چیتادلا
کیه وو
امپولی
فروزینونه
پیزا
سالرنیتانا
وینتزیا
کرمونزه
ویرتوس انتلا
آسکولی
تراپانی
نوو کاسنزا
پروجا
پسکارا
یووه استابیا
لیورنو
1بنونتو 2–0 3–1 2–1 4–1 0–1 2–0 1–0 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 4–0 5–0 1–0 1–0 4–0 1–0 3–1
2کروتونه 3–0 1–2 1–0 1–1 1–1 0–0 1–0 1–0 1–1 3–2 1–0 3–1 3–1 3–0 0–0 2–3 4–1 2–0 2–1
3اسپتزیا 0–1 1–2 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 1–2 2–1 0–1 3–2 0–0 3–1 2–4 5–1 2–2 2–0 2–0 2–0
4پوردنونه 1–1 1–0 1–0 0–0 0–1 2–0 3–0 1–0 1–1 0–0 1–0 2–0 2–1 2–1 1–2 3–0 0–2 2–1 2–2
5چیتادلا 1–2 1–3 0–3 0–2 1–1 1–2 0–0 1–1 4–3 1–0 0–0 1–3 1–2 2–0 1–3 2–0 2–1 3–0 1–0
6کیه وو 1–2 2–1 1–3 1–1 4–1 1–1 2–0 2–2 2–0 0–1 1–0 2–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1–0 2–3 0–1
7امپولی 0–0 3–1 1–1 0–1 1–0 1–1 2–0 2–1 1–1 1–1 1–1 2–4 2–1 1–1 1–5 3–0 1–2 2–1 1–1
8فروزینونه 2–3 1–2 2–1 2–2 0–2 2–0 4–0 1–1 1–0 1–1 0–2 1–0 2–1 3–0 1–1 1–0 2–0 2–2 1–0
9پیزا 0–0 1–1 3–2 2–0 2–0 1–1 2–3 0–0 2–1 1–2 4–1 0–2 1–0 3–2 1–3 1–0 2–1 1–1 1–0
10سالرنیتانا 0–2 3–2 1–2 4–0 4–1 1–1 2–4 1–1 1–1 2–0 3–3 2–1 1–1 1–0 2–1 1–1 3–1 2–1 1–0
11وینتزیا 0–2 1–3 0–0 1–2 1–2 0–2 0–2 0–1 1–1 1–0 1–2 2–2 2–1 1–1 1–1 3–1 1–1 1–0 1–0
12کرمونزه 0–1 2–1 0–0 2–2 0–2 1–0 2–3 1–1 3–4 1–0 0–0 0–1 1–0 5–0 0–2 2–1 1–0 1–1 0–0
13ویرتوس انتلا 0–4 1–2 0–0 1–1 2–3 1–1 2–0 1–0 1–1 1–0 0–2 1–1 3–0 1–1 1–0 0–2 2–0 2–0 1–0
14آسکولی 2–4 1–1 3–0 2–2 1–0 1–1 1–0 0–1 1–0 3–2 1–1 1–3 2–1 3–1 3–2 0–1 0–2 2–2 2–0
15تراپانی 2–0 2–0 1–1 3–0 0–3 1–0 2–2 0–0 1–3 0–1 0–1 0–0 4–1 3–1 2–2 2–2 1–0 1–2 2–1
16نوو کاسنزا 0–1 0–1 1–1 1–2 1–2 1–1 1–0 0–2 2–1 0–1 1–1 2–0 2–1 0–1 2–2 2–1 1–2 3–1 1–1
17پروجا 1–2 0–0 0–3 1–2 0–2 2–1 0–1 3–1 1–0 1–0 0–1 0–0 2–0 1–1 1–2 2–2 3–1 0–0 1–0
18پسکارا 4–0 0–3 1–2 4–2 1–2 0–0 1–1 1–1 3–0 1–2 2–2 1–1 1–1 2–1 1–1 2–1 2–2 3–1 1–0
19یووه استابیا 1–1 3–2 3–1 4–2 0–1 3–2 1–0 0–2 0–2 2–0 2–0 1–2 1–1 1–5 2–2 1–0 1–2 2–1 2–3
20لیورنو 0–2 1–5 0–1 2–1 0–2 3–4 0–2 2–2 1–0 2–3 0–2 1–2 4–4 0–3 1–2 0–3 0–1 0–2 2–1
نتایج و برنامه بازیها به تفکیک هفته
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
هفته 1
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
0 0
بنونتو
۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
0
بنونتو
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Ezio Scida ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کروتونه
0 0
نوو کاسنزا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
نوو کاسنزا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Arechi ۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
سالرنیتانا
3 1
پسکارا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
1
پسکارا
| Stadio Arechi
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3 1
تراپانی
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
1
تراپانی
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
0 3
اسپتزیا
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
3
اسپتزیا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Pierluigi Penzo ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
وینتزیا
1 2
کرمونزه
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
2
کرمونزه
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
1 0
لیورنو
۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
0
لیورنو
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Carlo Castellani ۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
2 1
یووه استابیا
۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
1
یووه استابیا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Renato Curi ۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
2 1
کیه وو
۳ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
1
کیه وو
| Stadio Renato Curi
Dacia Arena ۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
3 0
فروزینونه
۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Dacia Arena
پوردنونه
3
0
فروزینونه
| Dacia Arena
هفته 2
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کیه وو
1 1
امپولی
۸ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
امپولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Ciro Vigorito ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
4 1
چیتادلا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
4
1
چیتادلا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Alberto Picco ۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
اسپتزیا
1 2
کروتونه
۹ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
1
2
کروتونه
| Stadio Alberto Picco
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
0 1
سالرنیتانا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
0
1
سالرنیتانا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Giovanni Zini ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
0 1
ویرتوس انتلا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Armando Picchi ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
0 1
پروجا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
0
1
پروجا
| Stadio Armando Picchi
Stadio Polisportivo Provinciale ۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0 1
وینتزیا
۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
وینتزیا
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Comunale Romeo Menti ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
یووه استابیا
0 2
پیزا
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
0
2
پیزا
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
پسکارا
4 2
پوردنونه
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
4
2
پوردنونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Benito Stirpe ۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
2 1
آسکولی
۱۰ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
1
آسکولی
| Stadio Benito Stirpe
هفته 3
Dacia Arena ۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1 0
اسپتزیا
۲۲ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Dacia Arena
پوردنونه
1
0
اسپتزیا
| Dacia Arena
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
آسکولی
2 0
لیورنو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
0
لیورنو
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
چیتادلا
2 0
تراپانی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
0
تراپانی
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Renato Curi ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پروجا
0 0
یووه استابیا
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Renato Curi
پروجا
0
0
یووه استابیا
| Stadio Renato Curi
Stadio Comunale Chiavari ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1 0
فروزینونه
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
0
فروزینونه
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Pierluigi Penzo ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
وینتزیا
0 2
کیه وو
۲۳ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
2
کیه وو
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 2
پسکارا
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
2
پسکارا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Ezio Scida ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
0 0
امپولی
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
0
0
امپولی
| Stadio Ezio Scida
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
4 1
کرمونزه
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
4
1
کرمونزه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Arechi ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
0 2
بنونتو
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
0
2
بنونتو
| Stadio Arechi
هفته 4
Stadio Benito Stirpe ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1 1
وینتزیا
۲۹ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
وینتزیا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Ciro Vigorito ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1 0
نوو کاسنزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Giovanni Zini ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
2 1
کروتونه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
1
کروتونه
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Carlo Castellani ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
امپولی
1 0
چیتادلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
0
چیتادلا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Comunale Romeo Menti ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
1 5
آسکولی
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
1
5
آسکولی
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Armando Picchi ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
2 1
پوردنونه
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
2
1
پوردنونه
| Stadio Armando Picchi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1 1
ویرتوس انتلا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Alberto Picco ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 2
پروجا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
2
پروجا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
کیه وو
2 2
پیزا
۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
2
پیزا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Polisportivo Provinciale ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
تراپانی
0 1
سالرنیتانا
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
1
سالرنیتانا
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 5
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
3 0
اسپتزیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
0
اسپتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
2 1
پسکارا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
2
1
پسکارا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
نوو کاسنزا
1 1
لیورنو
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
لیورنو
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Ezio Scida ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کروتونه
2 0
یووه استابیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
0
یووه استابیا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Renato Curi ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
3 1
فروزینونه
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
1
فروزینونه
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پیزا
2 3
امپولی
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
3
امپولی
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Dacia Arena ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پوردنونه
1 1
بنونتو
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Dacia Arena
پوردنونه
1
1
بنونتو
| Dacia Arena
Stadio Comunale Chiavari ۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
ویرتوس انتلا
0 2
وینتزیا
۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
0
2
وینتزیا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Polisportivo Provinciale ۳ مهر ۱۳۹۸ 21:30
تراپانی
0 0
کرمونزه
۳ مهر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
0
0
کرمونزه
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Arechi ۳ مهر ۱۳۹۸ 23:30
سالرنیتانا
1 1
کیه وو
۳ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
کیه وو
| Stadio Arechi
هفته 6
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پسکارا
0 3
کروتونه
۵ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
0
3
کروتونه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Benito Stirpe ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
فروزینونه
1 1
نوو کاسنزا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
1
نوو کاسنزا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Comunale Romeo Menti ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
0 1
چیتادلا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
0
1
چیتادلا
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Pierluigi Penzo ۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1 1
پیزا
۶ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
1
پیزا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Carlo Castellani ۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
امپولی
3 0
پروجا
۶ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
3
0
پروجا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Ciro Vigorito ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
بنونتو
1 1
ویرتوس انتلا
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
1 1
پوردنونه
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
1
پوردنونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Alberto Picco ۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 4
تراپانی
۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
4
تراپانی
| Stadio Alberto Picco
Stadio Armando Picchi ۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
لیورنو
2 3
سالرنیتانا
۷ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
2
3
سالرنیتانا
| Stadio Armando Picchi
Stadio Giovanni Zini ۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1 0
آسکولی
۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
آسکولی
| Stadio Giovanni Zini
هفته 7
Stadio Renato Curi ۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
پروجا
1 0
پیزا
۱۲ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
0
پیزا
| Stadio Renato Curi
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
وینتزیا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
وینتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Ezio Scida ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3 1
ویرتوس انتلا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
3
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Armando Picchi ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
لیورنو
3 4
کیه وو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
3
4
کیه وو
| Stadio Armando Picchi
Dacia Arena ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
2 0
امپولی
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Dacia Arena
پوردنونه
2
0
امپولی
| Dacia Arena
Stadio Alberto Picco ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
0 1
بنونتو
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
1
بنونتو
| Stadio Alberto Picco
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
تراپانی
1 2
یووه استابیا
۱۳ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
2
یووه استابیا
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Giovanni Zini ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کرمونزه
0 2
چیتادلا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
2
چیتادلا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Arechi ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1 1
فروزینونه
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
فروزینونه
| Stadio Arechi
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
0 2
پسکارا
۱۴ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
0
2
پسکارا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
هفته 8
Stadio Pier Cesare Tombolato ۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
چیتادلا
1 3
نوو کاسنزا
۲۶ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
3
نوو کاسنزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Comunale Romeo Menti ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
یووه استابیا
4 2
پوردنونه
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
4
2
پوردنونه
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
1 2
اسپتزیا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
2
اسپتزیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Pierluigi Penzo ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
وینتزیا
1 0
سالرنیتانا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
ویرتوس انتلا
1 1
تراپانی
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
تراپانی
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Ciro Vigorito ۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
بنونتو
1 0
پروجا
۲۷ مهر ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
1
0
پروجا
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
کیه وو
2 0
آسکولی
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
0
آسکولی
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
پیزا
1 1
کروتونه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 17:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
1
1
کروتونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Carlo Castellani ۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
امپولی
1 1
کرمونزه
۲۸ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
کرمونزه
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Benito Stirpe ۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
فروزینونه
1 0
لیورنو
۲۹ مهر ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
1
0
لیورنو
| Stadio Benito Stirpe
هفته 9
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
آسکولی
2 1
ویرتوس انتلا
۳ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
نوو کاسنزا
1 1
کیه وو
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
کیه وو
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Ezio Scida ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
کروتونه
3 2
وینتزیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
3
2
وینتزیا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پسکارا
4 0
بنونتو
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
4
0
بنونتو
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Dacia Arena ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
پوردنونه
0 0
چیتادلا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Dacia Arena
پوردنونه
0
0
چیتادلا
| Dacia Arena
Stadio Arechi ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
سالرنیتانا
1 1
پروجا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
پروجا
| Stadio Arechi
Stadio Alberto Picco ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
اسپتزیا
2 0
یووه استابیا
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
یووه استابیا
| Stadio Alberto Picco
Stadio Polisportivo Provinciale ۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
تراپانی
2 2
امپولی
۴ آبان ۱۳۹۸ 17:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
امپولی
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Armando Picchi ۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
لیورنو
1 0
پیزا
۴ آبان ۱۳۹۸ 20:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
1
0
پیزا
| Stadio Armando Picchi
Stadio Giovanni Zini ۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
کرمونزه
1 1
فروزینونه
۵ آبان ۱۳۹۸ 23:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
1
فروزینونه
| Stadio Giovanni Zini
هفته 10
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 1
کروتونه
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
کروتونه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
چیتادلا
1 0
لیورنو
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
0
لیورنو
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Carlo Castellani ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
امپولی
1 1
اسپتزیا
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
اسپتزیا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Comunale Romeo Menti ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
یووه استابیا
2 1
پسکارا
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
2
1
پسکارا
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Renato Curi ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
1 1
آسکولی
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Renato Curi
پروجا
1
1
آسکولی
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2 1
سالرنیتانا
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
1
سالرنیتانا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Pierluigi Penzo ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
وینتزیا
1 2
پوردنونه
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
2
پوردنونه
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
ویرتوس انتلا
1 0
نوو کاسنزا
۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
0
نوو کاسنزا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Ciro Vigorito ۸ آبان ۱۳۹۸ 22:20
بنونتو
2 0
کرمونزه
۸ آبان ۱۳۹۸ 22:20
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
کرمونزه
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Benito Stirpe ۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
3 0
تراپانی
۸ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
3
0
تراپانی
| Stadio Benito Stirpe
هفته 11
Stadio Alberto Picco ۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
0 0
کیه وو
۱۰ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
0
0
کیه وو
| Stadio Alberto Picco
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1 1
وینتزیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
1
وینتزیا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Ezio Scida ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
2 3
پروجا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
2
3
پروجا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Armando Picchi ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
2 1
یووه استابیا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
2
1
یووه استابیا
| Stadio Armando Picchi
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
3 0
پیزا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
3
0
پیزا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Arechi ۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
2 1
ویرتوس انتلا
۱۱ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Arechi
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
0 0
فروزینونه
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
0
0
فروزینونه
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Dacia Arena ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
2 1
تراپانی
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Dacia Arena
پوردنونه
2
1
تراپانی
| Dacia Arena
Stadio Ciro Vigorito ۱۲ آبان ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
2 0
امپولی
۱۲ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
امپولی
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
2 0
کرمونزه
۱۳ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
2
0
کرمونزه
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
هفته 12
Stadio Ezio Scida ۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
کروتونه
3 1
آسکولی
۱۷ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
3
1
آسکولی
| Stadio Ezio Scida
Stadio Comunale Romeo Menti ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
1 1
بنونتو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
1
1
بنونتو
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Renato Curi ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پروجا
0 2
چیتادلا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Renato Curi
پروجا
0
2
چیتادلا
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
3 2
اسپتزیا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
3
2
اسپتزیا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Stadio Pierluigi Penzo ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
1 0
لیورنو
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
1
0
لیورنو
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
1 1
پوردنونه
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
1
1
پوردنونه
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Carlo Castellani ۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1 2
پسکارا
۱۸ آبان ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
2
پسکارا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Giovanni Zini ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
1 0
سالرنیتانا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
1
0
سالرنیتانا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
2 2
نوو کاسنزا
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
2
2
نوو کاسنزا
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Benito Stirpe ۱۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
فروزینونه
2 0
کیه وو
۱۹ آبان ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
0
کیه وو
| Stadio Benito Stirpe
هفته 13
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پسکارا
1 1
کرمونزه
۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
1
1
کرمونزه
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Ciro Vigorito ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
بنونتو
2 0
کروتونه
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
2
0
کروتونه
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Comunale Romeo Menti ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
2 0
سالرنیتانا
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
2
0
سالرنیتانا
| Stadio Comunale Romeo Menti
Stadio Armando Picchi ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
لیورنو
1 2
تراپانی
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
1
2
تراپانی
| Stadio Armando Picchi
Dacia Arena ۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پوردنونه
3 0
پروجا
۲ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Dacia Arena
پوردنونه
3
0
پروجا
| Dacia Arena
Stadio Carlo Castellani ۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
امپولی
1 1
وینتزیا
۲ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
1
1
وینتزیا
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
3 2
نوو کاسنزا
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
3
2
نوو کاسنزا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1 1
پیزا
۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
پیزا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Alberto Picco ۳ آذر ۱۳۹۸ 00:30
اسپتزیا
2 0
فروزینونه
۳ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
فروزینونه
| Stadio Alberto Picco
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 1
ویرتوس انتلا
۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
1
ویرتوس انتلا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
هفته 14
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
نوو کاسنزا
1 1
اسپتزیا
۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
1
اسپتزیا
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Giovanni Zini ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
0 0
لیورنو
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
0
0
لیورنو
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Ezio Scida ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کروتونه
1 1
چیتادلا
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Ezio Scida
کروتونه
1
1
چیتادلا
| Stadio Ezio Scida
Stadio Benito Stirpe ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
4 0
امپولی
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
4
0
امپولی
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Pierluigi Penzo ۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0 2
بنونتو
۹ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
2
بنونتو
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Arechi ۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
سالرنیتانا
1 1
آسکولی
۹ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
1
1
آسکولی
| Stadio Arechi
Stadio Polisportivo Provinciale ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
تراپانی
1 0
کیه وو
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
0
کیه وو
| Stadio Polisportivo Provinciale
Stadio Comunale Chiavari ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
یووه استابیا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
یووه استابیا
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Renato Curi ۱۰ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
3 1
پسکارا
۱۰ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Renato Curi
پروجا
3
1
پسکارا
| Stadio Renato Curi
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پیزا
2 0
پوردنونه
۱۱ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
2
0
پوردنونه
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
هفته 15
Stadio Ciro Vigorito ۱۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
بنونتو
5 0
تراپانی
۱۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Ciro Vigorito
بنونتو
5
0
تراپانی
| Stadio Ciro Vigorito
Stadio Pier Cesare Tombolato ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
4 3
سالرنیتانا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
4
3
سالرنیتانا
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Carlo Castellani ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
امپولی
2 1
آسکولی
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Carlo Castellani
امپولی
2
1
آسکولی
| Stadio Carlo Castellani
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پسکارا
2 2
وینتزیا
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
پسکارا
2
2
وینتزیا
| Stadio Adriatico-Giovanni Cornacchia
Stadio Alberto Picco ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
اسپتزیا
2 0
لیورنو
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Alberto Picco
اسپتزیا
2
0
لیورنو
| Stadio Alberto Picco
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
کیه وو
1 0
کرمونزه
۱۶ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
1
0
کرمونزه
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Comunale Romeo Menti ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
یووه استابیا
0 2
فروزینونه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Romeo Menti
یووه استابیا
0
2
فروزینونه
| Stadio Comunale Romeo Menti
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
پیزا
0 2
ویرتوس انتلا
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
پیزا
0
2
ویرتوس انتلا
| Arena Garibaldi - Stadio Romeo Anconetani
Dacia Arena ۱۷ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پوردنونه
1 0
کروتونه
۱۷ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Dacia Arena
پوردنونه
1
0
کروتونه
| Dacia Arena
Stadio Renato Curi ۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
پروجا
2 2
نوو کاسنزا
۱۸ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Renato Curi
پروجا
2
2
نوو کاسنزا
| Stadio Renato Curi
هفته 16
Stadio Marc'Antonio Bentegodi ۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
کیه وو
2 3
یووه استابیا
۲۲ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Marc'Antonio Bentegodi
کیه وو
2
3
یووه استابیا
| Stadio Marc'Antonio Bentegodi
Stadio Cino e Lillo Del Duca ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
آسکولی
1 0
چیتادلا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Cino e Lillo Del Duca
آسکولی
1
0
چیتادلا
| Stadio Cino e Lillo Del Duca
Stadio Benito Stirpe ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
فروزینونه
2 0
پسکارا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Benito Stirpe
فروزینونه
2
0
پسکارا
| Stadio Benito Stirpe
Stadio Pierluigi Penzo ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
وینتزیا
0 0
اسپتزیا
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pierluigi Penzo
وینتزیا
0
0
اسپتزیا
| Stadio Pierluigi Penzo
Stadio Comunale Chiavari ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
ویرتوس انتلا
2 0
امپولی
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Comunale Chiavari
ویرتوس انتلا
2
0
امپولی
| Stadio Comunale Chiavari
Stadio Armando Picchi ۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
لیورنو
0 2
بنونتو
۲۳ آذر ۱۳۹۸ 21:30
Stadio Armando Picchi
لیورنو
0
2
بنونتو
| Stadio Armando Picchi
Stadio San Vito-Luigi Marulla ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
نوو کاسنزا
1 2
پوردنونه
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio San Vito-Luigi Marulla
نوو کاسنزا
1
2
پوردنونه
| Stadio San Vito-Luigi Marulla
Stadio Giovanni Zini ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
کرمونزه
2 1
پروجا
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Giovanni Zini
کرمونزه
2
1
پروجا
| Stadio Giovanni Zini
Stadio Arechi ۲۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
سالرنیتانا
3 2
کروتونه
۲۴ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Arechi
سالرنیتانا
3
2
کروتونه
| Stadio Arechi
Stadio Polisportivo Provinciale ۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
تراپانی
1 3
پیزا
۲۵ آذر ۱۳۹۸ 00:30
Stadio Polisportivo Provinciale
تراپانی
1
3
پیزا
| Stadio Polisportivo Provinciale
هفته 17
Stadio Pier Cesare Tombolato ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
چیتادلا
1 1
کیه وو
۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30
Stadio Pier Cesare Tombolato
چیتادلا
1
1
کیه وو
| Stadio Pier Cesare Tombolato
Stadio Ezio Scida ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 18:30